Fondi Italiani

Anima Sgr Spa
Fondo Data Valore Prec. Perc. Perc./Anno
Alteia Europ A 20/09/2023 5.276 5.277 -0.01% -0.771%
Alteia Europ AD 20/09/2023 4.902 4.903 -0.02% -1.783%
Alteia Europ F 20/09/2023 5.399 5.4 -0.01% 0.167%
GES TR 20/09/2023 15.748 15.805 -0.36% 1.837%
Anm Ab Ret AD 20/09/2023 4.795 4.812 -0.35% -0.498%
Anm Ab Ret F 20/09/2023 5.303 5.322 -0.35% 2.592%
Anm Ac Merc Gl 2025 15/09/2023 5.133 5.097 0.706% 1.463%
Anm Alto Pot Eur AD 20/09/2023 3.02 3.024 -0.13% -3.267%
Anm Alto Pot Eur 20/09/2023 3.777 3.783 -0.15% -0.29%
Anm Alto Pot Ita A 20/09/2023 6.19 6.187 0.048% 2.263%
Anm Alto Pot Ita AD 20/09/2023 5.358 5.355 0.056% -1.253%
Anm Alto Pot Ita F 20/09/2023 7 6.997 0.043% 3.291%
AN ALT PT ITA YD 20/09/2023 6.23 6.227 0.048% 1.202%
Anm America A 20/09/2023 39.023 39.517 -1.25% 7.038%
Anm America AD 20/09/2023 34.306 34.74 -1.24% 4.998%
Anm Ame AI A 20/09/2023 4.932 4.946 -0.28% -2.259%
Anm Ame AI AD 20/09/2023 4.785 4.799 -0.29% -3.275%
Anm Ame AI F 20/09/2023 5.042 5.057 -0.29% -1.504%
Anm America B 20/09/2023 37.983 38.464 -1.25% 6.772%
Anm America BD 20/09/2023 33.575 34 -1.25% 4.729%
Anm America F 20/09/2023 43.255 43.8 -1.24% 8.265%
Anm America Y 20/09/2023 7.832 7.931 -1.24% 8.117%
Anm Az Europa LTE 20/09/2023 6.63 6.573 0.867% 16.153%
Anm Az Gl ex EMU A 20/09/2023 7.265 7.33 -0.88% 7.837%
Anm Az Gl ex EMU AD 20/09/2023 6.797 6.858 -0.88% 5.79%
Anm Az Gl ex EMU B 20/09/2023 7.299 7.364 -0.88% 7.639%
Anm Az Gl ex EMU BD 20/09/2023 6.81 6.871 -0.88% 5.581%
Anm Az Gl ex EMU F 20/09/2023 7.584 7.653 -0.9% 8.903%
Anm Az Gl ex EMU Y 20/09/2023 7.679 7.748 -0.89% 8.984%
Anm Az Int A 20/09/2023 6.949 7.002 -0.75% 5.962%
Anm Az Int AD 20/09/2023 6.426 6.474 -0.74% 4.082%
Anm Az Int F 20/09/2023 5.571 5.613 -0.74% 7.155%
Anm Az Intern LT 20/09/2023 5.81 5.826 -0.27% 0.0%
Anm Az Int Y 20/09/2023 7.171 7.225 -0.74% 6.998%
Anm Az Nord Am LTE 20/09/2023 7.162 7.242 -1.1% 6.673%
Anm Az Paesi Sv LTE 20/09/2023 7.059 7.111 -0.73% 8.151%
Anm Bil Megat A 20/09/2023 5.393 5.414 -0.38% 3.235%
Anm Bil Megat AD 20/09/2023 5.217 5.237 -0.38% 1.875%
Anm Bil Megat F 20/09/2023 5.519 5.54 -0.37% 4.034%
Anm Bil Megat Y 20/09/2023 5.511 5.532 -0.38% 3.883%
ANM BLU REDD A 20/09/2023 4.947 4.952 -0.1% 3.127%
ANM BLU RED AD 20/09/2023 4.031 4.036 -0.12% 1.922%
ANM BLU REDD F 20/09/2023 5.099 5.105 -0.11% 4.125%
Anm Piu' 15 A EUR 20/09/2023 5.735 5.723 0.21% 1.307%
Anm Piu' 15 AD 20/09/2023 5.217 5.207 0.192% 0.734%
Anm Piu' 15 F EUR 20/09/2023 6.314 6.301 0.206% 2.218%
Anm Piu' 15 N EUR 20/09/2023 5.679 5.668 0.194% 1.194%
Anm Piu' 30 A EUR 20/09/2023 6.107 6.092 0.246% 2.985%
Anm Piu' 30 AD 20/09/2023 5.258 5.245 0.248% 0.478%
Anm Piu' 30 F EUR 20/09/2023 6.755 6.738 0.252% 3.907%
Anm Piu' 30 N EUR 20/09/2023 6.003 5.988 0.251% 2.773%
Anm Piu' 70 A EUR 20/09/2023 9.257 9.27 -0.14% 3.453%
Anm Piu' 70 AD 20/09/2023 7.89 7.901 -0.13% 0.986%
Anm Piu' 70 F EUR 20/09/2023 10.418 10.433 -0.14% 4.41%
Anm Piu' 70 N EUR 20/09/2023 9.093 9.106 -0.14% 3.236%
