Fondi Italiani

Anima Sgr Spa
Fondo Data Valore Prec. Perc. Perc./Anno
Alteia Europ A 24/09/2021 5.336 5.347 -0.2% 6.592%
Alteia Europ AD 24/09/2021 5.078 5.088 -0.19% 1.438%
Alteia Europ F 24/09/2021 5.364 5.376 -0.22% 7.13%
GES TR 24/09/2021 17.321 17.333 -0.06% 10.086%
Anm Ab Ret AD 24/09/2021 5.455 5.459 -0.07% 5.086%
Anm Ab Ret F 24/09/2021 5.749 5.753 -0.07% 9.903%
Anm Ac Merc Gl 2025 24/09/2021 5.449 5.466 -0.31% 7.243%
Anm Alto Pot Eur A 24/09/2021 3.379 3.386 -0.2% 8.197%
Anm Alto Pot Eur AD 24/09/2021 3.183 3.19 -0.21% 3.076%
Anm Alto Pot Eur F 24/09/2021 3.75 3.758 -0.21% 9.075%
Anm Alto Pot Ita A 24/09/2021 6.239 6.245 -0.09% 10.21%
Anm Alto Pot Ita AD 24/09/2021 5.781 5.787 -0.1% 3.491%
Anm Alto Pot Ita F 24/09/2021 6.942 6.949 -0.1% 11.214%
AN ALT PT ITA YD 24/09/2021 6.431 6.437 -0.09% 10.233%
Anm America A 24/09/2021 38.415 38.339 0.198% 34.201%
Anm America AD 24/09/2021 35.145 35.075 0.2% 31.738%
Anm Ame AI A 24/09/2021 5.365 5.362 0.056% 0.0%
Anm Ame AI AD 24/09/2021 5.314 5.311 0.056% 0.0%
Anm Ame AI F 24/09/2021 5.399 5.396 0.056% 0.0%
Anm America B 24/09/2021 37.578 37.505 0.195% 33.573%
Anm America BD 24/09/2021 34.573 34.505 0.197% 31.326%
Anm America F 24/09/2021 41.561 41.461 0.241% 35.158%
Anm America Y 24/09/2021 7.558 7.544 0.186% 35.23%
Anm Az Europa LTE 24/09/2021 6.302 6.356 -0.85% 28.981%
Anm Az Gl ex EMU A 24/09/2021 6.757 6.723 0.506% 38.208%
Anm Az Gl ex EMU AD 24/09/2021 6.557 6.525 0.49% 35.7%
Anm Az Gl ex EMU B 24/09/2021 6.805 6.771 0.502% 39.275%
Anm Az Gl ex EMU BD 24/09/2021 6.604 6.571 0.502% 36.503%
Anm Az Gl ex EMU F 24/09/2021 6.915 6.88 0.509% 39.612%
Anm Az Gl ex EMU Y 24/09/2021 6.983 6.948 0.504% 41.042%
Anm Az Int A 24/09/2021 6.873 6.85 0.336% 29.581%
Anm Az Int AD 24/09/2021 6.601 6.578 0.35% 25.614%
Anm Az Int F 24/09/2021 5.928 5.908 0.339% 11.261%
Anm Az Int Y 24/09/2021 6.956 6.932 0.346% 30.678%
Anm Az Nord Am LTE 24/09/2021 6.712 6.688 0.359% 35.077%
Anm Az Paesi Sv LTE 24/09/2021 6.693 6.679 0.21% 33.7%
Anm Bil Megat A 24/09/2021 5.741 5.738 0.052% 15.374%
Anm Bil Megat AD 24/09/2021 5.687 5.684 0.053% 14.289%
Anm Bil Megat F 24/09/2021 5.787 5.784 0.052% 16.205%
Anm Bil Megat Y 24/09/2021 5.788 5.783 0.086% 16.202%
ANM BLU REDD A 24/09/2021 5.657 5.649 0.142% 4.856%
ANM BLU RED AD 24/09/2021 4.717 4.71 0.149% 1.288%
ANM BLU REDD F 24/09/2021 5.721 5.712 0.158% 2.545%
Anm Piu' 15 A EUR 24/09/2021 6.352 6.35 0.031% 5.375%
Anm Piu' 15 AD 24/09/2021 5.843 5.84 0.051% 2.329%
Anm Piu' 15 F EUR 24/09/2021 6.878 6.876 0.029% 6.24%
Anm Piu' 15 N EUR 24/09/2021 6.304 6.301 0.048% 5.277%
Anm Piu' 30 A EUR 24/09/2021 6.745 6.739 0.089% 9.372%
Anm Piu' 30 AD 24/09/2021 6.055 6.049 0.099% 5.231%
Anm Piu' 30 F EUR 24/09/2021 7.334 7.327 0.096% 10.369%
Anm Piu' 30 N EUR 24/09/2021 6.657 6.65 0.105% 9.167%
Anm Piu' 70 A EUR 24/09/2021 9.407 9.337 0.75% 22.137%
Anm Piu' 70 AD 24/09/2021 8.426 8.363 0.753% 17.78%
Anm Piu' 70 F EUR 24/09/2021 10.395 10.318 0.746% 23.31%
