Fondi Italiani

Anima Sgr Spa
Fondo Data Valore Prec. Perc. Perc./Anno
Alteia Europ A 17/03/2023 5.288 5.293 -0.09% -1.692%
Alteia Europ AD 17/03/2023 4.939 4.969 -0.6% -2.948%
Alteia Europ F 17/03/2023 5.385 5.39 -0.09% -0.829%
GES TR 17/03/2023 15.591 15.581 0.064% -5.452%
Anm Ab Ret AD 17/03/2023 4.833 4.83 0.062% -6.446%
Anm Ab Ret F 17/03/2023 5.23 5.227 0.057% -4.753%
Anm Ac Merc Gl 2025 17/03/2023 4.972 4.983 -0.22% -5.169%
Anm Alto Pot Eur AD 17/03/2023 3.079 3.084 -0.16% -3.358%
Anm Alto Pot Eur 17/03/2023 3.792 3.797 -0.13% -0.394%
Anm Alto Pot Ita A 17/03/2023 6.116 6.107 0.147% 0.609%
Anm Alto Pot Ita AD 17/03/2023 5.348 5.341 0.131% -2.922%
Anm Alto Pot Ita F 17/03/2023 6.881 6.871 0.146% 1.61%
AN ALT PT ITA YD 17/03/2023 6.097 6.089 0.131% -1.93%
Anm America A 17/03/2023 34.964 35.325 -1.02% -9.328%
Anm America AD 17/03/2023 31.015 31.335 -1.02% -11.22%
Anm Ame AI A 17/03/2023 4.926 4.915 0.224% -5.974%
Anm Ame AI AD 17/03/2023 4.803 4.819 -0.33% -6.973%
Anm Ame AI F 17/03/2023 5.016 5.005 0.22% -5.215%
Anm America B 17/03/2023 34.075 34.427 -1.02% -9.555%
Anm America BD 17/03/2023 30.394 30.708 -1.02% -11.44%
Anm America F 17/03/2023 38.53 38.926 -1.01% -8.288%
Anm America Y 17/03/2023 6.981 7.053 -1.02% -8.422%
Anm Az Europa LTE 17/03/2023 6.18 6.25 -1.12% -0.659%
Anm Az Gl ex EMU A 17/03/2023 6.557 6.621 -0.96% -6.489%
Anm Az Gl ex EMU AD 17/03/2023 6.191 6.251 -0.96% -8.336%
Anm Az Gl ex EMU B 17/03/2023 6.593 6.658 -0.97% -6.747%
Anm Az Gl ex EMU BD 17/03/2023 6.208 6.269 -0.97% -8.652%
Anm Az Gl ex EMU F 17/03/2023 6.812 6.879 -0.97% -5.494%
Anm Az Gl ex EMU Y 17/03/2023 6.893 6.96 -0.96% -5.562%
Anm Az Int A 17/03/2023 6.434 6.488 -0.83% -6.996%
Anm Az Int AD 17/03/2023 6.001 6.112 -1.81% -8.786%
Anm Az Int F 17/03/2023 5.128 5.171 -0.83% -5.943%
Anm Az Intern LT 17/03/2023 5.335 5.364 -0.54% 0.0%
Anm Az Int Y 17/03/2023 6.605 6.661 -0.84% -6.099%
Anm Az Nord Am LTE 17/03/2023 6.418 6.502 -1.29% -7.281%
Anm Az Paesi Sv LTE 17/03/2023 6.411 6.475 -0.98% -5.568%
Anm Bil Megat A 17/03/2023 5.204 5.213 -0.17% -7.992%
Anm Bil Megat AD 17/03/2023 5.076 5.084 -0.15% -8.967%
Anm Bil Megat F 17/03/2023 5.303 5.312 -0.16% -7.436%
Anm Bil Megat Y 17/03/2023 5.301 5.31 -0.16% -7.358%
ANM BLU REDD A 17/03/2023 4.763 4.768 -0.1% -7.64%
ANM BLU RED AD 17/03/2023 3.882 3.931 -1.24% -8.702%
ANM BLU REDD F 17/03/2023 4.886 4.89 -0.08% -6.738%
Anm Piu' 15 A EUR 17/03/2023 5.74 5.731 0.157% -5.514%
Anm Piu' 15 AD 17/03/2023 5.222 5.214 0.153% -6.045%
Anm Piu' 15 F EUR 17/03/2023 6.291 6.281 0.159% -4.696%
Anm Piu' 15 N EUR 17/03/2023 5.688 5.678 0.176% -5.609%
Anm Piu' 30 A EUR 17/03/2023 6.094 6.076 0.296% -4.885%
Anm Piu' 30 AD 17/03/2023 5.351 5.335 0.3% -5.875%
Anm Piu' 30 F EUR 17/03/2023 6.71 6.69 0.299% -4.061%
Anm Piu' 30 N EUR 17/03/2023 5.996 5.979 0.284% -5.082%
Anm Piu' 70 A EUR 17/03/2023 8.802 8.796 0.068% -4.627%
Anm Piu' 70 AD 17/03/2023 7.646 7.641 0.065% -5.617%
Anm Piu' 70 F EUR 17/03/2023 9.859 9.853 0.061% -3.749%
Anm Piu' 70 N EUR 17/03/2023 8.655 8.65 0.058% -4.827%
