Fondi Italiani

Anima Sgr Spa
Fondo Data Valore Prec. Perc. Perc./Anno
Alteia Europ A 21/03/2023 5.297 5.295 0.038% -1.944%
Alteia Europ AD 21/03/2023 4.946 4.945 0.02% -3.228%
Alteia Europ F 21/03/2023 5.394 5.393 0.019% -1.1%
GES TR 21/03/2023 15.599 15.554 0.289% -5.741%
Anm Ab Ret AD 21/03/2023 4.836 4.822 0.29% -6.731%
Anm Ab Ret F 21/03/2023 5.233 5.218 0.287% -5.044%
Anm Ac Merc Gl 2025 17/03/2023 4.972 4.983 -0.22% -5.169%
Anm Alto Pot Eur AD 21/03/2023 3.083 3.086 -0.09% -3.656%
Anm Alto Pot Eur 21/03/2023 3.798 3.801 -0.07% -0.706%
Anm Alto Pot Ita A 21/03/2023 6.102 6.121 -0.31% 0.049%
Anm Alto Pot Ita AD 21/03/2023 5.336 5.353 -0.31% -3.456%
Anm Alto Pot Ita F 21/03/2023 6.866 6.888 -0.31% 1.03%
AN ALT PT ITA YD 21/03/2023 6.084 6.103 -0.31% -2.469%
Anm America A 21/03/2023 35.191 34.969 0.635% -10.21%
Anm America AD 21/03/2023 31.216 31.02 0.632% -12.09%
Anm Ame AI A 21/03/2023 4.904 4.918 -0.28% -6.697%
Anm Ame AI AD 21/03/2023 4.782 4.796 -0.29% -7.666%
Anm Ame AI F 21/03/2023 4.995 5.009 -0.27% -5.914%
Anm America B 21/03/2023 34.296 34.08 0.634% -10.43%
Anm America BD 21/03/2023 30.59 30.398 0.632% -12.31%
Anm America F 21/03/2023 38.785 38.54 0.636% -9.186%
Anm America Y 21/03/2023 7.028 6.983 0.644% -9.304%
Anm Az Europa LTE 21/03/2023 6.314 6.237 1.235% 0.573%
Anm Az Gl ex EMU A 21/03/2023 6.599 6.554 0.687% -7.213%
Anm Az Gl ex EMU AD 21/03/2023 6.23 6.187 0.695% -9.051%
Anm Az Gl ex EMU B 21/03/2023 6.635 6.59 0.683% -7.449%
Anm Az Gl ex EMU BD 21/03/2023 6.248 6.205 0.693% -9.318%
Anm Az Gl ex EMU F 21/03/2023 6.857 6.809 0.705% -6.21%
Anm Az Gl ex EMU Y 21/03/2023 6.938 6.89 0.697% -6.269%
Anm Az Int A 21/03/2023 6.47 6.425 0.7% -7.861%
Anm Az Int AD 21/03/2023 6.035 5.993 0.701% -9.629%
Anm Az Int F 21/03/2023 5.157 5.121 0.703% -6.829%
Anm Az Intern LT 21/03/2023 5.412 5.354 1.083% 0.0%
Anm Az Int Y 21/03/2023 6.643 6.597 0.697% -6.961%
Anm Az Nord Am LTE 21/03/2023 6.482 6.428 0.84% -7.874%
Anm Az Paesi Sv LTE 21/03/2023 6.467 6.418 0.763% -6.058%
Anm Bil Megat A 21/03/2023 5.197 5.187 0.193% -8.616%
Anm Bil Megat AD 21/03/2023 5.069 5.059 0.198% -9.579%
Anm Bil Megat F 21/03/2023 5.296 5.286 0.189% -7.896%
Anm Bil Megat Y 21/03/2023 5.294 5.284 0.189% -7.978%
ANM BLU REDD A 21/03/2023 4.698 4.75 -1.09% -9.323%
ANM BLU RED AD 21/03/2023 3.828 3.871 -1.11% -10.39%
ANM BLU REDD F 21/03/2023 4.819 4.872 -1.08% -8.471%
Anm Piu' 15 A EUR 21/03/2023 5.737 5.743 -0.1% -5.889%
Anm Piu' 15 AD 21/03/2023 5.219 5.225 -0.11% -6.419%
Anm Piu' 15 F EUR 21/03/2023 6.288 6.294 -0.09% -5.072%
Anm Piu' 15 N EUR 21/03/2023 5.684 5.69 -0.1% -5.987%
Anm Piu' 30 A EUR 21/03/2023 6.089 6.098 -0.14% -5.67%
Anm Piu' 30 AD 21/03/2023 5.346 5.354 -0.14% -6.653%
Anm Piu' 30 F EUR 21/03/2023 6.705 6.714 -0.13% -4.84%
Anm Piu' 30 N EUR 21/03/2023 5.991 6 -0.15% -5.861%
Anm Piu' 70 A EUR 21/03/2023 8.778 8.779 -0.01% -6.388%
Anm Piu' 70 AD 21/03/2023 7.625 7.626 -0.01% -7.351%
Anm Piu' 70 F EUR 21/03/2023 9.833 9.834 -0.01% -5.525%
Anm Piu' 70 N EUR 21/03/2023 8.632 8.632 0.0% -6.57%