Anm Piu' 70 N EUR 24/09/2021 9.278 9.209 0.749% 21.886%
Anm Ca Pi Obb A 24/09/2021 6.09 6.098 -0.13% -0.066%
ANM CAP + OBB AD 24/09/2021 5.884 5.891 -0.11% -0.558%
Anm Ca Pi Obb F 24/09/2021 6.468 6.476 -0.12% 0.56%
Anm Ca Pi Obb N 24/09/2021 6.006 6.014 -0.13% -0.266%
AN CED ALT POT21 24/09/2021 10.173 10.175 -0.02% 3.227%
AN CED POT21 II 24/09/2021 9.56 9.56 0.0% 0.78%
AN CED POT21 III 24/09/2021 9.734 9.731 0.031% 3.114%
AN CED POT22 I 24/09/2021 9.233 9.234 -0.01% -1.891%
Anm Commodities 24/09/2021 5.543 5.557 -0.25% 19.875%
Anm Com. Az.Int. A 24/09/2021 5.355 5.342 0.243% 0.0%
Anm Com. Az.Int. AD 24/09/2021 5.355 5.341 0.262% 0.0%
Anm Com. Az.Int. F 24/09/2021 5.372 5.36 0.224% 0.0%
Anm Com. Az.Int. Y 24/09/2021 5.372 5.358 0.261% 0.0%
Anm Com. Bil. Pr. A 24/09/2021 5.108 5.11 -0.03% 0.0%
Anm Com. Bil. Pr.AD 24/09/2021 5.108 5.11 -0.03% 0.0%
Anm Com. Bil. Pr. F 24/09/2021 5.121 5.124 -0.05% 0.0%
Anm Com. Bil. Pr. Y 24/09/2021 5.117 5.118 -0.02% 0.0%
Anm Com. Ob Corp. A 24/09/2021 4.987 4.989 -0.04% 0.0%
Anm Com. Ob Corp.AD 24/09/2021 4.987 4.989 -0.04% 0.0%
Anm Com. Ob Corp. F 24/09/2021 4.998 5 -0.04% 0.0%
Anm Com. Ob Corp. Y 24/09/2021 4.999 5.001 -0.04% 0.0%
ANM CRES ITA A 24/09/2021 6.225 6.236 -0.17% 14.346%
ANM CRE ITA AD 24/09/2021 5.802 5.812 -0.17% 12.311%
ANM CRE ITA AP 24/09/2021 6.268 6.279 -0.17% 14.338%
Anm Cre Italia F 24/09/2021 6.462 6.473 -0.17% 14.962%
Anm Cre It New A 24/09/2021 5.662 5.67 -0.14% 17.177%
Anm Cre It New AD 24/09/2021 5.549 5.551 -0.03% 15.436%
Anm Cre It New AP 24/09/2021 5.667 5.676 -0.15% 17.232%
Anm Cre It New F 24/09/2021 5.715 5.724 -0.15% 17.738%
ANM ESAG AZ GL A 24/09/2021 6.475 6.452 0.356% 28.066%
ANM ESAG AZ GL F 24/09/2021 6.796 6.771 0.369% 31.629%
ANM ESAG AZ GL Y 24/09/2021 7.908 7.879 0.368% 31.603%
ANM ESAG AZ GL Z 24/09/2021 6.604 6.58 0.365% 29.566%
ANM ESAG AZ ZD 24/09/2021 6.495 6.472 0.355% 27.353%
ANM ESAG BIL A 24/09/2021 5.551 5.544 0.126% 10.843%
ANM ESAG BIL AD 24/09/2021 5.471 5.464 0.128% 9.793%
ANM ESAG BIL F 24/09/2021 5.637 5.629 0.142% 11.712%
Anm Esag Bil Y 24/09/2021 5.613 5.605 0.143% 0.0%
ANM ESAG BIL Z 24/09/2021 5.518 5.511 0.127% 10.338%
ANM ESAG BIL ZD 24/09/2021 5.466 5.459 0.128% 9.298%
ANM ESAG OB CORP 24/09/2021 5.114 5.117 -0.05% 2.362%
ANM ESAG OB CO Y 24/09/2021 5.426 5.429 -0.05% 2.571%
Anm Esag Prud. A 24/09/2021 5.052 5.052 0.0% 0.0%
Anm Esag Prud. AD 24/09/2021 5.052 5.052 0.0% 0.0%
Anm Esag Prud. F 24/09/2021 5.064 5.063 0.02% 0.0%
Anm Esag Prud. Y 24/09/2021 5.063 5.062 0.02% 0.0%
Anm Esag Prud. Z 24/09/2021 5.048 5.047 0.02% 0.0%
Anm Esag Prud. ZD 24/09/2021 5.047 5.046 0.02% 0.0%
Anm Emergenti A 24/09/2021 14.391 14.428 -0.25% 21.566%
Anm Emergenti AD 24/09/2021 13.15 13.184 -0.25% 19.393%
Anm Emergenti B 24/09/2021 13.915 13.951 -0.25% 21.242%
Anm Emergenti BD 24/09/2021 12.728 12.761 -0.25% 19.131%
Anm Emergenti F 24/09/2021 15.736 15.776 -0.25% 22.889%
Anm Emergenti Y 24/09/2021 6.83 6.847 -0.24% 22.775%
