Fondi Italiani

Anima Sgr Spa
Fondo Data Valore Prec. Perc. Perc./Anno
Alteia Europ A 16/09/2021 5.324 5.31 0.264% 6.48%
Alteia Europ AD 16/09/2021 5.067 5.053 0.277% 1.34%
Alteia Europ F 16/09/2021 5.353 5.338 0.281% 7.06%
GES TR 16/09/2021 17.306 17.306 0.0% 8.237%
Anm Ab Ret AD 16/09/2021 5.451 5.45 0.018% 3.336%
Anm Ab Ret F 16/09/2021 5.743 5.743 0.0% 8.053%
Anm Ac Merc Gl 2025 10/09/2021 5.464 5.473 -0.16% 7.327%
Anm Alto Pot Eur A 16/09/2021 3.373 3.363 0.297% 6.944%
Anm Alto Pot Eur AD 16/09/2021 3.177 3.168 0.284% 1.86%
Anm Alto Pot Eur F 16/09/2021 3.743 3.732 0.295% 7.805%
Anm Alto Pot Ita A 16/09/2021 6.23 6.239 -0.14% 9.954%
Anm Alto Pot Ita AD 16/09/2021 5.773 5.781 -0.13% 3.274%
Anm Alto Pot Ita F 16/09/2021 6.931 6.941 -0.14% 10.985%
AN ALT PT ITA YD 16/09/2021 6.421 6.43 -0.14% 10.005%
Anm America A 16/09/2021 38.463 38.313 0.392% 32.581%
Anm America AD 16/09/2021 35.189 35.052 0.391% 30.171%
Anm Ame AI A 16/09/2021 5.372 5.373 -0.01% 0.0%
Anm Ame AI AD 16/09/2021 5.321 5.322 -0.01% 0.0%
Anm Ame AI F 16/09/2021 5.405 5.406 -0.01% 0.0%
Anm America B 16/09/2021 37.627 37.481 0.39% 32.275%
Anm America BD 16/09/2021 34.617 34.483 0.389% 30.046%
Anm America F 16/09/2021 41.591 41.431 0.386% 33.66%
Anm America Y 16/09/2021 7.566 7.537 0.385% 33.935%
Anm Az Gl ex EMU A 16/09/2021 6.767 6.752 0.222% 33.656%
Anm Az Gl ex EMU AD 16/09/2021 6.567 6.552 0.229% 31.209%
Anm Az Gl ex EMU B 16/09/2021 6.815 6.8 0.221% 34.657%
Anm Az Gl ex EMU BD 16/09/2021 6.614 6.599 0.227% 31.963%
Anm Az Gl ex EMU F 16/09/2021 6.923 6.908 0.217% 35.03%
Anm Az Gl ex EMU Y 16/09/2021 6.991 6.976 0.215% 36.383%
Anm Az Int A 16/09/2021 6.853 6.834 0.278% 25.444%
Anm Az Int AD 16/09/2021 6.581 6.563 0.274% 21.578%
Anm Az Int F 16/09/2021 5.91 5.893 0.288% 7.69%
Anm Az Int Y 16/09/2021 6.934 6.915 0.275% 26.487%
Anm Az Paesi Sv LTE 16/09/2021 6.705 6.685 0.299% 30.397%
Anm Bil Megat A 16/09/2021 5.756 5.75 0.104% 14.138%
Anm Bil Megat AD 16/09/2021 5.702 5.697 0.088% 13.068%
Anm Bil Megat F 16/09/2021 5.801 5.795 0.104% 14.962%
Anm Bil Megat Y 16/09/2021 5.802 5.796 0.104% 14.959%
ANM BLU REDD A 16/09/2021 5.692 5.693 -0.01% 3.774%
ANM BLU RED AD 16/09/2021 4.746 4.747 -0.02% 0.253%
ANM BLU REDD F 16/09/2021 5.755 5.756 -0.01% 3.155%
Anm Piu' 15 A EUR 16/09/2021 6.358 6.367 -0.14% 4.866%
Anm Piu' 15 AD 16/09/2021 5.848 5.856 -0.13% 1.811%
Anm Piu' 15 F EUR 16/09/2021 6.884 6.893 -0.13% 5.729%
Anm Piu' 15 N EUR 16/09/2021 6.31 6.318 -0.12% 4.765%
Anm Piu' 30 A EUR 16/09/2021 6.748 6.762 -0.2% 8.367%
Anm Piu' 30 AD 16/09/2021 6.057 6.069 -0.19% 4.251%
Anm Piu' 30 F EUR 16/09/2021 7.335 7.35 -0.2% 9.347%
Anm Piu' 30 N EUR 16/09/2021 6.659 6.673 -0.21% 8.136%
Anm Piu' 70 A EUR 16/09/2021 9.427 9.395 0.341% 19.997%
Anm Piu' 70 AD 16/09/2021 8.443 8.415 0.333% 15.705%
Anm Piu' 70 F EUR 16/09/2021 10.414 10.38 0.328% 21.135%
Anm Piu' 70 N EUR 16/09/2021 9.298 9.267 0.335% 19.758%
