Fondi Italiani

Anima Sgr Spa
Fondo Data Valore Prec. Perc. Perc./Anno
Alteia Europ A 19/09/2023 5.277 5.278 -0.01% -0.79%
Alteia Europ AD 19/09/2023 4.903 4.904 -0.02% -1.803%
Alteia Europ F 19/09/2023 5.4 5.401 -0.01% 0.167%
GES TR 19/09/2023 15.805 15.81 -0.03% 2.119%
Anm Ab Ret AD 19/09/2023 4.812 4.814 -0.04% -0.207%
Anm Ab Ret F 19/09/2023 5.322 5.324 -0.03% 2.88%
Anm Ac Merc Gl 2025 15/09/2023 5.133 5.097 0.706% 1.463%
Anm Alto Pot Eur AD 19/09/2023 3.024 3.022 0.066% -3.17%
Anm Alto Pot Eur 19/09/2023 3.783 3.78 0.079% -0.132%
Anm Alto Pot Ita A 19/09/2023 6.187 6.191 -0.06% 2.214%
Anm Alto Pot Ita AD 19/09/2023 5.355 5.358 -0.05% -1.309%
Anm Alto Pot Ita F 19/09/2023 6.997 7 -0.04% 3.246%
AN ALT PT ITA YD 19/09/2023 6.227 6.23 -0.04% 1.17%
Anm America A 19/09/2023 39.517 39.655 -0.34% 7.442%
Anm America AD 19/09/2023 34.74 34.862 -0.35% 5.391%
Anm Ame AI A 19/09/2023 4.946 4.95 -0.08% -2.001%
Anm Ame AI AD 19/09/2023 4.799 4.802 -0.06% -3.011%
Anm Ame AI F 19/09/2023 5.057 5.061 -0.07% -1.211%
Anm America B 19/09/2023 38.464 38.599 -0.35% 7.175%
Anm America BD 19/09/2023 34 34.119 -0.34% 5.123%
Anm America F 19/09/2023 43.8 43.953 -0.34% 8.669%
Anm America Y 19/09/2023 7.931 7.959 -0.35% 8.525%
Anm Az Europa LTE 19/09/2023 6.573 6.577 -0.06% 13.976%
Anm Az Gl ex EMU A 19/09/2023 7.33 7.35 -0.27% 7.873%
Anm Az Gl ex EMU AD 19/09/2023 6.858 6.876 -0.26% 5.833%
Anm Az Gl ex EMU B 19/09/2023 7.364 7.384 -0.27% 7.661%
Anm Az Gl ex EMU BD 19/09/2023 6.871 6.89 -0.27% 5.61%
Anm Az Gl ex EMU F 19/09/2023 7.653 7.673 -0.26% 8.94%
Anm Az Gl ex EMU Y 19/09/2023 7.748 7.769 -0.27% 9.019%
Anm Az Int A 19/09/2023 7.002 7.025 -0.32% 6.043%
Anm Az Int AD 19/09/2023 6.474 6.496 -0.33% 4.151%
Anm Az Int F 19/09/2023 5.613 5.631 -0.32% 7.241%
Anm Az Intern LT 19/09/2023 5.826 5.848 -0.37% 0.0%
Anm Az Int Y 19/09/2023 7.225 7.249 -0.33% 7.085%
Anm Az Nord Am LTE 19/09/2023 7.242 7.269 -0.37% 6.846%
Anm Az Paesi Sv LTE 19/09/2023 7.111 7.132 -0.29% 8.053%
Anm Bil Megat A 19/09/2023 5.414 5.423 -0.16% 2.967%
Anm Bil Megat AD 19/09/2023 5.237 5.245 -0.15% 1.591%
Anm Bil Megat F 19/09/2023 5.54 5.549 -0.16% 3.745%
Anm Bil Megat Y 19/09/2023 5.532 5.541 -0.16% 3.596%
ANM BLU REDD A 19/09/2023 4.952 4.957 -0.1% 2.888%
ANM BLU RED AD 19/09/2023 4.036 4.04 -0.09% 1.688%
ANM BLU REDD F 19/09/2023 5.105 5.109 -0.07% 3.887%
Anm Piu' 15 A EUR 19/09/2023 5.723 5.73 -0.12% 0.58%
Anm Piu' 15 AD 19/09/2023 5.207 5.213 -0.11% 0.019%
Anm Piu' 15 F EUR 19/09/2023 6.301 6.308 -0.11% 1.482%
Anm Piu' 15 N EUR 19/09/2023 5.668 5.675 -0.12% 0.479%
Anm Piu' 30 A EUR 19/09/2023 6.092 6.107 -0.24% 2.335%
Anm Piu' 30 AD 19/09/2023 5.245 5.257 -0.22% -0.171%
Anm Piu' 30 F EUR 19/09/2023 6.738 6.754 -0.23% 3.249%
Anm Piu' 30 N EUR 19/09/2023 5.988 6.002 -0.23% 2.115%
Anm Piu' 70 A EUR 19/09/2023 9.27 9.286 -0.17% 3.68%
Anm Piu' 70 AD 19/09/2023 7.901 7.914 -0.16% 1.217%
Anm Piu' 70 F EUR 19/09/2023 10.433 10.451 -0.17% 4.654%
Anm Piu' 70 N EUR 19/09/2023 9.106 9.122 -0.17% 3.466%
