Fondi Italiani

Anima Sgr Spa
Fondo Data Valore Prec. Perc. Perc./Anno
Alteia Europ A 28/07/2021 5.303 5.29 0.246% 0.0%
Alteia Europ AD 28/07/2021 5.175 5.161 0.271% 0.0%
Alteia Europ F 28/07/2021 5.327 5.313 0.264% 0.0%
GES TR 28/07/2021 17.262 17.228 0.197% 9.012%
Anm Ab Ret AD 28/07/2021 5.546 5.535 0.199% 5.578%
Anm Ab Ret F 28/07/2021 5.723 5.712 0.193% 8.72%
Anm Ac Merc Gl 2025 23/07/2021 5.426 5.427 -0.01% 7.106%
Anm Alto Pot Eur A 28/07/2021 3.361 3.353 0.239% 7.897%
Anm Alto Pot Eur AD 28/07/2021 3.246 3.238 0.247% 4.407%
Anm Alto Pot Eur F 28/07/2021 3.726 3.716 0.269% 8.82%
Anm Alto Pot Ita A 28/07/2021 6.225 6.214 0.177% 10.647%
Anm Alto Pot Ita AD 28/07/2021 5.913 5.903 0.169% 5.457%
Anm Alto Pot Ita F 28/07/2021 6.919 6.907 0.174% 11.705%
AN ALT PT ITA YD 28/07/2021 6.468 6.457 0.17% 9.59%
Anm America A 28/07/2021 37.942 37.798 0.381% 35.788%
Anm America AD 28/07/2021 35.013 34.879 0.384% 33.134%
Anm Ame AI A 28/07/2021 5.345 5.344 0.019% 0.0%
Anm Ame AI AD 28/07/2021 5.319 5.319 0.0% 0.0%
Anm Ame AI F 28/07/2021 5.374 5.373 0.019% 0.0%
Anm America B 28/07/2021 37.175 37.023 0.411% 35.477%
Anm America BD 28/07/2021 34.49 34.349 0.41% 33.017%
Anm America F 28/07/2021 40.973 40.818 0.38% 36.595%
Anm America Y 28/07/2021 7.463 7.432 0.417% 37.187%
Anm Az Gl ex EMU A 28/07/2021 6.653 6.639 0.211% 35.361%
Anm Az Gl ex EMU AD 28/07/2021 6.519 6.506 0.2% 32.635%
Anm Az Gl ex EMU B 28/07/2021 6.703 6.688 0.224% 36.406%
Anm Az Gl ex EMU BD 28/07/2021 6.571 6.557 0.214% 33.747%
Anm Az Gl ex EMU F 28/07/2021 6.793 6.779 0.207% 36.653%
Anm Az Gl ex EMU Y 28/07/2021 6.864 6.849 0.219% 38.136%
Anm Az Int A 28/07/2021 6.711 6.683 0.419% 25.886%
Anm Az Int AD 28/07/2021 6.503 6.476 0.417% 21.985%
Anm Az Int F 28/07/2021 6.177 6.152 0.406% 15.523%
Anm Az Int Y 28/07/2021 6.782 6.754 0.415% 26.956%
Anm Az Paesi Sv LTE 28/07/2021 6.567 6.552 0.229% 32.533%
Anm Bil Megat A 28/07/2021 5.693 5.68 0.229% 13.86%
Anm Bil Megat AD 28/07/2021 5.666 5.653 0.23% 13.32%
Anm Bil Megat F 28/07/2021 5.732 5.719 0.227% 14.64%
Anm Bil Megat Y 28/07/2021 5.729 5.716 0.227% 14.58%
ANM BLU REDD A 28/07/2021 5.648 5.667 -0.33% 4.034%
ANM BLU RED AD 28/07/2021 4.759 4.776 -0.35% 0.486%
ANM BLU REDD F 28/07/2021 5.703 5.722 -0.33% 2.223%
Anm Piu' 15 A EUR 28/07/2021 6.363 6.369 -0.09% 5.61%
Anm Piu' 15 AD 28/07/2021 5.941 5.946 -0.08% 3.556%
Anm Piu' 15 F EUR 28/07/2021 6.883 6.889 -0.08% 6.531%
Anm Piu' 15 N EUR 28/07/2021 6.316 6.321 -0.07% 5.53%
Anm Piu' 30 A EUR 28/07/2021 6.741 6.749 -0.11% 9.237%
Anm Piu' 30 AD 28/07/2021 6.171 6.178 -0.11% 6.599%
Anm Piu' 30 F EUR 28/07/2021 7.319 7.328 -0.12% 10.226%
Anm Piu' 30 N EUR 28/07/2021 6.654 6.663 -0.13% 8.993%
Anm Piu' 70 A EUR 28/07/2021 9.331 9.356 -0.26% 20.852%
Anm Piu' 70 AD 28/07/2021 8.512 8.535 -0.26% 18.026%
Anm Piu' 70 F EUR 28/07/2021 10.296 10.323 -0.26% 22.019%
