Fondi Italiani

Anima Sgr Spa
Fondo Data Valore Prec. Perc. Perc./Anno
Alteia Europ A 26/05/2023 5.322 5.313 0.169% -1.971%
Alteia Europ AD 26/05/2023 4.971 4.962 0.181% -3.213%
Alteia Europ F 26/05/2023 5.43 5.42 0.185% -1.021%
GES TR 26/05/2023 15.842 15.72 0.776% -2.119%
Anm Ab Ret AD 26/05/2023 4.911 4.873 0.78% -3.155%
Anm Ab Ret F 26/05/2023 5.322 5.281 0.776% -1.39%
Anm Ac Merc Gl 2025 26/05/2023 5.022 5.065 -0.84% -1.722%
Anm Alto Pot Eur AD 26/05/2023 3.091 3.087 0.13% -4.066%
Anm Alto Pot Eur 26/05/2023 3.814 3.809 0.131% -1.115%
Anm Alto Pot Ita A 26/05/2023 6.147 6.146 0.016% 0.179%
Anm Alto Pot Ita AD 26/05/2023 5.375 5.375 0.0% -3.345%
Anm Alto Pot Ita F 26/05/2023 6.929 6.928 0.014% 1.168%
AN ALT PT ITA YD 26/05/2023 6.14 6.139 0.016% -2.338%
Anm America A 26/05/2023 37.45 36.869 1.576% 3.645%
Anm America AD 26/05/2023 33.22 32.705 1.575% 1.478%
Anm Ame AI A 26/05/2023 4.931 4.922 0.183% -6.13%
Anm Ame AI AD 26/05/2023 4.809 4.8 0.188% -7.09%
Anm Ame AI F 26/05/2023 5.03 5.021 0.179% -5.344%
Anm America B 26/05/2023 36.48 35.915 1.573% 3.384%
Anm America BD 26/05/2023 32.539 32.034 1.576% 1.219%
Anm America F 26/05/2023 41.36 40.717 1.579% 4.834%
Anm America Y 26/05/2023 7.492 7.376 1.573% 4.681%
Anm Az Europa LTE 26/05/2023 6.61 6.537 1.117% 7.778%
Anm Az Gl ex EMU A 26/05/2023 6.994 6.904 1.304% 3.815%
Anm Az Gl ex EMU AD 26/05/2023 6.602 6.517 1.304% 1.726%
Anm Az Gl ex EMU B 26/05/2023 7.037 6.946 1.31% 3.607%
Anm Az Gl ex EMU BD 26/05/2023 6.626 6.54 1.315% 1.501%
Anm Az Gl ex EMU F 26/05/2023 7.279 7.185 1.308% 4.9%
Anm Az Gl ex EMU Y 26/05/2023 7.375 7.279 1.319% 4.922%
Anm Az Int A 26/05/2023 6.777 6.682 1.422% 3.276%
Anm Az Int AD 26/05/2023 6.322 6.234 1.412% 1.298%
Anm Az Int F 26/05/2023 5.412 5.337 1.405% 4.418%
Anm Az Intern LT 26/05/2023 5.669 5.604 1.16% 0.0%
Anm Az Int Y 26/05/2023 6.97 6.873 1.411% 4.279%
Anm Az Nord Am LTE 26/05/2023 6.831 6.732 1.471% 3.547%
Anm Az Paesi Sv LTE 26/05/2023 6.798 6.712 1.281% 4.232%
Anm Bil Megat A 26/05/2023 5.333 5.304 0.547% -1.949%
Anm Bil Megat AD 26/05/2023 5.201 5.173 0.541% -2.985%
Anm Bil Megat F 26/05/2023 5.443 5.413 0.554% -1.144%
Anm Bil Megat Y 26/05/2023 5.438 5.409 0.536% -1.36%
ANM BLU REDD A 26/05/2023 4.821 4.827 -0.12% -2.9%
ANM BLU RED AD 26/05/2023 3.929 3.934 -0.12% -4.03%
ANM BLU REDD F 26/05/2023 4.954 4.96 -0.12% -1.979%
Anm Piu' 15 A EUR 26/05/2023 5.735 5.737 -0.03% -3.141%
Anm Piu' 15 AD 26/05/2023 5.218 5.219 -0.01% -3.691%
Anm Piu' 15 F EUR 26/05/2023 6.296 6.298 -0.03% -2.297%
Anm Piu' 15 N EUR 26/05/2023 5.681 5.683 -0.03% -3.253%
Anm Piu' 30 A EUR 26/05/2023 6.132 6.139 -0.11% -1.841%
Anm Piu' 30 AD 26/05/2023 5.384 5.391 -0.13% -2.868%
Anm Piu' 30 F EUR 26/05/2023 6.764 6.771 -0.1% -0.966%
Anm Piu' 30 N EUR 26/05/2023 6.031 6.038 -0.11% -2.046%
Anm Piu' 70 A EUR 26/05/2023 8.971 8.944 0.302% -0.971%
Anm Piu' 70 AD 26/05/2023 7.793 7.77 0.296% -1.987%
Anm Piu' 70 F EUR 26/05/2023 10.066 10.036 0.299% -0.05%
Anm Piu' 70 N EUR 26/05/2023 8.818 8.792 0.296% -1.166%
