Fondi Italiani

Anima Sgr Spa
Fondo Data Valore Prec. Perc. Perc./Anno
Alteia Europ A 24/03/2023 5.308 5.31 -0.03% -2.103%
Alteia Europ AD 24/03/2023 4.957 4.959 -0.04% -3.372%
Alteia Europ F 24/03/2023 5.407 5.408 -0.01% -1.206%
GES TR 24/03/2023 15.682 15.691 -0.05% -5.836%
Anm Ab Ret AD 24/03/2023 4.861 4.864 -0.06% -6.842%
Anm Ab Ret F 24/03/2023 5.262 5.265 -0.05% -5.121%
Anm Ac Merc Gl 2025 24/03/2023 4.95 4.972 -0.44% -5.732%
Anm Alto Pot Eur AD 24/03/2023 3.095 3.095 0.0% -3.673%
Anm Alto Pot Eur 24/03/2023 3.813 3.813 0.0% -0.703%
Anm Alto Pot Ita A 24/03/2023 6.132 6.118 0.229% 0.311%
Anm Alto Pot Ita AD 24/03/2023 5.362 5.35 0.224% -3.213%
Anm Alto Pot Ita F 24/03/2023 6.9 6.884 0.232% 1.292%
AN ALT PT ITA YD 24/03/2023 6.114 6.1 0.23% -2.223%
Anm America A 24/03/2023 35.082 34.526 1.61% -12.08%
Anm America AD 24/03/2023 31.12 30.627 1.61% -13.91%
Anm Ame AI A 24/03/2023 4.902 4.897 0.102% -7.317%
Anm Ame AI AD 24/03/2023 4.78 4.776 0.084% -8.289%
Anm Ame AI F 24/03/2023 4.993 4.988 0.1% -6.551%
Anm America B 24/03/2023 34.189 33.647 1.611% -12.3%
Anm America BD 24/03/2023 30.495 30.012 1.609% -14.13%
Anm America F 24/03/2023 38.669 38.054 1.616% -11.07%
Anm America Y 24/03/2023 7.006 6.895 1.61% -11.2%
Anm Az Europa LTE 24/03/2023 6.24 6.315 -1.18% -0.319%
Anm Az Gl ex EMU A 24/03/2023 6.577 6.49 1.341% -8.868%
Anm Az Gl ex EMU AD 24/03/2023 6.209 6.127 1.338% -10.68%
Anm Az Gl ex EMU B 24/03/2023 6.613 6.525 1.349% -9.087%
Anm Az Gl ex EMU BD 24/03/2023 6.227 6.144 1.351% -10.92%
Anm Az Gl ex EMU F 24/03/2023 6.833 6.744 1.32% -7.911%
Anm Az Gl ex EMU Y 24/03/2023 6.915 6.823 1.348% -7.935%
Anm Az Int A 24/03/2023 6.47 6.408 0.968% -9.523%
Anm Az Int AD 24/03/2023 6.035 5.977 0.97% -11.25%
Anm Az Int F 24/03/2023 5.157 5.108 0.959% -8.515%
Anm Az Intern LT 24/03/2023 5.405 5.397 0.148% 0.0%
Anm Az Int Y 24/03/2023 6.643 6.58 0.957% -8.65%
Anm Az Nord Am LTE 24/03/2023 6.43 6.331 1.564% -10.1%
Anm Az Paesi Sv LTE 24/03/2023 6.427 6.365 0.974% -7.883%
Anm Bil Megat A 24/03/2023 5.229 5.195 0.654% -8.568%
Anm Bil Megat AD 24/03/2023 5.1 5.067 0.651% -9.526%
Anm Bil Megat F 24/03/2023 5.33 5.294 0.68% -7.865%
Anm Bil Megat Y 24/03/2023 5.328 5.292 0.68% -7.963%
ANM BLU REDD A 24/03/2023 4.782 4.777 0.105% -7.433%
ANM BLU RED AD 24/03/2023 3.897 3.893 0.103% -8.5%
ANM BLU REDD F 24/03/2023 4.906 4.9 0.122% -6.552%
Anm Piu' 15 A EUR 24/03/2023 5.757 5.752 0.087% -5.577%
Anm Piu' 15 AD 24/03/2023 5.238 5.233 0.096% -6.095%
Anm Piu' 15 F EUR 24/03/2023 6.31 6.305 0.079% -4.755%
Anm Piu' 15 N EUR 24/03/2023 5.704 5.699 0.088% -5.672%
Anm Piu' 30 A EUR 24/03/2023 6.13 6.122 0.131% -5.138%
Anm Piu' 30 AD 24/03/2023 5.383 5.376 0.13% -6.121%
Anm Piu' 30 F EUR 24/03/2023 6.75 6.742 0.119% -4.323%
Anm Piu' 30 N EUR 24/03/2023 6.031 6.024 0.116% -5.337%
Anm Piu' 70 A EUR 24/03/2023 8.754 8.723 0.355% -7.58%
Anm Piu' 70 AD 24/03/2023 7.604 7.577 0.356% -8.54%
Anm Piu' 70 F EUR 24/03/2023 9.807 9.772 0.358% -6.724%
Anm Piu' 70 N EUR 24/03/2023 8.608 8.577 0.361% -7.768%
