Fondi Italiani

Anima Sgr Spa
Fondo Data Valore Prec. Perc. Perc./Anno
Alteia Europ A 28/03/2023 5.303 5.305 -0.03% -2.104%
Alteia Europ AD 28/03/2023 4.952 4.955 -0.06% -3.376%
Alteia Europ F 28/03/2023 5.401 5.404 -0.05% -1.207%
GES TR 28/03/2023 15.604 15.618 -0.09% -6.389%
Anm Ab Ret AD 28/03/2023 4.837 4.842 -0.1% -7.373%
Anm Ab Ret F 28/03/2023 5.236 5.24 -0.07% -5.675%
Anm Ac Merc Gl 2025 24/03/2023 4.95 4.972 -0.44% -5.732%
Anm Alto Pot Eur AD 28/03/2023 3.091 3.09 0.032% -3.677%
Anm Alto Pot Eur 28/03/2023 3.807 3.807 0.0% -0.756%
Anm Alto Pot Ita A 28/03/2023 6.122 6.127 -0.08% -0.114%
Anm Alto Pot Ita AD 28/03/2023 5.354 5.358 -0.07% -3.601%
Anm Alto Pot Ita F 28/03/2023 6.89 6.896 -0.08% 0.878%
AN ALT PT ITA YD 28/03/2023 6.106 6.111 -0.08% -2.6%
Anm America A 28/03/2023 34.801 35.038 -0.67% -13.96%
Anm America AD 28/03/2023 30.87 31.081 -0.67% -15.76%
Anm Ame AI A 28/03/2023 4.899 4.9 -0.02% -8.0%
Anm Ame AI AD 28/03/2023 4.778 4.778 0.0% -8.938%
Anm Ame AI F 28/03/2023 4.991 4.992 -0.02% -7.23%
Anm America B 28/03/2023 33.914 34.146 -0.67% -14.17%
Anm America BD 28/03/2023 30.249 30.456 -0.68% -15.97%
Anm America F 28/03/2023 38.363 38.624 -0.67% -12.97%
Anm America Y 28/03/2023 6.951 6.998 -0.67% -13.1%
Anm Az Europa LTE 28/03/2023 6.299 6.302 -0.04% 0.382%
Anm Az Gl ex EMU A 28/03/2023 6.554 6.583 -0.44% -10.07%
Anm Az Gl ex EMU AD 28/03/2023 6.187 6.214 -0.43% -11.86%
Anm Az Gl ex EMU B 28/03/2023 6.591 6.62 -0.43% -10.26%
Anm Az Gl ex EMU BD 28/03/2023 6.206 6.233 -0.43% -12.09%
Anm Az Gl ex EMU F 28/03/2023 6.81 6.841 -0.45% -9.127%
Anm Az Gl ex EMU Y 28/03/2023 6.893 6.923 -0.43% -9.135%
Anm Az Int A 28/03/2023 6.446 6.463 -0.26% -10.52%
Anm Az Int AD 28/03/2023 6.012 6.028 -0.26% -12.24%
Anm Az Int F 28/03/2023 5.139 5.152 -0.25% -9.525%
Anm Az Intern LT 28/03/2023 5.407 5.411 -0.07% 0.0%
Anm Az Int Y 28/03/2023 6.62 6.637 -0.25% -9.649%
Anm Az Nord Am LTE 28/03/2023 6.396 6.433 -0.57% -11.82%
Anm Az Paesi Sv LTE 28/03/2023 6.414 6.439 -0.38% -8.957%
Anm Bil Megat A 28/03/2023 5.191 5.214 -0.44% -9.517%
Anm Bil Megat AD 28/03/2023 5.064 5.085 -0.41% -10.43%
Anm Bil Megat F 28/03/2023 5.292 5.314 -0.41% -8.822%
Anm Bil Megat Y 28/03/2023 5.29 5.312 -0.41% -8.919%
ANM BLU REDD A 28/03/2023 4.762 4.753 0.189% -7.998%
ANM BLU RED AD 28/03/2023 3.881 3.874 0.181% -9.046%
ANM BLU REDD F 28/03/2023 4.886 4.877 0.185% -7.11%
Anm Piu' 15 A EUR 28/03/2023 5.735 5.743 -0.13% -5.705%
Anm Piu' 15 AD 28/03/2023 5.218 5.225 -0.13% -6.235%
Anm Piu' 15 F EUR 28/03/2023 6.287 6.296 -0.14% -4.887%
Anm Piu' 15 N EUR 28/03/2023 5.683 5.691 -0.14% -5.786%
Anm Piu' 30 A EUR 28/03/2023 6.103 6.1 0.049% -5.35%
Anm Piu' 30 AD 28/03/2023 5.359 5.356 0.056% -6.328%
Anm Piu' 30 F EUR 28/03/2023 6.721 6.717 0.06% -4.531%
Anm Piu' 30 N EUR 28/03/2023 6.005 6.001 0.067% -5.537%
Anm Piu' 70 A EUR 28/03/2023 8.768 8.779 -0.12% -8.198%
Anm Piu' 70 AD 28/03/2023 7.617 7.626 -0.11% -9.138%
Anm Piu' 70 F EUR 28/03/2023 9.824 9.835 -0.11% -7.347%
Anm Piu' 70 N EUR 28/03/2023 8.622 8.632 -0.11% -8.374%
