Fondi Italiani

Eurizon Capital Sgr Spa
Fondo Data Valore Prec. Perc. Perc./Anno
E. App Contr ESG 27/01/2022 5.167 5.169 -0.03% 0.194%
EUR AZ INT ETIC 27/01/2022 17.173 17.225 -0.3% 15.744%
EUR AZ AMERICA 27/01/2022 33.493 33.319 0.522% 22.636%
EUR AZ AR EURO 27/01/2022 44.994 44.756 0.532% 19.962%
Euz Az.EnMatPrime 27/01/2022 14.03 13.826 1.475% 41.431%
EUR AZ EUROPA 27/01/2022 14.556 14.445 0.768% 20.268%
EUR AZ INTER 27/01/2022 21.387 21.31 0.361% 18.724%
E. Azioni Italia I 27/01/2022 23.553 23.337 0.926% 30.336%
EUR AZ ITALIA R 27/01/2022 22.569 22.363 0.921% 29.246%
EUR AZ ITALIA X 27/01/2022 23.586 23.37 0.924% 31.041%
E. Az PMI Italia I 27/01/2022 11.356 11.276 0.709% 27.797%
EUR AZ PMI ITA 27/01/2022 10.745 10.669 0.712% 26.382%
E. Az PMI Italia X 27/01/2022 11.42 11.34 0.705% 28.444%
Euz F.Az.Paesi Emer 27/01/2022 12.416 12.389 0.218% -2.818%
Euz Bil.Euro Multi. 27/01/2022 59.476 59.243 0.393% 7.029%
EUR TES USD 27/01/2022 15.001 14.824 1.194% 7.82%
EUR TES USD $ 27/01/2022 16.724 16.725 0.0% -0.583%
E. Ced At Top Ap 22 27/01/2022 5.445 5.445 0.0% 2.775%
Eur Ce At Top Apr23 27/01/2022 5.431 5.431 0.0% 3.172%
Eu Ce At Top Di 21 27/01/2022 5.51 5.51 0.0% 1.25%
E CED AT PIU GIU 22 27/01/2022 5.386 5.385 0.019% 2.532%
E. Ced At Top Gi 23 27/01/2022 5.839 5.835 0.069% 4.175%
Eu Ce At To Giu23 D 27/01/2022 5.215 5.211 0.077% 1.578%
Eur CedAt Top Mag22 27/01/2022 5.314 5.314 0.0% 2.587%
E.Ce At Top Mag-23 27/01/2022 5.5 5.496 0.073% 4.048%
E CED AT PIU NOV 22 27/01/2022 5.387 5.387 0.0% 2.727%
Eu Ced At Top Ot21 27/01/2022 5.677 5.677 0.0% 1.793%
Eur Ced At Top Ot22 27/01/2022 5.494 5.493 0.018% 2.711%
Eu Ce At To Ott23 A 27/01/2022 5.694 5.691 0.053% 4.4%
Eu Ce At To Ott23 D 27/01/2022 5.004 5.001 0.06% 1.687%
E. Cr Infl Dic26 A 27/01/2022 4.962 4.951 0.222% 0.0%
E. Cr Infl Dic26 27/01/2022 4.962 4.951 0.222% 0.0%
E. Cr Infl Sett26 A 27/01/2022 4.997 4.986 0.221% 0.0%
E. Cr Infl Sett26 D 27/01/2022 4.997 4.986 0.221% 0.0%
E.Def.Top Sel.Dic23 27/01/2022 4.59 4.59 0.0% -2.278%
E. Def Top Sel Lu23 27/01/2022 4.467 4.467 0.0% -2.104%
E.Def TopSel 07/24D 27/01/2022 4.716 4.717 -0.02% -1.504%
E. Def Top Se Mag24 27/01/2022 4.704 4.705 -0.02% -1.384%
E.Def.Top Sel.Mar24 27/01/2022 4.798 4.799 -0.02% -1.781%
E. Def Top Sel 3/25 27/01/2022 4.713 4.713 0.0% -2.321%
E.Def.Top Sel.Ot-23 27/01/2022 4.666 4.666 0.0% -1.768%
