Fondi Italiani

Anima Sgr Spa
Fondo Data Valore Prec. Perc. Perc./Anno
Alteia Europ A 04/08/2021 5.314 5.306 0.151% 0.0%
Alteia Europ AD 04/08/2021 5.185 5.177 0.155% 0.0%
Alteia Europ F 04/08/2021 5.339 5.33 0.169% 0.0%
GES TR 04/08/2021 17.309 17.309 0.0% 9.15%
Anm Ab Ret AD 04/08/2021 5.451 5.451 0.0% 4.106%
Anm Ab Ret F 04/08/2021 5.739 5.739 0.0% 8.837%
Anm Ac Merc Gl 2025 30/07/2021 5.43 5.426 0.074% 7.016%
Anm Alto Pot Eur A 04/08/2021 3.368 3.362 0.178% 7.983%
Anm Alto Pot Eur AD 04/08/2021 3.173 3.167 0.189% 2.886%
Anm Alto Pot Eur F 04/08/2021 3.734 3.728 0.161% 8.863%
Anm Alto Pot Ita A 04/08/2021 6.204 6.205 -0.01% 9.728%
Anm Alto Pot Ita AD 04/08/2021 5.748 5.75 -0.03% 3.048%
Anm Alto Pot Ita F 04/08/2021 6.897 6.899 -0.02% 10.795%
AN ALT PT ITA YD 04/08/2021 6.386 6.388 -0.03% 9.763%
Anm America A 04/08/2021 37.983 38.03 -0.12% 31.771%
Anm America AD 04/08/2021 34.763 34.804 -0.11% 29.375%
Anm Ame AI A 04/08/2021 5.342 5.352 -0.18% 0.0%
Anm Ame AI AD 04/08/2021 5.316 5.327 -0.2% 0.0%
Anm Ame AI F 04/08/2021 5.372 5.382 -0.18% 0.0%
Anm America B 04/08/2021 37.252 37.286 -0.09% 31.377%
Anm America BD 04/08/2021 34.273 34.304 -0.09% 29.166%
Anm America F 04/08/2021 41.022 41.072 -0.12% 32.436%
Anm America Y 04/08/2021 7.48 7.486 -0.08% 33.025%
Anm Az Gl ex EMU A 04/08/2021 6.632 6.659 -0.4% 34.061%
Anm Az Gl ex EMU AD 04/08/2021 6.437 6.46 -0.35% 31.609%
Anm Az Gl ex EMU B 04/08/2021 6.68 6.709 -0.43% 35.031%
Anm Az Gl ex EMU BD 04/08/2021 6.482 6.51 -0.43% 32.367%
Anm Az Gl ex EMU F 04/08/2021 6.778 6.802 -0.35% 35.425%
Anm Az Gl ex EMU Y 04/08/2021 6.842 6.871 -0.42% 36.758%
Anm Az Int A 04/08/2021 6.721 6.73 -0.13% 24.463%
Anm Az Int AD 04/08/2021 6.454 6.462 -0.12% 20.636%
Anm Az Int F 04/08/2021 5.788 5.796 -0.13% 6.849%
Anm Az Int Y 04/08/2021 6.793 6.802 -0.13% 25.494%
Anm Az Paesi Sv LTE 04/08/2021 6.576 6.582 -0.09% 31.022%
Anm Bil Megat A 04/08/2021 5.711 5.71 0.018% 13.336%
Anm Bil Megat AD 04/08/2021 5.658 5.656 0.035% 12.284%
Anm Bil Megat F 04/08/2021 5.751 5.75 0.017% 14.107%
Anm Bil Megat Y 04/08/2021 5.748 5.746 0.035% 14.048%
ANM BLU REDD A 04/08/2021 5.667 5.659 0.141% 4.422%
ANM BLU RED AD 04/08/2021 4.775 4.768 0.147% 1.921%
ANM BLU REDD F 04/08/2021 5.723 5.714 0.158% 2.581%
Anm Piu' 15 A EUR 04/08/2021 6.389 6.377 0.188% 6.377%
Anm Piu' 15 AD 04/08/2021 5.876 5.866 0.17% 3.287%
Anm Piu' 15 F EUR 04/08/2021 6.911 6.899 0.174% 7.28%
Anm Piu' 15 N EUR 04/08/2021 6.341 6.329 0.19% 6.268%
Anm Piu' 30 A EUR 04/08/2021 6.779 6.76 0.281% 10.497%
Anm Piu' 30 AD 04/08/2021 6.085 6.068 0.28% 6.307%
Anm Piu' 30 F EUR 04/08/2021 7.362 7.341 0.286% 11.512%
Anm Piu' 30 N EUR 04/08/2021 6.692 6.673 0.285% 10.283%
Anm Piu' 70 A EUR 04/08/2021 9.371 9.323 0.515% 21.907%
Anm Piu' 70 AD 04/08/2021 8.393 8.35 0.515% 17.549%
Anm Piu' 70 F EUR 04/08/2021 10.342 10.288 0.525% 23.075%
Anm Piu' 70 N EUR 04/08/2021 9.245 9.197 0.522% 21.645%