Anm Ca Pi Obb A 26/05/2023 5.38 5.387 -0.13% -5.098%
ANM CAP + OBB AD 26/05/2023 5.141 5.148 -0.13% -5.635%
Anm Ca Pi Obb F 26/05/2023 5.774 5.781 -0.12% -4.467%
Anm Ca Pi Obb N 26/05/2023 5.288 5.295 -0.13% -5.284%
Anm Cedola Piu' 2028 26/05/2023 4.991 5.007 -0.32% 0.0%
Anm Commodities 26/05/2023 5.114 5.081 0.649% -13.65%
Anm Com. Az.Int. A 26/05/2023 5.554 5.497 1.037% 3.484%
Anm Com. Az.Int. 26/05/2023 5.556 5.499 1.037% 3.502%
Anm Com. Az.Int. F 26/05/2023 5.636 5.577 1.058% 4.332%
Anm Com. Az.Int. Y 26/05/2023 5.716 5.654 1.097% 4.861%
Anm Com. Bil. Pr. A 26/05/2023 4.702 4.687 0.32% -2.972%
Anm Com. Bil. Pr 26/05/2023 4.702 4.687 0.32% -2.972%
Anm Com. Bil. Pr. F 26/05/2023 4.759 4.744 0.316% -2.4%
Anm Com. Bil. Pr. Y 26/05/2023 4.769 4.753 0.337% -2.315%
Anm Com. Ob Corp. A 26/05/2023 4.599 4.599 0.0% -3.077%
Anm Com. Ob Corp 26/05/2023 4.598 4.599 -0.02% -3.098%
Anm Com. Ob Corp. F 26/05/2023 4.658 4.658 0.0% -2.43%
Anm Com. Ob Corp. Y 26/05/2023 4.652 4.652 0.0% -2.535%
Anm Corp. Euro A 26/05/2023 4.943 4.944 -0.02% 0.0%
Anm Corp. Euro AD 26/05/2023 4.943 4.944 -0.02% 0.0%
Anm Corp. Euro F 26/05/2023 4.965 4.966 -0.02% 0.0%
Anm Corp. Euro Y 26/05/2023 4.962 4.962 0.0% 0.0%
ANM CRES ITA A 26/05/2023 5.803 5.786 0.294% -0.069%
ANM CRE ITA AD 26/05/2023 5.301 5.285 0.303% -1.542%
ANM CRE ITA AP 26/05/2023 5.843 5.826 0.292% -0.068%
Anm Cre Italia F 26/05/2023 6.088 6.069 0.313% 0.595%
Anm Cre It New A 26/05/2023 5.325 5.312 0.245% 0.415%
Anm Cre It New AD 26/05/2023 5.11 5.098 0.235% -1.122%
Anm Cre It New AP 26/05/2023 5.33 5.317 0.244% 0.414%
Anm Cre It New F 26/05/2023 5.423 5.41 0.24% 0.893%
Anima Dinamix 26/05/2023 4.649 4.648 0.022% -2.27%
ANM ESAG AZ GL A 26/05/2023 6.328 6.245 1.329% 3.23%
ANM ESAG AZ GL F 26/05/2023 6.978 6.886 1.336% 6.551%
ANM ESAG AZ GL Y 26/05/2023 8.1 7.994 1.326% 6.397%
ANM ESAG AZ GL Z 26/05/2023 6.592 6.506 1.322% 4.768%
ANM ESAG AZ ZD 26/05/2023 6.288 6.206 1.321% 2.644%
ANM ESAG BIL A 26/05/2023 5.275 5.246 0.553% -0.79%
ANM ESAG BIL AD 26/05/2023 5.12 5.092 0.55% -1.803%
ANM ESAG BIL F 26/05/2023 5.422 5.392 0.556% -0.129%
Anm Esag Bil Y 26/05/2023 5.396 5.367 0.54% -0.093%
ANM ESAG BIL Z 26/05/2023 5.204 5.176 0.541% -1.252%
ANM ESAG BIL ZD 26/05/2023 5.077 5.05 0.535% -2.253%
ANM ESAG OB CORP 26/05/2023 4.564 4.568 -0.08% -4.097%
ANM ESAG OB CO Y 26/05/2023 4.838 4.842 -0.08% -4.141%
Anm Esag Prud. A 26/05/2023 4.694 4.683 0.235% -2.936%
Anm Esag Prud. F 26/05/2023 4.784 4.772 0.251% -1.927%
Anm Esag Prud. Y 26/05/2023 4.804 4.793 0.23% -1.718%
Anm Esag Prud. Z 26/05/2023 4.671 4.66 0.236% -3.152%
Anm Emergenti A 26/05/2023 11.633 11.517 1.007% -7.196%
Anm Emergenti AD 26/05/2023 10.276 10.173 1.012% -9.247%
Anm Emergenti B 26/05/2023 11.202 11.09 1.01% -7.421%
Anm Emergenti BD 26/05/2023 9.903 9.804 1.01% -9.487%
Anm Emergenti F 26/05/2023 12.967 12.837 1.013% -6.125%
Anm Emergenti Y 26/05/2023 5.614 5.558 1.008% -6.261%
ANM ESAG OB CORP Z 26/05/2023 4.471 4.475 -0.08% 0.0%