Anm Ca Pi Obb A 21/03/2023 5.421 5.438 -0.31% -7.412%
ANM CAP + OBB AD 21/03/2023 5.18 5.196 -0.3% -7.927%
Anm Ca Pi Obb F 21/03/2023 5.811 5.828 -0.29% -6.815%
Anm Ca Pi Obb N 21/03/2023 5.331 5.347 -0.29% -7.576%
Anm Commodities 21/03/2023 5.209 5.193 0.308% 0.0%
Anm Com. Az.Int. A 21/03/2023 5.305 5.26 0.856% -5.639%
Anm Com. Az.Int. 21/03/2023 5.307 5.261 0.874% -5.62%
Anm Com. Az.Int. F 21/03/2023 5.374 5.328 0.863% -4.885%
Anm Com. Az.Int. Y 21/03/2023 5.447 5.401 0.852% -4.338%
Anm Com. Bil. Pr. A 21/03/2023 4.663 4.661 0.043% -7.517%
Anm Com. Bil. Pr 21/03/2023 4.663 4.66 0.064% -7.499%
Anm Com. Bil. Pr. F 21/03/2023 4.713 4.711 0.042% -6.968%
Anm Com. Bil. Pr. Y 21/03/2023 4.723 4.722 0.021% -6.863%
Anm Com. Ob Corp. A 21/03/2023 4.575 4.564 0.241% -5.903%
Anm Com. Ob Corp 21/03/2023 4.575 4.564 0.241% -5.903%
Anm Com. Ob Corp. F 21/03/2023 4.627 4.616 0.238% -5.359%
Anm Com. Ob Corp. Y 21/03/2023 4.624 4.612 0.26% -5.343%
Anm Corp. Euro A 21/03/2023 4.921 4.909 0.244% 0.0%
Anm Corp. Euro AD 21/03/2023 4.921 4.909 0.244% 0.0%
Anm Corp. Euro F 21/03/2023 4.938 4.926 0.244% 0.0%
Anm Corp. Euro Y 21/03/2023 4.935 4.923 0.244% 0.0%
ANM CRES ITA A 21/03/2023 5.727 5.698 0.509% -3.472%
ANM CRE ITA AD 21/03/2023 5.232 5.205 0.519% -4.873%
ANM CRE ITA AP 21/03/2023 5.767 5.738 0.505% -3.465%
Anm Cre Italia F 21/03/2023 6.001 5.97 0.519% -2.834%
Anm Cre It New A 21/03/2023 5.278 5.247 0.591% -2.494%
Anm Cre It New AD 21/03/2023 5.066 5.036 0.596% -3.962%
Anm Cre It New AP 21/03/2023 5.283 5.252 0.59% -2.474%
Anm Cre It New F 21/03/2023 5.37 5.339 0.581% -2.007%
Anima Dinamix 21/03/2023 4.612 4.624 -0.26% -7.464%
ANM ESAG AZ GL A 21/03/2023 6.022 5.98 0.702% -8.299%
ANM ESAG AZ GL F 21/03/2023 6.627 6.58 0.714% -5.342%
ANM ESAG AZ GL Y 21/03/2023 7.694 7.641 0.694% -5.491%
ANM ESAG AZ GL Z 21/03/2023 6.28 6.236 0.706% -6.935%
ANM ESAG AZ ZD 21/03/2023 5.99 5.949 0.689% -8.828%
ANM ESAG BIL A 21/03/2023 5.196 5.195 0.019% -6.209%
ANM ESAG BIL AD 21/03/2023 5.044 5.042 0.04% -7.143%
ANM ESAG BIL F 21/03/2023 5.333 5.33 0.056% -5.494%
Anm Esag Bil Y 21/03/2023 5.309 5.307 0.038% -5.534%
ANM ESAG BIL Z 21/03/2023 5.131 5.13 0.019% -6.624%
ANM ESAG BIL ZD 21/03/2023 5.005 5.004 0.02% -7.589%
ANM ESAG OB CORP 21/03/2023 4.541 4.534 0.154% -7.609%
ANM ESAG OB CO Y 21/03/2023 4.814 4.806 0.166% -7.654%
Anm Esag Prud. A 21/03/2023 4.672 4.681 -0.19% -6.053%
Anm Esag Prud. F 21/03/2023 4.757 4.766 -0.18% -5.201%
Anm Esag Prud. Y 21/03/2023 4.778 4.786 -0.16% -4.84%
Anm Esag Prud. Z 21/03/2023 4.652 4.66 -0.17% -6.266%
Anm Emergenti A 21/03/2023 11.383 11.331 0.459% -13.62%
Anm Emergenti AD 21/03/2023 10.054 10.008 0.46% -15.54%
Anm Emergenti B 21/03/2023 10.966 10.916 0.458% -13.84%
Anm Emergenti BD 21/03/2023 9.695 9.65 0.466% -15.75%
Anm Emergenti F 21/03/2023 12.662 12.604 0.46% -12.63%
Anm Emergenti Y 21/03/2023 5.484 5.458 0.476% -12.75%
Anm Europa A 21/03/2023 7.547 7.472 1.004% 1.67%
Anm Europa AD 21/03/2023 6.473 6.409 0.999% -0.369%
Anima Europa AI A 21/03/2023 4.931 4.938 -0.14% -0.845%
