Fondi Italiani

Anima Sgr Spa
Fondo Data Valore Prec. Perc. Perc./Anno
Alteia Europ A 23/03/2023 5.31 5.304 0.113% -1.885%
Alteia Europ AD 23/03/2023 4.959 4.953 0.121% -3.163%
Alteia Europ F 23/03/2023 5.408 5.402 0.111% -1.025%
GES TR 23/03/2023 15.691 15.636 0.352% -5.419%
Anm Ab Ret AD 23/03/2023 4.864 4.847 0.351% -6.426%
Anm Ab Ret F 23/03/2023 5.265 5.246 0.362% -4.706%
Anm Ac Merc Gl 2025 17/03/2023 4.972 4.983 -0.22% -5.169%
Anm Alto Pot Eur AD 23/03/2023 3.095 3.089 0.194% -3.492%
Anm Alto Pot Eur 23/03/2023 3.813 3.805 0.21% -0.522%
Anm Alto Pot Ita A 23/03/2023 6.118 6.106 0.197% 0.246%
Anm Alto Pot Ita AD 23/03/2023 5.35 5.34 0.187% -3.272%
Anm Alto Pot Ita F 23/03/2023 6.884 6.871 0.189% 1.235%
AN ALT PT ITA YD 23/03/2023 6.1 6.089 0.181% -2.275%
Anm America A 23/03/2023 34.526 34.683 -0.45% -12.2%
Anm America AD 23/03/2023 30.627 30.766 -0.45% -14.03%
Anm Ame AI A 23/03/2023 4.897 4.896 0.02% -6.813%
Anm Ame AI AD 23/03/2023 4.776 4.775 0.021% -7.764%
Anm Ame AI F 23/03/2023 4.988 4.987 0.02% -6.046%
Anm America B 23/03/2023 33.647 33.8 -0.45% -12.42%
Anm America BD 23/03/2023 30.012 30.148 -0.45% -14.25%
Anm America F 23/03/2023 38.054 38.226 -0.45% -11.2%
Anm America Y 23/03/2023 6.895 6.926 -0.44% -11.33%
Anm Az Europa LTE 23/03/2023 6.315 6.327 -0.19% 0.702%
Anm Az Gl ex EMU A 23/03/2023 6.49 6.52 -0.46% -9.218%
Anm Az Gl ex EMU AD 23/03/2023 6.127 6.155 -0.45% -11.02%
Anm Az Gl ex EMU B 23/03/2023 6.525 6.555 -0.45% -9.438%
Anm Az Gl ex EMU BD 23/03/2023 6.144 6.172 -0.45% -11.27%
Anm Az Gl ex EMU F 23/03/2023 6.744 6.774 -0.44% -8.245%
Anm Az Gl ex EMU Y 23/03/2023 6.823 6.854 -0.45% -8.293%
Anm Az Int A 23/03/2023 6.408 6.417 -0.14% -9.543%
Anm Az Int AD 23/03/2023 5.977 5.985 -0.13% -11.26%
Anm Az Int F 23/03/2023 5.108 5.115 -0.13% -8.524%
Anm Az Intern LT 23/03/2023 5.397 5.383 0.26% 0.0%
Anm Az Int Y 23/03/2023 6.58 6.589 -0.13% -8.662%
Anm Az Nord Am LTE 23/03/2023 6.331 6.369 -0.59% -10.36%
Anm Az Paesi Sv LTE 23/03/2023 6.365 6.396 -0.48% -7.994%
Anm Bil Megat A 23/03/2023 5.195 5.179 0.309% -8.764%
Anm Bil Megat AD 23/03/2023 5.067 5.051 0.317% -9.727%
Anm Bil Megat F 23/03/2023 5.294 5.278 0.303% -8.106%
Anm Bil Megat Y 23/03/2023 5.292 5.276 0.303% -8.173%
ANM BLU REDD A 23/03/2023 4.777 4.755 0.463% -7.53%
ANM BLU RED AD 23/03/2023 3.893 3.875 0.465% -8.594%
ANM BLU REDD F 23/03/2023 4.9 4.878 0.451% -6.667%
Anm Piu' 15 A EUR 23/03/2023 5.752 5.735 0.296% -5.813%
Anm Piu' 15 AD 23/03/2023 5.233 5.218 0.287% -6.336%
Anm Piu' 15 F EUR 23/03/2023 6.305 6.287 0.286% -4.988%
Anm Piu' 15 N EUR 23/03/2023 5.699 5.683 0.282% -5.911%
Anm Piu' 30 A EUR 23/03/2023 6.122 6.101 0.344% -5.525%
Anm Piu' 30 AD 23/03/2023 5.376 5.357 0.355% -6.504%
Anm Piu' 30 F EUR 23/03/2023 6.742 6.718 0.357% -4.707%
Anm Piu' 30 N EUR 23/03/2023 6.024 6.003 0.35% -5.713%
Anm Piu' 70 A EUR 23/03/2023 8.723 8.752 -0.33% -8.478%
Anm Piu' 70 AD 23/03/2023 7.577 7.603 -0.34% -9.431%
Anm Piu' 70 F EUR 23/03/2023 9.772 9.805 -0.33% -7.628%
Anm Piu' 70 N EUR 23/03/2023 8.577 8.606 -0.33% -8.668%