Anm Ca Pi Obb A 24/03/2023 5.442 5.428 0.258% -6.911%
ANM CAP + OBB AD 24/03/2023 5.201 5.187 0.27% -7.423%
Anm Ca Pi Obb F 24/03/2023 5.834 5.819 0.258% -6.311%
Anm Ca Pi Obb N 24/03/2023 5.351 5.338 0.244% -7.101%
Anm Commodities 24/03/2023 5.209 5.218 -0.17% 0.0%
Anm Com. Az.Int. A 24/03/2023 5.303 5.261 0.798% -6.818%
Anm Com. Az.Int. 24/03/2023 5.304 5.263 0.779% -6.817%
Anm Com. Az.Int. F 24/03/2023 5.373 5.33 0.807% -6.05%
Anm Com. Az.Int. Y 24/03/2023 5.451 5.405 0.851% -5.414%
Anm Com. Bil. Pr. A 24/03/2023 4.677 4.66 0.365% -7.496%
Anm Com. Bil. Pr 24/03/2023 4.677 4.659 0.386% -7.496%
Anm Com. Bil. Pr. F 24/03/2023 4.728 4.71 0.382% -6.929%
Anm Com. Bil. Pr. Y 24/03/2023 4.739 4.723 0.339% -6.823%
Anm Com. Ob Corp. A 24/03/2023 4.59 4.593 -0.06% -5.497%
Anm Com. Ob Corp 24/03/2023 4.59 4.593 -0.06% -5.497%
Anm Com. Ob Corp. F 24/03/2023 4.642 4.645 -0.06% -4.955%
Anm Com. Ob Corp. Y 24/03/2023 4.639 4.642 -0.06% -4.939%
Anm Corp. Euro A 24/03/2023 4.94 4.941 -0.02% 0.0%
Anm Corp. Euro AD 24/03/2023 4.94 4.941 -0.02% 0.0%
Anm Corp. Euro F 24/03/2023 4.956 4.958 -0.04% 0.0%
Anm Corp. Euro Y 24/03/2023 4.954 4.955 -0.02% 0.0%
ANM CRES ITA A 24/03/2023 5.727 5.733 -0.1% -3.537%
ANM CRE ITA AD 24/03/2023 5.232 5.237 -0.09% -4.942%
ANM CRE ITA AP 24/03/2023 5.766 5.773 -0.12% -3.546%
Anm Cre Italia F 24/03/2023 6.001 6.007 -0.1% -2.896%
Anm Cre It New A 24/03/2023 5.263 5.279 -0.3% -2.681%
Anm Cre It New AD 24/03/2023 5.051 5.066 -0.29% -4.156%
Anm Cre It New AP 24/03/2023 5.267 5.284 -0.32% -2.679%
Anm Cre It New F 24/03/2023 5.355 5.371 -0.29% -2.192%
Anima Dinamix 24/03/2023 4.612 4.605 0.152% -7.296%
ANM ESAG AZ GL A 24/03/2023 6.008 5.945 1.06% -9.939%
ANM ESAG AZ GL F 24/03/2023 6.612 6.543 1.055% -7.043%
ANM ESAG AZ GL Y 24/03/2023 7.677 7.597 1.053% -7.182%
ANM ESAG AZ GL Z 24/03/2023 6.265 6.2 1.048% -8.594%
ANM ESAG AZ ZD 24/03/2023 5.976 5.914 1.048% -10.44%
ANM ESAG BIL A 24/03/2023 5.214 5.174 0.773% -6.324%
ANM ESAG BIL AD 24/03/2023 5.061 5.023 0.757% -7.274%
ANM ESAG BIL F 24/03/2023 5.351 5.311 0.753% -5.626%
Anm Esag Bil Y 24/03/2023 5.328 5.287 0.775% -5.666%
ANM ESAG BIL Z 24/03/2023 5.149 5.109 0.783% -6.738%
ANM ESAG BIL ZD 24/03/2023 5.023 4.984 0.783% -7.682%
ANM ESAG OB CORP 24/03/2023 4.56 4.56 0.0% -6.996%
ANM ESAG OB CO Y 24/03/2023 4.834 4.834 0.0% -7.038%
Anm Esag Prud. A 24/03/2023 4.695 4.671 0.514% -5.742%
Anm Esag Prud. F 24/03/2023 4.781 4.756 0.526% -4.856%
Anm Esag Prud. Y 24/03/2023 4.801 4.777 0.502% -4.553%
Anm Esag Prud. Z 24/03/2023 4.674 4.65 0.516% -5.975%
Anm Emergenti A 24/03/2023 11.624 11.563 0.528% -13.58%
Anm Emergenti AD 24/03/2023 10.268 10.214 0.529% -15.49%
Anm Emergenti B 24/03/2023 11.198 11.139 0.53% -13.79%
Anm Emergenti BD 24/03/2023 9.9 9.848 0.528% -15.71%
Anm Emergenti F 24/03/2023 12.932 12.863 0.536% -12.58%
Anm Emergenti Y 24/03/2023 5.6 5.571 0.521% -12.71%
Anm Europa A 24/03/2023 7.496 7.566 -0.92% 0.956%
Anm Europa AD 24/03/2023 6.429 6.49 -0.94% -1.077%
Anima Europa AI A 24/03/2023 4.94 4.938 0.041% -0.823%
