Fondi Italiani

Anima Sgr Spa
Fondo Data Valore Prec. Perc. Perc./Anno
Alteia Europ A 16/03/2023 5.293 5.291 0.038% -1.121%
Alteia Europ AD 16/03/2023 4.969 4.966 0.06% -1.895%
Alteia Europ F 16/03/2023 5.39 5.387 0.056% -0.259%
GES TR 16/03/2023 15.581 15.551 0.193% -5.092%
Anm Ab Ret AD 16/03/2023 4.83 4.821 0.187% -6.086%
Anm Ab Ret F 16/03/2023 5.227 5.217 0.192% -4.372%
Anm Ac Merc Gl 2025 10/03/2023 4.983 4.976 0.141% -6.246%
Anm Alto Pot Eur AD 16/03/2023 3.084 3.081 0.097% -2.744%
Anm Alto Pot Eur 16/03/2023 3.797 3.794 0.079% 0.211%
Anm Alto Pot Ita A 16/03/2023 6.107 6.13 -0.37% 0.626%
Anm Alto Pot Ita AD 16/03/2023 5.341 5.361 -0.37% -2.891%
Anm Alto Pot Ita F 16/03/2023 6.871 6.897 -0.37% 1.627%
AN ALT PT ITA YD 16/03/2023 6.089 6.112 -0.37% -1.901%
Anm America A 16/03/2023 35.325 35.025 0.857% -8.244%
Anm America AD 16/03/2023 31.335 31.07 0.853% -10.16%
Anm Ame AI A 16/03/2023 4.915 4.934 -0.38% -6.238%
Anm Ame AI AD 16/03/2023 4.819 4.837 -0.37% -6.699%
Anm Ame AI F 16/03/2023 5.005 5.025 -0.39% -5.459%
Anm America B 16/03/2023 34.427 34.136 0.852% -8.475%
Anm America BD 16/03/2023 30.708 30.447 0.857% -10.38%
Anm America F 16/03/2023 38.926 38.595 0.858% -7.195%
Anm America Y 16/03/2023 7.053 6.993 0.858% -7.331%
Anm Az Europa LTE 16/03/2023 6.25 6.175 1.215% 0.986%
Anm Az Gl ex EMU A 16/03/2023 6.621 6.579 0.638% -5.252%
Anm Az Gl ex EMU AD 16/03/2023 6.251 6.211 0.644% -7.117%
Anm Az Gl ex EMU B 16/03/2023 6.658 6.616 0.635% -5.533%
Anm Az Gl ex EMU BD 16/03/2023 6.269 6.229 0.642% -7.455%
Anm Az Gl ex EMU F 16/03/2023 6.879 6.837 0.614% -4.219%
Anm Az Gl ex EMU Y 16/03/2023 6.96 6.916 0.636% -4.343%
Anm Az Int A 16/03/2023 6.488 6.442 0.714% -5.547%
Anm Az Int AD 16/03/2023 6.112 6.068 0.725% -6.416%
Anm Az Int F 16/03/2023 5.171 5.134 0.721% -4.471%
Anm Az Intern LT 16/03/2023 5.364 5.306 1.093% 0.0%
Anm Az Int Y 16/03/2023 6.661 6.613 0.726% -4.611%
Anm Az Nord Am LTE 16/03/2023 6.502 6.445 0.884% -5.795%
Anm Az Paesi Sv LTE 16/03/2023 6.475 6.432 0.669% -4.188%
Anm Bil Megat A 16/03/2023 5.213 5.209 0.077% -7.456%
Anm Bil Megat AD 16/03/2023 5.084 5.08 0.079% -8.446%
Anm Bil Megat F 16/03/2023 5.312 5.308 0.075% -6.889%
Anm Bil Megat Y 16/03/2023 5.31 5.306 0.075% -6.809%
ANM BLU REDD A 16/03/2023 4.768 4.82 -1.07% -6.911%
ANM BLU RED AD 16/03/2023 3.931 3.974 -1.08% -6.915%
ANM BLU REDD F 16/03/2023 4.89 4.944 -1.09% -6.034%
Anm Piu' 15 A EUR 16/03/2023 5.731 5.744 -0.22% -5.569%
Anm Piu' 15 AD 16/03/2023 5.214 5.226 -0.23% -6.105%
Anm Piu' 15 F EUR 16/03/2023 6.281 6.295 -0.22% -4.747%
Anm Piu' 15 N EUR 16/03/2023 5.678 5.692 -0.24% -5.681%
Anm Piu' 30 A EUR 16/03/2023 6.076 6.128 -0.84% -5.077%
Anm Piu' 30 AD 16/03/2023 5.335 5.381 -0.85% -6.074%
Anm Piu' 30 F EUR 16/03/2023 6.69 6.747 -0.84% -4.251%
Anm Piu' 30 N EUR 16/03/2023 5.979 6.03 -0.84% -5.261%
Anm Piu' 70 A EUR 16/03/2023 8.796 8.775 0.239% -4.661%
Anm Piu' 70 AD 16/03/2023 7.641 7.622 0.249% -5.643%
Anm Piu' 70 F EUR 16/03/2023 9.853 9.828 0.254% -3.77%
Anm Piu' 70 N EUR 16/03/2023 8.65 8.629 0.243% -4.851%