ANM ESAG OB CORP ZD 26/05/2023 4.393 4.397 -0.09% 0.0%
Anm Europa A 26/05/2023 7.87 7.809 0.781% 7.853%
Anm Europa AD 26/05/2023 6.75 6.698 0.776% 5.683%
Anima Europa AI A 26/05/2023 4.964 4.962 0.04% -0.898%
Anima Europa AI 26/05/2023 4.89 4.887 0.061% -1.886%
Anima Europa AI F 26/05/2023 5.034 5.032 0.04% -0.079%
Anm Eur. AI Flex A 26/05/2023 4.84 4.829 0.228% -2.38%
Anm Eur. AI Flex 26/05/2023 4.791 4.78 0.23% -3.368%
Anm Eur. AI Flex F 26/05/2023 4.88 4.869 0.226% -1.613%
Anm Europa B 26/05/2023 7.669 7.609 0.789% 7.711%
Anm Europa BD 26/05/2023 6.609 6.558 0.778% 5.575%
Anm Europa F 26/05/2023 8.686 8.618 0.789% 8.997%
Anm Europa Y 26/05/2023 8.751 8.683 0.783% 9.06%
Anm Ev Bil M Pple26 26/05/2023 5.072 5.072 0.0% 0.0%
Anm Ev Bil M Pple27 26/05/2023 5.071 5.077 -0.11% 0.0%
Anm Fondo Impres 26/05/2023 4.655 4.659 -0.08% -2.534%
Anm Fondo Impr P 26/05/2023 4.586 4.59 -0.08% -3.044%
ANM TRADING A 26/05/2023 16.032 16.023 0.056% -4.996%
ANM TRADING AD 26/05/2023 13.269 13.262 0.053% -6.982%
ANM TRADING F 26/05/2023 18.164 18.153 0.061% -3.899%
ANMA FORZ DIN A 26/05/2023 7.52 7.505 0.2% 1.021%
ANMA FORZ DIN B 26/05/2023 7.514 7.499 0.2% 1.008%
ANMA FORZ DINAMI 26/05/2023 8.19 8.174 0.196% 0.503%
ANMA FORZ DIN NP 26/05/2023 8.161 8.145 0.196% 0.517%
ANMA FORZ EQU A 26/05/2023 7.226 7.227 -0.01% -0.674%
ANMA FORZ EQU B 26/05/2023 7.226 7.227 -0.01% -0.674%
ANMA FORZ EQUILI 26/05/2023 7.718 7.718 0.0% -1.165%
ANMA FORZ EQU NP 26/05/2023 7.699 7.699 0.0% -1.155%
ANMA FORZ MOD A 26/05/2023 6.323 6.328 -0.07% -3.051%
ANMA FORZ MOD B 26/05/2023 6.322 6.328 -0.09% -3.067%
ANMA FORZ MODERA 26/05/2023 6.668 6.674 -0.09% -3.558%
ANMA FORZ MOD NP 26/05/2023 6.656 6.662 -0.09% -3.55%
ANMA FORZ PRU A 26/05/2023 5.396 5.402 -0.11% -3.866%
ANMA FORZ PRU B 26/05/2023 5.398 5.404 -0.11% -3.865%
ANMA FORZ PRUDEN 26/05/2023 5.558 5.565 -0.12% -4.337%
ANMA FORZ PRU NP 26/05/2023 5.555 5.561 -0.1% -4.323%
Anm Legg Mul-Cre 26/05/2023 4.208 4.209 -0.02% -5.777%
ANM MACRO DIV A 26/05/2023 4.631 4.623 0.173% -9.0%
ANM MACRO DIV AD 26/05/2023 3.896 3.89 0.154% -10.96%
ANM MACRO DIV F 26/05/2023 4.908 4.899 0.184% -8.073%
Anm Gl.Macro Fl. A 26/05/2023 4.098 4.079 0.466% -12.32%
Anm Gl.Macro Fl. 26/05/2023 3.887 3.869 0.465% -14.25%
Anm Gl.Macro Fl. F 26/05/2023 4.187 4.167 0.48% -11.46%
Anm Gl Ma Risk Co A 26/05/2023 4.683 4.676 0.15% -5.029%
Anm Gl Ma Risk Co F 26/05/2023 4.726 4.72 0.127% -4.66%
Anm Gl Ma Risk C FD 26/05/2023 4.738 4.731 0.148% -4.457%
Anm Iniz Europa A 26/05/2023 16.22 16.087 0.827% -2.99%
ANM INIZ EUR AD 26/05/2023 14.023 13.907 0.834% -5.058%
ANM INIZ EUR B 26/05/2023 16.003 15.87 0.838% -3.106%
ANM INIZ EUR BD 26/05/2023 13.939 13.824 0.832% -5.132%
ANM INIZ EUR F 26/05/2023 18.027 17.877 0.839% -2.064%
ANM INIZ EUR Y 26/05/2023 7.076 7.017 0.841% -1.886%
ANM INIZ ITA A 26/05/2023 10.86 10.765 0.882% 7.952%
ANM INIZ ITA AD 26/05/2023 8.907 8.829 0.883% 5.234%
ANM INIZ ITA AP 26/05/2023 10.657 10.564 0.88% 7.952%
ANM INIZ ITA F 26/05/2023 11.469 11.369 0.88% 9.052%