Anm Ca Pi Obb A 20/09/2023 5.39 5.384 0.111% -0.956%
ANM CAP + OBB AD 20/09/2023 5.15 5.144 0.117% -1.53%
Anm Ca Pi Obb F 20/09/2023 5.795 5.789 0.104% -0.344%
Anm Ca Pi Obb N 20/09/2023 5.294 5.288 0.113% -1.158%
Anm Cedola Piu' 2028 15/09/2023 5.038 5.046 -0.15% 0.0%
Anm Cedola Piu' 28 2 15/09/2023 5.009 5.017 -0.15% 0.0%
Anm Commodities 20/09/2023 5.323 5.335 -0.22% 2.306%
Anm Com. Az.Int. A 20/09/2023 5.704 5.755 -0.88% 9.272%
Anm Com. Az.Int. 20/09/2023 5.707 5.758 -0.88% 9.288%
Anm Com. Az.Int. F 20/09/2023 5.802 5.855 -0.9% 10.325%
Anm Com. Az.Int. Y 20/09/2023 5.879 5.932 -0.89% 10.799%
Anm Com. Bil. Pr. A 20/09/2023 4.741 4.749 -0.16% 2.199%
Anm Com. Bil. Pr 20/09/2023 4.741 4.748 -0.14% 2.199%
Anm Com. Bil. Pr. F 20/09/2023 4.811 4.819 -0.16% 2.975%
Anm Com. Bil. Pr. Y 20/09/2023 4.819 4.826 -0.14% 2.992%
Anm Com. Ob Corp. A 20/09/2023 4.652 4.648 0.086% 2.287%
Anm Com. Ob Corp 20/09/2023 4.651 4.648 0.065% 2.265%
Anm Com. Ob Corp. F 20/09/2023 4.723 4.719 0.085% 2.987%
Anm Com. Ob Corp. Y 20/09/2023 4.713 4.709 0.085% 2.859%
Anm Corp. Euro A 20/09/2023 4.998 4.995 0.06% 1.896%
Anm Corp. Euro AD 20/09/2023 4.999 4.995 0.08% 1.916%
Anm Corp. Euro F 20/09/2023 5.031 5.027 0.08% 2.527%
Anm Corp. Euro Y 20/09/2023 5.023 5.019 0.08% 2.322%
ANM CRES ITA A 20/09/2023 5.957 5.944 0.219% 10.89%
ANM CRE ITA AD 20/09/2023 5.34 5.328 0.225% 7.835%
ANM CRE ITA AP 20/09/2023 5.998 5.985 0.217% 10.889%
Anm Cre Italia F 20/09/2023 6.257 6.243 0.224% 11.513%
Anm Cre It New A 20/09/2023 5.455 5.44 0.276% 11.531%
Anm Cre It New AD 20/09/2023 5.149 5.136 0.253% 8.652%
Anm Cre It New AP 20/09/2023 5.46 5.446 0.257% 11.542%
Anm Cre It New F 20/09/2023 5.565 5.551 0.252% 12.039%
Anima Dinamix 20/09/2023 4.691 4.698 -0.14% 1.603%
ANM ESAG AZ GL A 20/09/2023 6.43 6.482 -0.8% 5.41%
ANM ESAG AZ GL F 20/09/2023 7.181 7.24 -0.81% 8.638%
ANM ESAG AZ GL Y 20/09/2023 8.333 8.4 -0.79% 8.503%
ANM ESAG AZ GL Z 20/09/2023 6.748 6.803 -0.8% 6.823%
ANM ESAG AZ ZD 20/09/2023 6.378 6.43 -0.8% 4.815%
ANM ESAG BIL A 20/09/2023 5.305 5.325 -0.37% 1.009%
ANM ESAG BIL AD 20/09/2023 5.093 5.112 -0.37% -0.605%
ANM ESAG BIL F 20/09/2023 5.466 5.487 -0.38% 1.769%
Anm Esag Bil Y 20/09/2023 5.438 5.459 -0.38% 1.702%
ANM ESAG BIL Z 20/09/2023 5.226 5.246 -0.38% 0.539%
ANM ESAG BIL ZD 20/09/2023 5.043 5.062 -0.37% -1.04%
ANM ESAG OB CORP 20/09/2023 4.604 4.599 0.109% 2.198%
ANM ESAG OB CO Y 20/09/2023 4.88 4.874 0.123% 2.135%
Anm Esag Prud. A 20/09/2023 4.709 4.716 -0.14% -0.339%
Anm Esag Prud. F 20/09/2023 4.808 4.815 -0.14% 0.712%
Anm Esag Prud. Y 20/09/2023 4.828 4.834 -0.12% 0.814%
Anm Esag Prud. Z 20/09/2023 4.683 4.689 -0.12% -0.552%
Anm Emergenti A 20/09/2023 11.652 11.72 -0.58% -5.652%
Anm Emergenti AD 20/09/2023 10.186 10.245 -0.57% -7.652%
Anm Emergenti B 20/09/2023 11.211 11.276 -0.57% -5.885%
Anm Emergenti BD 20/09/2023 9.809 9.866 -0.57% -7.888%
Anm Emergenti F 20/09/2023 13.037 13.112 -0.57% -4.554%
Anm Emergenti Y 20/09/2023 5.642 5.674 -0.56% -4.696%
ANM ESAG OB CORP Z 20/09/2023 4.498 4.493 0.111% 0.0%