Anima Europa AI 21/03/2023 4.858 4.864 -0.12% -1.799%
Anima Europa AI F 21/03/2023 4.993 5 -0.14% -0.04%
Anm Eur. AI Flex A 21/03/2023 4.819 4.818 0.021% 0.0%
Anm Eur. AI Flex 21/03/2023 4.77 4.77 0.0% 0.0%
Anm Eur. AI Flex F 21/03/2023 4.852 4.851 0.021% 0.0%
Anm Europa B 21/03/2023 7.357 7.284 1.002% 1.532%
Anm Europa BD 21/03/2023 6.34 6.277 1.004% -0.471%
Anm Europa F 21/03/2023 8.311 8.229 0.996% 2.694%
Anm Europa Y 21/03/2023 8.376 8.293 1.001% 2.811%
Anm Ev Bil M Pple26 17/03/2023 4.977 4.935 0.851% 0.0%
Anm Ev Bil M Pple27 17/03/2023 5.017 4.953 1.292% 0.0%
Anm Evo Bil 2022 17/03/2023 5.253 5.268 -0.28% -6.564%
Anm Fondo Impres 21/03/2023 4.651 4.66 -0.19% -5.004%
Anm Fondo Impr P 21/03/2023 4.577 4.592 -0.32% -6.343%
ANM TRADING A 21/03/2023 16.106 16.073 0.205% -7.074%
ANM TRADING AD 21/03/2023 13.33 13.303 0.203% -9.016%
ANM TRADING F 21/03/2023 18.209 18.172 0.204% -6.008%
ANMA FORZ DIN A 21/03/2023 7.27 7.277 -0.09% -6.95%
ANMA FORZ DIN B 21/03/2023 7.264 7.271 -0.09% -6.955%
ANMA FORZ DINAMI 21/03/2023 7.925 7.933 -0.1% -7.418%
ANMA FORZ DIN NP 21/03/2023 7.897 7.904 -0.08% -7.399%
ANMA FORZ EQU A 21/03/2023 7.074 7.087 -0.18% -7.226%
ANMA FORZ EQU B 21/03/2023 7.073 7.086 -0.18% -7.227%
ANMA FORZ EQUILI 21/03/2023 7.562 7.575 -0.17% -7.69%
ANMA FORZ EQU NP 21/03/2023 7.543 7.557 -0.18% -7.674%
ANMA FORZ MOD A 21/03/2023 6.289 6.294 -0.07% -7.528%
ANMA FORZ MOD B 21/03/2023 6.289 6.293 -0.06% -7.528%
ANMA FORZ MODERA 21/03/2023 6.639 6.643 -0.06% -7.996%
ANMA FORZ MOD NP 21/03/2023 6.627 6.632 -0.07% -7.984%
ANMA FORZ PRU A 21/03/2023 5.399 5.4 -0.01% -7.63%
ANMA FORZ PRU B 21/03/2023 5.401 5.402 -0.01% -7.628%
ANMA FORZ PRUDEN 21/03/2023 5.567 5.568 -0.01% -8.075%
ANMA FORZ PRU NP 21/03/2023 5.563 5.564 -0.01% -8.065%
Anm Legg Mul-Cre 21/03/2023 4.228 4.231 -0.07% -8.623%
ANM MACRO DIV A 21/03/2023 4.721 4.749 -0.59% -9.455%
ANM MACRO DIV AD 21/03/2023 3.972 3.995 -0.57% -11.41%
ANM MACRO DIV F 21/03/2023 4.994 5.023 -0.57% -8.552%
Anm Gl.Macro Fl. A 21/03/2023 4.196 4.201 -0.11% -13.14%
Anm Gl.Macro Fl. 21/03/2023 3.98 3.984 -0.1% -15.03%
Anm Gl.Macro Fl. F 21/03/2023 4.279 4.284 -0.11% -12.29%
Anm Gl Ma Risk Co A 21/03/2023 4.716 4.73 -0.29% -5.548%
Anm Gl Ma Risk Co F 21/03/2023 4.755 4.77 -0.31% -5.184%
Anm Gl Ma Risk C FD 21/03/2023 4.766 4.781 -0.31% -4.965%
Anm Iniz Europa A 21/03/2023 15.979 15.786 1.223% -7.304%
ANM INIZ EUR AD 21/03/2023 13.815 13.647 1.231% -9.279%
ANM INIZ EUR B 21/03/2023 15.774 15.58 1.245% -7.092%
ANM INIZ EUR BD 21/03/2023 13.74 13.571 1.245% -9.031%
ANM INIZ EUR F 21/03/2023 17.728 17.513 1.228% -6.424%
ANM INIZ EUR Y 21/03/2023 6.959 6.873 1.251% -5.921%
ANM INIZ ITA A 21/03/2023 10.632 10.408 2.152% 9.778%
ANM INIZ ITA AD 21/03/2023 8.72 8.536 2.156% 7.007%
ANM INIZ ITA AP 21/03/2023 10.433 10.213 2.154% 9.775%
ANM INIZ ITA F 21/03/2023 11.208 10.971 2.16% 10.926%
ANM INIZ ITA Y 21/03/2023 11.018 10.79 2.113% 11.035%
Anm Robot&IA 2024 17/03/2023 4.454 4.43 0.542% -7.689%
Anm Inv.AgriTech 17/03/2023 4.538 4.555 -0.37% -7.236%