Anm Ca Pi Obb A 28/03/2023 5.42 5.431 -0.2% -7.064%
ANM CAP + OBB AD 28/03/2023 5.179 5.189 -0.19% -7.6%
Anm Ca Pi Obb F 28/03/2023 5.81 5.821 -0.18% -6.486%
Anm Ca Pi Obb N 28/03/2023 5.329 5.34 -0.2% -7.257%
Anm Commodities 28/03/2023 5.257 5.213 0.844% 0.0%
Anm Com. Az.Int. A 28/03/2023 5.282 5.295 -0.24% -7.77%
Anm Com. Az.Int. 28/03/2023 5.284 5.297 -0.24% -7.751%
Anm Com. Az.Int. F 28/03/2023 5.351 5.366 -0.28% -7.004%
Anm Com. Az.Int. Y 28/03/2023 5.426 5.442 -0.29% -6.432%
Anm Com. Bil. Pr. A 28/03/2023 4.653 4.666 -0.27% -8.062%
Anm Com. Bil. Pr 28/03/2023 4.652 4.666 -0.3% -8.081%
Anm Com. Bil. Pr. F 28/03/2023 4.703 4.717 -0.29% -7.53%
Anm Com. Bil. Pr. Y 28/03/2023 4.714 4.727 -0.27% -7.405%
Anm Com. Ob Corp. A 28/03/2023 4.577 4.582 -0.1% -5.707%
Anm Com. Ob Corp 28/03/2023 4.577 4.582 -0.1% -5.707%
Anm Com. Ob Corp. F 28/03/2023 4.63 4.635 -0.1% -5.162%
Anm Com. Ob Corp. Y 28/03/2023 4.626 4.631 -0.1% -5.166%
Anm Corp. Euro A 28/03/2023 4.924 4.931 -0.14% 0.0%
Anm Corp. Euro AD 28/03/2023 4.924 4.931 -0.14% 0.0%
Anm Corp. Euro F 28/03/2023 4.941 4.948 -0.14% 0.0%
Anm Corp. Euro Y 28/03/2023 4.938 4.945 -0.14% 0.0%
ANM CRES ITA A 28/03/2023 5.71 5.718 -0.14% -4.017%
ANM CRE ITA AD 28/03/2023 5.216 5.223 -0.13% -5.422%
ANM CRE ITA AP 28/03/2023 5.75 5.757 -0.12% -4.007%
Anm Cre Italia F 28/03/2023 5.984 5.992 -0.13% -3.39%
Anm Cre It New A 28/03/2023 5.249 5.259 -0.19% -3.083%
Anm Cre It New AD 28/03/2023 5.038 5.047 -0.17% -4.547%
Anm Cre It New AP 28/03/2023 5.253 5.264 -0.2% -3.099%
Anm Cre It New F 28/03/2023 5.341 5.351 -0.18% -2.608%
Anima Dinamix 28/03/2023 4.62 4.63 -0.21% -7.117%
ANM ESAG AZ GL A 28/03/2023 5.985 6.009 -0.39% -11.07%
ANM ESAG AZ GL F 28/03/2023 6.587 6.613 -0.39% -8.208%
ANM ESAG AZ GL Y 28/03/2023 7.648 7.679 -0.4% -8.341%
ANM ESAG AZ GL Z 28/03/2023 6.24 6.266 -0.41% -9.748%
ANM ESAG AZ ZD 28/03/2023 5.953 5.977 -0.4% -11.55%
ANM ESAG BIL A 28/03/2023 5.177 5.198 -0.4% -7.189%
ANM ESAG BIL AD 28/03/2023 5.025 5.045 -0.39% -8.135%
ANM ESAG BIL F 28/03/2023 5.314 5.335 -0.39% -6.477%
Anm Esag Bil Y 28/03/2023 5.29 5.311 -0.39% -6.537%
ANM ESAG BIL Z 28/03/2023 5.111 5.132 -0.4% -7.627%
ANM ESAG BIL ZD 28/03/2023 4.986 5.007 -0.41% -8.564%
ANM ESAG OB CORP 28/03/2023 4.545 4.552 -0.15% -7.112%
ANM ESAG OB CO Y 28/03/2023 4.818 4.825 -0.14% -7.168%
Anm Esag Prud. A 28/03/2023 4.662 4.679 -0.36% -6.442%
Anm Esag Prud. F 28/03/2023 4.748 4.765 -0.35% -5.55%
Anm Esag Prud. Y 28/03/2023 4.768 4.785 -0.35% -5.265%
Anm Esag Prud. Z 28/03/2023 4.642 4.658 -0.34% -6.656%
Anm Emergenti A 28/03/2023 11.534 11.507 0.235% -13.64%
Anm Emergenti AD 28/03/2023 10.188 10.165 0.226% -15.56%
Anm Emergenti B 28/03/2023 11.111 11.085 0.235% -13.86%
Anm Emergenti BD 28/03/2023 9.823 9.8 0.235% -15.77%
Anm Emergenti F 28/03/2023 12.833 12.803 0.234% -12.65%
Anm Emergenti Y 28/03/2023 5.557 5.545 0.216% -12.79%
Anm Europa A 28/03/2023 7.57 7.57 0.0% 1.679%
Anm Europa AD 28/03/2023 6.492 6.493 -0.01% -0.384%
Anima Europa AI A 28/03/2023 4.933 4.931 0.041% -1.379%
