Fondi Italiani

Anima Sgr Spa
Fondo Data Valore Prec. Perc. Perc./Anno
Alteia Europ A 17/09/2021 5.314 5.324 -0.18% 6.28%
Alteia Europ AD 17/09/2021 5.056 5.067 -0.21% 1.12%
Alteia Europ F 17/09/2021 5.342 5.353 -0.2% 6.84%
GES TR 17/09/2021 17.303 17.306 -0.01% 8.333%
Anm Ab Ret AD 17/09/2021 5.45 5.451 -0.01% 3.435%
Anm Ab Ret F 17/09/2021 5.743 5.743 0.0% 8.154%
Anm Ac Merc Gl 2025 17/09/2021 5.466 5.464 0.037% 7.96%
Anm Alto Pot Eur A 17/09/2021 3.362 3.373 -0.32% 7.002%
Anm Alto Pot Eur AD 17/09/2021 3.167 3.177 -0.31% 1.931%
Anm Alto Pot Eur F 17/09/2021 3.732 3.743 -0.29% 7.924%
Anm Alto Pot Ita A 17/09/2021 6.237 6.23 0.112% 10.097%
Anm Alto Pot Ita AD 17/09/2021 5.779 5.773 0.104% 3.381%
Anm Alto Pot Ita F 17/09/2021 6.939 6.931 0.115% 11.113%
AN ALT PT ITA YD 17/09/2021 6.428 6.421 0.109% 10.125%
Anm America A 17/09/2021 38.193 38.463 -0.7% 32.444%
Anm America AD 17/09/2021 34.942 35.189 -0.7% 30.036%
Anm Ame AI A 17/09/2021 5.361 5.372 -0.2% 0.0%
Anm Ame AI AD 17/09/2021 5.31 5.321 -0.2% 0.0%
Anm Ame AI F 17/09/2021 5.394 5.405 -0.2% 0.0%
Anm America B 17/09/2021 37.363 37.627 -0.7% 32.123%
Anm America BD 17/09/2021 34.375 34.617 -0.69% 29.893%
Anm America F 17/09/2021 41.31 41.591 -0.67% 33.542%
Anm America Y 17/09/2021 7.513 7.566 -0.7% 33.778%
Anm Az Gl ex EMU A 17/09/2021 6.723 6.767 -0.65% 33.605%
Anm Az Gl ex EMU AD 17/09/2021 6.525 6.567 -0.64% 31.182%
Anm Az Gl ex EMU B 17/09/2021 6.772 6.815 -0.63% 34.632%
Anm Az Gl ex EMU BD 17/09/2021 6.571 6.614 -0.65% 31.921%
Anm Az Gl ex EMU F 17/09/2021 6.879 6.923 -0.63% 34.988%
Anm Az Gl ex EMU Y 17/09/2021 6.947 6.991 -0.62% 36.349%
Anm Az Int A 17/09/2021 6.823 6.853 -0.43% 25.77%
Anm Az Int AD 17/09/2021 6.552 6.581 -0.44% 21.898%
Anm Az Int F 17/09/2021 5.883 5.91 -0.45% 7.965%
Anm Az Int Y 17/09/2021 6.904 6.934 -0.43% 26.842%
Anm Az Paesi Sv LTE 17/09/2021 6.665 6.705 -0.59% 30.507%
Anm Bil Megat A 17/09/2021 5.74 5.756 -0.27% 14.206%
Anm Bil Megat AD 17/09/2021 5.687 5.702 -0.26% 13.152%
Anm Bil Megat F 17/09/2021 5.785 5.801 -0.27% 15.033%
Anm Bil Megat Y 17/09/2021 5.787 5.802 -0.25% 15.05%
ANM BLU REDD A 17/09/2021 5.687 5.692 -0.08% 3.834%
ANM BLU RED AD 17/09/2021 4.742 4.746 -0.08% 0.296%
ANM BLU REDD F 17/09/2021 5.75 5.755 -0.08% 3.065%
Anm Piu' 15 A EUR 17/09/2021 6.359 6.358 0.016% 4.744%
Anm Piu' 15 AD 17/09/2021 5.848 5.848 0.0% 1.687%
Anm Piu' 15 F EUR 17/09/2021 6.884 6.884 0.0% 5.599%
Anm Piu' 15 N EUR 17/09/2021 6.31 6.31 0.0% 4.626%
Anm Piu' 30 A EUR 17/09/2021 6.75 6.748 0.03% 8.208%
Anm Piu' 30 AD 17/09/2021 6.059 6.057 0.033% 4.107%
Anm Piu' 30 F EUR 17/09/2021 7.338 7.335 0.041% 9.196%
Anm Piu' 30 N EUR 17/09/2021 6.662 6.659 0.045% 7.992%
Anm Piu' 70 A EUR 17/09/2021 9.434 9.427 0.074% 19.888%
Anm Piu' 70 AD 17/09/2021 8.45 8.443 0.083% 15.611%
Anm Piu' 70 F EUR 17/09/2021 10.423 10.414 0.086% 21.043%
Anm Piu' 70 N EUR 17/09/2021 9.305 9.298 0.075% 19.648%
