Fondi Italiani

Anima Sgr Spa
Fondo Data Valore Prec. Perc. Perc./Anno
Alteia Europ A 20/03/2023 5.295 5.288 0.132% -1.763%
Alteia Europ AD 20/03/2023 4.945 4.939 0.121% -3.039%
Alteia Europ F 20/03/2023 5.393 5.385 0.149% -0.882%
GES TR 20/03/2023 15.554 15.591 -0.23% -5.956%
Anm Ab Ret AD 20/03/2023 4.822 4.833 -0.22% -6.929%
Anm Ab Ret F 20/03/2023 5.218 5.23 -0.22% -5.248%
Anm Ac Merc Gl 2025 17/03/2023 4.972 4.983 -0.22% -5.169%
Anm Alto Pot Eur AD 20/03/2023 3.086 3.079 0.227% -3.381%
Anm Alto Pot Eur 20/03/2023 3.801 3.792 0.237% -0.393%
Anm Alto Pot Ita A 20/03/2023 6.121 6.116 0.082% 0.361%
Anm Alto Pot Ita AD 20/03/2023 5.353 5.348 0.093% -3.148%
Anm Alto Pot Ita F 20/03/2023 6.888 6.881 0.102% 1.369%
AN ALT PT ITA YD 20/03/2023 6.103 6.097 0.098% -2.164%
Anm America A 20/03/2023 34.969 34.964 0.014% -10.89%
Anm America AD 20/03/2023 31.02 31.015 0.016% -12.75%
Anm Ame AI A 20/03/2023 4.918 4.926 -0.16% -6.449%
Anm Ame AI AD 20/03/2023 4.796 4.803 -0.14% -7.431%
Anm Ame AI F 20/03/2023 5.009 5.016 -0.14% -5.686%
Anm America B 20/03/2023 34.08 34.075 0.015% -11.11%
Anm America BD 20/03/2023 30.398 30.394 0.013% -12.98%
Anm America F 20/03/2023 38.54 38.53 0.026% -9.867%
Anm America Y 20/03/2023 6.983 6.981 0.029% -10.0%
Anm Az Europa LTE 20/03/2023 6.237 6.18 0.922% -0.574%
Anm Az Gl ex EMU A 20/03/2023 6.554 6.557 -0.04% -7.911%
Anm Az Gl ex EMU AD 20/03/2023 6.187 6.191 -0.06% -9.745%
Anm Az Gl ex EMU B 20/03/2023 6.59 6.593 -0.04% -8.166%
Anm Az Gl ex EMU BD 20/03/2023 6.205 6.208 -0.04% -10.03%
Anm Az Gl ex EMU F 20/03/2023 6.809 6.812 -0.04% -6.93%
Anm Az Gl ex EMU Y 20/03/2023 6.89 6.893 -0.04% -6.992%
Anm Az Int A 20/03/2023 6.425 6.434 -0.14% -8.593%
Anm Az Int AD 20/03/2023 5.993 6.001 -0.13% -10.33%
Anm Az Int F 20/03/2023 5.121 5.128 -0.13% -7.563%
Anm Az Intern LT 20/03/2023 5.354 5.335 0.356% 0.0%
Anm Az Int Y 20/03/2023 6.597 6.605 -0.12% -7.683%
Anm Az Nord Am LTE 20/03/2023 6.428 6.418 0.156% -8.719%
Anm Az Paesi Sv LTE 20/03/2023 6.418 6.411 0.109% -6.81%
Anm Bil Megat A 20/03/2023 5.187 5.204 -0.32% -8.952%
Anm Bil Megat AD 20/03/2023 5.059 5.076 -0.33% -9.918%
Anm Bil Megat F 20/03/2023 5.286 5.303 -0.32% -8.277%
Anm Bil Megat Y 20/03/2023 5.284 5.301 -0.32% -8.375%
ANM BLU REDD A 20/03/2023 4.75 4.763 -0.27% -8.248%
ANM BLU RED AD 20/03/2023 3.871 3.882 -0.28% -9.323%
ANM BLU REDD F 20/03/2023 4.872 4.886 -0.28% -7.376%
Anm Piu' 15 A EUR 20/03/2023 5.743 5.74 0.052% -5.527%
Anm Piu' 15 AD 20/03/2023 5.225 5.222 0.057% -6.059%
Anm Piu' 15 F EUR 20/03/2023 6.294 6.291 0.048% -4.723%
Anm Piu' 15 N EUR 20/03/2023 5.69 5.688 0.035% -5.638%
Anm Piu' 30 A EUR 20/03/2023 6.098 6.094 0.066% -4.942%
Anm Piu' 30 AD 20/03/2023 5.354 5.351 0.056% -5.938%
Anm Piu' 30 F EUR 20/03/2023 6.714 6.71 0.06% -4.113%
Anm Piu' 30 N EUR 20/03/2023 6 5.996 0.067% -5.138%
Anm Piu' 70 A EUR 20/03/2023 8.779 8.802 -0.26% -5.164%
Anm Piu' 70 AD 20/03/2023 7.626 7.646 -0.26% -6.142%
Anm Piu' 70 F EUR 20/03/2023 9.834 9.859 -0.25% -4.283%
Anm Piu' 70 N EUR 20/03/2023 8.632 8.655 -0.26% -5.361%