Anima Europa AI 28/03/2023 4.86 4.858 0.041% -2.331%
Anima Europa AI F 28/03/2023 4.996 4.994 0.04% -0.577%
Anm Eur. AI Flex A 28/03/2023 4.819 4.812 0.145% 0.0%
Anm Eur. AI Flex 28/03/2023 4.77 4.763 0.147% 0.0%
Anm Eur. AI Flex F 28/03/2023 4.853 4.845 0.165% 0.0%
Anm Europa B 28/03/2023 7.379 7.38 -0.01% 1.541%
Anm Europa BD 28/03/2023 6.359 6.36 -0.01% -0.454%
Anm Europa F 28/03/2023 8.338 8.338 0.0% 2.697%
Anm Europa Y 28/03/2023 8.403 8.404 -0.01% 2.827%
Anm Ev Bil M Pple26 24/03/2023 4.993 4.977 0.321% 0.0%
Anm Ev Bil M Pple27 24/03/2023 5.041 5.017 0.478% 0.0%
Anm Evo Bil 2022 24/03/2023 5.244 5.253 -0.17% -7.725%
Anm Fondo Impres 28/03/2023 4.658 4.668 -0.21% -4.392%
Anm Fondo Impr P 28/03/2023 4.588 4.598 -0.21% -6.137%
ANM TRADING A 28/03/2023 16.162 16.157 0.031% -7.672%
ANM TRADING AD 28/03/2023 13.377 13.372 0.037% -9.603%
ANM TRADING F 28/03/2023 18.277 18.271 0.033% -6.612%
ANMA FORZ DIN A 28/03/2023 7.331 7.327 0.055% -6.896%
ANMA FORZ DIN B 28/03/2023 7.325 7.321 0.055% -6.901%
ANMA FORZ DINAMI 28/03/2023 7.99 7.987 0.038% -7.362%
ANMA FORZ DIN NP 28/03/2023 7.962 7.958 0.05% -7.343%
ANMA FORZ EQU A 28/03/2023 7.119 7.123 -0.05% -6.758%
ANMA FORZ EQU B 28/03/2023 7.119 7.123 -0.05% -6.758%
ANMA FORZ EQUILI 28/03/2023 7.609 7.613 -0.05% -7.23%
ANMA FORZ EQU NP 28/03/2023 7.59 7.595 -0.06% -7.213%
ANMA FORZ MOD A 28/03/2023 6.306 6.321 -0.23% -7.032%
ANMA FORZ MOD B 28/03/2023 6.306 6.321 -0.23% -7.032%
ANMA FORZ MODERA 28/03/2023 6.656 6.672 -0.24% -7.504%
ANMA FORZ MOD NP 28/03/2023 6.644 6.66 -0.24% -7.491%
ANMA FORZ PRU A 28/03/2023 5.403 5.414 -0.2% -7.213%
ANMA FORZ PRU B 28/03/2023 5.405 5.416 -0.2% -7.226%
ANMA FORZ PRUDEN 28/03/2023 5.57 5.581 -0.19% -7.674%
ANMA FORZ PRU NP 28/03/2023 5.567 5.577 -0.17% -7.663%
Anm Legg Mul-Cre 28/03/2023 4.235 4.242 -0.16% -8.015%
ANM MACRO DIV A 28/03/2023 4.727 4.737 -0.21% -9.253%
ANM MACRO DIV AD 28/03/2023 3.977 3.985 -0.2% -11.2%
ANM MACRO DIV F 28/03/2023 5.002 5.012 -0.2% -8.338%
Anm Gl.Macro Fl. A 28/03/2023 4.198 4.197 0.024% -13.12%
Anm Gl.Macro Fl. 28/03/2023 3.981 3.981 0.0% -15.04%
Anm Gl.Macro Fl. F 28/03/2023 4.281 4.281 0.0% -12.31%
Anm Gl Ma Risk Co A 28/03/2023 4.72 4.725 -0.1% -5.354%
Anm Gl Ma Risk Co F 28/03/2023 4.76 4.765 -0.1% -4.99%
Anm Gl Ma Risk C FD 28/03/2023 4.77 4.775 -0.1% -4.809%
Anm Iniz Europa A 28/03/2023 15.701 15.761 -0.38% -8.821%
ANM INIZ EUR AD 28/03/2023 13.574 13.626 -0.38% -10.76%
ANM INIZ EUR B 28/03/2023 15.503 15.567 -0.41% -8.585%
ANM INIZ EUR BD 28/03/2023 13.504 13.559 -0.4% -10.49%
ANM INIZ EUR F 28/03/2023 17.422 17.489 -0.38% -7.956%
ANM INIZ EUR Y 28/03/2023 6.841 6.869 -0.4% -7.429%
ANM INIZ ITA A 28/03/2023 10.413 10.408 0.048% 6.331%
ANM INIZ ITA AD 28/03/2023 8.541 8.536 0.059% 3.653%
ANM INIZ ITA AP 28/03/2023 10.219 10.213 0.059% 6.337%
ANM INIZ ITA F 28/03/2023 10.979 10.973 0.055% 7.437%
ANM INIZ ITA Y 28/03/2023 10.797 10.792 0.046% 7.583%
Anm Robot&IA 2024 24/03/2023 4.473 4.454 0.427% -8.321%
Anm Inv.AgriTech 26 03/03/2023 4.63 4.632 -0.04% -8.19%
