Fondi Italiani

Anima Sgr Spa
Fondo Data Valore Prec. Perc. Perc./Anno
Alteia Europ A 30/03/2023 5.309 5.313 -0.07% -2.012%
Alteia Europ AD 30/03/2023 4.958 4.961 -0.06% -3.277%
Alteia Europ F 30/03/2023 5.408 5.411 -0.05% -1.097%
GES TR 30/03/2023 15.702 15.656 0.294% -6.044%
Anm Ab Ret AD 30/03/2023 4.868 4.854 0.288% -7.028%
Anm Ab Ret F 30/03/2023 5.269 5.254 0.285% -5.336%
Anm Ac Merc Gl 2025 24/03/2023 4.95 4.972 -0.44% -5.732%
Anm Alto Pot Eur AD 30/03/2023 3.084 3.091 -0.22% -3.925%
Anm Alto Pot Eur 30/03/2023 3.8 3.808 -0.21% -0.938%
Anm Alto Pot Ita A 30/03/2023 6.119 6.113 0.098% -0.987%
Anm Alto Pot Ita AD 30/03/2023 5.351 5.346 0.094% -4.446%
Anm Alto Pot Ita F 30/03/2023 6.887 6.88 0.102% 0.0%
AN ALT PT ITA YD 30/03/2023 6.103 6.097 0.098% -3.464%
Anm America A 30/03/2023 35.197 35.258 -0.17% -11.95%
Anm America AD 30/03/2023 31.222 31.276 -0.17% -13.79%
Anm Ame AI A 30/03/2023 4.903 4.902 0.02% -8.115%
Anm Ame AI AD 30/03/2023 4.781 4.781 0.0% -9.089%
Anm Ame AI F 30/03/2023 4.995 4.994 0.02% -7.363%
Anm America B 30/03/2023 34.299 34.359 -0.17% -12.17%
Anm America BD 30/03/2023 30.593 30.647 -0.17% -14.01%
Anm America F 30/03/2023 38.802 38.868 -0.17% -10.94%
Anm America Y 30/03/2023 7.03 7.043 -0.18% -11.08%
Anm Az Europa LTE 30/03/2023 6.437 6.376 0.957% 1.306%
Anm Az Gl ex EMU A 30/03/2023 6.625 6.632 -0.1% -8.431%
Anm Az Gl ex EMU AD 30/03/2023 6.255 6.261 -0.09% -10.24%
Anm Az Gl ex EMU B 30/03/2023 6.662 6.669 -0.1% -8.64%
Anm Az Gl ex EMU BD 30/03/2023 6.273 6.279 -0.09% -10.48%
Anm Az Gl ex EMU F 30/03/2023 6.885 6.892 -0.1% -7.46%
Anm Az Gl ex EMU Y 30/03/2023 6.968 6.974 -0.08% -7.476%
Anm Az Int A 30/03/2023 6.527 6.524 0.046% -8.879%
Anm Az Int AD 30/03/2023 6.088 6.086 0.033% -10.61%
Anm Az Int F 30/03/2023 5.204 5.202 0.038% -7.845%
Anm Az Intern LT 30/03/2023 5.503 5.472 0.567% 0.0%
Anm Az Int Y 30/03/2023 6.703 6.701 0.03% -7.989%
Anm Az Nord Am LTE 30/03/2023 6.476 6.485 -0.13% -9.78%
Anm Az Paesi Sv LTE 30/03/2023 6.499 6.495 0.062% -7.237%
Anm Bil Megat A 30/03/2023 5.217 5.219 -0.03% -8.762%
Anm Bil Megat AD 30/03/2023 5.088 5.09 -0.03% -9.723%
Anm Bil Megat F 30/03/2023 5.318 5.32 -0.03% -8.073%
Anm Bil Megat Y 30/03/2023 5.316 5.318 -0.03% -8.187%
ANM BLU REDD A 30/03/2023 4.775 4.766 0.189% -8.297%
ANM BLU RED AD 30/03/2023 3.892 3.884 0.206% -9.341%
ANM BLU REDD F 30/03/2023 4.9 4.89 0.204% -7.407%
Anm Piu' 15 A EUR 30/03/2023 5.741 5.738 0.052% -5.731%
Anm Piu' 15 AD 30/03/2023 5.223 5.221 0.038% -6.263%
Anm Piu' 15 F EUR 30/03/2023 6.294 6.291 0.048% -4.91%
Anm Piu' 15 N EUR 30/03/2023 5.689 5.686 0.053% -5.827%
Anm Piu' 30 A EUR 30/03/2023 6.121 6.108 0.213% -5.423%
Anm Piu' 30 AD 30/03/2023 5.375 5.363 0.224% -6.408%
Anm Piu' 30 F EUR 30/03/2023 6.742 6.727 0.223% -4.599%
Anm Piu' 30 N EUR 30/03/2023 6.023 6.009 0.233% -5.61%
Anm Piu' 70 A EUR 30/03/2023 8.819 8.794 0.284% -7.944%
Anm Piu' 70 AD 30/03/2023 7.66 7.64 0.262% -8.907%
Anm Piu' 70 F EUR 30/03/2023 9.881 9.854 0.274% -7.099%
Anm Piu' 70 N EUR 30/03/2023 8.671 8.648 0.266% -8.136%