Anima Europa AI 24/03/2023 4.866 4.864 0.041% -1.816%
Anima Europa AI F 24/03/2023 5.003 5 0.06% -0.02%
Anm Eur. AI Flex A 24/03/2023 4.82 4.819 0.021% 0.0%
Anm Eur. AI Flex 24/03/2023 4.771 4.77 0.021% 0.0%
Anm Eur. AI Flex F 24/03/2023 4.853 4.852 0.021% 0.0%
Anm Europa B 24/03/2023 7.307 7.376 -0.93% 0.828%
Anm Europa BD 24/03/2023 6.297 6.357 -0.94% -1.162%
Anm Europa F 24/03/2023 8.256 8.334 -0.93% 1.976%
Anm Europa Y 24/03/2023 8.32 8.398 -0.92% 2.098%
Anm Ev Bil M Pple26 24/03/2023 4.993 4.977 0.321% 0.0%
Anm Ev Bil M Pple27 24/03/2023 5.041 5.017 0.478% 0.0%
Anm Evo Bil 2022 24/03/2023 5.244 5.253 -0.17% -7.725%
Anm Fondo Impres 24/03/2023 4.663 4.655 0.172% -4.564%
Anm Fondo Impr P 24/03/2023 4.594 4.585 0.196% -6.072%
ANM TRADING A 24/03/2023 16.21 16.174 0.223% -7.334%
ANM TRADING AD 24/03/2023 13.416 13.386 0.224% -9.272%
ANM TRADING F 24/03/2023 18.329 18.287 0.23% -6.269%
ANMA FORZ DIN A 24/03/2023 7.332 7.327 0.068% -6.694%
ANMA FORZ DIN B 24/03/2023 7.327 7.321 0.082% -6.686%
ANMA FORZ DINAMI 24/03/2023 7.993 7.986 0.088% -7.155%
ANMA FORZ DIN NP 24/03/2023 7.964 7.958 0.075% -7.136%
ANMA FORZ EQU A 24/03/2023 7.122 7.109 0.183% -6.731%
ANMA FORZ EQU B 24/03/2023 7.122 7.109 0.183% -6.731%
ANMA FORZ EQUILI 24/03/2023 7.613 7.599 0.184% -7.192%
ANMA FORZ EQU NP 24/03/2023 7.594 7.58 0.185% -7.187%
ANMA FORZ MOD A 24/03/2023 6.311 6.292 0.302% -7.137%
ANMA FORZ MOD B 24/03/2023 6.31 6.292 0.286% -7.151%
ANMA FORZ MODERA 24/03/2023 6.661 6.642 0.286% -7.614%
ANMA FORZ MOD NP 24/03/2023 6.649 6.63 0.287% -7.601%
ANMA FORZ PRU A 24/03/2023 5.414 5.393 0.389% -7.199%
ANMA FORZ PRU B 24/03/2023 5.416 5.395 0.389% -7.197%
ANMA FORZ PRUDEN 24/03/2023 5.582 5.56 0.396% -7.644%
ANMA FORZ PRU NP 24/03/2023 5.578 5.557 0.378% -7.649%
Anm Legg Mul-Cre 24/03/2023 4.256 4.252 0.094% -7.819%
ANM MACRO DIV A 24/03/2023 4.768 4.758 0.21% -8.694%
ANM MACRO DIV AD 24/03/2023 4.012 4.003 0.225% -10.64%
ANM MACRO DIV F 24/03/2023 5.044 5.033 0.219% -7.771%
Anm Gl.Macro Fl. A 24/03/2023 4.208 4.207 0.024% -13.09%
Anm Gl.Macro Fl. 24/03/2023 3.991 3.99 0.025% -15.01%
Anm Gl.Macro Fl. F 24/03/2023 4.292 4.29 0.047% -12.24%
Anm Gl Ma Risk Co A 24/03/2023 4.74 4.734 0.127% -5.086%
Anm Gl Ma Risk Co F 24/03/2023 4.781 4.774 0.147% -4.685%
Anm Gl Ma Risk C FD 24/03/2023 4.791 4.785 0.125% -4.505%
Anm Iniz Europa A 24/03/2023 15.674 15.932 -1.61% -8.446%
ANM INIZ EUR AD 24/03/2023 13.551 13.774 -1.61% -10.4%
ANM INIZ EUR B 24/03/2023 15.474 15.736 -1.66% -8.232%
ANM INIZ EUR BD 24/03/2023 13.479 13.707 -1.66% -10.14%
ANM INIZ EUR F 24/03/2023 17.391 17.676 -1.61% -7.578%
ANM INIZ EUR Y 24/03/2023 6.827 6.942 -1.65% -7.078%
ANM INIZ ITA A 24/03/2023 10.343 10.545 -1.91% 6.563%
ANM INIZ ITA AD 24/03/2023 8.483 8.649 -1.91% 3.882%
ANM INIZ ITA AP 24/03/2023 10.149 10.348 -1.92% 6.562%
ANM INIZ ITA F 24/03/2023 10.903 11.116 -1.91% 7.673%
ANM INIZ ITA Y 24/03/2023 10.722 10.932 -1.92% 7.813%
Anm Robot&IA 2024 24/03/2023 4.473 4.454 0.427% -8.321%
Anm Inv.AgriTech 24/03/2023 4.528 4.538 -0.22% -8.08%