Anm Ca Pi Obb A 19/09/2023 5.384 5.387 -0.05% -1.59%
ANM CAP + OBB AD 19/09/2023 5.144 5.147 -0.05% -2.15%
Anm Ca Pi Obb F 19/09/2023 5.789 5.792 -0.05% -0.958%
Anm Ca Pi Obb N 19/09/2023 5.288 5.292 -0.07% -1.801%
Anm Cedola Piu' 2028 15/09/2023 5.038 5.046 -0.15% 0.0%
Anm Cedola Piu' 28 2 15/09/2023 5.009 5.017 -0.15% 0.0%
Anm Commodities 19/09/2023 5.335 5.342 -0.13% 1.871%
Anm Com. Az.Int. A 19/09/2023 5.755 5.771 -0.27% 9.577%
Anm Com. Az.Int. 19/09/2023 5.758 5.775 -0.29% 9.614%
Anm Com. Az.Int. F 19/09/2023 5.855 5.871 -0.27% 10.66%
Anm Com. Az.Int. Y 19/09/2023 5.932 5.948 -0.26% 11.107%
Anm Com. Bil. Pr. A 19/09/2023 4.749 4.756 -0.14% 1.822%
Anm Com. Bil. Pr 19/09/2023 4.748 4.756 -0.16% 1.801%
Anm Com. Bil. Pr. F 19/09/2023 4.819 4.826 -0.14% 2.597%
Anm Com. Bil. Pr. Y 19/09/2023 4.826 4.833 -0.14% 2.594%
Anm Com. Ob Corp. A 19/09/2023 4.648 4.65 -0.04% 1.84%
Anm Com. Ob Corp 19/09/2023 4.648 4.65 -0.04% 1.84%
Anm Com. Ob Corp. F 19/09/2023 4.719 4.722 -0.06% 2.542%
Anm Com. Ob Corp. Y 19/09/2023 4.709 4.711 -0.04% 2.392%
Anm Corp. Euro A 19/09/2023 4.995 4.998 -0.06% 1.216%
Anm Corp. Euro AD 19/09/2023 4.995 4.998 -0.06% 1.216%
Anm Corp. Euro F 19/09/2023 5.027 5.03 -0.06% 1.823%
Anm Corp. Euro Y 19/09/2023 5.019 5.023 -0.08% 1.62%
ANM CRES ITA A 19/09/2023 5.944 5.941 0.05% 9.688%
ANM CRE ITA AD 19/09/2023 5.328 5.325 0.056% 6.667%
ANM CRE ITA AP 19/09/2023 5.985 5.982 0.05% 9.676%
Anm Cre Italia F 19/09/2023 6.243 6.24 0.048% 10.3%
Anm Cre It New A 19/09/2023 5.44 5.438 0.037% 10.39%
Anm Cre It New AD 19/09/2023 5.136 5.133 0.058% 7.56%
Anm Cre It New AP 19/09/2023 5.446 5.443 0.055% 10.422%
Anm Cre It New F 19/09/2023 5.551 5.547 0.072% 10.931%
Anima Dinamix 19/09/2023 4.698 4.71 -0.25% 1.732%
ANM ESAG AZ GL A 19/09/2023 6.482 6.501 -0.29% 5.398%
ANM ESAG AZ GL F 19/09/2023 7.24 7.26 -0.27% 8.643%
ANM ESAG AZ GL Y 19/09/2023 8.4 8.424 -0.28% 8.485%
ANM ESAG AZ GL Z 19/09/2023 6.803 6.823 -0.29% 6.814%
ANM ESAG AZ ZD 19/09/2023 6.43 6.449 -0.29% 4.808%
ANM ESAG BIL A 19/09/2023 5.325 5.337 -0.22% 0.795%
ANM ESAG BIL AD 19/09/2023 5.112 5.125 -0.25% -0.815%
ANM ESAG BIL F 19/09/2023 5.487 5.5 -0.23% 1.555%
Anm Esag Bil Y 19/09/2023 5.459 5.472 -0.23% 1.487%
ANM ESAG BIL Z 19/09/2023 5.246 5.259 -0.24% 0.325%
ANM ESAG BIL ZD 19/09/2023 5.062 5.074 -0.23% -1.249%
ANM ESAG OB CORP 19/09/2023 4.599 4.601 -0.04% 1.501%
ANM ESAG OB CO Y 19/09/2023 4.874 4.876 -0.04% 1.436%
Anm Esag Prud. A 19/09/2023 4.716 4.725 -0.19% -0.653%
Anm Esag Prud. F 19/09/2023 4.815 4.824 -0.18% 0.375%
Anm Esag Prud. Y 19/09/2023 4.834 4.843 -0.18% 0.457%
Anm Esag Prud. Z 19/09/2023 4.689 4.698 -0.19% -0.909%
Anm Emergenti A 19/09/2023 11.72 11.752 -0.27% -4.217%
Anm Emergenti AD 19/09/2023 10.245 10.273 -0.27% -6.259%
Anm Emergenti B 19/09/2023 11.276 11.308 -0.28% -4.457%
Anm Emergenti BD 19/09/2023 9.866 9.894 -0.28% -6.492%
Anm Emergenti F 19/09/2023 13.112 13.148 -0.27% -3.111%
Anm Emergenti Y 19/09/2023 5.674 5.69 -0.28% -3.257%
ANM ESAG OB CORP Z 19/09/2023 4.493 4.495 -0.04% 0.0%