Anm Ca Pi Obb A 04/08/2021 6.133 6.129 0.065% 0.789%
ANM CAP + OBB AD 04/08/2021 5.924 5.921 0.051% 0.254%
Anm Ca Pi Obb F 04/08/2021 6.507 6.504 0.046% 1.403%
Anm Ca Pi Obb N 04/08/2021 6.05 6.047 0.05% 0.582%
AN CED ALT POT21 30/07/2021 10.176 10.169 0.069% 3.236%
AN CED POT21 II 30/07/2021 9.566 9.563 0.031% 0.115%
AN CED POT21 III 30/07/2021 9.731 9.72 0.113% 3.006%
AN CED POT22 I 30/07/2021 9.231 9.215 0.174% -1.704%
Anm Commodities 04/08/2021 5.596 5.623 -0.48% 17.44%
Anm Com. Az.Int. A 04/08/2021 5.263 5.256 0.133% 0.0%
Anm Com. Az.Int. AD 04/08/2021 5.263 5.256 0.133% 0.0%
Anm Com. Az.Int. F 04/08/2021 5.277 5.271 0.114% 0.0%
Anm Com. Az.Int. Y 04/08/2021 5.273 5.266 0.133% 0.0%
Anm Com. Bil. Pr. A 04/08/2021 5.117 5.113 0.078% 0.0%
Anm Com. Bil. Pr.AD 04/08/2021 5.117 5.113 0.078% 0.0%
Anm Com. Bil. Pr. F 04/08/2021 5.127 5.123 0.078% 0.0%
Anm Com. Bil. Pr. Y 04/08/2021 5.123 5.118 0.098% 0.0%
Anm Com. Ob Corp. A 04/08/2021 5.011 5.008 0.06% 0.0%
Anm Com. Ob Corp.AD 04/08/2021 5.011 5.008 0.06% 0.0%
Anm Com. Ob Corp. F 04/08/2021 5.018 5.016 0.04% 0.0%
Anm Com. Ob Corp. Y 04/08/2021 5.019 5.016 0.06% 0.0%
ANM CRES ITA A 04/08/2021 6.191 6.182 0.146% 13.889%
ANM CRE ITA AD 04/08/2021 5.827 5.819 0.137% 12.992%
ANM CRE ITA AP 04/08/2021 6.233 6.224 0.145% 13.886%
Anm Cre Italia F 04/08/2021 6.422 6.412 0.156% 14.535%
Anm Cre It New A 04/08/2021 5.607 5.598 0.161% 16.642%
Anm Cre It New AD 04/08/2021 5.541 5.532 0.163% 15.872%
Anm Cre It New AP 04/08/2021 5.613 5.604 0.161% 16.719%
Anm Cre It New F 04/08/2021 5.658 5.649 0.159% 17.289%
ANM ESAG AZ GL A 04/08/2021 6.384 6.392 -0.12% 24.907%
ANM ESAG AZ GL F 04/08/2021 6.632 6.64 -0.12% 27.465%
ANM ESAG AZ GL Y 04/08/2021 7.719 7.728 -0.11% 27.229%
ANM ESAG AZ GL Z 04/08/2021 6.46 6.468 -0.12% 25.364%
ANM ESAG AZ ZD 04/08/2021 6.409 6.417 -0.12% 24.278%
ANM ESAG BIL A 04/08/2021 5.513 5.516 -0.05% 9.537%
ANM ESAG BIL AD 04/08/2021 5.46 5.463 -0.05% 9.026%
ANM ESAG BIL F 04/08/2021 5.592 5.595 -0.05% 10.405%
Anm Esag Bil Y 04/08/2021 5.569 5.572 -0.05% 0.0%
ANM ESAG BIL Z 04/08/2021 5.484 5.487 -0.05% 9.069%
ANM ESAG BIL ZD 04/08/2021 5.458 5.461 -0.05% 8.552%
ANM ESAG OB CORP 04/08/2021 5.135 5.133 0.039% 3.112%
ANM ESAG OB CO Y 04/08/2021 5.446 5.444 0.037% 3.163%
Anm Esag Prud. A 04/08/2021 5.044 5.044 0.0% 0.0%
Anm Esag Prud. AD 04/08/2021 5.044 5.044 0.0% 0.0%
Anm Esag Prud. F 04/08/2021 5.051 5.052 -0.02% 0.0%
Anm Esag Prud. Y 04/08/2021 5.051 5.051 0.0% 0.0%
Anm Esag Prud. Z 04/08/2021 5.041 5.041 0.0% 0.0%
Anm Esag Prud. ZD 04/08/2021 5.04 5.041 -0.02% 0.0%
Anm Emergenti A 04/08/2021 14.666 14.513 1.054% 22.115%
Anm Emergenti AD 04/08/2021 13.401 13.262 1.048% 19.941%
Anm Emergenti B 04/08/2021 14.186 14.038 1.054% 21.8%
Anm Emergenti BD 04/08/2021 12.976 12.84 1.059% 19.683%
Anm Emergenti F 04/08/2021 16 15.84 1.01% 23.362%