E.Def.Top Sel.Ot-24 27/01/2022 4.707 4.708 -0.02% -1.259%
E. Dif100 17/2 27/01/2022 5.227 5.228 -0.01% 0.907%
Eur Difesa 100 17/3 27/01/2022 5.049 5.05 -0.02% -0.708%
E. Dif 100 2017/4 27/01/2022 5.348 5.342 0.112% 0.906%
E. Difesa100 2017/5 27/01/2022 5.512 5.504 0.145% 1.791%
E. Dif 100 Feb 2022 27/01/2022 5.311 5.311 0.0% 1.549%
E. Difesa100 Plus18 27/01/2022 5.576 5.566 0.18% 1.29%
E. Dif Fle Dic 2022 27/01/2022 4.304 4.307 -0.07% -3.778%
E.Dif Fle Giu 2023 27/01/2022 4.501 4.504 -0.06% -2.828%
E. Dif Fle Mag 2023 27/01/2022 4.467 4.47 -0.06% -2.616%
E. Dif Fle Mar 2023 27/01/2022 4.538 4.541 -0.06% -2.951%
E.Disc Att D.21 A 27/01/2022 5.368 5.367 0.019% 1.111%
E.Disc Att D.21 D 27/01/2022 5.053 5.052 0.02% -0.375%
E. D.A. Dic 2022 A 27/01/2022 5.2 5.199 0.019% 0.893%
E. D.A. Dic 2022 D 27/01/2022 4.963 4.962 0.02% -0.661%
E.Disc Att Lug 22 A 27/01/2022 5.256 5.255 0.019% 1.135%
E.Disc Att Lug 22 D 27/01/2022 4.942 4.941 0.02% -0.403%
E.Disc Att Mag 22 A 27/01/2022 5.261 5.26 0.019% 1.076%
E.Disc Att Mag 22 D 27/01/2022 4.944 4.943 0.02% -0.463%
E.FLESS AZI M2022-A 27/01/2022 5.301 5.3 0.019% 1.145%
E.FLESS AZI M2022-D 27/01/2022 4.982 4.981 0.02% -0.4%
Eur Dis At Ott 21 A 27/01/2022 5.378 5.377 0.019% 1.933%
Eur Dis At Ott 21 D 27/01/2022 4.98 4.979 0.02% 0.423%
E.Disc Att S.22 A 27/01/2022 5.249 5.249 0.0% 1.273%
E.Disc Att S.22 D 27/01/2022 4.929 4.929 0.0% -0.344%
Eurz Disc.Gl.Mag24A 27/01/2022 5.457 5.459 -0.03% 3.274%
Eurz Disc.Gl.Mag24D 27/01/2022 5.299 5.301 -0.03% 1.806%
E.Disci Gl Mar 24 A 27/01/2022 5.457 5.456 0.018% 3.079%
E.Disci Gl Mar 24 D 27/01/2022 5.296 5.295 0.019% 1.573%
E. ESG Lug23 A 27/01/2022 5.25 5.256 -0.11% 0.517%
E. ESG Lug23 D 27/01/2022 5.017 5.024 -0.13% -0.987%
Eur Dis ESG Di 23 A 27/01/2022 5.417 5.423 -0.11% 0.408%
Eur Dis ESG Di 23 D 27/01/2022 5.269 5.275 -0.11% -0.996%
Eur Dis ESG Mg 23 A 27/01/2022 5.227 5.233 -0.11% 0.539%
Eur Dis ESG Mg 23 D 27/01/2022 4.988 4.995 -0.14% -0.973%
Eur Dis ESG Ma 23 A 27/01/2022 5.172 5.178 -0.11% 0.642%
Eur Dis ESG Ma 23 D 27/01/2022 4.935 4.941 -0.12% -0.884%
E.Dis.S.ESG Ot-23 A 27/01/2022 5.448 5.454 -0.11% 0.517%
E.Dis.S.ESG Ot-23 D 27/01/2022 5.211 5.217 -0.11% -1.007%
EUR DIVERS ETICO 27/01/2022 10.937 10.951 -0.12% 1.74%
E. ESG T 40 Giu 22 27/01/2022 5.488 5.5 -0.21% 2.484%
E.EmLd ESG50 G27 A 27/01/2022 4.99 4.99 0.0% 0.0%
E.EmLd ESG50 G27 27/01/2022 4.99 4.991 -0.02% 0.0%