Anm Ca Pi Obb A 20/03/2023 5.438 5.434 0.074% -7.296%
ANM CAP + OBB AD 20/03/2023 5.196 5.192 0.077% -7.823%
Anm Ca Pi Obb F 20/03/2023 5.828 5.824 0.069% -6.722%
Anm Ca Pi Obb N 20/03/2023 5.347 5.343 0.075% -7.491%
Anm Commodities 20/03/2023 5.193 5.148 0.874% 0.0%
Anm Com. Az.Int. A 20/03/2023 5.26 5.268 -0.15% -6.372%
Anm Com. Az.Int. 20/03/2023 5.261 5.27 -0.17% -6.371%
Anm Com. Az.Int. F 20/03/2023 5.328 5.336 -0.15% -5.616%
Anm Com. Az.Int. Y 20/03/2023 5.401 5.408 -0.12% -5.046%
Anm Com. Bil. Pr. A 20/03/2023 4.661 4.667 -0.12% -7.776%
Anm Com. Bil. Pr 20/03/2023 4.66 4.666 -0.12% -7.796%
Anm Com. Bil. Pr. F 20/03/2023 4.711 4.717 -0.12% -7.227%
Anm Com. Bil. Pr. Y 20/03/2023 4.722 4.727 -0.1% -7.102%
Anm Com. Ob Corp. A 20/03/2023 4.564 4.584 -0.43% -6.168%
Anm Com. Ob Corp 20/03/2023 4.564 4.583 -0.41% -6.168%
Anm Com. Ob Corp. F 20/03/2023 4.616 4.635 -0.41% -5.623%
Anm Com. Ob Corp. Y 20/03/2023 4.612 4.632 -0.43% -5.627%
Anm Corp. Euro A 20/03/2023 4.909 4.922 -0.26% 0.0%
Anm Corp. Euro AD 20/03/2023 4.909 4.922 -0.26% 0.0%
Anm Corp. Euro F 20/03/2023 4.926 4.938 -0.24% 0.0%
Anm Corp. Euro Y 20/03/2023 4.923 4.936 -0.26% 0.0%
ANM CRES ITA A 20/03/2023 5.698 5.702 -0.07% -4.122%
ANM CRE ITA AD 20/03/2023 5.205 5.209 -0.07% -5.535%
ANM CRE ITA AP 20/03/2023 5.738 5.742 -0.07% -4.127%
Anm Cre Italia F 20/03/2023 5.97 5.974 -0.06% -3.507%
Anm Cre It New A 20/03/2023 5.247 5.254 -0.13% -3.156%
Anm Cre It New AD 20/03/2023 5.036 5.043 -0.13% -4.621%
Anm Cre It New AP 20/03/2023 5.252 5.259 -0.13% -3.135%
Anm Cre It New F 20/03/2023 5.339 5.346 -0.13% -2.662%
Anima Dinamix 20/03/2023 4.624 4.612 0.26% -7.52%
ANM ESAG AZ GL A 20/03/2023 5.98 5.981 -0.01% -9.049%
ANM ESAG AZ GL F 20/03/2023 6.58 6.581 -0.01% -6.121%
ANM ESAG AZ GL Y 20/03/2023 7.641 7.642 -0.01% -6.245%
ANM ESAG AZ GL Z 20/03/2023 6.236 6.238 -0.03% -7.697%
ANM ESAG AZ ZD 20/03/2023 5.949 5.95 -0.01% -9.562%
ANM ESAG BIL A 20/03/2023 5.195 5.211 -0.3% -6.413%
ANM ESAG BIL AD 20/03/2023 5.042 5.058 -0.31% -7.367%
ANM ESAG BIL F 20/03/2023 5.33 5.348 -0.33% -5.747%
Anm Esag Bil Y 20/03/2023 5.307 5.324 -0.31% -5.771%
ANM ESAG BIL Z 20/03/2023 5.13 5.146 -0.31% -6.829%
ANM ESAG BIL ZD 20/03/2023 5.004 5.02 -0.31% -7.794%
ANM ESAG OB CORP 20/03/2023 4.534 4.553 -0.41% -7.883%
ANM ESAG OB CO Y 20/03/2023 4.806 4.827 -0.43% -7.949%
Anm Esag Prud. A 20/03/2023 4.681 4.693 -0.25% -6.061%
Anm Esag Prud. F 20/03/2023 4.766 4.778 -0.25% -5.211%
Anm Esag Prud. Y 20/03/2023 4.786 4.798 -0.25% -4.87%
Anm Esag Prud. Z 20/03/2023 4.66 4.672 -0.25% -6.275%
Anm Emergenti A 20/03/2023 11.331 11.508 -1.53% -14.66%
Anm Emergenti AD 20/03/2023 10.008 10.165 -1.54% -16.56%
Anm Emergenti B 20/03/2023 10.916 11.087 -1.54% -14.87%
Anm Emergenti BD 20/03/2023 9.65 9.802 -1.55% -16.78%
Anm Emergenti F 20/03/2023 12.604 12.799 -1.52% -13.67%
Anm Emergenti Y 20/03/2023 5.458 5.543 -1.53% -13.81%
Anm Europa A 20/03/2023 7.472 7.412 0.809% 0.674%
Anm Europa AD 20/03/2023 6.409 6.357 0.818% -1.339%