Anm Ca Pi Obb A 16/03/2023 5.42 5.424 -0.07% -7.493%
ANM CAP + OBB AD 16/03/2023 5.179 5.183 -0.07% -8.027%
Anm Ca Pi Obb F 16/03/2023 5.809 5.813 -0.06% -6.907%
Anm Ca Pi Obb N 16/03/2023 5.33 5.333 -0.05% -7.674%
Anm Commodities 16/03/2023 5.145 5.119 0.508% 0.0%
Anm Com. Az.Int. A 16/03/2023 5.303 5.262 0.779% -4.001%
Anm Com. Az.Int. 16/03/2023 5.305 5.264 0.779% -3.982%
Anm Com. Az.Int. F 16/03/2023 5.371 5.329 0.788% -3.243%
Anm Com. Az.Int. Y 16/03/2023 5.44 5.401 0.722% -2.753%
Anm Com. Bil. Pr. A 16/03/2023 4.656 4.66 -0.08% -7.288%
Anm Com. Bil. Pr 16/03/2023 4.656 4.659 -0.06% -7.288%
Anm Com. Bil. Pr. F 16/03/2023 4.706 4.71 -0.08% -6.738%
Anm Com. Bil. Pr. Y 16/03/2023 4.716 4.723 -0.14% -6.651%
Anm Com. Ob Corp. A 16/03/2023 4.571 4.593 -0.47% -5.908%
Anm Com. Ob Corp 16/03/2023 4.571 4.593 -0.47% -5.908%
Anm Com. Ob Corp. F 16/03/2023 4.623 4.645 -0.47% -5.363%
Anm Com. Ob Corp. Y 16/03/2023 4.62 4.642 -0.47% -5.347%
Anm Corp. Euro A 16/03/2023 4.907 4.931 -0.48% 0.0%
Anm Corp. Euro AD 16/03/2023 4.907 4.931 -0.48% 0.0%
Anm Corp. Euro F 16/03/2023 4.923 4.947 -0.48% 0.0%
Anm Corp. Euro Y 16/03/2023 4.921 4.944 -0.46% 0.0%
ANM CRES ITA A 16/03/2023 5.706 5.724 -0.31% -3.582%
ANM CRE ITA AD 16/03/2023 5.26 5.277 -0.32% -4.12%
ANM CRE ITA AP 16/03/2023 5.746 5.764 -0.31% -3.574%
Anm Cre Italia F 16/03/2023 5.978 5.997 -0.31% -2.955%
Anm Cre It New A 16/03/2023 5.253 5.265 -0.22% -2.632%
Anm Cre It New AD 16/03/2023 5.09 5.102 -0.23% -3.177%
Anm Cre It New AP 16/03/2023 5.257 5.27 -0.24% -2.63%
Anm Cre It New F 16/03/2023 5.345 5.357 -0.22% -2.124%
Anima Dinamix 16/03/2023 4.626 4.591 0.762% -7.48%
ANM ESAG AZ GL A 16/03/2023 6.097 6.056 0.677% -5.355%
ANM ESAG AZ GL F 16/03/2023 6.643 6.598 0.682% -3.262%
ANM ESAG AZ GL Y 16/03/2023 7.713 7.661 0.679% -3.406%
ANM ESAG AZ GL Z 16/03/2023 6.296 6.254 0.672% -4.894%
ANM ESAG AZ ZD 16/03/2023 6.065 6.025 0.664% -5.896%
ANM ESAG BIL A 16/03/2023 5.217 5.226 -0.17% -5.232%
ANM ESAG BIL AD 16/03/2023 5.089 5.098 -0.17% -5.724%
ANM ESAG BIL F 16/03/2023 5.353 5.362 -0.16% -4.598%
Anm Esag Bil Y 16/03/2023 5.329 5.339 -0.18% -4.567%
ANM ESAG BIL Z 16/03/2023 5.152 5.161 -0.17% -5.641%
ANM ESAG BIL ZD 16/03/2023 5.051 5.06 -0.17% -6.15%
ANM ESAG OB CORP 16/03/2023 4.543 4.56 -0.37% -7.437%
ANM ESAG OB CO Y 16/03/2023 4.816 4.834 -0.37% -7.491%
Anm Esag Prud. A 16/03/2023 4.707 4.725 -0.38% -5.139%
Anm Esag Prud. F 16/03/2023 4.767 4.784 -0.35% -4.793%
Anm Esag Prud. Y 16/03/2023 4.787 4.805 -0.37% -4.432%
Anm Esag Prud. Z 16/03/2023 4.687 4.705 -0.38% -5.332%
Anm Emergenti A 16/03/2023 11.41 11.551 -1.22% -11.74%
Anm Emergenti AD 16/03/2023 10.078 10.203 -1.22% -13.7%
Anm Emergenti B 16/03/2023 10.992 11.128 -1.22% -11.96%
Anm Emergenti BD 16/03/2023 9.718 9.838 -1.22% -13.92%
Anm Emergenti F 16/03/2023 12.69 12.846 -1.21% -10.72%
Anm Emergenti Y 16/03/2023 5.496 5.564 -1.22% -10.85%
Anm Europa A 16/03/2023 7.486 7.399 1.176% 2.268%
Anm Europa AD 16/03/2023 6.42 6.346 1.166% 0.203%