Anm Ca Pi Obb A 17/09/2021 6.1 6.103 -0.04% 0.049%
ANM CAP + OBB AD 17/09/2021 5.893 5.895 -0.03% -0.456%
Anm Ca Pi Obb F 17/09/2021 6.478 6.48 -0.03% 0.668%
Anm Ca Pi Obb N 17/09/2021 6.016 6.019 -0.05% -0.149%
AN CED ALT POT21 17/09/2021 10.175 10.183 -0.07% 3.279%
AN CED POT21 II 17/09/2021 9.56 9.569 -0.09% 0.473%
AN CED POT21 III 17/09/2021 9.731 9.733 -0.02% 3.148%
AN CED POT22 I 17/09/2021 9.234 9.238 -0.04% -1.808%
Anm Commodities 17/09/2021 5.527 5.587 -1.07% 15.146%
Anm Com. Az.Int. A 17/09/2021 5.32 5.359 -0.72% 0.0%
Anm Com. Az.Int. AD 17/09/2021 5.319 5.358 -0.72% 0.0%
Anm Com. Az.Int. F 17/09/2021 5.34 5.376 -0.67% 0.0%
Anm Com. Az.Int. Y 17/09/2021 5.335 5.374 -0.72% 0.0%
Anm Com. Bil. Pr. A 17/09/2021 5.105 5.119 -0.27% 0.0%
Anm Com. Bil. Pr.AD 17/09/2021 5.105 5.119 -0.27% 0.0%
Anm Com. Bil. Pr. F 17/09/2021 5.118 5.132 -0.27% 0.0%
Anm Com. Bil. Pr. Y 17/09/2021 5.112 5.127 -0.29% 0.0%
Anm Com. Ob Corp. A 17/09/2021 4.995 4.996 -0.02% 0.0%
Anm Com. Ob Corp.AD 17/09/2021 4.995 4.996 -0.02% 0.0%
Anm Com. Ob Corp. F 17/09/2021 5.005 5.006 -0.02% 0.0%
Anm Com. Ob Corp. Y 17/09/2021 5.006 5.007 -0.02% 0.0%
ANM CRES ITA A 17/09/2021 6.223 6.236 -0.2% 13.145%
ANM CRE ITA AD 17/09/2021 5.8 5.812 -0.2% 11.154%
ANM CRE ITA AP 17/09/2021 6.266 6.279 -0.2% 13.146%
Anm Cre Italia F 17/09/2021 6.459 6.473 -0.21% 13.775%
Anm Cre It New A 17/09/2021 5.66 5.668 -0.14% 15.936%
Anm Cre It New AD 17/09/2021 5.54 5.548 -0.14% 14.062%
Anm Cre It New AP 17/09/2021 5.665 5.673 -0.14% 15.991%
Anm Cre It New F 17/09/2021 5.713 5.721 -0.14% 16.497%
ANM ESAG AZ GL A 17/09/2021 6.421 6.459 -0.58% 24.414%
ANM ESAG AZ GL F 17/09/2021 6.737 6.777 -0.59% 27.885%
ANM ESAG AZ GL Y 17/09/2021 7.84 7.886 -0.58% 27.833%
ANM ESAG AZ GL Z 17/09/2021 6.549 6.588 -0.59% 25.87%
ANM ESAG AZ ZD 17/09/2021 6.441 6.48 -0.6% 23.723%
ANM ESAG BIL A 17/09/2021 5.538 5.553 -0.27% 9.663%
ANM ESAG BIL AD 17/09/2021 5.458 5.472 -0.25% 8.639%
ANM ESAG BIL F 17/09/2021 5.623 5.637 -0.24% 10.537%
Anm Esag Bil Y 17/09/2021 5.599 5.613 -0.24% 0.0%
ANM ESAG BIL Z 17/09/2021 5.506 5.52 -0.25% 9.181%
ANM ESAG BIL ZD 17/09/2021 5.454 5.468 -0.25% 8.15%
ANM ESAG OB CORP 17/09/2021 5.121 5.123 -0.03% 1.992%
ANM ESAG OB CO Y 17/09/2021 5.434 5.435 -0.01% 2.181%
Anm Esag Prud. A 17/09/2021 5.05 5.057 -0.13% 0.0%
Anm Esag Prud. AD 17/09/2021 5.05 5.057 -0.13% 0.0%
Anm Esag Prud. F 17/09/2021 5.061 5.068 -0.13% 0.0%
Anm Esag Prud. Y 17/09/2021 5.059 5.067 -0.15% 0.0%
Anm Esag Prud. Z 17/09/2021 5.045 5.052 -0.13% 0.0%
Anm Esag Prud. ZD 17/09/2021 5.045 5.052 -0.13% 0.0%
Anm Emergenti A 17/09/2021 14.471 14.423 0.333% 18.624%
Anm Emergenti AD 17/09/2021 13.223 13.18 0.326% 16.512%
Anm Emergenti B 17/09/2021 13.993 13.947 0.33% 18.314%
Anm Emergenti BD 17/09/2021 12.8 12.757 0.337% 16.258%
Anm Emergenti F 17/09/2021 15.822 15.769 0.336% 19.927%
Anm Emergenti Y 17/09/2021 6.867 6.844 0.336% 19.801%
