Fondi Italiani

Anima Sgr Spa
Fondo Data Valore Prec. Perc. Perc./Anno
Alteia Europ A 27/03/2023 5.305 5.308 -0.05% -2.248%
Alteia Europ AD 27/03/2023 4.955 4.957 -0.04% -3.505%
Alteia Europ F 27/03/2023 5.404 5.407 -0.05% -1.333%
GES TR 27/03/2023 15.618 15.682 -0.4% -6.373%
Anm Ab Ret AD 27/03/2023 4.842 4.861 -0.39% -7.348%
Anm Ab Ret F 27/03/2023 5.24 5.262 -0.41% -5.671%
Anm Ac Merc Gl 2025 24/03/2023 4.95 4.972 -0.44% -5.732%
Anm Alto Pot Eur AD 27/03/2023 3.09 3.095 -0.16% -3.888%
Anm Alto Pot Eur 27/03/2023 3.807 3.813 -0.15% -0.937%
Anm Alto Pot Ita A 27/03/2023 6.127 6.132 -0.08% 0.049%
Anm Alto Pot Ita AD 27/03/2023 5.358 5.362 -0.07% -3.459%
Anm Alto Pot Ita F 27/03/2023 6.896 6.9 -0.05% 1.055%
AN ALT PT ITA YD 27/03/2023 6.111 6.114 -0.04% -2.443%
Anm America A 27/03/2023 35.038 35.082 -0.12% -12.57%
Anm America AD 27/03/2023 31.081 31.12 -0.12% -14.39%
Anm Ame AI A 27/03/2023 4.9 4.902 -0.04% -7.634%
Anm Ame AI AD 27/03/2023 4.778 4.78 -0.04% -8.607%
Anm Ame AI F 27/03/2023 4.992 4.993 -0.02% -6.848%
Anm America B 27/03/2023 34.146 34.189 -0.12% -12.79%
Anm America BD 27/03/2023 30.456 30.495 -0.12% -14.62%
Anm America F 27/03/2023 38.624 38.669 -0.11% -11.56%
Anm America Y 27/03/2023 6.998 7.006 -0.11% -11.69%
Anm Az Europa LTE 27/03/2023 6.302 6.24 0.994% 0.558%
Anm Az Gl ex EMU A 27/03/2023 6.583 6.577 0.091% -9.238%
Anm Az Gl ex EMU AD 27/03/2023 6.214 6.209 0.081% -11.05%
Anm Az Gl ex EMU B 27/03/2023 6.62 6.613 0.106% -9.452%
Anm Az Gl ex EMU BD 27/03/2023 6.233 6.227 0.096% -11.29%
Anm Az Gl ex EMU F 27/03/2023 6.841 6.833 0.117% -8.273%
Anm Az Gl ex EMU Y 27/03/2023 6.923 6.915 0.116% -8.305%
Anm Az Int A 27/03/2023 6.463 6.47 -0.1% -9.886%
Anm Az Int AD 27/03/2023 6.028 6.035 -0.11% -11.61%
Anm Az Int F 27/03/2023 5.152 5.157 -0.09% -8.863%
Anm Az Intern LT 27/03/2023 5.411 5.405 0.111% 0.0%
Anm Az Int Y 27/03/2023 6.637 6.643 -0.09% -8.995%
Anm Az Nord Am LTE 27/03/2023 6.433 6.43 0.047% -10.57%
Anm Az Paesi Sv LTE 27/03/2023 6.439 6.427 0.187% -8.132%
Anm Bil Megat A 27/03/2023 5.214 5.229 -0.28% -8.91%
Anm Bil Megat AD 27/03/2023 5.085 5.1 -0.29% -9.872%
Anm Bil Megat F 27/03/2023 5.314 5.33 -0.3% -8.221%
Anm Bil Megat Y 27/03/2023 5.312 5.328 -0.3% -8.335%
ANM BLU REDD A 27/03/2023 4.753 4.782 -0.6% -8.066%
ANM BLU RED AD 27/03/2023 3.874 3.897 -0.59% -9.125%
ANM BLU REDD F 27/03/2023 4.877 4.906 -0.59% -7.175%
Anm Piu' 15 A EUR 27/03/2023 5.743 5.757 -0.24% -5.636%
Anm Piu' 15 AD 27/03/2023 5.225 5.238 -0.24% -6.16%
Anm Piu' 15 F EUR 27/03/2023 6.296 6.31 -0.22% -4.794%
Anm Piu' 15 N EUR 27/03/2023 5.691 5.704 -0.22% -5.716%
Anm Piu' 30 A EUR 27/03/2023 6.1 6.13 -0.48% -5.426%
Anm Piu' 30 AD 27/03/2023 5.356 5.383 -0.5% -6.413%
Anm Piu' 30 F EUR 27/03/2023 6.717 6.75 -0.48% -4.615%
Anm Piu' 30 N EUR 27/03/2023 6.001 6.031 -0.49% -5.63%
Anm Piu' 70 A EUR 27/03/2023 8.779 8.754 0.286% -7.842%
Anm Piu' 70 AD 27/03/2023 7.626 7.604 0.289% -8.802%
Anm Piu' 70 F EUR 27/03/2023 9.835 9.807 0.286% -6.989%
Anm Piu' 70 N EUR 27/03/2023 8.632 8.608 0.279% -8.033%