Anm Inv.AgriTech 26 03/03/2023 4.63 4.632 -0.04% -8.19%
Anm Inv Ci Eco 2025 24/03/2023 4.698 4.695 0.064% -10.2%
Anm Inv Clean En 24/03/2023 4.536 4.543 -0.15% -8.011%
Anm Inv CS & BD 27 24/03/2023 4.49 4.492 -0.04% -8.067%
Anm Inv ENG 2025 24/03/2023 4.528 4.511 0.377% -9.855%
Anm Fut Mob 25 24/03/2023 4.866 4.867 -0.02% -7.173%
Anm Inv Gender Eq26 24/03/2023 4.382 4.392 -0.22% -9.5%
Anm Gl Recov 25 24/03/2023 4.59 4.596 -0.13% -7.478%
Anm Inv Gl&Infr 27 24/03/2023 4.918 4.943 -0.5% 0.0%
Anm Inv Gl&Longe 24/03/2023 4.947 4.945 0.04% 0.0%
Anm Inv Gl&Lusso 27 24/03/2023 5.008 5.009 -0.02% 0.0%
Anm Inv Gl&Tr Md 24/03/2023 5.001 5 0.02% 0.0%
Anm Inv HC Inn26 24/03/2023 4.223 4.222 0.024% -10.77%
Anm Inv New Norm-25 24/03/2023 4.603 4.605 -0.04% -7.829%
Anm Inv SmartCit 24/03/2023 4.639 4.645 -0.12% -7.09%
Anm Inv Sm Ind 4 24/03/2023 4.656 4.657 -0.02% 0.0%
Anm Italia A 24/03/2023 29.34 29.911 -1.9% 9.576%
Anm Italia AD 24/03/2023 24.642 25.122 -1.91% 6.86%
Anm Italia B 24/03/2023 28.304 28.856 -1.91% 9.337%
Anm Italia BD 24/03/2023 23.76 24.223 -1.91% 6.633%
Anm Italia F 24/03/2023 32.3 32.927 -1.9% 10.571%
Anm Italia Y 24/03/2023 8.267 8.428 -1.91% 10.714%
Anm Liq Euro AM 24/03/2023 48.52 48.502 0.037% -0.333%
Anm Liq Euro FM 24/03/2023 49.096 49.077 0.039% -0.035%
Anima Liq Euro IM 24/03/2023 48.903 48.884 0.039% -0.133%
ANM MAGELLANO A 24/03/2023 5.201 5.166 0.678% -8.028%
ANM MAGELLANO AD 24/03/2023 4.91 4.877 0.677% -8.99%
ANM MAGELLANO F 24/03/2023 5.454 5.418 0.664% -7.245%
ANM MAGELLANO R 24/03/2023 5.223 5.188 0.675% -7.851%
ANM MAGELLANO RD 24/03/2023 4.957 4.924 0.67% -8.778%
Anm Meg People B 24/03/2023 6.368 6.294 1.176% -10.54%
Anm Meg People BD 24/03/2023 5.946 5.877 1.174% -12.44%
ANIMA MEGATREND 24/03/2023 6.676 6.598 1.182% -9.096%
Anm Meg People Y 24/03/2023 6.643 6.566 1.173% -9.422%
Anm Met Attivo 2024 24/03/2023 4.567 4.563 0.088% -6.548%
Anm Met At 2024 II 24/03/2023 4.631 4.628 0.065% -6.84%
Anm Metodo&Sel 2024 24/03/2023 4.817 4.821 -0.08% -5.752%
Anm MAlRisk Ctrl A 24/03/2023 4.622 4.617 0.108% 0.0%
Anm MAlRisk Ctrl 24/03/2023 4.526 4.521 0.111% 0.0%
Anm MAlRisk Ctrl F 24/03/2023 4.657 4.652 0.107% 0.0%
Anm Net 0 Az Int A 24/03/2023 5.203 5.155 0.931% 0.0%
Anm Net 0 Az Int 24/03/2023 5.203 5.155 0.931% 0.0%
Anm Net 0 Az Int F 24/03/2023 5.215 5.169 0.89% 0.0%
Anm Net 0 Az Int Y 24/03/2023 5.215 5.167 0.929% 0.0%
Anm Obbl Corporat A 24/03/2023 8.936 8.939 -0.03% -8.236%
ANM Obbl Corp AD 24/03/2023 7.91 7.912 -0.02% -8.745%
GestiL Obbl.Corp.A 24/03/2023 10.297 10.312 -0.14% -8.422%
ANM Obbl Corp Bl AD 24/03/2023 10.04 10.054 -0.13% -8.951%
ANM Obbl Corp Bl F 24/03/2023 10.463 10.478 -0.14% -7.758%
ANM Obbl Corp Bl Y 24/03/2023 10.508 10.523 -0.14% -7.825%
ANM OBB CORP F 24/03/2023 9.417 9.419 -0.02% -7.676%
Anm Obbl Corporat Y 24/03/2023 9.421 9.423 -0.02% -7.719%
Anm Obbl Emergent A 24/03/2023 6.54 6.537 0.046% -8.621%
ANM OBB EMER AD 24/03/2023 5.044 5.042 0.04% -9.784%
ANM OBB EMER B 24/03/2023 4.607 4.605 0.043% -9.078%
ANM OBB EMER F 24/03/2023 6.923 6.92 0.043% -8.024%