Anm Emergenti Y 04/08/2021 6.951 6.878 1.061% 23.332%
Anm Europa A 04/08/2021 7.431 7.399 0.432% 23.767%
Anm Europa AD 04/08/2021 6.576 6.547 0.443% 20.816%
Anima Europa AI A 04/08/2021 4.982 4.971 0.221% 0.0%
Anima Europa AI AD 04/08/2021 4.982 4.971 0.221% 0.0%
Anima Europa AI F 04/08/2021 4.984 4.972 0.241% 0.0%
Anm Europa B 04/08/2021 7.265 7.233 0.442% 24.252%
Anm Europa BD 04/08/2021 6.457 6.428 0.451% 21.304%
Anm Europa F 04/08/2021 8.044 8.009 0.437% 24.849%
Anm Europa Y 04/08/2021 8.105 8.069 0.446% 25.815%
ANM EVO 2021 II 30/07/2021 5.096 5.087 0.177% 5.268%
ANM EVO 2021 III 30/07/2021 5.039 5.031 0.159% 4.696%
Anm Evo Bil 2022 30/07/2021 5.805 5.796 0.155% 12.304%
Anm Fondo Imprese 04/08/2021 5.01 5.008 0.04% 0.0%
ANM TRADING A 04/08/2021 17.189 17.216 -0.15% 7.978%
ANM TRADING AD 04/08/2021 14.684 14.707 -0.15% 2.808%
ANM TRADING F 04/08/2021 19.088 19.117 -0.15% 9.037%
ANMA FORZ DIN A 04/08/2021 7.952 7.925 0.341% 22.621%
ANMA FORZ DIN B 04/08/2021 7.945 7.919 0.328% 22.608%
ANMA FORZ DINAMI 04/08/2021 8.739 8.709 0.344% 22.019%
ANMA FORZ EQU A 04/08/2021 7.867 7.849 0.229% 15.369%
ANMA FORZ EQU B 04/08/2021 7.866 7.849 0.217% 15.354%
ANMA FORZ EQUILI 04/08/2021 8.478 8.46 0.213% 14.8%
ANMA FORZ MOD A 04/08/2021 7.087 7.077 0.141% 7.951%
ANMA FORZ MOD B 04/08/2021 7.087 7.077 0.141% 7.951%
ANMA FORZ MODERA 04/08/2021 7.542 7.532 0.133% 7.405%
ANMA FORZ PRU A 04/08/2021 6.094 6.087 0.115% 4.6%
ANMA FORZ PRU B 04/08/2021 6.096 6.089 0.115% 4.598%
ANMA FORZ PRUDEN 04/08/2021 6.334 6.327 0.111% 4.092%
Anm Legg Mul-Cre 04/08/2021 5.267 5.265 0.038% 2.751%
ANM MACRO DIV A 04/08/2021 5.558 5.566 -0.14% 6.495%
ANM MACRO DIV AD 04/08/2021 4.923 4.93 -0.14% 3.927%
ANM MACRO DIV F 04/08/2021 5.786 5.794 -0.13% 7.367%
Anm Gl.Macro Fl. A 04/08/2021 5.28 5.285 -0.09% 0.0%
Anm Gl.Macro Fl. AD 04/08/2021 5.226 5.23 -0.07% 0.0%
Anm Gl.Macro Fl. F 04/08/2021 5.303 5.308 -0.09% 0.0%
Anm Gl Ma Risk Co A 04/08/2021 5.18 5.183 -0.05% 0.0%
Anm Gl Ma Risk Co F 04/08/2021 5.194 5.197 -0.05% 0.0%
Anm Gl Ma Risk C FD 04/08/2021 5.198 5.202 -0.07% 0.0%
Anm Iniz Europa A 04/08/2021 18.394 18.324 0.382% 35.359%
ANM INIZ EUR AD 04/08/2021 16.434 16.371 0.385% 32.886%
ANM INIZ EUR B 04/08/2021 18.145 18.076 0.382% 35.887%
ANM INIZ EUR BD 04/08/2021 16.327 16.265 0.381% 33.303%
ANM INIZ EUR F 04/08/2021 20.069 19.992 0.385% 36.906%
ANM INIZ EUR Y 04/08/2021 7.844 7.814 0.384% 37.59%
ANM INIZ ITA A 04/08/2021 10.146 10.098 0.475% 39.234%
ANM INIZ ITA AD 04/08/2021 8.875 8.833 0.475% 38.111%
ANM INIZ ITA AP 04/08/2021 9.961 9.914 0.474% 39.237%
ANM INIZ ITA F 04/08/2021 10.529 10.479 0.477% 40.8%
ANM INIZ ITA Y 04/08/2021 10.311 10.261 0.487% 40.668%
Anm Robot&IA 2024 30/07/2021 5.251 5.26 -0.17% 4.602%
Anm Inv.AgriTech 26 30/07/2021 5.137 5.132 0.097% 0.0%
Anm Inv Ci Eco 2025 30/07/2021 5.472 5.581 -1.95% 8.442%
Anm Inv Clean En 30/07/2021 5.066 5.069 -0.05% 0.0%