Anm Ca Pi Obb A 27/03/2023 5.431 5.442 -0.2% -7.003%
ANM CAP + OBB AD 27/03/2023 5.189 5.201 -0.23% -7.537%
Anm Ca Pi Obb F 27/03/2023 5.821 5.834 -0.22% -6.415%
Anm Ca Pi Obb N 27/03/2023 5.34 5.351 -0.2% -7.179%
Anm Commodities 27/03/2023 5.213 5.209 0.077% 0.0%
Anm Com. Az.Int. A 27/03/2023 5.295 5.303 -0.15% -7.235%
Anm Com. Az.Int. 27/03/2023 5.297 5.304 -0.13% -7.217%
Anm Com. Az.Int. F 27/03/2023 5.366 5.373 -0.13% -6.45%
Anm Com. Az.Int. Y 27/03/2023 5.442 5.451 -0.16% -5.848%
Anm Com. Bil. Pr. A 27/03/2023 4.666 4.677 -0.23% -7.695%
Anm Com. Bil. Pr 27/03/2023 4.666 4.677 -0.23% -7.695%
Anm Com. Bil. Pr. F 27/03/2023 4.717 4.728 -0.23% -7.146%
Anm Com. Bil. Pr. Y 27/03/2023 4.727 4.739 -0.25% -7.04%
Anm Com. Ob Corp. A 27/03/2023 4.582 4.59 -0.17% -5.604%
Anm Com. Ob Corp 27/03/2023 4.582 4.59 -0.17% -5.604%
Anm Com. Ob Corp. F 27/03/2023 4.635 4.642 -0.15% -5.059%
Anm Com. Ob Corp. Y 27/03/2023 4.631 4.639 -0.17% -5.064%
Anm Corp. Euro A 27/03/2023 4.931 4.94 -0.18% 0.0%
Anm Corp. Euro AD 27/03/2023 4.931 4.94 -0.18% 0.0%
Anm Corp. Euro F 27/03/2023 4.948 4.956 -0.16% 0.0%
Anm Corp. Euro Y 27/03/2023 4.945 4.954 -0.18% 0.0%
ANM CRES ITA A 27/03/2023 5.718 5.727 -0.15% -3.721%
ANM CRE ITA AD 27/03/2023 5.223 5.232 -0.17% -5.14%
ANM CRE ITA AP 27/03/2023 5.757 5.766 -0.15% -3.729%
Anm Cre Italia F 27/03/2023 5.992 6.001 -0.15% -3.073%
Anm Cre It New A 27/03/2023 5.259 5.263 -0.07% -2.755%
Anm Cre It New AD 27/03/2023 5.047 5.051 -0.07% -4.231%
Anm Cre It New AP 27/03/2023 5.264 5.267 -0.05% -2.753%
Anm Cre It New F 27/03/2023 5.351 5.355 -0.07% -2.265%
Anima Dinamix 27/03/2023 4.63 4.612 0.39% -6.935%
ANM ESAG AZ GL A 27/03/2023 6.009 6.008 0.017% -10.23%
ANM ESAG AZ GL F 27/03/2023 6.613 6.612 0.015% -7.342%
ANM ESAG AZ GL Y 27/03/2023 7.679 7.677 0.026% -7.471%
ANM ESAG AZ GL Z 27/03/2023 6.266 6.265 0.016% -8.898%
ANM ESAG AZ ZD 27/03/2023 5.977 5.976 0.017% -10.73%
ANM ESAG BIL A 27/03/2023 5.198 5.214 -0.3% -6.662%
ANM ESAG BIL AD 27/03/2023 5.045 5.061 -0.31% -7.618%
ANM ESAG BIL F 27/03/2023 5.335 5.351 -0.29% -5.958%
Anm Esag Bil Y 27/03/2023 5.311 5.328 -0.31% -6.017%
ANM ESAG BIL Z 27/03/2023 5.132 5.149 -0.33% -7.096%
ANM ESAG BIL ZD 27/03/2023 5.007 5.023 -0.31% -8.027%
ANM ESAG OB CORP 27/03/2023 4.552 4.56 -0.17% -6.988%
ANM ESAG OB CO Y 27/03/2023 4.825 4.834 -0.18% -7.051%
Anm Esag Prud. A 27/03/2023 4.679 4.695 -0.34% -6.044%
Anm Esag Prud. F 27/03/2023 4.765 4.781 -0.33% -5.155%
Anm Esag Prud. Y 27/03/2023 4.785 4.801 -0.33% -4.852%
Anm Esag Prud. Z 27/03/2023 4.658 4.674 -0.34% -6.278%
Anm Emergenti A 27/03/2023 11.507 11.624 -1.0% -13.81%
Anm Emergenti AD 27/03/2023 10.165 10.268 -1.0% -15.72%
Anm Emergenti B 27/03/2023 11.085 11.198 -1.0% -14.02%
Anm Emergenti BD 27/03/2023 9.8 9.9 -1.01% -15.93%
Anm Emergenti F 27/03/2023 12.803 12.932 -0.99% -12.81%
Anm Emergenti Y 27/03/2023 5.545 5.6 -0.98% -12.92%
Anm Europa A 27/03/2023 7.57 7.496 0.987% 1.816%
Anm Europa AD 27/03/2023 6.493 6.429 0.995% -0.23%
Anima Europa AI A 27/03/2023 4.931 4.94 -0.18% -1.281%