Anm Obbl Emergent Y 24/03/2023 4.757 4.755 0.042% -8.077%
ANIMA FIXOBBEURB 24/03/2023 8.524 8.515 0.106% -1.65%
Anm Ob Euro Core A 24/03/2023 4.604 4.592 0.261% -4.123%
Anm Ob Euro Core AD 24/03/2023 4.51 4.498 0.267% -4.631%
Anm Ob Euro Core F 24/03/2023 4.653 4.641 0.259% -3.883%
Anm Ob Euro Core Y 24/03/2023 4.662 4.65 0.258% -3.817%
Anima Ob Eur MLT A 21/03/2023 6.335 6.385 -0.78% -11.31%
Anima Ob Eur MLT AD 24/03/2023 4.348 4.333 0.346% -10.84%
Anima Ob Eur MLT F 21/03/2023 6.828 6.881 -0.77% -10.78%
ANM FIX EURO MLT 24/03/2023 6.887 6.862 0.364% -9.75%
Anima Ob Euro MLT Y 24/03/2023 4.492 4.475 0.38% -9.781%
Anm Obb Fle A 24/03/2023 4.504 4.492 0.267% -8.585%
Anm Obb Fle AD 24/03/2023 4.409 4.398 0.25% -9.112%
Anm Obb Fle F 24/03/2023 4.636 4.625 0.238% -7.925%
Anm Obb Fle FD 24/03/2023 4.496 4.485 0.245% -8.45%
Anm Obb Fle H 24/03/2023 4.579 4.568 0.241% -7.96%
Anm Obb Gov Flex A 24/03/2023 4.568 4.552 0.351% -6.795%
Anm Obb Gov Flex AD 24/03/2023 4.568 4.552 0.351% -6.795%
Anm Obb Gov Flex F 24/03/2023 4.608 4.592 0.348% -6.303%
Anm Obb Gov Flex FD 24/03/2023 4.608 4.592 0.348% -6.303%
Anm Obb Gov Flex Y 24/03/2023 4.606 4.59 0.349% -6.325%
Anm Obb. Gov. US A 24/03/2023 4.384 4.323 1.411% -3.415%
Anm Obb. Gov. US AD 24/03/2023 4.316 4.255 1.434% -3.918%
Anm Obb. Gov. US F 24/03/2023 4.448 4.386 1.414% -2.882%
Anm Obb. Gov. US Y 24/03/2023 4.443 4.38 1.438% -2.949%
ANM OBB HY A 24/03/2023 5.175 5.187 -0.23% -7.573%
Anm Fix HY A 24/03/2023 11.494 11.52 -0.22% -7.753%
ANM OBB HY AD 24/03/2023 4.895 4.906 -0.22% -8.93%
ANM HIGH Y BT A 24/03/2023 4.732 4.74 -0.16% -4.249%
ANM HIGH Y BT AD 24/03/2023 4.349 4.356 -0.16% -4.753%
ANM HIGH Y BT F 24/03/2023 4.929 4.937 -0.16% -3.467%
ANM HIGH Y BT Y 24/03/2023 4.923 4.931 -0.16% -3.641%
ANM OBB HY F 24/03/2023 5.277 5.289 -0.22% -6.783%
Anm Fix HY Y 24/03/2023 13.303 13.332 -0.21% -6.822%
Anm Obb. Int. A 24/03/2023 4.251 4.202 1.166% -7.204%
Anm Obb. Int. AD 24/03/2023 4.183 4.135 1.161% -7.742%
Anm Obb. Int. F 24/03/2023 4.309 4.259 1.174% -6.651%
Anm Obb. Int. Y 24/03/2023 4.302 4.253 1.152% -6.762%
GES EM MKTS A 24/03/2023 16.709 16.682 0.162% -4.645%
ANM EM MKTS AD 24/03/2023 4.888 4.88 0.164% -6.611%
GES EM MKTS F 24/03/2023 17.637 17.608 0.165% -3.295%
GestiL Eu A 24/03/2023 9.286 9.264 0.237% -2.396%
Anm Ob. Europa AD 24/03/2023 8.278 8.258 0.242% -4.389%
GES EUROPA F 24/03/2023 9.772 9.748 0.246% -1.033%
Anima Obb. Gl. 2024 24/03/2023 4.866 4.873 -0.14% -6.225%
Anm Obb Gl 2024 II 24/03/2023 4.832 4.84 -0.16% -5.607%
Anm Obb Gl 2025 24/03/2023 4.69 4.696 -0.12% -6.536%
GESTIL INT.A 24/03/2023 21.607 21.645 -0.17% -6.959%
Anm Ob. Intern. AD 24/03/2023 4.66 4.668 -0.17% -8.913%
GES INT F 24/03/2023 22.783 22.822 -0.17% -5.641%
GestiL It A 24/03/2023 14.289 14.308 -0.13% 0.997%
Anm Ob. Italia AD 24/03/2023 12.746 12.763 -0.13% -2.509%
GES ITA F 24/03/2023 15.06 15.078 -0.11% 2.421%
Anm Pacifico A 24/03/2023 7.631 7.579 0.686% -10.46%
Anm Pacifico AD 24/03/2023 6.745 6.699 0.687% -12.38%
Anm Pacifico B 24/03/2023 7.391 7.341 0.681% -10.69%