Anm Inv ENG 2025 30/07/2021 5.313 5.295 0.34% 8.895%
Anm Fut Mob 25 30/07/2021 5.383 5.5 -2.12% 6.174%
Anm Gl Recov 25 30/07/2021 5.258 5.252 0.114% 0.0%
Anm Inv HC Inn26 30/07/2021 5.016 5.018 -0.04% 0.0%
Anm Inv New Norm-25 30/07/2021 5.179 5.31 -2.46% 3.58%
Anm Italia A 04/08/2021 27.642 27.495 0.535% 31.51%
Anm Italia AD 04/08/2021 24.36 24.231 0.532% 27.586%
Anm Italia B 04/08/2021 26.732 26.584 0.557% 31.672%
Anm Italia BD 04/08/2021 23.542 23.412 0.555% 27.772%
Anm Italia F 04/08/2021 29.967 29.808 0.533% 32.791%
Anm Italia Y 04/08/2021 7.65 7.607 0.565% 33.322%
Anm Liq Euro AM 04/08/2021 49.034 49.034 0.0% -0.959%
Anm Liq Euro FM 04/08/2021 49.374 49.373 0.0020% -0.664%
Anima Liq Euro IM 04/08/2021 49.26 49.259 0.0020% -0.762%
ANM MAGELLANO A 04/08/2021 5.67 5.668 0.035% 12.5%
ANM MAGELLANO AD 04/08/2021 5.437 5.436 0.018% 11.118%
ANM MAGELLANO F 04/08/2021 5.865 5.863 0.034% 13.487%
Anima Megatrend A 04/08/2021 6.82 6.819 0.015% 28.971%
Anima Megatrend AD 04/08/2021 6.562 6.561 0.015% 26.728%
Anima Megatrend B 04/08/2021 6.818 6.817 0.015% 28.812%
Anima Megatrend BD 04/08/2021 6.569 6.568 0.015% 26.57%
Anima Megatrend F 04/08/2021 6.972 6.97 0.029% 30.366%
Anima Megatrend Y 04/08/2021 6.969 6.967 0.029% 30.432%
Anm Met Attivo 2024 30/07/2021 5.028 5.124 -1.87% 5.276%
Anm Met At 2024 II 30/07/2021 5.1 5.197 -1.86% 5.046%
Anm Metodo&Sel 2024 30/07/2021 5.292 5.292 0.0% 11.2%
Anima Monetario AM 04/08/2021 48.768 48.768 0.0% -1.149%
Anima Monetario FM 04/08/2021 49.108 49.107 0.0020% -0.852%
Anima Monetario IM 04/08/2021 48.995 48.994 0.0020% -0.95%
Anm Obbl Corporat A 04/08/2021 10.202 10.198 0.039% 2.926%
ANM Obbl Corp AD 04/08/2021 9.128 9.125 0.033% 2.171%
GestiL Obbl.Corp.A 04/08/2021 11.907 11.899 0.067% 8.334%
ANM Obbl Corp Bl AD 04/08/2021 11.807 11.798 0.076% 7.522%
ANM Obbl Corp Bl F 04/08/2021 11.96 11.952 0.067% 8.747%
ANM Obbl Corp Bl Y 04/08/2021 12.016 12.007 0.075% 9.098%
ANM OBB CORP F 04/08/2021 10.661 10.657 0.038% 3.455%
Anm Obbl Corporat Y 04/08/2021 10.659 10.654 0.047% 3.495%
Anm Obbl Emergent A 04/08/2021 8.173 8.168 0.061% 1.327%
ANM OBB EMER AD 04/08/2021 6.46 6.456 0.062% -1.223%
ANM OBB EMER B 04/08/2021 5.804 5.801 0.052% 0.799%
ANM OBB EMER F 04/08/2021 8.56 8.555 0.058% 1.978%
Anm Obbl Emergent Y 04/08/2021 5.887 5.883 0.068% 1.922%
ANIMA FIXOBBEURB 04/08/2021 8.736 8.735 0.011% -0.285%
Anm Ob Euro Core A 04/08/2021 4.865 4.864 0.021% -0.916%
Anm Ob Euro Core AD 04/08/2021 4.816 4.815 0.021% -1.412%
Anm Ob Euro Core F 04/08/2021 4.898 4.896 0.041% -0.649%
Anm Ob Euro Core Y 04/08/2021 4.901 4.9 0.02% -0.588%
Anima Ob Eur MLT AD 04/08/2021 5.262 5.258 0.076% 0.057%
ANM FIX EURO MLT 04/08/2021 8.16 8.153 0.086% 1.115%
Anima Ob Euro MLT Y 04/08/2021 5.326 5.321 0.094% 1.101%
Anm Obb Fle A 04/08/2021 5.043 5.041 0.04% 2.834%
Anm Obb Fle AD 04/08/2021 4.99 4.989 0.02% 2.296%
Anm Obb Fle F 04/08/2021 5.13 5.128 0.039% 3.365%