Anm Ca Pi Obb A 16/09/2021 6.103 6.104 -0.01% 0.131%
ANM CAP + OBB AD 16/09/2021 5.895 5.897 -0.03% -0.389%
Anm Ca Pi Obb F 16/09/2021 6.48 6.482 -0.03% 0.746%
Anm Ca Pi Obb N 16/09/2021 6.019 6.02 -0.01% -0.066%
AN CED ALT POT21 10/09/2021 10.183 10.195 -0.11% 3.224%
AN CED POT21 II 10/09/2021 9.569 9.578 -0.09% 0.716%
AN CED POT21 III 10/09/2021 9.733 9.749 -0.16% 3.126%
AN CED POT22 I 10/09/2021 9.238 9.254 -0.17% -1.723%
Anm Commodities 16/09/2021 5.587 5.656 -1.22% 16.299%
Anm Com. Az.Int. A 16/09/2021 5.359 5.344 0.281% 0.0%
Anm Com. Az.Int. AD 16/09/2021 5.358 5.344 0.262% 0.0%
Anm Com. Az.Int. F 16/09/2021 5.376 5.361 0.28% 0.0%
Anm Com. Az.Int. Y 16/09/2021 5.374 5.359 0.28% 0.0%
Anm Com. Bil. Pr. A 16/09/2021 5.119 5.115 0.078% 0.0%
Anm Com. Bil. Pr.AD 16/09/2021 5.119 5.115 0.078% 0.0%
Anm Com. Bil. Pr. F 16/09/2021 5.132 5.128 0.078% 0.0%
Anm Com. Bil. Pr. Y 16/09/2021 5.127 5.123 0.078% 0.0%
Anm Com. Ob Corp. A 16/09/2021 4.996 4.996 0.0% 0.0%
Anm Com. Ob Corp.AD 16/09/2021 4.996 4.996 0.0% 0.0%
Anm Com. Ob Corp. F 16/09/2021 5.006 5.006 0.0% 0.0%
Anm Com. Ob Corp. Y 16/09/2021 5.007 5.007 0.0% 0.0%
ANM CRES ITA A 16/09/2021 6.236 6.222 0.225% 13.156%
ANM CRE ITA AD 16/09/2021 5.812 5.799 0.224% 11.149%
ANM CRE ITA AP 16/09/2021 6.279 6.265 0.223% 13.156%
Anm Cre Italia F 16/09/2021 6.473 6.458 0.232% 13.781%
Anm Cre It New A 16/09/2021 5.668 5.655 0.23% 15.91%
Anm Cre It New AD 16/09/2021 5.548 5.536 0.217% 14.063%
Anm Cre It New AP 16/09/2021 5.673 5.66 0.23% 15.965%
Anm Cre It New F 16/09/2021 5.721 5.708 0.228% 16.494%
ANM ESAG AZ GL A 16/09/2021 6.459 6.439 0.311% 24.259%
ANM ESAG AZ GL F 16/09/2021 6.777 6.757 0.296% 27.747%
ANM ESAG AZ GL Y 16/09/2021 7.886 7.862 0.305% 27.667%
ANM ESAG AZ GL Z 16/09/2021 6.588 6.569 0.289% 25.725%
ANM ESAG AZ ZD 16/09/2021 6.48 6.46 0.31% 23.593%
ANM ESAG BIL A 16/09/2021 5.553 5.544 0.162% 9.678%
ANM ESAG BIL AD 16/09/2021 5.472 5.464 0.146% 8.636%
ANM ESAG BIL F 16/09/2021 5.637 5.628 0.16% 10.529%
Anm Esag Bil Y 16/09/2021 5.613 5.604 0.161% 0.0%
ANM ESAG BIL Z 16/09/2021 5.52 5.511 0.163% 9.199%
ANM ESAG BIL ZD 16/09/2021 5.468 5.459 0.165% 8.149%
ANM ESAG OB CORP 16/09/2021 5.123 5.122 0.02% 2.113%
ANM ESAG OB CO Y 16/09/2021 5.435 5.434 0.018% 2.277%
Anm Esag Prud. A 16/09/2021 5.057 5.051 0.119% 0.0%
Anm Esag Prud. AD 16/09/2021 5.057 5.051 0.119% 0.0%
Anm Esag Prud. F 16/09/2021 5.068 5.062 0.119% 0.0%
Anm Esag Prud. Y 16/09/2021 5.067 5.061 0.119% 0.0%
Anm Esag Prud. Z 16/09/2021 5.052 5.047 0.099% 0.0%
Anm Esag Prud. ZD 16/09/2021 5.052 5.046 0.119% 0.0%
Anm Emergenti A 16/09/2021 14.423 14.486 -0.43% 17.251%
Anm Emergenti AD 16/09/2021 13.18 13.237 -0.43% 15.17%
Anm Emergenti B 16/09/2021 13.947 14.008 -0.43% 16.956%
Anm Emergenti BD 16/09/2021 12.757 12.813 -0.43% 14.907%
Anm Emergenti F 16/09/2021 15.769 15.837 -0.42% 18.546%
