Fondi Italiani

Anima Sgr Spa
Fondo Data Valore Prec. Perc. Perc./Anno
Alteia Europ A 22/03/2023 5.304 5.297 0.132% -2.05%
Alteia Europ AD 22/03/2023 4.953 4.946 0.142% -3.318%
Alteia Europ F 22/03/2023 5.402 5.394 0.148% -1.189%
GES TR 22/03/2023 15.636 15.599 0.237% -5.921%
Anm Ab Ret AD 22/03/2023 4.847 4.836 0.227% -6.914%
Anm Ab Ret F 22/03/2023 5.246 5.233 0.248% -5.204%
Anm Ac Merc Gl 2025 17/03/2023 4.972 4.983 -0.22% -5.169%
Anm Alto Pot Eur AD 22/03/2023 3.089 3.083 0.195% -3.709%
Anm Alto Pot Eur 22/03/2023 3.805 3.798 0.184% -0.756%
Anm Alto Pot Ita A 22/03/2023 6.106 6.102 0.066% -0.196%
Anm Alto Pot Ita AD 22/03/2023 5.34 5.336 0.075% -3.68%
Anm Alto Pot Ita F 22/03/2023 6.871 6.866 0.073% 0.792%
AN ALT PT ITA YD 22/03/2023 6.089 6.084 0.082% -2.701%
Anm America A 22/03/2023 34.683 35.191 -1.44% -12.75%
Anm America AD 22/03/2023 30.766 31.216 -1.44% -14.57%
Anm Ame AI A 22/03/2023 4.896 4.904 -0.16% -7.097%
Anm Ame AI AD 22/03/2023 4.775 4.782 -0.14% -8.049%
Anm Ame AI F 22/03/2023 4.987 4.995 -0.16% -6.33%
Anm America B 22/03/2023 33.8 34.296 -1.44% -12.97%
Anm America BD 22/03/2023 30.148 30.59 -1.44% -14.79%
Anm America F 22/03/2023 38.226 38.785 -1.44% -11.75%
Anm America Y 22/03/2023 6.926 7.028 -1.45% -11.88%
Anm Az Europa LTE 22/03/2023 6.327 6.314 0.206% -0.032%
Anm Az Gl ex EMU A 22/03/2023 6.52 6.599 -1.19% -9.394%
Anm Az Gl ex EMU AD 22/03/2023 6.155 6.23 -1.2% -11.19%
Anm Az Gl ex EMU B 22/03/2023 6.555 6.635 -1.2% -9.636%
Anm Az Gl ex EMU BD 22/03/2023 6.172 6.248 -1.21% -11.47%
Anm Az Gl ex EMU F 22/03/2023 6.774 6.857 -1.21% -8.435%
Anm Az Gl ex EMU Y 22/03/2023 6.854 6.938 -1.21% -8.491%
Anm Az Int A 22/03/2023 6.417 6.47 -0.81% -9.861%
Anm Az Int AD 22/03/2023 5.985 6.035 -0.82% -11.59%
Anm Az Int F 22/03/2023 5.115 5.157 -0.81% -8.856%
Anm Az Intern LT 22/03/2023 5.383 5.412 -0.53% 0.0%
Anm Az Int Y 22/03/2023 6.589 6.643 -0.81% -8.979%
Anm Az Nord Am LTE 22/03/2023 6.369 6.482 -1.74% -10.69%
Anm Az Paesi Sv LTE 22/03/2023 6.396 6.467 -1.09% -8.183%
Anm Bil Megat A 22/03/2023 5.179 5.197 -0.34% -9.331%
Anm Bil Megat AD 22/03/2023 5.051 5.069 -0.35% -10.28%
Anm Bil Megat F 22/03/2023 5.278 5.296 -0.34% -8.654%
Anm Bil Megat Y 22/03/2023 5.276 5.294 -0.34% -8.751%
ANM BLU REDD A 22/03/2023 4.755 4.698 1.213% -8.258%
ANM BLU RED AD 22/03/2023 3.875 3.828 1.228% -9.314%
ANM BLU REDD F 22/03/2023 4.878 4.819 1.224% -7.386%
Anm Piu' 15 A EUR 22/03/2023 5.735 5.737 -0.03% -6.014%
Anm Piu' 15 AD 22/03/2023 5.218 5.219 -0.01% -6.538%
Anm Piu' 15 F EUR 22/03/2023 6.287 6.288 -0.01% -5.188%
Anm Piu' 15 N EUR 22/03/2023 5.683 5.684 -0.01% -6.113%
Anm Piu' 30 A EUR 22/03/2023 6.101 6.089 0.197% -5.747%
Anm Piu' 30 AD 22/03/2023 5.357 5.346 0.206% -6.721%
Anm Piu' 30 F EUR 22/03/2023 6.718 6.705 0.194% -4.925%
Anm Piu' 30 N EUR 22/03/2023 6.003 5.991 0.2% -5.939%
Anm Piu' 70 A EUR 22/03/2023 8.752 8.778 -0.29% -7.484%
Anm Piu' 70 AD 22/03/2023 7.603 7.625 -0.28% -8.442%
Anm Piu' 70 F EUR 22/03/2023 9.805 9.833 -0.28% -6.628%
Anm Piu' 70 N EUR 22/03/2023 8.606 8.632 -0.3% -7.671%