ANM ESAG OB CORP ZD 20/09/2023 4.419 4.414 0.113% 0.0%
Anm Europa A 20/09/2023 7.703 7.65 0.693% 11.557%
Anm Europa AD 20/09/2023 6.543 6.498 0.693% 9.451%
Anima Europa AI A 20/09/2023 4.908 4.898 0.204% 1.468%
Anima Europa AI 20/09/2023 4.81 4.8 0.208% 0.459%
Anima Europa AI F 20/09/2023 4.991 4.98 0.221% 2.338%
Anm Eur. AI Flex A 20/09/2023 4.775 4.761 0.294% 1.337%
Anm Eur. AI Flex 20/09/2023 4.703 4.689 0.299% 0.341%
Anm Eur. AI Flex F 20/09/2023 4.827 4.812 0.312% 2.137%
Anm Europa B 20/09/2023 7.5 7.448 0.698% 11.144%
Anm Europa BD 20/09/2023 6.401 6.357 0.692% 9.065%
Anm Europa F 20/09/2023 8.532 8.473 0.696% 12.768%
Anm Europa Y 20/09/2023 8.593 8.533 0.703% 12.547%
Anm Ev Bil M Pple26 15/09/2023 5.171 5.169 0.039% 3.214%
Anm Ev Bil M Pple27 15/09/2023 5.143 5.147 -0.07% 0.0%
Anm Fondo Impres 20/09/2023 4.667 4.663 0.086% 0.344%
Anm Fondo Impr P 20/09/2023 4.611 4.608 0.065% 0.545%
ANM TRADING A 20/09/2023 16.046 16.078 -0.19% -0.36%
ANM TRADING AD 20/09/2023 13.144 13.171 -0.2% -2.413%
ANM TRADING F 20/09/2023 18.245 18.282 -0.2% 0.779%
ANMA FORZ DIN A 20/09/2023 7.692 7.697 -0.06% 5.892%
ANMA FORZ DIN B 20/09/2023 7.686 7.69 -0.05% 5.882%
ANMA FORZ DINAMI 20/09/2023 8.364 8.369 -0.06% 5.353%
ANMA FORZ DIN NP 20/09/2023 8.335 8.339 -0.04% 5.373%
ANMA FORZ EQU A 20/09/2023 7.338 7.342 -0.05% 4.59%
ANMA FORZ EQU B 20/09/2023 7.338 7.342 -0.05% 4.59%
ANMA FORZ EQUILI 20/09/2023 7.825 7.829 -0.05% 4.07%
ANMA FORZ EQU NP 20/09/2023 7.806 7.809 -0.03% 4.08%
ANMA FORZ MOD A 20/09/2023 6.383 6.387 -0.06% 1.737%
ANMA FORZ MOD B 20/09/2023 6.383 6.387 -0.06% 1.737%
ANMA FORZ MODERA 20/09/2023 6.721 6.726 -0.07% 1.22%
ANMA FORZ MOD NP 20/09/2023 6.709 6.714 -0.07% 1.222%
ANMA FORZ PRU A 20/09/2023 5.438 5.441 -0.05% 0.48%
ANMA FORZ PRU B 20/09/2023 5.44 5.442 -0.03% 0.48%
ANMA FORZ PRUDEN 20/09/2023 5.593 5.595 -0.03% -0.018%
ANMA FORZ PRU NP 20/09/2023 5.589 5.592 -0.05% -0.018%
Anm Legg Mul-Cre 20/09/2023 4.196 4.192 0.095% -1.34%
ANM MACRO DIV A 20/09/2023 4.623 4.623 0.0% -3.305%
ANM MACRO DIV AD 20/09/2023 3.85 3.85 0.0% -5.312%
ANM MACRO DIV F 20/09/2023 4.915 4.915 0.0% -2.325%
Anm Gl.Macro Fl. A 20/09/2023 4.079 4.08 -0.02% -5.97%
Anm Gl.Macro Fl. 20/09/2023 3.829 3.83 -0.02% -7.957%
Anm Gl.Macro Fl. F 20/09/2023 4.18 4.181 -0.02% -5.022%
Anm Gl Ma Risk Co A 20/09/2023 4.69 4.692 -0.04% -1.325%
Anm Gl Ma Risk Co F 20/09/2023 4.74 4.742 -0.04% -0.899%
Anm Gl Ma Risk C FD 20/09/2023 4.728 4.73 -0.04% -1.253%
Anm Iniz Europa A 20/09/2023 15.954 15.814 0.885% 8.192%
ANM INIZ EUR AD 20/09/2023 13.661 13.542 0.879% 6.105%
ANM INIZ EUR B 20/09/2023 15.715 15.578 0.879% 7.977%
ANM INIZ EUR BD 20/09/2023 13.558 13.44 0.878% 5.947%
ANM INIZ EUR F 20/09/2023 17.786 17.628 0.896% 9.21%
ANM INIZ EUR Y 20/09/2023 6.977 6.916 0.882% 9.34%
ANM INIZ ITA A 20/09/2023 11.566 11.465 0.881% 34.943%
ANM INIZ ITA AD 20/09/2023 9.321 9.239 0.888% 30.803%
ANM INIZ ITA AP 20/09/2023 11.351 11.252 0.88% 34.954%
ANM INIZ ITA F 20/09/2023 12.252 12.145 0.881% 36.285%