Anima Europa AI 27/03/2023 4.858 4.866 -0.16% -2.234%
Anima Europa AI F 27/03/2023 4.994 5.003 -0.18% -0.478%
Anm Eur. AI Flex A 27/03/2023 4.812 4.82 -0.16% 0.0%
Anm Eur. AI Flex 27/03/2023 4.763 4.771 -0.16% 0.0%
Anm Eur. AI Flex F 27/03/2023 4.845 4.853 -0.16% 0.0%
Anm Europa B 27/03/2023 7.38 7.307 0.999% 1.695%
Anm Europa BD 27/03/2023 6.36 6.297 1.0% -0.313%
Anm Europa F 27/03/2023 8.338 8.256 0.993% 2.849%
Anm Europa Y 27/03/2023 8.404 8.32 1.01% 2.978%
Anm Ev Bil M Pple26 24/03/2023 4.993 4.977 0.321% 0.0%
Anm Ev Bil M Pple27 24/03/2023 5.041 5.017 0.478% 0.0%
Anm Evo Bil 2022 24/03/2023 5.244 5.253 -0.17% -7.725%
Anm Fondo Impres 27/03/2023 4.668 4.663 0.107% -4.325%
Anm Fondo Impr P 27/03/2023 4.598 4.594 0.087% -5.971%
ANM TRADING A 27/03/2023 16.157 16.21 -0.32% -7.748%
ANM TRADING AD 27/03/2023 13.372 13.416 -0.32% -9.679%
ANM TRADING F 27/03/2023 18.271 18.329 -0.31% -6.681%
ANMA FORZ DIN A 27/03/2023 7.327 7.332 -0.06% -6.911%
ANMA FORZ DIN B 27/03/2023 7.321 7.327 -0.08% -6.917%
ANMA FORZ DINAMI 27/03/2023 7.987 7.993 -0.07% -7.376%
ANMA FORZ DIN NP 27/03/2023 7.958 7.964 -0.07% -7.357%
ANMA FORZ EQU A 27/03/2023 7.123 7.122 0.014% -6.755%
ANMA FORZ EQU B 27/03/2023 7.123 7.122 0.014% -6.755%
ANMA FORZ EQUILI 27/03/2023 7.613 7.613 0.0% -7.238%
ANMA FORZ EQU NP 27/03/2023 7.595 7.594 0.013% -7.208%
ANMA FORZ MOD A 27/03/2023 6.321 6.311 0.158% -6.907%
ANMA FORZ MOD B 27/03/2023 6.321 6.31 0.174% -6.907%
ANMA FORZ MODERA 27/03/2023 6.672 6.661 0.165% -7.385%
ANMA FORZ MOD NP 27/03/2023 6.66 6.649 0.165% -7.371%
ANMA FORZ PRU A 27/03/2023 5.414 5.414 0.0% -7.136%
ANMA FORZ PRU B 27/03/2023 5.416 5.416 0.0% -7.133%
ANMA FORZ PRUDEN 27/03/2023 5.581 5.582 -0.01% -7.599%
ANMA FORZ PRU NP 27/03/2023 5.577 5.578 -0.01% -7.589%
Anm Legg Mul-Cre 27/03/2023 4.242 4.256 -0.32% -7.863%
ANM MACRO DIV A 27/03/2023 4.737 4.768 -0.65% -9.114%
ANM MACRO DIV AD 27/03/2023 3.985 4.012 -0.67% -11.08%
ANM MACRO DIV F 27/03/2023 5.012 5.044 -0.63% -8.188%
Anm Gl.Macro Fl. A 27/03/2023 4.197 4.208 -0.26% -13.12%
Anm Gl.Macro Fl. 27/03/2023 3.981 3.991 -0.25% -15.02%
Anm Gl.Macro Fl. F 27/03/2023 4.281 4.292 -0.25% -12.27%
Anm Gl Ma Risk Co A 27/03/2023 4.725 4.74 -0.31% -5.292%
Anm Gl Ma Risk Co F 27/03/2023 4.765 4.781 -0.33% -4.928%
Anm Gl Ma Risk C FD 27/03/2023 4.775 4.791 -0.33% -4.748%
Anm Iniz Europa A 27/03/2023 15.761 15.674 0.555% -8.542%
ANM INIZ EUR AD 27/03/2023 13.626 13.551 0.553% -10.49%
ANM INIZ EUR B 27/03/2023 15.567 15.474 0.601% -8.278%
ANM INIZ EUR BD 27/03/2023 13.559 13.479 0.594% -10.19%
ANM INIZ EUR F 27/03/2023 17.489 17.391 0.564% -7.666%
ANM INIZ EUR Y 27/03/2023 6.869 6.827 0.615% -7.113%
ANM INIZ ITA A 27/03/2023 10.408 10.343 0.628% 6.793%
ANM INIZ ITA AD 27/03/2023 8.536 8.483 0.625% 4.098%
ANM INIZ ITA AP 27/03/2023 10.213 10.149 0.631% 6.786%
ANM INIZ ITA F 27/03/2023 10.973 10.903 0.642% 7.906%
ANM INIZ ITA Y 27/03/2023 10.792 10.722 0.653% 8.06%
Anm Robot&IA 2024 24/03/2023 4.473 4.454 0.427% -8.321%
Anm Inv.AgriTech 24/03/2023 4.528 4.538 -0.22% -8.08%