ANM INIZ ITA Y 26/05/2023 11.287 11.188 0.885% 9.307%
Anm Robot&IA 2024 26/05/2023 4.56 4.546 0.308% -1.893%
Anm Inv.AgriTech 26/05/2023 4.541 4.579 -0.83% -4.96%
Anm Inv Ci Eco 2025 26/05/2023 4.733 4.779 -0.96% -5.416%
Anm Inv Clean En 26/05/2023 4.548 4.583 -0.76% -4.893%
Anm Inv CS & BD 27 26/05/2023 4.593 4.6 -0.15% -1.501%
Anm Inv ENG 2025 26/05/2023 4.557 4.608 -1.1% -6.408%
Anm Fut Mob 25 26/05/2023 4.949 4.951 -0.04% -2.521%
Anm Inv Gender Eq26 26/05/2023 4.45 4.501 -1.13% -4.095%
Anm Gl Recov 25 26/05/2023 4.653 4.675 -0.47% -3.063%
Anm Inv Gl&Infr 27 26/05/2023 4.937 5.006 -1.37% 0.0%
Anm Inv Gl&Longe 26/05/2023 4.97 5.033 -1.25% 0.0%
Anm Inv Gl&Lusso 27 26/05/2023 5.02 5.087 -1.31% 0.0%
Anm Inv Gl&Tr Md 26/05/2023 4.996 5.012 -0.31% 0.0%
Anm Inv HC Inn26 26/05/2023 4.249 4.303 -1.25% -6.037%
Anm Inv New Norm-25 26/05/2023 4.636 4.686 -1.06% -3.817%
Anm Inv SmartCit 26/05/2023 4.698 4.759 -1.28% -3.194%
Anm Inv Sm Ind 4 26/05/2023 4.713 4.759 -0.96% -4.884%
Anm Italia A 26/05/2023 31.293 31.026 0.861% 11.941%
Anm Italia AD 26/05/2023 26.286 26.063 0.856% 9.175%
Anm Italia B 26/05/2023 30.203 29.948 0.851% 11.594%
Anm Italia BD 26/05/2023 25.353 25.139 0.851% 8.835%
Anm Italia F 26/05/2023 34.506 34.212 0.859% 12.879%
Anm Italia Y 26/05/2023 8.841 8.766 0.856% 12.998%
Anm Liq Euro AM 26/05/2023 48.668 48.664 0.0080% 0.237%
Anm Liq Euro FM 26/05/2023 49.271 49.266 0.01% 0.537%
Anima Liq Euro IM 26/05/2023 49.068 49.063 0.01% 0.436%
ANM MAGELLANO A 26/05/2023 5.259 5.239 0.382% -2.031%
ANM MAGELLANO AD 26/05/2023 4.965 4.946 0.384% -3.065%
ANM MAGELLANO F 26/05/2023 5.523 5.502 0.382% -1.216%
ANM MAGELLANO R 26/05/2023 5.282 5.262 0.38% -1.876%
ANM MAGELLANO RD 26/05/2023 5.013 4.994 0.38% -2.868%
Anm Meg People B 26/05/2023 6.699 6.623 1.148% 1.577%
Anm Meg People BD 26/05/2023 6.255 6.184 1.148% -0.572%
ANIMA MEGATREND 26/05/2023 7.04 6.959 1.164% 3.105%
Anm Meg People Y 26/05/2023 7.003 6.923 1.156% 2.834%
Anm Met Attivo 2024 26/05/2023 4.595 4.622 -0.58% -3.466%
Anm Met At 2024 II 26/05/2023 4.656 4.685 -0.61% -3.941%
Anm Metodo&Sel 2024 26/05/2023 4.895 4.922 -0.54% -2.022%
Anm MAlRisk Ctrl A 26/05/2023 4.645 4.635 0.216% -5.339%
Anm MAlRisk Ctrl 26/05/2023 4.548 4.539 0.198% -7.316%
Anm MAlRisk Ctrl F 26/05/2023 4.687 4.677 0.214% -4.581%
Anm Net 0 Az Int A 26/05/2023 5.431 5.379 0.967% 0.0%
Anm Net 0 Az Int 26/05/2023 5.432 5.38 0.967% 0.0%
Anm Net 0 Az Int F 26/05/2023 5.456 5.403 0.981% 0.0%
Anm Net 0 Az Int Y 26/05/2023 5.453 5.4 0.981% 0.0%
Anm Net 0 Az Int Z 26/05/2023 5.428 5.376 0.967% 0.0%
Anm Net 0 Az Int ZD 26/05/2023 5.428 5.376 0.967% 0.0%
Anm Obbl Corporat A 26/05/2023 8.95 8.95 0.0% -4.888%
ANM Obbl Corp AD 26/05/2023 7.921 7.922 -0.01% -5.432%
GestiL Obbl.Corp.A 26/05/2023 10.357 10.359 -0.01% -3.683%
ANM Obbl Corp Bl AD 26/05/2023 10.099 10.101 -0.02% -4.229%
ANM Obbl Corp Bl F 26/05/2023 10.536 10.539 -0.02% -2.992%
ANM Obbl Corp Bl Y 26/05/2023 10.581 10.584 -0.02% -3.06%