ANM INIZ ITA Y 20/09/2023 12.077 11.971 0.885% 36.679%
Anm Robot&IA 2024 15/09/2023 4.61 4.614 -0.08% 1.475%
Anm Inv.AgriTech 15/09/2023 4.575 4.544 0.682% -3.461%
Anm Inv Ci Eco 2025 15/09/2023 4.767 4.718 1.039% -1.934%
Anm Inv Clean En 15/09/2023 4.545 4.525 0.442% -3.871%
Anm Inv CS & BD 27 15/09/2023 4.761 4.766 -0.1% 2.807%
Anm Inv ENG 2025 15/09/2023 4.638 4.591 1.024% -1.924%
Anm Fut Mob 25 15/09/2023 5.008 4.972 0.724% 0.866%
Anm Inv Gender Eq26 15/09/2023 4.533 4.483 1.115% -0.461%
Anm Gl Recov 25 15/09/2023 4.73 4.706 0.51% -0.295%
Anm Inv Gl&Infr 27 15/09/2023 5.024 4.974 1.005% 1.433%
Anm Inv Gl&Longe 15/09/2023 5.072 5.032 0.795% 0.0%
Anm Inv Gl&Lusso 27 15/09/2023 5.11 5.074 0.709% 0.0%
Anm Inv Gl&Tr Md 15/09/2023 5.016 5.015 0.02% 0.0%
Anm Inv HC Inn26 15/09/2023 4.304 4.273 0.725% -3.019%
Anm Inv New Norm-25 15/09/2023 4.73 4.715 0.318% -0.484%
Anm Inv SmartCit 15/09/2023 4.88 4.855 0.515% 2.156%
Anm Inv Sm Ind 4 15/09/2023 4.81 4.755 1.157% -0.988%
Anm Italia A 20/09/2023 34.072 33.583 1.456% 37.598%
Anm Italia AD 20/09/2023 28.023 27.62 1.459% 32.974%
Anm Italia B 20/09/2023 32.846 32.369 1.474% 37.345%
Anm Italia BD 20/09/2023 26.999 26.607 1.473% 32.732%
Anm Italia F 20/09/2023 37.672 37.131 1.457% 38.786%
Anm Italia Y 20/09/2023 9.653 9.513 1.472% 39.072%
Anm Liq Euro AM 20/09/2023 49.074 49.069 0.01% 1.687%
Anm Liq Euro FM 20/09/2023 49.729 49.724 0.01% 1.989%
Anima Liq Euro IM 20/09/2023 49.509 49.503 0.012% 1.887%
ANM MAGELLANO A 20/09/2023 5.361 5.372 -0.2% 2.017%
ANM MAGELLANO AD 20/09/2023 5.024 5.035 -0.21% 0.762%
ANM MAGELLANO F 20/09/2023 5.644 5.656 -0.21% 2.861%
ANM MAGELLANO R 20/09/2023 5.379 5.39 -0.2% 2.03%
ANM MAGELLANO RD 20/09/2023 5.068 5.079 -0.21% 0.776%
Anm Meg People B 20/09/2023 6.884 6.942 -0.83% 7.697%
Anm Meg People BD 20/09/2023 6.368 6.422 -0.84% 5.588%
ANIMA MEGATREND 20/09/2023 7.266 7.327 -0.83% 9.197%
Anm Meg People Y 20/09/2023 7.225 7.286 -0.83% 9.04%
Anm Met Attivo 2024 15/09/2023 4.634 4.603 0.673% -0.151%
Anm Met At 2024 II 15/09/2023 4.695 4.665 0.643% -0.635%
Anm Metodo&Sel 2024 15/09/2023 5.018 4.98 0.763% 1.374%
Anm MAlRisk Ctrl A 20/09/2023 4.65 4.656 -0.12% -1.211%
Anm MAlRisk Ctrl 20/09/2023 4.508 4.513 -0.11% -3.22%
Anm MAlRisk Ctrl F 20/09/2023 4.704 4.709 -0.1% -0.381%
Anm Net 0 Az Int A 20/09/2023 5.403 5.42 -0.31% 0.0%
Anm Net 0 Az Int 20/09/2023 5.404 5.421 -0.31% 0.0%
Anm Net 0 Az Int F 20/09/2023 5.445 5.462 -0.31% 0.0%
Anm Net 0 Az Int Y 20/09/2023 5.44 5.457 -0.31% 0.0%
Anm Net 0 Az Int Z 20/09/2023 5.391 5.408 -0.31% 0.0%
Anm Net 0 Az Int ZD 20/09/2023 5.39 5.407 -0.31% 0.0%
Anm Obbl Corporat A 20/09/2023 9.054 9.045 0.1% 2.294%
ANM Obbl Corp AD 20/09/2023 8.014 8.005 0.112% 1.713%
GestiL Obbl.Corp.A 20/09/2023 10.558 10.547 0.104% 4.867%
ANM Obbl Corp Bl AD 20/09/2023 10.295 10.284 0.107% 4.264%
ANM Obbl Corp Bl F 20/09/2023 10.766 10.754 0.112% 5.622%
ANM Obbl Corp Bl Y 20/09/2023 10.81 10.798 0.111% 5.556%
ANM OBB CORP F 20/09/2023 9.569 9.559 0.105% 2.904%
Anm Obbl Corporat Y 20/09/2023 9.571 9.561 0.105% 2.859%