Anm Ca Pi Obb A 17/03/2023 5.434 5.42 0.258% -7.285%
ANM CAP + OBB AD 17/03/2023 5.192 5.179 0.251% -7.829%
Anm Ca Pi Obb F 17/03/2023 5.824 5.809 0.258% -6.712%
Anm Ca Pi Obb N 17/03/2023 5.343 5.33 0.244% -7.481%
Anm Commodities 17/03/2023 5.148 5.145 0.058% 0.0%
Anm Com. Az.Int. A 17/03/2023 5.268 5.303 -0.66% -5.167%
Anm Com. Az.Int. 17/03/2023 5.27 5.305 -0.66% -5.148%
Anm Com. Az.Int. F 17/03/2023 5.336 5.371 -0.65% -4.407%
Anm Com. Az.Int. Y 17/03/2023 5.408 5.44 -0.58% -3.858%
Anm Com. Bil. Pr. A 17/03/2023 4.667 4.656 0.236% -7.309%
Anm Com. Bil. Pr 17/03/2023 4.666 4.656 0.215% -7.329%
Anm Com. Bil. Pr. F 17/03/2023 4.717 4.706 0.234% -6.742%
Anm Com. Bil. Pr. Y 17/03/2023 4.727 4.716 0.233% -6.655%
Anm Com. Ob Corp. A 17/03/2023 4.584 4.571 0.284% -5.737%
Anm Com. Ob Corp 17/03/2023 4.583 4.571 0.263% -5.758%
Anm Com. Ob Corp. F 17/03/2023 4.635 4.623 0.26% -5.215%
Anm Com. Ob Corp. Y 17/03/2023 4.632 4.62 0.26% -5.199%
Anm Corp. Euro A 17/03/2023 4.922 4.907 0.306% 0.0%
Anm Corp. Euro AD 17/03/2023 4.922 4.907 0.306% 0.0%
Anm Corp. Euro F 17/03/2023 4.938 4.923 0.305% 0.0%
Anm Corp. Euro Y 17/03/2023 4.936 4.921 0.305% 0.0%
ANM CRES ITA A 17/03/2023 5.702 5.706 -0.07% -3.65%
ANM CRE ITA AD 17/03/2023 5.209 5.26 -0.97% -5.049%
ANM CRE ITA AP 17/03/2023 5.742 5.746 -0.07% -3.642%
Anm Cre Italia F 17/03/2023 5.974 5.978 -0.06% -3.019%
Anm Cre It New A 17/03/2023 5.254 5.253 0.019% -2.74%
Anm Cre It New AD 17/03/2023 5.043 5.09 -0.92% -4.198%
Anm Cre It New AP 17/03/2023 5.259 5.257 0.038% -2.719%
Anm Cre It New F 17/03/2023 5.346 5.345 0.019% -2.231%
Anima Dinamix 17/03/2023 4.612 4.626 -0.3% -7.76%
ANM ESAG AZ GL A 17/03/2023 5.981 6.097 -1.9% -7.587%
ANM ESAG AZ GL F 17/03/2023 6.581 6.643 -0.93% -4.609%
ANM ESAG AZ GL Y 17/03/2023 7.642 7.713 -0.92% -4.737%
ANM ESAG AZ GL Z 17/03/2023 6.238 6.296 -0.92% -6.21%
ANM ESAG AZ ZD 17/03/2023 5.95 6.065 -1.89% -8.108%
ANM ESAG BIL A 17/03/2023 5.211 5.217 -0.11% -5.392%
ANM ESAG BIL AD 17/03/2023 5.058 5.089 -0.6% -6.351%
ANM ESAG BIL F 17/03/2023 5.348 5.353 -0.09% -4.738%
Anm Esag Bil Y 17/03/2023 5.324 5.329 -0.09% -4.707%
ANM ESAG BIL Z 17/03/2023 5.146 5.152 -0.11% -5.803%
ANM ESAG BIL ZD 17/03/2023 5.02 5.051 -0.61% -6.778%
ANM ESAG OB CORP 17/03/2023 4.553 4.543 0.22% -7.441%
ANM ESAG OB CO Y 17/03/2023 4.827 4.816 0.228% -7.476%
Anm Esag Prud. A 17/03/2023 4.693 4.707 -0.29% -5.44%
Anm Esag Prud. F 17/03/2023 4.778 4.767 0.231% -4.574%
Anm Esag Prud. Y 17/03/2023 4.798 4.787 0.23% -4.232%
Anm Esag Prud. Z 17/03/2023 4.672 4.687 -0.32% -5.654%
Anm Emergenti A 17/03/2023 11.508 11.41 0.859% -12.58%
Anm Emergenti AD 17/03/2023 10.165 10.078 0.863% -14.52%
Anm Emergenti B 17/03/2023 11.087 10.992 0.864% -12.79%
Anm Emergenti BD 17/03/2023 9.802 9.718 0.864% -14.73%
Anm Emergenti F 17/03/2023 12.799 12.69 0.859% -11.57%
Anm Emergenti Y 17/03/2023 5.543 5.496 0.855% -11.7%
Anm Europa A 17/03/2023 7.412 7.486 -0.98% 0.693%
Anm Europa AD 17/03/2023 6.357 6.42 -0.98% -1.319%