Anima Europa AI A 20/03/2023 4.938 4.938 0.0% -0.903%
Anima Europa AI 20/03/2023 4.864 4.864 0.0% -1.876%
Anima Europa AI F 20/03/2023 5 4.999 0.02% -0.1%
Anm Eur. AI Flex A 20/03/2023 4.818 4.821 -0.06% 0.0%
Anm Eur. AI Flex 20/03/2023 4.77 4.772 -0.04% 0.0%
Anm Eur. AI Flex F 20/03/2023 4.851 4.854 -0.06% 0.0%
Anm Europa B 20/03/2023 7.284 7.225 0.817% 0.552%
Anm Europa BD 20/03/2023 6.277 6.227 0.803% -1.444%
Anm Europa F 20/03/2023 8.229 8.161 0.833% 1.718%
Anm Europa Y 20/03/2023 8.293 8.225 0.827% 1.83%
Anm Ev Bil M Pple26 17/03/2023 4.977 4.935 0.851% 0.0%
Anm Ev Bil M Pple27 17/03/2023 5.017 4.953 1.292% 0.0%
Anm Evo Bil 2022 17/03/2023 5.253 5.268 -0.28% -6.564%
Anm Fondo Impres 20/03/2023 4.66 4.66 0.0% -4.723%
Anm Fondo Impr P 20/03/2023 4.592 4.596 -0.08% -5.844%
ANM TRADING A 20/03/2023 16.073 16.114 -0.25% -7.071%
ANM TRADING AD 20/03/2023 13.303 13.337 -0.25% -9.014%
ANM TRADING F 20/03/2023 18.172 18.216 -0.24% -5.996%
ANMA FORZ DIN A 20/03/2023 7.277 7.307 -0.41% -6.212%
ANMA FORZ DIN B 20/03/2023 7.271 7.301 -0.41% -6.229%
ANMA FORZ DINAMI 20/03/2023 7.933 7.966 -0.41% -6.693%
ANMA FORZ DIN NP 20/03/2023 7.904 7.938 -0.42% -6.671%
ANMA FORZ EQU A 20/03/2023 7.087 7.094 -0.09% -6.566%
ANMA FORZ EQU B 20/03/2023 7.086 7.093 -0.09% -6.566%
ANMA FORZ EQUILI 20/03/2023 7.575 7.583 -0.1% -7.044%
ANMA FORZ EQU NP 20/03/2023 7.557 7.564 -0.09% -7.014%
ANMA FORZ MOD A 20/03/2023 6.294 6.289 0.08% -7.25%
ANMA FORZ MOD B 20/03/2023 6.293 6.288 0.08% -7.265%
ANMA FORZ MODERA 20/03/2023 6.643 6.639 0.06% -7.736%
ANMA FORZ MOD NP 20/03/2023 6.632 6.627 0.075% -7.709%
ANMA FORZ PRU A 20/03/2023 5.4 5.396 0.074% -7.487%
ANMA FORZ PRU B 20/03/2023 5.402 5.398 0.074% -7.5%
ANMA FORZ PRUDEN 20/03/2023 5.568 5.563 0.09% -7.952%
ANMA FORZ PRU NP 20/03/2023 5.564 5.559 0.09% -7.942%
Anm Legg Mul-Cre 20/03/2023 4.231 4.241 -0.23% -8.972%
ANM MACRO DIV A 20/03/2023 4.749 4.753 -0.08% -9.127%
ANM MACRO DIV AD 20/03/2023 3.995 3.999 -0.1% -11.1%
ANM MACRO DIV F 20/03/2023 5.023 5.027 -0.08% -8.222%
Anm Gl.Macro Fl. A 20/03/2023 4.201 4.197 0.095% -13.32%
Anm Gl.Macro Fl. 20/03/2023 3.984 3.98 0.101% -15.23%
Anm Gl.Macro Fl. F 20/03/2023 4.284 4.279 0.117% -12.46%
Anm Gl Ma Risk Co A 20/03/2023 4.73 4.731 -0.02% -5.381%
Anm Gl Ma Risk Co F 20/03/2023 4.77 4.771 -0.02% -4.999%
Anm Gl Ma Risk C FD 20/03/2023 4.781 4.781 0.0% -4.799%
Anm Iniz Europa A 20/03/2023 15.786 15.667 0.76% -8.349%
ANM INIZ EUR AD 20/03/2023 13.647 13.545 0.753% -10.31%
ANM INIZ EUR B 20/03/2023 15.58 15.464 0.75% -8.164%
ANM INIZ EUR BD 20/03/2023 13.571 13.47 0.75% -10.07%
ANM INIZ EUR F 20/03/2023 17.513 17.379 0.771% -7.476%
ANM INIZ EUR Y 20/03/2023 6.873 6.821 0.762% -7.009%
ANM INIZ ITA A 20/03/2023 10.408 10.22 1.84% 7.354%
ANM INIZ ITA AD 20/03/2023 8.536 8.382 1.837% 4.646%
ANM INIZ ITA AP 20/03/2023 10.213 10.028 1.845% 7.358%
ANM INIZ ITA F 20/03/2023 10.971 10.772 1.847% 8.484%
ANM INIZ ITA Y 20/03/2023 10.79 10.591 1.879% 8.639%
Anm Robot&IA 2024 17/03/2023 4.454 4.43 0.542% -7.689%
Anm Inv.AgriTech 26 03/03/2023 4.63 4.632 -0.04% -8.19%