Anm Ca Pi Obb A 23/03/2023 5.428 5.412 0.296% -7.198%
ANM CAP + OBB AD 23/03/2023 5.187 5.172 0.29% -7.721%
Anm Ca Pi Obb F 23/03/2023 5.819 5.801 0.31% -6.597%
Anm Ca Pi Obb N 23/03/2023 5.338 5.322 0.301% -7.375%
Anm Commodities 23/03/2023 5.218 5.194 0.462% 0.0%
Anm Com. Az.Int. A 23/03/2023 5.261 5.268 -0.13% -6.901%
Anm Com. Az.Int. 23/03/2023 5.263 5.27 -0.13% -6.883%
Anm Com. Az.Int. F 23/03/2023 5.33 5.337 -0.13% -6.145%
Anm Com. Az.Int. Y 23/03/2023 5.405 5.41 -0.09% -5.54%
Anm Com. Bil. Pr. A 23/03/2023 4.66 4.65 0.215% -7.759%
Anm Com. Bil. Pr 23/03/2023 4.659 4.649 0.215% -7.779%
Anm Com. Bil. Pr. F 23/03/2023 4.71 4.7 0.213% -7.21%
Anm Com. Bil. Pr. Y 23/03/2023 4.723 4.711 0.255% -7.064%
Anm Com. Ob Corp. A 23/03/2023 4.593 4.581 0.262% -5.513%
Anm Com. Ob Corp 23/03/2023 4.593 4.581 0.262% -5.513%
Anm Com. Ob Corp. F 23/03/2023 4.645 4.633 0.259% -4.971%
Anm Com. Ob Corp. Y 23/03/2023 4.642 4.63 0.259% -4.955%
Anm Corp. Euro A 23/03/2023 4.941 4.927 0.284% 0.0%
Anm Corp. Euro AD 23/03/2023 4.941 4.927 0.284% 0.0%
Anm Corp. Euro F 23/03/2023 4.958 4.943 0.303% 0.0%
Anm Corp. Euro Y 23/03/2023 4.955 4.94 0.304% 0.0%
ANM CRES ITA A 23/03/2023 5.733 5.72 0.227% -3.534%
ANM CRE ITA AD 23/03/2023 5.237 5.225 0.23% -4.955%
ANM CRE ITA AP 23/03/2023 5.773 5.76 0.226% -3.526%
Anm Cre Italia F 23/03/2023 6.007 5.994 0.217% -2.909%
Anm Cre It New A 23/03/2023 5.279 5.273 0.114% -2.673%
Anm Cre It New AD 23/03/2023 5.066 5.061 0.099% -4.162%
Anm Cre It New AP 23/03/2023 5.284 5.278 0.114% -2.653%
Anm Cre It New F 23/03/2023 5.371 5.365 0.112% -2.185%
Anima Dinamix 23/03/2023 4.605 4.611 -0.13% -7.493%
ANM ESAG AZ GL A 23/03/2023 5.945 5.963 -0.3% -9.992%
ANM ESAG AZ GL F 23/03/2023 6.543 6.562 -0.29% -7.086%
ANM ESAG AZ GL Y 23/03/2023 7.597 7.619 -0.28% -7.229%
ANM ESAG AZ GL Z 23/03/2023 6.2 6.218 -0.28% -8.649%
ANM ESAG AZ ZD 23/03/2023 5.914 5.932 -0.3% -10.48%
ANM ESAG BIL A 23/03/2023 5.174 5.174 0.0% -6.808%
ANM ESAG BIL AD 23/03/2023 5.023 5.023 0.0% -7.733%
ANM ESAG BIL F 23/03/2023 5.311 5.311 0.0% -6.1%
Anm Esag Bil Y 23/03/2023 5.287 5.287 0.0% -6.142%
ANM ESAG BIL Z 23/03/2023 5.109 5.109 0.0% -7.227%
ANM ESAG BIL ZD 23/03/2023 4.984 4.984 0.0% -8.18%
ANM ESAG OB CORP 23/03/2023 4.56 4.546 0.308% -7.147%
ANM ESAG OB CO Y 23/03/2023 4.834 4.819 0.311% -7.217%
Anm Esag Prud. A 23/03/2023 4.671 4.663 0.172% -6.167%
Anm Esag Prud. F 23/03/2023 4.756 4.748 0.168% -5.316%
Anm Esag Prud. Y 23/03/2023 4.777 4.768 0.189% -4.992%
Anm Esag Prud. Z 23/03/2023 4.65 4.642 0.172% -6.42%
Anm Emergenti A 23/03/2023 11.563 11.474 0.776% -14.11%
Anm Emergenti AD 23/03/2023 10.214 10.135 0.779% -16.02%
Anm Emergenti B 23/03/2023 11.139 11.053 0.778% -14.33%
Anm Emergenti BD 23/03/2023 9.848 9.772 0.778% -16.23%
Anm Emergenti F 23/03/2023 12.863 12.763 0.784% -13.13%
Anm Emergenti Y 23/03/2023 5.571 5.528 0.778% -13.25%
Anm Europa A 23/03/2023 7.566 7.572 -0.07% 1.872%
Anm Europa AD 23/03/2023 6.49 6.494 -0.06% -0.169%
Anima Europa AI A 23/03/2023 4.938 4.936 0.041% -0.784%