Anm Europa A 17/09/2021 7.355 7.415 -0.8% 21.21%
Anm Europa AD 17/09/2021 6.508 6.561 -0.8% 18.306%
Anima Europa AI A 17/09/2021 5.033 5.036 -0.06% 0.0%
Anima Europa AI AD 17/09/2021 5.033 5.036 -0.06% 0.0%
Anima Europa AI F 17/09/2021 5.038 5.041 -0.06% 0.0%
Anm Europa B 17/09/2021 7.188 7.247 -0.81% 21.666%
Anm Europa BD 17/09/2021 6.388 6.441 -0.82% 18.758%
Anm Europa F 17/09/2021 7.972 8.038 -0.82% 22.27%
Anm Europa Y 17/09/2021 8.031 8.097 -0.81% 23.194%
ANM EVO 2021 II 17/09/2021 5.126 5.116 0.195% 6.15%
ANM EVO 2021 III 17/09/2021 5.063 5.056 0.138% 5.457%
Anm Evo Bil 2022 17/09/2021 5.837 5.84 -0.05% 13.318%
Anm Fondo Imprese 17/09/2021 5.006 5.005 0.02% 0.0%
ANM TRADING A 17/09/2021 17.227 17.245 -0.1% 8.928%
ANM TRADING AD 17/09/2021 14.716 14.732 -0.1% 3.707%
ANM TRADING F 17/09/2021 19.156 19.176 -0.1% 10.01%
ANMA FORZ DIN A 17/09/2021 7.989 7.981 0.1% 20.789%
ANMA FORZ DIN B 17/09/2021 7.983 7.975 0.1% 20.79%
ANMA FORZ DINAMI 17/09/2021 8.775 8.767 0.091% 20.189%
ANMA FORZ EQU A 17/09/2021 7.881 7.879 0.025% 13.739%
ANMA FORZ EQU B 17/09/2021 7.881 7.878 0.038% 13.756%
ANMA FORZ EQUILI 17/09/2021 8.489 8.486 0.035% 13.187%
ANMA FORZ MOD A 17/09/2021 7.077 7.08 -0.04% 6.71%
ANMA FORZ MOD B 17/09/2021 7.077 7.08 -0.04% 6.71%
ANMA FORZ MODERA 17/09/2021 7.527 7.53 -0.04% 6.194%
ANMA FORZ PRU A 17/09/2021 6.071 6.07 0.016% 3.707%
ANMA FORZ PRU B 17/09/2021 6.073 6.073 0.0% 3.706%
ANMA FORZ PRUDEN 17/09/2021 6.306 6.306 0.0% 3.191%
Anm Legg Mul-Cre 17/09/2021 5.285 5.292 -0.13% 2.881%
ANM MACRO DIV A 17/09/2021 5.505 5.536 -0.56% 5.662%
ANM MACRO DIV AD 17/09/2021 4.784 4.812 -0.58% 1.142%
ANM MACRO DIV F 17/09/2021 5.736 5.769 -0.57% 6.479%
Anm Gl.Macro Fl. A 17/09/2021 5.222 5.259 -0.7% 0.0%
Anm Gl.Macro Fl. AD 17/09/2021 5.118 5.155 -0.71% 0.0%
Anm Gl.Macro Fl. F 17/09/2021 5.249 5.287 -0.71% 0.0%
Anm Gl Ma Risk Co A 17/09/2021 5.149 5.162 -0.25% 0.0%
Anm Gl Ma Risk Co F 17/09/2021 5.163 5.176 -0.25% 0.0%
Anm Gl Ma Risk C FD 17/09/2021 5.159 5.172 -0.25% 0.0%
Anm Iniz Europa A 17/09/2021 18.47 18.57 -0.53% 32.108%
ANM INIZ EUR AD 17/09/2021 16.502 16.591 -0.53% 29.702%
ANM INIZ EUR B 17/09/2021 18.214 18.313 -0.54% 32.62%
ANM INIZ EUR BD 17/09/2021 16.389 16.478 -0.54% 30.102%
ANM INIZ EUR F 17/09/2021 20.179 20.288 -0.53% 33.609%
ANM INIZ EUR Y 17/09/2021 7.886 7.928 -0.53% 34.298%
ANM INIZ ITA A 17/09/2021 10.404 10.456 -0.49% 38.388%
ANM INIZ ITA AD 17/09/2021 8.941 8.986 -0.5% 34.877%
ANM INIZ ITA AP 17/09/2021 10.215 10.265 -0.48% 38.415%
ANM INIZ ITA F 17/09/2021 10.804 10.855 -0.47% 39.858%
ANM INIZ ITA Y 17/09/2021 10.586 10.639 -0.49% 39.823%
Anm Robot&IA 2024 17/09/2021 5.273 5.274 -0.01% 5.019%
Anm Inv.AgriTech 26 17/09/2021 5.181 5.176 0.097% 0.0%
Anm Inv Ci Eco 2025 17/09/2021 5.57 5.57 0.0% 9.949%
Anm Inv Clean En 17/09/2021 5.084 5.087 -0.05% 0.0%
Anm Inv ENG 2025 17/09/2021 5.329 5.334 -0.09% 9.223%