Anm Ca Pi Obb A 22/03/2023 5.412 5.421 -0.16% -7.471%
ANM CAP + OBB AD 22/03/2023 5.172 5.18 -0.15% -7.988%
Anm Ca Pi Obb F 22/03/2023 5.801 5.811 -0.17% -6.886%
Anm Ca Pi Obb N 22/03/2023 5.322 5.331 -0.16% -7.652%
Anm Commodities 22/03/2023 5.194 5.209 -0.28% 0.0%
Anm Com. Az.Int. A 22/03/2023 5.268 5.305 -0.69% -7.254%
Anm Com. Az.Int. 22/03/2023 5.27 5.307 -0.69% -7.235%
Anm Com. Az.Int. F 22/03/2023 5.337 5.374 -0.68% -6.5%
Anm Com. Az.Int. Y 22/03/2023 5.41 5.447 -0.67% -5.946%
Anm Com. Bil. Pr. A 22/03/2023 4.65 4.663 -0.27% -8.012%
Anm Com. Bil. Pr 22/03/2023 4.649 4.663 -0.3% -8.013%
Anm Com. Bil. Pr. F 22/03/2023 4.7 4.713 -0.27% -7.462%
Anm Com. Bil. Pr. Y 22/03/2023 4.711 4.723 -0.25% -7.337%
Anm Com. Ob Corp. A 22/03/2023 4.581 4.575 0.131% -5.721%
Anm Com. Ob Corp 22/03/2023 4.581 4.575 0.131% -5.721%
Anm Com. Ob Corp. F 22/03/2023 4.633 4.627 0.13% -5.178%
Anm Com. Ob Corp. Y 22/03/2023 4.63 4.624 0.13% -5.162%
Anm Corp. Euro A 22/03/2023 4.927 4.921 0.122% 0.0%
Anm Corp. Euro AD 22/03/2023 4.927 4.921 0.122% 0.0%
Anm Corp. Euro F 22/03/2023 4.943 4.938 0.101% 0.0%
Anm Corp. Euro Y 22/03/2023 4.94 4.935 0.101% 0.0%
ANM CRES ITA A 22/03/2023 5.72 5.727 -0.12% -3.849%
ANM CRE ITA AD 22/03/2023 5.225 5.232 -0.13% -5.258%
ANM CRE ITA AP 22/03/2023 5.76 5.767 -0.12% -3.84%
Anm Cre Italia F 22/03/2023 5.994 6.001 -0.11% -3.213%
Anm Cre It New A 22/03/2023 5.273 5.278 -0.09% -2.748%
Anm Cre It New AD 22/03/2023 5.061 5.066 -0.09% -4.22%
Anm Cre It New AP 22/03/2023 5.278 5.283 -0.09% -2.746%
Anm Cre It New F 22/03/2023 5.365 5.37 -0.09% -2.259%
Anima Dinamix 22/03/2023 4.611 4.612 -0.02% -7.428%
ANM ESAG AZ GL A 22/03/2023 5.963 6.022 -0.98% -10.39%
ANM ESAG AZ GL F 22/03/2023 6.562 6.627 -0.98% -7.512%
ANM ESAG AZ GL Y 22/03/2023 7.619 7.694 -0.97% -7.648%
ANM ESAG AZ GL Z 22/03/2023 6.218 6.28 -0.98% -9.067%
ANM ESAG AZ ZD 22/03/2023 5.932 5.99 -0.96% -10.89%
ANM ESAG BIL A 22/03/2023 5.174 5.196 -0.42% -6.993%
ANM ESAG BIL AD 22/03/2023 5.023 5.044 -0.41% -7.919%
ANM ESAG BIL F 22/03/2023 5.311 5.333 -0.41% -6.265%
Anm Esag Bil Y 22/03/2023 5.287 5.309 -0.41% -6.342%
ANM ESAG BIL Z 22/03/2023 5.109 5.131 -0.42% -7.429%
ANM ESAG BIL ZD 22/03/2023 4.984 5.005 -0.42% -8.366%
ANM ESAG OB CORP 22/03/2023 4.546 4.541 0.11% -7.357%
ANM ESAG OB CO Y 22/03/2023 4.819 4.814 0.104% -7.416%
Anm Esag Prud. A 22/03/2023 4.663 4.672 -0.19% -6.384%
Anm Esag Prud. F 22/03/2023 4.748 4.757 -0.18% -5.512%
Anm Esag Prud. Y 22/03/2023 4.768 4.778 -0.2% -5.228%
Anm Esag Prud. Z 22/03/2023 4.642 4.652 -0.21% -6.618%
Anm Emergenti A 22/03/2023 11.474 11.383 0.799% -14.25%
Anm Emergenti AD 22/03/2023 10.135 10.054 0.806% -16.15%
Anm Emergenti B 22/03/2023 11.053 10.966 0.793% -14.47%
Anm Emergenti BD 22/03/2023 9.772 9.695 0.794% -16.37%
Anm Emergenti F 22/03/2023 12.763 12.662 0.798% -13.27%
Anm Emergenti Y 22/03/2023 5.528 5.484 0.802% -13.38%
Anm Europa A 22/03/2023 7.572 7.547 0.331% 1.135%
Anm Europa AD 22/03/2023 6.494 6.473 0.324% -0.9%
Anima Europa AI A 22/03/2023 4.936 4.931 0.101% -0.784%