Anm Obb Fle FD 04/08/2021 5.046 5.044 0.04% 2.27%
Anm Obb Fle H 04/08/2021 5.069 5.067 0.039% 3.576%
Anm Obb Gov Flex A 04/08/2021 4.964 4.959 0.101% 0.0%
Anm Obb Gov Flex AD 04/08/2021 4.964 4.959 0.101% 0.0%
Anm Obb Gov Flex F 04/08/2021 4.972 4.967 0.101% 0.0%
Anm Obb Gov Flex FD 04/08/2021 4.972 4.967 0.101% 0.0%
Anm Obb Gov Flex Y 04/08/2021 4.972 4.968 0.081% 0.0%
ANM OBB HY A 04/08/2021 5.954 5.947 0.118% 10.239%
Anm Fix HY A 04/08/2021 13.268 13.254 0.106% 10.807%
ANM OBB HY AD 04/08/2021 5.789 5.782 0.121% 7.662%
ANM HIGH Y BT A 04/08/2021 5.097 5.094 0.059% 9.802%
ANM HIGH Y BT AD 04/08/2021 4.735 4.732 0.063% 7.565%
ANM HIGH Y BT F 04/08/2021 5.244 5.24 0.076% 10.61%
ANM HIGH Y BT Y 04/08/2021 5.249 5.246 0.057% 10.715%
ANM OBB HY F 04/08/2021 5.985 5.979 0.1% 10.813%
Anm Fix HY Y 04/08/2021 15.107 15.09 0.113% 11.92%
Anima Ob. Tattico A 04/08/2021 5.044 5.043 0.02% 2.458%
Anima Ob.Tattico AD 04/08/2021 4.914 4.913 0.02% 1.361%
Anima Ob. Tattico F 04/08/2021 5.128 5.127 0.02% 3.179%
Anima Ob.Tattico FD 04/08/2021 4.971 4.969 0.04% 2.137%
Anima Ob. Tattico Y 04/08/2021 5.126 5.124 0.039% 3.16%
ANM OBI CED 2022 30/07/2021 9.74 9.734 0.062% 1.027%
GES EM MKTS A 04/08/2021 17.658 17.617 0.233% 8.725%
ANM EM MKTS AD 04/08/2021 5.334 5.321 0.244% 2.933%
GES EM MKTS F 04/08/2021 18.229 18.186 0.236% 10.125%
GestiL Eu A 04/08/2021 9.438 9.436 0.021% 12.184%
Anm Ob. Europa AD 04/08/2021 8.795 8.794 0.011% 5.913%
GES EUROPA F 04/08/2021 9.718 9.716 0.021% 13.316%
Anima Obb. Gl. 2024 30/07/2021 5.355 5.358 -0.05% 4.774%
Anm Obb Gl 2024 II 30/07/2021 5.286 5.288 -0.03% 4.756%
Anm Obb Gl 2025 30/07/2021 5.18 5.181 -0.01% 5.974%
GESTIL INT.A 04/08/2021 23.524 23.519 0.021% 9.689%
Anm Ob. Intern. AD 04/08/2021 5.244 5.242 0.038% 4.234%
GES INT F 04/08/2021 24.309 24.302 0.029% 11.371%
GestiL It A 04/08/2021 14.612 14.626 -0.09% 8.333%
Anm Ob. Italia AD 04/08/2021 13.663 13.677 -0.1% 2.383%
GES ITA F 04/08/2021 15.068 15.082 -0.09% 9.657%
Anm Pacifico A 04/08/2021 8.93 8.881 0.552% 19.257%
Anm Pacifico AD 04/08/2021 8.154 8.11 0.543% 17.122%
Anm Pacifico B 04/08/2021 8.685 8.638 0.544% 18.956%
Anm Pacifico BD 04/08/2021 7.932 7.888 0.558% 16.836%
Anm Pacifico F 04/08/2021 9.718 9.664 0.559% 20.436%
Anm Pacifico Y 04/08/2021 6.659 6.622 0.559% 20.459%
Anm P.Gl SmC&ClCh26 30/07/2021 5.124 5.12 0.078% 0.0%
Anm Pat Gl&Cl En 24 30/07/2021 5.374 5.382 -0.14% 7.566%
Anm Pat Gl&Dig.E 30/07/2021 5.008 5.005 0.06% 0.0%
Anm PG & EnTr26 Dis 30/07/2021 5.036 5.036 0.0% 0.0%
Anm Pat Gl&HC 25 30/07/2021 5.403 5.399 0.074% 8.06%
Anima P.Gl&ITech 24 30/07/2021 5.537 5.535 0.036% 6.012%
Anm Pat G&Long 2025 30/07/2021 5.484 5.477 0.128% 11.418%
Anm Pat Gl&Mob 25 30/07/2021 5.606 5.597 0.161% 7.456%
Anm Pat Gl&Nuovi 25 30/07/2021 5.215 5.219 -0.07% 0.0%
Anm Pat Gl Robot 24 30/07/2021 5.551 5.542 0.162% 7.183%
Anm Patr Gl 2024 30/07/2021 5.414 5.412 0.037% 6.074%