Anima Europa AI 23/03/2023 4.864 4.862 0.041% -1.757%
Anima Europa AI F 23/03/2023 5 4.998 0.04% 0.02%
Anm Eur. AI Flex A 23/03/2023 4.819 4.816 0.062% 0.0%
Anm Eur. AI Flex 23/03/2023 4.77 4.767 0.063% 0.0%
Anm Eur. AI Flex F 23/03/2023 4.852 4.849 0.062% 0.0%
Anm Europa B 23/03/2023 7.376 7.382 -0.08% 1.752%
Anm Europa BD 23/03/2023 6.357 6.361 -0.06% -0.251%
Anm Europa F 23/03/2023 8.334 8.339 -0.06% 2.927%
Anm Europa Y 23/03/2023 8.398 8.404 -0.07% 3.03%
Anm Ev Bil M Pple26 17/03/2023 4.977 4.935 0.851% 0.0%
Anm Ev Bil M Pple27 17/03/2023 5.017 4.953 1.292% 0.0%
Anm Evo Bil 2022 17/03/2023 5.253 5.268 -0.28% -6.564%
Anm Fondo Impres 23/03/2023 4.655 4.648 0.151% -4.611%
Anm Fondo Impr P 23/03/2023 4.585 4.584 0.022% -6.256%
ANM TRADING A 23/03/2023 16.174 16.083 0.566% -7.051%
ANM TRADING AD 23/03/2023 13.386 13.311 0.563% -9.001%
ANM TRADING F 23/03/2023 18.287 18.184 0.566% -5.989%
ANMA FORZ DIN A 23/03/2023 7.327 7.32 0.096% -7.03%
ANMA FORZ DIN B 23/03/2023 7.321 7.314 0.096% -7.035%
ANMA FORZ DINAMI 23/03/2023 7.986 7.979 0.088% -7.505%
ANMA FORZ DIN NP 23/03/2023 7.958 7.95 0.101% -7.476%
ANMA FORZ EQU A 23/03/2023 7.109 7.105 0.056% -7.011%
ANMA FORZ EQU B 23/03/2023 7.109 7.104 0.07% -7.011%
ANMA FORZ EQUILI 23/03/2023 7.599 7.594 0.066% -7.476%
ANMA FORZ EQU NP 23/03/2023 7.58 7.575 0.066% -7.459%
ANMA FORZ MOD A 23/03/2023 6.292 6.29 0.032% -7.375%
ANMA FORZ MOD B 23/03/2023 6.292 6.29 0.032% -7.375%
ANMA FORZ MODERA 23/03/2023 6.642 6.64 0.03% -7.84%
ANMA FORZ MOD NP 23/03/2023 6.63 6.628 0.03% -7.827%
ANMA FORZ PRU A 23/03/2023 5.393 5.392 0.019% -7.591%
ANMA FORZ PRU B 23/03/2023 5.395 5.394 0.019% -7.588%
ANMA FORZ PRUDEN 23/03/2023 5.56 5.559 0.018% -8.054%
ANMA FORZ PRU NP 23/03/2023 5.557 5.555 0.036% -8.027%
Anm Legg Mul-Cre 23/03/2023 4.252 4.236 0.378% -8.065%
ANM MACRO DIV A 23/03/2023 4.758 4.728 0.635% -8.868%
ANM MACRO DIV AD 23/03/2023 4.003 3.978 0.628% -10.84%
ANM MACRO DIV F 23/03/2023 5.033 5.002 0.62% -7.972%
Anm Gl.Macro Fl. A 23/03/2023 4.207 4.196 0.262% -13.11%
Anm Gl.Macro Fl. 23/03/2023 3.99 3.98 0.251% -15.01%
Anm Gl.Macro Fl. F 23/03/2023 4.29 4.279 0.257% -12.27%
Anm Gl Ma Risk Co A 23/03/2023 4.734 4.719 0.318% -5.244%
Anm Gl Ma Risk Co F 23/03/2023 4.774 4.759 0.315% -4.881%
Anm Gl Ma Risk C FD 23/03/2023 4.785 4.769 0.336% -4.681%
Anm Iniz Europa A 23/03/2023 15.932 15.94 -0.05% -7.533%
ANM INIZ EUR AD 23/03/2023 13.774 13.781 -0.05% -9.507%
ANM INIZ EUR B 23/03/2023 15.736 15.733 0.019% -7.272%
ANM INIZ EUR BD 23/03/2023 13.707 13.705 0.015% -9.207%
ANM INIZ EUR F 23/03/2023 17.676 17.685 -0.05% -6.659%
ANM INIZ EUR Y 23/03/2023 6.942 6.941 0.014% -6.113%
ANM INIZ ITA A 23/03/2023 10.545 10.562 -0.16% 8.387%
ANM INIZ ITA AD 23/03/2023 8.649 8.663 -0.16% 5.656%
ANM INIZ ITA AP 23/03/2023 10.348 10.365 -0.16% 8.39%
ANM INIZ ITA F 23/03/2023 11.116 11.134 -0.16% 9.517%
ANM INIZ ITA Y 23/03/2023 10.932 10.947 -0.13% 9.66%
Anm Robot&IA 2024 17/03/2023 4.454 4.43 0.542% -7.689%
Anm Inv.AgriTech 17/03/2023 4.538 4.555 -0.37% -7.236%