Anm Ca Pi Obb A 30/03/2023 5.406 5.414 -0.14% -7.129%
ANM CAP + OBB AD 30/03/2023 5.166 5.173 -0.13% -7.651%
Anm Ca Pi Obb F 30/03/2023 5.795 5.804 -0.15% -6.547%
Anm Ca Pi Obb N 30/03/2023 5.315 5.323 -0.15% -7.323%
Anm Commodities 30/03/2023 5.311 5.282 0.549% 0.0%
Anm Com. Az.Int. A 30/03/2023 5.345 5.342 0.056% -6.458%
Anm Com. Az.Int. 30/03/2023 5.347 5.344 0.056% -6.439%
Anm Com. Az.Int. F 30/03/2023 5.416 5.413 0.055% -5.694%
Anm Com. Az.Int. Y 30/03/2023 5.492 5.489 0.055% -5.098%
Anm Com. Bil. Pr. A 30/03/2023 4.663 4.666 -0.06% -7.7%
Anm Com. Bil. Pr 30/03/2023 4.662 4.665 -0.06% -7.72%
Anm Com. Bil. Pr. F 30/03/2023 4.713 4.717 -0.08% -7.206%
Anm Com. Bil. Pr. Y 30/03/2023 4.724 4.728 -0.08% -7.081%
Anm Com. Ob Corp. A 30/03/2023 4.582 4.577 0.109% -5.662%
Anm Com. Ob Corp 30/03/2023 4.582 4.577 0.109% -5.662%
Anm Com. Ob Corp. F 30/03/2023 4.635 4.63 0.108% -5.118%
Anm Com. Ob Corp. Y 30/03/2023 4.632 4.626 0.13% -5.101%
Anm Corp. Euro A 30/03/2023 4.926 4.923 0.061% 0.0%
Anm Corp. Euro AD 30/03/2023 4.927 4.923 0.081% 0.0%
Anm Corp. Euro F 30/03/2023 4.944 4.94 0.081% 0.0%
Anm Corp. Euro Y 30/03/2023 4.941 4.937 0.081% 0.0%
ANM CRES ITA A 30/03/2023 5.741 5.729 0.209% -3.787%
ANM CRE ITA AD 30/03/2023 5.245 5.234 0.21% -5.171%
ANM CRE ITA AP 30/03/2023 5.781 5.769 0.208% -3.778%
Anm Cre Italia F 30/03/2023 6.016 6.004 0.2% -3.155%
Anm Cre It New A 30/03/2023 5.279 5.262 0.323% -2.942%
Anm Cre It New AD 30/03/2023 5.067 5.05 0.337% -4.414%
Anm Cre It New AP 30/03/2023 5.284 5.267 0.323% -2.939%
Anm Cre It New F 30/03/2023 5.372 5.355 0.317% -2.451%
Anima Dinamix 30/03/2023 4.623 4.608 0.326% -7.057%
ANM ESAG AZ GL A 30/03/2023 6.058 6.058 0.0% -9.42%
ANM ESAG AZ GL F 30/03/2023 6.668 6.668 0.0% -6.506%
ANM ESAG AZ GL Y 30/03/2023 7.742 7.742 0.0% -6.644%
ANM ESAG AZ GL Z 30/03/2023 6.316 6.317 -0.01% -8.077%
ANM ESAG AZ ZD 30/03/2023 6.025 6.025 0.0% -9.927%
ANM ESAG BIL A 30/03/2023 5.19 5.199 -0.17% -6.436%
ANM ESAG BIL AD 30/03/2023 5.038 5.047 -0.17% -7.39%
ANM ESAG BIL F 30/03/2023 5.328 5.337 -0.16% -5.732%
Anm Esag Bil Y 30/03/2023 5.303 5.313 -0.18% -5.791%
ANM ESAG BIL Z 30/03/2023 5.124 5.133 -0.17% -6.87%
ANM ESAG BIL ZD 30/03/2023 4.999 5.008 -0.18% -7.802%
ANM ESAG OB CORP 30/03/2023 4.547 4.545 0.044% -7.109%
ANM ESAG OB CO Y 30/03/2023 4.82 4.818 0.042% -7.165%
Anm Esag Prud. A 30/03/2023 4.662 4.67 -0.17% -6.122%
Anm Esag Prud. F 30/03/2023 4.747 4.756 -0.18% -5.212%
Anm Esag Prud. Y 30/03/2023 4.767 4.776 -0.18% -4.926%
Anm Esag Prud. Z 30/03/2023 4.641 4.649 -0.17% -6.318%
Anm Emergenti A 30/03/2023 11.632 11.644 -0.1% -13.29%
Anm Emergenti AD 30/03/2023 10.274 10.285 -0.1% -15.22%
Anm Emergenti B 30/03/2023 11.205 11.217 -0.1% -13.51%
Anm Emergenti BD 30/03/2023 9.906 9.917 -0.11% -15.44%
Anm Emergenti F 30/03/2023 12.942 12.956 -0.1% -12.3%
Anm Emergenti Y 30/03/2023 5.605 5.611 -0.1% -12.42%
Anm Europa A 30/03/2023 7.705 7.646 0.772% 2.243%
Anm Europa AD 30/03/2023 6.609 6.558 0.778% 0.197%
Anima Europa AI A 30/03/2023 4.928 4.937 -0.18% -1.852%