Anm Inv.AgriTech 17/03/2023 4.538 4.555 -0.37% -7.236%
Anm Inv Ci Eco 2025 17/03/2023 4.695 4.713 -0.38% -9.223%
Anm Inv Clean En 17/03/2023 4.543 4.558 -0.32% -7.606%
Anm Inv CS & BD 27 17/03/2023 4.492 4.45 0.944% -7.458%
Anm Inv ENG 2025 17/03/2023 4.511 4.534 -0.5% -9.162%
Anm Fut Mob 25 17/03/2023 4.867 4.867 0.0% -6.368%
Anm Inv Gender Eq26 17/03/2023 4.392 4.414 -0.49% -8.328%
Anm Gl Recov 25 17/03/2023 4.596 4.592 0.087% -6.699%
Anm Inv Gl&Infr 27 17/03/2023 4.943 4.927 0.325% 0.0%
Anm Inv Gl&Longe 17/03/2023 4.945 4.945 0.0% 0.0%
Anm Inv Gl&Lusso 27 17/03/2023 5.009 5.016 -0.14% 0.0%
Anm Inv Gl&Tr Md 17/03/2023 5 4.998 0.04% 0.0%
Anm Inv HC Inn26 17/03/2023 4.222 4.195 0.644% -9.457%
Anm Inv New Norm-25 17/03/2023 4.605 4.572 0.722% -7.082%
Anm Inv SmartCit 17/03/2023 4.645 4.612 0.716% -6.877%
Anm Inv Sm Ind 4 17/03/2023 4.657 4.665 -0.17% 0.0%
Anm Italia A 20/03/2023 29.385 28.883 1.738% 10.197%
Anm Italia AD 20/03/2023 24.68 24.259 1.735% 7.468%
Anm Italia B 20/03/2023 28.356 27.871 1.74% 9.984%
Anm Italia BD 20/03/2023 23.803 23.396 1.74% 7.259%
Anm Italia F 20/03/2023 32.347 31.792 1.746% 11.212%
Anm Italia Y 20/03/2023 8.281 8.139 1.745% 11.364%
Anm Liq Euro AM 20/03/2023 48.514 48.501 0.027% -0.366%
Anm Liq Euro FM 20/03/2023 49.088 49.073 0.031% -0.067%
Anima Liq Euro IM 20/03/2023 48.895 48.881 0.029% -0.167%
ANM MAGELLANO A 20/03/2023 5.17 5.188 -0.34% -8.089%
ANM MAGELLANO AD 20/03/2023 4.881 4.897 -0.32% -9.038%
ANM MAGELLANO F 20/03/2023 5.422 5.44 -0.33% -7.285%
ANM MAGELLANO R 20/03/2023 5.192 5.209 -0.32% -7.911%
ANM MAGELLANO RD 20/03/2023 4.928 4.944 -0.32% -8.842%
Anm Meg People B 20/03/2023 6.294 6.298 -0.06% -10.52%
Anm Meg People BD 20/03/2023 5.877 5.881 -0.06% -12.4%
ANIMA MEGATREND 20/03/2023 6.597 6.6 -0.04% -9.032%
Anm Meg People Y 20/03/2023 6.564 6.569 -0.07% -9.4%
Anm Met Attivo 2024 17/03/2023 4.563 4.579 -0.34% -6.801%
Anm Met At 2024 II 17/03/2023 4.628 4.642 -0.3% -6.956%
Anm Metodo&Sel 2024 17/03/2023 4.821 4.906 -1.73% -5.674%
Anm MAlRisk Ctrl A 20/03/2023 4.617 4.615 0.043% 0.0%
Anm MAlRisk Ctrl 20/03/2023 4.521 4.519 0.044% 0.0%
Anm MAlRisk Ctrl F 20/03/2023 4.652 4.649 0.065% 0.0%
Anm Net 0 Az Int A 20/03/2023 5.186 5.184 0.039% 0.0%
Anm Net 0 Az Int 20/03/2023 5.186 5.184 0.039% 0.0%
Anm Net 0 Az Int F 20/03/2023 5.199 5.196 0.058% 0.0%
Anm Net 0 Az Int Y 20/03/2023 5.198 5.195 0.058% 0.0%
Anm Obbl Corporat A 20/03/2023 8.881 8.911 -0.33% -9.294%
ANM Obbl Corp AD 20/03/2023 7.861 7.887 -0.33% -9.81%
GestiL Obbl.Corp.A 20/03/2023 10.225 10.286 -0.59% -9.24%
ANM Obbl Corp Bl AD 20/03/2023 9.97 10.03 -0.59% -9.757%
ANM Obbl Corp Bl F 20/03/2023 10.39 10.451 -0.58% -8.571%
ANM Obbl Corp Bl Y 20/03/2023 10.435 10.496 -0.58% -8.633%
ANM OBB CORP F 20/03/2023 9.358 9.389 -0.33% -8.747%
Anm Obbl Corporat Y 20/03/2023 9.362 9.393 -0.33% -8.788%
Anm Obbl Emergent A 20/03/2023 6.471 6.491 -0.3% -10.57%
ANM OBB EMER AD 20/03/2023 4.991 5.006 -0.3% -11.71%
ANM OBB EMER B 20/03/2023 4.558 4.573 -0.32% -11.02%