Anm Inv.AgriTech 26 03/03/2023 4.63 4.632 -0.04% -8.19%
Anm Inv Ci Eco 2025 17/03/2023 4.695 4.713 -0.38% -9.223%
Anm Inv Clean En 17/03/2023 4.543 4.558 -0.32% -7.606%
Anm Inv CS & BD 27 17/03/2023 4.492 4.45 0.944% -7.458%
Anm Inv ENG 2025 17/03/2023 4.511 4.534 -0.5% -9.162%
Anm Fut Mob 25 17/03/2023 4.867 4.867 0.0% -6.368%
Anm Inv Gender Eq26 17/03/2023 4.392 4.414 -0.49% -8.328%
Anm Gl Recov 25 17/03/2023 4.596 4.592 0.087% -6.699%
Anm Inv Gl&Infr 27 17/03/2023 4.943 4.927 0.325% 0.0%
Anm Inv Gl&Longe 17/03/2023 4.945 4.945 0.0% 0.0%
Anm Inv Gl&Lusso 27 17/03/2023 5.009 5.016 -0.14% 0.0%
Anm Inv Gl&Tr Md 17/03/2023 5 4.998 0.04% 0.0%
Anm Inv HC Inn26 17/03/2023 4.222 4.195 0.644% -9.457%
Anm Inv New Norm-25 17/03/2023 4.605 4.572 0.722% -7.082%
Anm Inv SmartCit 17/03/2023 4.645 4.612 0.716% -6.877%
Anm Inv Sm Ind 4 17/03/2023 4.657 4.665 -0.17% 0.0%
Anm Italia A 23/03/2023 29.911 29.982 -0.23% 11.963%
Anm Italia AD 23/03/2023 25.122 25.182 -0.23% 9.188%
Anm Italia B 23/03/2023 28.856 28.932 -0.26% 11.719%
Anm Italia BD 23/03/2023 24.223 24.287 -0.26% 8.956%
Anm Italia F 23/03/2023 32.927 33.006 -0.23% 12.976%
Anm Italia Y 23/03/2023 8.428 8.45 -0.26% 13.128%
Anm Liq Euro AM 23/03/2023 48.502 48.488 0.029% -0.376%
Anm Liq Euro FM 23/03/2023 49.077 49.063 0.029% -0.079%
Anima Liq Euro IM 23/03/2023 48.884 48.87 0.029% -0.178%
ANM MAGELLANO A 23/03/2023 5.166 5.159 0.136% -8.339%
ANM MAGELLANO AD 23/03/2023 4.877 4.871 0.123% -9.299%
ANM MAGELLANO F 23/03/2023 5.418 5.411 0.129% -7.543%
ANM MAGELLANO R 23/03/2023 5.188 5.181 0.135% -8.161%
ANM MAGELLANO RD 23/03/2023 4.924 4.917 0.142% -9.101%
Anm Meg People B 23/03/2023 6.294 6.283 0.175% -10.68%
Anm Meg People BD 23/03/2023 5.877 5.867 0.17% -12.57%
ANIMA MEGATREND 23/03/2023 6.598 6.586 0.182% -9.293%
Anm Meg People Y 23/03/2023 6.566 6.554 0.183% -9.559%
Anm Met Attivo 2024 17/03/2023 4.563 4.579 -0.34% -6.801%
Anm Met At 2024 II 17/03/2023 4.628 4.642 -0.3% -6.956%
Anm Metodo&Sel 2024 17/03/2023 4.821 4.906 -1.73% -5.674%
Anm MAlRisk Ctrl A 23/03/2023 4.617 4.609 0.174% 0.0%
Anm MAlRisk Ctrl 23/03/2023 4.521 4.513 0.177% 0.0%
Anm MAlRisk Ctrl F 23/03/2023 4.652 4.643 0.194% 0.0%
Anm Net 0 Az Int A 23/03/2023 5.155 5.165 -0.19% 0.0%
Anm Net 0 Az Int 23/03/2023 5.155 5.165 -0.19% 0.0%
Anm Net 0 Az Int F 23/03/2023 5.169 5.178 -0.17% 0.0%
Anm Net 0 Az Int Y 23/03/2023 5.167 5.177 -0.19% 0.0%
Anm Obbl Corporat A 23/03/2023 8.939 8.916 0.258% -8.403%
ANM Obbl Corp AD 23/03/2023 7.912 7.892 0.253% -8.921%
GestiL Obbl.Corp.A 23/03/2023 10.312 10.285 0.263% -8.435%
ANM Obbl Corp Bl AD 23/03/2023 10.054 10.029 0.249% -8.972%
ANM Obbl Corp Bl F 23/03/2023 10.478 10.451 0.258% -7.78%
ANM Obbl Corp Bl Y 23/03/2023 10.523 10.496 0.257% -7.847%
ANM OBB CORP F 23/03/2023 9.419 9.395 0.255% -7.847%
Anm Obbl Corporat Y 23/03/2023 9.423 9.399 0.255% -7.898%
Anm Obbl Emergent A 23/03/2023 6.537 6.51 0.415% -8.676%
ANM OBB EMER AD 23/03/2023 5.042 5.021 0.418% -9.835%
ANM OBB EMER B 23/03/2023 4.605 4.586 0.414% -9.118%
ANM OBB EMER F 23/03/2023 6.92 6.891 0.421% -8.077%