Anima Europa AI 30/03/2023 4.854 4.863 -0.18% -2.823%
Anima Europa AI F 30/03/2023 4.991 5 -0.18% -1.07%
Anm Eur. AI Flex A 30/03/2023 4.805 4.813 -0.16% 0.0%
Anm Eur. AI Flex 30/03/2023 4.756 4.765 -0.18% 0.0%
Anm Eur. AI Flex F 30/03/2023 4.839 4.847 -0.16% 0.0%
Anm Europa B 30/03/2023 7.511 7.453 0.778% 2.121%
Anm Europa BD 30/03/2023 6.473 6.423 0.778% 0.108%
Anm Europa F 30/03/2023 8.489 8.421 0.808% 3.298%
Anm Europa Y 30/03/2023 8.554 8.488 0.778% 3.397%
Anm Ev Bil M Pple26 24/03/2023 4.993 4.977 0.321% 0.0%
Anm Ev Bil M Pple27 24/03/2023 5.041 5.017 0.478% 0.0%
Anm Evo Bil 2022 24/03/2023 5.244 5.253 -0.17% -7.725%
Anm Fondo Impres 30/03/2023 4.65 4.652 -0.04% -4.498%
Anm Fondo Impr P 30/03/2023 4.584 4.578 0.131% -6.315%
ANM TRADING A 30/03/2023 16.253 16.236 0.105% -7.301%
ANM TRADING AD 30/03/2023 13.452 13.438 0.104% -9.243%
ANM TRADING F 30/03/2023 18.381 18.361 0.109% -6.239%
ANMA FORZ DIN A 30/03/2023 7.393 7.334 0.804% -6.819%
ANMA FORZ DIN B 30/03/2023 7.388 7.328 0.819% -6.811%
ANMA FORZ DINAMI 30/03/2023 8.059 7.994 0.813% -7.272%
ANMA FORZ DIN NP 30/03/2023 8.03 7.965 0.816% -7.264%
ANMA FORZ EQU A 30/03/2023 7.154 7.113 0.576% -6.776%
ANMA FORZ EQU B 30/03/2023 7.154 7.113 0.576% -6.776%
ANMA FORZ EQUILI 30/03/2023 7.646 7.603 0.566% -7.254%
ANMA FORZ EQU NP 30/03/2023 7.627 7.584 0.567% -7.237%
ANMA FORZ MOD A 30/03/2023 6.313 6.298 0.238% -7.107%
ANMA FORZ MOD B 30/03/2023 6.313 6.298 0.238% -7.107%
ANMA FORZ MODERA 30/03/2023 6.663 6.647 0.241% -7.574%
ANMA FORZ MOD NP 30/03/2023 6.651 6.636 0.226% -7.574%
ANMA FORZ PRU A 30/03/2023 5.401 5.393 0.148% -7.343%
ANMA FORZ PRU B 30/03/2023 5.403 5.395 0.148% -7.34%
ANMA FORZ PRUDEN 30/03/2023 5.568 5.56 0.144% -7.799%
ANMA FORZ PRU NP 30/03/2023 5.565 5.556 0.162% -7.773%
Anm Legg Mul-Cre 30/03/2023 4.244 4.239 0.118% -8.416%
ANM MACRO DIV A 30/03/2023 4.728 4.728 0.0% -9.373%
ANM MACRO DIV AD 30/03/2023 3.978 3.978 0.0% -11.32%
ANM MACRO DIV F 30/03/2023 5.002 5.003 -0.02% -8.472%
Anm Gl.Macro Fl. A 30/03/2023 4.207 4.202 0.119% -13.15%
Anm Gl.Macro Fl. 30/03/2023 3.99 3.985 0.125% -15.07%
Anm Gl.Macro Fl. F 30/03/2023 4.291 4.285 0.14% -12.32%
Anm Gl Ma Risk Co A 30/03/2023 4.721 4.721 0.0% -5.41%
Anm Gl Ma Risk Co F 30/03/2023 4.761 4.761 0.0% -5.046%
Anm Gl Ma Risk C FD 30/03/2023 4.771 4.771 0.0% -4.865%
Anm Iniz Europa A 30/03/2023 16.113 15.867 1.55% -7.205%
ANM INIZ EUR AD 30/03/2023 13.931 13.718 1.553% -9.179%
ANM INIZ EUR B 30/03/2023 15.905 15.672 1.487% -6.994%
ANM INIZ EUR BD 30/03/2023 13.854 13.651 1.487% -8.939%
ANM INIZ EUR F 30/03/2023 17.881 17.607 1.556% -6.328%
ANM INIZ EUR Y 30/03/2023 7.019 6.916 1.489% -5.823%
ANM INIZ ITA A 30/03/2023 10.677 10.563 1.079% 7.21%
ANM INIZ ITA AD 30/03/2023 8.757 8.663 1.085% 4.511%
ANM INIZ ITA AP 30/03/2023 10.477 10.365 1.081% 7.214%
ANM INIZ ITA F 30/03/2023 11.257 11.137 1.077% 8.313%
ANM INIZ ITA Y 30/03/2023 11.071 10.954 1.068% 8.475%
Anm Robot&IA 2024 24/03/2023 4.473 4.454 0.427% -8.321%
Anm Inv.AgriTech 26 03/03/2023 4.63 4.632 -0.04% -8.19%