Anm Inv.AgriTech 24/03/2023 4.528 4.538 -0.22% -8.08%
Anm Inv Ci Eco 2025 24/03/2023 4.698 4.695 0.064% -10.2%
Anm Inv Clean En 24/03/2023 4.536 4.543 -0.15% -8.011%
Anm Inv CS & BD 27 24/03/2023 4.49 4.492 -0.04% -8.067%
Anm Inv ENG 2025 24/03/2023 4.528 4.511 0.377% -9.855%
Anm Fut Mob 25 24/03/2023 4.866 4.867 -0.02% -7.173%
Anm Inv Gender Eq26 24/03/2023 4.382 4.392 -0.22% -9.5%
Anm Gl Recov 25 24/03/2023 4.59 4.596 -0.13% -7.478%
Anm Inv Gl&Infr 27 24/03/2023 4.918 4.943 -0.5% 0.0%
Anm Inv Gl&Longe 24/03/2023 4.947 4.945 0.04% 0.0%
Anm Inv Gl&Lusso 27 24/03/2023 5.008 5.009 -0.02% 0.0%
Anm Inv Gl&Tr Md 24/03/2023 5.001 5 0.02% 0.0%
Anm Inv HC Inn26 24/03/2023 4.223 4.222 0.024% -10.77%
Anm Inv New Norm-25 24/03/2023 4.603 4.605 -0.04% -7.829%
Anm Inv SmartCit 24/03/2023 4.639 4.645 -0.12% -7.09%
Anm Inv Sm Ind 4 24/03/2023 4.656 4.657 -0.02% 0.0%
Anm Italia A 28/03/2023 29.781 29.577 0.69% 9.942%
Anm Italia AD 28/03/2023 25.011 24.842 0.68% 7.21%
Anm Italia B 28/03/2023 28.721 28.533 0.659% 9.668%
Anm Italia BD 28/03/2023 24.11 23.952 0.66% 6.956%
Anm Italia F 28/03/2023 32.794 32.563 0.709% 10.955%
Anm Italia Y 28/03/2023 8.39 8.335 0.66% 11.052%
Anm Liq Euro AM 28/03/2023 48.511 48.515 0.0% -0.331%
Anm Liq Euro FM 28/03/2023 49.088 49.092 0.0% -0.033%
Anima Liq Euro IM 28/03/2023 48.894 48.898 0.0% -0.133%
ANM MAGELLANO A 28/03/2023 5.172 5.186 -0.27% -8.751%
ANM MAGELLANO AD 28/03/2023 4.883 4.896 -0.26% -9.708%
ANM MAGELLANO F 28/03/2023 5.425 5.44 -0.27% -7.973%
ANM MAGELLANO R 28/03/2023 5.193 5.208 -0.28% -8.606%
ANM MAGELLANO RD 28/03/2023 4.929 4.943 -0.28% -9.526%
Anm Meg People B 28/03/2023 6.318 6.354 -0.56% -11.99%
Anm Meg People BD 28/03/2023 5.899 5.933 -0.57% -13.85%
ANIMA MEGATREND 28/03/2023 6.624 6.662 -0.57% -10.55%
Anm Meg People Y 28/03/2023 6.592 6.629 -0.55% -10.88%
Anm Met Attivo 2024 24/03/2023 4.567 4.563 0.088% -6.548%
Anm Met At 2024 II 24/03/2023 4.631 4.628 0.065% -6.84%
Anm Metodo&Sel 2024 24/03/2023 4.817 4.821 -0.08% -5.752%
Anm MAlRisk Ctrl A 28/03/2023 4.611 4.616 -0.1% -7.78%
Anm MAlRisk Ctrl 28/03/2023 4.515 4.52 -0.11% -9.7%
Anm MAlRisk Ctrl F 28/03/2023 4.646 4.651 -0.1% -7.08%
Anm Net 0 Az Int A 28/03/2023 5.188 5.212 -0.46% 0.0%
Anm Net 0 Az Int 28/03/2023 5.188 5.212 -0.46% 0.0%
Anm Net 0 Az Int F 28/03/2023 5.201 5.224 -0.44% 0.0%
Anm Net 0 Az Int Y 28/03/2023 5.201 5.224 -0.44% 0.0%
Anm Obbl Corporat A 28/03/2023 8.907 8.92 -0.14% -8.241%
ANM Obbl Corp AD 28/03/2023 7.883 7.895 -0.15% -8.772%
GestiL Obbl.Corp.A 28/03/2023 10.268 10.279 -0.1% -8.591%
ANM Obbl Corp Bl AD 28/03/2023 10.012 10.023 -0.11% -9.114%
ANM Obbl Corp Bl F 28/03/2023 10.434 10.445 -0.1% -7.933%
ANM Obbl Corp Bl Y 28/03/2023 10.48 10.491 -0.1% -7.989%
ANM OBB CORP F 28/03/2023 9.386 9.4 -0.14% -7.691%
Anm Obbl Corporat Y 28/03/2023 9.39 9.404 -0.14% -7.733%
Anm Obbl Emergent A 28/03/2023 6.509 6.527 -0.27% -9.181%
ANM OBB EMER AD 28/03/2023 5.021 5.034 -0.25% -10.32%
ANM OBB EMER B 28/03/2023 4.585 4.597 -0.26% -9.637%
ANM OBB EMER F 28/03/2023 6.892 6.91 -0.26% -8.582%