Anm Obbl Emergent Y 23/03/2023 4.755 4.735 0.422% -8.116%
ANIMA FIXOBBEURB 23/03/2023 8.515 8.504 0.129% -1.822%
Anm Ob Euro Core A 23/03/2023 4.592 4.574 0.394% -4.493%
Anm Ob Euro Core AD 23/03/2023 4.498 4.481 0.379% -5.005%
Anm Ob Euro Core F 23/03/2023 4.641 4.623 0.389% -4.27%
Anm Ob Euro Core Y 23/03/2023 4.65 4.632 0.389% -4.203%
Anima Ob Eur MLT A 21/03/2023 6.335 6.385 -0.78% -11.31%
Anima Ob Eur MLT AD 23/03/2023 4.333 4.303 0.697% -11.46%
ANM FIX EURO MLT 23/03/2023 6.862 6.814 0.704% -10.39%
Anima Ob Eur MLT F 21/03/2023 6.828 6.881 -0.77% -10.78%
Anima Ob Euro MLT Y 23/03/2023 4.475 4.445 0.675% -10.44%
Anm Obb Fle A 23/03/2023 4.492 4.469 0.515% -9.087%
Anm Obb Fle AD 23/03/2023 4.398 4.376 0.503% -9.599%
Anm Obb Fle F 23/03/2023 4.625 4.601 0.522% -8.398%
Anm Obb Fle FD 23/03/2023 4.485 4.462 0.515% -8.916%
Anm Obb Fle H 23/03/2023 4.568 4.544 0.528% -8.439%
Anm Obb Gov Flex A 23/03/2023 4.552 4.53 0.486% -7.31%
Anm Obb Gov Flex AD 23/03/2023 4.552 4.531 0.463% -7.31%
Anm Obb Gov Flex F 23/03/2023 4.592 4.57 0.481% -6.818%
Anm Obb Gov Flex FD 23/03/2023 4.592 4.571 0.459% -6.818%
Anm Obb Gov Flex Y 23/03/2023 4.59 4.568 0.482% -6.859%
Anm Obb. Gov. US A 23/03/2023 4.323 4.351 -0.64% -5.197%
Anm Obb. Gov. US AD 23/03/2023 4.255 4.283 -0.65% -5.696%
Anm Obb. Gov. US F 23/03/2023 4.386 4.414 -0.63% -4.652%
Anm Obb. Gov. US Y 23/03/2023 4.38 4.409 -0.65% -4.783%
ANM OBB HY A 23/03/2023 5.187 5.183 0.077% -7.441%
Anm Fix HY A 23/03/2023 11.52 11.513 0.061% -7.626%
ANM OBB HY AD 23/03/2023 4.906 4.903 0.061% -8.81%
ANM HIGH Y BT A 23/03/2023 4.74 4.739 0.021% -4.126%
ANM HIGH Y BT AD 23/03/2023 4.356 4.356 0.0% -4.641%
ANM HIGH Y BT F 23/03/2023 4.937 4.936 0.02% -3.329%
ANM HIGH Y BT Y 23/03/2023 4.931 4.93 0.02% -3.522%
ANM OBB HY F 23/03/2023 5.289 5.285 0.076% -6.654%
Anm Fix HY Y 23/03/2023 13.332 13.324 0.06% -6.704%
Anm Obb. Int. A 23/03/2023 4.202 4.203 -0.02% -8.732%
Anm Obb. Int. AD 23/03/2023 4.135 4.137 -0.04% -9.26%
Anm Obb. Int. F 23/03/2023 4.259 4.26 -0.02% -8.172%
Anm Obb. Int. Y 23/03/2023 4.253 4.254 -0.02% -8.281%
GES EM MKTS A 23/03/2023 16.682 16.661 0.126% -4.707%
ANM EM MKTS AD 23/03/2023 4.88 4.874 0.123% -6.674%
GES EM MKTS F 23/03/2023 17.608 17.585 0.131% -3.359%
GestiL Eu A 23/03/2023 9.264 9.258 0.065% -2.464%
Anm Ob. Europa AD 23/03/2023 8.258 8.254 0.048% -4.454%
GES EUROPA F 23/03/2023 9.748 9.742 0.062% -1.106%
Anima Obb. Gl. 2024 17/03/2023 4.873 4.872 0.021% -6.234%
Anm Obb Gl 2024 II 17/03/2023 4.84 4.837 0.062% -5.616%
Anm Obb Gl 2025 17/03/2023 4.696 4.686 0.213% -6.061%
GESTIL INT.A 23/03/2023 21.645 21.552 0.432% -6.541%
Anm Ob. Intern. AD 23/03/2023 4.668 4.648 0.43% -8.506%
GES INT F 23/03/2023 22.822 22.723 0.436% -5.22%
GestiL It A 23/03/2023 14.308 14.29 0.126% 1.367%
Anm Ob. Italia AD 23/03/2023 12.763 12.746 0.133% -2.147%
GES ITA F 23/03/2023 15.078 15.058 0.133% 2.795%
Anm Pacifico A 23/03/2023 7.579 7.545 0.451% -11.49%
Anm Pacifico AD 23/03/2023 6.699 6.668 0.465% -13.38%
Anm Pacifico B 23/03/2023 7.341 7.308 0.452% -11.71%