Anima Europa AI A 17/03/2023 4.938 4.937 0.02% -0.363%
Anima Europa AI 17/03/2023 4.864 4.888 -0.49% -1.359%
Anima Europa AI F 17/03/2023 4.999 4.999 0.0% 0.422%
Anm Eur. AI Flex A 17/03/2023 4.821 4.812 0.187% 0.0%
Anm Eur. AI Flex 17/03/2023 4.772 4.787 -0.31% 0.0%
Anm Eur. AI Flex F 17/03/2023 4.854 4.844 0.206% 0.0%
Anm Europa B 17/03/2023 7.225 7.298 -1.0% 0.557%
Anm Europa BD 17/03/2023 6.227 6.289 -0.98% -1.409%
Anm Europa F 17/03/2023 8.161 8.243 -0.99% 1.72%
Anm Europa Y 17/03/2023 8.225 8.307 -0.98% 1.832%
Anm Ev Bil M Pple26 17/03/2023 4.977 4.935 0.851% 0.0%
Anm Ev Bil M Pple27 17/03/2023 5.017 4.953 1.292% 0.0%
Anm Evo Bil 2022 17/03/2023 5.253 5.268 -0.28% -6.564%
Anm Fondo Impres 17/03/2023 4.66 4.665 -0.1% -4.664%
Anm Fondo Impr P 17/03/2023 4.596 4.595 0.022% -5.588%
ANM TRADING A 17/03/2023 16.114 16.102 0.075% -6.406%
ANM TRADING AD 17/03/2023 13.337 13.326 0.083% -8.362%
ANM TRADING F 17/03/2023 18.216 18.201 0.082% -5.337%
ANMA FORZ DIN A 17/03/2023 7.307 7.294 0.178% -4.919%
ANMA FORZ DIN B 17/03/2023 7.301 7.288 0.178% -4.923%
ANMA FORZ DINAMI 17/03/2023 7.966 7.951 0.189% -5.392%
ANMA FORZ DIN NP 17/03/2023 7.938 7.923 0.189% -5.365%
ANMA FORZ EQU A 17/03/2023 7.094 7.094 0.0% -5.878%
ANMA FORZ EQU B 17/03/2023 7.093 7.094 -0.01% -5.891%
ANMA FORZ EQUILI 17/03/2023 7.583 7.584 -0.01% -6.36%
ANMA FORZ EQU NP 17/03/2023 7.564 7.565 -0.01% -6.34%
ANMA FORZ MOD A 17/03/2023 6.289 6.305 -0.25% -6.967%
ANMA FORZ MOD B 17/03/2023 6.288 6.305 -0.27% -6.982%
ANMA FORZ MODERA 17/03/2023 6.639 6.656 -0.25% -7.432%
ANMA FORZ MOD NP 17/03/2023 6.627 6.645 -0.27% -7.418%
ANMA FORZ PRU A 17/03/2023 5.396 5.403 -0.13% -7.349%
ANMA FORZ PRU B 17/03/2023 5.398 5.405 -0.13% -7.346%
ANMA FORZ PRUDEN 17/03/2023 5.563 5.571 -0.14% -7.821%
ANMA FORZ PRU NP 17/03/2023 5.559 5.567 -0.14% -7.811%
Anm Legg Mul-Cre 17/03/2023 4.241 4.225 0.379% -8.56%
ANM MACRO DIV A 17/03/2023 4.753 4.716 0.785% -8.964%
ANM MACRO DIV AD 17/03/2023 3.999 4.011 -0.29% -10.93%
ANM MACRO DIV F 17/03/2023 5.027 4.988 0.782% -8.048%
Anm Gl.Macro Fl. A 17/03/2023 4.197 4.186 0.263% -13.24%
Anm Gl.Macro Fl. 17/03/2023 3.98 4.015 -0.87% -15.17%
Anm Gl.Macro Fl. F 17/03/2023 4.279 4.268 0.258% -12.42%
Anm Gl Ma Risk Co A 17/03/2023 4.731 4.713 0.382% -5.342%
Anm Gl Ma Risk Co F 17/03/2023 4.771 4.752 0.4% -4.96%
Anm Gl Ma Risk C FD 17/03/2023 4.781 4.763 0.378% -4.78%
Anm Iniz Europa A 17/03/2023 15.667 15.894 -1.42% -8.235%
ANM INIZ EUR AD 17/03/2023 13.545 13.741 -1.42% -10.19%
ANM INIZ EUR B 17/03/2023 15.464 15.682 -1.39% -8.034%
ANM INIZ EUR BD 17/03/2023 13.47 13.659 -1.38% -9.96%
ANM INIZ EUR F 17/03/2023 17.379 17.63 -1.42% -7.366%
ANM INIZ EUR Y 17/03/2023 6.821 6.917 -1.38% -6.881%
ANM INIZ ITA A 17/03/2023 10.22 10.373 -1.47% 5.973%
ANM INIZ ITA AD 17/03/2023 8.382 8.624 -2.8% 3.303%
ANM INIZ ITA AP 17/03/2023 10.028 10.179 -1.48% 5.971%
ANM INIZ ITA F 17/03/2023 10.772 10.934 -1.48% 7.078%
ANM INIZ ITA Y 17/03/2023 10.591 10.754 -1.51% 7.196%
Anm Robot&IA 2024 17/03/2023 4.454 4.43 0.542% -7.689%
