Fondi Italiani

Anima Sgr Spa
Fondo Data Valore Prec. Perc. Perc./Anno
Alteia Europ A 06/12/2021 5.296 5.267 0.551% 3.055%
Alteia Europ AD 06/12/2021 5.039 5.012 0.539% -1.831%
Alteia Europ F 06/12/2021 5.332 5.303 0.547% 3.756%
GES TR 06/12/2021 17.091 17.002 0.523% 1.781%
Anm Ab Ret AD 06/12/2021 5.383 5.355 0.523% -2.181%
Anm Ab Ret F 06/12/2021 5.679 5.649 0.531% 2.306%
Anm Ac Merc Gl 2025 03/12/2021 5.48 5.577 -1.73% 5.689%
Anm Alto Pot Eur A 06/12/2021 3.363 3.343 0.598% 3.286%
Anm Alto Pot Eur AD 06/12/2021 3.168 3.149 0.603% -1.615%
Anm Alto Pot Eur F 06/12/2021 3.739 3.716 0.619% 4.15%
Anm Alto Pot Ita A 06/12/2021 6.282 6.232 0.802% 6.42%
Anm Alto Pot Ita AD 06/12/2021 5.809 5.763 0.798% 0.363%
Anm Alto Pot Ita F 06/12/2021 6.988 6.932 0.808% 7.161%
AN ALT PT ITA YD 06/12/2021 6.484 6.432 0.808% 6.382%
Anm America A 06/12/2021 40.605 40.282 0.802% 31.026%
Anm America AD 06/12/2021 37.149 36.853 0.803% 28.708%
Anm Ame AI A 06/12/2021 5.392 5.393 -0.01% 6.624%
Anm Ame AI AD 06/12/2021 5.341 5.342 -0.01% 5.616%
Anm Ame AI F 06/12/2021 5.433 5.434 -0.01% 7.372%
Anm America B 06/12/2021 39.7 39.385 0.8% 30.773%
Anm America BD 06/12/2021 36.525 36.235 0.8% 28.568%
Anm America F 06/12/2021 44.062 43.674 0.888% 32.454%
Anm America Y 06/12/2021 8.005 7.941 0.806% 32.423%
Anm Az Europa LTE 06/12/2021 6.405 6.325 1.265% 19.697%
Anm Az Gl ex EMU A 06/12/2021 7.118 7.039 1.122% 29.914%
Anm Az Gl ex EMU AD 06/12/2021 6.909 6.832 1.127% 27.59%
Anm Az Gl ex EMU B 06/12/2021 7.168 7.087 1.143% 30.612%
Anm Az Gl ex EMU BD 06/12/2021 6.955 6.876 1.149% 27.99%
Anm Az Gl ex EMU F 06/12/2021 7.296 7.214 1.137% 31.317%
Anm Az Gl ex EMU Y 06/12/2021 7.374 7.29 1.152% 32.293%
Anm Az Int A 06/12/2021 7.137 7.079 0.819% 22.356%
Anm Az Int AD 06/12/2021 6.855 6.799 0.824% 18.599%
Anm Az Int F 06/12/2021 6.169 6.119 0.817% 5.076%
Anm Az Int Y 06/12/2021 7.237 7.178 0.822% 23.435%
Anm Az Nord Am LTE 06/12/2021 7.125 7.044 1.15% 31.336%
Anm Az Paesi Sv LTE 06/12/2021 6.982 6.911 1.027% 27.177%
Anm Bil Megat A 06/12/2021 5.823 5.805 0.31% 12.024%
Anm Bil Megat AD 06/12/2021 5.769 5.751 0.313% 10.985%
Anm Bil Megat F 06/12/2021 5.881 5.863 0.307% 12.901%
Anm Bil Megat Y 06/12/2021 5.877 5.859 0.307% 12.781%
ANM BLU REDD A 06/12/2021 5.411 5.41 0.018% -4.987%
ANM BLU RED AD 06/12/2021 4.512 4.511 0.022% -8.218%
ANM BLU REDD F 06/12/2021 5.483 5.482 0.018% -4.043%
Anm Piu' 15 A EUR 06/12/2021 6.313 6.315 -0.03% 1.921%
Anm Piu' 15 AD 06/12/2021 5.806 5.808 -0.03% -1.057%
Anm Piu' 15 F EUR 06/12/2021 6.844 6.846 -0.02% 2.686%
Anm Piu' 15 N EUR 06/12/2021 6.263 6.265 -0.03% 1.804%
Anm Piu' 30 A EUR 06/12/2021 6.699 6.704 -0.07% 4.46%
Anm Piu' 30 AD 06/12/2021 6.013 6.017 -0.06% 0.485%
Anm Piu' 30 F EUR 06/12/2021 7.296 7.3 -0.05% 5.388%
Anm Piu' 30 N EUR 06/12/2021 6.608 6.613 -0.07% 4.227%
Anm Piu' 70 A EUR 06/12/2021 9.551 9.572 -0.21% 15.308%
Anm Piu' 70 AD 06/12/2021 8.555 8.573 -0.21% 11.205%
Anm Piu' 70 F EUR 06/12/2021 10.573 10.595 -0.2% 16.404%