Anm Emergenti Y 16/09/2021 6.844 6.874 -0.43% 18.429%
Anm Europa A 16/09/2021 7.415 7.392 0.311% 21.418%
Anm Europa AD 16/09/2021 6.561 6.541 0.306% 18.515%
Anima Europa AI A 16/09/2021 5.036 5.009 0.539% 0.0%
Anima Europa AI AD 16/09/2021 5.036 5.009 0.539% 0.0%
Anima Europa AI F 16/09/2021 5.041 5.014 0.538% 0.0%
Anm Europa B 16/09/2021 7.247 7.224 0.318% 21.88%
Anm Europa BD 16/09/2021 6.441 6.421 0.311% 18.991%
Anm Europa F 16/09/2021 8.038 8.012 0.325% 22.493%
Anm Europa Y 16/09/2021 8.097 8.071 0.322% 23.43%
ANM EVO 2021 II 10/09/2021 5.116 5.114 0.039% 5.485%
ANM EVO 2021 III 10/09/2021 5.056 5.056 0.0% 4.875%
Anm Evo Bil 2022 10/09/2021 5.84 5.855 -0.25% 12.243%
Anm Fondo Imprese 16/09/2021 5.005 5.007 -0.04% 0.0%
ANM TRADING A 16/09/2021 17.245 17.244 0.0060% 8.829%
ANM TRADING AD 16/09/2021 14.732 14.731 0.0070% 3.615%
ANM TRADING F 16/09/2021 19.176 19.174 0.01% 9.91%
ANMA FORZ DIN A 16/09/2021 7.981 7.991 -0.12% 20.65%
ANMA FORZ DIN B 16/09/2021 7.975 7.985 -0.12% 20.651%
ANMA FORZ DINAMI 16/09/2021 8.767 8.777 -0.11% 20.063%
ANMA FORZ EQU A 16/09/2021 7.879 7.885 -0.07% 13.809%
ANMA FORZ EQU B 16/09/2021 7.878 7.885 -0.08% 13.795%
ANMA FORZ EQUILI 16/09/2021 8.486 8.493 -0.08% 13.237%
ANMA FORZ MOD A 16/09/2021 7.08 7.085 -0.07% 6.852%
ANMA FORZ MOD B 16/09/2021 7.08 7.085 -0.07% 6.852%
ANMA FORZ MODERA 16/09/2021 7.53 7.536 -0.08% 6.311%
ANMA FORZ PRU A 16/09/2021 6.07 6.075 -0.08% 3.725%
ANMA FORZ PRU B 16/09/2021 6.073 6.077 -0.06% 3.741%
ANMA FORZ PRUDEN 16/09/2021 6.306 6.311 -0.07% 3.225%
Anm Legg Mul-Cre 16/09/2021 5.292 5.298 -0.11% 3.078%
ANM MACRO DIV A 16/09/2021 5.536 5.562 -0.46% 6.094%
ANM MACRO DIV AD 16/09/2021 4.812 4.834 -0.45% 1.605%
ANM MACRO DIV F 16/09/2021 5.769 5.795 -0.44% 6.952%
Anm Gl.Macro Fl. A 16/09/2021 5.259 5.287 -0.53% 0.0%
Anm Gl.Macro Fl. AD 16/09/2021 5.155 5.182 -0.52% 0.0%
Anm Gl.Macro Fl. F 16/09/2021 5.287 5.315 -0.52% 0.0%
Anm Gl Ma Risk Co A 16/09/2021 5.162 5.174 -0.23% 0.0%
Anm Gl Ma Risk Co F 16/09/2021 5.176 5.188 -0.23% 0.0%
Anm Gl Ma Risk C FD 16/09/2021 5.172 5.184 -0.23% 0.0%
Anm Iniz Europa A 16/09/2021 18.57 18.49 0.433% 32.473%
ANM INIZ EUR AD 16/09/2021 16.591 16.52 0.43% 30.054%
ANM INIZ EUR B 16/09/2021 18.313 18.234 0.433% 32.992%
ANM INIZ EUR BD 16/09/2021 16.478 16.407 0.433% 30.467%
ANM INIZ EUR F 16/09/2021 20.288 20.2 0.436% 33.985%
ANM INIZ EUR Y 16/09/2021 7.928 7.894 0.431% 34.67%
ANM INIZ ITA A 16/09/2021 10.456 10.393 0.606% 38.38%
ANM INIZ ITA AD 16/09/2021 8.986 8.931 0.616% 34.864%
ANM INIZ ITA AP 16/09/2021 10.265 10.203 0.608% 38.38%
ANM INIZ ITA F 16/09/2021 10.855 10.791 0.593% 39.812%
ANM INIZ ITA Y 16/09/2021 10.639 10.573 0.624% 39.821%
Anm Robot&IA 2024 10/09/2021 5.274 5.297 -0.43% 4.539%
Anm Inv.AgriTech 26 10/09/2021 5.176 5.179 -0.05% 0.0%
Anm Inv Ci Eco 2025 10/09/2021 5.57 5.563 0.126% 9.754%
Anm Inv Clean En 10/09/2021 5.087 5.095 -0.15% 0.0%