Anm Inv.AgriTech 24/03/2023 4.528 4.538 -0.22% -8.08%
Anm Inv Ci Eco 2025 24/03/2023 4.698 4.695 0.064% -10.2%
Anm Inv Clean En 24/03/2023 4.536 4.543 -0.15% -8.011%
Anm Inv CS & BD 27 24/03/2023 4.49 4.492 -0.04% -8.067%
Anm Inv ENG 2025 24/03/2023 4.528 4.511 0.377% -9.855%
Anm Fut Mob 25 24/03/2023 4.866 4.867 -0.02% -7.173%
Anm Inv Gender Eq26 24/03/2023 4.382 4.392 -0.22% -9.5%
Anm Gl Recov 25 24/03/2023 4.59 4.596 -0.13% -7.478%
Anm Inv Gl&Infr 27 24/03/2023 4.918 4.943 -0.5% 0.0%
Anm Inv Gl&Longe 24/03/2023 4.947 4.945 0.04% 0.0%
Anm Inv Gl&Lusso 27 24/03/2023 5.008 5.009 -0.02% 0.0%
Anm Inv Gl&Tr Md 24/03/2023 5.001 5 0.02% 0.0%
Anm Inv HC Inn26 24/03/2023 4.223 4.222 0.024% -10.77%
Anm Inv New Norm-25 24/03/2023 4.603 4.605 -0.04% -7.829%
Anm Inv SmartCit 24/03/2023 4.639 4.645 -0.12% -7.09%
Anm Inv Sm Ind 4 24/03/2023 4.656 4.657 -0.02% 0.0%
Anm Italia A 30/03/2023 30.437 30.159 0.922% 9.996%
Anm Italia AD 30/03/2023 25.564 25.329 0.928% 7.277%
Anm Italia B 30/03/2023 29.358 29.085 0.939% 9.741%
Anm Italia BD 30/03/2023 24.644 24.415 0.938% 7.027%
Anm Italia F 30/03/2023 33.511 33.206 0.919% 10.986%
Anm Italia Y 30/03/2023 8.577 8.497 0.942% 11.13%
Anm Liq Euro AM 30/03/2023 48.514 48.515 0.0% -0.302%
Anm Liq Euro FM 30/03/2023 49.092 49.092 0.0% -0.0060%
Anima Liq Euro IM 30/03/2023 48.897 48.898 0.0% -0.106%
ANM MAGELLANO A 30/03/2023 5.194 5.198 -0.07% -8.168%
ANM MAGELLANO AD 30/03/2023 4.904 4.908 -0.08% -9.118%
ANM MAGELLANO F 30/03/2023 5.448 5.453 -0.09% -7.378%
ANM MAGELLANO R 30/03/2023 5.216 5.22 -0.07% -7.991%
ANM MAGELLANO RD 30/03/2023 4.95 4.954 -0.08% -8.924%
Anm Meg People B 30/03/2023 6.385 6.388 -0.04% -10.46%
Anm Meg People BD 30/03/2023 5.962 5.964 -0.03% -12.34%
ANIMA MEGATREND 30/03/2023 6.695 6.697 -0.03% -9.035%
Anm Meg People Y 30/03/2023 6.662 6.664 -0.03% -9.336%
Anm Met Attivo 2024 24/03/2023 4.567 4.563 0.088% -6.548%
Anm Met At 2024 II 24/03/2023 4.631 4.628 0.065% -6.84%
Anm Metodo&Sel 2024 24/03/2023 4.817 4.821 -0.08% -5.752%
Anm MAlRisk Ctrl A 30/03/2023 4.615 4.615 0.0% -7.7%
Anm MAlRisk Ctrl 30/03/2023 4.519 4.519 0.0% -9.62%
Anm MAlRisk Ctrl F 30/03/2023 4.651 4.65 0.022% -6.98%
Anm Net 0 Az Int A 30/03/2023 5.257 5.249 0.152% 0.0%
Anm Net 0 Az Int 30/03/2023 5.257 5.249 0.152% 0.0%
Anm Net 0 Az Int F 30/03/2023 5.271 5.261 0.19% 0.0%
Anm Net 0 Az Int Y 30/03/2023 5.27 5.262 0.152% 0.0%
Anm Obbl Corporat A 30/03/2023 8.912 8.906 0.067% -8.152%
ANM Obbl Corp AD 30/03/2023 7.888 7.883 0.063% -8.683%
GestiL Obbl.Corp.A 30/03/2023 10.286 10.272 0.136% -8.683%
ANM Obbl Corp Bl AD 30/03/2023 10.029 10.015 0.14% -9.215%
ANM Obbl Corp Bl F 30/03/2023 10.453 10.438 0.144% -8.025%
ANM Obbl Corp Bl Y 30/03/2023 10.498 10.483 0.143% -8.09%
ANM OBB CORP F 30/03/2023 9.392 9.386 0.064% -7.605%
Anm Obbl Corporat Y 30/03/2023 9.396 9.39 0.064% -7.647%
Anm Obbl Emergent A 30/03/2023 6.541 6.521 0.307% -9.817%
ANM OBB EMER AD 30/03/2023 5.045 5.03 0.298% -10.96%
ANM OBB EMER B 30/03/2023 4.607 4.594 0.283% -10.26%
ANM OBB EMER F 30/03/2023 6.925 6.905 0.29% -9.228%