ANM ESAG OB CORP ZD 19/09/2023 4.414 4.416 -0.04% 0.0%
Anm Europa A 19/09/2023 7.65 7.656 -0.07% 9.725%
Anm Europa AD 19/09/2023 6.498 6.503 -0.07% 7.636%
Anima Europa AI A 19/09/2023 4.898 4.892 0.123% 1.387%
Anima Europa AI 19/09/2023 4.8 4.794 0.125% 0.376%
Anima Europa AI F 19/09/2023 4.98 4.974 0.121% 2.238%
Anm Eur. AI Flex A 19/09/2023 4.761 4.755 0.126% 1.018%
Anm Eur. AI Flex 19/09/2023 4.689 4.683 0.128% 0.021%
Anm Eur. AI Flex F 19/09/2023 4.812 4.806 0.125% 1.798%
Anm Europa B 19/09/2023 7.448 7.454 -0.08% 9.32%
Anm Europa BD 19/09/2023 6.357 6.362 -0.07% 7.291%
Anm Europa F 19/09/2023 8.473 8.48 -0.08% 10.918%
Anm Europa Y 19/09/2023 8.533 8.54 -0.08% 10.703%
Anm Ev Bil M Pple26 15/09/2023 5.171 5.169 0.039% 3.214%
Anm Ev Bil M Pple27 15/09/2023 5.143 5.147 -0.07% 0.0%
Anm Fondo Impres 19/09/2023 4.663 4.665 -0.04% 0.193%
Anm Fondo Impr P 19/09/2023 4.608 4.612 -0.08% 0.502%
ANM TRADING A 19/09/2023 16.078 16.078 0.0% -0.329%
ANM TRADING AD 19/09/2023 13.171 13.171 0.0% -2.379%
ANM TRADING F 19/09/2023 18.282 18.281 0.0050% 0.816%
ANMA FORZ DIN A 19/09/2023 7.697 7.746 -0.63% 6.005%
ANMA FORZ DIN B 19/09/2023 7.69 7.739 -0.63% 5.981%
ANMA FORZ DINAMI 19/09/2023 8.369 8.422 -0.62% 5.456%
ANMA FORZ DIN NP 19/09/2023 8.339 8.393 -0.64% 5.464%
ANMA FORZ EQU A 19/09/2023 7.342 7.373 -0.42% 4.557%
ANMA FORZ EQU B 19/09/2023 7.342 7.373 -0.42% 4.557%
ANMA FORZ EQUILI 19/09/2023 7.829 7.862 -0.42% 4.04%
ANMA FORZ EQU NP 19/09/2023 7.809 7.843 -0.43% 4.037%
ANMA FORZ MOD A 19/09/2023 6.387 6.403 -0.25% 1.655%
ANMA FORZ MOD B 19/09/2023 6.387 6.403 -0.25% 1.655%
ANMA FORZ MODERA 19/09/2023 6.726 6.742 -0.23% 1.158%
ANMA FORZ MOD NP 19/09/2023 6.714 6.731 -0.25% 1.16%
ANMA FORZ PRU A 19/09/2023 5.441 5.451 -0.18% 0.35%
ANMA FORZ PRU B 19/09/2023 5.442 5.453 -0.2% 0.332%
ANMA FORZ PRUDEN 19/09/2023 5.595 5.606 -0.19% -0.161%
ANMA FORZ PRU NP 19/09/2023 5.592 5.603 -0.19% -0.143%
Anm Legg Mul-Cre 19/09/2023 4.192 4.197 -0.11% -1.827%
ANM MACRO DIV A 19/09/2023 4.623 4.63 -0.15% -3.567%
ANM MACRO DIV AD 19/09/2023 3.85 3.856 -0.15% -5.568%
ANM MACRO DIV F 19/09/2023 4.915 4.923 -0.16% -2.596%
Anm Gl.Macro Fl. A 19/09/2023 4.08 4.089 -0.22% -6.228%
Anm Gl.Macro Fl. 19/09/2023 3.83 3.838 -0.2% -8.22%
Anm Gl.Macro Fl. F 19/09/2023 4.181 4.19 -0.21% -5.279%
Anm Gl Ma Risk Co A 19/09/2023 4.692 4.696 -0.08% -1.408%
Anm Gl Ma Risk Co F 19/09/2023 4.742 4.746 -0.08% -0.981%
Anm Gl Ma Risk C FD 19/09/2023 4.73 4.734 -0.08% -1.356%
Anm Iniz Europa A 19/09/2023 15.814 15.808 0.038% 5.871%
ANM INIZ EUR AD 19/09/2023 13.542 13.536 0.044% 3.842%
ANM INIZ EUR B 19/09/2023 15.578 15.572 0.039% 5.685%
ANM INIZ EUR BD 19/09/2023 13.44 13.435 0.037% 3.696%
ANM INIZ EUR F 19/09/2023 17.628 17.632 -0.02% 6.856%
ANM INIZ EUR Y 19/09/2023 6.916 6.912 0.058% 7.026%
ANM INIZ ITA A 19/09/2023 11.465 11.386 0.694% 31.374%
ANM INIZ ITA AD 19/09/2023 9.239 9.176 0.687% 27.347%
ANM INIZ ITA AP 19/09/2023 11.252 11.174 0.698% 31.387%
ANM INIZ ITA F 19/09/2023 12.145 12.061 0.696% 32.689%