E.EmLd ESG50 07/26A 27/01/2022 4.805 4.807 -0.04% 0.0%
E.EmLd ESG50 07/26D 27/01/2022 4.805 4.807 -0.04% 0.0%
E.EmLd ESG50 11/26A 27/01/2022 4.941 4.945 -0.08% 0.0%
E.EmLd ESG50 11/26D 27/01/2022 4.941 4.945 -0.08% 0.0%
E.EmLd ESG50 09/26A 27/01/2022 4.859 4.86 -0.02% 0.0%
E.EmLd ESG50 09/26D 27/01/2022 4.859 4.86 -0.02% 0.0%
E. Eq Targ 30 Dic23 27/01/2022 5.487 5.484 0.055% 1.592%
E. Eq T30 Lug23 27/01/2022 5.447 5.443 0.073% 2.195%
E.Eq Targ 30 Mag 23 27/01/2022 5.345 5.343 0.037% 2.14%
E. Eq.Target30 3/24 27/01/2022 5.51 5.507 0.054% 2.55%
E.Eq Targ 30 Set-23 27/01/2022 5.482 5.479 0.055% 1.915%
E. Eq Targ 50 Dic23 27/01/2022 5.754 5.756 -0.03% 2.494%
E.Eq Targ 50 12/24 27/01/2022 5.177 5.181 -0.07% 1.689%
E.Eq. Ta.50 Gi.2024 27/01/2022 5.474 5.476 -0.03% 3.989%
E. Eq T50 Lug23 27/01/2022 5.769 5.771 -0.03% 3.276%
E.Eq Targ 50 Mag 23 27/01/2022 5.66 5.661 -0.01% 3.663%
E. Eq T 50 Mag24 27/01/2022 5.659 5.661 -0.03% 4.102%
E. Eq.Target50 3/24 27/01/2022 5.772 5.774 -0.03% 4.15%
E.Eq Targ 50 Set-23 27/01/2022 5.742 5.743 -0.01% 2.719%
E. Eq Trg 50 Set-24 27/01/2022 5.254 5.256 -0.03% 2.939%
E. Ev Targ 20 Lug22 27/01/2022 5.04 5.034 0.119% 1.063%
E.Evo.T - M.22 27/01/2022 5.055 5.05 0.099% 1.242%
E.EVO TGT 20 M2022 27/01/2022 5.089 5.084 0.098% 1.334%
Eur Ev Tar 20 10-22 27/01/2022 5.041 5.035 0.119% 1.002%
E. Ev Targ 20 Dic22 27/01/2022 5.044 5.039 0.099% 0.86%
E. Ev Targ 20 Mar23 27/01/2022 5.082 5.079 0.059% 1.275%
E. Ev Targ 35 Lug22 27/01/2022 5.383 5.378 0.093% 2.886%
E.Evo.T35 - M.22 27/01/2022 5.426 5.422 0.074% 3.234%
E.EVO TGT 35 M2022 27/01/2022 5.462 5.456 0.11% 3.33%
Eur Ev Tar 35 10-22 27/01/2022 5.34 5.337 0.056% 2.456%
E. Ev Targ 35 Dic22 27/01/2022 5.35 5.347 0.056% 2.353%
E. Ev Targ 35 Mar23 27/01/2022 5.363 5.361 0.037% 3.115%
E. Ex Mu Crescita 27/01/2022 5.483 5.475 0.146% 3.688%
E.VAL.TOP EQ.MM 27/01/2022 5.478 5.476 0.037% 1.276%
E.VAL.TOP PRUD. 27/01/2022 5.251 5.252 -0.01% 0.114%
E.Fle Az D.23 A 27/01/2022 5.679 5.679 0.0% 3.764%
E.Fle Az D.23 D 27/01/2022 5.13 5.13 0.0% 1.144%
E. Fl Az Dic 2024 A 27/01/2022 5.395 5.396 -0.01% 3.313%
E. Fl Az Dic 2024 D 27/01/2022 4.983 4.984 -0.02% 0.646%
E. Fle Az Dic25 A 27/01/2022 5.674 5.675 -0.01% 3.54%
E. Fle Az Dic25 D 27/01/2022 5.407 5.408 -0.01% 1.084%
E.Fle Az. 12/26 A 27/01/2022 5.373 5.375 -0.03% 2.813%
E.Fle Az. 12/26 D 27/01/2022 5.241 5.243 -0.03% 0.306%