Anm Fut Mob 25 17/09/2021 5.406 5.405 0.019% 6.585%
Anm Inv Gender Eq26 17/09/2021 5.003 5 0.06% 0.0%
Anm Gl Recov 25 17/09/2021 5.278 5.284 -0.11% 0.0%
Anm Inv HC Inn26 17/09/2021 5.007 5.004 0.06% 0.0%
Anm Inv New Norm-25 17/09/2021 5.208 5.206 0.038% 4.662%
Anm Italia A 17/09/2021 27.848 28.076 -0.81% 30.546%
Anm Italia AD 17/09/2021 24.544 24.747 -0.82% 26.666%
Anm Italia B 17/09/2021 26.957 27.186 -0.84% 30.878%
Anm Italia BD 17/09/2021 23.741 23.942 -0.84% 26.998%
Anm Italia F 17/09/2021 30.221 30.467 -0.8% 31.774%
Anm Italia Y 17/09/2021 7.726 7.791 -0.83% 32.521%
Anm Liq Euro AM 17/09/2021 48.967 48.968 0.0% -0.991%
Anm Liq Euro FM 17/09/2021 49.324 49.325 0.0% -0.695%
Anima Liq Euro IM 17/09/2021 49.205 49.205 0.0% -0.792%
ANM MAGELLANO A 17/09/2021 5.699 5.714 -0.26% 12.74%
ANM MAGELLANO AD 17/09/2021 5.465 5.48 -0.27% 11.349%
ANM MAGELLANO F 17/09/2021 5.901 5.916 -0.25% 13.721%
Anima Megatrend A 17/09/2021 6.921 6.951 -0.43% 30.807%
Anima Megatrend AD 17/09/2021 6.66 6.688 -0.41% 28.547%
Anima Megatrend B 17/09/2021 6.924 6.953 -0.41% 30.765%
Anima Megatrend BD 17/09/2021 6.671 6.699 -0.41% 28.486%
Anima Megatrend F 17/09/2021 7.084 7.114 -0.42% 32.214%
Anima Megatrend Y 17/09/2021 7.088 7.117 -0.4% 32.412%
Anm Met Attivo 2024 17/09/2021 5.039 5.046 -0.13% 7.213%
Anm Met At 2024 II 17/09/2021 5.109 5.116 -0.13% 6.793%
Anm Metodo&Sel 2024 17/09/2021 5.321 5.326 -0.09% 12.186%
Anima Monetario AM 30/08/2021 48.723 48.733 -0.02% -1.166%
Anima Monetario FM 30/08/2021 49.073 49.082 -0.01% -0.871%
Anima Monetario IM 30/08/2021 48.956 48.966 -0.02% -0.969%
Anm Obbl Corporat A 17/09/2021 10.168 10.173 -0.04% 1.996%
ANM Obbl Corp AD 17/09/2021 9.098 9.103 -0.05% 1.258%
GestiL Obbl.Corp.A 17/09/2021 11.934 11.938 -0.03% 6.935%
ANM Obbl Corp Bl AD 17/09/2021 11.831 11.835 -0.03% 6.117%
ANM Obbl Corp Bl F 17/09/2021 11.994 11.998 -0.03% 7.31%
ANM Obbl Corp Bl Y 17/09/2021 12.055 12.059 -0.03% 7.701%
ANM OBB CORP F 17/09/2021 10.632 10.637 -0.04% 2.517%
Anm Obbl Corporat Y 17/09/2021 10.641 10.645 -0.03% 2.673%
Anm Obbl Emergent A 17/09/2021 8.208 8.218 -0.12% 1.672%
ANM OBB EMER AD 17/09/2021 6.487 6.496 -0.13% -0.901%
ANM OBB EMER B 17/09/2021 5.826 5.833 -0.12% 1.163%
ANM OBB EMER F 17/09/2021 8.604 8.614 -0.11% 2.355%
Anm Obbl Emergent Y 17/09/2021 5.916 5.924 -0.13% 2.264%
ANIMA FIXOBBEURB 17/09/2021 8.726 8.727 -0.01% -0.411%
Anm Ob Euro Core A 17/09/2021 4.857 4.858 -0.02% -0.878%
Anm Ob Euro Core AD 17/09/2021 4.808 4.809 -0.02% -1.395%
Anm Ob Euro Core F 17/09/2021 4.891 4.891 0.0% -0.63%
Anm Ob Euro Core Y 17/09/2021 4.894 4.895 -0.02% -0.569%
Anima Ob Eur MLT AD 17/09/2021 5.209 5.215 -0.11% -0.951%
ANM FIX EURO MLT 17/09/2021 8.083 8.092 -0.11% 0.074%
Anima Ob Euro MLT Y 17/09/2021 5.276 5.282 -0.11% 0.076%
Anm Obb Fle A 17/09/2021 5.043 5.043 0.0% 2.188%
Anm Obb Fle AD 17/09/2021 4.991 4.991 0.0% 1.67%