Anm Pacifico BD 24/03/2023 6.533 6.489 0.678% -12.61%
Anm Pacifico F 24/03/2023 8.46 8.403 0.678% -9.441%
Anm Pacifico Y 24/03/2023 5.784 5.744 0.696% -9.554%
Anm P.Gl SmC&ClC 24/03/2023 4.559 4.551 0.176% -6.693%
Anm Pat Gl&AgTec 24/03/2023 4.657 4.643 0.302% -6.58%
Anm Pat Gl&Blu Ec27 24/03/2023 5.006 4.991 0.301% 0.0%
Anm Pat Gl&CirEc 24/03/2023 4.973 4.958 0.303% 0.0%
Anm Pat Gl&Cl En 24 24/03/2023 4.711 4.69 0.448% -7.191%
Anm Pat Gl&C.Sec26D 24/03/2023 4.421 4.41 0.249% -7.568%
Anm Pat Gl&Dig.E 24/03/2023 4.493 4.485 0.178% -6.996%
Anm PG & EnTr26 Dis 24/03/2023 4.538 4.515 0.509% -6.913%
Anm Pat Gl&HC 25 24/03/2023 4.778 4.766 0.252% -7.259%
Anima P.Gl&ITech 24 24/03/2023 5.037 5.022 0.299% -5.656%
Anm Pat G&Long 2025 24/03/2023 4.909 4.883 0.532% -6.584%
Anm Pat Gl&Mob 25 24/03/2023 4.972 4.956 0.323% -7.1%
Anm Pat Gl&New N 24/03/2023 4.757 4.745 0.253% 0.0%
Anm Pat Gl&Nuovi 24/03/2023 4.602 4.59 0.261% -6.899%
Anm Pat Gl Robot 24 24/03/2023 5.028 5.013 0.299% -5.595%
Anm Patr Gl 2024 24/03/2023 4.876 4.862 0.288% -6.608%
Anm P.Gl Lux&Moda24 24/03/2023 4.818 4.792 0.543% -5.288%
Anm Pianeta A 24/03/2023 10.557 10.432 1.198% -7.443%
Anm Pianeta AD 24/03/2023 10.232 10.111 1.197% -7.977%
Anm Pianeta F 24/03/2023 11.198 11.066 1.193% -6.839%
Anm Pianeta R 24/03/2023 10.307 10.185 1.198% -7.767%
Anm Pianeta Y 24/03/2023 11.123 10.992 1.192% -6.889%
Anm PicPac BilMeg25 24/03/2023 4.653 4.638 0.323% -8.098%
Anm PicPac BMeg2 24/03/2023 4.811 4.777 0.712% -3.857%
Anm PicPac BM Ppl26 24/03/2023 5.004 4.987 0.341% 0.0%
Anm PicPac BM Pp262 24/03/2023 4.996 4.977 0.382% 0.0%
Anm PicPac ESG B 23 24/03/2023 5.359 5.356 0.056% -3.407%
Anm PicPac ES.Bil25 24/03/2023 4.67 4.66 0.215% -4.694%
Anm PicPac ESBil253 24/03/2023 5.043 5.029 0.278% 0.0%
Anm PicPac ESBil 24/03/2023 4.964 4.952 0.242% 0.0%
Anm PicPac Mag 2022 24/03/2023 5.156 5.149 0.136% -7.78%
Anm PicPac Mag23 24/03/2023 5.136 5.124 0.234% -9.13%
Anm PicPac Meg 2023 24/03/2023 4.949 4.891 1.186% -7.582%
Anm PicPac Meg23 II 24/03/2023 4.886 4.831 1.138% -7.304%
Anm PicPac Va Gl 22 24/03/2023 6.245 6.224 0.337% -3.058%
Anm PicPac Val Gl23 24/03/2023 6.301 6.277 0.382% -2.912%
Anm PicPac Val G 24/03/2023 5 4.99 0.2% 0.0%
Anm PicPac ValGl 24/03/2023 4.985 4.979 0.121% 0.0%
Anm PicPac Visc P25 24/03/2023 5.013 4.998 0.3% -2.528%
Anm Portf America 24/03/2023 5.222 5.228 -0.11% -5.944%
Anm Ptf Globale 24/03/2023 4.868 4.868 0.0% -5.255%
Anm PrimaSol 202 24/03/2023 5.037 5.025 0.239% 0.0%
Anm PrimaSol 2025 2 24/03/2023 5.023 5.011 0.239% 0.0%
Anm PrPasso ESG 24/03/2023 4.708 4.728 -0.42% -3.148%
Anm PrPsso ESG 2 24/03/2023 4.683 4.702 -0.4% -3.224%
Anm PrPsso ESG 3 24/03/2023 4.731 4.732 -0.02% -3.469%
Anm Primop Pac 2023 24/03/2023 5.263 5.263 0.0% -0.586%
Anm Pri Pac 2023 II 24/03/2023 5.156 5.155 0.019% -0.732%
GESTIELLE PRO IT 24/03/2023 5.169 5.199 -0.57% -0.251%
Anm Pro It AD 24/03/2023 4.722 4.749 -0.56% -2.559%
GESTI PRO ITA P 24/03/2023 5.314 5.344 -0.56% -0.244%
Anm Pro It F 24/03/2023 5.158 5.187 -0.55% 0.703%