ANM INIZ ITA Y 19/09/2023 11.971 11.888 0.698% 33.041%
Anm Robot&IA 2024 15/09/2023 4.61 4.614 -0.08% 1.475%
Anm Inv.AgriTech 15/09/2023 4.575 4.544 0.682% -3.461%
Anm Inv Ci Eco 2025 15/09/2023 4.767 4.718 1.039% -1.934%
Anm Inv Clean En 15/09/2023 4.545 4.525 0.442% -3.871%
Anm Inv CS & BD 27 15/09/2023 4.761 4.766 -0.1% 2.807%
Anm Inv ENG 2025 15/09/2023 4.638 4.591 1.024% -1.924%
Anm Fut Mob 25 15/09/2023 5.008 4.972 0.724% 0.866%
Anm Inv Gender Eq26 15/09/2023 4.533 4.483 1.115% -0.461%
Anm Gl Recov 25 15/09/2023 4.73 4.706 0.51% -0.295%
Anm Inv Gl&Infr 27 15/09/2023 5.024 4.974 1.005% 1.433%
Anm Inv Gl&Longe 15/09/2023 5.072 5.032 0.795% 0.0%
Anm Inv Gl&Lusso 27 15/09/2023 5.11 5.074 0.709% 0.0%
Anm Inv Gl&Tr Md 15/09/2023 5.016 5.015 0.02% 0.0%
Anm Inv HC Inn26 15/09/2023 4.304 4.273 0.725% -3.019%
Anm Inv New Norm-25 15/09/2023 4.73 4.715 0.318% -0.484%
Anm Inv SmartCit 15/09/2023 4.88 4.855 0.515% 2.156%
Anm Inv Sm Ind 4 15/09/2023 4.81 4.755 1.157% -0.988%
Anm Italia A 19/09/2023 33.583 33.365 0.653% 33.361%
Anm Italia AD 19/09/2023 27.62 27.44 0.656% 28.879%
Anm Italia B 19/09/2023 32.369 32.158 0.656% 33.069%
Anm Italia BD 19/09/2023 26.607 26.433 0.658% 28.598%
Anm Italia F 19/09/2023 37.131 36.889 0.656% 34.508%
Anm Italia Y 19/09/2023 9.513 9.45 0.667% 34.745%
Anm Liq Euro AM 19/09/2023 49.069 49.065 0.0080% 1.672%
Anm Liq Euro FM 19/09/2023 49.724 49.719 0.01% 1.977%
Anima Liq Euro IM 19/09/2023 49.503 49.499 0.0080% 1.873%
ANM MAGELLANO A 19/09/2023 5.372 5.385 -0.24% 1.723%
ANM MAGELLANO AD 19/09/2023 5.035 5.047 -0.23% 0.459%
ANM MAGELLANO F 19/09/2023 5.656 5.669 -0.22% 2.557%
ANM MAGELLANO R 19/09/2023 5.39 5.403 -0.24% 1.737%
ANM MAGELLANO RD 19/09/2023 5.079 5.091 -0.23% 0.495%
Anm Meg People B 19/09/2023 6.942 6.952 -0.14% 7.795%
Anm Meg People BD 19/09/2023 6.422 6.431 -0.14% 5.695%
ANIMA MEGATREND 19/09/2023 7.327 7.337 -0.13% 9.309%
Anm Meg People Y 19/09/2023 7.286 7.296 -0.13% 9.154%
Anm Met Attivo 2024 15/09/2023 4.634 4.603 0.673% -0.151%
Anm Met At 2024 II 15/09/2023 4.695 4.665 0.643% -0.635%
Anm Metodo&Sel 2024 15/09/2023 5.018 4.98 0.763% 1.374%
Anm MAlRisk Ctrl A 19/09/2023 4.656 4.66 -0.08% -1.272%
Anm MAlRisk Ctrl 19/09/2023 4.513 4.517 -0.08% -3.3%
Anm MAlRisk Ctrl F 19/09/2023 4.709 4.714 -0.1% -0.444%
Anm Net 0 Az Int A 19/09/2023 5.42 5.438 -0.33% 0.0%
Anm Net 0 Az Int 19/09/2023 5.421 5.439 -0.33% 0.0%
Anm Net 0 Az Int F 19/09/2023 5.462 5.481 -0.34% 0.0%
Anm Net 0 Az Int Y 19/09/2023 5.457 5.475 -0.32% 0.0%
Anm Net 0 Az Int Z 19/09/2023 5.408 5.426 -0.33% 0.0%
Anm Net 0 Az Int ZD 19/09/2023 5.407 5.425 -0.33% 0.0%
Anm Obbl Corporat A 19/09/2023 9.045 9.052 -0.07% 1.379%
ANM Obbl Corp AD 19/09/2023 8.005 8.012 -0.08% 0.793%
GestiL Obbl.Corp.A 19/09/2023 10.547 10.554 -0.06% 4.188%
ANM Obbl Corp Bl AD 19/09/2023 10.284 10.29 -0.05% 3.586%
ANM Obbl Corp Bl F 19/09/2023 10.754 10.76 -0.05% 4.917%
ANM Obbl Corp Bl Y 19/09/2023 10.798 10.805 -0.06% 4.865%
ANM OBB CORP F 19/09/2023 9.559 9.566 -0.07% 1.995%