Anm Obbl Emergent Y 28/03/2023 4.736 4.748 -0.25% -8.624%
ANIMA FIXOBBEURB 28/03/2023 8.514 8.518 -0.04% -1.72%
Anm Ob Euro Core A 28/03/2023 4.587 4.594 -0.15% -4.298%
Anm Ob Euro Core AD 28/03/2023 4.493 4.5 -0.15% -4.809%
Anm Ob Euro Core F 28/03/2023 4.636 4.643 -0.15% -4.076%
Anm Ob Euro Core Y 28/03/2023 4.645 4.652 -0.15% -4.009%
Anima Ob Eur MLT A 21/03/2023 6.335 6.385 -0.78% -11.31%
Anima Ob Eur MLT AD 28/03/2023 4.309 4.327 -0.41% -11.39%
Anima Ob Eur MLT F 21/03/2023 6.828 6.881 -0.77% -10.78%
ANM FIX EURO MLT 28/03/2023 6.826 6.853 -0.39% -10.31%
Anima Ob Euro MLT Y 28/03/2023 4.452 4.47 -0.4% -10.35%
Anm Obb Fle A 28/03/2023 4.48 4.493 -0.28% -8.665%
Anm Obb Fle AD 28/03/2023 4.386 4.399 -0.29% -9.193%
Anm Obb Fle F 28/03/2023 4.612 4.626 -0.3% -7.999%
Anm Obb Fle FD 28/03/2023 4.473 4.486 -0.29% -8.509%
Anm Obb Fle H 28/03/2023 4.555 4.569 -0.3% -8.054%
Anm Obb Gov Flex A 28/03/2023 4.534 4.544 -0.22% -7.128%
Anm Obb Gov Flex AD 28/03/2023 4.534 4.544 -0.22% -7.128%
Anm Obb Gov Flex F 28/03/2023 4.574 4.584 -0.21% -6.634%
Anm Obb Gov Flex FD 28/03/2023 4.575 4.585 -0.21% -6.614%
Anm Obb Gov Flex Y 28/03/2023 4.572 4.582 -0.21% -6.675%
Anm Obb. Gov. US A 28/03/2023 4.302 4.334 -0.73% -5.033%
Anm Obb. Gov. US AD 28/03/2023 4.235 4.266 -0.72% -5.532%
Anm Obb. Gov. US F 28/03/2023 4.365 4.397 -0.72% -4.465%
Anm Obb. Gov. US Y 28/03/2023 4.36 4.392 -0.72% -4.574%
ANM OBB HY A 28/03/2023 5.183 5.18 0.058% -7.397%
Anm Fix HY A 28/03/2023 11.512 11.504 0.07% -7.571%
ANM OBB HY AD 28/03/2023 4.903 4.9 0.061% -8.73%
ANM HIGH Y BT A 28/03/2023 4.733 4.734 -0.02% -4.229%
ANM HIGH Y BT AD 28/03/2023 4.35 4.351 -0.02% -4.731%
ANM HIGH Y BT F 28/03/2023 4.931 4.931 0.0% -3.427%
ANM HIGH Y BT Y 28/03/2023 4.924 4.925 -0.02% -3.621%
ANM OBB HY F 28/03/2023 5.286 5.282 0.076% -6.591%
Anm Fix HY Y 28/03/2023 13.326 13.316 0.075% -6.635%
Anm Obb. Int. A 28/03/2023 4.192 4.212 -0.47% -8.09%
Anm Obb. Int. AD 28/03/2023 4.125 4.145 -0.48% -8.618%
Anm Obb. Int. F 28/03/2023 4.249 4.27 -0.49% -7.57%
Anm Obb. Int. Y 28/03/2023 4.243 4.263 -0.46% -7.64%
GES EM MKTS A 28/03/2023 16.686 16.681 0.03% -4.684%
ANM EM MKTS AD 28/03/2023 4.881 4.88 0.02% -6.655%
GES EM MKTS F 28/03/2023 17.615 17.609 0.034% -3.342%
GestiL Eu A 28/03/2023 9.291 9.292 -0.01% -2.549%
Anm Ob. Europa AD 28/03/2023 8.283 8.284 -0.01% -4.519%
GES EUROPA F 28/03/2023 9.779 9.779 0.0% -1.182%
Anima Obb. Gl. 2024 24/03/2023 4.866 4.873 -0.14% -6.225%
Anm Obb Gl 2024 II 24/03/2023 4.832 4.84 -0.16% -5.607%
Anm Obb Gl 2025 24/03/2023 4.69 4.696 -0.12% -6.536%
GESTIL INT.A 28/03/2023 21.515 21.524 -0.04% -7.207%
Anm Ob. Intern. AD 28/03/2023 4.64 4.642 -0.04% -9.162%
GES INT F 28/03/2023 22.689 22.699 -0.04% -5.902%
GestiL It A 28/03/2023 14.303 14.308 -0.03% 0.697%
Anm Ob. Italia AD 28/03/2023 12.758 12.763 -0.03% -2.796%
GES ITA F 28/03/2023 15.076 15.081 -0.03% 2.12%
Anm Pacifico A 28/03/2023 7.583 7.556 0.357% -10.19%
Anm Pacifico AD 28/03/2023 6.702 6.679 0.344% -12.12%
Anm Pacifico B 28/03/2023 7.344 7.319 0.342% -10.42%