Anm Piu' 70 N EUR 06/12/2021 9.416 9.437 -0.22% 15.082%
Anm Ca Pi Obb A 06/12/2021 6.076 6.074 0.033% -1.251%
ANM CAP + OBB AD 06/12/2021 5.87 5.868 0.034% -1.741%
Anm Ca Pi Obb F 06/12/2021 6.461 6.458 0.046% -0.631%
Anm Ca Pi Obb N 06/12/2021 5.99 5.988 0.033% -1.448%
AN CED POT21 II 03/12/2021 9.522 9.586 -0.66% -3.399%
AN CED POT21 III 03/12/2021 9.711 9.771 -0.61% 1.75%
AN CED POT22 I 03/12/2021 9.215 9.272 -0.61% -3.437%
Anm Commodities 06/12/2021 5.542 5.506 0.654% 11.129%
Anm Com. Az.Int. A 06/12/2021 5.679 5.625 0.96% 0.0%
Anm Com. Az.Int. AD 06/12/2021 5.68 5.626 0.96% 0.0%
Anm Com. Az.Int. F 06/12/2021 5.692 5.637 0.976% 0.0%
Anm Com. Az.Int. Y 06/12/2021 5.72 5.665 0.971% 0.0%
Anm Com. Bil. Pr. A 06/12/2021 5.201 5.183 0.347% 0.0%
Anm Com. Bil. Pr.AD 06/12/2021 5.201 5.183 0.347% 0.0%
Anm Com. Bil. Pr. F 06/12/2021 5.22 5.202 0.346% 0.0%
Anm Com. Bil. Pr. Y 06/12/2021 5.216 5.198 0.346% 0.0%
Anm Com. Ob Corp. A 06/12/2021 4.948 4.947 0.02% 0.0%
Anm Com. Ob Corp.AD 06/12/2021 4.948 4.947 0.02% 0.0%
Anm Com. Ob Corp. F 06/12/2021 4.966 4.965 0.02% 0.0%
Anm Com. Ob Corp. Y 06/12/2021 4.964 4.964 0.0% 0.0%
ANM CRES ITA A 06/12/2021 6.279 6.244 0.561% 10.216%
ANM CRE ITA AD 06/12/2021 5.852 5.819 0.567% 8.25%
ANM CRE ITA AP 06/12/2021 6.322 6.287 0.557% 10.197%
Anm Cre Italia F 06/12/2021 6.524 6.488 0.555% 10.764%
Anm Cre It New A 06/12/2021 5.71 5.684 0.457% 12.446%
Anm Cre It New AD 06/12/2021 5.594 5.568 0.467% 10.75%
Anm Cre It New AP 06/12/2021 5.715 5.689 0.457% 12.522%
Anm Cre It New F 06/12/2021 5.773 5.746 0.47% 13.107%
ANM ESAG AZ GL A 06/12/2021 6.751 6.687 0.957% 21.596%
ANM ESAG AZ GL F 06/12/2021 7.101 7.034 0.953% 25.128%
ANM ESAG AZ GL Y 06/12/2021 8.261 8.183 0.953% 24.958%
ANM ESAG AZ GL Z 06/12/2021 6.878 6.813 0.954% 23.019%
ANM ESAG AZ ZD 06/12/2021 6.764 6.701 0.94% 20.915%
ANM ESAG BIL A 06/12/2021 5.659 5.637 0.39% 8.911%
ANM ESAG BIL AD 06/12/2021 5.577 5.556 0.378% 7.872%
ANM ESAG BIL F 06/12/2021 5.756 5.733 0.401% 9.784%
Anm Esag Bil Y 06/12/2021 5.73 5.707 0.403% 0.0%
ANM ESAG BIL Z 06/12/2021 5.62 5.599 0.375% 8.41%
ANM ESAG BIL ZD 06/12/2021 5.568 5.546 0.397% 7.407%
ANM ESAG OB CORP 06/12/2021 5.08 5.079 0.02% -0.451%
ANM ESAG OB CO Y 06/12/2021 5.39 5.388 0.037% -0.333%
Anm Esag Prud. A 06/12/2021 5.1 5.089 0.216% 0.0%
Anm Esag Prud. AD 06/12/2021 5.1 5.089 0.216% 0.0%
Anm Esag Prud. F 06/12/2021 5.117 5.106 0.215% 0.0%
Anm Esag Prud. Y 06/12/2021 5.115 5.105 0.196% 0.0%
Anm Esag Prud. Z 06/12/2021 5.092 5.082 0.197% 0.0%
Anm Esag Prud. ZD 06/12/2021 5.092 5.082 0.197% 0.0%
Anm Emergenti A 06/12/2021 14.206 14.274 -0.47% 4.779%
Anm Emergenti AD 06/12/2021 12.981 13.043 -0.47% 2.909%
Anm Emergenti B 06/12/2021 13.73 13.796 -0.47% 4.514%
Anm Emergenti BD 06/12/2021 12.558 12.619 -0.48% 2.682%
Anm Emergenti F 06/12/2021 15.571 15.645 -0.47% 5.976%
Anm Emergenti Y 06/12/2021 6.756 6.788 -0.47% 5.827%
Anm Europa A 06/12/2021 7.548 7.438 1.479% 17.314%