Anm Obb Fle F 17/09/2021 5.134 5.135 -0.01% 2.701%
Anm Obb Fle FD 17/09/2021 5.05 5.051 -0.02% 1.61%
Anm Obb Fle H 17/09/2021 5.074 5.074 0.0% 2.942%
Anm Obb Gov Flex A 17/09/2021 4.976 4.973 0.06% 0.0%
Anm Obb Gov Flex AD 17/09/2021 4.976 4.973 0.06% 0.0%
Anm Obb Gov Flex F 17/09/2021 4.986 4.983 0.06% 0.0%
Anm Obb Gov Flex FD 17/09/2021 4.986 4.983 0.06% 0.0%
Anm Obb Gov Flex Y 17/09/2021 4.986 4.983 0.06% 0.0%
ANM OBB HY A 17/09/2021 5.984 5.986 -0.03% 8.622%
Anm Fix HY A 17/09/2021 13.335 13.339 -0.03% 9.044%
ANM OBB HY AD 17/09/2021 5.818 5.82 -0.03% 5.936%
ANM HIGH Y BT A 17/09/2021 5.113 5.116 -0.05% 7.801%
ANM HIGH Y BT AD 17/09/2021 4.749 4.752 -0.06% 5.58%
ANM HIGH Y BT F 17/09/2021 5.263 5.266 -0.05% 8.538%
ANM HIGH Y BT Y 17/09/2021 5.27 5.274 -0.07% 8.682%
ANM OBB HY F 17/09/2021 6.021 6.022 -0.01% 9.195%
Anm Fix HY Y 17/09/2021 15.202 15.206 -0.02% 10.143%
Anima Ob. Tattico A 17/09/2021 5.039 5.04 -0.02% 1.922%
Anima Ob.Tattico AD 17/09/2021 4.909 4.91 -0.02% 0.842%
Anima Ob. Tattico F 17/09/2021 5.128 5.129 -0.01% 2.683%
Anima Ob.Tattico FD 17/09/2021 4.97 4.971 -0.02% 1.615%
Anima Ob. Tattico Y 17/09/2021 5.126 5.126 0.0% 2.643%
ANM OBI CED 2022 17/09/2021 9.736 9.738 -0.02% 1.48%
GES EM MKTS A 17/09/2021 17.674 17.667 0.04% 8.85%
ANM EM MKTS AD 17/09/2021 5.338 5.336 0.037% 3.25%
GES EM MKTS F 17/09/2021 18.274 18.267 0.038% 10.244%
GestiL Eu A 17/09/2021 9.436 9.443 -0.07% 12.682%
Anm Ob. Europa AD 17/09/2021 8.792 8.798 -0.06% 6.441%
GES EUROPA F 17/09/2021 9.729 9.736 -0.07% 13.776%
Anima Obb. Gl. 2024 17/09/2021 5.384 5.385 -0.01% 5.321%
Anm Obb Gl 2024 II 17/09/2021 5.315 5.315 0.0% 5.331%
Anm Obb Gl 2025 17/09/2021 5.204 5.205 -0.01% 6.683%
GESTIL INT.A 17/09/2021 23.508 23.542 -0.14% 9.416%
Anm Ob. Intern. AD 17/09/2021 5.239 5.247 -0.15% 3.928%
GES INT F 17/09/2021 24.327 24.361 -0.14% 11.062%
GestiL It A 17/09/2021 14.606 14.594 0.082% 7.985%
Anm Ob. Italia AD 17/09/2021 13.649 13.638 0.081% 1.995%
GES ITA F 17/09/2021 15.081 15.068 0.086% 9.259%
Anm Pacifico A 17/09/2021 9.122 9.084 0.418% 19.242%
Anm Pacifico AD 17/09/2021 8.33 8.294 0.434% 17.11%
Anm Pacifico B 17/09/2021 8.869 8.832 0.419% 18.951%
Anm Pacifico BD 17/09/2021 8.1 8.066 0.422% 16.816%
Anm Pacifico F 17/09/2021 9.94 9.898 0.424% 20.412%
Anm Pacifico Y 17/09/2021 6.81 6.781 0.428% 20.446%
Anm P.Gl SmC&ClCh26 17/09/2021 5.144 5.147 -0.05% 0.0%
Anm Pat Gl&Cl En 24 17/09/2021 5.401 5.405 -0.07% 7.354%
Anm Pat Gl&Dig.E 17/09/2021 5.028 5.027 0.02% 0.0%
Anm PG & EnTr26 Dis 17/09/2021 5.048 5.052 -0.07% 0.0%
Anm Pat Gl&HC 25 17/09/2021 5.318 5.313 0.094% 6.723%
Anima P.Gl&ITech 24 17/09/2021 5.439 5.439 0.0% 6.168%
Anm Pat G&Long 2025 17/09/2021 5.394 5.4 -0.11% 9.102%
Anm Pat Gl&Mob 25 17/09/2021 5.489 5.491 -0.03% 5.375%
Anm Pat Gl&Nuovi 25 17/09/2021 5.239 5.241 -0.03% 0.0%
Anm Pat Gl Robot 24 17/09/2021 5.459 5.458 0.018% 6.621%