Anm P.Gl Lux&Moda24 30/07/2021 5.378 5.365 0.242% 6.685%
Anm Pianeta A 04/08/2021 11.778 11.774 0.034% -3.213%
Anm Pianeta AD 04/08/2021 11.54 11.536 0.035% -3.737%
Anm Pianeta F 04/08/2021 12.36 12.356 0.032% -2.585%
Anm Pianeta Y 04/08/2021 12.288 12.284 0.033% -2.631%
Anm PicPac BilMeg25 30/07/2021 5.097 5.107 -0.19% 0.0%
Anm PicPac BMeg2 30/07/2021 5 5 0.0% 0.0%
Anm PicPac ESG B 23 30/07/2021 5.451 5.48 -0.52% 9.282%
Anm PicPac ES.Bil25 30/07/2021 5.022 5.034 -0.23% 0.0%
Anm PicPac Mag 2022 30/07/2021 5.55 5.586 -0.64% 13.219%
Anm PicPac Mag23 30/07/2021 5.617 5.653 -0.63% 11.937%
Anm PicPac Meg 2023 30/07/2021 5.278 5.302 -0.45% 0.0%
Anm PicPac Meg23 II 30/07/2021 5.206 5.226 -0.38% 0.0%
Anm PicPac Va Gl 22 30/07/2021 6.068 6.108 -0.65% 29.327%
Anm PicPac Val Gl23 30/07/2021 6.113 6.153 -0.65% 24.097%
Anm PicPac Visc P25 30/07/2021 5.347 5.331 0.3% 7.068%
Anm Portf America 30/07/2021 5.62 5.629 -0.16% 9.916%
Anm Ptf Globale 30/07/2021 5.31 5.31 0.0% 8.478%
Anm PrPasso ESG 30/07/2021 4.989 4.986 0.06% 0.0%
Anm PrPsso ESG 2 30/07/2021 4.997 4.998 -0.02% 0.0%
Anm Primopasso 22 D 30/07/2021 5.066 5.136 -1.36% 0.716%
Anm Primopasso22 II 30/07/2021 5.05 5.106 -1.09% 1.426%
Anm Primop Pac 2023 30/07/2021 5.3 5.289 0.208% 4.722%
Anm Pri Pac 2023 II 30/07/2021 5.236 5.226 0.191% 4.303%
GESTIELLE PRO IT 04/08/2021 5.335 5.327 0.15% 14.559%
Anm Pro It AD 04/08/2021 5.137 5.13 0.136% 12.284%
GESTI PRO ITA P 04/08/2021 5.485 5.477 0.146% 14.557%
Anm Pro It F 04/08/2021 5.248 5.24 0.153% 13.963%
AN PRO DIN 22 30/07/2021 4.985 4.98 0.1% 3.876%
AN PRO DIN 22 II 30/07/2021 5.051 5.047 0.079% 3.292%
AN PRO DI 22 III 30/07/2021 5.085 5.081 0.079% 3.606%
AN PR DIN 22 MUL 30/07/2021 5.007 5.006 0.02% 4.356%
Anm Pr Europa21 Ced 30/07/2021 4.971 4.965 0.121% 1.698%
ANM PR FLE 2021 30/07/2021 5.03 5.058 -0.55% 1.004%
Anm Pr Glo 2022 Ced 30/07/2021 5 5.001 -0.02% 3.327%
Anm Prog Cedo 2023 30/07/2021 5.269 5.384 -2.13% 4.295%
Anm Prog Cedo-23 II 30/07/2021 5.254 5.366 -2.08% 4.04%
Anm Quant Flex A 04/08/2021 5.06 5.06 0.0% 0.0%
Anm Quant Flex F 04/08/2021 5.064 5.064 0.0% 0.0%
Anm Quas Obb Flex D 04/08/2021 5.097 5.092 0.098% 0.0%
ANM RED 2021 II 30/07/2021 10.128 10.119 0.089% 2.231%
ANM RED 21 III 30/07/2021 10.304 10.301 0.029% 2.834%
ANM RED 21 IV S 30/07/2021 9.874 9.863 0.112% 1.752%
ANM RED 2021 S 30/07/2021 10.181 10.174 0.069% 2.301%
ANM RED 2022 30/07/2021 10.054 10.053 0.01% 1.597%
Anm Red Bil 23 30/07/2021 10.181 10.166 0.148% 7.497%
Anm Red Consum 23 30/07/2021 5.039 5.045 -0.11% 1.963%
Anm Red Energy 23 30/07/2021 4.644 4.634 0.216% 0.716%
Anm Red He Care 23 30/07/2021 5.047 5.027 0.398% 1.305%
ANM RED PIU 2022 30/07/2021 9.93 9.93 0.0% 1.742%
Anm Re P 22 II Dis 30/07/2021 9.734 9.73 0.041% 1.671%
Anm Re P 22 III Dis 30/07/2021 9.667 9.671 -0.04% 0.792%
Anm Re P 22 IV 30/07/2021 9.705 9.702 0.031% 0.81%