Anima Europa AI A 16/03/2023 4.937 4.935 0.041% -0.081%
Anima Europa AI 16/03/2023 4.888 4.885 0.061% -0.549%
Anima Europa AI F 16/03/2023 4.999 4.996 0.06% 0.746%
Anm Eur. AI Flex A 16/03/2023 4.812 4.822 -0.2% 0.0%
Anm Eur. AI Flex 16/03/2023 4.787 4.796 -0.18% 0.0%
Anm Eur. AI Flex F 16/03/2023 4.844 4.854 -0.2% 0.0%
Anm Europa B 16/03/2023 7.298 7.213 1.178% 2.141%
Anm Europa BD 16/03/2023 6.289 6.216 1.174% 0.111%
Anm Europa F 16/03/2023 8.243 8.147 1.178% 3.309%
Anm Europa Y 16/03/2023 8.307 8.21 1.181% 3.424%
Anm Ev Bil M Pple26 10/03/2023 4.935 4.981 -0.92% 0.0%
Anm Ev Bil M Pple27 10/03/2023 4.953 4.98 -0.54% 0.0%
Anm Evo Bil 2022 10/03/2023 5.268 5.277 -0.17% -7.918%
Anm Fondo Impres 16/03/2023 4.665 4.648 0.366% -4.445%
Anm Fondo Impr P 16/03/2023 4.595 4.589 0.131% -5.258%
ANM TRADING A 16/03/2023 16.102 16.083 0.118% -5.781%
ANM TRADING AD 16/03/2023 13.326 13.311 0.113% -7.759%
ANM TRADING F 16/03/2023 18.201 18.179 0.121% -4.707%
ANMA FORZ DIN A 16/03/2023 7.294 7.318 -0.32% -3.134%
ANMA FORZ DIN B 16/03/2023 7.288 7.312 -0.32% -3.137%
ANMA FORZ DINAMI 16/03/2023 7.951 7.977 -0.32% -3.624%
ANMA FORZ DIN NP 16/03/2023 7.923 7.949 -0.32% -3.601%
ANMA FORZ EQU A 16/03/2023 7.094 7.102 -0.11% -4.496%
ANMA FORZ EQU B 16/03/2023 7.094 7.101 -0.09% -4.496%
ANMA FORZ EQUILI 16/03/2023 7.584 7.592 -0.1% -4.974%
ANMA FORZ EQU NP 16/03/2023 7.565 7.573 -0.1% -4.962%
ANMA FORZ MOD A 16/03/2023 6.305 6.271 0.542% -6.064%
ANMA FORZ MOD B 16/03/2023 6.305 6.271 0.542% -6.064%
ANMA FORZ MODERA 16/03/2023 6.656 6.62 0.544% -6.543%
ANMA FORZ MOD NP 16/03/2023 6.645 6.608 0.56% -6.514%
ANMA FORZ PRU A 16/03/2023 5.403 5.38 0.428% -6.732%
ANMA FORZ PRU B 16/03/2023 5.405 5.382 0.427% -6.73%
ANMA FORZ PRUDEN 16/03/2023 5.571 5.547 0.433% -7.196%
ANMA FORZ PRU NP 16/03/2023 5.567 5.543 0.433% -7.186%
Anm Legg Mul-Cre 16/03/2023 4.225 4.237 -0.28% -8.629%
ANM MACRO DIV A 16/03/2023 4.716 4.748 -0.67% -9.517%
ANM MACRO DIV AD 16/03/2023 4.011 4.038 -0.66% -10.5%
ANM MACRO DIV F 16/03/2023 4.988 5.021 -0.65% -8.611%
Anm Gl.Macro Fl. A 16/03/2023 4.186 4.19 -0.09% -13.31%
Anm Gl.Macro Fl. 16/03/2023 4.015 4.019 -0.1% -14.24%
Anm Gl.Macro Fl. F 16/03/2023 4.268 4.272 -0.09% -12.46%
Anm Gl Ma Risk Co A 16/03/2023 4.713 4.73 -0.35% -5.589%
Anm Gl Ma Risk Co F 16/03/2023 4.752 4.77 -0.37% -5.206%
Anm Gl Ma Risk C FD 16/03/2023 4.763 4.78 -0.35% -5.006%
Anm Iniz Europa A 16/03/2023 15.894 15.728 1.055% -6.813%
ANM INIZ EUR AD 16/03/2023 13.741 13.597 1.059% -8.801%
ANM INIZ EUR B 16/03/2023 15.682 15.512 1.096% -6.649%
ANM INIZ EUR BD 16/03/2023 13.659 13.512 1.088% -8.605%
ANM INIZ EUR F 16/03/2023 17.63 17.448 1.043% -5.933%
ANM INIZ EUR Y 16/03/2023 6.917 6.842 1.096% -5.48%
ANM INIZ ITA A 16/03/2023 10.373 10.233 1.368% 7.226%
ANM INIZ ITA AD 16/03/2023 8.624 8.507 1.375% 5.946%
ANM INIZ ITA AP 16/03/2023 10.179 10.041 1.374% 7.226%
ANM INIZ ITA F 16/03/2023 10.934 10.785 1.382% 8.354%
ANM INIZ ITA Y 16/03/2023 10.754 10.611 1.348% 8.517%
Anm Robot&IA 2024 10/03/2023 4.43 4.492 -1.38% -9.221%