Anm Obbl Emergent A 20/09/2023 6.542 6.535 0.107% 2.315%
ANM OBB EMER AD 20/09/2023 5.046 5.04 0.119% 1.021%
ANM OBB EMER B 20/09/2023 4.597 4.592 0.109% 1.816%
ANM OBB EMER F 20/09/2023 6.948 6.941 0.101% 2.994%
Anm Obbl Emergent Y 20/09/2023 4.773 4.768 0.105% 2.933%
ANIMA FIXOBBEURB 20/09/2023 8.574 8.57 0.047% 1.204%
Anm Ob Euro Core A 20/09/2023 4.572 4.568 0.088% -0.63%
Anm Ob Euro Core AD 20/09/2023 4.479 4.475 0.089% -1.148%
Anm Ob Euro Core F 20/09/2023 4.627 4.623 0.087% -0.366%
Anm Ob Euro Core Y 20/09/2023 4.634 4.63 0.086% -0.387%
Anima Ob Eur MLT AD 20/09/2023 4.268 4.257 0.258% -1.998%
ANM FIX EURO MLT 20/09/2023 6.779 6.762 0.251% -0.805%
Anima Ob Euro MLT Y 20/09/2023 4.421 4.409 0.272% -0.852%
Anm Obb Fle A 20/09/2023 4.506 4.503 0.067% 1.077%
Anm Obb Fle AD 20/09/2023 4.412 4.408 0.091% 0.524%
Anm Obb Fle F 20/09/2023 4.656 4.653 0.064% 1.837%
Anm Obb Fle FD 20/09/2023 4.518 4.515 0.066% 1.323%
Anm Obb Fle H 20/09/2023 4.598 4.594 0.087% 1.793%
Anm Obb Gov Flex A 20/09/2023 4.45 4.445 0.112% -1.396%
Anm Obb Gov Flex AD 20/09/2023 4.45 4.445 0.112% -1.418%
Anm Obb Gov Flex F 20/09/2023 4.502 4.497 0.111% -0.859%
Anm Obb Gov Flex FD 20/09/2023 4.502 4.497 0.111% -0.859%
Anm Obb Gov Flex Y 20/09/2023 4.498 4.493 0.111% -0.903%
Anm Obb. Gov. US A 20/09/2023 4.171 4.19 -0.45% -9.029%
Anm Obb. Gov. US AD 20/09/2023 4.106 4.125 -0.46% -9.5%
Anm Obb. Gov. US F 20/09/2023 4.243 4.262 -0.44% -8.536%
Anm Obb. Gov. US Y 20/09/2023 4.237 4.256 -0.44% -8.567%
ANM OBB HY A 20/09/2023 5.345 5.343 0.037% 4.824%
Anm Fix HY A 20/09/2023 11.859 11.855 0.034% 4.595%
ANM OBB HY AD 20/09/2023 5.051 5.049 0.04% 3.271%
ANM HIGH Y BT A 20/09/2023 4.85 4.848 0.041% 3.213%
ANM HIGH Y BT AD 20/09/2023 4.457 4.455 0.045% 2.672%
ANM HIGH Y BT F 20/09/2023 5.07 5.068 0.039% 4.064%
ANM HIGH Y BT Y 20/09/2023 5.062 5.06 0.04% 3.857%
ANM OBB HY F 20/09/2023 5.473 5.471 0.037% 5.697%
Anm Fix HY Y 20/09/2023 13.794 13.789 0.036% 5.653%
Anm Obb. Int. A 20/09/2023 3.997 4.004 -0.17% -7.797%
Anm Obb. Int. AD 20/09/2023 3.933 3.94 -0.17% -8.322%
Anm Obb. Int. F 20/09/2023 4.063 4.07 -0.17% -7.237%
Anm Obb. Int. Y 20/09/2023 4.056 4.063 -0.17% -7.291%
ANM OB AMER BIL 15/09/2023 5.012 5.009 0.06% 0.0%
GES EM MKTS A 20/09/2023 16.64 16.655 -0.09% -2.781%
ANM EM MKTS AD 20/09/2023 4.818 4.822 -0.08% -4.783%
GES EM MKTS F 20/09/2023 17.685 17.701 -0.09% -1.416%
GestiL Eu A 20/09/2023 9.059 9.058 0.011% -4.229%
Anm Ob. Europa AD 20/09/2023 7.994 7.993 0.013% -6.163%
GES EUROPA F 20/09/2023 9.6 9.598 0.021% -2.873%
Anima Obb. Gl. 2024 15/09/2023 4.926 4.908 0.367% -0.122%
Anm Obb Gl 2024 II 15/09/2023 4.889 4.871 0.37% 0.37%
Anm Obb Gl 2025 15/09/2023 4.765 4.745 0.421% 0.0%
GESTIL INT.A 20/09/2023 21.728 21.807 -0.36% 1.995%
Anm Ob. Intern. AD 20/09/2023 4.606 4.623 -0.36% -0.776%
GES INT F 20/09/2023 23.069 23.152 -0.35% 3.43%
GestiL It A 20/09/2023 14.67 14.644 0.178% 4.793%
Anm Ob. Italia AD 20/09/2023 12.916 12.893 0.178% 0.914%
GES ITA F 20/09/2023 15.568 15.539 0.187% 6.266%