Anm Piu' 70 N EUR 28/07/2021 9.206 9.231 -0.27% 20.608%
Anm Ca Pi Obb A 28/07/2021 6.122 6.123 -0.01% 0.724%
ANM CAP + OBB AD 28/07/2021 5.914 5.915 -0.01% 0.203%
Anm Ca Pi Obb F 28/07/2021 6.496 6.497 -0.01% 1.373%
Anm Ca Pi Obb N 28/07/2021 6.04 6.041 -0.01% 0.533%
AN CED ALT POT21 23/07/2021 10.169 10.178 -0.08% 3.386%
AN CED POT21 II 23/07/2021 9.563 9.57 -0.07% 0.084%
AN CED POT21 III 23/07/2021 9.72 9.726 -0.06% 3.086%
AN CED POT22 I 23/07/2021 9.215 9.222 -0.07% -1.654%
Anm Commodities 28/07/2021 5.573 5.541 0.578% 17.723%
Anm Com. Az.Int. A 28/07/2021 5.199 5.186 0.251% 0.0%
Anm Com. Az.Int. AD 28/07/2021 5.199 5.186 0.251% 0.0%
Anm Com. Az.Int. F 28/07/2021 5.213 5.201 0.231% 0.0%
Anm Com. Az.Int. Y 28/07/2021 5.208 5.195 0.25% 0.0%
Anm Com. Bil. Pr. A 28/07/2021 5.089 5.085 0.079% 0.0%
Anm Com. Bil. Pr.AD 28/07/2021 5.089 5.085 0.079% 0.0%
Anm Com. Bil. Pr. F 28/07/2021 5.098 5.094 0.079% 0.0%
Anm Com. Bil. Pr. Y 28/07/2021 5.094 5.09 0.079% 0.0%
Anm Com. Ob Corp. A 28/07/2021 5.005 5.004 0.02% 0.0%
Anm Com. Ob Corp.AD 28/07/2021 5.005 5.004 0.02% 0.0%
Anm Com. Ob Corp. F 28/07/2021 5.013 5.011 0.04% 0.0%
Anm Com. Ob Corp. Y 28/07/2021 5.013 5.011 0.04% 0.0%
ANM CRES ITA A 28/07/2021 6.181 6.168 0.211% 13.873%
ANM CRE ITA AD 28/07/2021 5.818 5.805 0.224% 12.36%
ANM CRE ITA AP 28/07/2021 6.223 6.21 0.209% 13.849%
Anm Cre Italia F 28/07/2021 6.411 6.397 0.219% 14.523%
Anm Cre It New A 28/07/2021 5.596 5.587 0.161% 16.754%
Anm Cre It New AD 28/07/2021 5.529 5.52 0.163% 15.356%
Anm Cre It New AP 28/07/2021 5.602 5.592 0.179% 16.83%
Anm Cre It New F 28/07/2021 5.645 5.636 0.16% 17.36%
ANM ESAG AZ GL A 28/07/2021 6.386 6.367 0.298% 25.437%
ANM ESAG AZ GL F 28/07/2021 6.632 6.612 0.302% 29.329%
ANM ESAG AZ GL Y 28/07/2021 7.719 7.696 0.299% 29.123%
ANM ESAG AZ GL Z 28/07/2021 6.462 6.443 0.295% 27.13%
ANM ESAG AZ ZD 28/07/2021 6.412 6.393 0.297% 26.047%
ANM ESAG BIL A 28/07/2021 5.512 5.504 0.145% 10.13%
ANM ESAG BIL AD 28/07/2021 5.458 5.45 0.147% 9.051%
ANM ESAG BIL F 28/07/2021 5.59 5.581 0.161% 11.001%
Anm Esag Bil Y 28/07/2021 5.567 5.558 0.162% 0.0%
ANM ESAG BIL Z 28/07/2021 5.483 5.475 0.146% 9.66%
ANM ESAG BIL ZD 28/07/2021 5.457 5.449 0.147% 9.14%
ANM ESAG OB CORP 28/07/2021 5.128 5.127 0.02% 2.889%
ANM ESAG OB CO Y 28/07/2021 5.439 5.438 0.018% 2.953%
Anm Esag Prud. A 28/07/2021 5.042 5.038 0.079% 0.0%
Anm Esag Prud. AD 28/07/2021 5.042 5.038 0.079% 0.0%
Anm Esag Prud. F 28/07/2021 5.049 5.045 0.079% 0.0%
Anm Esag Prud. Y 28/07/2021 5.049 5.044 0.099% 0.0%
Anm Esag Prud. Z 28/07/2021 5.039 5.035 0.079% 0.0%
Anm Esag Prud. ZD 28/07/2021 5.039 5.035 0.079% 0.0%
Anm Emergenti A 28/07/2021 14.338 14.093 1.738% 20.044%
Anm Emergenti AD 28/07/2021 13.232 13.006 1.738% 17.785%
Anm Emergenti B 28/07/2021 13.87 13.633 1.738% 19.734%
Anm Emergenti BD 28/07/2021 12.812 12.593 1.739% 17.509%
Anm Emergenti F 28/07/2021 15.639 15.381 1.677% 21.27%