Anm Inv.AgriTech 10/03/2023 4.555 4.63 -1.62% -8.054%
Anm Inv.AgriTech 26 03/03/2023 4.63 4.632 -0.04% -8.19%
Anm Inv Ci Eco 2025 10/03/2023 4.713 4.729 -0.33% -10.34%
Anm Inv Clean En 10/03/2023 4.558 4.588 -0.65% -7.901%
Anm Inv CS & BD 27 10/03/2023 4.45 4.514 -1.41% -9.424%
Anm Inv ENG 2025 10/03/2023 4.534 4.615 -1.75% -10.2%
Anm Fut Mob 25 10/03/2023 4.867 4.899 -0.65% -7.401%
Anm Inv Gender Eq26 10/03/2023 4.414 4.509 -2.1% -8.858%
Anm Gl Recov 25 10/03/2023 4.592 4.643 -1.09% -7.68%
Anm Inv Gl&Infr 27 10/03/2023 4.927 4.97 -0.86% 0.0%
Anm Inv Gl&Longe 10/03/2023 4.945 4.966 -0.42% 0.0%
Anm Inv Gl&Lusso 27 10/03/2023 5.016 5.044 -0.55% 0.0%
Anm Inv Gl&Tr Md 10/03/2023 4.998 5 -0.04% 0.0%
Anm Inv HC Inn26 10/03/2023 4.195 4.276 -1.89% -11.51%
Anm Inv New Norm-25 10/03/2023 4.572 4.618 -0.99% -8.961%
Anm Inv SmartCit 10/03/2023 4.612 4.661 -1.05% -7.723%
Anm Inv Sm Ind 4 10/03/2023 4.665 4.701 -0.76% 0.0%
Anm Italia A 16/03/2023 29.356 28.959 1.371% 9.972%
Anm Italia AD 16/03/2023 24.656 24.324 1.365% 7.251%
Anm Italia B 16/03/2023 28.318 27.947 1.328% 9.721%
Anm Italia BD 16/03/2023 23.771 23.46 1.326% 7.004%
Anm Italia F 16/03/2023 32.311 31.875 1.368% 10.977%
Anm Italia Y 16/03/2023 8.269 8.16 1.336% 11.098%
Anm Liq Euro AM 16/03/2023 48.491 48.513 -0.04% -0.423%
Anm Liq Euro FM 16/03/2023 49.063 49.086 -0.04% -0.126%
Anima Liq Euro IM 16/03/2023 48.871 48.893 -0.04% -0.225%
ANM MAGELLANO A 16/03/2023 5.196 5.196 0.0% -6.243%
ANM MAGELLANO AD 16/03/2023 4.905 4.905 0.0% -7.225%
ANM MAGELLANO F 16/03/2023 5.448 5.448 0.0% -5.449%
ANM MAGELLANO R 16/03/2023 5.217 5.218 -0.01% -6.085%
ANM MAGELLANO RD 16/03/2023 4.952 4.952 0.0% -7.022%
Anm Meg People B 16/03/2023 6.35 6.302 0.762% -8.038%
Anm Meg People BD 16/03/2023 5.929 5.884 0.765% -9.976%
ANIMA MEGATREND 16/03/2023 6.655 6.604 0.772% -6.491%
Anm Meg People Y 16/03/2023 6.623 6.573 0.761% -6.876%
Anm Met Attivo 2024 10/03/2023 4.579 4.6 -0.45% -7.886%
Anm Met At 2024 II 10/03/2023 4.642 4.661 -0.4% -7.97%
Anm Metodo&Sel 2024 10/03/2023 4.906 4.95 -0.88% -7.224%
Anm MAlRisk Ctrl A 16/03/2023 4.611 4.611 0.0% 0.0%
Anm MAlRisk Ctrl 16/03/2023 4.563 4.564 -0.02% 0.0%
Anm MAlRisk Ctrl F 16/03/2023 4.645 4.645 0.0% 0.0%
Anm Net 0 Az Int A 16/03/2023 5.225 5.189 0.694% 0.0%
Anm Net 0 Az Int 16/03/2023 5.225 5.189 0.694% 0.0%
Anm Net 0 Az Int F 16/03/2023 5.237 5.202 0.673% 0.0%
Anm Net 0 Az Int Y 16/03/2023 5.236 5.2 0.692% 0.0%
Anm Obbl Corporat A 16/03/2023 8.887 8.93 -0.48% -8.945%
ANM Obbl Corp AD 16/03/2023 7.866 7.904 -0.48% -9.461%
GestiL Obbl.Corp.A 16/03/2023 10.268 10.317 -0.47% -8.297%
ANM Obbl Corp Bl AD 16/03/2023 10.012 10.06 -0.47% -8.824%
ANM Obbl Corp Bl F 16/03/2023 10.432 10.482 -0.47% -7.632%
ANM Obbl Corp Bl Y 16/03/2023 10.477 10.527 -0.47% -7.7%
ANM OBB CORP F 16/03/2023 9.363 9.408 -0.47% -8.394%
Anm Obbl Corporat Y 16/03/2023 9.368 9.413 -0.47% -8.435%
Anm Obbl Emergent A 16/03/2023 6.493 6.496 -0.04% -9.493%
ANM OBB EMER AD 16/03/2023 5.008 5.011 -0.06% -10.63%
ANM OBB EMER B 16/03/2023 4.574 4.577 -0.06% -9.943%