Anm Obbl Emergent Y 30/03/2023 4.759 4.744 0.316% -9.266%
ANIMA FIXOBBEURB 30/03/2023 8.506 8.513 -0.08% -1.71%
Anm Ob Euro Core A 30/03/2023 4.576 4.583 -0.15% -4.248%
Anm Ob Euro Core AD 30/03/2023 4.482 4.489 -0.15% -4.78%
Anm Ob Euro Core F 30/03/2023 4.625 4.632 -0.15% -4.026%
Anm Ob Euro Core Y 30/03/2023 4.634 4.641 -0.15% -3.959%
Anima Ob Eur MLT A 21/03/2023 6.335 6.385 -0.78% -11.31%
Anima Ob Eur MLT AD 30/03/2023 4.291 4.304 -0.3% -11.41%
ANM FIX EURO MLT 30/03/2023 6.796 6.817 -0.3% -10.35%
Anima Ob Eur MLT F 21/03/2023 6.828 6.881 -0.77% -10.78%
Anima Ob Euro MLT Y 30/03/2023 4.433 4.446 -0.29% -10.39%
Anm Obb Fle A 30/03/2023 4.473 4.479 -0.13% -8.584%
Anm Obb Fle AD 30/03/2023 4.38 4.385 -0.11% -9.091%
Anm Obb Fle F 30/03/2023 4.606 4.612 -0.13% -7.88%
Anm Obb Fle FD 30/03/2023 4.467 4.472 -0.11% -8.407%
Anm Obb Fle H 30/03/2023 4.549 4.555 -0.13% -7.934%
Anm Obb Gov Flex A 30/03/2023 4.522 4.53 -0.17% -7.355%
Anm Obb Gov Flex AD 30/03/2023 4.522 4.53 -0.17% -7.355%
Anm Obb Gov Flex F 30/03/2023 4.562 4.57 -0.17% -6.879%
Anm Obb Gov Flex FD 30/03/2023 4.563 4.57 -0.15% -6.859%
Anm Obb Gov Flex Y 30/03/2023 4.56 4.568 -0.17% -6.901%
Anm Obb. Gov. US A 30/03/2023 4.277 4.302 -0.58% -4.616%
Anm Obb. Gov. US AD 30/03/2023 4.21 4.235 -0.59% -5.116%
Anm Obb. Gov. US F 30/03/2023 4.339 4.365 -0.59% -4.068%
Anm Obb. Gov. US Y 30/03/2023 4.334 4.36 -0.59% -4.179%
ANM OBB HY A 30/03/2023 5.203 5.191 0.231% -7.436%
Anm Fix HY A 30/03/2023 11.556 11.529 0.234% -7.619%
ANM OBB HY AD 30/03/2023 4.922 4.91 0.244% -8.784%
ANM HIGH Y BT A 30/03/2023 4.742 4.734 0.169% -4.299%
ANM HIGH Y BT AD 30/03/2023 4.358 4.351 0.161% -4.806%
ANM HIGH Y BT F 30/03/2023 4.94 4.931 0.183% -3.497%
ANM HIGH Y BT Y 30/03/2023 4.933 4.925 0.162% -3.69%
ANM OBB HY F 30/03/2023 5.307 5.294 0.246% -6.633%
Anm Fix HY Y 30/03/2023 13.377 13.345 0.24% -6.689%
Anm Obb. Int. A 30/03/2023 4.157 4.185 -0.66% -8.173%
Anm Obb. Int. AD 30/03/2023 4.092 4.118 -0.63% -8.661%
Anm Obb. Int. F 30/03/2023 4.214 4.242 -0.66% -7.669%
Anm Obb. Int. Y 30/03/2023 4.208 4.235 -0.63% -7.719%
GES EM MKTS A 30/03/2023 16.715 16.722 -0.04% -4.327%
ANM EM MKTS AD 30/03/2023 4.89 4.892 -0.04% -6.304%
GES EM MKTS F 30/03/2023 17.647 17.654 -0.04% -2.98%
GestiL Eu A 30/03/2023 9.286 9.272 0.151% -3.231%
Anm Ob. Europa AD 30/03/2023 8.278 8.266 0.145% -5.21%
GES EUROPA F 30/03/2023 9.774 9.759 0.154% -1.887%
Anima Obb. Gl. 2024 24/03/2023 4.866 4.873 -0.14% -6.225%
Anm Obb Gl 2024 II 24/03/2023 4.832 4.84 -0.16% -5.607%
Anm Obb Gl 2025 24/03/2023 4.69 4.696 -0.12% -6.536%
GESTIL INT.A 30/03/2023 21.665 21.587 0.361% -6.953%
Anm Ob. Intern. AD 30/03/2023 4.672 4.655 0.365% -8.928%
GES INT F 30/03/2023 22.849 22.766 0.365% -5.641%
GestiL It A 30/03/2023 14.355 14.315 0.279% 0.126%
Anm Ob. Italia AD 30/03/2023 12.805 12.768 0.29% -3.344%
GES ITA F 30/03/2023 15.132 15.089 0.285% 1.537%
Anm Pacifico A 30/03/2023 7.603 7.624 -0.27% -10.28%
Anm Pacifico AD 30/03/2023 6.72 6.738 -0.26% -12.21%
Anm Pacifico B 30/03/2023 7.364 7.384 -0.27% -10.51%