Anm Inv.AgriTech 26 03/03/2023 4.63 4.632 -0.04% -8.19%
Anm Inv Ci Eco 2025 24/03/2023 4.698 4.695 0.064% -10.2%
Anm Inv Clean En 24/03/2023 4.536 4.543 -0.15% -8.011%
Anm Inv CS & BD 27 24/03/2023 4.49 4.492 -0.04% -8.067%
Anm Inv ENG 2025 24/03/2023 4.528 4.511 0.377% -9.855%
Anm Fut Mob 25 24/03/2023 4.866 4.867 -0.02% -7.173%
Anm Inv Gender Eq26 24/03/2023 4.382 4.392 -0.22% -9.5%
Anm Gl Recov 25 24/03/2023 4.59 4.596 -0.13% -7.478%
Anm Inv Gl&Infr 27 24/03/2023 4.918 4.943 -0.5% 0.0%
Anm Inv Gl&Longe 24/03/2023 4.947 4.945 0.04% 0.0%
Anm Inv Gl&Lusso 27 24/03/2023 5.008 5.009 -0.02% 0.0%
Anm Inv Gl&Tr Md 24/03/2023 5.001 5 0.02% 0.0%
Anm Inv HC Inn26 24/03/2023 4.223 4.222 0.024% -10.77%
Anm Inv New Norm-25 24/03/2023 4.603 4.605 -0.04% -7.829%
Anm Inv SmartCit 24/03/2023 4.639 4.645 -0.12% -7.09%
Anm Inv Sm Ind 4 24/03/2023 4.656 4.657 -0.02% 0.0%
Anm Italia A 27/03/2023 29.577 29.34 0.808% 9.764%
Anm Italia AD 27/03/2023 24.842 24.642 0.812% 7.05%
Anm Italia B 27/03/2023 28.533 28.304 0.809% 9.527%
Anm Italia BD 27/03/2023 23.952 23.76 0.808% 6.819%
Anm Italia F 27/03/2023 32.563 32.3 0.814% 10.766%
Anm Italia Y 27/03/2023 8.335 8.267 0.823% 10.912%
Anm Liq Euro AM 27/03/2023 48.515 48.52 -0.01% -0.335%
Anm Liq Euro FM 27/03/2023 49.092 49.096 0.0% -0.037%
Anima Liq Euro IM 27/03/2023 48.898 48.903 -0.01% -0.137%
ANM MAGELLANO A 27/03/2023 5.186 5.201 -0.28% -8.294%
ANM MAGELLANO AD 27/03/2023 4.896 4.91 -0.28% -9.249%
ANM MAGELLANO F 27/03/2023 5.44 5.454 -0.25% -7.499%
ANM MAGELLANO R 27/03/2023 5.208 5.223 -0.28% -8.132%
ANM MAGELLANO RD 27/03/2023 4.943 4.957 -0.28% -9.052%
Anm Meg People B 27/03/2023 6.354 6.368 -0.22% -11.12%
Anm Meg People BD 27/03/2023 5.933 5.946 -0.21% -13.0%
ANIMA MEGATREND 27/03/2023 6.662 6.676 -0.21% -9.656%
Anm Meg People Y 27/03/2023 6.629 6.643 -0.21% -10.0%
Anm Met Attivo 2024 24/03/2023 4.567 4.563 0.088% -6.548%
Anm Met At 2024 II 24/03/2023 4.631 4.628 0.065% -6.84%
Anm Metodo&Sel 2024 24/03/2023 4.817 4.821 -0.08% -5.752%
Anm MAlRisk Ctrl A 27/03/2023 4.616 4.622 -0.13% 0.0%
Anm MAlRisk Ctrl 27/03/2023 4.52 4.526 -0.13% 0.0%
Anm MAlRisk Ctrl F 27/03/2023 4.651 4.657 -0.12% 0.0%
Anm Net 0 Az Int A 27/03/2023 5.212 5.203 0.173% 0.0%
Anm Net 0 Az Int 27/03/2023 5.212 5.203 0.173% 0.0%
Anm Net 0 Az Int F 27/03/2023 5.224 5.215 0.173% 0.0%
Anm Net 0 Az Int Y 27/03/2023 5.224 5.215 0.173% 0.0%
Anm Obbl Corporat A 27/03/2023 8.92 8.936 -0.17% -8.145%
ANM Obbl Corp AD 27/03/2023 7.895 7.91 -0.19% -8.676%
GestiL Obbl.Corp.A 27/03/2023 10.279 10.297 -0.17% -8.477%
ANM Obbl Corp Bl AD 27/03/2023 10.023 10.04 -0.16% -8.998%
ANM Obbl Corp Bl F 27/03/2023 10.445 10.463 -0.17% -7.811%
ANM Obbl Corp Bl Y 27/03/2023 10.491 10.508 -0.16% -7.869%
ANM OBB CORP F 27/03/2023 9.4 9.417 -0.18% -7.589%
Anm Obbl Corporat Y 27/03/2023 9.404 9.421 -0.18% -7.641%
Anm Obbl Emergent A 27/03/2023 6.527 6.54 -0.19% -8.828%
ANM OBB EMER AD 27/03/2023 5.034 5.044 -0.19% -9.995%
ANM OBB EMER B 27/03/2023 4.597 4.607 -0.21% -9.294%
ANM OBB EMER F 27/03/2023 6.91 6.923 -0.18% -8.234%