Anm Pacifico BD 23/03/2023 6.489 6.459 0.464% -13.6%
Anm Pacifico F 23/03/2023 8.403 8.364 0.466% -10.47%
Anm Pacifico Y 23/03/2023 5.744 5.718 0.455% -10.61%
Anm P.Gl SmC&ClC 17/03/2023 4.551 4.574 -0.5% -6.204%
Anm Pat Gl&AgTec 17/03/2023 4.643 4.649 -0.12% -6.973%
Anm Pat Gl&Blu Ec27 17/03/2023 4.991 4.959 0.645% 0.0%
Anm Pat Gl&CirEc 17/03/2023 4.958 4.923 0.711% 0.0%
Anm Pat Gl&Cl En 24 17/03/2023 4.69 4.731 -0.86% -6.889%
Anm Pat Gl&C.Sec26D 17/03/2023 4.41 4.412 -0.04% -7.04%
Anm Pat Gl&Dig.E 17/03/2023 4.485 4.454 0.696% -6.25%
Anm PG & EnTr26 Dis 17/03/2023 4.515 4.512 0.066% -6.926%
Anm Pat Gl&HC 25 17/03/2023 4.766 4.732 0.719% -6.75%
Anima P.Gl&ITech 24 17/03/2023 5.022 4.971 1.026% -4.76%
Anm Pat G&Long 2025 17/03/2023 4.883 4.894 -0.22% -5.843%
Anm Pat Gl&Mob 25 17/03/2023 4.956 4.926 0.609% -6.684%
Anm Pat Gl&New N 17/03/2023 4.745 4.698 1.0% 0.0%
Anm Pat Gl&Nuovi 17/03/2023 4.59 4.572 0.394% -6.422%
Anm Pat Gl Robot 24 17/03/2023 5.013 4.976 0.744% -4.75%
Anm Patr Gl 2024 17/03/2023 4.862 4.896 -0.69% -5.848%
Anm P.Gl Lux&Moda24 17/03/2023 4.792 4.79 0.042% -4.788%
Anm Pianeta A 23/03/2023 10.432 10.439 -0.06% -9.01%
Anm Pianeta AD 23/03/2023 10.111 10.118 -0.06% -9.529%
Anm Pianeta F 23/03/2023 11.066 11.073 -0.06% -8.409%
Anm Pianeta R 23/03/2023 10.185 10.192 -0.06% -9.322%
Anm Pianeta Y 23/03/2023 10.992 10.999 -0.06% -8.453%
Anm PicPac BilMeg25 17/03/2023 4.638 4.58 1.266% -5.904%
Anm PicPac BMeg2 17/03/2023 4.777 4.739 0.802% -3.98%
Anm PicPac BM Ppl26 17/03/2023 4.987 4.945 0.849% 0.0%
Anm PicPac BM Pp262 17/03/2023 4.977 4.928 0.994% 0.0%
Anm PicPac ESG B 23 17/03/2023 5.356 5.331 0.469% -1.435%
Anm PicPac ES.Bil25 17/03/2023 4.66 4.652 0.172% -2.856%
Anm PicPac ESBil253 17/03/2023 5.029 4.999 0.6% 0.0%
Anm PicPac ESBil 17/03/2023 4.952 4.932 0.406% 0.0%
Anm PicPac Mag 2022 17/03/2023 5.149 5.11 0.763% -5.558%
Anm PicPac Mag23 17/03/2023 5.124 5.09 0.668% -7.123%
Anm PicPac Meg 2023 17/03/2023 4.891 4.801 1.875% -5.305%
Anm PicPac Meg23 II 17/03/2023 4.831 4.743 1.855% -5.219%
Anm PicPac Va Gl 22 17/03/2023 6.224 6.28 -0.89% 0.728%
Anm PicPac Val Gl23 17/03/2023 6.277 6.335 -0.91% 0.852%
Anm PicPac Val G 17/03/2023 4.99 4.999 -0.18% 0.0%
Anm PicPac ValGl 17/03/2023 4.979 4.986 -0.14% 0.0%
Anm PicPac Visc P25 17/03/2023 4.998 5.091 -1.82% -1.614%
Anm Portf America 17/03/2023 5.228 5.223 0.096% -4.963%
Anm Ptf Globale 17/03/2023 4.868 4.876 -0.16% -4.81%
Anm PrimaSol 202 17/03/2023 5.025 4.991 0.681% 0.0%
Anm PrimaSol 2025 2 17/03/2023 5.011 4.974 0.744% 0.0%
Anm PrPasso ESG 17/03/2023 4.728 4.735 -0.14% -2.01%
Anm PrPsso ESG 2 17/03/2023 4.702 4.706 -0.08% -2.266%
Anm PrPsso ESG 3 17/03/2023 4.732 4.742 -0.21% -3.172%
Anm Primop Pac 2023 17/03/2023 5.263 5.28 -0.32% 0.076%
Anm Pri Pac 2023 II 17/03/2023 5.155 5.172 -0.32% -0.058%
GESTIELLE PRO IT 23/03/2023 5.199 5.191 0.154% 0.231%
Anm Pro It AD 23/03/2023 4.749 4.742 0.148% -2.103%
GESTI PRO ITA P 23/03/2023 5.344 5.336 0.15% 0.206%
Anm Pro It F 23/03/2023 5.187 5.179 0.154% 1.17%
AN PR DIN 22 MUL 17/03/2023 4.804 4.801 0.062% -1.819%