Anima Red Piu 2023 30/07/2021 9.693 9.694 -0.01% 1.116%
Anm Re As Moo A 04/08/2021 5.116 5.11 0.117% -2.812%
AN REN ASS OB AD 04/08/2021 5.013 5.007 0.12% -3.818%
Anm Re As Moo Y 04/08/2021 5.496 5.49 0.109% -2.084%
AN REN ASS OB H 04/08/2021 5.119 5.113 0.117% -2.122%
ANM RISER $ A 04/08/2021 5.339 5.333 0.113% -1.258%
ANM RISER $ F 04/08/2021 5.519 5.513 0.109% -0.862%
ANM RISER $ I 04/08/2021 5.474 5.468 0.11% -0.959%
Anm Riserva Em A 04/08/2021 5.008 4.998 0.2% 3.642%
Anm Riserva Em F 04/08/2021 5.117 5.107 0.196% 3.962%
AN RIS EMER H 04/08/2021 5.144 5.134 0.195% 3.898%
Anm Riserva Gl A 04/08/2021 4.639 4.637 0.043% -0.301%
Anm Riserva Gl F 04/08/2021 4.764 4.762 0.042% -0.021%
ANM Risparmio A 04/08/2021 7.71 7.708 0.026% 1.998%
Anm Risparmio AD 04/08/2021 6.973 6.971 0.029% 1.161%
Anm Risparmio F 04/08/2021 7.887 7.885 0.025% 2.375%
Anm Risparmio H 04/08/2021 7.773 7.77 0.039% 2.709%
AN RUS MUL-ASS A 04/08/2021 5.173 5.163 0.194% 6.397%
Anm Rus Multi-As AD 04/08/2021 4.452 4.443 0.203% 3.849%
AN RUS MUL-ASS F 04/08/2021 5.224 5.224 0.0% 0.0%
Anm Selection A 04/08/2021 5.864 5.85 0.239% 8.754%
Anm Selection AD 04/08/2021 4.994 4.982 0.241% 6.188%
Anm Selection F 04/08/2021 6.032 6.017 0.249% 9.653%
GEST BEST SEL EQ 04/08/2021 5.466 5.452 0.257% 7.704%
Anm Sel M-B AD 04/08/2021 5.333 5.32 0.244% 4.589%
Anm Sel M-B F 04/08/2021 5.571 5.556 0.27% 7.965%
Anm Sel.Prudente A 04/08/2021 5.019 5.012 0.14% 0.0%
Anm Sel.Prudente AD 04/08/2021 5.019 5.012 0.14% 0.0%
Anm Sel.Prudente F 04/08/2021 5.04 5.033 0.139% 0.0%
Anm Sel Europ AD 04/08/2021 22.031 21.911 0.548% 27.024%
Anm Sel Europa A 04/08/2021 22.951 22.826 0.548% 30.715%
Anm Sel Europ BD 04/08/2021 22.178 22.057 0.549% 27.394%
Anm Sel Europa F 04/08/2021 28.349 28.193 0.553% 35.034%
Anm Sel Europa Y 04/08/2021 27.874 27.721 0.552% 32.487%
Anm Sel Gl AD 04/08/2021 64.458 64.611 -0.23% 23.289%
Anm Sel Gl A 04/08/2021 65.901 66.057 -0.23% 25.035%
Anm Sel Gl BD 04/08/2021 64.181 64.333 -0.23% 22.846%
Anm Sel Gl F 04/08/2021 80.218 80.404 -0.23% 26.913%
Anm Sel Gl Y 04/08/2021 80.035 80.221 -0.23% 26.728%
Anm Sforzesco A 04/08/2021 13.627 13.616 0.081% 4.461%
Anm Sforzesco AD 04/08/2021 12.572 12.561 0.088% 3.431%
Anm Sforzesco F 04/08/2021 14.38 14.368 0.084% 5.163%
Anm Sfo Plus A 04/08/2021 5.443 5.439 0.074% 5.199%
Anm Sfo Plus AD 04/08/2021 5.096 5.092 0.079% 4.149%
Anm Sfo Plus F 04/08/2021 5.648 5.643 0.089% 5.867%
Anm Sol Cedola 2023 30/07/2021 9.977 9.971 0.06% 6.683%
AN SVIL EUR 22 30/07/2021 5.022 5.098 -1.49% 1.516%
ANM SVIL GLO 22 30/07/2021 4.723 4.725 -0.04% 2.451%
ANM SVIL GLO 23 30/07/2021 4.973 4.979 -0.12% 3.453%
AN SV MUL-AS 23 30/07/2021 4.824 4.848 -0.49% 2.66%
AN SV MUL 23 II 30/07/2021 4.884 4.904 -0.4% 2.261%
Anima Syst Gl.All A 04/08/2021 5.421 5.419 0.037% 4.03%
Anima Syst Gl.All F 04/08/2021 5.491 5.488 0.055% 4.85%
AN TARG CED 22 30/07/2021 9.739 9.723 0.165% 7.21%