Anm Obbl Emergent Y 27/03/2023 4.748 4.757 -0.18% -8.287%
ANIMA FIXOBBEURB 27/03/2023 8.518 8.524 -0.07% -1.696%
Anm Ob Euro Core A 27/03/2023 4.594 4.604 -0.21% -4.192%
Anm Ob Euro Core AD 27/03/2023 4.5 4.51 -0.22% -4.701%
Anm Ob Euro Core F 27/03/2023 4.643 4.653 -0.21% -3.971%
Anm Ob Euro Core Y 27/03/2023 4.652 4.662 -0.21% -3.904%
Anima Ob Eur MLT A 21/03/2023 6.335 6.385 -0.78% -11.31%
Anima Ob Eur MLT AD 27/03/2023 4.327 4.348 -0.48% -11.04%
Anima Ob Eur MLT F 21/03/2023 6.828 6.881 -0.77% -10.78%
ANM FIX EURO MLT 27/03/2023 6.853 6.887 -0.49% -9.971%
Anima Ob Euro MLT Y 27/03/2023 4.47 4.492 -0.49% -10.0%
Anm Obb Fle A 27/03/2023 4.493 4.504 -0.24% -8.53%
Anm Obb Fle AD 27/03/2023 4.399 4.409 -0.22% -9.036%
Anm Obb Fle F 27/03/2023 4.626 4.636 -0.21% -7.83%
Anm Obb Fle FD 27/03/2023 4.486 4.496 -0.22% -8.355%
Anm Obb Fle H 27/03/2023 4.569 4.579 -0.21% -7.883%
Anm Obb Gov Flex A 27/03/2023 4.544 4.568 -0.52% -6.981%
Anm Obb Gov Flex AD 27/03/2023 4.544 4.568 -0.52% -6.981%
Anm Obb Gov Flex F 27/03/2023 4.584 4.608 -0.52% -6.487%
Anm Obb Gov Flex FD 27/03/2023 4.585 4.608 -0.49% -6.467%
Anm Obb Gov Flex Y 27/03/2023 4.582 4.606 -0.52% -6.528%
Anm Obb. Gov. US A 27/03/2023 4.334 4.384 -1.14% -4.094%
Anm Obb. Gov. US AD 27/03/2023 4.266 4.316 -1.15% -4.606%
Anm Obb. Gov. US F 27/03/2023 4.397 4.448 -1.14% -3.553%
Anm Obb. Gov. US Y 27/03/2023 4.392 4.443 -1.14% -3.642%
ANM OBB HY A 27/03/2023 5.18 5.175 0.097% -7.45%
Anm Fix HY A 27/03/2023 11.504 11.494 0.087% -7.635%
ANM OBB HY AD 27/03/2023 4.9 4.895 0.102% -8.786%
ANM HIGH Y BT A 27/03/2023 4.734 4.732 0.042% -4.209%
ANM HIGH Y BT AD 27/03/2023 4.351 4.349 0.046% -4.709%
ANM HIGH Y BT F 27/03/2023 4.931 4.929 0.041% -3.408%
ANM HIGH Y BT Y 27/03/2023 4.925 4.923 0.041% -3.583%
ANM OBB HY F 27/03/2023 5.282 5.277 0.095% -6.662%
Anm Fix HY Y 27/03/2023 13.316 13.303 0.098% -6.698%
Anm Obb. Int. A 27/03/2023 4.212 4.251 -0.91% -7.793%
Anm Obb. Int. AD 27/03/2023 4.145 4.183 -0.9% -8.317%
Anm Obb. Int. F 27/03/2023 4.27 4.309 -0.9% -7.234%
Anm Obb. Int. Y 27/03/2023 4.263 4.302 -0.9% -7.326%
GES EM MKTS A 27/03/2023 16.681 16.709 -0.16% -4.778%
ANM EM MKTS AD 27/03/2023 4.88 4.888 -0.16% -6.746%
GES EM MKTS F 27/03/2023 17.609 17.637 -0.15% -3.428%
GestiL Eu A 27/03/2023 9.292 9.286 0.065% -2.446%
Anm Ob. Europa AD 27/03/2023 8.284 8.278 0.072% -4.419%
GES EUROPA F 27/03/2023 9.779 9.772 0.072% -1.072%
Anima Obb. Gl. 2024 24/03/2023 4.866 4.873 -0.14% -6.225%
Anm Obb Gl 2024 II 24/03/2023 4.832 4.84 -0.16% -5.607%
Anm Obb Gl 2025 24/03/2023 4.69 4.696 -0.12% -6.536%
GESTIL INT.A 27/03/2023 21.524 21.607 -0.38% -7.3%
Anm Ob. Intern. AD 27/03/2023 4.642 4.66 -0.38% -9.247%
GES INT F 27/03/2023 22.699 22.783 -0.36% -5.981%
GestiL It A 27/03/2023 14.308 14.289 0.133% 0.846%
Anm Ob. Italia AD 27/03/2023 12.763 12.746 0.133% -2.654%
GES ITA F 27/03/2023 15.081 15.06 0.139% 2.279%
Anm Pacifico A 27/03/2023 7.556 7.631 -0.98% -10.88%
Anm Pacifico AD 27/03/2023 6.679 6.745 -0.97% -12.78%
Anm Pacifico B 27/03/2023 7.319 7.391 -0.97% -11.1%