Anm Europa AD 06/12/2021 6.679 6.581 1.489% 14.504%
Anima Europa AI A 06/12/2021 4.964 4.957 0.141% 0.0%
Anima Europa AI AD 06/12/2021 4.964 4.957 0.141% 0.0%
Anima Europa AI F 06/12/2021 4.976 4.968 0.161% 0.0%
Anm Europa B 06/12/2021 7.373 7.266 1.473% 17.761%
Anm Europa BD 06/12/2021 6.552 6.457 1.471% 14.947%
Anm Europa F 06/12/2021 8.202 8.082 1.485% 19.337%
Anm Europa Y 06/12/2021 8.26 8.139 1.487% 19.244%
ANM EVO 2021 III 03/12/2021 5.065 5.135 -1.36% 3.536%
Anm Evo Bil 2022 03/12/2021 5.893 5.987 -1.57% 9.251%
Anm Fondo Imprese 06/12/2021 4.991 4.988 0.06% 0.0%
ANM TRADING A 06/12/2021 17.016 16.904 0.663% 4.412%
ANM TRADING AD 06/12/2021 14.535 14.44 0.658% -0.595%
ANM TRADING F 06/12/2021 18.957 18.831 0.669% 5.446%
ANMA FORZ DIN A 06/12/2021 8.033 8.062 -0.36% 14.971%
ANMA FORZ DIN B 06/12/2021 8.027 8.056 -0.36% 14.967%
ANMA FORZ DINAMI 06/12/2021 8.814 8.846 -0.36% 14.408%
ANMA FORZ DIN NP 06/12/2021 8.781 8.813 -0.36% 0.0%
ANMA FORZ EQU A 06/12/2021 7.88 7.892 -0.15% 9.066%
ANMA FORZ EQU B 06/12/2021 7.879 7.892 -0.16% 9.052%
ANMA FORZ EQUILI 06/12/2021 8.478 8.492 -0.16% 8.525%
ANMA FORZ EQU NP 06/12/2021 8.455 8.469 -0.16% 0.0%
ANMA FORZ MOD A 06/12/2021 7.056 7.056 0.0% 3.536%
ANMA FORZ MOD B 06/12/2021 7.056 7.056 0.0% 3.536%
ANMA FORZ MODERA 06/12/2021 7.497 7.497 0.0% 3.037%
ANMA FORZ MOD NP 06/12/2021 7.483 7.483 0.0% 0.0%
ANMA FORZ PRU A 06/12/2021 6.065 6.068 -0.04% 1.796%
ANMA FORZ PRU B 06/12/2021 6.067 6.07 -0.04% 1.795%
ANMA FORZ PRUDEN 06/12/2021 6.293 6.297 -0.06% 1.288%
ANMA FORZ PRU NP 06/12/2021 6.287 6.291 -0.06% 0.0%
Anm Legg Mul-Cre 06/12/2021 5.079 5.08 -0.02% -2.998%
ANM MACRO DIV A 06/12/2021 5.434 5.432 0.037% 2.956%
ANM MACRO DIV AD 06/12/2021 4.723 4.721 0.042% -1.419%
ANM MACRO DIV F 06/12/2021 5.675 5.672 0.053% 3.824%
Anm Gl.Macro Fl. A 06/12/2021 5.16 5.161 -0.01% 0.0%
Anm Gl.Macro Fl. 06/12/2021 5.057 5.059 -0.04% 0.0%
Anm Gl.Macro Fl. F 06/12/2021 5.198 5.198 0.0% 0.0%
Anm Gl Ma Risk Co A 06/12/2021 5.108 5.107 0.02% 0.809%
Anm Gl Ma Risk Co F 06/12/2021 5.125 5.124 0.02% 1.085%
Anm Gl Ma Risk C FD 06/12/2021 5.123 5.122 0.02% 1.105%
Anm Iniz Europa A 06/12/2021 18.162 18.008 0.855% 20.758%
ANM INIZ EUR AD 06/12/2021 16.227 16.089 0.858% 18.411%
ANM INIZ EUR B 06/12/2021 17.901 17.749 0.856% 20.327%
ANM INIZ EUR BD 06/12/2021 16.107 15.971 0.852% 18.043%
ANM INIZ EUR F 06/12/2021 19.858 19.694 0.833% 21.821%
ANM INIZ EUR Y 06/12/2021 7.771 7.705 0.857% 21.841%
ANM INIZ ITA A 06/12/2021 10.592 10.416 1.69% 32.599%
ANM INIZ ITA AD 06/12/2021 9.101 8.95 1.687% 29.221%
ANM INIZ ITA AP 06/12/2021 10.391 10.219 1.683% 32.521%
ANM INIZ ITA F 06/12/2021 11.012 10.829 1.69% 33.852%
ANM INIZ ITA Y 06/12/2021 10.826 10.644 1.71% 34.301%
Anm Robot&IA 2024 03/12/2021 5.204 5.249 -0.85% 0.775%
Anm Inv.AgriTech 26 03/12/2021 5.166 5.224 -1.11% 0.0%
Anm Inv Ci Eco 2025 03/12/2021 5.495 5.539 -0.79% 3.836%
Anm Inv Clean En 03/12/2021 5.081 5.128 -0.91% 0.0%