ANM OBB CORP F 26/05/2023 9.44 9.441 -0.01% -4.318%
Anm Obbl Corporat Y 26/05/2023 9.444 9.444 0.0% -4.365%
Anm Obbl Emergent A 26/05/2023 6.489 6.487 0.031% -5.104%
ANM OBB EMER AD 26/05/2023 5.005 5.004 0.02% -6.308%
ANM OBB EMER B 26/05/2023 4.567 4.566 0.022% -5.582%
ANM OBB EMER F 26/05/2023 6.877 6.876 0.015% -4.486%
Anm Obbl Emergent Y 26/05/2023 4.725 4.724 0.021% -4.526%
ANIMA FIXOBBEURB 26/05/2023 8.521 8.522 -0.01% -1.011%
Anm Ob Euro Core A 26/05/2023 4.57 4.572 -0.04% -3.464%
Anm Ob Euro Core AD 26/05/2023 4.476 4.479 -0.06% -4.01%
Anm Ob Euro Core F 26/05/2023 4.62 4.623 -0.06% -3.266%
Anm Ob Euro Core Y 26/05/2023 4.629 4.632 -0.06% -3.199%
Anima Ob Eur MLT AD 26/05/2023 4.254 4.255 -0.02% -8.2%
ANM FIX EURO MLT 26/05/2023 6.745 6.746 -0.01% -7.081%
Anima Ob Euro MLT Y 26/05/2023 4.399 4.4 -0.02% -7.116%
Anm Obb Fle A 26/05/2023 4.476 4.485 -0.2% -5.729%
Anm Obb Fle AD 26/05/2023 4.382 4.391 -0.2% -6.267%
Anm Obb Fle F 26/05/2023 4.614 4.623 -0.19% -5.023%
Anm Obb Fle FD 26/05/2023 4.475 4.484 -0.2% -5.551%
Anm Obb Fle H 26/05/2023 4.557 4.566 -0.19% -5.062%
Anm Obb Gov Flex A 26/05/2023 4.504 4.51 -0.13% -5.656%
Anm Obb Gov Flex AD 26/05/2023 4.505 4.511 -0.13% -5.635%
Anm Obb Gov Flex F 26/05/2023 4.548 4.554 -0.13% -5.131%
Anm Obb Gov Flex FD 26/05/2023 4.549 4.555 -0.13% -5.13%
Anm Obb Gov Flex Y 26/05/2023 4.546 4.552 -0.13% -5.173%
Anm Obb. Gov. US A 26/05/2023 4.294 4.286 0.187% -5.231%
Anm Obb. Gov. US AD 26/05/2023 4.226 4.219 0.166% -5.754%
Anm Obb. Gov. US F 26/05/2023 4.36 4.352 0.184% -4.741%
Anm Obb. Gov. US Y 26/05/2023 4.354 4.346 0.184% -4.789%
ANM OBB HY A 26/05/2023 5.239 5.237 0.038% -1.891%
Anm Fix HY A 26/05/2023 11.631 11.628 0.026% -2.096%
ANM OBB HY AD 26/05/2023 4.953 4.952 0.02% -3.337%
ANM HIGH Y BT A 26/05/2023 4.784 4.783 0.021% -1.096%
ANM HIGH Y BT AD 26/05/2023 4.397 4.396 0.023% -1.611%
ANM HIGH Y BT F 26/05/2023 4.989 4.988 0.02% -0.28%
ANM HIGH Y BT Y 26/05/2023 4.983 4.981 0.04% -0.459%
ANM OBB HY F 26/05/2023 5.35 5.348 0.037% -1.072%
Anm Fix HY Y 26/05/2023 13.485 13.481 0.03% -1.115%
Anm Obb. Int. A 26/05/2023 4.117 4.115 0.049% -8.123%
Anm Obb. Int. AD 26/05/2023 4.051 4.05 0.025% -8.658%
Anm Obb. Int. F 26/05/2023 4.177 4.175 0.048% -7.588%
Anm Obb. Int. Y 26/05/2023 4.17 4.168 0.048% -7.662%
GES EM MKTS A 26/05/2023 16.592 16.576 0.097% -4.07%
ANM EM MKTS AD 26/05/2023 4.854 4.849 0.103% -6.058%
GES EM MKTS F 26/05/2023 17.556 17.538 0.103% -2.715%
GestiL Eu A 26/05/2023 9.25 9.282 -0.34% -2.662%
Anm Ob. Europa AD 26/05/2023 8.246 8.275 -0.35% -4.648%
GES EUROPA F 26/05/2023 9.758 9.791 -0.33% -1.295%
Anima Obb. Gl. 2024 26/05/2023 4.876 4.902 -0.53% -3.254%
Anm Obb Gl 2024 II 26/05/2023 4.843 4.867 -0.49% -2.712%
Anm Obb Gl 2025 26/05/2023 4.707 4.734 -0.57% -2.928%
GESTIL INT.A 26/05/2023 21.873 21.705 0.774% -2.648%
Anm Ob. Intern. AD 26/05/2023 4.717 4.681 0.769% -4.707%
GES INT F 26/05/2023 23.119 22.941 0.776% -1.277%
GestiL It A 26/05/2023 14.439 14.415 0.166% 1.412%