Anima Europa AI 22/03/2023 4.862 4.858 0.082% -1.778%
Anima Europa AI F 22/03/2023 4.998 4.993 0.1% 0.0%
Anm Eur. AI Flex A 22/03/2023 4.816 4.819 -0.06% 0.0%
Anm Eur. AI Flex 22/03/2023 4.767 4.77 -0.06% 0.0%
Anm Eur. AI Flex F 22/03/2023 4.849 4.852 -0.06% 0.0%
Anm Europa B 22/03/2023 7.382 7.357 0.34% 1.013%
Anm Europa BD 22/03/2023 6.361 6.34 0.331% -0.996%
Anm Europa F 22/03/2023 8.339 8.311 0.337% 2.156%
Anm Europa Y 22/03/2023 8.404 8.376 0.334% 2.276%
Anm Ev Bil M Pple26 17/03/2023 4.977 4.935 0.851% 0.0%
Anm Ev Bil M Pple27 17/03/2023 5.017 4.953 1.292% 0.0%
Anm Evo Bil 2022 17/03/2023 5.253 5.268 -0.28% -6.564%
Anm Fondo Impres 22/03/2023 4.648 4.651 -0.06% -4.871%
Anm Fondo Impr P 22/03/2023 4.584 4.577 0.153% -6.2%
ANM TRADING A 22/03/2023 16.083 16.106 -0.14% -7.585%
ANM TRADING AD 22/03/2023 13.311 13.33 -0.14% -9.523%
ANM TRADING F 22/03/2023 18.184 18.209 -0.13% -6.528%
ANMA FORZ DIN A 22/03/2023 7.32 7.27 0.688% -6.442%
ANMA FORZ DIN B 22/03/2023 7.314 7.264 0.688% -6.447%
ANMA FORZ DINAMI 22/03/2023 7.979 7.925 0.681% -6.918%
ANMA FORZ DIN NP 22/03/2023 7.95 7.897 0.671% -6.898%
ANMA FORZ EQU A 22/03/2023 7.105 7.074 0.438% -6.722%
ANMA FORZ EQU B 22/03/2023 7.104 7.073 0.438% -6.723%
ANMA FORZ EQUILI 22/03/2023 7.594 7.562 0.423% -7.198%
ANMA FORZ EQU NP 22/03/2023 7.575 7.543 0.424% -7.18%
ANMA FORZ MOD A 22/03/2023 6.29 6.289 0.016% -7.35%
ANMA FORZ MOD B 22/03/2023 6.29 6.289 0.016% -7.35%
ANMA FORZ MODERA 22/03/2023 6.64 6.639 0.015% -7.803%
ANMA FORZ MOD NP 22/03/2023 6.628 6.627 0.015% -7.804%
ANMA FORZ PRU A 22/03/2023 5.392 5.399 -0.13% -7.513%
ANMA FORZ PRU B 22/03/2023 5.394 5.401 -0.13% -7.51%
ANMA FORZ PRUDEN 22/03/2023 5.559 5.567 -0.14% -7.979%
ANMA FORZ PRU NP 22/03/2023 5.555 5.563 -0.14% -7.969%
Anm Legg Mul-Cre 22/03/2023 4.236 4.228 0.189% -8.212%
ANM MACRO DIV A 22/03/2023 4.728 4.721 0.148% -9.251%
ANM MACRO DIV AD 22/03/2023 3.978 3.972 0.151% -11.2%
ANM MACRO DIV F 22/03/2023 5.002 4.994 0.16% -8.321%
Anm Gl.Macro Fl. A 22/03/2023 4.196 4.196 0.0% -13.05%
Anm Gl.Macro Fl. 22/03/2023 3.98 3.98 0.0% -14.95%
Anm Gl.Macro Fl. F 22/03/2023 4.279 4.279 0.0% -12.2%
Anm Gl Ma Risk Co A 22/03/2023 4.719 4.716 0.064% -5.431%
Anm Gl Ma Risk Co F 22/03/2023 4.759 4.755 0.084% -5.048%
Anm Gl Ma Risk C FD 22/03/2023 4.769 4.766 0.063% -4.867%
Anm Iniz Europa A 22/03/2023 15.94 15.979 -0.24% -8.312%
ANM INIZ EUR AD 22/03/2023 13.781 13.815 -0.24% -10.26%
ANM INIZ EUR B 22/03/2023 15.733 15.774 -0.26% -8.112%
ANM INIZ EUR BD 22/03/2023 13.705 13.74 -0.25% -10.02%
ANM INIZ EUR F 22/03/2023 17.685 17.728 -0.24% -7.437%
ANM INIZ EUR Y 22/03/2023 6.941 6.959 -0.25% -6.957%
ANM INIZ ITA A 22/03/2023 10.562 10.632 -0.65% 7.842%
ANM INIZ ITA AD 22/03/2023 8.663 8.72 -0.65% 5.121%
ANM INIZ ITA AP 22/03/2023 10.365 10.433 -0.65% 7.845%
ANM INIZ ITA F 22/03/2023 11.134 11.208 -0.66% 8.965%
ANM INIZ ITA Y 22/03/2023 10.947 11.018 -0.64% 9.088%
Anm Robot&IA 2024 17/03/2023 4.454 4.43 0.542% -7.689%
Anm Inv.AgriTech 17/03/2023 4.538 4.555 -0.37% -7.236%