Anm Pacifico BD 30/03/2023 6.509 6.527 -0.27% -12.43%
Anm Pacifico F 30/03/2023 8.431 8.454 -0.27% -9.256%
Anm Pacifico Y 30/03/2023 5.763 5.779 -0.27% -9.401%
Anm P.Gl SmC&ClC 24/03/2023 4.559 4.551 0.176% -6.693%
Anm Pat Gl&AgTec 24/03/2023 4.657 4.643 0.302% -6.58%
Anm Pat Gl&Blu Ec27 24/03/2023 5.006 4.991 0.301% 0.0%
Anm Pat Gl&CirEc 24/03/2023 4.973 4.958 0.303% 0.0%
Anm Pat Gl&Cl En 24 24/03/2023 4.711 4.69 0.448% -7.191%
Anm Pat Gl&C.Sec26D 24/03/2023 4.421 4.41 0.249% -7.568%
Anm Pat Gl&Dig.E 24/03/2023 4.493 4.485 0.178% -6.996%
Anm PG & EnTr26 Dis 24/03/2023 4.538 4.515 0.509% -6.913%
Anm Pat Gl&HC 25 24/03/2023 4.778 4.766 0.252% -7.259%
Anima P.Gl&ITech 24 24/03/2023 5.037 5.022 0.299% -5.656%
Anm Pat G&Long 2025 24/03/2023 4.909 4.883 0.532% -6.584%
Anm Pat Gl&Mob 25 24/03/2023 4.972 4.956 0.323% -7.1%
Anm Pat Gl&New N 24/03/2023 4.757 4.745 0.253% 0.0%
Anm Pat Gl&Nuovi 24/03/2023 4.602 4.59 0.261% -6.899%
Anm Pat Gl Robot 24 24/03/2023 5.028 5.013 0.299% -5.595%
Anm Patr Gl 2024 24/03/2023 4.876 4.862 0.288% -6.608%
Anm P.Gl Lux&Moda24 24/03/2023 4.818 4.792 0.543% -5.288%
Anm Pianeta A 30/03/2023 10.324 10.391 -0.64% -8.378%
Anm Pianeta AD 30/03/2023 10.006 10.071 -0.64% -8.912%
Anm Pianeta F 30/03/2023 10.952 11.023 -0.64% -7.78%
Anm Pianeta R 30/03/2023 10.08 10.146 -0.65% -8.696%
Anm Pianeta Y 30/03/2023 10.878 10.949 -0.64% -7.829%
Anm PicPac BilMeg25 24/03/2023 4.653 4.638 0.323% -8.098%
Anm PicPac BMeg2 24/03/2023 4.811 4.777 0.712% -3.857%
Anm PicPac BM Ppl26 24/03/2023 5.004 4.987 0.341% 0.0%
Anm PicPac BM Pp262 24/03/2023 4.996 4.977 0.382% 0.0%
Anm PicPac ESG B 23 24/03/2023 5.359 5.356 0.056% -3.407%
Anm PicPac ES.Bil25 24/03/2023 4.67 4.66 0.215% -4.694%
Anm PicPac ESBil253 24/03/2023 5.043 5.029 0.278% 0.0%
Anm PicPac ESBil 24/03/2023 4.964 4.952 0.242% 0.0%
Anm PicPac Mag 2022 24/03/2023 5.156 5.149 0.136% -7.78%
Anm PicPac Mag23 24/03/2023 5.136 5.124 0.234% -9.13%
Anm PicPac Meg 2023 24/03/2023 4.949 4.891 1.186% -7.582%
Anm PicPac Meg23 II 24/03/2023 4.886 4.831 1.138% -7.304%
Anm PicPac Va Gl 22 24/03/2023 6.245 6.224 0.337% -3.058%
Anm PicPac Val Gl23 24/03/2023 6.301 6.277 0.382% -2.912%
Anm PicPac Val G 24/03/2023 5 4.99 0.2% 0.0%
Anm PicPac ValGl 24/03/2023 4.985 4.979 0.121% 0.0%
Anm PicPac Visc P25 24/03/2023 5.013 4.998 0.3% -2.528%
Anm Portf America 24/03/2023 5.222 5.228 -0.11% -5.944%
Anm Ptf Globale 24/03/2023 4.868 4.868 0.0% -5.255%
Anm PrimaSol 202 24/03/2023 5.037 5.025 0.239% 0.0%
Anm PrimaSol 2025 2 24/03/2023 5.023 5.011 0.239% 0.0%
Anm PrPasso ESG 24/03/2023 4.708 4.728 -0.42% -3.148%
Anm PrPsso ESG 2 24/03/2023 4.683 4.702 -0.4% -3.224%
Anm PrPsso ESG 3 24/03/2023 4.731 4.732 -0.02% -3.469%
Anm Primop Pac 2023 24/03/2023 5.263 5.263 0.0% -0.586%
Anm Pri Pac 2023 II 24/03/2023 5.156 5.155 0.019% -0.732%
GESTIELLE PRO IT 30/03/2023 5.216 5.194 0.424% -0.23%
Anm Pro It AD 30/03/2023 4.765 4.745 0.421% -2.536%
GESTI PRO ITA P 30/03/2023 5.362 5.34 0.412% -0.223%
Anm Pro It F 30/03/2023 5.205 5.183 0.424% 0.716%
AN PR DIN 22 MUL 24/03/2023 4.804 4.804 0.0% -1.698%