Anm Emergenti Y 28/07/2021 6.794 6.678 1.737% 21.235%
Anm Europa A 28/07/2021 7.358 7.31 0.657% 21.479%
Anm Europa AD 28/07/2021 6.609 6.565 0.67% 19.038%
Anima Europa AI A 28/07/2021 4.984 4.97 0.282% 0.0%
Anima Europa AI AD 28/07/2021 4.984 4.97 0.282% 0.0%
Anima Europa AI F 28/07/2021 4.985 4.97 0.302% 0.0%
Anm Europa B 28/07/2021 7.194 7.147 0.658% 21.932%
Anm Europa BD 28/07/2021 6.49 6.447 0.667% 19.499%
Anm Europa F 28/07/2021 7.963 7.911 0.657% 22.527%
Anm Europa Y 28/07/2021 8.023 7.971 0.652% 23.45%
ANM EVO 2021 II 23/07/2021 5.087 5.108 -0.41% 5.561%
ANM EVO 2021 III 23/07/2021 5.031 5.049 -0.35% 4.987%
Anm Evo Bil 2022 23/07/2021 5.796 5.79 0.104% 12.413%
Anm Fondo Imprese 28/07/2021 5.007 5.007 0.0% 0.0%
ANM TRADING A 28/07/2021 17.272 17.253 0.11% 8.506%
ANM TRADING AD 28/07/2021 15.123 15.106 0.113% 4.759%
ANM TRADING F 28/07/2021 19.175 19.154 0.11% 9.571%
ANMA FORZ DIN A 28/07/2021 7.853 7.906 -0.67% 21.526%
ANMA FORZ DIN B 28/07/2021 7.847 7.9 -0.67% 21.527%
ANMA FORZ DINAMI 28/07/2021 8.632 8.689 -0.65% 20.93%
ANMA FORZ EQU A 28/07/2021 7.797 7.831 -0.43% 14.46%
ANMA FORZ EQU B 28/07/2021 7.797 7.831 -0.43% 14.46%
ANMA FORZ EQUILI 28/07/2021 8.404 8.441 -0.43% 13.906%
ANMA FORZ MOD A 28/07/2021 7.048 7.061 -0.18% 7.406%
ANMA FORZ MOD B 28/07/2021 7.048 7.061 -0.18% 7.406%
ANMA FORZ MODERA 28/07/2021 7.501 7.516 -0.2% 6.867%
ANMA FORZ PRU A 28/07/2021 6.069 6.079 -0.16% 4.404%
ANMA FORZ PRU B 28/07/2021 6.071 6.082 -0.18% 4.402%
ANMA FORZ PRUDEN 28/07/2021 6.309 6.319 -0.15% 3.903%
Anm Legg Mul-Cre 28/07/2021 5.254 5.25 0.076% 2.838%
ANM MACRO DIV A 28/07/2021 5.536 5.528 0.145% 6.831%
ANM MACRO DIV AD 28/07/2021 4.903 4.896 0.143% 3.221%
ANM MACRO DIV F 28/07/2021 5.762 5.753 0.156% 7.641%
Anm Gl.Macro Fl. A 28/07/2021 5.248 5.239 0.172% 0.0%
Anm Gl.Macro Fl. AD 28/07/2021 5.194 5.185 0.174% 0.0%
Anm Gl.Macro Fl. F 28/07/2021 5.27 5.261 0.171% 0.0%
Anm Gl Ma Risk Co A 28/07/2021 5.171 5.166 0.097% 0.0%
Anm Gl Ma Risk Co F 28/07/2021 5.185 5.179 0.116% 0.0%
Anm Gl Ma Risk C FD 28/07/2021 5.189 5.184 0.096% 0.0%
Anm Iniz Europa A 28/07/2021 18.328 18.182 0.803% 34.517%
ANM INIZ EUR AD 28/07/2021 16.554 16.423 0.798% 32.073%
ANM INIZ EUR B 28/07/2021 18.081 17.937 0.803% 35.044%
ANM INIZ EUR BD 28/07/2021 16.448 16.317 0.803% 32.496%
ANM INIZ EUR F 28/07/2021 19.977 19.82 0.792% 35.944%
ANM INIZ EUR Y 28/07/2021 7.814 7.752 0.8% 36.728%
ANM INIZ ITA A 28/07/2021 10.124 10.063 0.606% 39.487%
ANM INIZ ITA AD 28/07/2021 8.856 8.803 0.602% 36.688%
ANM INIZ ITA AP 28/07/2021 9.939 9.88 0.597% 39.495%
ANM INIZ ITA F 28/07/2021 10.498 10.434 0.613% 40.988%
ANM INIZ ITA Y 28/07/2021 10.286 10.224 0.606% 40.923%
Anm Robot&IA 2024 23/07/2021 5.26 5.254 0.114% 5.495%
Anm Inv.AgriTech 26 23/07/2021 5.132 5.131 0.019% 0.0%
Anm Inv Ci Eco 2025 23/07/2021 5.581 5.592 -0.19% 11.286%
Anm Inv Clean En 23/07/2021 5.069 5.058 0.217% 0.0%