Anm Inv ENG 2025 10/09/2021 5.334 5.362 -0.52% 8.946%
Anm Fut Mob 25 10/09/2021 5.405 5.407 -0.03% 6.293%
Anm Inv Gender Eq26 10/09/2021 5 5 0.0% 0.0%
Anm Gl Recov 25 10/09/2021 5.284 5.297 -0.24% 0.0%
Anm Inv HC Inn26 10/09/2021 5.004 5.025 -0.41% 0.0%
Anm Inv New Norm-25 10/09/2021 5.206 5.22 -0.26% 4.287%
Anm Italia A 16/09/2021 28.076 27.904 0.616% 30.313%
Anm Italia AD 16/09/2021 24.747 24.596 0.614% 26.447%
Anm Italia B 16/09/2021 27.186 27.022 0.607% 30.677%
Anm Italia BD 16/09/2021 23.942 23.798 0.605% 26.805%
Anm Italia F 16/09/2021 30.467 30.28 0.618% 31.533%
Anm Italia Y 16/09/2021 7.791 7.744 0.607% 32.32%
Anm Liq Euro AM 16/09/2021 48.968 48.971 0.0% -0.995%
Anm Liq Euro FM 16/09/2021 49.325 49.328 0.0% -0.699%
Anima Liq Euro IM 16/09/2021 49.205 49.208 0.0% -0.798%
ANM MAGELLANO A 16/09/2021 5.714 5.708 0.105% 12.613%
ANM MAGELLANO AD 16/09/2021 5.48 5.474 0.11% 11.246%
ANM MAGELLANO F 16/09/2021 5.916 5.91 0.102% 13.573%
Anima Megatrend A 16/09/2021 6.951 6.936 0.216% 30.486%
Anima Megatrend AD 16/09/2021 6.688 6.674 0.21% 28.221%
Anima Megatrend B 16/09/2021 6.953 6.939 0.202% 30.426%
Anima Megatrend BD 16/09/2021 6.699 6.685 0.209% 28.161%
Anima Megatrend F 16/09/2021 7.114 7.099 0.211% 31.863%
Anima Megatrend Y 16/09/2021 7.117 7.102 0.211% 32.065%
Anm Met Attivo 2024 10/09/2021 5.046 5.062 -0.31% 7.066%
Anm Met At 2024 II 10/09/2021 5.116 5.131 -0.29% 6.739%
Anm Metodo&Sel 2024 10/09/2021 5.326 5.349 -0.43% 11.891%
Anima Monetario AM 30/08/2021 48.723 48.733 -0.02% -1.166%
Anima Monetario FM 30/08/2021 49.073 49.082 -0.01% -0.871%
Anima Monetario IM 30/08/2021 48.956 48.966 -0.02% -0.969%
Anm Obbl Corporat A 16/09/2021 10.173 10.173 0.0% 2.098%
ANM Obbl Corp AD 16/09/2021 9.103 9.102 0.011% 1.358%
GestiL Obbl.Corp.A 16/09/2021 11.938 11.933 0.042% 7.038%
ANM Obbl Corp Bl AD 16/09/2021 11.835 11.831 0.034% 6.22%
ANM Obbl Corp Bl F 16/09/2021 11.998 11.993 0.042% 7.413%
ANM Obbl Corp Bl Y 16/09/2021 12.059 12.054 0.041% 7.804%
ANM OBB CORP F 16/09/2021 10.637 10.637 0.0% 2.614%
Anm Obbl Corporat Y 16/09/2021 10.645 10.644 0.0090% 2.761%
Anm Obbl Emergent A 16/09/2021 8.218 8.228 -0.12% 1.482%
ANM OBB EMER AD 16/09/2021 6.496 6.504 -0.12% -1.066%
ANM OBB EMER B 16/09/2021 5.833 5.841 -0.13% 0.969%
ANM OBB EMER F 16/09/2021 8.614 8.625 -0.12% 2.158%
Anm Obbl Emergent Y 16/09/2021 5.924 5.931 -0.11% 2.103%
ANIMA FIXOBBEURB 16/09/2021 8.727 8.727 0.0% -0.399%
Anm Ob Euro Core A 16/09/2021 4.858 4.858 0.0% -0.837%
Anm Ob Euro Core AD 16/09/2021 4.809 4.809 0.0% -1.354%
Anm Ob Euro Core F 16/09/2021 4.891 4.892 -0.02% -0.61%
Anm Ob Euro Core Y 16/09/2021 4.895 4.895 0.0% -0.528%
Anima Ob Eur MLT AD 16/09/2021 5.215 5.214 0.019% -0.78%
ANM FIX EURO MLT 16/09/2021 8.092 8.091 0.012% 0.26%
Anima Ob Euro MLT Y 16/09/2021 5.282 5.281 0.019% 0.266%
Anm Obb Fle A 16/09/2021 5.043 5.042 0.02% 2.147%
Anm Obb Fle AD 16/09/2021 4.991 4.989 0.04% 1.65%