Anm Inv.AgriTech 26 03/03/2023 4.63 4.632 -0.04% -8.19%
Anm Inv Ci Eco 2025 17/03/2023 4.695 4.713 -0.38% -9.223%
Anm Inv Clean En 17/03/2023 4.543 4.558 -0.32% -7.606%
Anm Inv CS & BD 27 17/03/2023 4.492 4.45 0.944% -7.458%
Anm Inv ENG 2025 17/03/2023 4.511 4.534 -0.5% -9.162%
Anm Fut Mob 25 17/03/2023 4.867 4.867 0.0% -6.368%
Anm Inv Gender Eq26 17/03/2023 4.392 4.414 -0.49% -8.328%
Anm Gl Recov 25 17/03/2023 4.596 4.592 0.087% -6.699%
Anm Inv Gl&Infr 27 17/03/2023 4.943 4.927 0.325% 0.0%
Anm Inv Gl&Longe 17/03/2023 4.945 4.945 0.0% 0.0%
Anm Inv Gl&Lusso 27 17/03/2023 5.009 5.016 -0.14% 0.0%
Anm Inv Gl&Tr Md 17/03/2023 5 4.998 0.04% 0.0%
Anm Inv HC Inn26 17/03/2023 4.222 4.195 0.644% -9.457%
Anm Inv New Norm-25 17/03/2023 4.605 4.572 0.722% -7.082%
Anm Inv SmartCit 17/03/2023 4.645 4.612 0.716% -6.877%
Anm Inv Sm Ind 4 17/03/2023 4.657 4.665 -0.17% 0.0%
Anm Italia A 22/03/2023 29.982 30.091 -0.36% 11.255%
Anm Italia AD 22/03/2023 25.182 25.274 -0.36% 8.501%
Anm Italia B 22/03/2023 28.932 29.038 -0.36% 11.042%
Anm Italia BD 22/03/2023 24.287 24.375 -0.36% 8.294%
Anm Italia F 22/03/2023 33.006 33.125 -0.35% 12.273%
Anm Italia Y 22/03/2023 8.45 8.481 -0.36% 12.442%
Anm Liq Euro AM 22/03/2023 48.488 48.495 -0.01% -0.405%
Anm Liq Euro FM 22/03/2023 49.063 49.07 -0.01% -0.106%
Anima Liq Euro IM 22/03/2023 48.87 48.877 -0.01% -0.206%
ANM MAGELLANO A 22/03/2023 5.159 5.175 -0.3% -8.577%
ANM MAGELLANO AD 22/03/2023 4.871 4.886 -0.3% -9.511%
ANM MAGELLANO F 22/03/2023 5.411 5.428 -0.31% -7.788%
ANM MAGELLANO R 22/03/2023 5.181 5.197 -0.3% -8.414%
ANM MAGELLANO RD 22/03/2023 4.917 4.933 -0.32% -9.347%
Anm Meg People B 22/03/2023 6.283 6.33 -0.74% -11.55%
Anm Meg People BD 22/03/2023 5.867 5.91 -0.72% -13.42%
ANIMA MEGATREND 22/03/2023 6.586 6.635 -0.73% -10.12%
Anm Meg People Y 22/03/2023 6.554 6.603 -0.74% -10.44%
Anm Met Attivo 2024 17/03/2023 4.563 4.579 -0.34% -6.801%
Anm Met At 2024 II 17/03/2023 4.628 4.642 -0.3% -6.956%
Anm Metodo&Sel 2024 17/03/2023 4.821 4.906 -1.73% -5.674%
Anm MAlRisk Ctrl A 22/03/2023 4.609 4.607 0.043% 0.0%
Anm MAlRisk Ctrl 22/03/2023 4.513 4.511 0.044% 0.0%
Anm MAlRisk Ctrl F 22/03/2023 4.643 4.641 0.043% 0.0%
Anm Net 0 Az Int A 22/03/2023 5.165 5.208 -0.82% 0.0%
Anm Net 0 Az Int 22/03/2023 5.165 5.208 -0.82% 0.0%
Anm Net 0 Az Int F 22/03/2023 5.178 5.222 -0.84% 0.0%
Anm Net 0 Az Int Y 22/03/2023 5.177 5.22 -0.82% 0.0%
Anm Obbl Corporat A 22/03/2023 8.916 8.906 0.112% -8.498%
ANM Obbl Corp AD 22/03/2023 7.892 7.882 0.127% -9.015%
GestiL Obbl.Corp.A 22/03/2023 10.285 10.272 0.127% -8.61%
ANM Obbl Corp Bl AD 22/03/2023 10.029 10.015 0.14% -9.133%
ANM Obbl Corp Bl F 22/03/2023 10.451 10.437 0.134% -7.945%
ANM Obbl Corp Bl Y 22/03/2023 10.496 10.482 0.134% -8.011%
ANM OBB CORP F 22/03/2023 9.395 9.384 0.117% -7.946%
Anm Obbl Corporat Y 22/03/2023 9.399 9.388 0.117% -7.997%
Anm Obbl Emergent A 22/03/2023 6.51 6.487 0.355% -9.066%
ANM OBB EMER AD 22/03/2023 5.021 5.003 0.36% -10.22%
ANM OBB EMER B 22/03/2023 4.586 4.57 0.35% -9.529%
ANM OBB EMER F 22/03/2023 6.891 6.867 0.349% -8.486%