Anm Inv CS & BD 27 03/12/2021 5 5 0.0% 0.0%
Anm Inv ENG 2025 03/12/2021 5.316 5.367 -0.95% 4.956%
Anm Fut Mob 25 03/12/2021 5.426 5.466 -0.73% 2.98%
Anm Inv Gender Eq26 03/12/2021 5.012 5.041 -0.57% 0.0%
Anm Gl Recov 25 03/12/2021 5.272 5.32 -0.9% 4.313%
Anm Inv HC Inn26 03/12/2021 4.927 4.987 -1.2% 0.0%
Anm Inv New Norm-25 03/12/2021 5.167 5.222 -1.05% 1.773%
Anm Italia A 06/12/2021 28.941 28.359 2.052% 25.438%
Anm Italia AD 06/12/2021 25.508 24.995 2.052% 21.71%
Anm Italia B 06/12/2021 28.026 27.458 2.069% 25.869%
Anm Italia BD 06/12/2021 24.682 24.182 2.068% 22.14%
Anm Italia F 06/12/2021 31.465 30.831 2.056% 26.543%
Anm Italia Y 06/12/2021 8.054 7.89 2.079% 27.457%
Anm Liq Euro AM 06/12/2021 48.864 48.869 -0.01% -1.019%
Anm Liq Euro FM 06/12/2021 49.253 49.256 0.0% -0.72%
Anima Liq Euro IM 06/12/2021 49.123 49.126 0.0% -0.818%
ANM MAGELLANO A 06/12/2021 5.81 5.788 0.38% 10.059%
ANM MAGELLANO AD 06/12/2021 5.571 5.55 0.378% 8.681%
ANM MAGELLANO F 06/12/2021 6.027 6.003 0.4% 11.015%
Anima Megatrend A 06/12/2021 7.16 7.114 0.647% 26.995%
Anima Megatrend AD 06/12/2021 6.889 6.845 0.643% 24.778%
Anima Megatrend B 06/12/2021 7.147 7.104 0.605% 26.765%
Anima Megatrend BD 06/12/2021 6.886 6.845 0.599% 24.566%
Anima Megatrend F 06/12/2021 7.345 7.297 0.658% 28.364%
Anima Megatrend Y 06/12/2021 7.336 7.291 0.617% 28.364%
Anm Met Attivo 2024 03/12/2021 5.062 5.116 -1.05% 4.608%
Anm Met At 2024 II 03/12/2021 5.128 5.178 -0.96% 4.312%
Anm Metodo&Sel 2024 03/12/2021 5.384 5.455 -1.3% 9.409%
Anm Obbl Corporat A 06/12/2021 10.111 10.107 0.04% -0.217%
ANM Obbl Corp AD 06/12/2021 9.047 9.044 0.033% -0.942%
GestiL Obbl.Corp.A 06/12/2021 11.79 11.786 0.034% 1.946%
ANM Obbl Corp Bl AD 06/12/2021 11.689 11.685 0.034% 1.326%
ANM Obbl Corp Bl F 06/12/2021 11.869 11.864 0.042% 2.469%
ANM Obbl Corp Bl Y 06/12/2021 11.93 11.925 0.042% 2.703%
ANM OBB CORP F 06/12/2021 10.58 10.575 0.047% 0.237%
Anm Obbl Corporat Y 06/12/2021 10.582 10.578 0.038% 0.332%
Anm Obbl Emergent A 06/12/2021 7.947 7.937 0.126% -3.309%
ANM OBB EMER AD 06/12/2021 6.281 6.274 0.112% -5.747%
ANM OBB EMER B 06/12/2021 5.634 5.628 0.107% -3.807%
ANM OBB EMER F 06/12/2021 8.342 8.332 0.12% -2.672%
Anm Obbl Emergent Y 06/12/2021 5.736 5.729 0.122% -2.714%
ANIMA FIXOBBEURB 06/12/2021 8.709 8.707 0.023% -0.605%
Anm Ob Euro Core A 06/12/2021 4.857 4.857 0.0% -0.756%
Anm Ob Euro Core AD 06/12/2021 4.808 4.808 0.0% -1.253%
Anm Ob Euro Core F 06/12/2021 4.892 4.892 0.0% -0.529%
Anm Ob Euro Core Y 06/12/2021 4.898 4.898 0.0% -0.447%
Anima Ob Eur MLT AD 06/12/2021 5.228 5.225 0.057% -1.84%
ANM FIX EURO MLT 06/12/2021 8.123 8.119 0.049% -0.745%
Anima Ob Euro MLT Y 06/12/2021 5.301 5.298 0.057% -0.805%
Anm Obb Fle A 06/12/2021 5.023 5.018 0.1% 0.199%
Anm Obb Fle AD 06/12/2021 4.971 4.965 0.121% -0.301%
Anm Obb Fle F 06/12/2021 5.121 5.115 0.117% 0.767%
Anm Obb Fle FD 06/12/2021 5.038 5.032 0.119% -0.277%
Anm Obb Fle H 06/12/2021 5.061 5.056 0.099% 0.937%
Anm Obb Gov Flex A 06/12/2021 4.967 4.967 0.0% 0.0%