Anm Inv.AgriTech 17/03/2023 4.538 4.555 -0.37% -7.236%
Anm Inv.AgriTech 26 03/03/2023 4.63 4.632 -0.04% -8.19%
Anm Inv Ci Eco 2025 17/03/2023 4.695 4.713 -0.38% -9.223%
Anm Inv Clean En 17/03/2023 4.543 4.558 -0.32% -7.606%
Anm Inv CS & BD 27 17/03/2023 4.492 4.45 0.944% -7.458%
Anm Inv ENG 2025 17/03/2023 4.511 4.534 -0.5% -9.162%
Anm Fut Mob 25 17/03/2023 4.867 4.867 0.0% -6.368%
Anm Inv Gender Eq26 17/03/2023 4.392 4.414 -0.49% -8.328%
Anm Gl Recov 25 17/03/2023 4.596 4.592 0.087% -6.699%
Anm Inv Gl&Infr 27 17/03/2023 4.943 4.927 0.325% 0.0%
Anm Inv Gl&Longe 17/03/2023 4.945 4.945 0.0% 0.0%
Anm Inv Gl&Lusso 27 17/03/2023 5.009 5.016 -0.14% 0.0%
Anm Inv Gl&Tr Md 17/03/2023 5 4.998 0.04% 0.0%
Anm Inv HC Inn26 17/03/2023 4.222 4.195 0.644% -9.457%
Anm Inv New Norm-25 17/03/2023 4.605 4.572 0.722% -7.082%
Anm Inv SmartCit 17/03/2023 4.645 4.612 0.716% -6.877%
Anm Inv Sm Ind 4 17/03/2023 4.657 4.665 -0.17% 0.0%
Anm Italia A 17/03/2023 28.883 29.356 -1.61% 8.709%
Anm Italia AD 17/03/2023 24.259 24.656 -1.61% 6.018%
Anm Italia B 17/03/2023 27.871 28.318 -1.57% 8.494%
Anm Italia BD 17/03/2023 23.396 23.771 -1.57% 5.812%
Anm Italia F 17/03/2023 31.792 32.311 -1.6% 9.703%
Anm Italia Y 17/03/2023 8.139 8.269 -1.57% 9.868%
Anm Liq Euro AM 17/03/2023 48.501 48.491 0.021% -0.396%
Anm Liq Euro FM 17/03/2023 49.073 49.063 0.02% -0.1%
Anima Liq Euro IM 17/03/2023 48.881 48.871 0.02% -0.198%
ANM MAGELLANO A 17/03/2023 5.188 5.196 -0.15% -7.008%
ANM MAGELLANO AD 17/03/2023 4.897 4.905 -0.16% -8.003%
ANM MAGELLANO F 17/03/2023 5.44 5.448 -0.14% -6.223%
ANM MAGELLANO R 17/03/2023 5.209 5.217 -0.15% -6.866%
ANM MAGELLANO RD 17/03/2023 4.944 4.952 -0.16% -7.796%
Anm Meg People B 17/03/2023 6.298 6.35 -0.81% -9.107%
Anm Meg People BD 17/03/2023 5.881 5.929 -0.81% -11.02%
ANIMA MEGATREND 17/03/2023 6.6 6.655 -0.82% -7.654%
Anm Meg People Y 17/03/2023 6.569 6.623 -0.81% -7.959%
Anm Met Attivo 2024 17/03/2023 4.563 4.579 -0.34% -6.801%
Anm Met At 2024 II 17/03/2023 4.628 4.642 -0.3% -6.956%
Anm Metodo&Sel 2024 17/03/2023 4.821 4.906 -1.73% -5.674%
Anm MAlRisk Ctrl A 17/03/2023 4.615 4.611 0.087% 0.0%
Anm MAlRisk Ctrl 17/03/2023 4.519 4.563 -0.96% 0.0%
Anm MAlRisk Ctrl F 17/03/2023 4.649 4.645 0.086% 0.0%
Anm Net 0 Az Int A 17/03/2023 5.184 5.225 -0.78% 0.0%
Anm Net 0 Az Int 17/03/2023 5.184 5.225 -0.78% 0.0%
Anm Net 0 Az Int F 17/03/2023 5.196 5.237 -0.78% 0.0%
Anm Net 0 Az Int Y 17/03/2023 5.195 5.236 -0.78% 0.0%
Anm Obbl Corporat A 17/03/2023 8.911 8.887 0.27% -8.885%
ANM Obbl Corp AD 17/03/2023 7.887 7.866 0.267% -9.407%
GestiL Obbl.Corp.A 17/03/2023 10.286 10.268 0.175% -8.536%
ANM Obbl Corp Bl AD 17/03/2023 10.03 10.012 0.18% -9.058%
ANM Obbl Corp Bl F 17/03/2023 10.451 10.432 0.182% -7.872%
ANM Obbl Corp Bl Y 17/03/2023 10.496 10.477 0.181% -7.938%
ANM OBB CORP F 17/03/2023 9.389 9.363 0.278% -8.337%
Anm Obbl Corporat Y 17/03/2023 9.393 9.368 0.267% -8.379%
Anm Obbl Emergent A 17/03/2023 6.491 6.493 -0.03% -10.15%
ANM OBB EMER AD 17/03/2023 5.006 5.008 -0.04% -11.3%
ANM OBB EMER B 17/03/2023 4.573 4.574 -0.02% -10.59%