Anima T.Viscont. 24 30/07/2021 5.304 5.31 -0.11% 5.826%
Anm Tra 2021 Glob 30/07/2021 5.046 5.042 0.079% 1.734%
Anm Traguardo 2023 30/07/2021 5.16 5.156 0.078% 2.912%
ANM Tra23 Flex 30/07/2021 5.154 5.15 0.078% 2.628%
ANM Trag 2024 Flex 30/07/2021 5.155 5.276 -2.29% 1.416%
Anm Tra Ced America 30/07/2021 4.984 4.981 0.06% 1.219%
Anm Tra Cre It 30/07/2021 4.893 4.892 0.02% 0.928%
Anm Tricolore A 04/08/2021 7.163 7.156 0.098% 3.541%
Anm Tricolore AD 04/08/2021 6.607 6.601 0.091% 2.833%
Anm Tricolore F 04/08/2021 7.692 7.685 0.091% 3.862%
Anima Valore 2026 04/08/2021 5.715 5.71 0.088% 12.279%
Anm Valore Glob A 04/08/2021 50.08 50.402 -0.63% 34.736%
Anm Valore Glob AD 04/08/2021 44.8 45.088 -0.63% 31.44%
ANM VAL GLO B 04/08/2021 49.301 49.618 -0.63% 34.489%
ANM VAL GL BD 04/08/2021 44.216 44.5 -0.63% 31.158%
ANM VALO GLOB F 04/08/2021 54.01 54.311 -0.55% 36.434%
Anm Val Glo Y 04/08/2021 53.9 54.244 -0.63% 36.18%
Anm Val Mul-Cre 27 04/08/2021 5.541 5.538 0.054% 5.785%
Anm Valore Obblig. 04/08/2021 4.993 4.992 0.02% 0.0%
ANM VESPUCCI A 04/08/2021 5.365 5.36 0.093% 5.403%
ANM VESPUCCI AD 04/08/2021 5.163 5.158 0.097% 4.261%
ANM VESPUCCI F 04/08/2021 5.511 5.507 0.073% 6.042%
ANM VESPUCCI H 04/08/2021 5.339 5.333 0.113% 6.164%
Anm Visconteo A 04/08/2021 50.856 50.757 0.195% 8.715%
Anm Visconteo AD 04/08/2021 46.187 46.098 0.193% 7.569%
Anm Visconteo F 04/08/2021 53.547 53.444 0.193% 9.353%
Anm Vis Plus A 04/08/2021 5.999 5.988 0.184% 11.319%
Anm Vis Plus AD 04/08/2021 5.53 5.519 0.199% 10.137%
Anm Vis Plus F 04/08/2021 6.262 6.25 0.192% 12.202%
Gest Ced Corporate 04/08/2021 5.115 5.112 0.059% 4.133%
Gest Ced Corp Plu 04/08/2021 5.019 5.02 -0.02% 1.517%
Gest Ced Corp Prof 04/08/2021 5.175 5.173 0.039% 2.944%
Ges Ced EM Bond Opp 04/08/2021 5.203 5.197 0.115% 4.248%
Ges Ced Fis III 04/08/2021 5.016 5.016 0.0% 3.465%
GES CED M T III 04/08/2021 5.093 5.093 0.0% 4.045%
Ges Ced M.Target IV 04/08/2021 5.169 5.168 0.019% 7.397%
Ges Ced M.Target V 04/08/2021 5.151 5.15 0.019% 5.424%
Ges CedMultiAs IIID 04/08/2021 4.801 4.801 0.0% 7.501%
Ges Ced MM Sma Beta 04/08/2021 4.911 4.906 0.102% 5.183%
Gest Ced Multifact 04/08/2021 5.033 5.026 0.139% 8.213%
Ges Ced MM Quality 04/08/2021 4.979 4.973 0.121% 6.777%
Gest Ced Target HD 04/08/2021 4.781 4.782 -0.02% 4.686%
Gest Profilo Cedola 04/08/2021 4.963 4.963 0.0% 3.417%
Gest Profilo Ced II 04/08/2021 4.964 4.964 0.0% 6.409%
Gest Profil Ced III 04/08/2021 4.917 4.917 0.0% 4.417%
Anm Pat Cr Sost A 04/08/2021 5.101 5.081 0.394% 0.0%
Anm Pat Cr Sost AD 04/08/2021 5.101 5.082 0.374% 0.0%
Anm Pat Difesa 04/08/2021 5.029 5.023 0.119% 0.0%
Anm Pat Red&Cres A 04/08/2021 5.071 5.056 0.297% 0.0%
Anm Pat Red&Cres AD 04/08/2021 5.071 5.056 0.297% 0.0%
Anm Pat Reddito A 04/08/2021 5.048 5.039 0.179% 0.0%
Anm Pat Reddito AD 04/08/2021 5.049 5.039 0.198% 0.0%
Anm Tri Corp 23 30/07/2021 5.106 5.1 0.118% 0.0%
Fonte: borsa italiana