Anm Obbl Emergent Y 22/03/2023 4.735 4.719 0.339% -8.538%
ANIMA FIXOBBEURB 22/03/2023 8.504 8.511 -0.08% -1.937%
Anm Ob Euro Core A 22/03/2023 4.574 4.583 -0.19% -4.827%
Anm Ob Euro Core AD 22/03/2023 4.481 4.489 -0.17% -5.324%
Anm Ob Euro Core F 22/03/2023 4.623 4.631 -0.17% -4.602%
Anm Ob Euro Core Y 22/03/2023 4.632 4.64 -0.17% -4.534%
Anima Ob Eur MLT A 21/03/2023 6.335 6.385 -0.78% -11.31%
Anima Ob Eur MLT AD 22/03/2023 4.303 4.311 -0.18% -11.87%
ANM FIX EURO MLT 22/03/2023 6.814 6.828 -0.2% -10.82%
Anima Ob Eur MLT F 21/03/2023 6.828 6.881 -0.77% -10.78%
Anima Ob Euro MLT Y 22/03/2023 4.445 4.453 -0.18% -10.85%
Anm Obb Fle A 22/03/2023 4.469 4.473 -0.08% -9.314%
Anm Obb Fle AD 22/03/2023 4.376 4.379 -0.06% -9.81%
Anm Obb Fle F 22/03/2023 4.601 4.605 -0.08% -8.62%
Anm Obb Fle FD 22/03/2023 4.462 4.466 -0.09% -9.143%
Anm Obb Fle H 22/03/2023 4.544 4.548 -0.08% -8.682%
Anm Obb Gov Flex A 22/03/2023 4.53 4.525 0.11% -7.645%
Anm Obb Gov Flex AD 22/03/2023 4.531 4.526 0.11% -7.625%
Anm Obb Gov Flex F 22/03/2023 4.57 4.565 0.11% -7.152%
Anm Obb Gov Flex FD 22/03/2023 4.571 4.566 0.11% -7.131%
Anm Obb Gov Flex Y 22/03/2023 4.568 4.563 0.11% -7.173%
Anm Obb. Gov. US A 22/03/2023 4.351 4.314 0.858% -3.824%
Anm Obb. Gov. US AD 22/03/2023 4.283 4.247 0.848% -4.333%
Anm Obb. Gov. US F 22/03/2023 4.414 4.377 0.845% -3.265%
Anm Obb. Gov. US Y 22/03/2023 4.409 4.372 0.846% -3.354%
ANM OBB HY A 22/03/2023 5.183 5.173 0.193% -7.496%
Anm Fix HY A 22/03/2023 11.513 11.489 0.209% -7.674%
ANM OBB HY AD 22/03/2023 4.903 4.893 0.204% -8.849%
ANM HIGH Y BT A 22/03/2023 4.739 4.736 0.063% -4.127%
ANM HIGH Y BT AD 22/03/2023 4.356 4.353 0.069% -4.62%
ANM HIGH Y BT F 22/03/2023 4.936 4.932 0.081% -3.329%
ANM HIGH Y BT Y 22/03/2023 4.93 4.926 0.081% -3.504%
ANM OBB HY F 22/03/2023 5.285 5.274 0.209% -6.708%
Anm Fix HY Y 22/03/2023 13.324 13.296 0.211% -6.747%
Anm Obb. Int. A 22/03/2023 4.203 4.2 0.071% -8.292%
Anm Obb. Int. AD 22/03/2023 4.137 4.133 0.097% -8.776%
Anm Obb. Int. F 22/03/2023 4.26 4.257 0.07% -7.732%
Anm Obb. Int. Y 22/03/2023 4.254 4.251 0.071% -7.822%
GES EM MKTS A 22/03/2023 16.661 16.649 0.072% -4.593%
ANM EM MKTS AD 22/03/2023 4.874 4.87 0.082% -6.557%
GES EM MKTS F 22/03/2023 17.585 17.571 0.08% -3.241%
GestiL Eu A 22/03/2023 9.258 9.241 0.184% -2.701%
Anm Ob. Europa AD 22/03/2023 8.254 8.239 0.182% -4.677%
GES EUROPA F 22/03/2023 9.742 9.724 0.185% -1.337%
Anima Obb. Gl. 2024 17/03/2023 4.873 4.872 0.021% -6.234%
Anm Obb Gl 2024 II 17/03/2023 4.84 4.837 0.062% -5.616%
Anm Obb Gl 2025 17/03/2023 4.696 4.686 0.213% -6.061%
GESTIL INT.A 22/03/2023 21.552 21.5 0.242% -6.891%
Anm Ob. Intern. AD 22/03/2023 4.648 4.637 0.237% -8.845%
GES INT F 22/03/2023 22.723 22.668 0.243% -5.577%
GestiL It A 22/03/2023 14.29 14.299 -0.06% 0.875%
Anm Ob. Italia AD 22/03/2023 12.746 12.755 -0.07% -2.628%
GES ITA F 22/03/2023 15.058 15.068 -0.06% 2.289%
Anm Pacifico A 22/03/2023 7.545 7.464 1.085% -10.77%
Anm Pacifico AD 22/03/2023 6.668 6.597 1.076% -12.68%
Anm Pacifico B 22/03/2023 7.308 7.23 1.079% -10.99%