Anm Obb Gov Flex AD 06/12/2021 4.967 4.967 0.0% 0.0%
Anm Obb Gov Flex F 06/12/2021 4.98 4.98 0.0% 0.0%
Anm Obb Gov Flex FD 06/12/2021 4.98 4.98 0.0% 0.0%
Anm Obb Gov Flex Y 06/12/2021 4.98 4.98 0.0% 0.0%
Anm Obb. Gov. US A 06/12/2021 4.695 4.711 -0.34% 4.38%
Anm Obb. Gov. US AD 06/12/2021 4.668 4.685 -0.36% 3.779%
Anm Obb. Gov. US F 06/12/2021 4.732 4.749 -0.35% 4.899%
Anm Obb. Gov. US Y 06/12/2021 4.729 4.746 -0.35% 4.856%
ANM OBB HY A 06/12/2021 5.883 5.878 0.085% 2.171%
Anm Fix HY A 06/12/2021 13.101 13.091 0.076% 2.368%
ANM OBB HY AD 06/12/2021 5.716 5.712 0.07% -0.539%
ANM HIGH Y BT A 06/12/2021 5.07 5.067 0.059% 2.986%
ANM HIGH Y BT AD 06/12/2021 4.709 4.707 0.042% 0.857%
ANM HIGH Y BT F 06/12/2021 5.226 5.223 0.057% 3.67%
ANM HIGH Y BT Y 06/12/2021 5.227 5.224 0.057% 3.71%
ANM OBB HY F 06/12/2021 5.933 5.929 0.067% 2.968%
Anm Fix HY Y 06/12/2021 14.968 14.955 0.087% 3.406%
Anm Obb. Int. A 06/12/2021 4.794 4.798 -0.08% 1.139%
Anm Obb. Int. AD 06/12/2021 4.768 4.772 -0.08% 0.591%
Anm Obb. Int. F 06/12/2021 4.826 4.83 -0.08% 1.6%
Anm Obb. Int. Y 06/12/2021 4.822 4.826 -0.08% 1.559%
Anima Ob. Tattico A 06/12/2021 5.013 5.012 0.02% -0.318%
Anima Ob.Tattico AD 06/12/2021 4.884 4.882 0.041% -1.353%
Anima Ob. Tattico F 06/12/2021 5.11 5.108 0.039% 0.432%
Anima Ob.Tattico FD 06/12/2021 4.953 4.951 0.04% -0.602%
Anima Ob. Tattico Y 06/12/2021 5.107 5.105 0.039% 0.373%
ANM OBI CED 2022 03/12/2021 9.695 9.758 -0.64% 0.279%
GES EM MKTS A 06/12/2021 17.622 17.667 -0.25% 3.318%
ANM EM MKTS AD 06/12/2021 5.319 5.334 -0.28% -1.482%
GES EM MKTS F 06/12/2021 18.266 18.31 -0.24% 4.586%
GestiL Eu A 06/12/2021 9.544 9.489 0.58% 5.459%
Anm Ob. Europa AD 06/12/2021 8.891 8.839 0.588% 0.146%
GES EUROPA F 06/12/2021 9.865 9.807 0.591% 6.568%
Anima Obb. Gl. 2024 03/12/2021 5.383 5.442 -1.08% 3.939%
Anm Obb Gl 2024 II 03/12/2021 5.313 5.372 -1.09% 3.932%
Anm Obb Gl 2025 03/12/2021 5.213 5.292 -1.49% 4.511%
GESTIL INT.A 06/12/2021 23.682 23.603 0.335% 3.14%
Anm Ob. Intern. AD 06/12/2021 5.273 5.254 0.362% -1.476%
GES INT F 06/12/2021 24.532 24.444 0.36% 4.485%
GestiL It A 06/12/2021 14.633 14.532 0.695% 4.417%
Anm Ob. Italia AD 06/12/2021 13.666 13.564 0.752% -1.193%
GES ITA F 06/12/2021 15.146 15.04 0.705% 5.591%
Anm Pacifico A 06/12/2021 8.832 8.872 -0.45% 4.893%
Anm Pacifico AD 06/12/2021 8.065 8.101 -0.44% 3.001%
Anm Pacifico B 06/12/2021 8.582 8.622 -0.46% 4.62%
Anm Pacifico BD 06/12/2021 7.838 7.874 -0.45% 2.753%
Anm Pacifico F 06/12/2021 9.648 9.691 -0.44% 6.034%
Anm Pacifico Y 06/12/2021 6.608 6.638 -0.45% 5.948%
Anm P.Gl SmC&ClCh26 03/12/2021 5.166 5.212 -0.88% 0.0%
Anm Pat Gl&Cl En 24 03/12/2021 5.38 5.439 -1.08% 1.855%
Anm Pat Gl&C.Sec26D 03/12/2021 4.992 5.012 -0.39% 0.0%
Anm Pat Gl&Dig.E 03/12/2021 5.018 5.071 -1.04% 0.0%
Anm PG & EnTr26 Dis 03/12/2021 5.052 5.099 -0.92% 0.0%
Anm Pat Gl&HC 25 03/12/2021 5.29 5.363 -1.36% 3.159%
Anima P.Gl&ITech 24 03/12/2021 5.466 5.498 -0.58% 3.249%