Anm Europa A 24/09/2021 7.389 7.437 -0.64% 25.877%
Anm Europa AD 24/09/2021 6.538 6.581 -0.65% 22.849%
Anima Europa AI A 24/09/2021 5.012 5.039 -0.53% 0.0%
Anima Europa AI AD 24/09/2021 5.012 5.039 -0.53% 0.0%
Anima Europa AI F 24/09/2021 5.017 5.044 -0.53% 0.0%
Anm Europa B 24/09/2021 7.221 7.269 -0.66% 26.352%
Anm Europa BD 24/09/2021 6.418 6.46 -0.65% 23.352%
Anm Europa F 24/09/2021 8.011 8.063 -0.64% 26.957%
Anm Europa Y 24/09/2021 8.07 8.123 -0.65% 27.933%
ANM EVO 2021 II 24/09/2021 5.107 5.126 -0.37% 5.321%
ANM EVO 2021 III 24/09/2021 5.045 5.063 -0.35% 4.646%
Anm Evo Bil 2022 24/09/2021 5.828 5.837 -0.15% 12.423%
Anm Fondo Imprese 24/09/2021 5.003 5.006 -0.06% 0.0%
ANM TRADING A 24/09/2021 17.266 17.234 0.186% 10.213%
ANM TRADING AD 24/09/2021 14.749 14.722 0.183% 4.923%
ANM TRADING F 24/09/2021 19.204 19.168 0.188% 11.308%
ANMA FORZ DIN A 24/09/2021 7.992 7.945 0.592% 23.543%
ANMA FORZ DIN B 24/09/2021 7.986 7.939 0.592% 23.527%
ANMA FORZ DINAMI 24/09/2021 8.777 8.725 0.596% 22.91%
ANMA FORZ EQU A 24/09/2021 7.878 7.854 0.306% 15.412%
ANMA FORZ EQU B 24/09/2021 7.878 7.854 0.306% 15.412%
ANMA FORZ EQUILI 24/09/2021 8.484 8.459 0.296% 14.835%
ANMA FORZ MOD A 24/09/2021 7.067 7.067 0.0% 7.369%
ANMA FORZ MOD B 24/09/2021 7.067 7.067 0.0% 7.369%
ANMA FORZ MODERA 24/09/2021 7.516 7.516 0.0% 6.852%
ANMA FORZ PRU A 24/09/2021 6.061 6.061 0.0% 3.998%
ANMA FORZ PRU B 24/09/2021 6.063 6.064 -0.01% 3.997%
ANMA FORZ PRUDEN 24/09/2021 6.295 6.296 -0.01% 3.485%
Anm Legg Mul-Cre 24/09/2021 5.264 5.275 -0.2% 3.135%
ANM MACRO DIV A 24/09/2021 5.465 5.487 -0.4% 6.344%
ANM MACRO DIV AD 24/09/2021 4.75 4.769 -0.39% 1.844%
ANM MACRO DIV F 24/09/2021 5.696 5.718 -0.38% 7.209%
Anm Gl.Macro Fl. A 24/09/2021 5.176 5.206 -0.57% 0.0%
Anm Gl.Macro Fl. AD 21/09/2021 5.108 5.104 0.078% 0.0%
Anm Gl.Macro Fl. 24/09/2021 5.073 5.102 -0.56% 0.0%
Anm Gl.Macro Fl. F 24/09/2021 5.205 5.234 -0.55% 0.0%
Anm Gl Ma Risk Co A 24/09/2021 5.132 5.14 -0.15% 0.0%
Anm Gl Ma Risk Co F 24/09/2021 5.146 5.154 -0.15% 0.0%
Anm Gl Ma Risk C FD 24/09/2021 5.142 5.15 -0.15% 0.0%
Anm Iniz Europa A 24/09/2021 18.508 18.667 -0.85% 37.78%
ANM INIZ EUR AD 24/09/2021 16.536 16.678 -0.85% 35.264%
ANM INIZ EUR B 24/09/2021 18.252 18.408 -0.84% 38.325%
ANM INIZ EUR BD 24/09/2021 16.423 16.563 -0.84% 35.694%
ANM INIZ EUR F 24/09/2021 20.226 20.398 -0.84% 39.346%
ANM INIZ EUR Y 24/09/2021 7.904 7.971 -0.84% 40.067%
ANM INIZ ITA A 24/09/2021 10.438 10.499 -0.58% 43.517%
ANM INIZ ITA AD 24/09/2021 8.97 9.023 -0.58% 39.872%
ANM INIZ ITA AP 24/09/2021 10.247 10.307 -0.58% 43.536%
ANM INIZ ITA F 24/09/2021 10.847 10.912 -0.59% 45.13%
ANM INIZ ITA Y 24/09/2021 10.622 10.684 -0.58% 44.99%
Anm Robot&IA 2024 24/09/2021 5.277 5.273 0.076% 4.827%
Anm Inv.AgriTech 26 24/09/2021 5.166 5.181 -0.29% 0.0%
Anm Inv Ci Eco 2025 24/09/2021 5.536 5.57 -0.61% 8.826%
Anm Inv Clean En 24/09/2021 5.072 5.084 -0.23% 0.0%
Anm Inv ENG 2025 24/09/2021 5.306 5.329 -0.43% 8.33%
Anm Fut Mob 25 24/09/2021 5.4 5.406 -0.11% 5.986%