ANM OBB EMER F 16/03/2023 6.873 6.876 -0.04% -8.894%
Anm Obbl Emergent Y 16/03/2023 4.723 4.725 -0.04% -8.928%
ANIMA FIXOBBEURB 16/03/2023 8.51 8.517 -0.08% -1.913%
Anm Ob Euro Core A 16/03/2023 4.583 4.599 -0.34% -4.878%
Anm Ob Euro Core AD 16/03/2023 4.49 4.505 -0.33% -5.374%
Anm Ob Euro Core F 16/03/2023 4.632 4.648 -0.34% -4.632%
Anm Ob Euro Core Y 16/03/2023 4.641 4.657 -0.34% -4.565%
Anima Ob Eur MLT AD 16/03/2023 4.3 4.335 -0.8% -12.49%
ANM FIX EURO MLT 16/03/2023 6.809 6.864 -0.8% -11.43%
Anima Ob Euro MLT Y 16/03/2023 4.441 4.477 -0.8% -11.48%
Anm Obb Fle A 16/03/2023 4.494 4.514 -0.44% -9.065%
Anm Obb Fle AD 16/03/2023 4.4 4.419 -0.43% -9.577%
Anm Obb Fle F 16/03/2023 4.626 4.646 -0.43% -8.378%
Anm Obb Fle FD 16/03/2023 4.486 4.506 -0.44% -8.895%
Anm Obb Fle H 16/03/2023 4.569 4.589 -0.43% -8.419%
Anm Obb Gov Flex A 16/03/2023 4.53 4.552 -0.48% -7.983%
Anm Obb Gov Flex AD 16/03/2023 4.53 4.552 -0.48% -7.983%
Anm Obb Gov Flex F 16/03/2023 4.57 4.591 -0.45% -7.49%
Anm Obb Gov Flex FD 16/03/2023 4.57 4.592 -0.47% -7.49%
Anm Obb Gov Flex Y 16/03/2023 4.567 4.589 -0.47% -7.551%
Anm Obb. Gov. US A 16/03/2023 4.378 4.45 -1.61% -4.64%
Anm Obb. Gov. US AD 16/03/2023 4.333 4.404 -1.61% -4.622%
Anm Obb. Gov. US F 16/03/2023 4.441 4.515 -1.63% -4.103%
Anm Obb. Gov. US Y 16/03/2023 4.436 4.51 -1.64% -4.211%
ANM OBB HY A 16/03/2023 5.171 5.174 -0.05% -6.946%
Anm Fix HY A 16/03/2023 11.485 11.492 -0.06% -7.132%
ANM OBB HY AD 16/03/2023 4.891 4.894 -0.06% -8.322%
ANM HIGH Y BT A 16/03/2023 4.742 4.747 -0.1% -3.579%
ANM HIGH Y BT AD 16/03/2023 4.358 4.363 -0.11% -4.093%
ANM HIGH Y BT F 16/03/2023 4.939 4.944 -0.1% -2.756%
ANM HIGH Y BT Y 16/03/2023 4.932 4.937 -0.1% -2.971%
ANM OBB HY F 16/03/2023 5.272 5.275 -0.05% -6.159%
Anm Fix HY Y 16/03/2023 13.29 13.297 -0.05% -6.197%
Anm Obb. Int. A 16/03/2023 4.234 4.285 -1.19% -8.77%
Anm Obb. Int. AD 16/03/2023 4.19 4.241 -1.2% -8.774%
Anm Obb. Int. F 16/03/2023 4.291 4.343 -1.19% -8.214%
Anm Obb. Int. Y 16/03/2023 4.285 4.337 -1.19% -8.303%
GES EM MKTS A 16/03/2023 16.64 16.705 -0.38% -3.998%
ANM EM MKTS AD 16/03/2023 4.868 4.887 -0.38% -5.987%
GES EM MKTS F 16/03/2023 17.559 17.627 -0.38% -2.639%
GestiL Eu A 16/03/2023 9.264 9.268 -0.04% -1.812%
Anm Ob. Europa AD 16/03/2023 8.259 8.262 -0.03% -3.809%
GES EUROPA F 16/03/2023 9.746 9.75 -0.04% -0.439%
Anima Obb. Gl. 2024 10/03/2023 4.872 4.861 0.226% -7.5%
Anm Obb Gl 2024 II 10/03/2023 4.837 4.826 0.228% -6.909%
Anm Obb Gl 2025 10/03/2023 4.686 4.681 0.107% -7.355%
GESTIL INT.A 16/03/2023 21.447 21.393 0.252% -6.48%
Anm Ob. Intern. AD 16/03/2023 4.625 4.614 0.238% -8.452%
GES INT F 16/03/2023 22.608 22.55 0.257% -5.156%
GestiL It A 16/03/2023 14.254 14.258 -0.02% 1.329%
Anm Ob. Italia AD 16/03/2023 12.714 12.718 -0.03% -2.185%
GES ITA F 16/03/2023 15.018 15.021 -0.02% 2.764%
Anm Pacifico A 16/03/2023 7.513 7.638 -1.63% -8.03%
Anm Pacifico AD 16/03/2023 6.641 6.751 -1.62% -10.0%
Anm Pacifico B 16/03/2023 7.278 7.398 -1.62% -8.257%
Anm Pacifico BD 16/03/2023 6.433 6.54 -1.63% -10.22%