Anm Pacifico BD 22/03/2023 6.459 6.391 1.064% -12.91%
Anm Pacifico F 22/03/2023 8.364 8.275 1.076% -9.754%
Anm Pacifico Y 22/03/2023 5.718 5.657 1.078% -9.882%
Anm P.Gl SmC&ClC 17/03/2023 4.551 4.574 -0.5% -6.204%
Anm Pat Gl&AgTec 17/03/2023 4.643 4.649 -0.12% -6.973%
Anm Pat Gl&Blu Ec27 17/03/2023 4.991 4.959 0.645% 0.0%
Anm Pat Gl&CirEc 17/03/2023 4.958 4.923 0.711% 0.0%
Anm Pat Gl&Cl En 24 17/03/2023 4.69 4.731 -0.86% -6.889%
Anm Pat Gl&C.Sec26D 17/03/2023 4.41 4.412 -0.04% -7.04%
Anm Pat Gl&Dig.E 17/03/2023 4.485 4.454 0.696% -6.25%
Anm PG & EnTr26 Dis 17/03/2023 4.515 4.512 0.066% -6.926%
Anm Pat Gl&HC 25 17/03/2023 4.766 4.732 0.719% -6.75%
Anima P.Gl&ITech 24 17/03/2023 5.022 4.971 1.026% -4.76%
Anm Pat G&Long 2025 17/03/2023 4.883 4.894 -0.22% -5.843%
Anm Pat Gl&Mob 25 17/03/2023 4.956 4.926 0.609% -6.684%
Anm Pat Gl&New N 17/03/2023 4.745 4.698 1.0% 0.0%
Anm Pat Gl&Nuovi 17/03/2023 4.59 4.572 0.394% -6.422%
Anm Pat Gl Robot 24 17/03/2023 5.013 4.976 0.744% -4.75%
Anm Patr Gl 2024 17/03/2023 4.862 4.896 -0.69% -5.848%
Anm P.Gl Lux&Moda24 17/03/2023 4.792 4.79 0.042% -4.788%
Anm Pianeta A 22/03/2023 10.439 10.432 0.067% -8.494%
Anm Pianeta AD 22/03/2023 10.118 10.111 0.069% -9.019%
Anm Pianeta F 22/03/2023 11.073 11.065 0.072% -7.894%
Anm Pianeta R 22/03/2023 10.192 10.184 0.079% -8.813%
Anm Pianeta Y 22/03/2023 10.999 10.991 0.073% -7.935%
Anm PicPac BilMeg25 17/03/2023 4.638 4.58 1.266% -5.904%
Anm PicPac BMeg2 17/03/2023 4.777 4.739 0.802% -3.98%
Anm PicPac BM Ppl26 17/03/2023 4.987 4.945 0.849% 0.0%
Anm PicPac BM Pp262 17/03/2023 4.977 4.928 0.994% 0.0%
Anm PicPac ESG B 23 17/03/2023 5.356 5.331 0.469% -1.435%
Anm PicPac ES.Bil25 17/03/2023 4.66 4.652 0.172% -2.856%
Anm PicPac ESBil253 17/03/2023 5.029 4.999 0.6% 0.0%
Anm PicPac ESBil 17/03/2023 4.952 4.932 0.406% 0.0%
Anm PicPac Mag 2022 17/03/2023 5.149 5.11 0.763% -5.558%
Anm PicPac Mag23 17/03/2023 5.124 5.09 0.668% -7.123%
Anm PicPac Meg 2023 17/03/2023 4.891 4.801 1.875% -5.305%
Anm PicPac Meg23 II 17/03/2023 4.831 4.743 1.855% -5.219%
Anm PicPac Va Gl 22 17/03/2023 6.224 6.28 -0.89% 0.728%
Anm PicPac Val Gl23 17/03/2023 6.277 6.335 -0.91% 0.852%
Anm PicPac Val G 17/03/2023 4.99 4.999 -0.18% 0.0%
Anm PicPac ValGl 17/03/2023 4.979 4.986 -0.14% 0.0%
Anm PicPac Visc P25 17/03/2023 4.998 5.091 -1.82% -1.614%
Anm Portf America 17/03/2023 5.228 5.223 0.096% -4.963%
Anm Ptf Globale 17/03/2023 4.868 4.876 -0.16% -4.81%
Anm PrimaSol 202 17/03/2023 5.025 4.991 0.681% 0.0%
Anm PrimaSol 2025 2 17/03/2023 5.011 4.974 0.744% 0.0%
Anm PrPasso ESG 17/03/2023 4.728 4.735 -0.14% -2.01%
Anm PrPsso ESG 2 17/03/2023 4.702 4.706 -0.08% -2.266%
Anm PrPsso ESG 3 17/03/2023 4.732 4.742 -0.21% -3.172%
Anm Primop Pac 2023 17/03/2023 5.263 5.28 -0.32% 0.076%
Anm Pri Pac 2023 II 17/03/2023 5.155 5.172 -0.32% -0.058%
GESTIELLE PRO IT 22/03/2023 5.191 5.193 -0.03% -0.077%
Anm Pro It AD 22/03/2023 4.742 4.744 -0.04% -2.388%
GESTI PRO ITA P 22/03/2023 5.336 5.339 -0.05% -0.075%
Anm Pro It F 22/03/2023 5.179 5.181 -0.03% 0.877%