Anm Ob Val Gl Bil28 15/09/2023 5.042 5.04 0.04% 0.0%
Anm Pacifico A 20/09/2023 7.742 7.813 -0.9% -0.412%
Anm Pacifico AD 20/09/2023 6.775 6.837 -0.9% -2.434%
Anm Pacifico B 20/09/2023 7.489 7.558 -0.91% -0.663%
Anm Pacifico BD 20/09/2023 6.555 6.615 -0.9% -2.673%
Anm Pacifico F 20/09/2023 8.632 8.711 -0.9% 0.735%
Anm Pacifico Y 20/09/2023 5.897 5.951 -0.9% 0.597%
Anm P.Gl SmC&ClC 15/09/2023 4.716 4.687 0.619% 1.594%
Anm Pat Gl&AgTec 15/09/2023 4.778 4.763 0.315% 1.058%
Anm Pat Gl&Blu Ec27 15/09/2023 5.113 5.1 0.255% 0.0%
Anm Pat Gl&CirEc 15/09/2023 5.078 5.066 0.237% 2.648%
Anm Pat Gl&Cl En 24 15/09/2023 4.749 4.722 0.572% -2.605%
Anm Pat Gl&C.Sec26D 15/09/2023 4.625 4.614 0.238% 2.097%
Anm Pat Gl&Dig.E 15/09/2023 4.665 4.651 0.301% 2.392%
Anm PG & EnTr26 Dis 15/09/2023 4.628 4.609 0.412% 1.158%
Anm Pat Gl&HC 25 15/09/2023 4.864 4.84 0.496% -0.532%
Anima P.Gl&ITech 24 15/09/2023 5.075 5.068 0.138% 0.257%
Anm Pat G&Long 2025 15/09/2023 5.065 5.032 0.656% 2.035%
Anm Pat Gl&Mob 25 15/09/2023 5.095 5.073 0.434% 0.295%
Anm Pat Gl&New N 15/09/2023 4.904 4.893 0.225% 2.637%
Anm Pat Gl&Nuovi 15/09/2023 4.783 4.767 0.336% 1.701%
Anm Pat Gl Robot 24 15/09/2023 5.09 5.067 0.454% 1.294%
Anm Patr Gl 2024 15/09/2023 5.025 5.006 0.38% 0.279%
Anm P.Gl Lux&Moda24 15/09/2023 4.863 4.843 0.413% 0.955%
Anm Pianeta A 20/09/2023 9.9 9.915 -0.15% -8.223%
Anm Pianeta AD 20/09/2023 9.595 9.61 -0.15% -8.758%
Anm Pianeta F 20/09/2023 10.535 10.551 -0.15% -7.628%
Anm Pianeta R 20/09/2023 9.681 9.696 -0.15% -8.471%
Anm Pianeta Y 20/09/2023 10.462 10.478 -0.15% -7.669%
Anm PicPac BilMeg25 15/09/2023 4.888 4.882 0.123% 1.961%
Anm PicPac BMeg2 15/09/2023 5.095 5.088 0.138% 4.556%
Anm PicPac BM Ppl26 15/09/2023 5.214 5.211 0.058% 4.489%
Anm PicPac BM Pp262 15/09/2023 5.095 5.098 -0.05% 0.0%
Anm PicPac EsAzGl28 15/09/2023 5.04 5.035 0.099% 0.0%
Anm PicPac ESG B 23 15/09/2023 5.667 5.641 0.461% 2.552%
Anm PicPac ES.Bil25 15/09/2023 4.939 4.916 0.468% 4.242%
Anm PicPac ESBil253 15/09/2023 5.199 5.189 0.193% 0.0%
Anm PicPac ESBil 15/09/2023 5.192 5.175 0.329% 4.404%
Anm PicPac Meg 2023 15/09/2023 5.45 5.438 0.221% 4.266%
Anm PicPac Meg23 II 15/09/2023 5.365 5.354 0.205% 4.215%
Anm PicPac MegPeo28 15/09/2023 5.093 5.089 0.079% 0.0%
Anm PicPac Val G 15/09/2023 5.213 5.172 0.793% 4.197%
Anm PicPac ValGl 15/09/2023 5.118 5.092 0.511% 0.0%
Anm PicPac Visc P25 15/09/2023 5.183 5.149 0.66% 5.732%
Anm Prestige 2026 15/09/2023 5.002 5.003 -0.02% 0.0%
Anm PrimaSol 202 15/09/2023 5.07 5.075 -0.09% 0.0%
Anm PrimaSol 2025 2 15/09/2023 5.043 5.05 -0.13% 0.0%
Anm PrimaSol 2025 3 15/09/2023 5.036 5.044 -0.15% 0.0%
Anm PrimaSol 2025 4 15/09/2023 5.014 5.024 -0.19% 0.0%
Anm PrPasso ESG 15/09/2023 4.895 4.876 0.39% 3.862%
Anm PrPsso ESG 2 15/09/2023 4.867 4.848 0.392% 3.663%
Anm PrPsso ESG 3 15/09/2023 4.912 4.896 0.327% 3.804%
Anm Pri Pac 2023 II 15/09/2023 5.301 5.285 0.303% 4.33%
ANM PR ALTO POT 15/09/2023 5.021 5.014 0.14% 0.0%
GESTIELLE PRO IT 20/09/2023 5.448 5.432 0.295% 14.43%