Anm Ob. Italia AD 26/05/2023 12.88 12.859 0.163% -2.105%
GES ITA F 26/05/2023 15.254 15.229 0.164% 2.838%
Anm Ob Val Gl Bil28 26/05/2023 5 5 0.0% 0.0%
Anm Pacifico A 26/05/2023 7.634 7.587 0.619% -4.023%
Anm Pacifico AD 26/05/2023 6.747 6.706 0.611% -6.083%
Anm Pacifico B 26/05/2023 7.391 7.346 0.613% -4.262%
Anm Pacifico BD 26/05/2023 6.533 6.493 0.616% -6.323%
Anm Pacifico F 26/05/2023 8.48 8.428 0.617% -2.93%
Anm Pacifico Y 26/05/2023 5.796 5.76 0.625% -3.061%
Anm P.Gl SmC&ClC 26/05/2023 4.614 4.633 -0.41% -1.746%
Anm Pat Gl&AgTec 26/05/2023 4.689 4.715 -0.55% -2.677%
Anm Pat Gl&Blu Ec27 26/05/2023 5.023 5.053 -0.59% 0.0%
Anm Pat Gl&CirEc 26/05/2023 5.024 5.043 -0.37% 0.0%
Anm Pat Gl&Cl En 24 26/05/2023 4.74 4.754 -0.29% -3.028%
Anm Pat Gl&C.Sec26D 26/05/2023 4.497 4.507 -0.22% -1.662%
Anm Pat Gl&Dig.E 26/05/2023 4.558 4.565 -0.15% -1.256%
Anm PG & EnTr26 Dis 26/05/2023 4.572 4.59 -0.39% -2.224%
Anm Pat Gl&HC 25 26/05/2023 4.827 4.87 -0.88% -2.838%
Anima P.Gl&ITech 24 26/05/2023 5.118 5.107 0.215% -0.641%
Anm Pat G&Long 2025 26/05/2023 4.976 5.012 -0.71% -1.815%
Anm Pat Gl&Mob 25 26/05/2023 5.032 5.032 0.0% -2.272%
Anm Pat Gl&New N 26/05/2023 4.819 4.837 -0.37% -1.973%
Anm Pat Gl&Nuovi 26/05/2023 4.676 4.684 -0.17% -1.661%
Anm Pat Gl Robot 24 26/05/2023 5.103 5.1 0.059% -0.351%
Anm Patr Gl 2024 26/05/2023 4.935 4.942 -0.14% -2.297%
Anm P.Gl Lux&Moda24 26/05/2023 4.841 4.864 -0.47% -0.88%
Anm Pianeta A 26/05/2023 10.216 10.21 0.059% -8.434%
Anm Pianeta AD 26/05/2023 9.902 9.896 0.061% -8.955%
Anm Pianeta F 26/05/2023 10.849 10.842 0.065% -7.833%
Anm Pianeta R 26/05/2023 9.981 9.975 0.06% -8.716%
Anm Pianeta Y 26/05/2023 10.775 10.768 0.065% -7.882%
Anm PicPac BilMeg25 26/05/2023 4.77 4.772 -0.04% -0.521%
Anm PicPac BMeg2 26/05/2023 4.956 4.95 0.121% 1.557%
Anm PicPac BM Ppl26 26/05/2023 5.099 5.102 -0.05% 0.0%
Anm PicPac BM Pp262 26/05/2023 5.024 5.033 -0.17% 0.0%
Anm PicPac ESG B 23 26/05/2023 5.534 5.516 0.326% 3.711%
Anm PicPac ES.Bil25 26/05/2023 4.808 4.8 0.167% 3.198%
Anm PicPac ESBil253 26/05/2023 5.108 5.112 -0.07% 0.0%
Anm PicPac ESBil 26/05/2023 5.077 5.073 0.079% 2.03%
Anm PicPac Mag23 26/05/2023 5.235 5.235 0.0% -1.226%
Anm PicPac Meg 2023 26/05/2023 5.22 5.203 0.327% 3.798%
Anm PicPac Meg23 II 26/05/2023 5.148 5.133 0.292% 3.581%
Anm PicPac MegPeo28 26/05/2023 5.022 5.015 0.14% 0.0%
Anm PicPac Val Gl23 26/05/2023 6.576 6.581 -0.07% 4.914%
Anm PicPac Val G 26/05/2023 5.103 5.101 0.039% 2.101%
Anm PicPac ValGl 26/05/2023 5.041 5.041 0.0% 0.0%
Anm PicPac Visc P25 26/05/2023 5.1 5.136 -0.7% 1.796%
Anm PrimaSol 202 26/05/2023 5.026 5.039 -0.25% 0.0%
Anm PrimaSol 2025 2 26/05/2023 5.002 5.016 -0.27% 0.0%
Anm PrimaSol 2025 3 26/05/2023 5.004 5.016 -0.23% 0.0%
Anm PrPasso ESG 26/05/2023 4.782 4.798 -0.33% 1.185%
Anm PrPsso ESG 2 26/05/2023 4.757 4.77 -0.27% 0.741%
Anm PrPsso ESG 3 26/05/2023 4.8 4.815 -0.31% 0.376%
Anm Primop Pac 2023 26/05/2023 5.324 5.338 -0.26% 2.09%
Anm Pri Pac 2023 II 26/05/2023 5.217 5.231 -0.26% 2.054%
ANM PR ALTO POT 26/05/2023 4.999 5.013 -0.27% 0.0%