Anm Patr Gl 2024 17/09/2021 5.444 5.449 -0.09% 6.787%
Anm P.Gl Lux&Moda24 17/09/2021 5.231 5.246 -0.28% 4.182%
Anm Pianeta A 17/09/2021 11.735 11.737 -0.01% -2.735%
Anm Pianeta AD 17/09/2021 11.499 11.5 0.0% -3.264%
Anm Pianeta F 17/09/2021 12.325 12.327 -0.01% -2.105%
Anm Pianeta Y 17/09/2021 12.253 12.254 0.0% -2.148%
Anm PicPac BilMeg25 17/09/2021 5.132 5.128 0.078% 0.0%
Anm PicPac BMeg2 17/09/2021 4.993 4.993 0.0% 0.0%
Anm PicPac ESG B 23 17/09/2021 5.499 5.491 0.146% 10.112%
Anm PicPac ES.Bil25 17/09/2021 5.034 5.031 0.06% 0.0%
Anm PicPac Mag 2022 17/09/2021 5.618 5.617 0.018% 13.909%
Anm PicPac Mag23 17/09/2021 5.685 5.684 0.018% 12.887%
Anm PicPac Meg 2023 17/09/2021 5.329 5.321 0.15% 7.159%
Anm PicPac Meg23 II 17/09/2021 5.249 5.243 0.114% 0.0%
Anm PicPac Va Gl 22 17/09/2021 6.128 6.104 0.393% 30.773%
Anm PicPac Val Gl23 17/09/2021 6.175 6.153 0.358% 25.559%
Anm PicPac Visc P25 17/09/2021 5.358 5.36 -0.03% 7.053%
Anm Portf America 17/09/2021 5.649 5.646 0.053% 10.786%
Anm Ptf Globale 17/09/2021 5.337 5.342 -0.09% 9.119%
Anm PrPasso ESG 17/09/2021 4.99 4.988 0.04% 0.0%
Anm PrPsso ESG 2 17/09/2021 4.991 4.991 0.0% 0.0%
Anm Primopasso 22 D 17/09/2021 5.075 5.075 0.0% 0.955%
Anm Primopasso22 II 17/09/2021 5.06 5.059 0.02% 1.382%
Anm Primop Pac 2023 17/09/2021 5.315 5.314 0.019% 4.647%
Anm Pri Pac 2023 II 17/09/2021 5.248 5.248 0.0% 4.313%
GESTIELLE PRO IT 17/09/2021 5.398 5.408 -0.18% 14.51%
Anm Pro It AD 17/09/2021 5.126 5.136 -0.19% 10.737%
GESTI PRO ITA P 17/09/2021 5.549 5.56 -0.19% 14.483%
Anm Pro It F 17/09/2021 5.314 5.324 -0.18% 13.985%
AN PRO DIN 22 17/09/2021 5.006 5.004 0.04% 4.466%
AN PRO DIN 22 II 17/09/2021 5.07 5.068 0.039% 3.957%
AN PRO DI 22 III 17/09/2021 5.103 5.102 0.02% 4.292%
AN PR DIN 22 MUL 17/09/2021 5.022 5.022 0.0% 4.8%
Anm Pr Europa21 Ced 17/09/2021 4.978 4.976 0.04% 1.862%
ANM PR FLE 2021 17/09/2021 5.033 5.033 0.0% 1.207%
Anm Pr Glo 2022 Ced 17/09/2021 5.018 5.017 0.02% 3.592%
Anm Prog Cedo 2023 17/09/2021 5.294 5.286 0.151% 6.305%
Anm Prog Cedo-23 II 17/09/2021 5.28 5.271 0.171% 6.067%
Anm Quant Flex A 17/09/2021 5.048 5.057 -0.17% 0.0%
Anm Quant Flex F 17/09/2021 5.057 5.066 -0.17% 0.0%
Anm Quas Obb Flex D 17/09/2021 5.032 5.038 -0.11% 0.0%
ANM RED 2021 II 17/09/2021 10.08 10.083 -0.03% 2.128%
ANM RED 21 III 17/09/2021 10.028 10.03 -0.02% 0.11%
ANM RED 21 IV S 17/09/2021 9.883 9.878 0.051% 2.023%
ANM RED 2021 S 17/09/2021 10.058 10.063 -0.05% 1.32%
ANM RED 2022 17/09/2021 10.074 10.072 0.02% 2.026%
Anm Red Bil 23 17/09/2021 10.243 10.239 0.039% 8.3%
Anm Red Consum 23 17/09/2021 5.056 5.062 -0.11% 2.265%
Anm Red Energy 23 17/09/2021 4.61 4.603 0.152% 1.788%
Anm Red He Care 23 17/09/2021 5.01 5.01 0.0% 2.224%
ANM RED PIU 2022 17/09/2021 9.857 9.854 0.03% 2.177%
Anm Re P 22 II Dis 17/09/2021 9.661 9.661 0.0% 2.071%
Anm Re P 22 III Dis 17/09/2021 9.582 9.583 -0.01% 1.354%
Anm Re P 22 IV 17/09/2021 9.709 9.709 0.0% 1.135%