Anm Pro It AD 20/09/2023 4.884 4.869 0.308% 10.323%
GESTI PRO ITA P 20/09/2023 5.601 5.584 0.304% 14.446%
Anm Pro It F 20/09/2023 5.45 5.434 0.294% 15.271%
Anm Prog Cedo 2023 15/09/2023 4.85 4.819 0.643% 0.248%
Anm Prog Cedo-23 II 15/09/2023 4.902 4.871 0.636% 0.906%
Anm Quant Gl AD 20/09/2023 5.145 5.155 -0.19% 0.0%
ANIMA SYST GL.AL 20/09/2023 5.336 5.346 -0.18% -1.112%
Anm Quant Flex A 20/09/2023 4.029 4.028 0.025% -5.378%
Anm Quant Flex F 20/09/2023 4.111 4.111 0.0% -4.44%
Anm Quas Obb Fle 20/09/2023 4.125 4.113 0.292% -0.913%
Anm Red Consum 23 15/09/2023 4.329 4.314 0.348% -1.3%
Anm Red Energy 23 15/09/2023 4.464 4.445 0.427% -0.976%
Anm Redd Fless A 20/09/2023 5.019 5.018 0.02% 0.0%
Anm Redd Fless AD 20/09/2023 5.019 5.018 0.02% 0.0%
Anm Redd Fless F 20/09/2023 5.024 5.023 0.02% 0.0%
Anm Redd Fless I 20/09/2023 5.021 5.02 0.02% 0.0%
Anm Redd Fless Y 20/09/2023 5.026 5.025 0.02% 0.0%
Anm Red He Care 23 15/09/2023 4.428 4.427 0.023% -1.753%
ANM RISER $ A 20/09/2023 6.054 6.07 -0.26% -3.522%
ANM RISER $ F 20/09/2023 6.31 6.327 -0.26% -3.132%
ANM RISER $ I 20/09/2023 6.246 6.263 -0.27% -3.238%
Anm Riserva Em A 20/09/2023 5.083 5.075 0.158% -0.157%
Anm Riserva Em F 20/09/2023 5.228 5.22 0.153% 0.153%
AN RIS EMER H 20/09/2023 5.249 5.241 0.153% 0.076%
Anm Riserva Gl A 20/09/2023 4.548 4.549 -0.02% -1.707%
Anm Riserva Gl F 20/09/2023 4.701 4.702 -0.02% -1.426%
ANM Risparmio A 20/09/2023 7.118 7.113 0.07% 3.867%
Anm Risparmio AD 20/09/2023 6.369 6.365 0.063% 3.292%
Anm Risparmio F 20/09/2023 7.366 7.361 0.068% 4.438%
Anm Risparmio H 20/09/2023 7.246 7.241 0.069% 4.394%
AN RUS MUL-ASS A 20/09/2023 4.695 4.701 -0.12% -2.512%
Anm Rus Multi-As AD 20/09/2023 3.796 3.801 -0.13% -4.479%
AN RUS MUL-ASS F 20/09/2023 5.224 5.224 0.0% 0.0%
Anm STEP Equal24 15/09/2023 4.857 4.838 0.393% 3.826%
Anm STEP Equal25 15/09/2023 4.978 4.96 0.363% 2.809%
Anm Selection A 20/09/2023 5.406 5.413 -0.12% 0.896%
Anm Selection AD 20/09/2023 4.287 4.293 -0.14% -1.312%
Anm Selection F 20/09/2023 5.656 5.664 -0.14% 1.69%
GEST BEST SEL EQ 20/09/2023 4.916 4.92 -0.08% -1.146%
Anm Sel M-B AD 20/09/2023 4.477 4.481 -0.08% -3.158%
Anm Sel M-B F 20/09/2023 5.112 5.116 -0.07% -0.117%
Anm Sel.Prudente A 20/09/2023 4.592 4.596 -0.08% 0.724%
Anm Sel.Prudente 20/09/2023 4.543 4.547 -0.08% 0.154%
Anm Sel.Prudente F 20/09/2023 4.665 4.669 -0.08% 1.259%
Anm Sel Europ AD 20/09/2023 22.511 22.403 0.482% 11.995%
Anm Sel Europa A 20/09/2023 24.326 24.21 0.479% 13.795%
Anm Sel Europ BD 20/09/2023 22.586 22.478 0.48% 11.696%
Anm Sel Europa F 20/09/2023 30.678 30.53 0.485% 15.318%
Anm Sel Europa Y 20/09/2023 30.406 30.26 0.482% 15.34%
Anm Sel Gl AD 20/09/2023 65.785 66.333 -0.82% 5.408%
Anm Sel Gl A 20/09/2023 69.44 70.018 -0.82% 7.055%
Anm Sel Gl BD 20/09/2023 65.002 65.544 -0.82% 5.037%
Anm Sel Gl F 20/09/2023 87.25 87.974 -0.82% 8.66%
Anm Sel Gl Y 20/09/2023 86.784 87.505 -0.82% 8.506%
Anm Sforzesco A 20/09/2023 11.99 11.979 0.092% 0.79%
Anm Sforzesco AD 20/09/2023 10.94 10.93 0.091% 0.202%