GESTIELLE PRO IT 26/05/2023 5.296 5.283 0.246% 3.438%
Anm Pro It AD 26/05/2023 4.837 4.826 0.228% 1.023%
GESTI PRO ITA P 26/05/2023 5.444 5.431 0.239% 3.439%
Anm Pro It F 26/05/2023 5.291 5.278 0.246% 4.38%
Anm Prog Cedo 2023 26/05/2023 4.779 4.812 -0.68% -4.267%
Anm Prog Cedo-23 II 26/05/2023 4.831 4.865 -0.69% -3.554%
Anm Quant Gl AD 26/05/2023 5.189 5.164 0.484% 0.0%
ANIMA SYST GL.AL 26/05/2023 5.317 5.292 0.472% -3.66%
Anm Quant Flex A 26/05/2023 4.179 4.172 0.168% -5.73%
Anm Quant Flex F 26/05/2023 4.249 4.243 0.141% -4.859%
Anm Quas Obb Fle 26/05/2023 4.104 4.107 -0.07% -7.755%
Anm Red Consum 23 26/05/2023 4.302 4.322 -0.46% -4.527%
Anm Red Energy 23 26/05/2023 4.461 4.482 -0.46% -4.373%
Anm Red He Care 23 26/05/2023 4.466 4.498 -0.71% -4.756%
Anima Red Piu 2023 26/05/2023 8.968 8.964 0.045% -3.352%
ANM RISER $ A 26/05/2023 5.975 5.96 0.252% 2.015%
ANM RISER $ F 26/05/2023 6.219 6.204 0.242% 2.37%
ANM RISER $ I 26/05/2023 6.159 6.144 0.244% 2.309%
Anm Riserva Em A 26/05/2023 4.982 4.967 0.302% -1.658%
Anm Riserva Em F 26/05/2023 5.119 5.103 0.314% -1.368%
AN RIS EMER H 26/05/2023 5.14 5.125 0.293% -1.438%
Anm Riserva Gl A 26/05/2023 4.539 4.536 0.066% -2.071%
Anm Riserva Gl F 26/05/2023 4.687 4.684 0.064% -1.781%
ANM Risparmio A 26/05/2023 7.017 7.018 -0.01% -2.501%
Anm Risparmio AD 26/05/2023 6.278 6.279 -0.01% -3.042%
Anm Risparmio F 26/05/2023 7.249 7.249 0.0% -1.961%
Anm Risparmio H 26/05/2023 7.132 7.132 0.0% -2.006%
AN RUS MUL-ASS A 26/05/2023 4.678 4.687 -0.19% -4.667%
Anm Rus Multi-As AD 26/05/2023 3.821 3.828 -0.18% -6.645%
AN RUS MUL-ASS F 26/05/2023 5.224 5.224 0.0% 0.0%
Anm STEP Equal24 26/05/2023 4.787 4.803 -0.33% 0.737%
Anm STEP Equal25 26/05/2023 4.925 4.943 -0.36% 0.163%
Anm Selection A 26/05/2023 5.359 5.362 -0.05% -2.297%
Anm Selection AD 26/05/2023 4.301 4.303 -0.04% -4.337%
Anm Selection F 26/05/2023 5.593 5.596 -0.05% -1.514%
GEST BEST SEL EQ 26/05/2023 4.893 4.892 0.02% -3.946%
Anm Sel M-B AD 26/05/2023 4.501 4.501 0.0% -5.975%
Anm Sel M-B F 26/05/2023 5.071 5.07 0.02% -2.947%
Anm Sel.Prudente A 26/05/2023 4.559 4.563 -0.08% -3.165%
Anm Sel.Prudente 26/05/2023 4.511 4.514 -0.06% -3.693%
Anm Sel.Prudente F 26/05/2023 4.624 4.627 -0.06% -2.632%
Anm Sel Europ AD 26/05/2023 22.763 22.559 0.904% 4.971%
Anm Sel Europa A 26/05/2023 24.396 24.178 0.902% 6.855%
Anm Sel Europ BD 26/05/2023 22.867 22.663 0.9% 4.731%
Anm Sel Europa F 26/05/2023 30.619 30.345 0.903% 8.137%
Anm Sel Europa Y 26/05/2023 30.362 30.09 0.904% 8.308%
Anm Sel Gl AD 26/05/2023 64.587 63.722 1.357% 2.556%
Anm Sel Gl A 26/05/2023 67.633 66.727 1.358% 4.325%
Anm Sel Gl BD 26/05/2023 63.892 63.037 1.356% 2.193%
Anm Sel Gl F 26/05/2023 84.575 83.44 1.36% 5.892%
Anm Sel Gl Y 26/05/2023 84.163 83.033 1.361% 5.742%
Anm Sforzesco A 26/05/2023 12.035 12.032 0.025% -4.809%
Anm Sforzesco AD 26/05/2023 10.981 10.978 0.027% -5.369%
Anm Sforzesco F 26/05/2023 12.841 12.837 0.031% -4.193%
Anm Sfo Plus A 26/05/2023 4.825 4.821 0.083% -5.001%