Anm Pacifico BD 28/03/2023 6.492 6.469 0.356% -12.34%
Anm Pacifico F 28/03/2023 8.408 8.378 0.358% -9.171%
Anm Pacifico Y 28/03/2023 5.748 5.727 0.367% -9.295%
Anm P.Gl SmC&ClC 24/03/2023 4.559 4.551 0.176% -6.693%
Anm Pat Gl&AgTec 24/03/2023 4.657 4.643 0.302% -6.58%
Anm Pat Gl&Blu Ec27 24/03/2023 5.006 4.991 0.301% 0.0%
Anm Pat Gl&CirEc 24/03/2023 4.973 4.958 0.303% 0.0%
Anm Pat Gl&Cl En 24 24/03/2023 4.711 4.69 0.448% -7.191%
Anm Pat Gl&C.Sec26D 24/03/2023 4.421 4.41 0.249% -7.568%
Anm Pat Gl&Dig.E 24/03/2023 4.493 4.485 0.178% -6.996%
Anm PG & EnTr26 Dis 24/03/2023 4.538 4.515 0.509% -6.913%
Anm Pat Gl&HC 25 24/03/2023 4.778 4.766 0.252% -7.259%
Anima P.Gl&ITech 24 24/03/2023 5.037 5.022 0.299% -5.656%
Anm Pat G&Long 2025 24/03/2023 4.909 4.883 0.532% -6.584%
Anm Pat Gl&Mob 25 24/03/2023 4.972 4.956 0.323% -7.1%
Anm Pat Gl&New N 24/03/2023 4.757 4.745 0.253% 0.0%
Anm Pat Gl&Nuovi 24/03/2023 4.602 4.59 0.261% -6.899%
Anm Pat Gl Robot 24 24/03/2023 5.028 5.013 0.299% -5.595%
Anm Patr Gl 2024 24/03/2023 4.876 4.862 0.288% -6.608%
Anm P.Gl Lux&Moda24 24/03/2023 4.818 4.792 0.543% -5.288%
Anm Pianeta A 28/03/2023 10.409 10.461 -0.49% -8.339%
Anm Pianeta AD 28/03/2023 10.089 10.139 -0.49% -8.87%
Anm Pianeta F 28/03/2023 11.042 11.097 -0.49% -7.745%
Anm Pianeta R 28/03/2023 10.163 10.214 -0.49% -8.655%
Anm Pianeta Y 28/03/2023 10.968 11.022 -0.49% -7.785%
Anm PicPac BilMeg25 24/03/2023 4.653 4.638 0.323% -8.098%
Anm PicPac BMeg2 24/03/2023 4.811 4.777 0.712% -3.857%
Anm PicPac BM Ppl26 24/03/2023 5.004 4.987 0.341% 0.0%
Anm PicPac BM Pp262 24/03/2023 4.996 4.977 0.382% 0.0%
Anm PicPac ESG B 23 24/03/2023 5.359 5.356 0.056% -3.407%
Anm PicPac ES.Bil25 24/03/2023 4.67 4.66 0.215% -4.694%
Anm PicPac ESBil253 24/03/2023 5.043 5.029 0.278% 0.0%
Anm PicPac ESBil 24/03/2023 4.964 4.952 0.242% 0.0%
Anm PicPac Mag 2022 24/03/2023 5.156 5.149 0.136% -7.78%
Anm PicPac Mag23 24/03/2023 5.136 5.124 0.234% -9.13%
Anm PicPac Meg 2023 24/03/2023 4.949 4.891 1.186% -7.582%
Anm PicPac Meg23 II 24/03/2023 4.886 4.831 1.138% -7.304%
Anm PicPac Va Gl 22 24/03/2023 6.245 6.224 0.337% -3.058%
Anm PicPac Val Gl23 24/03/2023 6.301 6.277 0.382% -2.912%
Anm PicPac Val G 24/03/2023 5 4.99 0.2% 0.0%
Anm PicPac ValGl 24/03/2023 4.985 4.979 0.121% 0.0%
Anm PicPac Visc P25 24/03/2023 5.013 4.998 0.3% -2.528%
Anm Portf America 24/03/2023 5.222 5.228 -0.11% -5.944%
Anm Ptf Globale 24/03/2023 4.868 4.868 0.0% -5.255%
Anm PrimaSol 202 24/03/2023 5.037 5.025 0.239% 0.0%
Anm PrimaSol 2025 2 24/03/2023 5.023 5.011 0.239% 0.0%
Anm PrPasso ESG 24/03/2023 4.708 4.728 -0.42% -3.148%
Anm PrPsso ESG 2 24/03/2023 4.683 4.702 -0.4% -3.224%
Anm PrPsso ESG 3 24/03/2023 4.731 4.732 -0.02% -3.469%
Anm Primop Pac 2023 24/03/2023 5.263 5.263 0.0% -0.586%
Anm Pri Pac 2023 II 24/03/2023 5.156 5.155 0.019% -0.732%
GESTIELLE PRO IT 28/03/2023 5.174 5.173 0.019% -0.404%
Anm Pro It AD 28/03/2023 4.726 4.725 0.021% -2.717%
GESTI PRO ITA P 28/03/2023 5.319 5.318 0.019% -0.412%
Anm Pro It F 28/03/2023 5.162 5.162 0.0% 0.506%
AN PR DIN 22 MUL 24/03/2023 4.804 4.804 0.0% -1.698%