Anm Pat G&Long 2025 03/12/2021 5.392 5.44 -0.88% 4.213%
Anm Pat Gl&Mob 25 03/12/2021 5.535 5.575 -0.71% 2.386%
Anm Pat Gl&Nuovi 25 03/12/2021 5.24 5.295 -1.03% 4.403%
Anm Pat Gl Robot 24 03/12/2021 5.468 5.496 -0.5% 2.976%
Anm Patr Gl 2024 03/12/2021 5.472 5.508 -0.65% 3.44%
Anm P.Gl Lux&Moda24 03/12/2021 5.256 5.29 -0.64% 1.174%
Anm Pianeta A 06/12/2021 11.958 11.969 -0.09% 1.296%
Anm Pianeta AD 06/12/2021 11.716 11.728 -0.1% 0.739%
Anm Pianeta F 06/12/2021 12.577 12.588 -0.08% 1.954%
Anm Pianeta Y 06/12/2021 12.501 12.512 -0.08% 1.908%
Anm PicPac BilMeg25 03/12/2021 5.152 5.151 0.019% 0.0%
Anm PicPac BMeg2 03/12/2021 5.008 5.01 -0.04% 0.0%
Anm PicPac ESG B 23 03/12/2021 5.606 5.631 -0.44% 8.939%
Anm PicPac ES.Bil25 03/12/2021 5.028 5.026 0.04% 0.0%
Anm PicPac ESBil 03/12/2021 4.996 4.998 -0.04% 0.0%
Anm PicPac Mag 2022 03/12/2021 5.717 5.73 -0.22% 11.182%
Anm PicPac Mag23 03/12/2021 5.794 5.805 -0.18% 11.167%
Anm PicPac Meg 2023 03/12/2021 5.387 5.408 -0.38% 7.183%
Anm PicPac Meg23 II 03/12/2021 5.297 5.315 -0.33% 5.855%
Anm PicPac Va Gl 22 03/12/2021 6.281 6.331 -0.79% 22.222%
Anm PicPac Val Gl23 03/12/2021 6.326 6.378 -0.81% 19.901%
Anm PicPac Visc P25 03/12/2021 5.325 5.38 -1.02% 4.207%
Anm Portf America 03/12/2021 5.67 5.698 -0.49% 8.247%
Anm Ptf Globale 03/12/2021 5.332 5.383 -0.94% 5.48%
Anm PrPasso ESG 03/12/2021 4.973 4.969 0.08% 0.0%
Anm PrPsso ESG 2 03/12/2021 4.968 4.962 0.121% 0.0%
Anm PrPsso ESG 3 03/12/2021 4.986 4.982 0.08% 0.0%
Anm Primopasso 22 D 03/12/2021 5.071 5.068 0.059% -0.256%
Anm Primopasso22 II 03/12/2021 5.055 5.051 0.079% 0.079%
Anm Primop Pac 2023 03/12/2021 5.32 5.346 -0.48% 3.121%
Anm Pri Pac 2023 II 03/12/2021 5.242 5.262 -0.38% 2.784%
GESTIELLE PRO IT 06/12/2021 5.424 5.395 0.538% 11.057%
Anm Pro It AD 06/12/2021 5.152 5.124 0.546% 7.895%
GESTI PRO ITA P 06/12/2021 5.576 5.546 0.541% 11.054%
Anm Pro It F 06/12/2021 5.349 5.319 0.564% 11.067%
AN PRO DIN 22 03/12/2021 5.024 5.057 -0.65% 2.993%
AN PRO DIN 22 II 03/12/2021 5.084 5.111 -0.52% 2.624%
AN PRO DI 22 III 03/12/2021 5.112 5.144 -0.62% 2.424%
AN PR DIN 22 MUL 03/12/2021 5.025 5.053 -0.55% 3.246%
Anm Pr Europa21 Ced 03/12/2021 4.994 5.011 -0.33% 1.856%
Anm Pr Glo 2022 Ced 03/12/2021 5.036 5.07 -0.67% 3.112%
Anm Prog Cedo 2023 03/12/2021 5.286 5.358 -1.34% 2.901%
Anm Prog Cedo-23 II 03/12/2021 5.282 5.357 -1.4% 2.863%
Anm Quant Flex A 06/12/2021 4.916 4.912 0.081% 0.0%
Anm Quant Flex F 06/12/2021 4.933 4.928 0.101% 0.0%
Anm Quas Obb Flex D 06/12/2021 5.025 5.022 0.06% 0.0%
ANM RED 21 III 03/12/2021 9.976 10.011 -0.35% -1.908%
ANM RED 21 IV S 03/12/2021 9.837 9.887 -0.5% 0.511%
ANM RED 2022 03/12/2021 9.975 10.03 -0.54% -0.38%
Anm Red Bil 23 03/12/2021 10.237 10.396 -1.52% 5.07%
Anm Red Consum 23 03/12/2021 5.074 5.112 -0.74% 0.975%
Anm Red Energy 23 03/12/2021 4.639 4.641 -0.04% 0.52%
Anm Red He Care 23 03/12/2021 4.919 4.948 -0.58% -0.405%
ANM RED PIU 2022 03/12/2021 9.822 9.872 -0.5% 0.553%
Anm Re P 22 II Dis 03/12/2021 9.596 9.642 -0.47% 0.209%