Anm Inv Gender Eq26 24/09/2021 5.003 5.003 0.0% 0.0%
Anm Gl Recov 25 24/09/2021 5.27 5.278 -0.15% 0.0%
Anm Inv HC Inn26 24/09/2021 4.992 5.007 -0.3% 0.0%
Anm Inv New Norm-25 24/09/2021 5.2 5.208 -0.15% 4.229%
Anm Italia A 24/09/2021 28.085 28.214 -0.45% 36.355%
Anm Italia AD 24/09/2021 24.75 24.863 -0.45% 32.282%
Anm Italia B 24/09/2021 27.164 27.289 -0.45% 36.592%
Anm Italia BD 24/09/2021 23.922 24.033 -0.46% 32.539%
Anm Italia F 24/09/2021 30.484 30.622 -0.45% 37.631%
Anm Italia Y 24/09/2021 7.787 7.823 -0.46% 38.313%
Anm Liq Euro AM 24/09/2021 48.957 48.958 0.0% -0.995%
Anm Liq Euro FM 24/09/2021 49.317 49.318 0.0% -0.699%
Anima Liq Euro IM 24/09/2021 49.196 49.197 0.0% -0.799%
ANM MAGELLANO A 24/09/2021 5.709 5.704 0.088% 14.34%
ANM MAGELLANO AD 24/09/2021 5.474 5.47 0.073% 12.913%
ANM MAGELLANO F 24/09/2021 5.912 5.907 0.085% 15.311%
Anima Megatrend A 24/09/2021 6.931 6.916 0.217% 33.391%
Anima Megatrend AD 24/09/2021 6.669 6.655 0.21% 31.073%
Anima Megatrend B 24/09/2021 6.932 6.915 0.246% 33.333%
Anima Megatrend BD 24/09/2021 6.679 6.663 0.24% 31.012%
Anima Megatrend F 24/09/2021 7.096 7.08 0.226% 34.828%
Anima Megatrend Y 24/09/2021 7.097 7.08 0.24% 34.975%
Anm Met Attivo 2024 24/09/2021 5.035 5.039 -0.07% 6.764%
Anm Met At 2024 II 24/09/2021 5.105 5.109 -0.07% 6.443%
Anm Metodo&Sel 2024 24/09/2021 5.319 5.321 -0.03% 11.744%
Anima Monetario AM 30/08/2021 48.723 48.733 -0.02% -1.166%
Anima Monetario FM 30/08/2021 49.073 49.082 -0.01% -0.871%
Anima Monetario IM 30/08/2021 48.956 48.966 -0.02% -0.969%
Anm Obbl Corporat A 24/09/2021 10.149 10.156 -0.06% 2.133%
ANM Obbl Corp AD 24/09/2021 9.081 9.087 -0.06% 1.396%
GestiL Obbl.Corp.A 24/09/2021 11.909 11.916 -0.05% 7.686%
ANM Obbl Corp Bl AD 24/09/2021 11.806 11.813 -0.05% 6.861%
ANM Obbl Corp Bl F 24/09/2021 11.97 11.977 -0.05% 8.062%
ANM Obbl Corp Bl Y 24/09/2021 12.032 12.039 -0.05% 8.465%
ANM OBB CORP F 24/09/2021 10.614 10.62 -0.05% 2.66%
Anm Obbl Corporat Y 24/09/2021 10.622 10.629 -0.06% 2.807%
Anm Obbl Emergent A 24/09/2021 8.115 8.152 -0.45% 2.631%
ANM OBB EMER AD 24/09/2021 6.414 6.443 -0.45% 0.047%
ANM OBB EMER B 24/09/2021 5.759 5.786 -0.46% 2.11%
ANM OBB EMER F 24/09/2021 8.507 8.546 -0.45% 3.24%
Anm Obbl Emergent Y 24/09/2021 5.85 5.877 -0.45% 3.247%
ANIMA FIXOBBEURB 24/09/2021 8.723 8.725 -0.02% -0.445%
Anm Ob Euro Core A 24/09/2021 4.854 4.855 -0.02% -0.919%
Anm Ob Euro Core AD 24/09/2021 4.805 4.806 -0.02% -1.416%
Anm Ob Euro Core F 24/09/2021 4.888 4.889 -0.02% -0.671%
Anm Ob Euro Core Y 24/09/2021 4.892 4.893 -0.02% -0.589%
Anima Ob Eur MLT AD 24/09/2021 5.193 5.207 -0.26% -1.293%
ANM FIX EURO MLT 24/09/2021 8.059 8.08 -0.26% -0.272%
Anima Ob Euro MLT Y 24/09/2021 5.26 5.274 -0.26% -0.265%
Anm Obb Fle A 24/09/2021 5.04 5.043 -0.05% 2.377%
Anm Obb Fle AD 24/09/2021 4.988 4.991 -0.06% 1.879%
Anm Obb Fle F 24/09/2021 5.132 5.135 -0.05% 2.908%
Anm Obb Fle FD 24/09/2021 5.048 5.051 -0.05% 1.815%
Anm Obb Fle H 24/09/2021 5.071 5.074 -0.05% 3.132%