Anm Obbl Corporat Y 19/09/2023 9.561 9.568 -0.07% 1.941%
Anm Obbl Emergent A 19/09/2023 6.535 6.541 -0.09% 1.902%
ANM OBB EMER AD 19/09/2023 5.04 5.045 -0.09% 0.599%
ANM OBB EMER B 19/09/2023 4.592 4.596 -0.08% 1.391%
ANM OBB EMER F 19/09/2023 6.941 6.947 -0.08% 2.571%
Anm Obbl Emergent Y 19/09/2023 4.768 4.772 -0.08% 2.516%
ANIMA FIXOBBEURB 19/09/2023 8.57 8.571 -0.01% 1.061%
Anm Ob Euro Core A 19/09/2023 4.568 4.571 -0.06% -0.954%
Anm Ob Euro Core AD 19/09/2023 4.475 4.478 -0.06% -1.475%
Anm Ob Euro Core F 19/09/2023 4.623 4.625 -0.04% -0.687%
Anm Ob Euro Core Y 19/09/2023 4.63 4.633 -0.06% -0.708%
Anima Ob Eur MLT AD 19/09/2023 4.257 4.261 -0.09% -2.897%
ANM FIX EURO MLT 19/09/2023 6.762 6.768 -0.08% -1.729%
Anima Ob Euro MLT Y 19/09/2023 4.409 4.414 -0.11% -1.782%
Anm Obb Fle A 19/09/2023 4.503 4.507 -0.08% 0.111%
Anm Obb Fle AD 19/09/2023 4.408 4.412 -0.09% -0.474%
Anm Obb Fle F 19/09/2023 4.653 4.656 -0.06% 0.867%
Anm Obb Fle FD 19/09/2023 4.515 4.518 -0.06% 0.356%
Anm Obb Fle H 19/09/2023 4.594 4.598 -0.08% 0.79%
Anm Obb Gov Flex A 19/09/2023 4.445 4.453 -0.18% -1.855%
Anm Obb Gov Flex AD 19/09/2023 4.445 4.454 -0.2% -1.855%
Anm Obb Gov Flex F 19/09/2023 4.497 4.505 -0.17% -1.295%
Anm Obb Gov Flex FD 19/09/2023 4.497 4.505 -0.17% -1.317%
Anm Obb Gov Flex Y 19/09/2023 4.493 4.501 -0.17% -1.361%
Anm Obb. Gov. US A 19/09/2023 4.19 4.208 -0.42% -8.794%
Anm Obb. Gov. US AD 19/09/2023 4.125 4.143 -0.43% -9.261%
Anm Obb. Gov. US F 19/09/2023 4.262 4.281 -0.44% -8.305%
Anm Obb. Gov. US Y 19/09/2023 4.256 4.275 -0.44% -8.355%
ANM OBB HY A 19/09/2023 5.343 5.344 -0.01% 4.498%
Anm Fix HY A 19/09/2023 11.855 11.857 -0.01% 4.293%
ANM OBB HY AD 19/09/2023 5.049 5.05 -0.02% 2.978%
ANM HIGH Y BT A 19/09/2023 4.848 4.846 0.041% 3.017%
ANM HIGH Y BT AD 19/09/2023 4.455 4.454 0.022% 2.461%
ANM HIGH Y BT F 19/09/2023 5.068 5.066 0.039% 3.874%
ANM HIGH Y BT Y 19/09/2023 5.06 5.059 0.02% 3.667%
ANM OBB HY F 19/09/2023 5.471 5.472 -0.01% 5.394%
Anm Fix HY Y 19/09/2023 13.789 13.791 -0.01% 5.348%
Anm Obb. Int. A 19/09/2023 4.004 4.015 -0.27% -7.975%
Anm Obb. Int. AD 19/09/2023 3.94 3.952 -0.3% -8.5%
Anm Obb. Int. F 19/09/2023 4.07 4.082 -0.29% -7.437%
Anm Obb. Int. Y 19/09/2023 4.063 4.075 -0.29% -7.47%
ANM OB AMER BIL 15/09/2023 5.012 5.009 0.06% 0.0%
GES EM MKTS A 19/09/2023 16.655 16.662 -0.04% -2.659%
ANM EM MKTS AD 19/09/2023 4.822 4.824 -0.04% -4.666%
GES EM MKTS F 19/09/2023 17.701 17.708 -0.04% -1.288%
GestiL Eu A 19/09/2023 9.058 9.072 -0.15% -4.219%
Anm Ob. Europa AD 19/09/2023 7.993 8.005 -0.15% -6.163%
GES EUROPA F 19/09/2023 9.598 9.612 -0.14% -2.874%
Anima Obb. Gl. 2024 15/09/2023 4.926 4.908 0.367% -0.122%
Anm Obb Gl 2024 II 15/09/2023 4.889 4.871 0.37% 0.37%
Anm Obb Gl 2025 15/09/2023 4.765 4.745 0.421% 0.0%
GESTIL INT.A 19/09/2023 21.807 21.816 -0.04% 2.246%
Anm Ob. Intern. AD 19/09/2023 4.623 4.625 -0.04% -0.516%
GES INT F 19/09/2023 23.152 23.161 -0.03% 3.69%
GestiL It A 19/09/2023 14.644 14.632 0.082% 4.63%
Anm Ob. Italia AD 19/09/2023 12.893 12.882 0.085% 0.758%