Anima Red Piu 2023 17/09/2021 9.696 9.699 -0.03% 1.486%
Anm Re As Moo A 17/09/2021 5.148 5.143 0.097% -2.073%
AN REN ASS OB AD 17/09/2021 5.044 5.04 0.079% -3.093%
Anm Re As Moo Y 17/09/2021 5.536 5.531 0.09% -1.319%
AN REN ASS OB H 17/09/2021 5.155 5.15 0.097% -1.377%
ANM RISER $ A 17/09/2021 5.383 5.372 0.205% 0.037%
ANM RISER $ F 17/09/2021 5.568 5.556 0.216% 0.451%
ANM RISER $ I 17/09/2021 5.521 5.509 0.218% 0.345%
Anm Riserva Em A 17/09/2021 5.038 5.052 -0.27% 3.238%
Anm Riserva Em F 17/09/2021 5.15 5.165 -0.29% 3.559%
AN RIS EMER H 17/09/2021 5.176 5.191 -0.28% 3.499%
Anm Riserva Gl A 17/09/2021 4.628 4.629 -0.02% -0.409%
Anm Riserva Gl F 17/09/2021 4.754 4.756 -0.04% -0.126%
ANM Risparmio A 17/09/2021 7.708 7.71 -0.02% 1.474%
Anm Risparmio AD 17/09/2021 6.971 6.973 -0.02% 0.635%
Anm Risparmio F 17/09/2021 7.889 7.891 -0.02% 1.833%
Anm Risparmio H 17/09/2021 7.774 7.777 -0.03% 2.168%
AN RUS MUL-ASS A 17/09/2021 5.179 5.181 -0.03% 5.802%
Anm Rus Multi-As AD 17/09/2021 4.365 4.368 -0.06% 1.135%
AN RUS MUL-ASS F 17/09/2021 5.224 5.224 0.0% 0.0%
Anm STEP Equal24 17/09/2021 4.999 5 -0.02% 0.0%
Anm Selection A 17/09/2021 5.883 5.872 0.187% 8.263%
Anm Selection AD 17/09/2021 4.888 4.879 0.184% 3.122%
Anm Selection F 17/09/2021 6.057 6.046 0.182% 9.135%
GEST BEST SEL EQ 17/09/2021 5.474 5.465 0.165% 7.123%
Anm Sel M-B AD 17/09/2021 5.21 5.201 0.173% 1.559%
Anm Sel M-B F 17/09/2021 5.582 5.572 0.179% 7.449%
Anm Sel.Prudente A 17/09/2021 5.017 5.015 0.04% 0.0%
Anm Sel.Prudente AD 17/09/2021 5.017 5.015 0.04% 0.0%
Anm Sel.Prudente F 17/09/2021 5.042 5.04 0.04% 0.0%
Anm Sel Europ AD 17/09/2021 21.931 22.132 -0.9% 23.918%
Anm Sel Europa A 17/09/2021 22.845 23.056 -0.91% 27.611%
Anm Sel Europ BD 17/09/2021 22.076 22.28 -0.91% 24.365%
Anm Sel Europa F 17/09/2021 28.235 28.492 -0.9% 31.791%
Anm Sel Europa Y 17/09/2021 27.791 28.047 -0.91% 29.345%
Anm Sel Gl AD 17/09/2021 65.48 65.832 -0.53% 24.499%
Anm Sel Gl A 17/09/2021 66.913 67.273 -0.53% 26.241%
Anm Sel Gl BD 17/09/2021 65.165 65.516 -0.53% 24.022%
Anm Sel Gl F 17/09/2021 81.595 82.031 -0.53% 28.129%
Anm Sel Gl Y 17/09/2021 81.395 81.83 -0.53% 27.947%
Anm Sforzesco A 17/09/2021 13.586 13.606 -0.14% 3.655%
Anm Sforzesco AD 17/09/2021 12.534 12.553 -0.15% 2.628%
Anm Sforzesco F 17/09/2021 14.348 14.369 -0.14% 4.342%
Anm Sfo Plus A 17/09/2021 5.426 5.436 -0.18% 4.346%
Anm Sfo Plus AD 17/09/2021 5.079 5.089 -0.19% 3.274%
Anm Sfo Plus F 17/09/2021 5.634 5.644 -0.17% 4.975%
Anm Sol Cedola 2023 17/09/2021 10.044 10.044 0.0% 7.791%
AN SVIL EUR 22 17/09/2021 5.035 5.037 -0.04% 2.026%
ANM SVIL GLO 22 17/09/2021 4.728 4.73 -0.04% 2.872%
ANM SVIL GLO 23 17/09/2021 4.982 4.983 -0.02% 3.878%
AN SV MUL-AS 23 17/09/2021 4.846 4.843 0.062% 3.613%
AN SV MUL 23 II 17/09/2021 4.903 4.902 0.02% 3.221%
Anima Syst Gl.All A 17/09/2021 5.405 5.432 -0.49% 4.485%
Anima Syst Gl.All F 17/09/2021 5.479 5.506 -0.49% 5.365%