Anm Prog Cedo 2023 17/03/2023 4.766 4.79 -0.5% -6.549%
Anm Prog Cedo-23 II 17/03/2023 4.808 4.83 -0.45% -6.075%
Anm Quant Flex A 23/03/2023 4.236 4.199 0.881% -8.569%
Anm Quant Flex F 23/03/2023 4.299 4.262 0.868% -7.747%
Anm Quas Obb Fle 23/03/2023 4.172 4.138 0.822% -10.64%
Anm Red Bil 23 17/03/2023 8.863 9.022 -1.76% -7.859%
Anm Red Consum 23 17/03/2023 4.272 4.309 -0.85% -9.434%
Anm Red Energy 23 17/03/2023 4.454 4.463 -0.2% -4.89%
Anm Red He Care 23 17/03/2023 4.462 4.437 0.563% -6.848%
Anm Re P 22 IV 17/03/2023 9.069 9.161 -1.0% -3.367%
Anima Red Piu 2023 17/03/2023 8.932 9.015 -0.92% -4.938%
ANM RISER $ A 23/03/2023 5.855 5.905 -0.84% 2.468%
ANM RISER $ F 23/03/2023 6.091 6.142 -0.83% 2.854%
ANM RISER $ I 23/03/2023 6.032 6.084 -0.85% 2.777%
Anm Riserva Em A 23/03/2023 4.827 4.851 -0.49% -3.614%
Anm Riserva Em F 23/03/2023 4.957 4.981 -0.48% -3.335%
AN RIS EMER H 23/03/2023 4.978 5.003 -0.5% -3.396%
Anm Riserva Gl A 23/03/2023 4.55 4.554 -0.08% -2.57%
Anm Riserva Gl F 23/03/2023 4.697 4.701 -0.08% -2.248%
ANM Risparmio A 23/03/2023 6.985 6.975 0.143% -6.33%
Anm Risparmio AD 23/03/2023 6.25 6.241 0.144% -6.855%
Anm Risparmio F 23/03/2023 7.209 7.198 0.153% -5.814%
Anm Risparmio H 23/03/2023 7.093 7.083 0.141% -5.866%
AN RUS MUL-ASS A 23/03/2023 4.658 4.665 -0.15% -6.672%
Anm Rus Multi-As AD 23/03/2023 3.805 3.81 -0.13% -8.578%
AN RUS MUL-ASS F 23/03/2023 5.224 5.224 0.0% 0.0%
Anm STEP Equal24 17/03/2023 4.732 4.746 -0.29% -2.393%
Anm STEP Equal25 17/03/2023 4.882 4.874 0.164% -2.066%
Anm Selection A 23/03/2023 5.327 5.329 -0.03% -6.984%
Anm Selection AD 23/03/2023 4.275 4.276 -0.02% -8.926%
Anm Selection F 23/03/2023 5.552 5.553 -0.01% -6.216%
GEST BEST SEL EQ 23/03/2023 4.876 4.873 0.062% -8.586%
Anm Sel M-B AD 23/03/2023 4.486 4.483 0.067% -10.51%
Anm Sel M-B F 23/03/2023 5.045 5.041 0.079% -7.635%
Anm Sel.Prudente A 23/03/2023 4.55 4.549 0.022% -6.417%
Anm Sel.Prudente 23/03/2023 4.502 4.501 0.022% -6.926%
Anm Sel.Prudente F 23/03/2023 4.611 4.609 0.043% -5.898%
Anm Sel Europ AD 23/03/2023 21.958 21.966 -0.03% -0.625%
Anm Sel Europa A 23/03/2023 23.541 23.551 -0.04% 1.265%
Anm Sel Europ BD 23/03/2023 22.065 22.074 -0.04% -0.751%
Anm Sel Europa F 23/03/2023 29.469 29.48 -0.03% 2.366%
Anm Sel Europa Y 23/03/2023 29.229 29.24 -0.03% 2.644%
Anm Sel Gl AD 23/03/2023 60.727 60.901 -0.28% -10.48%
Anm Sel Gl A 23/03/2023 63.63 63.813 -0.28% -8.941%
Anm Sel Gl BD 23/03/2023 60.111 60.283 -0.28% -10.8%
Anm Sel Gl F 23/03/2023 79.363 79.587 -0.28% -7.571%
Anm Sel Gl Y 23/03/2023 78.995 79.218 -0.28% -7.704%
Anm Sforzesco A 23/03/2023 12.088 12.054 0.282% -7.294%
Anm Sforzesco AD 23/03/2023 11.029 10.999 0.273% -7.838%
Anm Sforzesco F 23/03/2023 12.882 12.846 0.28% -6.693%
Anm Sfo Plus A 23/03/2023 4.842 4.83 0.248% -7.436%
Anm Sfo Plus AD 23/03/2023 4.484 4.472 0.268% -7.964%
Anm Sfo Plus F 23/03/2023 5.079 5.066 0.257% -6.79%
Anm Sforzesco Z 23/03/2023 12.05 12.017 0.275% 0.0%
Anm Sforzesco ZD 23/03/2023 11.01 10.979 0.282% 0.0%
Anm Sol Cedola 2023 17/03/2023 8.767 8.931 -1.83% -7.56%