Anm Obb Fle F 16/09/2021 5.135 5.133 0.039% 2.7%
Anm Obb Fle FD 16/09/2021 5.051 5.049 0.04% 1.609%
Anm Obb Fle H 16/09/2021 5.074 5.072 0.039% 2.921%
Anm Obb Gov Flex A 16/09/2021 4.973 4.969 0.08% 0.0%
Anm Obb Gov Flex AD 16/09/2021 4.973 4.969 0.08% 0.0%
Anm Obb Gov Flex F 16/09/2021 4.983 4.979 0.08% 0.0%
Anm Obb Gov Flex FD 16/09/2021 4.983 4.979 0.08% 0.0%
Anm Obb Gov Flex Y 16/09/2021 4.983 4.98 0.06% 0.0%
ANM OBB HY A 16/09/2021 5.986 5.984 0.033% 8.599%
Anm Fix HY A 16/09/2021 13.339 13.335 0.03% 8.997%
ANM OBB HY AD 16/09/2021 5.82 5.818 0.034% 5.895%
ANM HIGH Y BT A 16/09/2021 5.116 5.116 0.0% 7.887%
ANM HIGH Y BT AD 16/09/2021 4.752 4.752 0.0% 5.67%
ANM HIGH Y BT F 16/09/2021 5.266 5.267 -0.01% 8.622%
ANM HIGH Y BT Y 16/09/2021 5.274 5.274 0.0% 8.787%
ANM OBB HY F 16/09/2021 6.022 6.02 0.033% 9.134%
Anm Fix HY Y 16/09/2021 15.206 15.201 0.033% 10.093%
Anima Ob. Tattico A 16/09/2021 5.04 5.039 0.02% 1.962%
Anima Ob.Tattico AD 16/09/2021 4.91 4.909 0.02% 0.904%
Anima Ob. Tattico F 16/09/2021 5.129 5.127 0.039% 2.744%
Anima Ob.Tattico FD 16/09/2021 4.971 4.97 0.02% 1.656%
Anima Ob. Tattico Y 16/09/2021 5.126 5.125 0.02% 2.664%
ANM OBI CED 2022 10/09/2021 9.738 9.749 -0.11% 1.311%
GES EM MKTS A 16/09/2021 17.667 17.684 -0.09% 8.626%
ANM EM MKTS AD 16/09/2021 5.336 5.341 -0.09% 3.051%
GES EM MKTS F 16/09/2021 18.267 18.283 -0.08% 10.022%
GestiL Eu A 16/09/2021 9.443 9.451 -0.08% 12.604%
Anm Ob. Europa AD 16/09/2021 8.798 8.806 -0.09% 6.372%
GES EUROPA F 16/09/2021 9.736 9.744 -0.08% 13.698%
Anima Obb. Gl. 2024 10/09/2021 5.385 5.386 -0.01% 4.971%
Anm Obb Gl 2024 II 10/09/2021 5.315 5.317 -0.03% 4.977%
Anm Obb Gl 2025 10/09/2021 5.205 5.215 -0.19% 6.138%
GESTIL INT.A 16/09/2021 23.542 23.532 0.042% 9.493%
Anm Ob. Intern. AD 16/09/2021 5.247 5.244 0.057% 4.004%
GES INT F 16/09/2021 24.361 24.35 0.045% 11.141%
GestiL It A 16/09/2021 14.594 14.614 -0.13% 7.976%
Anm Ob. Italia AD 16/09/2021 13.638 13.657 -0.13% 1.974%
GES ITA F 16/09/2021 15.068 15.089 -0.13% 9.252%
Anm Pacifico A 16/09/2021 9.084 9.108 -0.26% 17.79%
Anm Pacifico AD 16/09/2021 8.294 8.316 -0.26% 15.66%
Anm Pacifico B 16/09/2021 8.832 8.856 -0.27% 17.494%
Anm Pacifico BD 16/09/2021 8.066 8.087 -0.26% 15.393%
Anm Pacifico F 16/09/2021 9.898 9.924 -0.26% 18.938%
Anm Pacifico Y 16/09/2021 6.781 6.799 -0.26% 18.965%
Anm P.Gl SmC&ClCh26 10/09/2021 5.147 5.159 -0.23% 0.0%
Anm Pat Gl&Cl En 24 10/09/2021 5.405 5.426 -0.38% 7.136%
Anm Pat Gl&Dig.E 10/09/2021 5.027 5.023 0.08% 0.0%
Anm PG & EnTr26 Dis 10/09/2021 5.052 5.063 -0.21% 0.0%
Anm Pat Gl&HC 25 10/09/2021 5.313 5.331 -0.33% 6.324%
Anima P.Gl&ITech 24 10/09/2021 5.439 5.466 -0.49% 5.735%
Anm Pat G&Long 2025 10/09/2021 5.4 5.427 -0.49% 8.893%
Anm Pat Gl&Mob 25 10/09/2021 5.491 5.501 -0.18% 5.192%
Anm Pat Gl&Nuovi 25 10/09/2021 5.241 5.255 -0.26% 0.0%
Anm Pat Gl Robot 24 10/09/2021 5.458 5.483 -0.45% 6.352%