ANM OBB EMER F 17/03/2023 6.87 6.873 -0.04% -9.581%
Anm Obbl Emergent Y 17/03/2023 4.721 4.723 -0.04% -9.611%
ANIMA FIXOBBEURB 17/03/2023 8.517 8.51 0.082% -1.821%
Anm Ob Euro Core A 17/03/2023 4.601 4.583 0.393% -4.504%
Anm Ob Euro Core AD 17/03/2023 4.507 4.49 0.379% -5.016%
Anm Ob Euro Core F 17/03/2023 4.65 4.632 0.389% -4.262%
Anm Ob Euro Core Y 17/03/2023 4.659 4.641 0.388% -4.195%
Anima Ob Eur MLT AD 17/03/2023 4.341 4.3 0.953% -11.75%
ANM FIX EURO MLT 17/03/2023 6.875 6.809 0.969% -10.66%
Anima Ob Euro MLT Y 17/03/2023 4.484 4.441 0.968% -10.71%
Anm Obb Fle A 17/03/2023 4.51 4.494 0.356% -8.962%
Anm Obb Fle AD 17/03/2023 4.415 4.4 0.341% -9.492%
Anm Obb Fle F 17/03/2023 4.642 4.626 0.346% -8.297%
Anm Obb Fle FD 17/03/2023 4.502 4.486 0.357% -8.811%
Anm Obb Fle H 17/03/2023 4.585 4.569 0.35% -8.337%
Anm Obb Gov Flex A 17/03/2023 4.563 4.53 0.728% -7.313%
Anm Obb Gov Flex AD 17/03/2023 4.563 4.53 0.728% -7.313%
Anm Obb Gov Flex F 17/03/2023 4.603 4.57 0.722% -6.822%
Anm Obb Gov Flex FD 17/03/2023 4.603 4.57 0.722% -6.822%
Anm Obb Gov Flex Y 17/03/2023 4.601 4.567 0.744% -6.843%
Anm Obb. Gov. US A 17/03/2023 4.415 4.378 0.845% -2.903%
Anm Obb. Gov. US AD 17/03/2023 4.346 4.333 0.3% -3.401%
Anm Obb. Gov. US F 17/03/2023 4.479 4.441 0.856% -2.333%
Anm Obb. Gov. US Y 17/03/2023 4.474 4.436 0.857% -2.485%
ANM OBB HY A 17/03/2023 5.162 5.171 -0.17% -7.557%
Anm Fix HY A 17/03/2023 11.464 11.485 -0.18% -7.749%
ANM OBB HY AD 17/03/2023 4.882 4.891 -0.18% -8.918%
ANM HIGH Y BT A 17/03/2023 4.735 4.742 -0.14% -4.014%
ANM HIGH Y BT AD 17/03/2023 4.352 4.358 -0.13% -4.52%
ANM HIGH Y BT F 17/03/2023 4.932 4.939 -0.14% -3.199%
ANM HIGH Y BT Y 17/03/2023 4.925 4.932 -0.14% -3.393%
ANM OBB HY F 17/03/2023 5.262 5.272 -0.19% -6.785%
Anm Fix HY Y 17/03/2023 13.266 13.29 -0.18% -6.82%
Anm Obb. Int. A 17/03/2023 4.268 4.234 0.803% -7.459%
Anm Obb. Int. AD 17/03/2023 4.2 4.19 0.239% -7.975%
Anm Obb. Int. F 17/03/2023 4.325 4.291 0.792% -6.909%
Anm Obb. Int. Y 17/03/2023 4.319 4.285 0.793% -7.018%
GES EM MKTS A 17/03/2023 16.674 16.64 0.204% -3.902%
ANM EM MKTS AD 17/03/2023 4.878 4.868 0.205% -5.885%
GES EM MKTS F 17/03/2023 17.595 17.559 0.205% -2.548%
GestiL Eu A 17/03/2023 9.272 9.264 0.086% -2.091%
Anm Ob. Europa AD 17/03/2023 8.266 8.259 0.085% -4.073%
GES EUROPA F 17/03/2023 9.754 9.746 0.082% -0.723%
Anima Obb. Gl. 2024 17/03/2023 4.873 4.872 0.021% -6.234%
Anm Obb Gl 2024 II 17/03/2023 4.84 4.837 0.062% -5.616%
Anm Obb Gl 2025 17/03/2023 4.696 4.686 0.213% -6.061%
GESTIL INT.A 17/03/2023 21.463 21.447 0.075% -6.796%
Anm Ob. Intern. AD 17/03/2023 4.629 4.625 0.086% -8.752%
GES INT F 17/03/2023 22.625 22.608 0.075% -5.477%
GestiL It A 17/03/2023 14.224 14.254 -0.21% 1.152%
Anm Ob. Italia AD 17/03/2023 12.688 12.714 -0.2% -2.362%
GES ITA F 17/03/2023 14.986 15.018 -0.21% 2.574%
Anm Pacifico A 17/03/2023 7.616 7.513 1.371% -8.473%
Anm Pacifico AD 17/03/2023 6.732 6.641 1.37% -10.41%
Anm Pacifico B 17/03/2023 7.377 7.278 1.36% -8.7%
Anm Pacifico BD 17/03/2023 6.521 6.433 1.368% -10.65%