Anm Inv.AgriTech 26 03/03/2023 4.63 4.632 -0.04% -8.19%
Anm Inv Ci Eco 2025 17/03/2023 4.695 4.713 -0.38% -9.223%
Anm Inv Clean En 17/03/2023 4.543 4.558 -0.32% -7.606%
Anm Inv CS & BD 27 17/03/2023 4.492 4.45 0.944% -7.458%
Anm Inv ENG 2025 17/03/2023 4.511 4.534 -0.5% -9.162%
Anm Fut Mob 25 17/03/2023 4.867 4.867 0.0% -6.368%
Anm Inv Gender Eq26 17/03/2023 4.392 4.414 -0.49% -8.328%
Anm Gl Recov 25 17/03/2023 4.596 4.592 0.087% -6.699%
Anm Inv Gl&Infr 27 17/03/2023 4.943 4.927 0.325% 0.0%
Anm Inv Gl&Longe 17/03/2023 4.945 4.945 0.0% 0.0%
Anm Inv Gl&Lusso 27 17/03/2023 5.009 5.016 -0.14% 0.0%
Anm Inv Gl&Tr Md 17/03/2023 5 4.998 0.04% 0.0%
Anm Inv HC Inn26 17/03/2023 4.222 4.195 0.644% -9.457%
Anm Inv New Norm-25 17/03/2023 4.605 4.572 0.722% -7.082%
Anm Inv SmartCit 17/03/2023 4.645 4.612 0.716% -6.877%
Anm Inv Sm Ind 4 17/03/2023 4.657 4.665 -0.17% 0.0%
Anm Italia A 21/03/2023 30.091 29.385 2.403% 12.683%
Anm Italia AD 21/03/2023 25.274 24.68 2.407% 9.897%
Anm Italia B 21/03/2023 29.038 28.356 2.405% 12.472%
Anm Italia BD 21/03/2023 24.375 23.803 2.403% 9.684%
Anm Italia F 21/03/2023 33.125 32.347 2.405% 13.714%
Anm Italia Y 21/03/2023 8.481 8.281 2.415% 13.885%
Anm Liq Euro AM 21/03/2023 48.495 48.514 -0.03% -0.394%
Anm Liq Euro FM 21/03/2023 49.07 49.088 -0.03% -0.094%
Anima Liq Euro IM 21/03/2023 48.877 48.895 -0.03% -0.194%
ANM MAGELLANO A 21/03/2023 5.175 5.17 0.097% -7.77%
ANM MAGELLANO AD 21/03/2023 4.886 4.881 0.102% -8.724%
ANM MAGELLANO F 21/03/2023 5.428 5.422 0.111% -6.975%
ANM MAGELLANO R 21/03/2023 5.197 5.192 0.096% -7.609%
ANM MAGELLANO RD 21/03/2023 4.933 4.928 0.101% -8.53%
Anm Meg People B 21/03/2023 6.33 6.294 0.572% -9.855%
Anm Meg People BD 21/03/2023 5.91 5.877 0.562% -11.77%
ANIMA MEGATREND 21/03/2023 6.635 6.597 0.576% -8.382%
Anm Meg People Y 21/03/2023 6.603 6.564 0.594% -8.723%
Anm Met Attivo 2024 17/03/2023 4.563 4.579 -0.34% -6.801%
Anm Met At 2024 II 17/03/2023 4.628 4.642 -0.3% -6.956%
Anm Metodo&Sel 2024 17/03/2023 4.821 4.906 -1.73% -5.674%
Anm MAlRisk Ctrl A 21/03/2023 4.607 4.617 -0.21% 0.0%
Anm MAlRisk Ctrl 21/03/2023 4.511 4.521 -0.22% 0.0%
Anm MAlRisk Ctrl F 21/03/2023 4.641 4.652 -0.23% 0.0%
Anm Net 0 Az Int A 21/03/2023 5.208 5.186 0.424% 0.0%
Anm Net 0 Az Int 21/03/2023 5.208 5.186 0.424% 0.0%
Anm Net 0 Az Int F 21/03/2023 5.222 5.199 0.442% 0.0%
Anm Net 0 Az Int Y 21/03/2023 5.22 5.198 0.423% 0.0%
Anm Obbl Corporat A 21/03/2023 8.906 8.881 0.281% -8.834%
ANM Obbl Corp AD 21/03/2023 7.882 7.861 0.267% -9.361%
GestiL Obbl.Corp.A 21/03/2023 10.272 10.225 0.46% -8.855%
ANM Obbl Corp Bl AD 21/03/2023 10.015 9.97 0.451% -9.391%
ANM Obbl Corp Bl F 21/03/2023 10.437 10.39 0.452% -8.198%
ANM Obbl Corp Bl Y 21/03/2023 10.482 10.435 0.45% -8.262%
ANM OBB CORP F 21/03/2023 9.384 9.358 0.278% -8.288%
Anm Obbl Corporat Y 21/03/2023 9.388 9.362 0.278% -8.338%
Anm Obbl Emergent A 21/03/2023 6.487 6.471 0.247% -9.94%
ANM OBB EMER AD 21/03/2023 5.003 4.991 0.24% -11.08%
ANM OBB EMER B 21/03/2023 4.57 4.558 0.263% -10.39%
ANM OBB EMER F 21/03/2023 6.867 6.85 0.248% -9.359%