Anm Prog Cedo 2023 24/03/2023 4.781 4.766 0.315% -6.839%
Anm Prog Cedo-23 II 24/03/2023 4.82 4.808 0.25% -6.517%
Anm Quant Flex A 28/03/2023 4.196 4.219 -0.54% -9.256%
Anm Quant Flex F 28/03/2023 4.26 4.283 -0.53% -8.407%
Anm Quas Obb Fle 28/03/2023 4.143 4.161 -0.43% -10.67%
Anm Red Bil 23 24/03/2023 8.857 8.863 -0.06% -8.322%
Anm Red Consum 23 24/03/2023 4.285 4.272 0.304% -8.946%
Anm Red Energy 23 24/03/2023 4.455 4.454 0.022% -4.194%
Anm Red He Care 23 24/03/2023 4.474 4.462 0.269% -6.519%
Anm Re P 22 IV 24/03/2023 9.071 9.069 0.022% -3.335%
Anima Red Piu 2023 24/03/2023 8.942 8.932 0.112% -4.72%
ANM RISER $ A 28/03/2023 5.886 5.914 -0.47% 2.758%
ANM RISER $ F 28/03/2023 6.123 6.152 -0.47% 3.133%
ANM RISER $ I 28/03/2023 6.064 6.093 -0.47% 3.059%
Anm Riserva Em A 28/03/2023 4.878 4.874 0.082% -3.195%
Anm Riserva Em F 28/03/2023 5.01 5.005 0.1% -2.888%
AN RIS EMER H 28/03/2023 5.031 5.027 0.08% -2.951%
Anm Riserva Gl A 28/03/2023 4.559 4.56 -0.02% -2.146%
Anm Riserva Gl F 28/03/2023 4.705 4.707 -0.04% -1.856%
ANM Risparmio A 28/03/2023 6.967 6.972 -0.07% -6.054%
Anm Risparmio AD 28/03/2023 6.234 6.238 -0.06% -6.579%
Anm Risparmio F 28/03/2023 7.19 7.195 -0.06% -5.556%
Anm Risparmio H 28/03/2023 7.075 7.08 -0.07% -5.591%
AN RUS MUL-ASS A 28/03/2023 4.653 4.663 -0.21% -6.903%
Anm Rus Multi-As AD 28/03/2023 3.801 3.809 -0.21% -8.805%
AN RUS MUL-ASS F 28/03/2023 5.224 5.224 0.0% 0.0%
Anm STEP Equal24 24/03/2023 4.721 4.732 -0.23% -3.06%
Anm STEP Equal25 24/03/2023 4.886 4.882 0.082% -1.868%
Anm Selection A 28/03/2023 5.338 5.351 -0.24% -6.776%
Anm Selection AD 28/03/2023 4.284 4.294 -0.23% -8.715%
Anm Selection F 28/03/2023 5.564 5.577 -0.23% -6.014%
GEST BEST SEL EQ 28/03/2023 4.878 4.88 -0.04% -8.429%
Anm Sel M-B AD 28/03/2023 4.487 4.489 -0.04% -10.36%
Anm Sel M-B F 28/03/2023 5.047 5.049 -0.04% -7.479%
Anm Sel.Prudente A 28/03/2023 4.557 4.568 -0.24% -6.157%
Anm Sel.Prudente 28/03/2023 4.508 4.519 -0.24% -6.686%
Anm Sel.Prudente F 28/03/2023 4.617 4.628 -0.23% -5.66%
Anm Sel Europ AD 28/03/2023 21.916 21.937 -0.09% -0.967%
Anm Sel Europa A 28/03/2023 23.496 23.518 -0.09% 0.91%
Anm Sel Europ BD 28/03/2023 22.023 22.044 -0.09% -1.1%
Anm Sel Europa F 28/03/2023 29.418 29.444 -0.08% 2.011%
Anm Sel Europa Y 28/03/2023 29.178 29.204 -0.08% 2.278%
Anm Sel Gl AD 28/03/2023 61.136 61.378 -0.39% -11.59%
Anm Sel Gl A 28/03/2023 64.056 64.31 -0.39% -10.06%
Anm Sel Gl BD 28/03/2023 60.513 60.753 -0.39% -11.9%
Anm Sel Gl F 28/03/2023 79.91 80.223 -0.39% -8.713%
Anm Sel Gl Y 28/03/2023 79.538 79.85 -0.39% -8.844%
Anm Sforzesco A 28/03/2023 12.037 12.068 -0.25% -7.208%
Anm Sforzesco AD 28/03/2023 10.983 11.012 -0.26% -7.752%
Anm Sforzesco F 28/03/2023 12.83 12.862 -0.24% -6.603%
Anm Sfo Plus A 28/03/2023 4.825 4.838 -0.26% -7.372%
Anm Sfo Plus AD 28/03/2023 4.467 4.479 -0.26% -7.935%
Anm Sfo Plus F 28/03/2023 5.061 5.075 -0.27% -6.727%
Anm Sforzesco Z 28/03/2023 12 12.031 -0.25% 0.0%
Anm Sforzesco ZD 28/03/2023 10.964 10.992 -0.25% 0.0%
Anm Sol Cedola 2023 24/03/2023 8.729 8.767 -0.43% -8.501%