GES ITA F 19/09/2023 15.539 15.526 0.084% 6.097%
Anm Ob Val Gl Bil28 15/09/2023 5.042 5.04 0.04% 0.0%
Anm Pacifico A 19/09/2023 7.813 7.834 -0.26% 1.192%
Anm Pacifico AD 19/09/2023 6.837 6.856 -0.27% -0.856%
Anm Pacifico B 19/09/2023 7.558 7.578 -0.26% 0.935%
Anm Pacifico BD 19/09/2023 6.615 6.633 -0.27% -1.106%
Anm Pacifico F 19/09/2023 8.711 8.734 -0.26% 2.35%
Anm Pacifico Y 19/09/2023 5.951 5.966 -0.25% 2.216%
Anm P.Gl SmC&ClC 15/09/2023 4.716 4.687 0.619% 1.594%
Anm Pat Gl&AgTec 15/09/2023 4.778 4.763 0.315% 1.058%
Anm Pat Gl&Blu Ec27 15/09/2023 5.113 5.1 0.255% 0.0%
Anm Pat Gl&CirEc 15/09/2023 5.078 5.066 0.237% 2.648%
Anm Pat Gl&Cl En 24 15/09/2023 4.749 4.722 0.572% -2.605%
Anm Pat Gl&C.Sec26D 15/09/2023 4.625 4.614 0.238% 2.097%
Anm Pat Gl&Dig.E 15/09/2023 4.665 4.651 0.301% 2.392%
Anm PG & EnTr26 Dis 15/09/2023 4.628 4.609 0.412% 1.158%
Anm Pat Gl&HC 25 15/09/2023 4.864 4.84 0.496% -0.532%
Anima P.Gl&ITech 24 15/09/2023 5.075 5.068 0.138% 0.257%
Anm Pat G&Long 2025 15/09/2023 5.065 5.032 0.656% 2.035%
Anm Pat Gl&Mob 25 15/09/2023 5.095 5.073 0.434% 0.295%
Anm Pat Gl&New N 15/09/2023 4.904 4.893 0.225% 2.637%
Anm Pat Gl&Nuovi 15/09/2023 4.783 4.767 0.336% 1.701%
Anm Pat Gl Robot 24 15/09/2023 5.09 5.067 0.454% 1.294%
Anm Patr Gl 2024 15/09/2023 5.025 5.006 0.38% 0.279%
Anm P.Gl Lux&Moda24 15/09/2023 4.863 4.843 0.413% 0.955%
Anm Pianeta A 19/09/2023 9.915 9.943 -0.28% -8.432%
Anm Pianeta AD 19/09/2023 9.61 9.637 -0.28% -8.953%
Anm Pianeta F 19/09/2023 10.551 10.581 -0.28% -7.827%
Anm Pianeta R 19/09/2023 9.696 9.723 -0.27% -8.675%
Anm Pianeta Y 19/09/2023 10.478 10.508 -0.28% -7.878%
Anm PicPac BilMeg25 15/09/2023 4.888 4.882 0.123% 1.961%
Anm PicPac BMeg2 15/09/2023 5.095 5.088 0.138% 4.556%
Anm PicPac BM Ppl26 15/09/2023 5.214 5.211 0.058% 4.489%
Anm PicPac BM Pp262 15/09/2023 5.095 5.098 -0.05% 0.0%
Anm PicPac EsAzGl28 15/09/2023 5.04 5.035 0.099% 0.0%
Anm PicPac ESG B 23 15/09/2023 5.667 5.641 0.461% 2.552%
Anm PicPac ES.Bil25 15/09/2023 4.939 4.916 0.468% 4.242%
Anm PicPac ESBil253 15/09/2023 5.199 5.189 0.193% 0.0%
Anm PicPac ESBil 15/09/2023 5.192 5.175 0.329% 4.404%
Anm PicPac Meg 2023 15/09/2023 5.45 5.438 0.221% 4.266%
Anm PicPac Meg23 II 15/09/2023 5.365 5.354 0.205% 4.215%
Anm PicPac MegPeo28 15/09/2023 5.093 5.089 0.079% 0.0%
Anm PicPac Val G 15/09/2023 5.213 5.172 0.793% 4.197%
Anm PicPac ValGl 15/09/2023 5.118 5.092 0.511% 0.0%
Anm PicPac Visc P25 15/09/2023 5.183 5.149 0.66% 5.732%
Anm Prestige 2026 15/09/2023 5.002 5.003 -0.02% 0.0%
Anm PrimaSol 202 15/09/2023 5.07 5.075 -0.09% 0.0%
Anm PrimaSol 2025 2 15/09/2023 5.043 5.05 -0.13% 0.0%
Anm PrimaSol 2025 3 15/09/2023 5.036 5.044 -0.15% 0.0%
Anm PrimaSol 2025 4 15/09/2023 5.014 5.024 -0.19% 0.0%
Anm PrPasso ESG 15/09/2023 4.895 4.876 0.39% 3.862%
Anm PrPsso ESG 2 15/09/2023 4.867 4.848 0.392% 3.663%
Anm PrPsso ESG 3 15/09/2023 4.912 4.896 0.327% 3.804%
Anm Pri Pac 2023 II 15/09/2023 5.301 5.285 0.303% 4.33%
ANM PR ALTO POT 15/09/2023 5.021 5.014 0.14% 0.0%
GESTIELLE PRO IT 19/09/2023 5.432 5.427 0.092% 13.261%