AN PR DIN 22 MUL 17/03/2023 4.804 4.801 0.062% -1.819%
Anm Prog Cedo 2023 17/03/2023 4.766 4.79 -0.5% -6.549%
Anm Prog Cedo-23 II 17/03/2023 4.808 4.83 -0.45% -6.075%
Anm Quant Flex A 22/03/2023 4.199 4.225 -0.61% -9.348%
Anm Quant Flex F 22/03/2023 4.262 4.288 -0.6% -8.521%
Anm Quas Obb Fle 22/03/2023 4.138 4.144 -0.14% -11.14%
Anm Red Bil 23 17/03/2023 8.863 9.022 -1.76% -7.859%
Anm Red Consum 23 17/03/2023 4.272 4.309 -0.85% -9.434%
Anm Red Energy 23 17/03/2023 4.454 4.463 -0.2% -4.89%
Anm Red He Care 23 17/03/2023 4.462 4.437 0.563% -6.848%
Anm Re P 22 IV 17/03/2023 9.069 9.161 -1.0% -3.367%
Anima Red Piu 2023 17/03/2023 8.932 9.015 -0.92% -4.938%
ANM RISER $ A 22/03/2023 5.905 5.914 -0.15% 3.56%
ANM RISER $ F 22/03/2023 6.142 6.152 -0.16% 3.926%
ANM RISER $ I 22/03/2023 6.084 6.093 -0.14% 3.858%
Anm Riserva Em A 22/03/2023 4.851 4.854 -0.06% -2.375%
Anm Riserva Em F 22/03/2023 4.981 4.984 -0.06% -2.103%
AN RIS EMER H 22/03/2023 5.003 5.006 -0.06% -2.132%
Anm Riserva Gl A 22/03/2023 4.554 4.558 -0.08% -2.379%
Anm Riserva Gl F 22/03/2023 4.701 4.704 -0.06% -2.063%
ANM Risparmio A 22/03/2023 6.975 6.964 0.158% -6.3%
Anm Risparmio AD 22/03/2023 6.241 6.231 0.16% -6.823%
Anm Risparmio F 22/03/2023 7.198 7.187 0.153% -5.798%
Anm Risparmio H 22/03/2023 7.083 7.072 0.156% -5.824%
AN RUS MUL-ASS A 22/03/2023 4.665 4.653 0.258% -6.55%
Anm Rus Multi-As AD 22/03/2023 3.81 3.8 0.263% -8.501%
AN RUS MUL-ASS F 22/03/2023 5.224 5.224 0.0% 0.0%
Anm STEP Equal24 17/03/2023 4.732 4.746 -0.29% -2.393%
Anm STEP Equal25 17/03/2023 4.882 4.874 0.164% -2.066%
Anm Selection A 22/03/2023 5.329 5.315 0.263% -6.46%
Anm Selection AD 22/03/2023 4.276 4.265 0.258% -8.417%
Anm Selection F 22/03/2023 5.553 5.539 0.253% -5.722%
GEST BEST SEL EQ 22/03/2023 4.873 4.856 0.35% -8.178%
Anm Sel M-B AD 22/03/2023 4.483 4.467 0.358% -10.1%
Anm Sel M-B F 22/03/2023 5.041 5.023 0.358% -7.232%
Anm Sel.Prudente A 22/03/2023 4.549 4.543 0.132% -6.303%
Anm Sel.Prudente 22/03/2023 4.501 4.495 0.133% -6.812%
Anm Sel.Prudente F 22/03/2023 4.609 4.603 0.13% -5.785%
Anm Sel Europ AD 22/03/2023 21.966 21.899 0.306% -1.312%
Anm Sel Europa A 22/03/2023 23.551 23.479 0.307% 0.589%
Anm Sel Europ BD 22/03/2023 22.074 22.007 0.304% -1.416%
Anm Sel Europa F 22/03/2023 29.48 29.388 0.313% 1.68%
Anm Sel Europa Y 22/03/2023 29.24 29.149 0.312% 1.956%
Anm Sel Gl AD 22/03/2023 60.901 61.51 -0.99% -10.86%
Anm Sel Gl A 22/03/2023 63.813 64.452 -0.99% -9.327%
Anm Sel Gl BD 22/03/2023 60.283 60.887 -0.99% -11.17%
Anm Sel Gl F 22/03/2023 79.587 80.382 -0.98% -7.964%
Anm Sel Gl Y 22/03/2023 79.218 80.009 -0.98% -8.097%
Anm Sforzesco A 22/03/2023 12.054 12.039 0.125% -7.483%
Anm Sforzesco AD 22/03/2023 10.999 10.985 0.127% -8.012%
Anm Sforzesco F 22/03/2023 12.846 12.83 0.125% -6.879%
Anm Sfo Plus A 22/03/2023 4.83 4.829 0.021% -7.648%
Anm Sfo Plus AD 22/03/2023 4.472 4.471 0.022% -8.191%
Anm Sfo Plus F 22/03/2023 5.066 5.065 0.02% -6.995%
Anm Sforzesco Z 22/03/2023 12.017 12.002 0.125% 0.0%
Anm Sforzesco ZD 22/03/2023 10.979 10.965 0.128% 0.0%