Anm Pacifico F 16/03/2023 8.328 8.466 -1.63% -6.981%
Anm Pacifico Y 16/03/2023 5.693 5.788 -1.64% -7.114%
Anm P.Gl SmC&ClC 10/03/2023 4.574 4.617 -0.93% -9.12%
Anm Pat Gl&AgTec 10/03/2023 4.649 4.708 -1.25% -7.795%
Anm Pat Gl&Blu Ec27 10/03/2023 4.959 4.974 -0.3% 0.0%
Anm Pat Gl&CirEc 10/03/2023 4.923 4.947 -0.48% 0.0%
Anm Pat Gl&Cl En 24 10/03/2023 4.731 4.788 -1.19% -9.403%
Anm Pat Gl&C.Sec26D 10/03/2023 4.412 4.464 -1.16% -8.293%
Anm Pat Gl&Dig.E 10/03/2023 4.454 4.512 -1.28% -8.203%
Anm PG & EnTr26 Dis 10/03/2023 4.512 4.552 -0.87% -7.918%
Anm Pat Gl&HC 25 10/03/2023 4.732 4.799 -1.39% -8.754%
Anima P.Gl&ITech 24 10/03/2023 4.971 5.038 -1.33% -6.928%
Anm Pat G&Long 2025 10/03/2023 4.894 4.985 -1.82% -6.958%
Anm Pat Gl&Mob 25 10/03/2023 4.926 4.993 -1.34% -8.49%
Anm Pat Gl&New N 10/03/2023 4.698 4.747 -1.03% 0.0%
Anm Pat Gl&Nuovi 10/03/2023 4.572 4.625 -1.14% -10.38%
Anm Pat Gl Robot 24 10/03/2023 4.976 5.041 -1.28% -6.484%
Anm Patr Gl 2024 10/03/2023 4.896 4.982 -1.72% -8.691%
Anm P.Gl Lux&Moda24 10/03/2023 4.79 4.843 -1.09% -5.931%
Anm Pianeta A 16/03/2023 10.518 10.643 -1.17% -8.943%
Anm Pianeta AD 16/03/2023 10.194 10.316 -1.18% -9.475%
Anm Pianeta F 16/03/2023 11.155 11.288 -1.17% -8.355%
Anm Pianeta R 16/03/2023 10.268 10.39 -1.17% -9.245%
Anm Pianeta Y 16/03/2023 11.081 11.212 -1.16% -8.391%
Anm PicPac BilMeg25 10/03/2023 4.58 4.662 -1.75% -8.014%
Anm PicPac BMeg2 10/03/2023 4.739 4.831 -1.9% -4.954%
Anm PicPac BM Ppl26 10/03/2023 4.945 5.003 -1.15% 0.0%
Anm PicPac BM Pp262 10/03/2023 4.928 4.931 -0.06% 0.0%
Anm PicPac ESG B 23 10/03/2023 5.331 5.448 -2.14% -3.126%
Anm PicPac ES.Bil25 10/03/2023 4.652 4.743 -1.91% -3.944%
Anm PicPac ESBil253 10/03/2023 4.999 5.039 -0.79% 0.0%
Anm PicPac ESBil 10/03/2023 4.932 5.003 -1.41% 0.0%
Anm PicPac Mag 2022 10/03/2023 5.11 5.208 -1.88% -7.845%
Anm PicPac Mag23 10/03/2023 5.09 5.191 -1.94% -9.414%
Anm PicPac Meg 2023 10/03/2023 4.801 5.016 -4.28% -8.343%
Anm PicPac Meg23 II 10/03/2023 4.743 4.955 -4.27% -8.153%
Anm PicPac Va Gl 22 10/03/2023 6.28 6.484 -3.14% -0.381%
Anm PicPac Val Gl23 10/03/2023 6.335 6.539 -3.12% -0.221%
Anm PicPac Val G 10/03/2023 4.999 5.063 -1.26% 0.0%
Anm PicPac ValGl 10/03/2023 4.986 5.016 -0.59% 0.0%
Anm PicPac Visc P25 10/03/2023 5.091 5.09 0.02% -0.722%
Anm Portf America 10/03/2023 5.223 5.249 -0.49% -6.061%
Anm Ptf Globale 10/03/2023 4.876 4.882 -0.12% -5.796%
Anm PrimaSol 202 10/03/2023 4.991 4.973 0.362% 0.0%
Anm PrimaSol 2025 2 10/03/2023 4.974 4.955 0.383% 0.0%
Anm PrPasso ESG 10/03/2023 4.735 4.739 -0.08% -2.331%
Anm PrPsso ESG 2 10/03/2023 4.706 4.709 -0.06% -2.668%
Anm PrPsso ESG 3 10/03/2023 4.742 4.743 -0.02% -3.382%
Anm Primop Pac 2023 10/03/2023 5.28 5.28 0.0% 0.038%
Anm Pri Pac 2023 II 10/03/2023 5.172 5.171 0.019% -0.097%
GESTIELLE PRO IT 16/03/2023 5.165 5.164 0.019% 0.019%
Anm Pro It AD 16/03/2023 4.804 4.802 0.042% -0.518%
GESTI PRO ITA P 16/03/2023 5.31 5.308 0.038% 0.019%
Anm Pro It F 16/03/2023 5.152 5.15 0.039% 0.96%
AN PR DIN 22 MUL 10/03/2023 4.801 4.801 0.0% -2.1%