E.Fl.Az.Gi.2026 A 27/01/2022 5.503 5.505 -0.03% 2.745%
E.Fl.Az.Gi.2026 D 27/01/2022 5.243 5.245 -0.03% 0.344%
E.Fle Az. 06/27 A 27/01/2022 5.403 5.404 -0.01% 1.963%
E.Fle Az. 06/27 D 27/01/2022 5.278 5.279 -0.01% -0.396%
E.Fle Az Lug 2024 A 27/01/2022 5.493 5.494 -0.01% 3.446%
E.Fle Az Lug 2024 D 27/01/2022 4.95 4.951 -0.02% 0.794%
E.Fle Az Lu 2025 A 27/01/2022 5.47 5.472 -0.03% 3.325%
E.Fle Az Lu 2025 D 27/01/2022 5.068 5.069 -0.02% 0.755%
E.Fle Az Mag 2024 A 27/01/2022 5.519 5.52 -0.01% 3.507%
E.Fle Az Mag 2024 D 27/01/2022 4.972 4.972 0.0% 0.872%
E.Fle Az M.25 A 27/01/2022 5.328 5.33 -0.03% 3.036%
E.Fle Az M.25 D 27/01/2022 4.923 4.925 -0.04% 0.428%
E. Fl Az Mag26 A 27/01/2022 5.536 5.537 -0.01% 2.938%
E. Fl Az Mag26 D 27/01/2022 5.269 5.27 -0.01% 0.515%
E.Fles Az. 05/27 A 27/01/2022 5.813 5.813 0.0% 1.965%
E.Fles Az. 05/27 D 27/01/2022 5.688 5.688 0.0% -0.228%
E.FLESS AZI M2024-A 27/01/2022 5.602 5.603 -0.01% 3.606%
E.FLESS AZI M2024-D 27/01/2022 5.055 5.055 0.0% 0.999%
E.Fle Az Mar 2025 A 27/01/2022 5.341 5.343 -0.03% 3.228%
E.Fle Az Mar 2025 D 27/01/2022 4.935 4.937 -0.04% 0.591%
E. Flex Az. 03/26 A 27/01/2022 5.554 5.555 -0.01% 2.871%
E. Flex Az. 03/26 D 27/01/2022 5.289 5.29 -0.01% 0.456%
E.Fle Az Mar 2027 A 27/01/2022 5.229 5.232 -0.05% 2.349%
E.Fle Az Mar 2027 D 27/01/2022 5.102 5.105 -0.05% -0.137%
Eur Fles Az 09/25 A 27/01/2022 5.463 5.465 -0.03% 3.662%
Eur Fles Az 09/25 D 27/01/2022 5.061 5.062 -0.02% 1.038%
E.Fle Az S.24 A 27/01/2022 5.49 5.492 -0.03% 3.722%
E.Fle Az S.24 D 27/01/2022 4.939 4.94 -0.02% 1.002%
E. Fles Az Set26 A 27/01/2022 5.39 5.392 -0.03% 2.843%
E. Fles Az Set26 D 27/01/2022 5.127 5.129 -0.03% 0.352%
E.Fle Obbl D.21 D 27/01/2022 5.241 5.242 -0.01% -0.304%
E.Fle Obbl D.22 A 27/01/2022 5.288 5.29 -0.03% 0.189%
E.Fle Obbl D.22 D 27/01/2022 5.13 5.132 -0.03% -0.774%
E. Fl Ob Lug22 D 27/01/2022 5.082 5.084 -0.03% -0.839%
E. Fle Ob Lug23 A 27/01/2022 5.418 5.42 -0.03% 0.074%
E. Fle Ob Lug23 D 27/01/2022 5.264 5.266 -0.03% -0.866%
E.Fles Obbl M.22 D 27/01/2022 5.103 5.106 -0.05% -0.778%
E.FLESS OBB M2022-D 27/01/2022 5.21 5.213 -0.05% -0.8%
Eu Fl Ob Ott21 D 27/01/2022 5.162 5.164 -0.03% -0.039%
E.Fle Obbl D.21 A 27/01/2022 5.453 5.454 -0.01% 0.646%
E. Fl Ob Lug22 A 27/01/2022 5.288 5.29 -0.03% 0.114%
E.Fless Obbl M.22 A 27/01/2022 5.314 5.316 -0.03% 0.207%
E.Fle Obbl M.23 A 27/01/2022 5.325 5.327 -0.03% 0.113%