Anm Inv ENG 2025 23/07/2021 5.295 5.305 -0.18% 9.243%
Anm Fut Mob 25 23/07/2021 5.5 5.489 0.2% 8.545%
Anm Gl Recov 25 23/07/2021 5.252 5.249 0.057% 0.0%
Anm Inv HC Inn26 23/07/2021 5.018 5.016 0.04% 0.0%
Anm Inv New Norm-25 23/07/2021 5.31 5.303 0.132% 6.2%
Anm Italia A 28/07/2021 27.477 27.324 0.56% 29.37%
Anm Italia AD 28/07/2021 24.744 24.607 0.557% 26.665%
Anm Italia B 28/07/2021 26.578 26.435 0.541% 29.56%
Anm Italia BD 28/07/2021 23.917 23.787 0.547% 26.86%
Anm Italia F 28/07/2021 29.784 29.618 0.56% 30.643%
Anm Italia Y 28/07/2021 7.604 7.563 0.542% 31.194%
Anm Liq Euro AM 28/07/2021 49.042 49.041 0.0020% -0.953%
Anm Liq Euro FM 28/07/2021 49.379 49.378 0.0020% -0.658%
Anima Liq Euro IM 28/07/2021 49.266 49.265 0.0020% -0.755%
ANM MAGELLANO A 28/07/2021 5.652 5.639 0.231% 12.972%
ANM MAGELLANO AD 28/07/2021 5.456 5.443 0.239% 11.712%
ANM MAGELLANO F 28/07/2021 5.845 5.831 0.24% 13.938%
Anima Megatrend A 28/07/2021 6.79 6.761 0.429% 29.407%
Anima Megatrend AD 28/07/2021 6.589 6.561 0.427% 26.931%
Anima Megatrend B 28/07/2021 6.788 6.758 0.444% 29.246%
Anima Megatrend BD 28/07/2021 6.596 6.567 0.442% 26.871%
Anima Megatrend F 28/07/2021 6.94 6.91 0.434% 30.795%
Anima Megatrend Y 28/07/2021 6.937 6.906 0.449% 30.862%
Anm Met Attivo 2024 23/07/2021 5.124 5.115 0.176% 7.376%
Anm Met At 2024 II 23/07/2021 5.197 5.19 0.135% 7.066%
Anm Metodo&Sel 2024 23/07/2021 5.292 5.285 0.132% 11.106%
Anima Monetario AM 28/07/2021 48.785 48.785 0.0% -1.139%
Anima Monetario FM 28/07/2021 49.122 49.122 0.0% -0.844%
Anima Monetario IM 28/07/2021 49.009 49.009 0.0% -0.944%
Anm Obbl Corporat A 28/07/2021 10.187 10.184 0.029% 2.806%
ANM Obbl Corp AD 28/07/2021 9.115 9.113 0.022% 2.049%
GestiL Obbl.Corp.A 28/07/2021 11.878 11.875 0.025% 7.854%
ANM Obbl Corp Bl AD 28/07/2021 11.777 11.775 0.017% 7.034%
ANM Obbl Corp Bl F 28/07/2021 11.929 11.926 0.025% 8.268%
ANM Obbl Corp Bl Y 28/07/2021 11.985 11.982 0.025% 8.619%
ANM OBB CORP F 28/07/2021 10.645 10.642 0.028% 3.339%
Anm Obbl Corporat Y 28/07/2021 10.643 10.64 0.028% 3.38%
Anm Obbl Emergent A 28/07/2021 8.137 8.14 -0.03% 1.776%
ANM OBB EMER AD 28/07/2021 6.499 6.501 -0.03% -0.763%
ANM OBB EMER B 28/07/2021 5.78 5.782 -0.03% 1.279%
ANM OBB EMER F 28/07/2021 8.522 8.525 -0.03% 2.403%
Anm Obbl Emergent Y 28/07/2021 5.861 5.863 -0.03% 2.393%
ANIMA FIXOBBEURB 28/07/2021 8.733 8.733 0.0% -0.297%
Anm Ob Euro Core A 28/07/2021 4.862 4.862 0.0% -0.937%
Anm Ob Euro Core AD 28/07/2021 4.813 4.813 0.0% -1.434%
Anm Ob Euro Core F 28/07/2021 4.894 4.894 0.0% -0.69%
Anm Ob Euro Core Y 28/07/2021 4.898 4.897 0.02% -0.609%
Anima Ob Eur MLT AD 28/07/2021 5.241 5.241 0.0% 0.038%
ANM FIX EURO MLT 28/07/2021 8.125 8.126 -0.01% 1.07%
Anima Ob Euro MLT Y 28/07/2021 5.304 5.304 0.0% 1.086%
Anm Obb Fle A 28/07/2021 5.039 5.038 0.02% 2.837%
Anm Obb Fle AD 28/07/2021 4.987 4.986 0.02% 2.318%