Anm Pacifico F 17/03/2023 8.442 8.328 1.369% -7.424%
Anm Pacifico Y 17/03/2023 5.771 5.693 1.37% -7.56%
Anm P.Gl SmC&ClC 17/03/2023 4.551 4.574 -0.5% -6.204%
Anm Pat Gl&AgTec 17/03/2023 4.643 4.649 -0.12% -6.973%
Anm Pat Gl&Blu Ec27 17/03/2023 4.991 4.959 0.645% 0.0%
Anm Pat Gl&CirEc 17/03/2023 4.958 4.923 0.711% 0.0%
Anm Pat Gl&Cl En 24 17/03/2023 4.69 4.731 -0.86% -6.889%
Anm Pat Gl&C.Sec26D 17/03/2023 4.41 4.412 -0.04% -7.04%
Anm Pat Gl&Dig.E 17/03/2023 4.485 4.454 0.696% -6.25%
Anm PG & EnTr26 Dis 17/03/2023 4.515 4.512 0.066% -6.926%
Anm Pat Gl&HC 25 17/03/2023 4.766 4.732 0.719% -6.75%
Anima P.Gl&ITech 24 17/03/2023 5.022 4.971 1.026% -4.76%
Anm Pat G&Long 2025 17/03/2023 4.883 4.894 -0.22% -5.843%
Anm Pat Gl&Mob 25 17/03/2023 4.956 4.926 0.609% -6.684%
Anm Pat Gl&New N 17/03/2023 4.745 4.698 1.0% 0.0%
Anm Pat Gl&Nuovi 17/03/2023 4.59 4.572 0.394% -6.422%
Anm Pat Gl Robot 24 17/03/2023 5.013 4.976 0.744% -4.75%
Anm Patr Gl 2024 17/03/2023 4.862 4.896 -0.69% -5.848%
Anm P.Gl Lux&Moda24 17/03/2023 4.792 4.79 0.042% -4.788%
Anm Pianeta A 17/03/2023 10.6 10.518 0.78% -7.682%
Anm Pianeta AD 17/03/2023 10.274 10.194 0.785% -8.21%
Anm Pianeta F 17/03/2023 11.242 11.155 0.78% -7.083%
Anm Pianeta R 17/03/2023 10.348 10.268 0.779% -8.01%
Anm Pianeta Y 17/03/2023 11.167 11.081 0.776% -7.127%
Anm PicPac BilMeg25 17/03/2023 4.638 4.58 1.266% -5.904%
Anm PicPac BMeg2 17/03/2023 4.777 4.739 0.802% -3.98%
Anm PicPac BM Ppl26 17/03/2023 4.987 4.945 0.849% 0.0%
Anm PicPac BM Pp262 17/03/2023 4.977 4.928 0.994% 0.0%
Anm PicPac ESG B 23 17/03/2023 5.356 5.331 0.469% -1.435%
Anm PicPac ES.Bil25 17/03/2023 4.66 4.652 0.172% -2.856%
Anm PicPac ESBil253 17/03/2023 5.029 4.999 0.6% 0.0%
Anm PicPac ESBil 17/03/2023 4.952 4.932 0.406% 0.0%
Anm PicPac Mag 2022 17/03/2023 5.149 5.11 0.763% -5.558%
Anm PicPac Mag23 17/03/2023 5.124 5.09 0.668% -7.123%
Anm PicPac Meg 2023 17/03/2023 4.891 4.801 1.875% -5.305%
Anm PicPac Meg23 II 17/03/2023 4.831 4.743 1.855% -5.219%
Anm PicPac Va Gl 22 17/03/2023 6.224 6.28 -0.89% 0.728%
Anm PicPac Val Gl23 17/03/2023 6.277 6.335 -0.91% 0.852%
Anm PicPac Val G 17/03/2023 4.99 4.999 -0.18% 0.0%
Anm PicPac ValGl 17/03/2023 4.979 4.986 -0.14% 0.0%
Anm PicPac Visc P25 17/03/2023 4.998 5.091 -1.82% -1.614%
Anm Portf America 17/03/2023 5.228 5.223 0.096% -4.963%
Anm Ptf Globale 17/03/2023 4.868 4.876 -0.16% -4.81%
Anm PrimaSol 202 17/03/2023 5.025 4.991 0.681% 0.0%
Anm PrimaSol 2025 2 17/03/2023 5.011 4.974 0.744% 0.0%
Anm PrPasso ESG 17/03/2023 4.728 4.735 -0.14% -2.01%
Anm PrPsso ESG 2 17/03/2023 4.702 4.706 -0.08% -2.266%
Anm PrPsso ESG 3 17/03/2023 4.732 4.742 -0.21% -3.172%
Anm Primop Pac 2023 17/03/2023 5.263 5.28 -0.32% 0.076%
Anm Pri Pac 2023 II 17/03/2023 5.155 5.172 -0.32% -0.058%
GESTIELLE PRO IT 17/03/2023 5.146 5.165 -0.36% -0.387%
Anm Pro It AD 17/03/2023 4.701 4.804 -2.14% -2.691%
GESTI PRO ITA P 17/03/2023 5.29 5.31 -0.37% -0.395%
Anm Pro It F 17/03/2023 5.133 5.152 -0.36% 0.529%
AN PR DIN 22 MUL 17/03/2023 4.804 4.801 0.062% -1.819%