ANM OBB EMER F 20/03/2023 6.85 6.87 -0.29% -9.975%
Anm Obbl Emergent Y 20/03/2023 4.707 4.721 -0.29% -10.01%
ANIMA FIXOBBEURB 20/03/2023 8.525 8.517 0.094% -1.74%
Anm Ob Euro Core A 20/03/2023 4.606 4.601 0.109% -4.4%
Anm Ob Euro Core AD 20/03/2023 4.512 4.507 0.111% -4.93%
Anm Ob Euro Core F 20/03/2023 4.655 4.65 0.108% -4.179%
Anm Ob Euro Core Y 20/03/2023 4.664 4.659 0.107% -4.112%
Anima Ob Eur MLT AD 20/03/2023 4.345 4.341 0.092% -11.72%
ANM FIX EURO MLT 20/03/2023 6.881 6.875 0.087% -10.64%
Anima Ob Euro MLT Y 20/03/2023 4.488 4.484 0.089% -10.68%
Anm Obb Fle A 20/03/2023 4.486 4.51 -0.53% -9.52%
Anm Obb Fle AD 20/03/2023 4.392 4.415 -0.52% -10.03%
Anm Obb Fle F 20/03/2023 4.618 4.642 -0.51% -8.843%
Anm Obb Fle FD 20/03/2023 4.478 4.502 -0.53% -9.371%
Anm Obb Fle H 20/03/2023 4.561 4.585 -0.52% -8.889%
Anm Obb Gov Flex A 20/03/2023 4.555 4.563 -0.17% -7.494%
Anm Obb Gov Flex AD 20/03/2023 4.555 4.563 -0.17% -7.494%
Anm Obb Gov Flex F 20/03/2023 4.595 4.603 -0.17% -7.003%
Anm Obb Gov Flex FD 20/03/2023 4.595 4.603 -0.17% -7.003%
Anm Obb Gov Flex Y 20/03/2023 4.592 4.601 -0.19% -7.045%
Anm Obb. Gov. US A 20/03/2023 4.365 4.415 -1.13% -4.674%
Anm Obb. Gov. US AD 20/03/2023 4.297 4.346 -1.12% -5.164%
Anm Obb. Gov. US F 20/03/2023 4.428 4.479 -1.13% -4.114%
Anm Obb. Gov. US Y 20/03/2023 4.423 4.474 -1.14% -4.223%
ANM OBB HY A 20/03/2023 5.132 5.162 -0.58% -8.242%
Anm Fix HY A 20/03/2023 11.399 11.464 -0.56% -8.427%
ANM OBB HY AD 20/03/2023 4.855 4.882 -0.55% -9.573%
ANM HIGH Y BT A 20/03/2023 4.714 4.735 -0.44% -4.498%
ANM HIGH Y BT AD 20/03/2023 4.333 4.352 -0.43% -4.999%
ANM HIGH Y BT F 20/03/2023 4.91 4.932 -0.44% -3.707%
ANM HIGH Y BT Y 20/03/2023 4.904 4.925 -0.42% -3.881%
ANM OBB HY F 20/03/2023 5.233 5.262 -0.55% -7.446%
Anm Fix HY Y 20/03/2023 13.192 13.266 -0.55% -7.496%
Anm Obb. Int. A 20/03/2023 4.247 4.268 -0.49% -8.292%
Anm Obb. Int. AD 20/03/2023 4.179 4.2 -0.5% -8.815%
Anm Obb. Int. F 20/03/2023 4.304 4.325 -0.48% -7.738%
Anm Obb. Int. Y 20/03/2023 4.298 4.319 -0.48% -7.847%
GES EM MKTS A 20/03/2023 16.634 16.674 -0.24% -4.424%
ANM EM MKTS AD 20/03/2023 4.866 4.878 -0.24% -6.405%
GES EM MKTS F 20/03/2023 17.555 17.595 -0.22% -3.065%
GestiL Eu A 20/03/2023 9.247 9.272 -0.27% -2.663%
Anm Ob. Europa AD 20/03/2023 8.243 8.266 -0.27% -4.65%
GES EUROPA F 20/03/2023 9.729 9.754 -0.25% -1.289%
Anima Obb. Gl. 2024 17/03/2023 4.873 4.872 0.021% -6.234%
Anm Obb Gl 2024 II 17/03/2023 4.84 4.837 0.062% -5.616%
Anm Obb Gl 2025 17/03/2023 4.696 4.686 0.213% -6.061%
GESTIL INT.A 20/03/2023 21.427 21.463 -0.16% -7.186%
Anm Ob. Intern. AD 20/03/2023 4.621 4.629 -0.17% -9.143%
GES INT F 20/03/2023 22.59 22.625 -0.15% -5.867%
GestiL It A 20/03/2023 14.272 14.224 0.337% 1.069%
Anm Ob. Italia AD 20/03/2023 12.731 12.688 0.339% -2.437%
GES ITA F 20/03/2023 15.039 14.986 0.354% 2.501%
Anm Pacifico A 20/03/2023 7.472 7.616 -1.89% -11.02%
Anm Pacifico AD 20/03/2023 6.605 6.732 -1.88% -12.92%
Anm Pacifico B 20/03/2023 7.238 7.377 -1.88% -11.24%
Anm Pacifico BD 20/03/2023 6.398 6.521 -1.88% -13.15%