Anm Obb Fle F 28/07/2021 5.126 5.124 0.039% 3.388%
Anm Obb Fle FD 28/07/2021 5.042 5.04 0.04% 2.293%
Anm Obb Fle H 28/07/2021 5.064 5.062 0.04% 3.579%
Anm Obb Gov Flex A 28/07/2021 4.965 4.963 0.04% 0.0%
Anm Obb Gov Flex AD 28/07/2021 4.965 4.963 0.04% 0.0%
Anm Obb Gov Flex F 28/07/2021 4.972 4.97 0.04% 0.0%
Anm Obb Gov Flex FD 28/07/2021 4.972 4.97 0.04% 0.0%
Anm Obb Gov Flex Y 28/07/2021 4.973 4.971 0.04% 0.0%
ANM OBB HY A 28/07/2021 5.93 5.93 0.0% 9.652%
Anm Fix HY A 28/07/2021 13.217 13.217 0.0% 10.206%
ANM OBB HY AD 28/07/2021 5.825 5.825 0.0% 7.156%
ANM HIGH Y BT A 28/07/2021 5.088 5.087 0.02% 9.443%
ANM HIGH Y BT AD 28/07/2021 4.75 4.749 0.021% 7.151%
ANM HIGH Y BT F 28/07/2021 5.234 5.233 0.019% 10.236%
ANM HIGH Y BT Y 28/07/2021 5.239 5.238 0.019% 10.341%
ANM OBB HY F 28/07/2021 5.962 5.962 0.0% 10.224%
Anm Fix HY Y 28/07/2021 15.045 15.045 0.0% 11.304%
Anima Ob. Tattico A 28/07/2021 5.04 5.039 0.02% 2.335%
Anima Ob.Tattico AD 28/07/2021 4.91 4.909 0.02% 1.258%
Anima Ob. Tattico F 28/07/2021 5.123 5.122 0.02% 3.058%
Anima Ob.Tattico FD 28/07/2021 4.966 4.965 0.02% 2.013%
Anima Ob. Tattico Y 28/07/2021 5.121 5.12 0.02% 3.038%
ANM OBI CED 2022 23/07/2021 9.734 9.738 -0.04% 0.933%
GES EM MKTS A 28/07/2021 17.502 17.459 0.246% 8.084%
ANM EM MKTS AD 28/07/2021 5.395 5.381 0.26% 3.412%
GES EM MKTS F 28/07/2021 18.065 18.02 0.25% 9.485%
GestiL Eu A 28/07/2021 9.419 9.401 0.191% 11.772%
Anm Ob. Europa AD 28/07/2021 9.001 8.984 0.189% 7.193%
GES EUROPA F 28/07/2021 9.697 9.678 0.196% 12.913%
Anima Obb. Gl. 2024 23/07/2021 5.358 5.359 -0.01% 5.183%
Anm Obb Gl 2024 II 23/07/2021 5.288 5.29 -0.03% 5.171%
Anm Obb Gl 2025 23/07/2021 5.181 5.183 -0.03% 6.277%
GESTIL INT.A 28/07/2021 23.562 23.567 -0.02% 10.062%
Anm Ob. Intern. AD 28/07/2021 5.348 5.349 -0.01% 5.421%
GES INT F 28/07/2021 24.342 24.346 -0.01% 11.753%
GestiL It A 28/07/2021 14.666 14.649 0.116% 8.936%
Anm Ob. Italia AD 28/07/2021 14.067 14.051 0.114% 4.533%
GES ITA F 28/07/2021 15.12 15.103 0.113% 10.268%
Anm Pacifico A 28/07/2021 8.755 8.697 0.667% 17.438%
Anm Pacifico AD 28/07/2021 8.075 8.021 0.673% 15.258%
Anm Pacifico B 28/07/2021 8.516 8.459 0.674% 17.155%
Anm Pacifico BD 28/07/2021 7.855 7.802 0.679% 14.974%
Anm Pacifico F 28/07/2021 9.525 9.461 0.676% 18.588%
Anm Pacifico Y 28/07/2021 6.527 6.483 0.679% 18.63%
Anm P.Gl SmC&ClCh26 23/07/2021 5.12 5.115 0.098% 0.0%
Anm Pat Gl&Cl En 24 23/07/2021 5.382 5.378 0.074% 8.705%
Anm Pat Gl&Dig.E 23/07/2021 5.005 5 0.1% 0.0%
Anm PG & EnTr26 Dis 23/07/2021 5.036 5.026 0.199% 0.0%
Anm Pat Gl&HC 25 23/07/2021 5.399 5.392 0.13% 0.0%
Anima P.Gl&ITech 24 23/07/2021 5.535 5.524 0.199% 6.812%
Anm Pat G&Long 2025 23/07/2021 5.477 5.474 0.055% 12.211%
Anm Pat Gl&Mob 25 23/07/2021 5.597 5.583 0.251% 8.175%
Anm Pat Gl&Nuovi 25 23/07/2021 5.219 5.212 0.134% 0.0%
Anm Pat Gl Robot 24 23/07/2021 5.542 5.528 0.253% 7.863%