Anm Pro It AD 19/09/2023 4.869 4.865 0.082% 9.146%
GESTI PRO ITA P 19/09/2023 5.584 5.579 0.09% 13.243%
Anm Pro It F 19/09/2023 5.434 5.429 0.092% 14.088%
Anm Prog Cedo 2023 15/09/2023 4.85 4.819 0.643% 0.248%
Anm Prog Cedo-23 II 15/09/2023 4.902 4.871 0.636% 0.906%
Anm Quant Gl AD 19/09/2023 5.155 5.16 -0.09% 0.0%
ANIMA SYST GL.AL 19/09/2023 5.346 5.352 -0.11% -0.945%
Anm Quant Flex A 19/09/2023 4.028 4.045 -0.42% -5.976%
Anm Quant Flex F 19/09/2023 4.111 4.127 -0.38% -5.014%
Anm Quas Obb Fle 19/09/2023 4.113 4.12 -0.17% -1.955%
Anm Red Consum 23 15/09/2023 4.329 4.314 0.348% -1.3%
Anm Red Energy 23 15/09/2023 4.464 4.445 0.427% -0.976%
Anm Redd Fless A 19/09/2023 5.018 5.018 0.0% 0.0%
Anm Redd Fless AD 19/09/2023 5.018 5.018 0.0% 0.0%
Anm Redd Fless F 19/09/2023 5.023 5.023 0.0% 0.0%
Anm Redd Fless I 19/09/2023 5.02 5.02 0.0% 0.0%
Anm Redd Fless Y 19/09/2023 5.025 5.025 0.0% 0.0%
Anm Red He Care 23 15/09/2023 4.428 4.427 0.023% -1.753%
ANM RISER $ A 19/09/2023 6.07 6.079 -0.14% -3.082%
ANM RISER $ F 19/09/2023 6.327 6.335 -0.12% -2.691%
ANM RISER $ I 19/09/2023 6.263 6.272 -0.14% -2.779%
Anm Riserva Em A 19/09/2023 5.075 5.078 -0.05% -0.039%
Anm Riserva Em F 19/09/2023 5.22 5.223 -0.05% 0.269%
AN RIS EMER H 19/09/2023 5.241 5.244 -0.05% 0.21%
Anm Riserva Gl A 19/09/2023 4.549 4.545 0.088% -1.707%
Anm Riserva Gl F 19/09/2023 4.702 4.698 0.085% -1.426%
ANM Risparmio A 19/09/2023 7.113 7.115 -0.02% 3.447%
Anm Risparmio AD 19/09/2023 6.365 6.366 -0.01% 2.877%
Anm Risparmio F 19/09/2023 7.361 7.363 -0.02% 4.013%
Anm Risparmio H 19/09/2023 7.241 7.243 -0.02% 3.963%
AN RUS MUL-ASS A 19/09/2023 4.701 4.708 -0.14% -2.347%
Anm Rus Multi-As AD 19/09/2023 3.801 3.806 -0.13% -4.329%
AN RUS MUL-ASS F 19/09/2023 5.224 5.224 0.0% 0.0%
Anm STEP Equal24 15/09/2023 4.857 4.838 0.393% 3.826%
Anm STEP Equal25 15/09/2023 4.978 4.96 0.363% 2.809%
Anm Selection A 19/09/2023 5.413 5.426 -0.24% 1.121%
Anm Selection AD 19/09/2023 4.293 4.303 -0.23% -1.083%
Anm Selection F 19/09/2023 5.664 5.677 -0.22% 1.944%
GEST BEST SEL EQ 19/09/2023 4.92 4.934 -0.28% -0.886%
Anm Sel M-B AD 19/09/2023 4.481 4.494 -0.28% -2.883%
Anm Sel M-B F 19/09/2023 5.116 5.13 -0.27% 0.137%
Anm Sel.Prudente A 19/09/2023 4.596 4.603 -0.15% 0.856%
Anm Sel.Prudente 19/09/2023 4.547 4.554 -0.15% 0.309%
Anm Sel.Prudente F 19/09/2023 4.669 4.676 -0.15% 1.412%
Anm Sel Europ AD 19/09/2023 22.403 22.378 0.112% 10.665%
Anm Sel Europa A 19/09/2023 24.21 24.183 0.112% 12.427%
Anm Sel Europ BD 19/09/2023 22.478 22.453 0.111% 10.349%
Anm Sel Europa F 19/09/2023 30.53 30.494 0.118% 13.931%
Anm Sel Europa Y 19/09/2023 30.26 30.225 0.116% 13.956%
Anm Sel Gl AD 19/09/2023 66.333 66.538 -0.3% 5.423%
Anm Sel Gl A 19/09/2023 70.018 70.236 -0.31% 7.068%
Anm Sel Gl BD 19/09/2023 65.544 65.748 -0.31% 5.05%
Anm Sel Gl F 19/09/2023 87.974 88.243 -0.3% 8.676%
Anm Sel Gl Y 19/09/2023 87.505 87.773 -0.3% 8.521%
Anm Sforzesco A 19/09/2023 11.979 11.993 -0.11% -0.075%
Anm Sforzesco AD 19/09/2023 10.93 10.943 -0.11% -0.663%