Anm Obbl Emergent Y 21/03/2023 4.719 4.707 0.255% -9.389%
ANIMA FIXOBBEURB 21/03/2023 8.511 8.525 -0.16% -1.857%
Anm Ob Euro Core A 21/03/2023 4.583 4.606 -0.49% -4.739%
Anm Ob Euro Core AD 21/03/2023 4.489 4.512 -0.51% -5.255%
Anm Ob Euro Core F 21/03/2023 4.631 4.655 -0.51% -4.535%
Anm Ob Euro Core Y 21/03/2023 4.64 4.664 -0.51% -4.468%
Anima Ob Eur MLT A 21/03/2023 6.335 6.385 -0.78% -11.31%
Anima Ob Eur MLT AD 21/03/2023 4.311 4.345 -0.78% -11.85%
Anima Ob Eur MLT F 21/03/2023 6.828 6.881 -0.77% -10.78%
ANM FIX EURO MLT 20/03/2023 6.881 6.875 0.087% -10.64%
Anima Ob Euro MLT Y 21/03/2023 4.453 4.488 -0.78% -10.83%
Anm Obb Fle A 21/03/2023 4.473 4.486 -0.29% -9.453%
Anm Obb Fle AD 21/03/2023 4.379 4.392 -0.29% -9.971%
Anm Obb Fle F 21/03/2023 4.605 4.618 -0.28% -8.758%
Anm Obb Fle FD 21/03/2023 4.466 4.478 -0.26% -9.283%
Anm Obb Fle H 21/03/2023 4.548 4.561 -0.28% -8.821%
Anm Obb Gov Flex A 21/03/2023 4.525 4.555 -0.65% -7.747%
Anm Obb Gov Flex AD 21/03/2023 4.526 4.555 -0.63% -7.727%
Anm Obb Gov Flex F 21/03/2023 4.565 4.595 -0.65% -7.253%
Anm Obb Gov Flex FD 21/03/2023 4.566 4.595 -0.63% -7.233%
Anm Obb Gov Flex Y 21/03/2023 4.563 4.592 -0.63% -7.294%
Anm Obb. Gov. US A 21/03/2023 4.314 4.365 -1.16% -4.915%
Anm Obb. Gov. US AD 21/03/2023 4.247 4.297 -1.16% -5.412%
Anm Obb. Gov. US F 21/03/2023 4.377 4.428 -1.15% -4.37%
Anm Obb. Gov. US Y 21/03/2023 4.372 4.423 -1.15% -4.5%
ANM OBB HY A 21/03/2023 5.173 5.132 0.799% -7.707%
Anm Fix HY A 21/03/2023 11.489 11.399 0.79% -7.896%
ANM OBB HY AD 21/03/2023 4.893 4.855 0.783% -9.069%
ANM HIGH Y BT A 21/03/2023 4.736 4.714 0.467% -4.207%
ANM HIGH Y BT AD 21/03/2023 4.353 4.333 0.462% -4.707%
ANM HIGH Y BT F 21/03/2023 4.932 4.91 0.448% -3.427%
ANM HIGH Y BT Y 21/03/2023 4.926 4.904 0.449% -3.601%
ANM OBB HY F 21/03/2023 5.274 5.233 0.783% -6.935%
Anm Fix HY Y 21/03/2023 13.296 13.192 0.788% -6.975%
Anm Obb. Int. A 21/03/2023 4.2 4.247 -1.1% -8.715%
Anm Obb. Int. AD 21/03/2023 4.133 4.179 -1.1% -9.225%
Anm Obb. Int. F 21/03/2023 4.257 4.304 -1.09% -8.175%
Anm Obb. Int. Y 21/03/2023 4.251 4.298 -1.09% -8.265%
GES EM MKTS A 21/03/2023 16.649 16.634 0.09% -4.366%
ANM EM MKTS AD 21/03/2023 4.87 4.866 0.082% -6.346%
GES EM MKTS F 21/03/2023 17.571 17.555 0.091% -3.019%
GestiL Eu A 21/03/2023 9.241 9.247 -0.06% -2.521%
Anm Ob. Europa AD 21/03/2023 8.239 8.243 -0.04% -4.498%
GES EUROPA F 21/03/2023 9.724 9.729 -0.05% -1.149%
Anima Obb. Gl. 2024 17/03/2023 4.873 4.872 0.021% -6.234%
Anm Obb Gl 2024 II 17/03/2023 4.84 4.837 0.062% -5.616%
Anm Obb Gl 2025 17/03/2023 4.696 4.686 0.213% -6.061%
GESTIL INT.A 21/03/2023 21.5 21.427 0.341% -6.874%
Anm Ob. Intern. AD 21/03/2023 4.637 4.621 0.346% -8.828%
GES INT F 21/03/2023 22.668 22.59 0.345% -5.554%
GestiL It A 21/03/2023 14.299 14.272 0.189% 1.304%
Anm Ob. Italia AD 21/03/2023 12.755 12.731 0.189% -2.208%
GES ITA F 21/03/2023 15.068 15.039 0.193% 2.734%
Anm Pacifico A 21/03/2023 7.464 7.472 -0.1% -10.56%
Anm Pacifico AD 21/03/2023 6.597 6.605 -0.12% -12.48%
Anm Pacifico B 21/03/2023 7.23 7.238 -0.11% -10.79%