ANM SVIL GLO 22 17/03/2023 4.505 4.503 0.044% -2.489%
ANM SVIL GLO 23 17/03/2023 4.671 4.676 -0.1% -2.566%
AN SV MUL-AS 23 17/03/2023 4.596 4.599 -0.06% -2.771%
AN SV MUL 23 II 17/03/2023 4.62 4.616 0.087% -3.448%
Anima Syst Gl.All A 23/03/2023 5.126 5.117 0.176% -6.048%
Anima Syst Gl.All F 23/03/2023 5.251 5.241 0.191% -5.353%
Anima T.Viscont. 24 17/03/2023 4.765 4.783 -0.37% -3.308%
Anima Tesoreria 23/03/2023 50.132 50.122 0.02% 0.0%
Anm Traguardo 2023 17/03/2023 4.883 4.917 -0.69% -2.768%
ANM Tra23 Flex 17/03/2023 4.903 4.91 -0.14% -2.564%
ANM Trag 2024 Flex 17/03/2023 4.915 4.916 -0.02% -3.057%
AnmTraguardo 2027 17/03/2023 5 4.973 0.543% 0.0%
AnmTraguardo 2027 2 17/03/2023 5.08 5.039 0.814% 0.0%
Anima Trag Ced 2028 17/03/2023 5.012 5 0.24% 0.0%
AnmTraguardo 202 17/03/2023 5.004 4.972 0.644% 0.0%
Anm Tricolore A 23/03/2023 6.017 5.978 0.652% -10.15%
Anm Tricolore AD 23/03/2023 5.461 5.425 0.664% -10.66%
Anm Tricolore F 23/03/2023 6.493 6.451 0.651% -9.882%
Anima Valore 2026 23/03/2023 5.278 5.267 0.209% -7.517%
Anm Valore Cp ES 23/03/2023 4.637 4.63 0.151% -3.697%
Anm Valore Glob A 23/03/2023 51.25 51.441 -0.37% -4.596%
Anm Valore Glob AD 23/03/2023 44.488 44.654 -0.37% -6.506%
ANM VAL GLO B 23/03/2023 50.414 50.59 -0.34% -4.508%
ANM VAL GL BD 23/03/2023 43.88 44.033 -0.34% -6.397%
ANM VALO GLOB F 23/03/2023 56.097 56.304 -0.36% -3.681%
Anm Val Glo Y 23/03/2023 56.249 56.443 -0.34% -3.311%
Anm Val Mul-Cre 27 23/03/2023 5.036 5.021 0.299% -4.747%
Anm Valore Obblig. 23/03/2023 4.794 4.784 0.209% -2.66%
ANM VESPUCCI A 23/03/2023 4.627 4.609 0.391% -10.08%
ANM VESPUCCI AD 23/03/2023 4.401 4.385 0.365% -10.65%
ANM VESPUCCI F 23/03/2023 4.805 4.786 0.397% -9.459%
ANM VESPUCCI RD 23/03/2023 4.438 4.421 0.385% -10.57%
ANM VESPUCCI H 23/03/2023 4.631 4.613 0.39% -9.973%
ANM VESPUCCI R 23/03/2023 4.638 4.621 0.368% -10.04%
Anm Visconteo A 23/03/2023 46.786 46.658 0.274% -3.693%
Anm Visconteo AD 23/03/2023 41.831 41.717 0.273% -4.683%
Anm Visconteo F 23/03/2023 49.762 49.625 0.276% -3.066%
Anm Vis Plus A 23/03/2023 5.484 5.475 0.164% -4.443%
Anm Vis Plus AD 23/03/2023 4.976 4.968 0.161% -5.435%
Anm Vis Plus F 23/03/2023 5.798 5.788 0.173% -3.672%
Anm Visconteo Z 23/03/2023 46.657 46.53 0.273% 0.0%
Anm Visconteo ZD 23/03/2023 41.905 41.791 0.273% 0.0%
Gest Ced Corporate 23/03/2023 4.5 4.497 0.067% -6.639%
Gest Ced Corp Prof 23/03/2023 4.772 4.772 0.0% -4.883%
Ges Ced M.Target V 23/03/2023 4.641 4.643 -0.04% -5.208%
Ges CedMultiAs IIID 23/03/2023 4.416 4.417 -0.02% -4.167%
Gest Profil Ced III 23/03/2023 4.278 4.277 0.023% -6.797%
Anm Pat Cr Sost A 23/03/2023 4.631 4.65 -0.4% -8.351%
Anm Pat Cr Sost 23/03/2023 4.631 4.65 -0.4% -8.351%
Anm Pat Difesa 23/03/2023 4.502 4.495 0.156% -6.772%
Anm Pat Red&Cres A 23/03/2023 4.62 4.622 -0.04% -7.173%
Anm Pat Red&Cres 23/03/2023 4.62 4.622 -0.04% -7.173%
Anm Pat Reddito A 23/03/2023 4.553 4.549 0.088% -7.006%
Anm Pat Reddito 23/03/2023 4.553 4.549 0.088% -7.006%
Anm Tri Corp 23 17/03/2023 5.018 5.044 -0.51% 0.662%
Fonte: borsa italiana