Anm Pacifico F 20/03/2023 8.284 8.442 -1.87% -9.996%
Anm Pacifico Y 20/03/2023 5.663 5.771 -1.87% -10.12%
Anm P.Gl SmC&ClC 17/03/2023 4.551 4.574 -0.5% -6.204%
Anm Pat Gl&AgTec 17/03/2023 4.643 4.649 -0.12% -6.973%
Anm Pat Gl&Blu Ec27 17/03/2023 4.991 4.959 0.645% 0.0%
Anm Pat Gl&CirEc 17/03/2023 4.958 4.923 0.711% 0.0%
Anm Pat Gl&Cl En 24 17/03/2023 4.69 4.731 -0.86% -6.889%
Anm Pat Gl&C.Sec26D 17/03/2023 4.41 4.412 -0.04% -7.04%
Anm Pat Gl&Dig.E 17/03/2023 4.485 4.454 0.696% -6.25%
Anm PG & EnTr26 Dis 17/03/2023 4.515 4.512 0.066% -6.926%
Anm Pat Gl&HC 25 17/03/2023 4.766 4.732 0.719% -6.75%
Anima P.Gl&ITech 24 17/03/2023 5.022 4.971 1.026% -4.76%
Anm Pat G&Long 2025 17/03/2023 4.883 4.894 -0.22% -5.843%
Anm Pat Gl&Mob 25 17/03/2023 4.956 4.926 0.609% -6.684%
Anm Pat Gl&New N 17/03/2023 4.745 4.698 1.0% 0.0%
Anm Pat Gl&Nuovi 17/03/2023 4.59 4.572 0.394% -6.422%
Anm Pat Gl Robot 24 17/03/2023 5.013 4.976 0.744% -4.75%
Anm Patr Gl 2024 17/03/2023 4.862 4.896 -0.69% -5.848%
Anm P.Gl Lux&Moda24 17/03/2023 4.792 4.79 0.042% -4.788%
Anm Pianeta A 20/03/2023 10.546 10.6 -0.5% -8.526%
Anm Pianeta AD 20/03/2023 10.221 10.274 -0.51% -9.058%
Anm Pianeta F 20/03/2023 11.186 11.242 -0.49% -7.919%
Anm Pianeta R 20/03/2023 10.296 10.348 -0.5% -8.82%
Anm Pianeta Y 20/03/2023 11.111 11.167 -0.5% -7.968%
Anm PicPac BilMeg25 17/03/2023 4.638 4.58 1.266% -5.904%
Anm PicPac BMeg2 17/03/2023 4.777 4.739 0.802% -3.98%
Anm PicPac BM Ppl26 17/03/2023 4.987 4.945 0.849% 0.0%
Anm PicPac BM Pp262 17/03/2023 4.977 4.928 0.994% 0.0%
Anm PicPac ESG B 23 17/03/2023 5.356 5.331 0.469% -1.435%
Anm PicPac ES.Bil25 17/03/2023 4.66 4.652 0.172% -2.856%
Anm PicPac ESBil253 17/03/2023 5.029 4.999 0.6% 0.0%
Anm PicPac ESBil 17/03/2023 4.952 4.932 0.406% 0.0%
Anm PicPac Mag 2022 17/03/2023 5.149 5.11 0.763% -5.558%
Anm PicPac Mag23 17/03/2023 5.124 5.09 0.668% -7.123%
Anm PicPac Meg 2023 17/03/2023 4.891 4.801 1.875% -5.305%
Anm PicPac Meg23 II 17/03/2023 4.831 4.743 1.855% -5.219%
Anm PicPac Va Gl 22 17/03/2023 6.224 6.28 -0.89% 0.728%
Anm PicPac Val Gl23 17/03/2023 6.277 6.335 -0.91% 0.852%
Anm PicPac Val G 17/03/2023 4.99 4.999 -0.18% 0.0%
Anm PicPac ValGl 17/03/2023 4.979 4.986 -0.14% 0.0%
Anm PicPac Visc P25 17/03/2023 4.998 5.091 -1.82% -1.614%
Anm Portf America 17/03/2023 5.228 5.223 0.096% -4.963%
Anm Ptf Globale 17/03/2023 4.868 4.876 -0.16% -4.81%
Anm PrimaSol 202 17/03/2023 5.025 4.991 0.681% 0.0%
Anm PrimaSol 2025 2 17/03/2023 5.011 4.974 0.744% 0.0%
Anm PrPasso ESG 17/03/2023 4.728 4.735 -0.14% -2.01%
Anm PrPsso ESG 2 17/03/2023 4.702 4.706 -0.08% -2.266%
Anm PrPsso ESG 3 17/03/2023 4.732 4.742 -0.21% -3.172%
Anm Primop Pac 2023 17/03/2023 5.263 5.28 -0.32% 0.076%
Anm Pri Pac 2023 II 17/03/2023 5.155 5.172 -0.32% -0.058%
GESTIELLE PRO IT 20/03/2023 5.143 5.146 -0.05% -0.733%
Anm Pro It AD 20/03/2023 4.698 4.701 -0.06% -3.034%
GESTI PRO ITA P 20/03/2023 5.287 5.29 -0.05% -0.732%
Anm Pro It F 20/03/2023 5.131 5.133 -0.03% 0.215%
AN PR DIN 22 MUL 17/03/2023 4.804 4.801 0.062% -1.819%