Anm Pacifico BD 21/03/2023 6.391 6.398 -0.1% -12.7%
Anm Pacifico F 21/03/2023 8.275 8.284 -0.1% -9.543%
Anm Pacifico Y 21/03/2023 5.657 5.663 -0.1% -9.661%
Anm P.Gl SmC&ClC 17/03/2023 4.551 4.574 -0.5% -6.204%
Anm Pat Gl&AgTec 17/03/2023 4.643 4.649 -0.12% -6.973%
Anm Pat Gl&Blu Ec27 17/03/2023 4.991 4.959 0.645% 0.0%
Anm Pat Gl&CirEc 17/03/2023 4.958 4.923 0.711% 0.0%
Anm Pat Gl&Cl En 24 17/03/2023 4.69 4.731 -0.86% -6.889%
Anm Pat Gl&C.Sec26D 17/03/2023 4.41 4.412 -0.04% -7.04%
Anm Pat Gl&Dig.E 17/03/2023 4.485 4.454 0.696% -6.25%
Anm PG & EnTr26 Dis 17/03/2023 4.515 4.512 0.066% -6.926%
Anm Pat Gl&HC 25 17/03/2023 4.766 4.732 0.719% -6.75%
Anima P.Gl&ITech 24 17/03/2023 5.022 4.971 1.026% -4.76%
Anm Pat G&Long 2025 17/03/2023 4.883 4.894 -0.22% -5.843%
Anm Pat Gl&Mob 25 17/03/2023 4.956 4.926 0.609% -6.684%
Anm Pat Gl&New N 17/03/2023 4.745 4.698 1.0% 0.0%
Anm Pat Gl&Nuovi 17/03/2023 4.59 4.572 0.394% -6.422%
Anm Pat Gl Robot 24 17/03/2023 5.013 4.976 0.744% -4.75%
Anm Patr Gl 2024 17/03/2023 4.862 4.896 -0.69% -5.848%
Anm P.Gl Lux&Moda24 17/03/2023 4.792 4.79 0.042% -4.788%
Anm Pianeta A 21/03/2023 10.432 10.546 -1.08% -8.931%
Anm Pianeta AD 21/03/2023 10.111 10.221 -1.07% -9.456%
Anm Pianeta F 21/03/2023 11.065 11.186 -1.08% -8.334%
Anm Pianeta R 21/03/2023 10.184 10.296 -1.08% -9.25%
Anm Pianeta Y 21/03/2023 10.991 11.111 -1.08% -8.378%
Anm PicPac BilMeg25 17/03/2023 4.638 4.58 1.266% -5.904%
Anm PicPac BMeg2 17/03/2023 4.777 4.739 0.802% -3.98%
Anm PicPac BM Ppl26 17/03/2023 4.987 4.945 0.849% 0.0%
Anm PicPac BM Pp262 17/03/2023 4.977 4.928 0.994% 0.0%
Anm PicPac ESG B 23 17/03/2023 5.356 5.331 0.469% -1.435%
Anm PicPac ES.Bil25 17/03/2023 4.66 4.652 0.172% -2.856%
Anm PicPac ESBil253 17/03/2023 5.029 4.999 0.6% 0.0%
Anm PicPac ESBil 17/03/2023 4.952 4.932 0.406% 0.0%
Anm PicPac Mag 2022 17/03/2023 5.149 5.11 0.763% -5.558%
Anm PicPac Mag23 17/03/2023 5.124 5.09 0.668% -7.123%
Anm PicPac Meg 2023 17/03/2023 4.891 4.801 1.875% -5.305%
Anm PicPac Meg23 II 17/03/2023 4.831 4.743 1.855% -5.219%
Anm PicPac Va Gl 22 17/03/2023 6.224 6.28 -0.89% 0.728%
Anm PicPac Val Gl23 17/03/2023 6.277 6.335 -0.91% 0.852%
Anm PicPac Val G 17/03/2023 4.99 4.999 -0.18% 0.0%
Anm PicPac ValGl 17/03/2023 4.979 4.986 -0.14% 0.0%
Anm PicPac Visc P25 17/03/2023 4.998 5.091 -1.82% -1.614%
Anm Portf America 17/03/2023 5.228 5.223 0.096% -4.963%
Anm Ptf Globale 17/03/2023 4.868 4.876 -0.16% -4.81%
Anm PrimaSol 202 17/03/2023 5.025 4.991 0.681% 0.0%
Anm PrimaSol 2025 2 17/03/2023 5.011 4.974 0.744% 0.0%
Anm PrPasso ESG 17/03/2023 4.728 4.735 -0.14% -2.01%
Anm PrPsso ESG 2 17/03/2023 4.702 4.706 -0.08% -2.266%
Anm PrPsso ESG 3 17/03/2023 4.732 4.742 -0.21% -3.172%
Anm Primop Pac 2023 17/03/2023 5.263 5.28 -0.32% 0.076%
Anm Pri Pac 2023 II 17/03/2023 5.155 5.172 -0.32% -0.058%
GESTIELLE PRO IT 21/03/2023 5.193 5.143 0.972% 0.232%
Anm Pro It AD 21/03/2023 4.744 4.698 0.979% -2.085%
GESTI PRO ITA P 21/03/2023 5.339 5.287 0.984% 0.225%
Anm Pro It F 21/03/2023 5.181 5.131 0.974% 1.172%