Anm Pacifico BD 27/03/2023 6.469 6.533 -0.98% -13.01%
Anm Pacifico F 27/03/2023 8.378 8.46 -0.96% -9.856%
Anm Pacifico Y 27/03/2023 5.727 5.784 -0.98% -9.981%
Anm P.Gl SmC&ClC 24/03/2023 4.559 4.551 0.176% -6.693%
Anm Pat Gl&AgTec 24/03/2023 4.657 4.643 0.302% -6.58%
Anm Pat Gl&Blu Ec27 24/03/2023 5.006 4.991 0.301% 0.0%
Anm Pat Gl&CirEc 24/03/2023 4.973 4.958 0.303% 0.0%
Anm Pat Gl&Cl En 24 24/03/2023 4.711 4.69 0.448% -7.191%
Anm Pat Gl&C.Sec26D 24/03/2023 4.421 4.41 0.249% -7.568%
Anm Pat Gl&Dig.E 24/03/2023 4.493 4.485 0.178% -6.996%
Anm PG & EnTr26 Dis 24/03/2023 4.538 4.515 0.509% -6.913%
Anm Pat Gl&HC 25 24/03/2023 4.778 4.766 0.252% -7.259%
Anima P.Gl&ITech 24 24/03/2023 5.037 5.022 0.299% -5.656%
Anm Pat G&Long 2025 24/03/2023 4.909 4.883 0.532% -6.584%
Anm Pat Gl&Mob 25 24/03/2023 4.972 4.956 0.323% -7.1%
Anm Pat Gl&New N 24/03/2023 4.757 4.745 0.253% 0.0%
Anm Pat Gl&Nuovi 24/03/2023 4.602 4.59 0.261% -6.899%
Anm Pat Gl Robot 24 24/03/2023 5.028 5.013 0.299% -5.595%
Anm Patr Gl 2024 24/03/2023 4.876 4.862 0.288% -6.608%
Anm P.Gl Lux&Moda24 24/03/2023 4.818 4.792 0.543% -5.288%
Anm Pianeta A 27/03/2023 10.461 10.557 -0.9% -8.027%
Anm Pianeta AD 27/03/2023 10.139 10.232 -0.9% -8.559%
Anm Pianeta F 27/03/2023 11.097 11.198 -0.9% -7.425%
Anm Pianeta R 27/03/2023 10.214 10.307 -0.9% -8.337%
Anm Pianeta Y 27/03/2023 11.022 11.123 -0.9% -7.471%
Anm PicPac BilMeg25 24/03/2023 4.653 4.638 0.323% -8.098%
Anm PicPac BMeg2 24/03/2023 4.811 4.777 0.712% -3.857%
Anm PicPac BM Ppl26 24/03/2023 5.004 4.987 0.341% 0.0%
Anm PicPac BM Pp262 24/03/2023 4.996 4.977 0.382% 0.0%
Anm PicPac ESG B 23 24/03/2023 5.359 5.356 0.056% -3.407%
Anm PicPac ES.Bil25 24/03/2023 4.67 4.66 0.215% -4.694%
Anm PicPac ESBil253 24/03/2023 5.043 5.029 0.278% 0.0%
Anm PicPac ESBil 24/03/2023 4.964 4.952 0.242% 0.0%
Anm PicPac Mag 2022 24/03/2023 5.156 5.149 0.136% -7.78%
Anm PicPac Mag23 24/03/2023 5.136 5.124 0.234% -9.13%
Anm PicPac Meg 2023 24/03/2023 4.949 4.891 1.186% -7.582%
Anm PicPac Meg23 II 24/03/2023 4.886 4.831 1.138% -7.304%
Anm PicPac Va Gl 22 24/03/2023 6.245 6.224 0.337% -3.058%
Anm PicPac Val Gl23 24/03/2023 6.301 6.277 0.382% -2.912%
Anm PicPac Val G 24/03/2023 5 4.99 0.2% 0.0%
Anm PicPac ValGl 24/03/2023 4.985 4.979 0.121% 0.0%
Anm PicPac Visc P25 24/03/2023 5.013 4.998 0.3% -2.528%
Anm Portf America 24/03/2023 5.222 5.228 -0.11% -5.944%
Anm Ptf Globale 24/03/2023 4.868 4.868 0.0% -5.255%
Anm PrimaSol 202 24/03/2023 5.037 5.025 0.239% 0.0%
Anm PrimaSol 2025 2 24/03/2023 5.023 5.011 0.239% 0.0%
Anm PrPasso ESG 24/03/2023 4.708 4.728 -0.42% -3.148%
Anm PrPsso ESG 2 24/03/2023 4.683 4.702 -0.4% -3.224%
Anm PrPsso ESG 3 24/03/2023 4.731 4.732 -0.02% -3.469%
Anm Primop Pac 2023 24/03/2023 5.263 5.263 0.0% -0.586%
Anm Pri Pac 2023 II 24/03/2023 5.156 5.155 0.019% -0.732%
GESTIELLE PRO IT 27/03/2023 5.173 5.169 0.077% -0.27%
Anm Pro It AD 27/03/2023 4.725 4.722 0.064% -2.577%
GESTI PRO ITA P 27/03/2023 5.318 5.314 0.075% -0.263%
Anm Pro It F 27/03/2023 5.162 5.158 0.078% 0.683%