E.Fle Obbl M.23 D 27/01/2022 5.167 5.169 -0.03% -0.863%
E.FLESS OBB M2022-A 27/01/2022 5.422 5.425 -0.05% 0.166%
E. FL OB MAR23 A 27/01/2022 5.319 5.321 -0.03% 0.226%
E. FL OB MAR23 D 27/01/2022 5.162 5.164 -0.03% -0.731%
Eu Fl Ob Ott21 A 27/01/2022 5.421 5.423 -0.03% 0.818%
Eur Fle Ob 10-22 A 27/01/2022 5.283 5.285 -0.03% 0.076%
Eur Fle Ob 10-22 D 27/01/2022 5.075 5.076 -0.02% -0.879%
E.Fless. Ob Ot-23 A 27/01/2022 5.519 5.522 -0.05% -0.036%
E.Fles. Ob Ot-23 D 27/01/2022 5.364 5.367 -0.05% -0.978%
E. Flex Cr. 07/24 A 27/01/2022 5.525 5.538 -0.23% -0.307%
E. Flex Cr. 07/24 D 27/01/2022 5.32 5.332 -0.22% -2.098%
E. Fl. Cre Lu25 A 27/01/2022 5.312 5.324 -0.22% -0.207%
E. Fl. Cre Lu25 D 27/01/2022 5.215 5.227 -0.23% -2.029%
E. Flex Cr Mag24 A 27/01/2022 5.818 5.831 -0.22% 0.086%
E. Flex Cr Mag24 D 27/01/2022 5.604 5.616 -0.21% -1.65%
E. Fle Cre 03/25 A 27/01/2022 5.868 5.882 -0.23% 0.171%
E. Fle Cre 03/25 D 27/01/2022 5.769 5.782 -0.22% -1.519%
E. Flex Cr. Ott24 A 27/01/2022 5.346 5.358 -0.22% -0.465%
E. Flex Cr. Ott24 D 27/01/2022 5.141 5.153 -0.23% -2.318%
E. Flex Eq. 07/24 A 27/01/2022 5.294 5.304 -0.18% -1.176%
E. Flex Eq. 07/24 D 27/01/2022 5.143 5.152 -0.17% -2.558%
E. Fl. Eq Lu25 A 27/01/2022 5.142 5.151 -0.17% -1.191%
E. Fl. Eq Lu25 D 27/01/2022 5.069 5.078 -0.17% -2.594%
E. Flex Eq Mag24 A 27/01/2022 5.519 5.529 -0.18% -1.004%
E. Flex Eq Mag24 D 27/01/2022 5.363 5.373 -0.18% -2.367%
E. Fle Equ 03/25 A 27/01/2022 5.507 5.517 -0.18% -0.864%
E. Fle Equ 03/25 D 27/01/2022 5.432 5.442 -0.18% -2.214%
E. Flex Eq. Ott24 A 27/01/2022 5.2 5.209 -0.17% -1.384%
E. Flex Eq. Ott24 D 27/01/2022 5.048 5.057 -0.17% -2.811%
E. Flex Prud 07/24A 27/01/2022 5.036 5.041 -0.09% -1.583%
E. Flex Prud 07/24D 27/01/2022 4.936 4.94 -0.08% -2.566%
E. Fl. Pru Lu25 A 27/01/2022 4.998 5.002 -0.08% -1.44%
E. Fl. Pru Lu25 D 27/01/2022 4.948 4.952 -0.08% -2.426%
E. Flex Pr Mag24 A 27/01/2022 5.149 5.154 -0.09% -1.549%
E. Flex Pr Mag24 D 27/01/2022 5.048 5.053 -0.09% -2.511%
E. Fle Pru 03/25 A 27/01/2022 5.147 5.152 -0.09% -1.436%
E. Fle Pru 03/25 D 27/01/2022 5.097 5.102 -0.09% -2.394%
E. Flex Pr Ott24 A 27/01/2022 5.011 5.016 -0.1% -1.61%
E. Flex Pr Ott24 D 27/01/2022 4.911 4.916 -0.1% -2.579%
E. Global Div A 27/01/2022 5.781 5.753 0.487% 6.937%
E. Global Div D 27/01/2022 5.65 5.622 0.498% 4.533%
E. G D ESG 50 M25 A 27/01/2022 5.497 5.479 0.329% 3.502%