Anm Obb Gov Flex A 24/09/2021 4.978 4.977 0.02% 0.0%
Anm Obb Gov Flex AD 24/09/2021 4.978 4.977 0.02% 0.0%
Anm Obb Gov Flex F 24/09/2021 4.988 4.988 0.0% 0.0%
Anm Obb Gov Flex FD 24/09/2021 4.988 4.988 0.0% 0.0%
Anm Obb Gov Flex Y 24/09/2021 4.989 4.988 0.02% 0.0%
Anm Obb. Gov. US A 24/09/2021 4.524 4.518 0.133% -5.117%
Anm Obb. Gov. US AD 24/09/2021 4.498 4.493 0.111% -5.663%
Anm Obb. Gov. US F 24/09/2021 4.555 4.55 0.11% -4.627%
Anm Obb. Gov. US Y 24/09/2021 4.552 4.547 0.11% -4.69%
ANM OBB HY A 24/09/2021 5.966 5.974 -0.13% 9.912%
Anm Fix HY A 24/09/2021 13.293 13.31 -0.12% 10.453%
ANM OBB HY AD 24/09/2021 5.8 5.807 -0.12% 7.308%
ANM HIGH Y BT A 24/09/2021 5.106 5.11 -0.07% 8.847%
ANM HIGH Y BT AD 24/09/2021 4.743 4.746 -0.06% 6.608%
ANM HIGH Y BT F 24/09/2021 5.256 5.26 -0.07% 9.568%
ANM HIGH Y BT Y 24/09/2021 5.262 5.267 -0.09% 9.694%
ANM OBB HY F 24/09/2021 6.004 6.011 -0.11% 10.652%
Anm Fix HY Y 24/09/2021 15.157 15.176 -0.12% 11.572%
Anm Obb. Int. A 24/09/2021 4.686 4.692 -0.12% -3.916%
Anm Obb. Int. AD 24/09/2021 4.661 4.667 -0.12% -4.429%
Anm Obb. Int. F 24/09/2021 4.712 4.719 -0.14% -3.522%
Anm Obb. Int. Y 24/09/2021 4.709 4.715 -0.12% -3.563%
Anima Ob. Tattico A 24/09/2021 5.034 5.035 -0.02% 2.213%
Anima Ob.Tattico AD 24/09/2021 4.904 4.906 -0.04% 1.155%
Anima Ob. Tattico F 24/09/2021 5.123 5.124 -0.02% 2.975%
Anima Ob.Tattico FD 24/09/2021 4.966 4.967 -0.02% 1.908%
Anima Ob. Tattico Y 24/09/2021 5.12 5.122 -0.03% 2.915%
ANM OBI CED 2022 24/09/2021 9.733 9.736 -0.03% 1.586%
GES EM MKTS A 24/09/2021 17.68 17.69 -0.05% 9.848%
ANM EM MKTS AD 24/09/2021 5.34 5.343 -0.05% 4.154%
GES EM MKTS F 24/09/2021 18.284 18.294 -0.05% 11.244%
GestiL Eu A 24/09/2021 9.46 9.469 -0.09% 12.78%
Anm Ob. Europa AD 24/09/2021 8.814 8.823 -0.1% 6.552%
GES EUROPA F 24/09/2021 9.756 9.766 -0.1% 13.866%
Anima Obb. Gl. 2024 24/09/2021 5.374 5.384 -0.18% 4.92%
Anm Obb Gl 2024 II 24/09/2021 5.305 5.315 -0.18% 4.925%
Anm Obb Gl 2025 24/09/2021 5.191 5.204 -0.25% 6.069%
GESTIL INT.A 24/09/2021 23.724 23.61 0.483% 10.844%
Anm Ob. Intern. AD 24/09/2021 5.289 5.262 0.513% 5.275%
GES INT F 24/09/2021 24.555 24.437 0.483% 12.503%
GestiL It A 24/09/2021 14.596 14.611 -0.1% 7.951%
Anm Ob. Italia AD 24/09/2021 13.64 13.653 -0.09% 1.958%
GES ITA F 24/09/2021 15.074 15.089 -0.09% 9.224%
Anm Pacifico A 24/09/2021 9.04 8.997 0.478% 20.453%
Anm Pacifico AD 24/09/2021 8.254 8.216 0.463% 18.286%
Anm Pacifico B 24/09/2021 8.789 8.748 0.469% 20.15%
Anm Pacifico BD 24/09/2021 8.026 7.989 0.463% 17.995%
Anm Pacifico F 24/09/2021 9.852 9.806 0.469% 21.63%
Anm Pacifico Y 24/09/2021 6.75 6.718 0.476% 21.665%
Anm P.Gl SmC&ClCh26 24/09/2021 5.139 5.144 -0.09% 0.0%
Anm Pat Gl&Cl En 24 24/09/2021 5.393 5.401 -0.14% 6.708%
Anm Pat Gl&Dig.E 24/09/2021 5.023 5.028 -0.09% 0.0%
Anm PG & EnTr26 Dis 24/09/2021 5.042 5.048 -0.11% 0.0%
Anm Pat Gl&HC 25 24/09/2021 5.307 5.318 -0.2% 6.14%
Anima P.Gl&ITech 24 24/09/2021 5.449 5.439 0.184% 6.115%