Anm Re P 22 III Dis 03/12/2021 9.572 9.604 -0.33% 0.272%
Anm Re P 22 IV 03/12/2021 9.665 9.695 -0.3% -0.072%
Anima Red Piu 2023 03/12/2021 9.659 9.7 -0.42% -0.021%
Anm Re As Moo A 06/12/2021 5.147 5.145 0.039% -1.247%
AN REN ASS OB AD 06/12/2021 5.043 5.041 0.04% -2.248%
Anm Re As Moo Y 06/12/2021 5.544 5.541 0.054% -0.485%
AN REN ASS OB H 06/12/2021 5.162 5.159 0.058% -0.539%
ANM RISER $ A 06/12/2021 5.598 5.594 0.072% 7.057%
ANM RISER $ F 06/12/2021 5.796 5.791 0.086% 7.513%
ANM RISER $ I 06/12/2021 5.746 5.741 0.087% 7.402%
Anm Riserva Em A 06/12/2021 4.89 4.867 0.473% -1.092%
Anm Riserva Em F 06/12/2021 5.003 4.978 0.502% -0.774%
AN RIS EMER H 06/12/2021 5.028 5.004 0.48% -0.828%
Anm Riserva Gl A 06/12/2021 4.653 4.65 0.065% 0.649%
Anm Riserva Gl F 06/12/2021 4.784 4.78 0.084% 0.971%
ANM Risparmio A 06/12/2021 7.664 7.662 0.026% -0.169%
Anm Risparmio AD 06/12/2021 6.931 6.929 0.029% -0.972%
Anm Risparmio F 06/12/2021 7.856 7.854 0.025% 0.345%
Anm Risparmio H 06/12/2021 7.732 7.73 0.026% 0.337%
AN RUS MUL-ASS A 06/12/2021 5.152 5.142 0.194% 2.548%
Anm Rus Multi-As AD 06/12/2021 4.343 4.334 0.208% -1.964%
AN RUS MUL-ASS F 06/12/2021 5.224 5.224 0.0% 0.0%
Anm STEP Equal24 03/12/2021 4.982 4.974 0.161% 0.0%
Anm Selection A 06/12/2021 5.867 5.884 -0.28% 5.769%
Anm Selection AD 06/12/2021 4.875 4.889 -0.28% 0.765%
Anm Selection F 06/12/2021 6.051 6.069 -0.29% 6.626%
GEST BEST SEL EQ 06/12/2021 5.462 5.472 -0.18% 4.476%
Anm Sel M-B AD 06/12/2021 5.198 5.207 -0.17% -0.669%
Anm Sel M-B F 06/12/2021 5.575 5.585 -0.17% 5.05%
Anm Sel.Prudente A 06/12/2021 5.008 5.015 -0.14% 0.0%
Anm Sel.Prudente AD 06/12/2021 5.008 5.015 -0.14% 0.0%
Anm Sel.Prudente F 06/12/2021 5.039 5.046 -0.13% 0.0%
Anm Sel Europ AD 06/12/2021 22.431 22.115 1.429% 18.407%
Anm Sel Europa A 06/12/2021 23.342 23.011 1.438% 21.643%
Anm Sel Europ BD 06/12/2021 22.557 22.238 1.434% 18.54%
Anm Sel Europa F 06/12/2021 28.924 28.521 1.413% 25.921%
Anm Sel Europa Y 06/12/2021 28.48 28.073 1.45% 23.301%
Anm Sel Gl AD 06/12/2021 68.829 68.152 0.993% 21.63%
Anm Sel Gl A 06/12/2021 70.281 69.591 0.992% 23.33%
Anm Sel Gl BD 06/12/2021 68.444 67.772 0.992% 21.163%
Anm Sel Gl F 06/12/2021 85.984 85.129 1.004% 25.19%
Anm Sel Gl Y 06/12/2021 85.744 84.893 1.002% 25.008%
Anm Sforzesco A 06/12/2021 13.595 13.574 0.155% 2.233%
Anm Sforzesco AD 06/12/2021 12.544 12.525 0.152% 1.235%
Anm Sforzesco F 06/12/2021 14.372 14.35 0.153% 2.878%
Anm Sfo Plus A 06/12/2021 5.445 5.433 0.221% 3.203%
Anm Sfo Plus AD 06/12/2021 5.097 5.087 0.197% 2.144%
Anm Sfo Plus F 06/12/2021 5.662 5.65 0.212% 3.833%
Anm Sol Cedola 2023 03/12/2021 10.093 10.215 -1.19% 5.366%
AN SVIL EUR 22 03/12/2021 5.02 5.038 -0.35% -0.1%
ANM SVIL GLO 22 03/12/2021 4.704 4.719 -0.31% 0.814%
ANM SVIL GLO 23 03/12/2021 4.942 4.967 -0.5% 1.939%
AN SV MUL-AS 23 03/12/2021 4.81 4.832 -0.45% 1.391%
AN SV MUL 23 II 03/12/2021 4.864 4.888 -0.49% 1.63%
Anima Syst Gl.All A 06/12/2021 5.396 5.387 0.167% 5.247%