Anm Prog Cedo 2023 24/03/2023 4.781 4.766 0.315% -6.839%
Anm Prog Cedo-23 II 24/03/2023 4.82 4.808 0.25% -6.517%
Anm Quant Flex A 30/03/2023 4.215 4.208 0.166% -9.061%
Anm Quant Flex F 30/03/2023 4.279 4.272 0.164% -8.235%
Anm Quas Obb Fle 30/03/2023 4.128 4.137 -0.21% -10.74%
Anm Red Bil 23 24/03/2023 8.857 8.863 -0.06% -8.322%
Anm Red Consum 23 24/03/2023 4.285 4.272 0.304% -8.946%
Anm Red Energy 23 24/03/2023 4.455 4.454 0.022% -4.194%
Anm Red He Care 23 24/03/2023 4.474 4.462 0.269% -6.519%
Anm Re P 22 IV 24/03/2023 9.071 9.069 0.022% -3.335%
Anima Red Piu 2023 24/03/2023 8.942 8.932 0.112% -4.72%
ANM RISER $ A 30/03/2023 5.842 5.887 -0.76% 3.821%
ANM RISER $ F 30/03/2023 6.077 6.124 -0.76% 4.201%
ANM RISER $ I 30/03/2023 6.019 6.065 -0.75% 4.135%
Anm Riserva Em A 30/03/2023 4.855 4.881 -0.53% -4.448%
Anm Riserva Em F 30/03/2023 4.986 5.013 -0.53% -4.171%
AN RIS EMER H 30/03/2023 5.008 5.035 -0.53% -4.208%
Anm Riserva Gl A 30/03/2023 4.541 4.552 -0.24% -2.239%
Anm Riserva Gl F 30/03/2023 4.687 4.699 -0.25% -1.946%
ANM Risparmio A 30/03/2023 6.977 6.969 0.115% -5.907%
Anm Risparmio AD 30/03/2023 6.243 6.235 0.128% -6.43%
Anm Risparmio F 30/03/2023 7.201 7.193 0.111% -5.399%
Anm Risparmio H 30/03/2023 7.085 7.077 0.113% -5.445%
AN RUS MUL-ASS A 30/03/2023 4.675 4.662 0.279% -6.331%
Anm Rus Multi-As AD 30/03/2023 3.818 3.808 0.263% -8.287%
AN RUS MUL-ASS F 30/03/2023 5.224 5.224 0.0% 0.0%
Anm STEP Equal24 24/03/2023 4.721 4.732 -0.23% -3.06%
Anm STEP Equal25 24/03/2023 4.886 4.882 0.082% -1.868%
Anm Selection A 30/03/2023 5.342 5.323 0.357% -6.885%
Anm Selection AD 30/03/2023 4.287 4.271 0.375% -8.826%
Anm Selection F 30/03/2023 5.568 5.548 0.36% -6.136%
GEST BEST SEL EQ 30/03/2023 4.884 4.871 0.267% -8.574%
Anm Sel M-B AD 30/03/2023 4.493 4.481 0.268% -10.49%
Anm Sel M-B F 30/03/2023 5.054 5.04 0.278% -7.622%
Anm Sel.Prudente A 30/03/2023 4.552 4.545 0.154% -6.357%
Anm Sel.Prudente 30/03/2023 4.504 4.497 0.156% -6.865%
Anm Sel.Prudente F 30/03/2023 4.613 4.606 0.152% -5.838%
Anm Sel Europ AD 30/03/2023 22.293 22.144 0.673% -0.201%
Anm Sel Europa A 30/03/2023 23.899 23.739 0.674% 1.707%
Anm Sel Europ BD 30/03/2023 22.401 22.251 0.674% -0.316%
Anm Sel Europa F 30/03/2023 29.925 29.725 0.673% 2.821%
Anm Sel Europa Y 30/03/2023 29.681 29.481 0.678% 3.091%
Anm Sel Gl AD 30/03/2023 61.878 61.881 0.0% -9.952%
Anm Sel Gl A 30/03/2023 64.832 64.836 0.0% -8.4%
Anm Sel Gl BD 30/03/2023 61.246 61.25 0.0% -10.27%
Anm Sel Gl F 30/03/2023 80.885 80.886 0.0% -7.022%
Anm Sel Gl Y 30/03/2023 80.508 80.509 0.0% -7.156%
Anm Sforzesco A 30/03/2023 12.033 12.039 -0.05% -7.174%
Anm Sforzesco AD 30/03/2023 10.979 10.985 -0.05% -7.724%
Anm Sforzesco F 30/03/2023 12.825 12.832 -0.05% -6.578%
Anm Sfo Plus A 30/03/2023 4.823 4.828 -0.1% -7.303%
Anm Sfo Plus AD 30/03/2023 4.466 4.47 -0.08% -7.842%
Anm Sfo Plus F 30/03/2023 5.06 5.064 -0.07% -6.642%
Anm Sforzesco Z 30/03/2023 11.995 12.002 -0.05% 0.0%
Anm Sforzesco ZD 30/03/2023 10.959 10.965 -0.05% 0.0%
Anm Sol Cedola 2023 24/03/2023 8.729 8.767 -0.43% -8.501%