Anm Pat G&Long 2025 24/09/2021 5.392 5.394 -0.03% 8.644%
Anm Pat Gl&Mob 25 24/09/2021 5.49 5.489 0.018% 4.991%
Anm Pat Gl&Nuovi 25 24/09/2021 5.232 5.239 -0.13% 0.0%
Anm Pat Gl Robot 24 24/09/2021 5.467 5.459 0.147% 6.528%
Anm Patr Gl 2024 24/09/2021 5.452 5.444 0.147% 6.651%
Anm P.Gl Lux&Moda24 24/09/2021 5.239 5.231 0.153% 4.031%
Anm Pianeta A 24/09/2021 11.688 11.705 -0.14% -3.802%
Anm Pianeta AD 24/09/2021 11.452 11.469 -0.14% -4.327%
Anm Pianeta F 24/09/2021 12.278 12.295 -0.13% -3.17%
Anm Pianeta Y 24/09/2021 12.205 12.222 -0.13% -3.219%
Anm PicPac BilMeg25 24/09/2021 5.132 5.132 0.0% 0.0%
Anm PicPac BMeg2 24/09/2021 4.994 4.993 0.02% 0.0%
Anm PicPac ESG B 23 24/09/2021 5.517 5.499 0.327% 10.65%
Anm PicPac ES.Bil25 24/09/2021 5.037 5.034 0.06% 0.0%
Anm PicPac Mag 2022 24/09/2021 5.628 5.618 0.178% 14.251%
Anm PicPac Mag23 24/09/2021 5.693 5.685 0.141% 13.181%
Anm PicPac Meg 2023 24/09/2021 5.333 5.329 0.075% 7.304%
Anm PicPac Meg23 II 24/09/2021 5.252 5.249 0.057% 0.0%
Anm PicPac Va Gl 22 24/09/2021 6.162 6.128 0.555% 31.667%
Anm PicPac Val Gl23 24/09/2021 6.21 6.175 0.567% 26.374%
Anm PicPac Visc P25 24/09/2021 5.359 5.358 0.019% 6.902%
Anm Portf America 24/09/2021 5.641 5.649 -0.14% 10.435%
Anm Ptf Globale 24/09/2021 5.32 5.337 -0.31% 8.372%
Anm PrPasso ESG 24/09/2021 4.985 4.99 -0.1% 0.0%
Anm PrPsso ESG 2 24/09/2021 4.989 4.991 -0.04% 0.0%
Anm Primopasso 22 D 24/09/2021 5.075 5.075 0.0% 0.834%
Anm Primopasso22 II 24/09/2021 5.059 5.06 -0.02% 1.261%
Anm Primop Pac 2023 24/09/2021 5.315 5.315 0.0% 4.503%
Anm Pri Pac 2023 II 24/09/2021 5.247 5.248 -0.01% 4.169%
GESTIELLE PRO IT 24/09/2021 5.404 5.411 -0.12% 16.015%
Anm Pro It AD 24/09/2021 5.132 5.138 -0.11% 12.199%
GESTI PRO ITA P 24/09/2021 5.555 5.562 -0.12% 15.995%
Anm Pro It F 24/09/2021 5.32 5.327 -0.13% 15.476%
AN PRO DIN 22 24/09/2021 5 5.006 -0.12% 4.037%
AN PRO DIN 22 II 24/09/2021 5.065 5.07 -0.09% 3.494%
AN PRO DI 22 III 24/09/2021 5.099 5.103 -0.07% 3.765%
AN PR DIN 22 MUL 24/09/2021 5.015 5.022 -0.13% 4.219%
Anm Pr Europa21 Ced 24/09/2021 4.979 4.978 0.02% 1.883%
ANM PR FLE 2021 24/09/2021 5.03 5.033 -0.06% 0.802%
Anm Pr Glo 2022 Ced 24/09/2021 5.016 5.018 -0.04% 3.529%
Anm Prog Cedo 2023 24/09/2021 5.278 5.294 -0.3% 5.539%
Anm Prog Cedo-23 II 24/09/2021 5.267 5.28 -0.24% 5.361%
Anm Quant Flex A 24/09/2021 5.016 5.033 -0.33% 0.0%
Anm Quant Flex F 24/09/2021 5.026 5.042 -0.31% 0.0%
Anm Quas Obb Flex D 24/09/2021 5.014 5.024 -0.19% 0.0%
ANM RED 2021 II 24/09/2021 10.072 10.08 -0.07% 1.748%
ANM RED 21 III 24/09/2021 10.014 10.028 -0.14% -0.328%
ANM RED 21 IV S 24/09/2021 9.867 9.883 -0.16% 1.606%
ANM RED 2021 S 24/09/2021 10.049 10.058 -0.08% 0.894%
ANM RED 2022 24/09/2021 10.062 10.074 -0.11% 1.77%
Anm Red Bil 23 24/09/2021 10.216 10.243 -0.26% 7.627%
Anm Red Consum 23 24/09/2021 5.044 5.056 -0.23% 1.837%
Anm Red Energy 23 24/09/2021 4.615 4.61 0.108% 1.674%
Anm Red He Care 23 24/09/2021 4.999 5.01 -0.22% 1.585%
ANM RED PIU 2022 24/09/2021 9.847 9.857 -0.1% 1.873%