Anm Patr Gl 2024 10/09/2021 5.449 5.475 -0.47% 6.53%
Anm P.Gl Lux&Moda24 10/09/2021 5.246 5.258 -0.22% 4.294%
Anm Pianeta A 16/09/2021 11.737 11.724 0.111% -2.573%
Anm Pianeta AD 16/09/2021 11.5 11.488 0.104% -3.109%
Anm Pianeta F 16/09/2021 12.327 12.314 0.106% -1.941%
Anm Pianeta Y 16/09/2021 12.254 12.241 0.106% -1.992%
Anm PicPac BilMeg25 10/09/2021 5.128 5.145 -0.33% 0.0%
Anm PicPac BMeg2 10/09/2021 4.993 4.997 -0.08% 0.0%
Anm PicPac ESG B 23 10/09/2021 5.491 5.515 -0.43% 9.557%
Anm PicPac ES.Bil25 10/09/2021 5.031 5.046 -0.29% 0.0%
Anm PicPac Mag 2022 10/09/2021 5.617 5.641 -0.42% 13.018%
Anm PicPac Mag23 10/09/2021 5.684 5.708 -0.42% 12.155%
Anm PicPac Meg 2023 10/09/2021 5.321 5.35 -0.54% 6.847%
Anm PicPac Meg23 II 10/09/2021 5.243 5.268 -0.47% 0.0%
Anm PicPac Va Gl 22 10/09/2021 6.104 6.185 -1.31% 29.432%
Anm PicPac Val Gl23 10/09/2021 6.153 6.23 -1.23% 24.555%
Anm PicPac Visc P25 10/09/2021 5.36 5.376 -0.29% 6.943%
Anm Portf America 10/09/2021 5.646 5.659 -0.23% 9.144%
Anm Ptf Globale 10/09/2021 5.342 5.354 -0.22% 8.489%
Anm PrPasso ESG 10/09/2021 4.988 4.989 -0.02% 0.0%
Anm PrPsso ESG 2 10/09/2021 4.991 4.991 0.0% 0.0%
Anm Primopasso 22 D 10/09/2021 5.075 5.072 0.059% 1.015%
Anm Primopasso22 II 10/09/2021 5.059 5.056 0.059% 1.423%
Anm Primop Pac 2023 10/09/2021 5.314 5.319 -0.09% 4.545%
Anm Pri Pac 2023 II 10/09/2021 5.248 5.252 -0.07% 4.272%
GESTIELLE PRO IT 16/09/2021 5.408 5.393 0.278% 14.431%
Anm Pro It AD 16/09/2021 5.136 5.122 0.273% 10.666%
GESTI PRO ITA P 16/09/2021 5.56 5.544 0.289% 14.427%
Anm Pro It F 16/09/2021 5.324 5.309 0.283% 13.907%
AN PRO DIN 22 10/09/2021 5.004 5.005 -0.02% 4.12%
AN PRO DIN 22 II 10/09/2021 5.068 5.068 0.0% 3.661%
AN PRO DI 22 III 10/09/2021 5.102 5.102 0.0% 3.889%
AN PR DIN 22 MUL 10/09/2021 5.022 5.024 -0.04% 4.407%
Anm Pr Europa21 Ced 10/09/2021 4.976 4.982 -0.12% 1.842%
ANM PR FLE 2021 10/09/2021 5.033 5.035 -0.04% 1.024%
Anm Pr Glo 2022 Ced 10/09/2021 5.017 5.018 -0.02% 3.55%
Anm Prog Cedo 2023 10/09/2021 5.286 5.288 -0.03% 5.446%
Anm Prog Cedo-23 II 10/09/2021 5.271 5.273 -0.03% 5.189%
Anm Quant Flex A 16/09/2021 5.057 5.058 -0.02% 0.0%
Anm Quant Flex F 16/09/2021 5.066 5.067 -0.02% 0.0%
Anm Quas Obb Flex D 16/09/2021 5.038 5.039 -0.02% 0.0%
ANM RED 2021 II 10/09/2021 10.083 10.089 -0.05% 1.941%
ANM RED 21 III 10/09/2021 10.03 10.04 -0.1% -0.08%
ANM RED 21 IV S 10/09/2021 9.878 9.891 -0.13% 1.825%
ANM RED 2021 S 10/09/2021 10.063 10.071 -0.07% 1.156%
ANM RED 2022 10/09/2021 10.072 10.081 -0.08% 1.789%
Anm Red Bil 23 10/09/2021 10.239 10.266 -0.26% 7.575%
Anm Red Consum 23 10/09/2021 5.062 5.057 0.099% 2.139%
Anm Red Energy 23 10/09/2021 4.603 4.612 -0.19% 1.343%
Anm Red He Care 23 10/09/2021 5.01 5.044 -0.67% 2.016%
ANM RED PIU 2022 10/09/2021 9.854 9.858 -0.04% 1.934%
Anm Re P 22 II Dis 10/09/2021 9.661 9.665 -0.04% 1.909%
Anm Re P 22 III Dis 10/09/2021 9.583 9.588 -0.05% 1.097%