Anm Prog Cedo 2023 17/03/2023 4.766 4.79 -0.5% -6.549%
Anm Prog Cedo-23 II 17/03/2023 4.808 4.83 -0.45% -6.075%
Anm Quant Flex A 17/03/2023 4.263 4.229 0.804% -7.607%
Anm Quant Flex F 17/03/2023 4.326 4.292 0.792% -6.767%
Anm Quas Obb Fle 17/03/2023 4.17 4.127 1.042% -11.03%
Anm Red Bil 23 17/03/2023 8.863 9.022 -1.76% -7.859%
Anm Red Consum 23 17/03/2023 4.272 4.309 -0.85% -9.434%
Anm Red Energy 23 17/03/2023 4.454 4.463 -0.2% -4.89%
Anm Red He Care 23 17/03/2023 4.462 4.437 0.563% -6.848%
Anm Re P 22 IV 17/03/2023 9.069 9.161 -1.0% -3.367%
Anima Red Piu 2023 17/03/2023 8.932 9.015 -0.92% -4.938%
ANM RISER $ A 17/03/2023 5.987 5.996 -0.15% 5.777%
ANM RISER $ F 17/03/2023 6.228 6.236 -0.12% 6.171%
ANM RISER $ I 17/03/2023 6.168 6.177 -0.14% 6.089%
Anm Riserva Em A 17/03/2023 4.887 4.903 -0.32% -0.731%
Anm Riserva Em F 17/03/2023 5.018 5.034 -0.31% -0.437%
AN RIS EMER H 17/03/2023 5.04 5.056 -0.31% -0.494%
Anm Riserva Gl A 17/03/2023 4.577 4.575 0.044% -1.591%
Anm Riserva Gl F 17/03/2023 4.724 4.721 0.064% -1.275%
ANM Risparmio A 17/03/2023 6.978 6.974 0.057% -6.661%
Anm Risparmio AD 17/03/2023 6.244 6.24 0.064% -7.166%
Anm Risparmio F 17/03/2023 7.201 7.196 0.069% -6.151%
Anm Risparmio H 17/03/2023 7.086 7.081 0.071% -6.183%
AN RUS MUL-ASS A 17/03/2023 4.694 4.705 -0.23% -4.999%
Anm Rus Multi-As AD 17/03/2023 3.834 3.883 -1.26% -6.964%
AN RUS MUL-ASS F 17/03/2023 5.224 5.224 0.0% 0.0%
Anm STEP Equal24 17/03/2023 4.732 4.746 -0.29% -2.393%
Anm STEP Equal25 17/03/2023 4.882 4.874 0.164% -2.066%
Anm Selection A 17/03/2023 5.35 5.347 0.056% -5.31%
Anm Selection AD 17/03/2023 4.293 4.335 -0.96% -7.299%
Anm Selection F 17/03/2023 5.575 5.571 0.072% -4.554%
GEST BEST SEL EQ 17/03/2023 4.896 4.877 0.39% -6.973%
Anm Sel M-B AD 17/03/2023 4.504 4.534 -0.66% -8.937%
Anm Sel M-B F 17/03/2023 5.065 5.045 0.396% -5.995%
Anm Sel.Prudente A 17/03/2023 4.565 4.565 0.0% -5.545%
Anm Sel.Prudente 17/03/2023 4.517 4.541 -0.52% -6.052%
Anm Sel.Prudente F 17/03/2023 4.625 4.624 0.022% -5.031%
Anm Sel Europ AD 17/03/2023 21.487 21.72 -1.07% -1.684%
Anm Sel Europa A 17/03/2023 23.038 23.288 -1.07% 0.222%
Anm Sel Europ BD 17/03/2023 21.594 21.828 -1.07% -1.774%
Anm Sel Europa F 17/03/2023 28.833 29.144 -1.06% 1.3%
Anm Sel Europa Y 17/03/2023 28.598 28.907 -1.06% 1.584%
Anm Sel Gl AD 17/03/2023 61.089 61.659 -0.92% -8.004%
Anm Sel Gl A 17/03/2023 64.013 64.612 -0.92% -6.419%
Anm Sel Gl BD 17/03/2023 60.472 61.038 -0.92% -8.33%
Anm Sel Gl F 17/03/2023 79.821 80.564 -0.92% -5.011%
Anm Sel Gl Y 17/03/2023 79.453 80.192 -0.92% -5.148%
Anm Sforzesco A 17/03/2023 12.12 12.088 0.265% -7.198%
Anm Sforzesco AD 17/03/2023 11.059 11.029 0.272% -7.742%
Anm Sforzesco F 17/03/2023 12.915 12.881 0.264% -6.603%
Anm Sfo Plus A 17/03/2023 4.857 4.845 0.248% -7.274%
Anm Sfo Plus AD 17/03/2023 4.497 4.486 0.245% -7.829%
Anm Sfo Plus F 17/03/2023 5.093 5.081 0.236% -6.636%
Anm Sforzesco Z 17/03/2023 12.083 12.05 0.274% 0.0%
Anm Sforzesco ZD 17/03/2023 11.038 11.008 0.273% 0.0%
Anm Sol Cedola 2023 17/03/2023 8.767 8.931 -1.83% -7.56%