Anm Prog Cedo 2023 17/03/2023 4.766 4.79 -0.5% -6.549%
Anm Prog Cedo-23 II 17/03/2023 4.808 4.83 -0.45% -6.075%
Anm Quant Flex A 20/03/2023 4.239 4.263 -0.56% -8.721%
Anm Quant Flex F 20/03/2023 4.302 4.326 -0.55% -7.9%
Anm Quas Obb Fle 20/03/2023 4.169 4.17 -0.02% -11.12%
Anm Red Bil 23 17/03/2023 8.863 9.022 -1.76% -7.859%
Anm Red Consum 23 17/03/2023 4.272 4.309 -0.85% -9.434%
Anm Red Energy 23 17/03/2023 4.454 4.463 -0.2% -4.89%
Anm Red He Care 23 17/03/2023 4.462 4.437 0.563% -6.848%
Anm Re P 22 IV 17/03/2023 9.069 9.161 -1.0% -3.367%
Anima Red Piu 2023 17/03/2023 8.932 9.015 -0.92% -4.938%
ANM RISER $ A 20/03/2023 5.944 5.987 -0.71% 4.427%
ANM RISER $ F 20/03/2023 6.183 6.228 -0.72% 4.814%
ANM RISER $ I 20/03/2023 6.124 6.168 -0.71% 4.755%
Anm Riserva Em A 20/03/2023 4.874 4.887 -0.26% -1.196%
Anm Riserva Em F 20/03/2023 5.005 5.018 -0.25% -0.891%
AN RIS EMER H 20/03/2023 5.027 5.04 -0.25% -0.946%
Anm Riserva Gl A 20/03/2023 4.575 4.577 -0.04% -1.845%
Anm Riserva Gl F 20/03/2023 4.722 4.724 -0.04% -1.543%
ANM Risparmio A 20/03/2023 6.934 6.978 -0.63% -7.374%
Anm Risparmio AD 20/03/2023 6.204 6.244 -0.64% -7.898%
Anm Risparmio F 20/03/2023 7.156 7.201 -0.62% -6.871%
Anm Risparmio H 20/03/2023 7.041 7.086 -0.63% -6.914%
AN RUS MUL-ASS A 20/03/2023 4.665 4.694 -0.61% -5.758%
Anm Rus Multi-As AD 20/03/2023 3.811 3.834 -0.6% -7.679%
AN RUS MUL-ASS F 20/03/2023 5.224 5.224 0.0% 0.0%
Anm STEP Equal24 17/03/2023 4.732 4.746 -0.29% -2.393%
Anm STEP Equal25 17/03/2023 4.882 4.874 0.164% -2.066%
Anm Selection A 20/03/2023 5.342 5.35 -0.15% -5.768%
Anm Selection AD 20/03/2023 4.287 4.293 -0.14% -7.727%
Anm Selection F 20/03/2023 5.567 5.575 -0.14% -5.0%
GEST BEST SEL EQ 20/03/2023 4.873 4.896 -0.47% -7.848%
Anm Sel M-B AD 20/03/2023 4.483 4.504 -0.46% -9.781%
Anm Sel M-B F 20/03/2023 5.041 5.065 -0.47% -6.872%
Anm Sel.Prudente A 20/03/2023 4.557 4.565 -0.17% -5.905%
Anm Sel.Prudente 20/03/2023 4.509 4.517 -0.17% -6.413%
Anm Sel.Prudente F 20/03/2023 4.617 4.625 -0.17% -5.389%
Anm Sel Europ AD 20/03/2023 21.661 21.487 0.81% -1.626%
Anm Sel Europa A 20/03/2023 23.224 23.038 0.807% 0.285%
Anm Sel Europ BD 20/03/2023 21.768 21.594 0.806% -1.711%
Anm Sel Europa F 20/03/2023 29.068 28.833 0.815% 1.367%
Anm Sel Europa Y 20/03/2023 28.832 28.598 0.818% 1.654%
Anm Sel Gl AD 20/03/2023 61.073 61.089 -0.02% -9.46%
Anm Sel Gl A 20/03/2023 63.995 64.013 -0.02% -7.9%
Anm Sel Gl BD 20/03/2023 60.455 60.472 -0.02% -9.781%
Anm Sel Gl F 20/03/2023 79.808 79.821 -0.01% -6.508%
Anm Sel Gl Y 20/03/2023 79.438 79.453 -0.01% -6.643%
Anm Sforzesco A 20/03/2023 12.048 12.12 -0.59% -7.974%
Anm Sforzesco AD 20/03/2023 10.993 11.059 -0.59% -8.514%
Anm Sforzesco F 20/03/2023 12.84 12.915 -0.58% -7.366%
Anm Sfo Plus A 20/03/2023 4.834 4.857 -0.47% -7.994%
Anm Sfo Plus AD 20/03/2023 4.476 4.497 -0.46% -8.522%
Anm Sfo Plus F 20/03/2023 5.07 5.093 -0.45% -7.346%
Anm Sforzesco Z 20/03/2023 12.011 12.083 -0.59% 0.0%
Anm Sforzesco ZD 20/03/2023 10.973 11.038 -0.58% 0.0%
Anm Sol Cedola 2023 17/03/2023 8.767 8.931 -1.83% -7.56%