Anm Re P 22 IV 10/09/2021 9.709 9.723 -0.14% 0.904%
Anima Red Piu 2023 10/09/2021 9.699 9.71 -0.11% 1.253%
Anm Re As Moo A 16/09/2021 5.143 5.14 0.058% -2.187%
AN REN ASS OB AD 16/09/2021 5.04 5.037 0.06% -3.189%
Anm Re As Moo Y 16/09/2021 5.531 5.527 0.072% -1.426%
AN REN ASS OB H 16/09/2021 5.15 5.147 0.058% -1.492%
ANM RISER $ A 16/09/2021 5.372 5.347 0.468% 0.019%
ANM RISER $ F 16/09/2021 5.556 5.53 0.47% 0.416%
ANM RISER $ I 16/09/2021 5.509 5.483 0.474% 0.31%
Anm Riserva Em A 16/09/2021 5.052 5.046 0.119% 3.482%
Anm Riserva Em F 16/09/2021 5.165 5.159 0.116% 3.819%
AN RIS EMER H 16/09/2021 5.191 5.185 0.116% 3.737%
Anm Riserva Gl A 16/09/2021 4.629 4.629 0.0% -0.43%
Anm Riserva Gl F 16/09/2021 4.756 4.756 0.0% -0.126%
ANM Risparmio A 16/09/2021 7.71 7.71 0.0% 1.541%
Anm Risparmio AD 16/09/2021 6.973 6.973 0.0% 0.708%
Anm Risparmio F 16/09/2021 7.891 7.891 0.0% 1.898%
Anm Risparmio H 16/09/2021 7.777 7.777 0.0% 2.248%
AN RUS MUL-ASS A 16/09/2021 5.181 5.177 0.077% 5.973%
Anm Rus Multi-As AD 16/09/2021 4.368 4.364 0.092% 1.322%
AN RUS MUL-ASS F 16/09/2021 5.224 5.224 0.0% 0.0%
Anm STEP Equal24 10/09/2021 5 5 0.0% 0.0%
Anm Selection A 16/09/2021 5.872 5.869 0.051% 8.26%
Anm Selection AD 16/09/2021 4.879 4.877 0.041% 3.128%
Anm Selection F 16/09/2021 6.046 6.043 0.05% 9.134%
GEST BEST SEL EQ 16/09/2021 5.465 5.466 -0.01% 6.947%
Anm Sel M-B AD 16/09/2021 5.201 5.202 -0.01% 1.364%
Anm Sel M-B F 16/09/2021 5.572 5.574 -0.03% 7.236%
Anm Sel.Prudente A 16/09/2021 5.015 5.015 0.0% 0.0%
Anm Sel.Prudente AD 16/09/2021 5.015 5.015 0.0% 0.0%
Anm Sel.Prudente F 16/09/2021 5.04 5.04 0.0% 0.0%
Anm Sel Europ AD 16/09/2021 22.132 22.043 0.404% 24.253%
Anm Sel Europa A 16/09/2021 23.056 22.963 0.405% 27.918%
Anm Sel Europ BD 16/09/2021 22.28 22.19 0.406% 24.664%
Anm Sel Europa F 16/09/2021 28.492 28.377 0.405% 32.121%
Anm Sel Europa Y 16/09/2021 28.047 27.932 0.412% 29.655%
Anm Sel Gl AD 16/09/2021 65.832 65.612 0.335% 24.296%
Anm Sel Gl A 16/09/2021 67.273 67.049 0.334% 26.034%
Anm Sel Gl BD 16/09/2021 65.516 65.298 0.334% 23.821%
Anm Sel Gl F 16/09/2021 82.031 81.754 0.339% 27.922%
Anm Sel Gl Y 16/09/2021 81.83 81.554 0.338% 27.74%
Anm Sforzesco A 16/09/2021 13.606 13.595 0.081% 3.807%
Anm Sforzesco AD 16/09/2021 12.553 12.542 0.088% 2.784%
Anm Sforzesco F 16/09/2021 14.369 14.357 0.084% 4.502%
Anm Sfo Plus A 16/09/2021 5.436 5.43 0.11% 4.498%
Anm Sfo Plus AD 16/09/2021 5.089 5.084 0.098% 3.456%
Anm Sfo Plus F 16/09/2021 5.644 5.638 0.106% 5.142%
Anm Sol Cedola 2023 10/09/2021 10.044 10.061 -0.16% 6.942%
AN SVIL EUR 22 10/09/2021 5.037 5.043 -0.11% 1.902%
ANM SVIL GLO 22 10/09/2021 4.73 4.732 -0.04% 2.67%
ANM SVIL GLO 23 10/09/2021 4.983 4.989 -0.12% 3.683%
AN SV MUL-AS 23 10/09/2021 4.843 4.843 0.0% 3.35%
AN SV MUL 23 II 10/09/2021 4.902 4.902 0.0% 3.07%
Anima Syst Gl.All A 16/09/2021 5.432 5.436 -0.07% 5.007%
Anima Syst Gl.All F 16/09/2021 5.506 5.51 -0.07% 5.864%