Anm Sol Cedola 2023 17/03/2023 8.767 8.931 -1.83% -7.56%
ANM SVIL GLO 22 17/03/2023 4.505 4.503 0.044% -2.489%
ANM SVIL GLO 23 17/03/2023 4.671 4.676 -0.1% -2.566%
AN SV MUL-AS 23 17/03/2023 4.596 4.599 -0.06% -2.771%
AN SV MUL 23 II 17/03/2023 4.62 4.616 0.087% -3.448%
Anima Syst Gl.All A 22/03/2023 5.117 5.12 -0.05% -5.886%
Anima Syst Gl.All F 22/03/2023 5.241 5.245 -0.07% -5.192%
Anima T.Viscont. 24 17/03/2023 4.765 4.783 -0.37% -3.308%
Anima Tesoreria 22/03/2023 50.122 50.126 0.0% 0.0%
Anm Traguardo 2023 17/03/2023 4.883 4.917 -0.69% -2.768%
ANM Tra23 Flex 17/03/2023 4.903 4.91 -0.14% -2.564%
ANM Trag 2024 Flex 17/03/2023 4.915 4.916 -0.02% -3.057%
AnmTraguardo 2027 17/03/2023 5 4.973 0.543% 0.0%
AnmTraguardo 2027 2 17/03/2023 5.08 5.039 0.814% 0.0%
Anima Trag Ced 2028 17/03/2023 5.012 5 0.24% 0.0%
AnmTraguardo 202 17/03/2023 5.004 4.972 0.644% 0.0%
Anm Tricolore A 22/03/2023 5.978 6.001 -0.38% -10.5%
Anm Tricolore AD 22/03/2023 5.425 5.446 -0.38% -11.03%
Anm Tricolore F 22/03/2023 6.451 6.475 -0.37% -10.22%
Anima Valore 2026 22/03/2023 5.267 5.271 -0.07% -7.613%
Anm Valore Cp ES 22/03/2023 4.63 4.619 0.238% -3.782%
Anm Valore Glob A 22/03/2023 51.441 51.78 -0.65% -4.491%
Anm Valore Glob AD 22/03/2023 44.654 44.949 -0.65% -6.401%
ANM VAL GLO B 22/03/2023 50.59 50.938 -0.68% -4.554%
ANM VAL GL BD 22/03/2023 44.033 44.336 -0.68% -6.444%
ANM VALO GLOB F 22/03/2023 56.304 56.675 -0.65% -3.723%
Anm Val Glo Y 22/03/2023 56.443 56.83 -0.68% -3.358%
Anm Val Mul-Cre 27 22/03/2023 5.021 5.015 0.12% -4.977%
Anm Valore Obblig. 22/03/2023 4.784 4.787 -0.06% -2.823%
ANM VESPUCCI A 22/03/2023 4.609 4.604 0.109% -10.26%
ANM VESPUCCI AD 22/03/2023 4.385 4.38 0.114% -10.8%
ANM VESPUCCI F 22/03/2023 4.786 4.781 0.105% -9.63%
ANM VESPUCCI RD 22/03/2023 4.421 4.417 0.091% -10.74%
ANM VESPUCCI H 22/03/2023 4.613 4.608 0.109% -10.14%
ANM VESPUCCI R 22/03/2023 4.621 4.616 0.108% -10.18%
Anm Visconteo A 22/03/2023 46.658 46.591 0.144% -4.164%
Anm Visconteo AD 22/03/2023 41.717 41.657 0.144% -5.146%
Anm Visconteo F 22/03/2023 49.625 49.553 0.145% -3.538%
Anm Vis Plus A 22/03/2023 5.475 5.475 0.0% -4.898%
Anm Vis Plus AD 22/03/2023 4.968 4.968 0.0% -5.891%
Anm Vis Plus F 22/03/2023 5.788 5.787 0.017% -4.14%
Anm Visconteo Z 22/03/2023 46.53 46.463 0.144% 0.0%
Anm Visconteo ZD 22/03/2023 41.791 41.731 0.144% 0.0%
Gest Ced Corporate 22/03/2023 4.497 4.488 0.201% -6.682%
Gest Ced Corp Prof 22/03/2023 4.772 4.763 0.189% -4.864%
Ges Ced M.Target V 22/03/2023 4.643 4.649 -0.12% -5.322%
Ges CedMultiAs IIID 22/03/2023 4.417 4.417 0.0% -4.166%
Gest Profil Ced III 22/03/2023 4.277 4.278 -0.02% -6.738%
Anm Pat Cr Sost A 22/03/2023 4.65 4.639 0.237% -8.03%
Anm Pat Cr Sost 22/03/2023 4.65 4.64 0.216% -8.048%
Anm Pat Difesa 22/03/2023 4.495 4.49 0.111% -6.917%
Anm Pat Red&Cres A 22/03/2023 4.622 4.61 0.26% -7.002%
Anm Pat Red&Cres 22/03/2023 4.622 4.61 0.26% -7.021%
Anm Pat Reddito A 22/03/2023 4.549 4.54 0.198% -7.049%
Anm Pat Reddito 22/03/2023 4.549 4.541 0.176% -7.049%
Anm Tri Corp 23 17/03/2023 5.018 5.044 -0.51% 0.662%
Fonte: borsa italiana