Anm Patr Gl 2024 23/07/2021 5.412 5.406 0.111% 6.83%
Anm P.Gl Lux&Moda24 23/07/2021 5.365 5.359 0.112% 7.236%
Anm Pianeta A 28/07/2021 11.764 11.75 0.119% -3.272%
Anm Pianeta AD 28/07/2021 11.527 11.513 0.122% -3.797%
Anm Pianeta F 28/07/2021 12.345 12.33 0.122% -2.634%
Anm Pianeta Y 28/07/2021 12.272 12.257 0.122% -2.688%
Anm PicPac BilMeg25 23/07/2021 5.107 5.077 0.591% 0.0%
Anm PicPac ESG B 23 23/07/2021 5.48 5.429 0.939% 9.25%
Anm PicPac ES.Bil25 23/07/2021 5.034 5.015 0.379% 0.0%
Anm PicPac Mag 2022 23/07/2021 5.586 5.547 0.703% 13.352%
Anm PicPac Mag23 23/07/2021 5.653 5.614 0.695% 12.163%
Anm PicPac Meg 2023 23/07/2021 5.302 5.256 0.875% 0.0%
Anm PicPac Meg23 II 23/07/2021 5.226 5.187 0.752% 0.0%
Anm PicPac Va Gl 22 23/07/2021 6.108 6.079 0.477% 28.427%
Anm PicPac Val Gl23 23/07/2021 6.153 6.124 0.474% 23.728%
Anm PicPac Visc P25 23/07/2021 5.331 5.33 0.019% 6.748%
Anm Portf America 23/07/2021 5.629 5.604 0.446% 9.684%
Anm Ptf Globale 23/07/2021 5.31 5.306 0.075% 8.567%
Anm PrPasso ESG 23/07/2021 4.986 4.986 0.0% 0.0%
Anm PrPsso ESG 2 23/07/2021 4.998 4.999 -0.02% 0.0%
Anm Primopasso 22 D 23/07/2021 5.136 5.132 0.078% 2.658%
Anm Primopasso22 II 23/07/2021 5.106 5.104 0.039% 3.047%
Anm Primop Pac 2023 23/07/2021 5.289 5.288 0.019% 4.816%
Anm Pri Pac 2023 II 23/07/2021 5.226 5.225 0.019% 4.436%
GESTIELLE PRO IT 28/07/2021 5.327 5.316 0.207% 14.412%
Anm Pro It AD 28/07/2021 5.129 5.119 0.195% 11.621%
GESTI PRO ITA P 28/07/2021 5.476 5.465 0.201% 14.393%
Anm Pro It F 28/07/2021 5.238 5.228 0.191% 13.82%
AN PRO DIN 22 23/07/2021 4.98 4.976 0.08% 4.075%
AN PRO DIN 22 II 23/07/2021 5.047 5.043 0.079% 3.507%
AN PRO DI 22 III 23/07/2021 5.081 5.077 0.079% 3.842%
AN PR DIN 22 MUL 23/07/2021 5.006 5.001 0.1% 4.684%
Anm Pr Europa21 Ced 23/07/2021 4.965 4.965 0.0% 1.638%
ANM PR FLE 2021 23/07/2021 5.058 5.053 0.099% 1.914%
Anm Pr Glo 2022 Ced 23/07/2021 5.001 5.003 -0.04% 3.498%
Anm Prog Cedo 2023 23/07/2021 5.384 5.402 -0.33% 6.72%
Anm Prog Cedo-23 II 23/07/2021 5.366 5.383 -0.31% 6.405%
Anm Quant Flex A 28/07/2021 5.06 5.062 -0.04% 0.0%
Anm Quant Flex F 28/07/2021 5.063 5.066 -0.05% 0.0%
Anm Quas Obb Flex D 28/07/2021 5.078 5.076 0.039% 0.0%
ANM RED 2021 II 23/07/2021 10.119 10.108 0.109% 2.45%
ANM RED 21 III 23/07/2021 10.301 10.296 0.049% 3.268%
ANM RED 21 IV S 23/07/2021 9.863 9.858 0.051% 1.817%
ANM RED 2021 S 23/07/2021 10.174 10.171 0.029% 2.54%
ANM RED 2022 23/07/2021 10.053 10.055 -0.02% 1.679%
Anm Red Bil 23 23/07/2021 10.166 10.169 -0.03% 7.691%
Anm Red Consum 23 23/07/2021 5.045 5.031 0.278% 2.478%
Anm Red Energy 23 23/07/2021 4.634 4.639 -0.1% 0.695%
Anm Red He Care 23 23/07/2021 5.027 5.021 0.119% 1.106%
ANM RED PIU 2022 23/07/2021 9.93 9.932 -0.02% 2.045%
Anm Re P 22 II Dis 23/07/2021 9.73 9.727 0.031% 1.885%
Anm Re P 22 III Dis 23/07/2021 9.671 9.668 0.031% 0.971%
Anm Re P 22 IV 23/07/2021 9.702 9.7 0.021% 0.968%