AN PR DIN 22 MUL 24/03/2023 4.804 4.804 0.0% -1.698%
Anm Prog Cedo 2023 24/03/2023 4.781 4.766 0.315% -6.839%
Anm Prog Cedo-23 II 24/03/2023 4.82 4.808 0.25% -6.517%
Anm Quant Flex A 24/03/2023 4.256 4.236 0.472% -8.197%
Anm Quant Flex F 24/03/2023 4.32 4.299 0.488% -7.356%
Anm Quas Obb Fle 24/03/2023 4.183 4.172 0.264% -10.06%
Anm Red Bil 23 24/03/2023 8.857 8.863 -0.06% -8.322%
Anm Red Consum 23 24/03/2023 4.285 4.272 0.304% -8.946%
Anm Red Energy 23 24/03/2023 4.455 4.454 0.022% -4.194%
Anm Red He Care 23 24/03/2023 4.474 4.462 0.269% -6.519%
Anm Re P 22 IV 24/03/2023 9.071 9.069 0.022% -3.335%
Anima Red Piu 2023 24/03/2023 8.942 8.932 0.112% -4.72%
ANM RISER $ A 24/03/2023 5.927 5.855 1.23% 3.8%
ANM RISER $ F 24/03/2023 6.165 6.091 1.215% 4.174%
ANM RISER $ I 24/03/2023 6.106 6.032 1.227% 4.109%
Anm Riserva Em A 24/03/2023 4.879 4.827 1.077% -2.381%
Anm Riserva Em F 24/03/2023 5.01 4.957 1.069% -2.11%
AN RIS EMER H 24/03/2023 5.032 4.978 1.085% -2.158%
Anm Riserva Gl A 24/03/2023 4.563 4.55 0.286% -2.249%
Anm Riserva Gl F 24/03/2023 4.71 4.697 0.277% -1.936%
ANM Risparmio A 24/03/2023 6.977 6.985 -0.11% -6.274%
Anm Risparmio AD 24/03/2023 6.243 6.25 -0.11% -6.779%
Anm Risparmio F 24/03/2023 7.201 7.209 -0.11% -5.758%
Anm Risparmio H 24/03/2023 7.085 7.093 -0.11% -5.81%
AN RUS MUL-ASS A 24/03/2023 4.667 4.658 0.193% -6.51%
Anm Rus Multi-As AD 24/03/2023 3.812 3.805 0.184% -8.453%
AN RUS MUL-ASS F 24/03/2023 5.224 5.224 0.0% 0.0%
Anm STEP Equal24 24/03/2023 4.721 4.732 -0.23% -3.06%
Anm STEP Equal25 24/03/2023 4.886 4.882 0.082% -1.868%
Anm Selection A 24/03/2023 5.338 5.327 0.206% -6.695%
Anm Selection AD 24/03/2023 4.284 4.275 0.211% -8.637%
Anm Selection F 24/03/2023 5.564 5.552 0.216% -5.934%
GEST BEST SEL EQ 24/03/2023 4.892 4.876 0.328% -8.097%
Anm Sel M-B AD 24/03/2023 4.5 4.486 0.312% -10.05%
Anm Sel M-B F 24/03/2023 5.061 5.045 0.317% -7.155%
Anm Sel.Prudente A 24/03/2023 4.56 4.55 0.22% -6.211%
Anm Sel.Prudente 24/03/2023 4.511 4.502 0.2% -6.74%
Anm Sel.Prudente F 24/03/2023 4.62 4.611 0.195% -5.714%
Anm Sel Europ AD 24/03/2023 21.756 21.958 -0.92% -1.53%
Anm Sel Europa A 24/03/2023 23.325 23.541 -0.91% 0.327%
Anm Sel Europ BD 24/03/2023 21.863 22.065 -0.91% -1.669%
Anm Sel Europa F 24/03/2023 29.2 29.469 -0.91% 1.424%
Anm Sel Europa Y 24/03/2023 28.962 29.229 -0.91% 1.692%
Anm Sel Gl AD 24/03/2023 61.377 60.727 1.07% -10.45%
Anm Sel Gl A 24/03/2023 64.31 63.63 1.069% -8.908%
Anm Sel Gl BD 24/03/2023 60.753 60.111 1.068% -10.76%
Anm Sel Gl F 24/03/2023 80.214 79.363 1.072% -7.539%
Anm Sel Gl Y 24/03/2023 79.842 78.995 1.072% -7.67%
Anm Sforzesco A 24/03/2023 12.109 12.088 0.174% -6.89%
Anm Sforzesco AD 24/03/2023 11.049 11.029 0.181% -7.431%
Anm Sforzesco F 24/03/2023 12.906 12.882 0.186% -6.281%
Anm Sfo Plus A 24/03/2023 4.854 4.842 0.248% -7.011%
Anm Sfo Plus AD 24/03/2023 4.494 4.484 0.223% -7.569%
Anm Sfo Plus F 24/03/2023 5.091 5.079 0.236% -6.364%
Anm Sforzesco Z 24/03/2023 12.072 12.05 0.183% 0.0%
Anm Sforzesco ZD 24/03/2023 11.029 11.01 0.173% 0.0%
Anm Sol Cedola 2023 24/03/2023 8.729 8.767 -0.43% -8.501%