ANM SVIL GLO 22 24/03/2023 4.505 4.505 0.0% -2.256%
ANM SVIL GLO 23 24/03/2023 4.671 4.671 0.0% -2.362%
AN SV MUL-AS 23 24/03/2023 4.596 4.596 0.0% -2.565%
AN SV MUL 23 II 24/03/2023 4.618 4.62 -0.04% -3.45%
Anima Syst Gl.All A 28/03/2023 5.12 5.117 0.059% -5.952%
Anima Syst Gl.All F 28/03/2023 5.246 5.242 0.076% -5.238%
Anima T.Viscont. 24 24/03/2023 4.784 4.765 0.399% -4.435%
Anima Tesoreria 28/03/2023 50.146 50.144 0.0040% 0.0%
Anm Traguardo 2023 24/03/2023 4.891 4.883 0.164% -2.879%
ANM Tra23 Flex 24/03/2023 4.908 4.903 0.102% -2.735%
ANM Trag 2024 Flex 24/03/2023 4.921 4.915 0.122% -3.244%
AnmTraguardo 2027 24/03/2023 5.017 5 0.34% 0.0%
AnmTraguardo 2027 2 24/03/2023 5.098 5.08 0.354% 0.0%
Anima Trag Ced 2028 24/03/2023 5.017 5.012 0.1% 0.0%
AnmTraguardo 202 24/03/2023 5.013 5.004 0.18% 0.0%
Anm Tricolore A 28/03/2023 5.994 6.023 -0.48% -9.824%
Anm Tricolore AD 28/03/2023 5.44 5.466 -0.47% -10.34%
Anm Tricolore F 28/03/2023 6.468 6.499 -0.47% -9.551%
Anima Valore 2026 28/03/2023 5.289 5.304 -0.28% -7.292%
Anm Valore Cp ES 28/03/2023 4.622 4.626 -0.08% -3.809%
Anm Valore Glob A 28/03/2023 51.783 51.84 -0.11% -4.677%
Anm Valore Glob AD 28/03/2023 44.952 45 -0.1% -6.584%
ANM VAL GLO B 28/03/2023 50.975 51.037 -0.12% -4.641%
ANM VAL GL BD 28/03/2023 44.368 44.422 -0.12% -6.529%
ANM VALO GLOB F 28/03/2023 56.687 56.748 -0.1% -3.906%
Anm Val Glo Y 28/03/2023 56.885 56.952 -0.11% -3.444%
Anm Val Mul-Cre 27 28/03/2023 5.018 5.024 -0.11% -4.854%
Anm Valore Obblig. 28/03/2023 4.791 4.794 -0.06% -2.582%
ANM VESPUCCI A 28/03/2023 4.61 4.623 -0.28% -10.08%
ANM VESPUCCI AD 28/03/2023 4.385 4.398 -0.29% -10.65%
ANM VESPUCCI F 28/03/2023 4.788 4.802 -0.29% -9.455%
ANM VESPUCCI RD 28/03/2023 4.422 4.435 -0.29% -10.55%
ANM VESPUCCI H 28/03/2023 4.615 4.628 -0.28% -9.969%
ANM VESPUCCI R 28/03/2023 4.622 4.635 -0.28% -10.02%
Anm Visconteo A 28/03/2023 46.57 46.632 -0.13% -3.908%
Anm Visconteo AD 28/03/2023 41.638 41.693 -0.13% -4.895%
Anm Visconteo F 28/03/2023 49.537 49.602 -0.13% -3.28%
Anm Vis Plus A 28/03/2023 5.466 5.472 -0.11% -4.674%
Anm Vis Plus AD 28/03/2023 4.96 4.966 -0.12% -5.668%
Anm Vis Plus F 28/03/2023 5.779 5.786 -0.12% -3.908%
Anm Visconteo Z 28/03/2023 46.44 46.502 -0.13% 0.0%
Anm Visconteo ZD 28/03/2023 41.71 41.766 -0.13% 0.0%
Gest Ced Corporate 28/03/2023 4.487 4.488 -0.02% -6.909%
Gest Ced Corp Prof 28/03/2023 4.766 4.77 -0.08% -4.946%
Ges Ced M.Target V 28/03/2023 4.644 4.646 -0.04% -5.418%
Ges CedMultiAs IIID 28/03/2023 4.417 4.419 -0.04% -4.124%
Gest Profil Ced III 28/03/2023 4.279 4.278 0.023% -6.49%
Anm Pat Cr Sost A 28/03/2023 4.638 4.648 -0.21% -8.43%
Anm Pat Cr Sost 28/03/2023 4.638 4.649 -0.23% -8.448%
Anm Pat Difesa 28/03/2023 4.499 4.506 -0.15% -6.698%
Anm Pat Red&Cres A 28/03/2023 4.622 4.625 -0.06% -7.114%
Anm Pat Red&Cres 28/03/2023 4.622 4.625 -0.06% -7.114%
Anm Pat Reddito A 28/03/2023 4.551 4.557 -0.13% -6.952%
Anm Pat Reddito 28/03/2023 4.551 4.557 -0.13% -6.971%
Anm Tri Corp 23 24/03/2023 5.013 5.018 -0.1% 0.06%
Fonte: borsa italiana