Anima Red Piu 2023 23/07/2021 9.694 9.699 -0.05% 1.349%
Anm Re As Moo A 28/07/2021 5.115 5.112 0.059% -2.479%
AN REN ASS OB AD 28/07/2021 5.038 5.035 0.06% -3.487%
Anm Re As Moo Y 28/07/2021 5.494 5.491 0.055% -1.753%
AN REN ASS OB H 28/07/2021 5.117 5.114 0.059% -1.804%
ANM RISER $ A 28/07/2021 5.361 5.349 0.224% -1.089%
ANM RISER $ F 28/07/2021 5.541 5.529 0.217% -0.699%
ANM RISER $ I 28/07/2021 5.496 5.484 0.219% -0.794%
Anm Riserva Em A 28/07/2021 4.987 4.976 0.221% 1.568%
Anm Riserva Em F 28/07/2021 5.096 5.085 0.216% 1.879%
AN RIS EMER H 28/07/2021 5.122 5.112 0.196% 1.829%
Anm Riserva Gl A 28/07/2021 4.639 4.639 0.0% -0.387%
Anm Riserva Gl F 28/07/2021 4.764 4.764 0.0% -0.084%
ANM Risparmio A 28/07/2021 7.702 7.702 0.0% 1.892%
Anm Risparmio AD 28/07/2021 6.966 6.965 0.014% 1.059%
Anm Risparmio F 28/07/2021 7.879 7.878 0.013% 2.285%
Anm Risparmio H 28/07/2021 7.763 7.761 0.026% 2.59%
AN RUS MUL-ASS A 28/07/2021 5.165 5.16 0.097% 6.254%
Anm Rus Multi-As AD 28/07/2021 4.445 4.441 0.09% 2.561%
AN RUS MUL-ASS F 28/07/2021 5.224 5.224 0.0% 0.0%
Anm Selection A 28/07/2021 5.835 5.858 -0.39% 8.236%
Anm Selection AD 28/07/2021 4.969 4.989 -0.4% 4.391%
Anm Selection F 28/07/2021 6.001 6.025 -0.39% 9.109%
GEST BEST SEL EQ 28/07/2021 5.438 5.446 -0.14% 7.195%
Anm Sel M-B AD 28/07/2021 5.306 5.314 -0.15% 3.089%
Anm Sel M-B F 28/07/2021 5.541 5.549 -0.14% 7.446%
Anm Sel.Prudente A 28/07/2021 5.005 5.013 -0.16% 0.0%
Anm Sel.Prudente AD 28/07/2021 5.005 5.013 -0.16% 0.0%
Anm Sel.Prudente F 28/07/2021 5.026 5.034 -0.15% 0.0%
Anm Sel Europ AD 28/07/2021 22.153 22.009 0.654% 25.712%
Anm Sel Europa A 28/07/2021 22.683 22.536 0.652% 28.479%
Anm Sel Europ BD 28/07/2021 22.303 22.158 0.654% 26.27%
Anm Sel Europa F 28/07/2021 28.011 27.828 0.658% 32.609%
Anm Sel Europa Y 28/07/2021 27.542 27.362 0.658% 30.216%
Anm Sel Gl AD 28/07/2021 65.103 64.897 0.317% 25.239%
Anm Sel Gl A 28/07/2021 65.977 65.77 0.315% 27.079%
Anm Sel Gl BD 28/07/2021 64.828 64.624 0.316% 24.792%
Anm Sel Gl F 28/07/2021 80.287 80.031 0.32% 28.985%
Anm Sel Gl Y 28/07/2021 80.107 79.852 0.319% 28.802%
Anm Sforzesco A 28/07/2021 13.589 13.575 0.103% 4.019%
Anm Sforzesco AD 28/07/2021 12.601 12.587 0.111% 2.991%
Anm Sforzesco F 28/07/2021 14.338 14.323 0.105% 4.71%
Anm Sfo Plus A 28/07/2021 5.429 5.423 0.111% 4.807%
Anm Sfo Plus AD 28/07/2021 5.109 5.102 0.137% 3.757%
Anm Sfo Plus F 28/07/2021 5.633 5.626 0.124% 5.467%
Anm Sol Cedola 2023 23/07/2021 9.971 9.97 0.01% 6.802%
AN SVIL EUR 22 23/07/2021 5.098 5.096 0.039% 3.345%
ANM SVIL GLO 22 23/07/2021 4.725 4.724 0.021% 2.74%
ANM SVIL GLO 23 23/07/2021 4.979 4.979 0.0% 3.772%
AN SV MUL-AS 23 23/07/2021 4.848 4.844 0.083% 3.501%
AN SV MUL 23 II 23/07/2021 4.904 4.902 0.041% 2.874%
Anima Syst Gl.All A 28/07/2021 5.406 5.398 0.148% 4.444%
Anima Syst Gl.All F 28/07/2021 5.476 5.467 0.165% 5.287%
AN TARG CED 22 23/07/2021 9.723 9.731 -0.08% 7.176%