Anima Syst Gl.All F 06/12/2021 5.478 5.467 0.201% 6.142%
AN TARG CED 22 03/12/2021 9.4 9.477 -0.81% 1.699%
Anima T.Viscont. 24 03/12/2021 5.144 5.141 0.058% 0.43%
Anm Traguardo 2023 03/12/2021 5.126 5.147 -0.4% 0.078%
ANM Tra23 Flex 03/12/2021 5.122 5.143 -0.4% 0.02%
ANM Trag 2024 Flex 03/12/2021 5.118 5.139 -0.4% -1.063%
Anm Tra Cre It 12/11/2021 4.896 4.899 -0.06% 1.136%
Anm Tricolore A 06/12/2021 7.069 7.053 0.227% -0.953%
Anm Tricolore AD 06/12/2021 6.487 6.472 0.232% -2.142%
Anm Tricolore F 06/12/2021 7.599 7.581 0.237% -0.641%
Anima Valore 2026 06/12/2021 5.779 5.764 0.26% 8.669%
Anm Valore Cp ES 06/12/2021 4.993 4.991 0.04% 0.0%
Anm Valore Glob A 06/12/2021 52.381 51.827 1.069% 23.107%
Anm Valore Glob AD 06/12/2021 46.858 46.363 1.068% 20.093%
ANM VAL GLO B 06/12/2021 51.523 50.979 1.067% 22.879%
ANM VAL GL BD 06/12/2021 46.208 45.72 1.067% 19.834%
ANM VALO GLOB F 06/12/2021 56.692 56.109 1.039% 24.628%
Anm Val Glo Y 06/12/2021 56.567 55.964 1.077% 24.427%
Anm Val Mul-Cre 27 06/12/2021 5.498 5.496 0.036% 1.495%
Anm Valore Obblig. 06/12/2021 4.975 4.974 0.02% 0.0%
ANM VESPUCCI A 06/12/2021 5.375 5.372 0.056% 2.969%
ANM VESPUCCI AD 06/12/2021 5.172 5.17 0.039% 1.851%
ANM VESPUCCI F 06/12/2021 5.532 5.528 0.072% 3.557%
ANM VESPUCCI H 06/12/2021 5.356 5.353 0.056% 3.618%
Anm Visconteo A 06/12/2021 50.615 50.372 0.482% 4.954%
Anm Visconteo AD 06/12/2021 45.969 45.748 0.483% 3.847%
Anm Visconteo F 06/12/2021 53.444 53.194 0.47% 5.637%
Anm Vis Plus A 06/12/2021 5.993 5.956 0.621% 7.171%
Anm Vis Plus AD 06/12/2021 5.524 5.49 0.619% 6.007%
Anm Vis Plus F 06/12/2021 6.275 6.237 0.609% 8.059%
Gest Ced Corporate 06/12/2021 5.047 5.042 0.099% -0.903%
Gest Ced Corp Plu 06/12/2021 5.03 5.032 -0.04% -1.295%
Gest Ced Corp Prof 06/12/2021 5.134 5.131 0.058% -0.446%
Ges Ced EM Bond Opp 06/12/2021 5.023 5.015 0.16% -1.374%
Ges Ced Fis III 06/12/2021 4.978 4.981 -0.06% 0.121%
GES CED M T III 06/12/2021 5.004 4.992 0.24% -0.319%
Ges Ced M.Target IV 06/12/2021 5.105 5.079 0.512% 0.374%
Ges Ced M.Target V 06/12/2021 5.092 5.069 0.454% -0.039%
Ges CedMultiAs IIID 06/12/2021 4.74 4.727 0.275% 0.552%
Ges Ced MM Sma Beta 06/12/2021 4.888 4.889 -0.02% 4.222%
Gest Ced Multifact 06/12/2021 5.038 5.024 0.279% 7.146%
Ges Ced MM Quality 06/12/2021 4.955 4.953 0.04% 5.291%
Gest Ced Target HD 06/12/2021 4.79 4.792 -0.04% 1.14%
Gest Profilo Cedola 06/12/2021 4.979 4.981 -0.04% 1.883%
Gest Profilo Ced II 06/12/2021 4.852 4.849 0.062% 2.644%
Gest Profil Ced III 06/12/2021 4.818 4.816 0.042% 1.432%
Anm Pat Cr Sost A 06/12/2021 5.221 5.199 0.423% 0.0%
Anm Pat Cr Sost AD 06/12/2021 5.221 5.199 0.423% 0.0%
Anm Pat Difesa 06/12/2021 5.007 5.004 0.06% 0.0%
Anm Pat Red&Cres A 06/12/2021 5.134 5.125 0.176% 0.0%
Anm Pat Red&Cres AD 06/12/2021 5.134 5.125 0.176% 0.0%
Anm Pat Reddito A 06/12/2021 5.065 5.058 0.138% 0.0%
Anm Pat Reddito AD 06/12/2021 5.065 5.058 0.138% 0.0%
Anm Tri Corp 23 03/12/2021 5.083 5.069 0.276% 1.721%
Fonte: borsa italiana