AN PR DIN 22 MUL 17/03/2023 4.804 4.801 0.062% -1.819%
Anm Prog Cedo 2023 17/03/2023 4.766 4.79 -0.5% -6.549%
Anm Prog Cedo-23 II 17/03/2023 4.808 4.83 -0.45% -6.075%
Anm Quant Flex A 21/03/2023 4.225 4.239 -0.33% -8.649%
Anm Quant Flex F 21/03/2023 4.288 4.302 -0.32% -7.805%
Anm Quas Obb Fle 21/03/2023 4.144 4.169 -0.6% -11.18%
Anm Red Bil 23 17/03/2023 8.863 9.022 -1.76% -7.859%
Anm Red Consum 23 17/03/2023 4.272 4.309 -0.85% -9.434%
Anm Red Energy 23 17/03/2023 4.454 4.463 -0.2% -4.89%
Anm Red He Care 23 17/03/2023 4.462 4.437 0.563% -6.848%
Anm Re P 22 IV 17/03/2023 9.069 9.161 -1.0% -3.367%
Anima Red Piu 2023 17/03/2023 8.932 9.015 -0.92% -4.938%
ANM RISER $ A 21/03/2023 5.914 5.944 -0.5% 3.955%
ANM RISER $ F 21/03/2023 6.152 6.183 -0.5% 4.324%
ANM RISER $ I 21/03/2023 6.093 6.124 -0.5% 4.261%
Anm Riserva Em A 21/03/2023 4.854 4.874 -0.41% -1.741%
Anm Riserva Em F 21/03/2023 4.984 5.005 -0.42% -1.463%
AN RIS EMER H 21/03/2023 5.006 5.027 -0.41% -1.495%
Anm Riserva Gl A 21/03/2023 4.558 4.575 -0.37% -2.231%
Anm Riserva Gl F 21/03/2023 4.704 4.722 -0.38% -1.939%
ANM Risparmio A 21/03/2023 6.964 6.934 0.433% -6.736%
Anm Risparmio AD 21/03/2023 6.231 6.204 0.435% -7.263%
Anm Risparmio F 21/03/2023 7.187 7.156 0.433% -6.224%
Anm Risparmio H 21/03/2023 7.072 7.041 0.44% -6.269%
AN RUS MUL-ASS A 21/03/2023 4.653 4.665 -0.25% -6.265%
Anm Rus Multi-As AD 21/03/2023 3.8 3.811 -0.28% -8.235%
AN RUS MUL-ASS F 21/03/2023 5.224 5.224 0.0% 0.0%
Anm STEP Equal24 17/03/2023 4.732 4.746 -0.29% -2.393%
Anm STEP Equal25 17/03/2023 4.882 4.874 0.164% -2.066%
Anm Selection A 21/03/2023 5.315 5.342 -0.5% -6.82%
Anm Selection AD 21/03/2023 4.265 4.287 -0.51% -8.77%
Anm Selection F 21/03/2023 5.539 5.567 -0.5% -6.071%
GEST BEST SEL EQ 21/03/2023 4.856 4.873 -0.34% -8.481%
Anm Sel M-B AD 21/03/2023 4.467 4.483 -0.35% -10.4%
Anm Sel M-B F 21/03/2023 5.023 5.041 -0.35% -7.529%
Anm Sel.Prudente A 21/03/2023 4.543 4.557 -0.3% -6.542%
Anm Sel.Prudente 21/03/2023 4.495 4.509 -0.31% -7.051%
Anm Sel.Prudente F 21/03/2023 4.603 4.617 -0.3% -6.023%
Anm Sel Europ AD 21/03/2023 21.899 21.661 1.099% -0.725%
Anm Sel Europa A 21/03/2023 23.479 23.224 1.098% 1.19%
Anm Sel Europ BD 21/03/2023 22.007 21.768 1.098% -0.825%
Anm Sel Europa F 21/03/2023 29.388 29.068 1.101% 2.28%
Anm Sel Europa Y 21/03/2023 29.149 28.832 1.099% 2.565%
Anm Sel Gl AD 21/03/2023 61.51 61.073 0.716% -8.779%
Anm Sel Gl A 21/03/2023 64.452 63.995 0.714% -7.207%
Anm Sel Gl BD 21/03/2023 60.887 60.455 0.715% -9.101%
Anm Sel Gl F 21/03/2023 80.382 79.808 0.719% -5.811%
Anm Sel Gl Y 21/03/2023 80.009 79.438 0.719% -5.947%
Anm Sforzesco A 21/03/2023 12.039 12.048 -0.07% -7.747%
Anm Sforzesco AD 21/03/2023 10.985 10.993 -0.07% -8.283%
Anm Sforzesco F 21/03/2023 12.83 12.84 -0.07% -7.143%
Anm Sfo Plus A 21/03/2023 4.829 4.834 -0.1% -7.755%
Anm Sfo Plus AD 21/03/2023 4.471 4.476 -0.11% -8.306%
Anm Sfo Plus F 21/03/2023 5.065 5.07 -0.09% -7.115%
Anm Sforzesco Z 21/03/2023 12.002 12.011 -0.07% 0.0%
Anm Sforzesco ZD 21/03/2023 10.965 10.973 -0.07% 0.0%
Anm Sol Cedola 2023 17/03/2023 8.767 8.931 -1.83% -7.56%