ANM SVIL GLO 22 24/03/2023 4.505 4.505 0.0% -2.256%
ANM SVIL GLO 23 24/03/2023 4.671 4.671 0.0% -2.362%
AN SV MUL-AS 23 24/03/2023 4.596 4.596 0.0% -2.565%
AN SV MUL 23 II 24/03/2023 4.618 4.62 -0.04% -3.45%
Anima Syst Gl.All A 24/03/2023 5.109 5.126 -0.33% -6.411%
Anima Syst Gl.All F 24/03/2023 5.233 5.251 -0.34% -5.729%
Anima T.Viscont. 24 24/03/2023 4.784 4.765 0.399% -4.435%
Anima Tesoreria 24/03/2023 50.15 50.132 0.036% 0.0%
Anm Traguardo 2023 24/03/2023 4.891 4.883 0.164% -2.879%
ANM Tra23 Flex 24/03/2023 4.908 4.903 0.102% -2.735%
ANM Trag 2024 Flex 24/03/2023 4.921 4.915 0.122% -3.244%
AnmTraguardo 2027 24/03/2023 5.017 5 0.34% 0.0%
AnmTraguardo 2027 2 24/03/2023 5.098 5.08 0.354% 0.0%
Anima Trag Ced 2028 24/03/2023 5.017 5.012 0.1% 0.0%
AnmTraguardo 202 24/03/2023 5.013 5.004 0.18% 0.0%
Anm Tricolore A 24/03/2023 6.04 6.017 0.382% -9.432%
Anm Tricolore AD 24/03/2023 5.482 5.461 0.385% -9.954%
Anm Tricolore F 24/03/2023 6.518 6.493 0.385% -9.157%
Anima Valore 2026 24/03/2023 5.302 5.278 0.455% -7.194%
Anm Valore Cp ES 24/03/2023 4.629 4.637 -0.17% -3.743%
Anm Valore Glob A 24/03/2023 51.696 51.25 0.87% -4.249%
Anm Valore Glob AD 24/03/2023 44.876 44.488 0.872% -6.162%
ANM VAL GLO B 24/03/2023 50.871 50.414 0.906% -4.254%
ANM VAL GL BD 24/03/2023 44.278 43.88 0.907% -6.149%
ANM VALO GLOB F 24/03/2023 56.587 56.097 0.873% -3.473%
Anm Val Glo Y 24/03/2023 56.761 56.249 0.91% -3.052%
Anm Val Mul-Cre 27 24/03/2023 5.032 5.036 -0.07% -4.697%
Anm Valore Obblig. 24/03/2023 4.799 4.794 0.104% -2.479%
ANM VESPUCCI A 24/03/2023 4.646 4.627 0.411% -9.593%
ANM VESPUCCI AD 24/03/2023 4.42 4.401 0.432% -10.14%
ANM VESPUCCI F 24/03/2023 4.825 4.805 0.416% -8.962%
ANM VESPUCCI RD 24/03/2023 4.457 4.438 0.428% -10.06%
ANM VESPUCCI H 24/03/2023 4.651 4.631 0.432% -9.461%
ANM VESPUCCI R 24/03/2023 4.658 4.638 0.431% -9.536%
Anm Visconteo A 24/03/2023 46.655 46.786 -0.28% -3.77%
Anm Visconteo AD 24/03/2023 41.714 41.831 -0.28% -4.756%
Anm Visconteo F 24/03/2023 49.624 49.762 -0.27% -3.141%
Anm Vis Plus A 24/03/2023 5.47 5.484 -0.25% -4.571%
Anm Vis Plus AD 24/03/2023 4.963 4.976 -0.26% -5.575%
Anm Vis Plus F 24/03/2023 5.783 5.798 -0.25% -3.809%
Anm Visconteo Z 24/03/2023 46.526 46.657 -0.28% 0.0%
Anm Visconteo ZD 24/03/2023 41.788 41.905 -0.27% 0.0%
Gest Ced Corporate 24/03/2023 4.491 4.5 -0.2% -6.787%
Gest Ced Corp Prof 24/03/2023 4.771 4.772 -0.02% -4.865%
Ges Ced M.Target V 24/03/2023 4.644 4.641 0.065% -5.282%
Ges CedMultiAs IIID 24/03/2023 4.419 4.416 0.068% -4.102%
Gest Profil Ced III 24/03/2023 4.278 4.278 0.0% -6.777%
Anm Pat Cr Sost A 24/03/2023 4.624 4.631 -0.15% -8.272%
Anm Pat Cr Sost 24/03/2023 4.624 4.631 -0.15% -8.29%
Anm Pat Difesa 24/03/2023 4.509 4.502 0.155% -6.588%
Anm Pat Red&Cres A 24/03/2023 4.62 4.62 0.0% -7.005%
Anm Pat Red&Cres 24/03/2023 4.619 4.62 -0.02% -7.025%
Anm Pat Reddito A 24/03/2023 4.556 4.553 0.066% -6.868%
Anm Pat Reddito 24/03/2023 4.556 4.553 0.066% -6.868%
Anm Tri Corp 23 24/03/2023 5.013 5.018 -0.1% 0.06%
Fonte: borsa italiana