Anm Sfo Plus AD 26/05/2023 4.468 4.464 0.09% -5.539%
Anm Sfo Plus F 26/05/2023 5.067 5.063 0.079% -4.342%
Anm Sforzesco Z 26/05/2023 11.994 11.99 0.033% 0.0%
Anm Sforzesco ZD 26/05/2023 10.957 10.953 0.037% 0.0%
ANM SVIL GLO 23 26/05/2023 4.68 4.683 -0.06% -1.036%
AN SV MUL-AS 23 26/05/2023 4.613 4.615 -0.04% -1.432%
AN SV MUL 23 II 26/05/2023 4.63 4.631 -0.02% -2.031%
Anima T.Viscont. 24 26/05/2023 4.817 4.856 -0.8% -0.905%
Anima Tesoreria 26/05/2023 50.348 50.34 0.016% 0.0%
Anm Traguardo 2023 26/05/2023 4.904 4.911 -0.14% -1.288%
ANM Tra23 Flex 26/05/2023 4.923 4.93 -0.14% -1.125%
ANM Trag 2024 Flex 26/05/2023 4.931 4.94 -0.18% -1.439%
AnmTraguardo 2027 26/05/2023 4.997 5.019 -0.43% 0.0%
AnmTraguardo 2027 2 26/05/2023 5.062 5.089 -0.53% 0.0%
Anima Trag Ced 2028 26/05/2023 4.988 5.01 -0.43% 0.0%
AnmTraguardo 202 26/05/2023 4.993 5.016 -0.45% 0.0%
ANM TRAG OBB 28 26/05/2023 4.987 5.005 -0.36% 0.0%
Anm Tricolore A 26/05/2023 5.913 5.909 0.068% -6.083%
Anm Tricolore AD 26/05/2023 5.367 5.362 0.093% -6.612%
Anm Tricolore F 26/05/2023 6.384 6.379 0.078% -5.799%
Anima Valore 2026 26/05/2023 5.354 5.333 0.394% -2.69%
Anm Valore Cp ES 26/05/2023 4.683 4.683 0.0% -0.107%
Anm Valore Glob A 26/05/2023 53.811 53.192 1.164% 2.417%
Anm Valore Glob AD 26/05/2023 46.711 46.174 1.163% 0.367%
ANM VAL GLO B 26/05/2023 52.895 52.288 1.161% 2.303%
ANM VAL GL BD 26/05/2023 46.039 45.51 1.162% 0.279%
ANM VALO GLOB F 26/05/2023 59.023 58.331 1.186% 3.435%
Anm Val Glo Y 26/05/2023 59.145 58.464 1.165% 3.585%
Anm Val Mul-Cre 27 26/05/2023 5.068 5.069 -0.02% -1.093%
Anm Valore Obblig. 26/05/2023 4.794 4.795 -0.02% -1.722%
ANM VESPUCCI A 26/05/2023 4.615 4.612 0.065% -6.427%
ANM VESPUCCI AD 26/05/2023 4.39 4.387 0.068% -7.011%
ANM VESPUCCI F 26/05/2023 4.798 4.795 0.063% -5.774%
ANM VESPUCCI RD 26/05/2023 4.428 4.425 0.068% -6.936%
ANM VESPUCCI H 26/05/2023 4.624 4.621 0.065% -6.321%
ANM VESPUCCI R 26/05/2023 4.628 4.625 0.065% -6.373%
Anm Visconteo A 26/05/2023 47.012 46.899 0.241% -1.212%
Anm Visconteo AD 26/05/2023 42.033 41.932 0.241% -2.226%
Anm Visconteo F 26/05/2023 50.059 49.938 0.242% -0.556%
Anm Vis Plus A 26/05/2023 5.539 5.518 0.381% -0.983%
Anm Vis Plus AD 26/05/2023 5.026 5.007 0.379% -2.008%
Anm Vis Plus F 26/05/2023 5.864 5.841 0.394% -0.153%
Anm Visconteo Z 26/05/2023 46.858 46.743 0.246% 0.0%
Anm Visconteo ZD 26/05/2023 42.087 41.984 0.245% 0.0%
Gest Ced Corporate 26/05/2023 4.5 4.499 0.022% -4.296%
Gest Ced Corp Prof 26/05/2023 4.779 4.778 0.021% -3.063%
Ges Ced M.Target V 26/05/2023 4.707 4.699 0.17% -0.905%
Anm Pat Cr Sost A 26/05/2023 4.786 4.753 0.694% 0.504%
Anm Pat Cr Sost 26/05/2023 4.786 4.753 0.694% 0.504%
Anm Pat Difesa 26/05/2023 4.499 4.499 0.0% -3.682%
Anm Pat Red&Cres A 26/05/2023 4.687 4.672 0.321% -1.472%
Anm Pat Red&Cres 26/05/2023 4.687 4.672 0.321% -1.472%
Anm Pat Reddito A 26/05/2023 4.584 4.576 0.175% -2.716%
Anm Pat Reddito 26/05/2023 4.584 4.576 0.175% -2.737%
Anm Tri Corp 23 26/05/2023 5.078 5.077 0.02% 2.4%
Fonte: borsa italiana