Anm Sforzesco F 19/09/2023 12.808 12.823 -0.11% 0.581%
Anm Sfo Plus A 19/09/2023 4.793 4.801 -0.16% -0.663%
Anm Sfo Plus AD 19/09/2023 4.438 4.445 -0.15% -1.224%
Anm Sfo Plus F 19/09/2023 5.045 5.053 -0.15% 0.06%
Anm Sforzesco Z 19/09/2023 11.931 11.945 -0.11% -0.301%
Anm Sforzesco ZD 19/09/2023 10.9 10.913 -0.11% -0.846%
AN SV MUL-AS 23 15/09/2023 4.62 4.619 0.022% 0.457%
AN SV MUL 23 II 15/09/2023 4.631 4.625 0.13% -0.022%
Anima T.Viscont. 24 15/09/2023 4.786 4.774 0.251% 2.947%
Anima Tesoreria 19/09/2023 50.813 50.809 0.0080% 0.0%
Anm Traguardo 2023 15/09/2023 4.954 4.948 0.121% 1.226%
ANM Tra23 Flex 15/09/2023 4.975 4.969 0.121% 1.365%
ANM Trag 2024 Flex 15/09/2023 4.956 4.95 0.121% 1.246%
AnmTraguardo 2027 15/09/2023 5.027 5.031 -0.08% 2.092%
AnmTraguardo 2027 2 15/09/2023 5.116 5.122 -0.11% 0.0%
Anima Trag Ced 2028 15/09/2023 5.058 5.063 -0.09% 0.0%
AnmTraguardo 202 15/09/2023 5.07 5.075 -0.09% 0.0%
ANM TRAG OBB 28 15/09/2023 5.035 5.043 -0.15% 0.0%
Anm Trag Obb 28 3 15/09/2023 4.992 4.999 -0.14% 0.0%
Anm Tricolore A 19/09/2023 5.946 5.946 0.0% 0.422%
Anm Tricolore AD 19/09/2023 5.396 5.396 0.0% -0.167%
Anm Tricolore F 19/09/2023 6.425 6.426 -0.01% 0.721%
Anima Valore 2026 19/09/2023 5.446 5.464 -0.32% 2.503%
Anm Valore Cp ES 19/09/2023 4.78 4.781 -0.02% 5.519%
Anm Valore Glob A 19/09/2023 55.338 55.393 -0.09% 7.043%
Anm Valore Glob AD 19/09/2023 47.587 47.634 -0.09% 4.991%
ANM VAL GLO B 19/09/2023 54.354 54.408 -0.09% 6.817%
ANM VAL GL BD 19/09/2023 46.864 46.91 -0.09% 4.778%
ANM VALO GLOB F 19/09/2023 60.935 60.993 -0.09% 8.202%
Anm Val Glo Y 19/09/2023 61.017 61.075 -0.09% 8.152%
Anm Val Mul-Cre 27 19/09/2023 5.169 5.17 -0.01% 5.082%
Anm Valore Obblig. 19/09/2023 4.829 4.83 -0.02% 0.898%
ANM VESPUCCI A 19/09/2023 4.623 4.632 -0.19% -1.492%
ANM VESPUCCI AD 19/09/2023 4.398 4.406 -0.18% -2.093%
ANM VESPUCCI F 19/09/2023 4.817 4.826 -0.18% -0.803%
ANM VESPUCCI RD 19/09/2023 4.434 4.442 -0.18% -2.098%
ANM VESPUCCI H 19/09/2023 4.641 4.65 -0.19% -1.381%
ANM VESPUCCI R 19/09/2023 4.634 4.643 -0.19% -1.509%
Anm Visconteo A 19/09/2023 46.741 46.762 -0.04% 4.126%
Anm Visconteo AD 19/09/2023 41.079 41.097 -0.04% 1.855%
Anm Visconteo F 19/09/2023 49.874 49.895 -0.04% 4.804%
Anm Vis Plus A 19/09/2023 5.504 5.508 -0.07% 4.5%
Anm Vis Plus AD 19/09/2023 4.919 4.923 -0.08% 2.436%
Anm Vis Plus F 19/09/2023 5.841 5.846 -0.08% 5.338%
Anm Visconteo Z 19/09/2023 46.546 46.566 -0.04% 3.77%
Anm Visconteo ZD 19/09/2023 41.092 41.111 -0.04% 1.402%
Gest Ced Corporate 19/09/2023 4.585 4.584 0.022% 0.087%
Gest Ced Corp Prof 19/09/2023 4.845 4.844 0.021% 0.623%
Anm Pat Cr Sost A 19/09/2023 4.863 4.878 -0.3% 4.244%
Anm Pat Cr Sost 19/09/2023 4.863 4.878 -0.3% 4.244%
Anm Pat Difesa 19/09/2023 4.501 4.508 -0.15% 0.2%
Anm Pat Red&Cres A 19/09/2023 4.709 4.721 -0.25% 1.926%
Anm Pat Red&Cres 19/09/2023 4.709 4.721 -0.25% 1.926%
Anm Pat Reddito A 19/09/2023 4.593 4.602 -0.19% 0.989%
Anm Pat Reddito 19/09/2023 4.593 4.602 -0.19% 0.967%
Anm Tri Corp 23 15/09/2023 5.15 5.145 0.097% 4.484%
Fonte: borsa italiana