ANM SVIL GLO 22 17/03/2023 4.505 4.503 0.044% -2.489%
ANM SVIL GLO 23 17/03/2023 4.671 4.676 -0.1% -2.566%
AN SV MUL-AS 23 17/03/2023 4.596 4.599 -0.06% -2.771%
AN SV MUL 23 II 17/03/2023 4.62 4.616 0.087% -3.448%
Anima Syst Gl.All A 20/03/2023 5.102 5.087 0.295% -5.693%
Anima Syst Gl.All F 20/03/2023 5.226 5.211 0.288% -4.999%
Anima T.Viscont. 24 17/03/2023 4.765 4.783 -0.37% -3.308%
Anima Tesoreria 20/03/2023 50.143 50.128 0.03% 0.0%
Anm Traguardo 2023 17/03/2023 4.883 4.917 -0.69% -2.768%
ANM Tra23 Flex 17/03/2023 4.903 4.91 -0.14% -2.564%
ANM Trag 2024 Flex 17/03/2023 4.915 4.916 -0.02% -3.057%
AnmTraguardo 2027 17/03/2023 5 4.973 0.543% 0.0%
AnmTraguardo 2027 2 17/03/2023 5.08 5.039 0.814% 0.0%
Anima Trag Ced 2028 17/03/2023 5.012 5 0.24% 0.0%
AnmTraguardo 202 17/03/2023 5.004 4.972 0.644% 0.0%
Anm Tricolore A 20/03/2023 6.044 6.017 0.449% -10.15%
Anm Tricolore AD 20/03/2023 5.485 5.461 0.439% -10.68%
Anm Tricolore F 20/03/2023 6.521 6.492 0.447% -9.894%
Anima Valore 2026 20/03/2023 5.287 5.273 0.266% -6.985%
Anm Valore Cp ES 20/03/2023 4.594 4.623 -0.62% -4.689%
Anm Valore Glob A 20/03/2023 51.509 51.563 -0.1% -3.581%
Anm Valore Glob AD 20/03/2023 44.713 44.761 -0.1% -5.511%
ANM VAL GLO B 20/03/2023 50.687 50.736 -0.09% -3.459%
ANM VAL GL BD 20/03/2023 44.117 44.16 -0.09% -5.371%
ANM VALO GLOB F 20/03/2023 56.376 56.432 -0.09% -2.847%
Anm Val Glo Y 20/03/2023 56.548 56.597 -0.08% -2.242%
Anm Val Mul-Cre 27 20/03/2023 5 5.014 -0.27% -5.482%
Anm Valore Obblig. 20/03/2023 4.794 4.79 0.084% -2.719%
ANM VESPUCCI A 20/03/2023 4.611 4.642 -0.66% -10.62%
ANM VESPUCCI AD 20/03/2023 4.387 4.416 -0.65% -11.17%
ANM VESPUCCI F 20/03/2023 4.788 4.82 -0.66% -10.0%
ANM VESPUCCI RD 20/03/2023 4.423 4.453 -0.67% -11.09%
ANM VESPUCCI H 20/03/2023 4.615 4.646 -0.66% -10.51%
ANM VESPUCCI R 20/03/2023 4.623 4.654 -0.66% -10.56%
Anm Visconteo A 20/03/2023 46.447 46.573 -0.27% -4.806%
Anm Visconteo AD 20/03/2023 41.528 41.641 -0.27% -5.783%
Anm Visconteo F 20/03/2023 49.398 49.531 -0.26% -4.184%
Anm Vis Plus A 20/03/2023 5.451 5.453 -0.03% -5.479%
Anm Vis Plus AD 20/03/2023 4.946 4.948 -0.04% -6.467%
Anm Vis Plus F 20/03/2023 5.762 5.764 -0.03% -4.729%
Anm Visconteo Z 20/03/2023 46.319 46.447 -0.27% 0.0%
Anm Visconteo ZD 20/03/2023 41.602 41.716 -0.27% 0.0%
Gest Ced Corporate 20/03/2023 4.468 4.498 -0.66% -7.264%
Gest Ced Corp Prof 20/03/2023 4.748 4.774 -0.54% -5.343%
Ges Ced M.Target V 20/03/2023 4.641 4.64 0.022% -5.228%
Ges CedMultiAs IIID 20/03/2023 4.415 4.416 -0.02% -4.23%
Gest Profil Ced III 20/03/2023 4.278 4.278 0.0% -7.02%
Anm Pat Cr Sost A 20/03/2023 4.625 4.634 -0.19% -7.685%
Anm Pat Cr Sost 20/03/2023 4.625 4.635 -0.21% -7.703%
Anm Pat Difesa 20/03/2023 4.495 4.496 -0.02% -6.82%
Anm Pat Red&Cres A 20/03/2023 4.608 4.609 -0.02% -6.456%
Anm Pat Red&Cres 20/03/2023 4.608 4.609 -0.02% -6.456%
Anm Pat Reddito A 20/03/2023 4.543 4.544 -0.02% -6.753%
Anm Pat Reddito 20/03/2023 4.543 4.544 -0.02% -6.753%
Anm Tri Corp 23 17/03/2023 5.018 5.044 -0.51% 0.662%
Fonte: borsa italiana