Anm Prog Cedo 2023 10/03/2023 4.79 4.796 -0.12% -7.547%
Anm Prog Cedo-23 II 10/03/2023 4.83 4.832 -0.04% -7.044%
Anm Quant Flex A 16/03/2023 4.229 4.232 -0.07% -7.825%
Anm Quant Flex F 16/03/2023 4.292 4.294 -0.04% -6.979%
Anm Quas Obb Fle 16/03/2023 4.127 4.171 -1.05% -11.85%
Anm Red Bil 23 10/03/2023 9.022 9.015 0.078% -9.199%
Anm Red Consum 23 10/03/2023 4.309 4.314 -0.11% -11.52%
Anm Red Energy 23 10/03/2023 4.463 4.468 -0.11% -4.494%
Anm Red He Care 23 10/03/2023 4.437 4.454 -0.38% -8.364%
Anm Re P 22 IV 10/03/2023 9.161 9.159 0.022% -3.781%
Anima Red Piu 2023 10/03/2023 9.015 9.012 0.033% -5.563%
ANM RISER $ A 16/03/2023 5.996 6.05 -0.89% 4.807%
ANM RISER $ F 16/03/2023 6.236 6.293 -0.9% 5.178%
ANM RISER $ I 16/03/2023 6.177 6.233 -0.89% 5.123%
Anm Riserva Em A 16/03/2023 4.903 4.945 -0.84% -0.608%
Anm Riserva Em F 16/03/2023 5.034 5.078 -0.86% -0.317%
AN RIS EMER H 16/03/2023 5.056 5.1 -0.86% -0.374%
Anm Riserva Gl A 16/03/2023 4.575 4.584 -0.19% -1.824%
Anm Riserva Gl F 16/03/2023 4.721 4.731 -0.21% -1.523%
ANM Risparmio A 16/03/2023 6.974 6.994 -0.28% -6.477%
Anm Risparmio AD 16/03/2023 6.24 6.258 -0.28% -6.991%
Anm Risparmio F 16/03/2023 7.196 7.218 -0.3% -5.972%
Anm Risparmio H 16/03/2023 7.081 7.102 -0.29% -6.013%
AN RUS MUL-ASS A 16/03/2023 4.705 4.731 -0.55% -4.969%
Anm Rus Multi-As AD 16/03/2023 3.883 3.904 -0.53% -5.958%
AN RUS MUL-ASS F 16/03/2023 5.224 5.224 0.0% 0.0%
Anm STEP Equal24 10/03/2023 4.746 4.785 -0.81% -2.566%
Anm STEP Equal25 10/03/2023 4.874 4.902 -0.57% -2.383%
Anm Selection A 16/03/2023 5.347 5.335 0.225% -4.433%
Anm Selection AD 16/03/2023 4.335 4.325 0.231% -5.473%
Anm Selection F 16/03/2023 5.571 5.559 0.216% -3.683%
GEST BEST SEL EQ 16/03/2023 4.877 4.9 -0.46% -6.445%
Anm Sel M-B AD 16/03/2023 4.534 4.554 -0.43% -7.451%
Anm Sel M-B F 16/03/2023 5.045 5.068 -0.45% -5.471%
Anm Sel.Prudente A 16/03/2023 4.565 4.552 0.286% -5.133%
Anm Sel.Prudente 16/03/2023 4.541 4.529 0.265% -5.139%
Anm Sel.Prudente F 16/03/2023 4.624 4.612 0.26% -4.64%
Anm Sel Europ AD 16/03/2023 21.72 21.475 1.141% 0.023%
Anm Sel Europa A 16/03/2023 23.288 23.025 1.142% 1.975%
Anm Sel Europ BD 16/03/2023 21.828 21.582 1.14% -0.055%
Anm Sel Europa F 16/03/2023 29.144 28.814 1.145% 3.066%
Anm Sel Europa Y 16/03/2023 28.907 28.58 1.144% 3.357%
Anm Sel Gl AD 16/03/2023 61.659 61.223 0.712% -6.721%
Anm Sel Gl A 16/03/2023 64.612 64.155 0.712% -5.112%
Anm Sel Gl BD 16/03/2023 61.038 60.606 0.713% -7.049%
Anm Sel Gl F 16/03/2023 80.564 79.991 0.716% -3.686%
Anm Sel Gl Y 16/03/2023 80.192 79.623 0.715% -3.825%
Anm Sforzesco A 16/03/2023 12.088 12.146 -0.47% -7.329%
Anm Sforzesco AD 16/03/2023 11.029 11.082 -0.47% -7.877%
Anm Sforzesco F 16/03/2023 12.881 12.943 -0.47% -6.727%
Anm Sfo Plus A 16/03/2023 4.845 4.864 -0.39% -7.414%
Anm Sfo Plus AD 16/03/2023 4.486 4.504 -0.4% -7.961%
Anm Sfo Plus F 16/03/2023 5.081 5.101 -0.39% -6.771%
Anm Sforzesco Z 16/03/2023 12.05 12.108 -0.47% 0.0%
Anm Sforzesco ZD 16/03/2023 11.008 11.057 -0.44% 0.0%
Anm Sol Cedola 2023 10/03/2023 8.931 8.9 0.348% -8.756%