Anm Sforzesco F 20/09/2023 12.82 12.808 0.094% 1.448%
Anm Sfo Plus A 20/09/2023 4.797 4.793 0.083% 0.272%
Anm Sfo Plus AD 20/09/2023 4.442 4.438 0.09% -0.314%
Anm Sfo Plus F 20/09/2023 5.049 5.045 0.079% 0.98%
Anm Sforzesco Z 20/09/2023 11.942 11.931 0.092% 0.556%
Anm Sforzesco ZD 20/09/2023 10.91 10.9 0.092% 0.0090%
AN SV MUL-AS 23 15/09/2023 4.62 4.619 0.022% 0.457%
AN SV MUL 23 II 15/09/2023 4.631 4.625 0.13% -0.022%
Anima T.Viscont. 24 15/09/2023 4.786 4.774 0.251% 2.947%
Anima Tesoreria 20/09/2023 50.819 50.813 0.012% 0.0%
Anm Traguardo 2023 15/09/2023 4.954 4.948 0.121% 1.226%
ANM Tra23 Flex 15/09/2023 4.975 4.969 0.121% 1.365%
ANM Trag 2024 Flex 15/09/2023 4.956 4.95 0.121% 1.246%
AnmTraguardo 2027 15/09/2023 5.027 5.031 -0.08% 2.092%
AnmTraguardo 2027 2 15/09/2023 5.116 5.122 -0.11% 0.0%
Anima Trag Ced 2028 15/09/2023 5.058 5.063 -0.09% 0.0%
AnmTraguardo 202 15/09/2023 5.07 5.075 -0.09% 0.0%
ANM TRAG OBB 28 15/09/2023 5.035 5.043 -0.15% 0.0%
Anm Trag Obb 28 3 15/09/2023 4.992 4.999 -0.14% 0.0%
Anm Tricolore A 20/09/2023 5.967 5.946 0.353% 1.393%
Anm Tricolore AD 20/09/2023 5.415 5.396 0.352% 0.8%
Anm Tricolore F 20/09/2023 6.448 6.425 0.358% 1.687%
Anima Valore 2026 20/09/2023 5.431 5.446 -0.27% 2.356%
Anm Valore Cp ES 20/09/2023 4.783 4.78 0.063% 5.865%
Anm Valore Glob A 20/09/2023 55.036 55.338 -0.54% 7.408%
Anm Valore Glob AD 20/09/2023 47.327 47.587 -0.54% 5.351%
ANM VAL GLO B 20/09/2023 54.056 54.354 -0.54% 7.18%
ANM VAL GL BD 20/09/2023 46.607 46.864 -0.54% 5.134%
ANM VALO GLOB F 20/09/2023 60.604 60.935 -0.54% 8.578%
Anm Val Glo Y 20/09/2023 60.685 61.017 -0.54% 8.521%
Anm Val Mul-Cre 27 20/09/2023 5.174 5.169 0.097% 5.527%
Anm Valore Obblig. 20/09/2023 4.832 4.829 0.062% 1.109%
ANM VESPUCCI A 20/09/2023 4.616 4.623 -0.15% -0.923%
ANM VESPUCCI AD 20/09/2023 4.391 4.398 -0.15% -1.547%
ANM VESPUCCI F 20/09/2023 4.81 4.817 -0.14% -0.228%
ANM VESPUCCI RD 20/09/2023 4.427 4.434 -0.15% -1.535%
ANM VESPUCCI H 20/09/2023 4.634 4.641 -0.15% -0.813%
ANM VESPUCCI R 20/09/2023 4.627 4.634 -0.15% -0.942%
Anm Visconteo A 20/09/2023 46.848 46.741 0.229% 5.276%
Anm Visconteo AD 20/09/2023 41.173 41.079 0.229% 2.981%
Anm Visconteo F 20/09/2023 49.989 49.874 0.231% 5.963%
Anm Vis Plus A 20/09/2023 5.513 5.504 0.164% 5.755%
Anm Vis Plus AD 20/09/2023 4.928 4.919 0.183% 3.66%
Anm Vis Plus F 20/09/2023 5.852 5.841 0.188% 6.613%
Anm Visconteo Z 20/09/2023 46.652 46.546 0.228% 4.914%
Anm Visconteo ZD 20/09/2023 41.186 41.092 0.229% 2.519%
Gest Ced Corporate 20/09/2023 4.589 4.585 0.087% 0.35%
Gest Ced Corp Prof 20/09/2023 4.846 4.845 0.021% 0.769%
Anm Pat Cr Sost A 20/09/2023 4.87 4.863 0.144% 4.664%
Anm Pat Cr Sost 20/09/2023 4.871 4.863 0.165% 4.685%
Anm Pat Difesa 20/09/2023 4.502 4.501 0.022% 0.424%
Anm Pat Red&Cres A 20/09/2023 4.712 4.709 0.064% 2.124%
Anm Pat Red&Cres 20/09/2023 4.712 4.709 0.064% 2.124%
Anm Pat Reddito A 20/09/2023 4.595 4.593 0.044% 1.211%
Anm Pat Reddito 20/09/2023 4.595 4.593 0.044% 1.211%
Anm Tri Corp 23 15/09/2023 5.15 5.145 0.097% 4.484%
Fonte: borsa italiana