Anm Re P 22 II Dis 24/09/2021 9.643 9.661 -0.18% 1.709%
Anm Re P 22 III Dis 24/09/2021 9.57 9.582 -0.12% 0.981%
Anm Re P 22 IV 24/09/2021 9.693 9.709 -0.16% 0.801%
Anima Red Piu 2023 24/09/2021 9.683 9.696 -0.13% 1.149%
Anm Re As Moo A 24/09/2021 5.15 5.149 0.019% -2.166%
AN REN ASS OB AD 24/09/2021 5.046 5.046 0.0% -3.166%
Anm Re As Moo Y 24/09/2021 5.539 5.538 0.018% -1.406%
AN REN ASS OB H 24/09/2021 5.158 5.157 0.019% -1.471%
ANM RISER $ A 24/09/2021 5.394 5.377 0.316% -1.136%
ANM RISER $ F 24/09/2021 5.579 5.562 0.306% -0.747%
ANM RISER $ I 24/09/2021 5.532 5.515 0.308% -0.86%
Anm Riserva Em A 24/09/2021 5.018 5.036 -0.35% 4.629%
Anm Riserva Em F 24/09/2021 5.13 5.148 -0.35% 4.951%
AN RIS EMER H 24/09/2021 5.156 5.175 -0.36% 4.882%
Anm Riserva Gl A 24/09/2021 4.626 4.63 -0.08% -0.237%
Anm Riserva Gl F 24/09/2021 4.753 4.757 -0.08% 0.084%
ANM Risparmio A 24/09/2021 7.701 7.704 -0.03% 1.663%
Anm Risparmio AD 24/09/2021 6.965 6.967 -0.02% 0.825%
Anm Risparmio F 24/09/2021 7.883 7.886 -0.03% 2.019%
Anm Risparmio H 24/09/2021 7.767 7.77 -0.03% 2.346%
AN RUS MUL-ASS A 24/09/2021 5.173 5.17 0.058% 7.235%
Anm Rus Multi-As AD 24/09/2021 4.36 4.358 0.046% 2.492%
AN RUS MUL-ASS F 24/09/2021 5.224 5.224 0.0% 0.0%
Anm STEP Equal24 24/09/2021 4.997 4.999 -0.04% 0.0%
Anm Selection A 24/09/2021 5.864 5.846 0.308% 8.855%
Anm Selection AD 24/09/2021 4.872 4.857 0.309% 3.704%
Anm Selection F 24/09/2021 6.038 6.02 0.299% 9.742%
GEST BEST SEL EQ 24/09/2021 5.458 5.448 0.184% 7.378%
Anm Sel M-B AD 24/09/2021 5.195 5.185 0.193% 1.703%
Anm Sel M-B F 24/09/2021 5.566 5.554 0.216% 7.597%
Anm Sel.Prudente A 24/09/2021 5.008 5.005 0.06% 0.0%
Anm Sel.Prudente AD 24/09/2021 5.008 5.005 0.06% 0.0%
Anm Sel.Prudente F 24/09/2021 5.033 5.03 0.06% 0.0%
Anm Sel Europ AD 24/09/2021 22.082 22.226 -0.64% 29.21%
Anm Sel Europa A 24/09/2021 22.993 23.141 -0.64% 32.877%
Anm Sel Europ BD 24/09/2021 22.219 22.363 -0.64% 29.496%
Anm Sel Europa F 24/09/2021 28.411 28.604 -0.67% 37.258%
Anm Sel Europa Y 24/09/2021 27.978 28.158 -0.63% 34.678%
Anm Sel Gl AD 24/09/2021 66.054 65.802 0.383% 28.079%
Anm Sel Gl A 24/09/2021 67.495 67.238 0.382% 29.873%
Anm Sel Gl BD 24/09/2021 65.732 65.482 0.382% 27.59%
Anm Sel Gl F 24/09/2021 82.329 82.012 0.387% 31.817%
Anm Sel Gl Y 24/09/2021 82.124 81.809 0.385% 31.628%
Anm Sforzesco A 24/09/2021 13.569 13.593 -0.17% 3.969%
Anm Sforzesco AD 24/09/2021 12.518 12.54 -0.17% 2.936%
Anm Sforzesco F 24/09/2021 14.33 14.355 -0.17% 4.652%
Anm Sfo Plus A 24/09/2021 5.421 5.43 -0.16% 4.774%
Anm Sfo Plus AD 24/09/2021 5.075 5.083 -0.15% 3.72%
Anm Sfo Plus F 24/09/2021 5.629 5.638 -0.16% 5.412%
Anm Sol Cedola 2023 24/09/2021 10.014 10.044 -0.29% 7.01%
AN SVIL EUR 22 24/09/2021 5.034 5.035 -0.02% 1.676%
ANM SVIL GLO 22 24/09/2021 4.722 4.728 -0.12% 2.43%
ANM SVIL GLO 23 24/09/2021 4.971 4.982 -0.22% 3.498%
AN SV MUL-AS 23 24/09/2021 4.838 4.846 -0.16% 3.376%
AN SV MUL 23 II 24/09/2021 4.894 4.903 -0.18% 2.988%
Anima Syst Gl.All A 24/09/2021 5.408 5.417 -0.16% 4.563%