ANM SVIL GLO 22 10/03/2023 4.503 4.503 0.0% -2.848%
ANM SVIL GLO 23 10/03/2023 4.676 4.675 0.021% -3.388%
AN SV MUL-AS 23 10/03/2023 4.599 4.598 0.022% -3.159%
AN SV MUL 23 II 10/03/2023 4.616 4.616 0.0% -3.993%
Anima Syst Gl.All A 16/03/2023 5.098 5.078 0.394% -5.242%
Anima Syst Gl.All F 16/03/2023 5.222 5.201 0.404% -4.534%
Anima T.Viscont. 24 10/03/2023 4.783 4.778 0.105% -2.408%
Anima Tesoreria 16/03/2023 50.118 50.141 -0.04% 0.0%
Anm Traguardo 2023 10/03/2023 4.917 4.926 -0.18% -3.739%
ANM Tra23 Flex 10/03/2023 4.91 4.944 -0.68% -2.599%
ANM Trag 2024 Flex 10/03/2023 4.916 4.923 -0.14% -3.324%
AnmTraguardo 2027 10/03/2023 4.973 4.96 0.262% 0.0%
AnmTraguardo 2027 2 10/03/2023 5.039 5.017 0.439% 0.0%
Anima Trag Ced 2028 10/03/2023 5 5 0.0% 0.0%
AnmTraguardo 202 10/03/2023 4.972 4.941 0.627% 0.0%
Anm Tricolore A 16/03/2023 5.968 5.991 -0.38% -11.28%
Anm Tricolore AD 16/03/2023 5.447 5.468 -0.38% -11.3%
Anm Tricolore F 16/03/2023 6.439 6.464 -0.38% -11.02%
Anima Valore 2026 16/03/2023 5.284 5.271 0.247% -6.146%
Anm Valore Cp ES 16/03/2023 4.62 4.637 -0.36% -3.89%
Anm Valore Glob A 16/03/2023 51.999 51.84 0.307% -1.293%
Anm Valore Glob AD 16/03/2023 45.138 45.002 0.302% -3.27%
ANM VAL GLO B 16/03/2023 51.159 50.979 0.353% -1.192%
ANM VAL GL BD 16/03/2023 44.528 44.371 0.354% -3.147%
ANM VALO GLOB F 16/03/2023 56.903 56.75 0.27% -0.552%
Anm Val Glo Y 16/03/2023 57.066 56.864 0.355% 0.047%
Anm Val Mul-Cre 27 16/03/2023 5.006 5.031 -0.49% -5.064%
Anm Valore Obblig. 16/03/2023 4.783 4.791 -0.16% -2.923%
ANM VESPUCCI A 16/03/2023 4.625 4.653 -0.6% -9.58%
ANM VESPUCCI AD 16/03/2023 4.4 4.426 -0.58% -10.13%
ANM VESPUCCI F 16/03/2023 4.802 4.831 -0.6% -8.95%
ANM VESPUCCI RD 16/03/2023 4.436 4.463 -0.6% -10.05%
ANM VESPUCCI H 16/03/2023 4.629 4.656 -0.58% -9.448%
ANM VESPUCCI R 16/03/2023 4.637 4.664 -0.57% -9.504%
Anm Visconteo A 16/03/2023 46.607 46.61 0.0% -4.053%
Anm Visconteo AD 16/03/2023 41.671 41.674 0.0% -5.039%
Anm Visconteo F 16/03/2023 49.565 49.568 0.0% -3.429%
Anm Vis Plus A 16/03/2023 5.466 5.454 0.22% -4.657%
Anm Vis Plus AD 16/03/2023 4.96 4.949 0.222% -5.632%
Anm Vis Plus F 16/03/2023 5.778 5.765 0.225% -3.876%
Anm Visconteo Z 16/03/2023 46.477 46.475 0.0040% 0.0%
Anm Visconteo ZD 16/03/2023 41.746 41.747 0.0% 0.0%
Gest Ced Corporate 16/03/2023 4.504 4.51 -0.13% -6.264%
Gest Ced Corp Prof 16/03/2023 4.779 4.787 -0.16% -4.554%
Ges Ced M.Target V 16/03/2023 4.647 4.641 0.129% -4.579%
Ges CedMultiAs IIID 16/03/2023 4.419 4.42 -0.02% -3.767%
Gest Profil Ced III 16/03/2023 4.277 4.28 -0.07% -6.268%
Anm Pat Cr Sost A 16/03/2023 4.644 4.612 0.694% -5.801%
Anm Pat Cr Sost 16/03/2023 4.644 4.613 0.672% -5.82%
Anm Pat Difesa 16/03/2023 4.499 4.496 0.067% -6.232%
Anm Pat Red&Cres A 16/03/2023 4.615 4.602 0.282% -5.353%
Anm Pat Red&Cres 16/03/2023 4.615 4.602 0.282% -5.353%
Anm Pat Reddito A 16/03/2023 4.549 4.542 0.154% -5.915%
Anm Pat Reddito 16/03/2023 4.549 4.542 0.154% -5.915%
Anm Tri Corp 23 10/03/2023 5.044 5.045 -0.02% 0.719%
Fonte: borsa italiana