ANM SVIL GLO 22 17/03/2023 4.505 4.503 0.044% -2.489%
ANM SVIL GLO 23 17/03/2023 4.671 4.676 -0.1% -2.566%
AN SV MUL-AS 23 17/03/2023 4.596 4.599 -0.06% -2.771%
AN SV MUL 23 II 17/03/2023 4.62 4.616 0.087% -3.448%
Anima Syst Gl.All A 17/03/2023 5.087 5.098 -0.21% -5.901%
Anima Syst Gl.All F 17/03/2023 5.211 5.222 -0.21% -5.186%
Anima T.Viscont. 24 17/03/2023 4.765 4.783 -0.37% -3.308%
Anima Tesoreria 17/03/2023 50.128 50.118 0.02% 0.0%
Anm Traguardo 2023 17/03/2023 4.883 4.917 -0.69% -2.768%
ANM Tra23 Flex 17/03/2023 4.903 4.91 -0.14% -2.564%
ANM Trag 2024 Flex 17/03/2023 4.915 4.916 -0.02% -3.057%
AnmTraguardo 2027 17/03/2023 5 4.973 0.543% 0.0%
AnmTraguardo 2027 2 17/03/2023 5.08 5.039 0.814% 0.0%
Anima Trag Ced 2028 17/03/2023 5.012 5 0.24% 0.0%
AnmTraguardo 202 17/03/2023 5.004 4.972 0.644% 0.0%
Anm Tricolore A 17/03/2023 6.017 5.968 0.821% -10.5%
Anm Tricolore AD 17/03/2023 5.461 5.447 0.257% -11.01%
Anm Tricolore F 17/03/2023 6.492 6.439 0.823% -10.23%
Anima Valore 2026 17/03/2023 5.273 5.284 -0.2% -6.772%
Anm Valore Cp ES 17/03/2023 4.623 4.62 0.065% -4.047%
Anm Valore Glob A 17/03/2023 51.563 51.999 -0.83% -2.468%
Anm Valore Glob AD 17/03/2023 44.761 45.138 -0.83% -4.418%
ANM VAL GLO B 17/03/2023 50.736 51.159 -0.82% -2.356%
ANM VAL GL BD 17/03/2023 44.16 44.528 -0.82% -4.287%
ANM VALO GLOB F 17/03/2023 56.432 56.903 -0.82% -1.729%
Anm Val Glo Y 17/03/2023 56.597 57.066 -0.82% -1.13%
Anm Val Mul-Cre 27 17/03/2023 5.014 5.006 0.16% -5.128%
Anm Valore Obblig. 17/03/2023 4.79 4.783 0.146% -2.8%
ANM VESPUCCI A 17/03/2023 4.642 4.625 0.368% -9.689%
ANM VESPUCCI AD 17/03/2023 4.416 4.4 0.364% -10.24%
ANM VESPUCCI F 17/03/2023 4.82 4.802 0.375% -9.057%
ANM VESPUCCI RD 17/03/2023 4.453 4.436 0.383% -10.16%
ANM VESPUCCI H 17/03/2023 4.646 4.629 0.367% -9.558%
ANM VESPUCCI R 17/03/2023 4.654 4.637 0.367% -9.614%
Anm Visconteo A 17/03/2023 46.573 46.607 -0.07% -4.295%
Anm Visconteo AD 17/03/2023 41.641 41.671 -0.07% -5.275%
Anm Visconteo F 17/03/2023 49.531 49.565 -0.06% -3.67%
Anm Vis Plus A 17/03/2023 5.453 5.466 -0.23% -5.066%
Anm Vis Plus AD 17/03/2023 4.948 4.96 -0.24% -6.057%
Anm Vis Plus F 17/03/2023 5.764 5.778 -0.24% -4.316%
Anm Visconteo Z 17/03/2023 46.447 46.477 -0.06% 0.0%
Anm Visconteo ZD 17/03/2023 41.716 41.746 -0.07% 0.0%
Gest Ced Corporate 17/03/2023 4.498 4.504 -0.13% -6.622%
Gest Ced Corp Prof 17/03/2023 4.774 4.779 -0.1% -4.749%
Ges Ced M.Target V 17/03/2023 4.64 4.647 -0.15% -4.976%
Ges CedMultiAs IIID 17/03/2023 4.416 4.419 -0.06% -4.063%
Gest Profil Ced III 17/03/2023 4.278 4.277 0.023% -6.594%
Anm Pat Cr Sost A 17/03/2023 4.634 4.644 -0.21% -6.723%
Anm Pat Cr Sost 17/03/2023 4.635 4.644 -0.19% -6.722%
Anm Pat Difesa 17/03/2023 4.496 4.499 -0.06% -6.528%
Anm Pat Red&Cres A 17/03/2023 4.609 4.615 -0.13% -5.92%
Anm Pat Red&Cres 17/03/2023 4.609 4.615 -0.13% -5.92%
Anm Pat Reddito A 17/03/2023 4.544 4.549 -0.11% -6.348%
Anm Pat Reddito 17/03/2023 4.544 4.549 -0.11% -6.348%
Anm Tri Corp 23 17/03/2023 5.018 5.044 -0.51% 0.662%
Fonte: borsa italiana