ANM SVIL GLO 22 24/03/2023 4.505 4.505 0.0% -2.256%
ANM SVIL GLO 23 24/03/2023 4.671 4.671 0.0% -2.362%
AN SV MUL-AS 23 24/03/2023 4.596 4.596 0.0% -2.565%
AN SV MUL 23 II 24/03/2023 4.618 4.62 -0.04% -3.45%
Anima Syst Gl.All A 30/03/2023 5.16 5.142 0.35% -5.182%
Anima Syst Gl.All F 30/03/2023 5.287 5.267 0.38% -4.463%
Anima T.Viscont. 24 24/03/2023 4.784 4.765 0.399% -4.435%
Anima Tesoreria 30/03/2023 50.151 50.149 0.0040% 0.0%
Anm Traguardo 2023 24/03/2023 4.891 4.883 0.164% -2.879%
ANM Tra23 Flex 24/03/2023 4.908 4.903 0.102% -2.735%
ANM Trag 2024 Flex 24/03/2023 4.921 4.915 0.122% -3.244%
AnmTraguardo 2027 24/03/2023 5.017 5 0.34% 0.0%
AnmTraguardo 2027 2 24/03/2023 5.098 5.08 0.354% 0.0%
Anima Trag Ced 2028 24/03/2023 5.017 5.012 0.1% 0.0%
AnmTraguardo 202 24/03/2023 5.013 5.004 0.18% 0.0%
Anm Tricolore A 30/03/2023 5.955 5.987 -0.53% -10.28%
Anm Tricolore AD 30/03/2023 5.405 5.434 -0.53% -10.8%
Anm Tricolore F 30/03/2023 6.427 6.461 -0.52% -10.01%
Anima Valore 2026 30/03/2023 5.295 5.301 -0.11% -7.04%
Anm Valore Cp ES 30/03/2023 4.634 4.625 0.195% -3.719%
Anm Valore Glob A 30/03/2023 52.336 52.292 0.084% -3.189%
Anm Valore Glob AD 30/03/2023 45.431 45.393 0.084% -5.127%
ANM VAL GLO B 30/03/2023 51.503 51.479 0.047% -3.172%
ANM VAL GL BD 30/03/2023 44.827 44.806 0.047% -5.09%
ANM VALO GLOB F 30/03/2023 57.295 57.244 0.089% -2.405%
Anm Val Glo Y 30/03/2023 57.478 57.448 0.052% -1.957%
Anm Val Mul-Cre 27 30/03/2023 5.02 5.017 0.06% -4.906%
Anm Valore Obblig. 30/03/2023 4.786 4.789 -0.06% -2.565%
ANM VESPUCCI A 30/03/2023 4.608 4.613 -0.1% -10.05%
ANM VESPUCCI AD 30/03/2023 4.383 4.389 -0.13% -10.62%
ANM VESPUCCI F 30/03/2023 4.786 4.791 -0.1% -9.425%
ANM VESPUCCI RD 30/03/2023 4.42 4.425 -0.11% -10.54%
ANM VESPUCCI H 30/03/2023 4.613 4.618 -0.1% -9.938%
ANM VESPUCCI R 30/03/2023 4.619 4.625 -0.13% -10.01%
Anm Visconteo A 30/03/2023 46.811 46.703 0.231% -3.756%
Anm Visconteo AD 30/03/2023 41.854 41.757 0.232% -4.743%
Anm Visconteo F 30/03/2023 49.795 49.679 0.233% -3.128%
Anm Vis Plus A 30/03/2023 5.503 5.488 0.273% -4.362%
Anm Vis Plus AD 30/03/2023 4.993 4.98 0.261% -5.364%
Anm Vis Plus F 30/03/2023 5.819 5.803 0.276% -3.595%
Anm Visconteo Z 30/03/2023 46.68 46.572 0.232% 0.0%
Anm Visconteo ZD 30/03/2023 41.926 41.829 0.232% 0.0%
Gest Ced Corporate 30/03/2023 4.498 4.49 0.178% -7.028%
Gest Ced Corp Prof 30/03/2023 4.773 4.77 0.063% -4.807%
Ges Ced M.Target V 30/03/2023 4.657 4.654 0.064% -5.384%
Ges CedMultiAs IIID 30/03/2023 4.414 4.416 -0.04% -4.314%
Gest Profil Ced III 30/03/2023 4.279 4.278 0.023% -6.694%
Anm Pat Cr Sost A 30/03/2023 4.682 4.656 0.558% -8.016%
Anm Pat Cr Sost 30/03/2023 4.682 4.656 0.558% -8.016%
Anm Pat Difesa 30/03/2023 4.503 4.497 0.133% -6.77%
Anm Pat Red&Cres A 30/03/2023 4.646 4.629 0.367% -7.043%
Anm Pat Red&Cres 30/03/2023 4.646 4.629 0.367% -7.043%
Anm Pat Reddito A 30/03/2023 4.566 4.555 0.241% -6.911%
Anm Pat Reddito 30/03/2023 4.566 4.555 0.241% -6.911%
Anm Tri Corp 23 24/03/2023 5.013 5.018 -0.1% 0.06%
Fonte: borsa italiana