AN PR DIN 22 MUL 24/03/2023 4.804 4.804 0.0% -1.698%
Anm Prog Cedo 2023 24/03/2023 4.781 4.766 0.315% -6.839%
Anm Prog Cedo-23 II 24/03/2023 4.82 4.808 0.25% -6.517%
Anm Quant Flex A 27/03/2023 4.219 4.256 -0.86% -8.66%
Anm Quant Flex F 27/03/2023 4.283 4.32 -0.85% -7.813%
Anm Quas Obb Fle 27/03/2023 4.161 4.183 -0.52% -10.24%
Anm Red Bil 23 24/03/2023 8.857 8.863 -0.06% -8.322%
Anm Red Consum 23 24/03/2023 4.285 4.272 0.304% -8.946%
Anm Red Energy 23 24/03/2023 4.455 4.454 0.022% -4.194%
Anm Red He Care 23 24/03/2023 4.474 4.462 0.269% -6.519%
Anm Re P 22 IV 24/03/2023 9.071 9.069 0.022% -3.335%
Anima Red Piu 2023 24/03/2023 8.942 8.932 0.112% -4.72%
ANM RISER $ A 27/03/2023 5.914 5.927 -0.21% 3.392%
ANM RISER $ F 27/03/2023 6.152 6.165 -0.21% 3.761%
ANM RISER $ I 27/03/2023 6.093 6.106 -0.21% 3.693%
Anm Riserva Em A 27/03/2023 4.874 4.879 -0.1% -2.947%
Anm Riserva Em F 27/03/2023 5.005 5.01 -0.1% -2.664%
AN RIS EMER H 27/03/2023 5.027 5.032 -0.09% -2.71%
Anm Riserva Gl A 27/03/2023 4.56 4.563 -0.06% -2.376%
Anm Riserva Gl F 27/03/2023 4.707 4.71 -0.06% -2.06%
ANM Risparmio A 27/03/2023 6.972 6.977 -0.07% -6.038%
Anm Risparmio AD 27/03/2023 6.238 6.243 -0.08% -6.561%
Anm Risparmio F 27/03/2023 7.195 7.201 -0.08% -5.528%
Anm Risparmio H 27/03/2023 7.08 7.085 -0.07% -5.562%
AN RUS MUL-ASS A 27/03/2023 4.663 4.667 -0.08% -6.703%
Anm Rus Multi-As AD 27/03/2023 3.809 3.812 -0.07% -8.635%
AN RUS MUL-ASS F 27/03/2023 5.224 5.224 0.0% 0.0%
Anm STEP Equal24 24/03/2023 4.721 4.732 -0.23% -3.06%
Anm STEP Equal25 24/03/2023 4.886 4.882 0.082% -1.868%
Anm Selection A 27/03/2023 5.351 5.338 0.244% -6.598%
Anm Selection AD 27/03/2023 4.294 4.284 0.233% -8.56%
Anm Selection F 27/03/2023 5.577 5.564 0.234% -5.842%
GEST BEST SEL EQ 27/03/2023 4.88 4.892 -0.24% -8.443%
Anm Sel M-B AD 27/03/2023 4.489 4.5 -0.24% -10.38%
Anm Sel M-B F 27/03/2023 5.049 5.061 -0.23% -7.494%
Anm Sel.Prudente A 27/03/2023 4.568 4.56 0.175% -6.047%
Anm Sel.Prudente 27/03/2023 4.519 4.511 0.177% -6.574%
Anm Sel.Prudente F 27/03/2023 4.628 4.62 0.173% -5.551%
Anm Sel Europ AD 27/03/2023 21.937 21.756 0.832% -0.903%
Anm Sel Europa A 27/03/2023 23.518 23.325 0.827% 0.953%
Anm Sel Europ BD 27/03/2023 22.044 21.863 0.828% -1.055%
Anm Sel Europa F 27/03/2023 29.444 29.2 0.836% 2.062%
Anm Sel Europa Y 27/03/2023 29.204 28.962 0.836% 2.33%
Anm Sel Gl AD 27/03/2023 61.378 61.377 0.0020% -10.79%
Anm Sel Gl A 27/03/2023 64.31 64.31 0.0% -9.26%
Anm Sel Gl BD 27/03/2023 60.753 60.753 0.0% -11.11%
Anm Sel Gl F 27/03/2023 80.223 80.214 0.011% -7.889%
Anm Sel Gl Y 27/03/2023 79.85 79.842 0.01% -8.023%
Anm Sforzesco A 27/03/2023 12.068 12.109 -0.33% -6.983%
Anm Sforzesco AD 27/03/2023 11.012 11.049 -0.33% -7.517%
Anm Sforzesco F 27/03/2023 12.862 12.906 -0.34% -6.376%
Anm Sfo Plus A 27/03/2023 4.838 4.854 -0.33% -7.104%
Anm Sfo Plus AD 27/03/2023 4.479 4.494 -0.33% -7.669%
Anm Sfo Plus F 27/03/2023 5.075 5.091 -0.31% -6.452%
Anm Sforzesco Z 27/03/2023 12.031 12.072 -0.34% 0.0%
Anm Sforzesco ZD 27/03/2023 10.992 11.029 -0.33% 0.0%