Anima T.Viscont. 24 23/07/2021 5.31 5.285 0.473% 5.882%
Anm Tra 2021 Glob 23/07/2021 5.042 5.044 -0.04% 1.797%
Anm Traguardo 2023 23/07/2021 5.156 5.154 0.039% 3.472%
ANM Tra23 Flex 23/07/2021 5.15 5.148 0.039% 3.165%
ANM Trag 2024 Flex 23/07/2021 5.276 5.273 0.057% 4.393%
Anm Tra Ced America 23/07/2021 4.981 4.982 -0.02% 1.384%
Anm Tra Cre It 23/07/2021 4.892 4.894 -0.04% 1.116%
Anm Tricolore A 28/07/2021 7.134 7.133 0.014% 3.526%
Anm Tricolore AD 28/07/2021 6.58 6.58 0.0% 2.317%
Anm Tricolore F 28/07/2021 7.66 7.659 0.013% 3.836%
Anima Valore 2026 28/07/2021 5.682 5.681 0.018% 12.159%
Anm Valore Glob A 28/07/2021 50.23 50.143 0.174% 34.607%
Anm Valore Glob AD 28/07/2021 45.639 45.56 0.173% 31.729%
ANM VAL GLO B 28/07/2021 49.479 49.394 0.172% 34.436%
ANM VAL GL BD 28/07/2021 45.071 44.994 0.171% 31.517%
ANM VALO GLOB F 28/07/2021 54.096 54 0.178% 36.142%
Anm Val Glo Y 28/07/2021 54.081 53.986 0.176% 36.125%
Anm Val Mul-Cre 27 28/07/2021 5.531 5.529 0.036% 5.493%
Anm Valore Obblig. 28/07/2021 4.991 4.99 0.02% 0.0%
ANM VESPUCCI A 28/07/2021 5.345 5.339 0.112% 5.258%
ANM VESPUCCI AD 28/07/2021 5.17 5.164 0.116% 4.129%
ANM VESPUCCI F 28/07/2021 5.491 5.484 0.128% 5.922%
ANM VESPUCCI H 28/07/2021 5.318 5.312 0.113% 6.0%
Anm Visconteo A 28/07/2021 50.633 50.503 0.257% 7.789%
Anm Visconteo AD 28/07/2021 46.229 46.111 0.256% 6.659%
Anm Visconteo F 28/07/2021 53.306 53.169 0.258% 8.42%
Anm Vis Plus A 28/07/2021 5.975 5.957 0.302% 10.505%
Anm Vis Plus AD 28/07/2021 5.537 5.52 0.308% 9.319%
Anm Vis Plus F 28/07/2021 6.234 6.215 0.306% 11.341%
Gest Ced Corporate 28/07/2021 5.105 5.105 0.0% 3.887%
Gest Ced Corp Plu 28/07/2021 5.021 5.021 0.0% 1.516%
Gest Ced Corp Prof 28/07/2021 5.169 5.167 0.039% 2.804%
Ges Ced EM Bond Opp 28/07/2021 5.193 5.192 0.019% 4.319%
Ges Ced Fis III 28/07/2021 5.017 5.017 0.0% 1.703%
GES CED M T III 28/07/2021 5.088 5.081 0.138% 4.007%
Ges Ced M.Target IV 28/07/2021 5.151 5.14 0.214% 7.223%
Ges Ced M.Target V 28/07/2021 5.138 5.13 0.156% 5.265%
Ges CedMultiAs IIID 28/07/2021 4.79 4.778 0.251% 7.471%
Ges Ced MM Sma Beta 28/07/2021 4.895 4.89 0.102% 4.751%
Gest Ced Multifact 28/07/2021 5.007 5.002 0.1% 7.747%
Ges Ced MM Quality 28/07/2021 4.964 4.961 0.06% 6.455%
Gest Ced Target HD 28/07/2021 4.783 4.783 0.0% 4.478%
Gest Profilo Cedola 28/07/2021 4.965 4.965 0.0% 3.61%
Gest Profilo Ced II 28/07/2021 4.962 4.964 -0.04% 6.435%
Gest Profil Ced III 28/07/2021 4.914 4.916 -0.04% 4.376%
Anm Pat Cr Sost A 28/07/2021 5.067 5.061 0.119% 0.0%
Anm Pat Cr Sost AD 28/07/2021 5.067 5.061 0.119% 0.0%
Anm Pat Difesa 28/07/2021 5.016 5.016 0.0% 0.0%
Anm Pat Red&Cres A 28/07/2021 5.042 5.043 -0.02% 0.0%
Anm Pat Red&Cres AD 28/07/2021 5.042 5.043 -0.02% 0.0%
Anm Pat Reddito A 28/07/2021 5.029 5.029 0.0% 0.0%
Anm Pat Reddito AD 28/07/2021 5.029 5.029 0.0% 0.0%
Anm Tri Corp 23 23/07/2021 5.1 5.097 0.059% 0.0%
Fonte: borsa italiana