AN TARG CED 22 17/09/2021 9.432 9.434 -0.02% 4.014%
Anima T.Viscont. 24 17/09/2021 5.188 5.204 -0.3% 3.367%
Anm Traguardo 2023 17/09/2021 5.165 5.165 0.0% 2.684%
ANM Tra23 Flex 17/09/2021 5.158 5.159 -0.01% 2.443%
ANM Trag 2024 Flex 17/09/2021 5.158 5.159 -0.01% 1.615%
Anm Tra Cre It 17/09/2021 4.885 4.887 -0.04% 1.034%
Anm Tricolore A 17/09/2021 7.106 7.114 -0.11% 2.2%
Anm Tricolore AD 17/09/2021 6.521 6.529 -0.12% 0.991%
Anm Tricolore F 17/09/2021 7.633 7.642 -0.11% 2.511%
Anima Valore 2026 17/09/2021 5.741 5.75 -0.15% 12.217%
Anm Valore Cp ES 17/09/2021 5.036 5.038 -0.04% 0.0%
Anm Valore Glob A 17/09/2021 50.453 50.653 -0.39% 32.823%
Anm Valore Glob AD 17/09/2021 45.134 45.313 -0.39% 29.573%
ANM VAL GLO B 17/09/2021 49.653 49.851 -0.39% 32.574%
ANM VAL GL BD 17/09/2021 44.531 44.708 -0.39% 29.289%
ANM VALO GLOB F 17/09/2021 54.511 54.726 -0.39% 34.555%
Anm Val Glo Y 17/09/2021 54.366 54.581 -0.39% 34.24%
Anm Val Mul-Cre 27 17/09/2021 5.541 5.542 -0.01% 4.903%
Anm Valore Obblig. 17/09/2021 4.985 4.985 0.0% 0.0%
ANM VESPUCCI A 17/09/2021 5.36 5.366 -0.11% 4.892%
ANM VESPUCCI AD 17/09/2021 5.158 5.164 -0.11% 3.762%
ANM VESPUCCI F 17/09/2021 5.51 5.516 -0.1% 5.515%
ANM VESPUCCI H 17/09/2021 5.342 5.348 -0.11% 5.719%
Anm Visconteo A 17/09/2021 50.594 50.76 -0.32% 7.398%
Anm Visconteo AD 17/09/2021 45.949 46.1 -0.32% 6.263%
Anm Visconteo F 17/09/2021 53.304 53.478 -0.32% 8.008%
Anm Vis Plus A 17/09/2021 5.974 5.998 -0.4% 9.897%
Anm Vis Plus AD 17/09/2021 5.506 5.528 -0.39% 8.685%
Anm Vis Plus F 17/09/2021 6.24 6.265 -0.39% 10.717%
Gest Ced Corporate 17/09/2021 5.114 5.116 -0.03% 2.96%
Gest Ced Corp Plu 17/09/2021 5.008 5.008 0.0% 0.16%
Gest Ced Corp Prof 17/09/2021 5.178 5.178 0.0% 1.889%
Ges Ced EM Bond Opp 17/09/2021 5.094 5.097 -0.05% 1.656%
Ges Ced Fis III 17/09/2021 5.007 5.007 0.0% 2.288%
GES CED M T III 17/09/2021 5.11 5.116 -0.11% 3.946%
Ges Ced M.Target IV 17/09/2021 5.171 5.172 -0.01% 6.663%
Ges Ced M.Target V 17/09/2021 5.159 5.165 -0.11% 5.093%
Ges CedMultiAs IIID 17/09/2021 4.801 4.795 0.125% 6.665%
Ges Ced MM Sma Beta 17/09/2021 4.905 4.907 -0.04% 4.897%
Gest Ced Multifact 17/09/2021 5.031 5.042 -0.21% 8.077%
Ges Ced MM Quality 17/09/2021 4.984 4.982 0.04% 6.815%
Gest Ced Target HD 17/09/2021 4.77 4.77 0.0% 4.422%
Gest Profilo Cedola 17/09/2021 4.951 4.952 -0.02% 4.166%
Gest Profilo Ced II 17/09/2021 4.962 4.969 -0.14% 6.917%
Gest Profil Ced III 17/09/2021 4.911 4.917 -0.12% 4.712%
Anm Pat Cr Sost A 17/09/2021 5.13 5.138 -0.15% 0.0%
Anm Pat Cr Sost AD 17/09/2021 5.13 5.138 -0.15% 0.0%
Anm Pat Difesa 17/09/2021 5.026 5.026 0.0% 0.0%
Anm Pat Red&Cres A 17/09/2021 5.095 5.096 -0.02% 0.0%
Anm Pat Red&Cres AD 17/09/2021 5.095 5.096 -0.02% 0.0%
Anm Pat Reddito A 17/09/2021 5.057 5.058 -0.02% 0.0%
Anm Pat Reddito AD 17/09/2021 5.058 5.058 0.0% 0.0%
Anm Tri Corp 23 17/09/2021 5.113 5.113 0.0% 0.0%
Fonte: borsa italiana