Anm Sol Cedola 2023 24/03/2023 8.729 8.767 -0.43% -8.501%
ANM SVIL GLO 22 24/03/2023 4.505 4.505 0.0% -2.256%
ANM SVIL GLO 23 24/03/2023 4.671 4.671 0.0% -2.362%
AN SV MUL-AS 23 24/03/2023 4.596 4.596 0.0% -2.565%
AN SV MUL 23 II 24/03/2023 4.618 4.62 -0.04% -3.45%
Anima Syst Gl.All A 27/03/2023 5.117 5.109 0.157% -6.385%
Anima Syst Gl.All F 27/03/2023 5.242 5.233 0.172% -5.685%
Anima T.Viscont. 24 24/03/2023 4.784 4.765 0.399% -4.435%
Anima Tesoreria 27/03/2023 50.144 50.15 -0.01% 0.0%
Anm Traguardo 2023 24/03/2023 4.891 4.883 0.164% -2.879%
ANM Tra23 Flex 24/03/2023 4.908 4.903 0.102% -2.735%
ANM Trag 2024 Flex 24/03/2023 4.921 4.915 0.122% -3.244%
AnmTraguardo 2027 24/03/2023 5.017 5 0.34% 0.0%
AnmTraguardo 2027 2 24/03/2023 5.098 5.08 0.354% 0.0%
Anima Trag Ced 2028 24/03/2023 5.017 5.012 0.1% 0.0%
AnmTraguardo 202 24/03/2023 5.013 5.004 0.18% 0.0%
Anm Tricolore A 27/03/2023 6.023 6.04 -0.28% -9.537%
Anm Tricolore AD 27/03/2023 5.466 5.482 -0.29% -10.06%
Anm Tricolore F 27/03/2023 6.499 6.518 -0.29% -9.27%
Anima Valore 2026 27/03/2023 5.304 5.302 0.038% -7.175%
Anm Valore Cp ES 27/03/2023 4.626 4.629 -0.06% -3.725%
Anm Valore Glob A 27/03/2023 51.84 51.696 0.279% -4.485%
Anm Valore Glob AD 27/03/2023 45 44.876 0.276% -6.396%
ANM VAL GLO B 27/03/2023 51.037 50.871 0.326% -4.445%
ANM VAL GL BD 27/03/2023 44.422 44.278 0.325% -6.336%
ANM VALO GLOB F 27/03/2023 56.748 56.587 0.285% -3.708%
Anm Val Glo Y 27/03/2023 56.952 56.761 0.336% -3.24%
Anm Val Mul-Cre 27 27/03/2023 5.024 5.032 -0.15% -4.74%
Anm Valore Obblig. 27/03/2023 4.794 4.799 -0.1% -2.541%
ANM VESPUCCI A 27/03/2023 4.623 4.646 -0.49% -9.813%
ANM VESPUCCI AD 27/03/2023 4.398 4.42 -0.49% -10.37%
ANM VESPUCCI F 27/03/2023 4.802 4.825 -0.47% -9.156%
ANM VESPUCCI RD 27/03/2023 4.435 4.457 -0.49% -10.27%
ANM VESPUCCI H 27/03/2023 4.628 4.651 -0.49% -9.68%
ANM VESPUCCI R 27/03/2023 4.635 4.658 -0.49% -9.755%
Anm Visconteo A 27/03/2023 46.632 46.655 -0.04% -3.667%
Anm Visconteo AD 27/03/2023 41.693 41.714 -0.05% -4.656%
Anm Visconteo F 27/03/2023 49.602 49.624 -0.04% -3.034%
Anm Vis Plus A 27/03/2023 5.472 5.47 0.037% -4.403%
Anm Vis Plus AD 27/03/2023 4.966 4.963 0.06% -5.373%
Anm Vis Plus F 27/03/2023 5.786 5.783 0.052% -3.615%
Anm Visconteo Z 27/03/2023 46.502 46.526 -0.05% 0.0%
Anm Visconteo ZD 27/03/2023 41.766 41.788 -0.05% 0.0%
Gest Ced Corporate 27/03/2023 4.488 4.491 -0.06% -6.888%
Gest Ced Corp Prof 27/03/2023 4.77 4.771 -0.02% -4.885%
Ges Ced M.Target V 27/03/2023 4.646 4.644 0.043% -5.28%
Ges CedMultiAs IIID 27/03/2023 4.419 4.419 0.0% -4.081%
Gest Profil Ced III 27/03/2023 4.278 4.278 0.0% -6.492%
Anm Pat Cr Sost A 27/03/2023 4.648 4.624 0.519% -8.033%
Anm Pat Cr Sost 27/03/2023 4.649 4.624 0.541% -8.013%
Anm Pat Difesa 27/03/2023 4.506 4.509 -0.06% -6.631%
Anm Pat Red&Cres A 27/03/2023 4.625 4.62 0.108% -7.035%
Anm Pat Red&Cres 27/03/2023 4.625 4.619 0.13% -7.035%
Anm Pat Reddito A 27/03/2023 4.557 4.556 0.022% -6.886%
Anm Pat Reddito 27/03/2023 4.557 4.556 0.022% -6.886%
Anm Tri Corp 23 24/03/2023 5.013 5.018 -0.1% 0.06%
Fonte: borsa italiana