Anima Syst Gl.All F 24/09/2021 5.483 5.492 -0.16% 5.442%
AN TARG CED 22 24/09/2021 9.435 9.432 0.032% 4.059%
Anima T.Viscont. 24 24/09/2021 5.194 5.188 0.116% 3.611%
Anm Traguardo 2023 24/09/2021 5.162 5.165 -0.05% 2.461%
ANM Tra23 Flex 24/09/2021 5.157 5.158 -0.01% 2.261%
ANM Trag 2024 Flex 24/09/2021 5.156 5.158 -0.03% 1.416%
Anm Tra Cre It 24/09/2021 4.884 4.885 -0.02% 0.951%
Anm Tricolore A 24/09/2021 7.09 7.118 -0.39% 1.489%
Anm Tricolore AD 24/09/2021 6.506 6.532 -0.39% 0.277%
Anm Tricolore F 24/09/2021 7.617 7.647 -0.39% 1.804%
Anima Valore 2026 24/09/2021 5.748 5.728 0.349% 13.061%
Anm Valore Cp ES 24/09/2021 5.029 5.032 -0.06% 0.0%
Anm Valore Glob A 24/09/2021 50.784 50.516 0.531% 38.906%
Anm Valore Glob AD 24/09/2021 45.43 45.19 0.531% 35.503%
ANM VAL GLO B 24/09/2021 49.976 49.713 0.529% 38.645%
ANM VAL GL BD 24/09/2021 44.821 44.585 0.529% 35.211%
ANM VALO GLOB F 24/09/2021 54.832 54.559 0.5% 40.591%
Anm Val Glo Y 24/09/2021 54.733 54.443 0.533% 40.384%
Anm Val Mul-Cre 27 24/09/2021 5.534 5.536 -0.03% 5.309%
Anm Valore Obblig. 24/09/2021 4.983 4.984 -0.02% 0.0%
ANM VESPUCCI A 24/09/2021 5.348 5.353 -0.09% 5.234%
ANM VESPUCCI AD 24/09/2021 5.146 5.152 -0.11% 4.107%
ANM VESPUCCI F 24/09/2021 5.498 5.504 -0.1% 5.853%
ANM VESPUCCI H 24/09/2021 5.331 5.336 -0.09% 6.068%
Anm Visconteo A 24/09/2021 50.639 50.79 -0.29% 8.887%
Anm Visconteo AD 24/09/2021 45.99 46.128 -0.29% 7.738%
Anm Visconteo F 24/09/2021 53.356 53.515 -0.29% 9.504%
Anm Vis Plus A 24/09/2021 5.984 6.001 -0.28% 11.767%
Anm Vis Plus AD 24/09/2021 5.516 5.531 -0.27% 10.563%
Anm Vis Plus F 24/09/2021 6.249 6.268 -0.3% 12.574%
Gest Ced Corporate 24/09/2021 5.103 5.111 -0.15% 3.383%
Gest Ced Corp Plu 24/09/2021 5.007 5.008 -0.02% 0.684%
Gest Ced Corp Prof 24/09/2021 5.173 5.175 -0.03% 2.213%
Ges Ced EM Bond Opp 24/09/2021 5.077 5.088 -0.21% 1.968%
Ges Ced Fis III 24/09/2021 5.006 5.006 0.0% 3.174%
GES CED M T III 24/09/2021 5.111 5.112 -0.02% 4.841%
Ges Ced M.Target IV 24/09/2021 5.174 5.176 -0.03% 8.333%
Ges Ced M.Target V 24/09/2021 5.159 5.164 -0.09% 6.349%
Ges CedMultiAs IIID 24/09/2021 4.8 4.802 -0.04% 8.426%
Ges Ced MM Sma Beta 24/09/2021 4.898 4.903 -0.1% 5.538%
Gest Ced Multifact 24/09/2021 5.021 5.031 -0.19% 8.445%
Ges Ced MM Quality 24/09/2021 4.976 4.978 -0.04% 7.011%
Gest Ced Target HD 24/09/2021 4.768 4.769 -0.02% 5.697%
Gest Profilo Cedola 24/09/2021 4.95 4.95 0.0% 5.096%
Gest Profilo Ced II 24/09/2021 4.933 4.946 -0.26% 6.937%
Gest Profil Ced III 24/09/2021 4.884 4.896 -0.24% 4.672%
Anm Pat Cr Sost A 24/09/2021 5.124 5.13 -0.11% 0.0%
Anm Pat Cr Sost AD 24/09/2021 5.124 5.13 -0.11% 0.0%
Anm Pat Difesa 24/09/2021 5.019 5.02 -0.02% 0.0%
Anm Pat Red&Cres A 24/09/2021 5.09 5.085 0.098% 0.0%
Anm Pat Red&Cres AD 24/09/2021 5.09 5.085 0.098% 0.0%
Anm Pat Reddito A 24/09/2021 5.051 5.05 0.02% 0.0%
Anm Pat Reddito AD 24/09/2021 5.051 5.051 0.0% 0.0%
Anm Tri Corp 23 24/09/2021 5.109 5.113 -0.07% 0.0%
Fonte: borsa italiana