AN TARG CED 22 10/09/2021 9.434 9.453 -0.2% 4.036%
Anima T.Viscont. 24 10/09/2021 5.204 5.226 -0.42% 4.247%
Anm Traguardo 2023 10/09/2021 5.165 5.166 -0.01% 2.643%
ANM Tra23 Flex 10/09/2021 5.159 5.16 -0.01% 2.422%
ANM Trag 2024 Flex 10/09/2021 5.159 5.16 -0.01% 1.595%
Anm Tra Cre It 10/09/2021 4.887 4.892 -0.1% 0.971%
Anm Tricolore A 16/09/2021 7.114 7.11 0.056% 2.389%
Anm Tricolore AD 16/09/2021 6.529 6.525 0.061% 1.178%
Anm Tricolore F 16/09/2021 7.642 7.638 0.052% 2.701%
Anima Valore 2026 16/09/2021 5.75 5.749 0.017% 12.371%
Anm Valore Cp ES 16/09/2021 5.038 5.034 0.079% 0.0%
Anm Valore Glob A 16/09/2021 50.653 50.573 0.158% 32.523%
Anm Valore Glob AD 16/09/2021 45.313 45.241 0.159% 29.281%
ANM VAL GLO B 16/09/2021 49.851 49.772 0.159% 32.28%
ANM VAL GL BD 16/09/2021 44.708 44.638 0.157% 28.998%
ANM VALO GLOB F 16/09/2021 54.726 54.638 0.161% 34.254%
Anm Val Glo Y 16/09/2021 54.581 54.493 0.161% 33.938%
Anm Val Mul-Cre 27 16/09/2021 5.542 5.541 0.018% 5.022%
Anm Valore Obblig. 16/09/2021 4.985 4.985 0.0% 0.0%
ANM VESPUCCI A 16/09/2021 5.366 5.365 0.019% 4.907%
ANM VESPUCCI AD 16/09/2021 5.164 5.163 0.019% 3.799%
ANM VESPUCCI F 16/09/2021 5.516 5.515 0.018% 5.549%
ANM VESPUCCI H 16/09/2021 5.348 5.347 0.019% 5.754%
Anm Visconteo A 16/09/2021 50.76 50.682 0.154% 7.572%
Anm Visconteo AD 16/09/2021 46.1 46.029 0.154% 6.435%
Anm Visconteo F 16/09/2021 53.478 53.394 0.157% 8.183%
Anm Vis Plus A 16/09/2021 5.998 5.986 0.2% 10.095%
Anm Vis Plus AD 16/09/2021 5.528 5.517 0.199% 8.883%
Anm Vis Plus F 16/09/2021 6.265 6.252 0.208% 10.924%
Gest Ced Corporate 16/09/2021 5.116 5.116 0.0% 3.021%
Gest Ced Corp Plu 16/09/2021 5.008 5.008 0.0% 0.24%
Gest Ced Corp Prof 16/09/2021 5.178 5.177 0.019% 1.909%
Ges Ced EM Bond Opp 16/09/2021 5.097 5.096 0.02% 1.655%
Ges Ced Fis III 16/09/2021 5.007 5.008 -0.02% 2.351%
GES CED M T III 16/09/2021 5.116 5.117 -0.02% 3.963%
Ges Ced M.Target IV 16/09/2021 5.172 5.171 0.019% 6.551%
Ges Ced M.Target V 16/09/2021 5.165 5.164 0.019% 5.086%
Ges CedMultiAs IIID 16/09/2021 4.795 4.795 0.0% 6.296%
Ges Ced MM Sma Beta 16/09/2021 4.907 4.907 0.0% 4.918%
Gest Ced Multifact 16/09/2021 5.042 5.039 0.06% 8.29%
Ges Ced MM Quality 16/09/2021 4.982 4.984 -0.04% 6.772%
Gest Ced Target HD 16/09/2021 4.77 4.771 -0.02% 4.24%
Gest Profilo Cedola 16/09/2021 4.952 4.952 0.0% 3.903%
Gest Profilo Ced II 16/09/2021 4.969 4.969 0.0% 6.883%
Gest Profil Ced III 16/09/2021 4.917 4.916 0.02% 4.728%
Anm Pat Cr Sost A 16/09/2021 5.138 5.126 0.234% 0.0%
Anm Pat Cr Sost AD 16/09/2021 5.138 5.126 0.234% 0.0%
Anm Pat Difesa 16/09/2021 5.026 5.026 0.0% 0.0%
Anm Pat Red&Cres A 16/09/2021 5.096 5.092 0.079% 0.0%
Anm Pat Red&Cres AD 16/09/2021 5.096 5.092 0.079% 0.0%
Anm Pat Reddito A 16/09/2021 5.058 5.056 0.04% 0.0%
Anm Pat Reddito AD 16/09/2021 5.058 5.057 0.02% 0.0%
Anm Tri Corp 23 10/09/2021 5.113 5.112 0.02% 0.0%
Fonte: borsa italiana