ANM SVIL GLO 22 17/03/2023 4.505 4.503 0.044% -2.489%
ANM SVIL GLO 23 17/03/2023 4.671 4.676 -0.1% -2.566%
AN SV MUL-AS 23 17/03/2023 4.596 4.599 -0.06% -2.771%
AN SV MUL 23 II 17/03/2023 4.62 4.616 0.087% -3.448%
Anima Syst Gl.All A 21/03/2023 5.12 5.102 0.353% -5.778%
Anima Syst Gl.All F 21/03/2023 5.245 5.226 0.364% -5.085%
Anima T.Viscont. 24 17/03/2023 4.765 4.783 -0.37% -3.308%
Anima Tesoreria 21/03/2023 50.126 50.143 -0.03% 0.0%
Anm Traguardo 2023 17/03/2023 4.883 4.917 -0.69% -2.768%
ANM Tra23 Flex 17/03/2023 4.903 4.91 -0.14% -2.564%
ANM Trag 2024 Flex 17/03/2023 4.915 4.916 -0.02% -3.057%
AnmTraguardo 2027 17/03/2023 5 4.973 0.543% 0.0%
AnmTraguardo 2027 2 17/03/2023 5.08 5.039 0.814% 0.0%
Anima Trag Ced 2028 17/03/2023 5.012 5 0.24% 0.0%
AnmTraguardo 202 17/03/2023 5.004 4.972 0.644% 0.0%
Anm Tricolore A 21/03/2023 6.001 6.044 -0.71% -10.16%
Anm Tricolore AD 21/03/2023 5.446 5.485 -0.71% -10.67%
Anm Tricolore F 21/03/2023 6.475 6.521 -0.7% -9.894%
Anima Valore 2026 21/03/2023 5.271 5.287 -0.3% -7.315%
Anm Valore Cp ES 21/03/2023 4.619 4.594 0.544% -4.13%
Anm Valore Glob A 21/03/2023 51.78 51.509 0.526% -2.972%
Anm Valore Glob AD 21/03/2023 44.949 44.713 0.528% -4.912%
ANM VAL GLO B 21/03/2023 50.938 50.687 0.495% -2.879%
ANM VAL GL BD 21/03/2023 44.336 44.117 0.496% -4.801%
ANM VALO GLOB F 21/03/2023 56.675 56.376 0.53% -2.239%
Anm Val Glo Y 21/03/2023 56.83 56.548 0.499% -1.659%
Anm Val Mul-Cre 27 21/03/2023 5.015 5 0.3% -5.163%
Anm Valore Obblig. 21/03/2023 4.787 4.794 -0.14% -2.822%
ANM VESPUCCI A 21/03/2023 4.604 4.611 -0.15% -10.42%
ANM VESPUCCI AD 21/03/2023 4.38 4.387 -0.16% -10.97%
ANM VESPUCCI F 21/03/2023 4.781 4.788 -0.14% -9.792%
ANM VESPUCCI RD 21/03/2023 4.417 4.423 -0.13% -10.87%
ANM VESPUCCI H 21/03/2023 4.608 4.615 -0.15% -10.31%
ANM VESPUCCI R 21/03/2023 4.616 4.623 -0.15% -10.35%
Anm Visconteo A 21/03/2023 46.591 46.447 0.31% -4.201%
Anm Visconteo AD 21/03/2023 41.657 41.528 0.311% -5.183%
Anm Visconteo F 21/03/2023 49.553 49.398 0.314% -3.575%
Anm Vis Plus A 21/03/2023 5.475 5.451 0.44% -4.716%
Anm Vis Plus AD 21/03/2023 4.968 4.946 0.445% -5.695%
Anm Vis Plus F 21/03/2023 5.787 5.762 0.434% -3.966%
Anm Visconteo Z 21/03/2023 46.463 46.319 0.311% 0.0%
Anm Visconteo ZD 21/03/2023 41.731 41.602 0.31% 0.0%
Gest Ced Corporate 21/03/2023 4.488 4.468 0.448% -6.849%
Gest Ced Corp Prof 21/03/2023 4.763 4.748 0.316% -5.044%
Ges Ced M.Target V 21/03/2023 4.649 4.641 0.172% -5.045%
Ges CedMultiAs IIID 21/03/2023 4.417 4.415 0.045% -4.166%
Gest Profil Ced III 21/03/2023 4.278 4.278 0.0% -6.696%
Anm Pat Cr Sost A 21/03/2023 4.639 4.625 0.303% -7.847%
Anm Pat Cr Sost 21/03/2023 4.64 4.625 0.324% -7.827%
Anm Pat Difesa 21/03/2023 4.49 4.495 -0.11% -7.039%
Anm Pat Red&Cres A 21/03/2023 4.61 4.608 0.043% -6.906%
Anm Pat Red&Cres 21/03/2023 4.61 4.608 0.043% -6.906%
Anm Pat Reddito A 21/03/2023 4.54 4.543 -0.06% -7.081%
Anm Pat Reddito 21/03/2023 4.541 4.543 -0.04% -7.08%
Anm Tri Corp 23 17/03/2023 5.018 5.044 -0.51% 0.662%
Fonte: borsa italiana