E. G D ESG 50 M25 D 27/01/2022 5.419 5.401 0.333% 2.034%
E. G D ESG 50 O25 A 27/01/2022 5.259 5.24 0.363% 3.28%
E. G D ESG 50 O25 D 27/01/2022 5.184 5.165 0.368% 1.807%
E. Gl.In.St.Giu22 27/01/2022 5.187 5.18 0.135% 2.167%
E. Gl. Leaders A 27/01/2022 5.272 5.265 0.133% 2.768%
E. Gl. Leaders D 27/01/2022 5.152 5.145 0.136% 0.429%
E.Gl L ESG 50 D25 A 27/01/2022 5.091 5.085 0.118% 1.881%
E.Gl L ESG 50 D25 D 27/01/2022 5.091 5.085 0.118% 1.881%
E.Gl L ESG 50 G27 A 27/01/2022 4.991 4.992 -0.02% 0.0%
E.Gl L ESG 50 G27 D 27/01/2022 4.991 4.992 -0.02% 0.0%
E.Gl L ESG 50 G26 A 27/01/2022 5.032 5.026 0.119% 0.0%
E.Gl L ESG 50 G26 D 27/01/2022 5.032 5.026 0.119% 0.0%
E.Gl L ESG 50 L26 A 27/01/2022 4.915 4.91 0.102% 0.0%
E.Gl L ESG 50 L26 D 27/01/2022 4.915 4.91 0.102% 0.0%
E.Gl L ESG 50 M26 A 27/01/2022 5.154 5.15 0.078% 3.204%
E.Gl L ESG 50 M26 D 27/01/2022 5.154 5.15 0.078% 3.204%
E.Gl L ESG 50 N26 A 27/01/2022 4.92 4.916 0.081% 0.0%
E.Gl L ESG 50 N26 D 27/01/2022 4.92 4.916 0.081% 0.0%
E.Gl L ESG 50 S26 A 27/01/2022 4.893 4.888 0.102% 0.0%
E.Gl L ESG 50 S26 D 27/01/2022 4.893 4.888 0.102% 0.0%
E. Gl Mu Sel Set-22 27/01/2022 5.039 5.019 0.398% 1.757%
E. Gl. Tr. 40 Lug25 27/01/2022 5.191 5.182 0.174% 1.209%
E. Gl Tre 40 03/25 27/01/2022 5.388 5.378 0.186% 2.453%
E. G Tre 40 O25 27/01/2022 5.09 5.082 0.157% 0.375%
E.High Inc Dic 21 A 27/01/2022 5.465 5.455 0.183% 5.076%
E.High Inc Dic 21 D 27/01/2022 4.823 4.815 0.166% 1.665%
E. Inc Mul Mar 22 A 27/01/2022 5.323 5.313 0.188% 4.825%
E. Inc Mul Mar 22 D 27/01/2022 4.931 4.922 0.183% 2.197%
E. Inc Str Ott 24 A 27/01/2022 5.362 5.343 0.356% 5.179%
E. Inc Str Ott 24 D 27/01/2022 5.092 5.074 0.355% 2.599%
E. I.Gr.ESG 30 G27A 27/01/2022 4.987 4.987 0.0% 0.0%
E. I.Gr.ESG 30 G27D 27/01/2022 4.987 4.987 0.0% 0.0%
E. Inv. Prot. Ed. 1 27/01/2022 5.091 5.09 0.02% -1.107%
Ita Dif 95 4/27 PIR 27/01/2022 5.562 5.56 0.036% 2.093%
E.M.Prudente D.21 A 27/01/2022 4.979 4.977 0.04% -0.32%
E.M.Prudente D.21 D 27/01/2022 4.776 4.774 0.042% -1.363%
E.M.Crescita D.21 A 27/01/2022 5.643 5.642 0.018% 0.517%
E.M.Crescita D.21 D 27/01/2022 5.105 5.103 0.039% -1.902%
E.M.Crescita D.22 A 27/01/2022 5.421 5.429 -0.14% 1.006%
E.M.Crescita D.22 D 27/01/2022 5.017 5.025 -0.15% -1.55%
E.M.Cr. Dic23 A 27/01/2022 5.769 5.775 -0.1% 1.104%
E.M.Cr. Dic23 D 27/01/2022 5.513 5.519 -0.1% -1.201%
E. Mu Cre Lug22 A 27/01/2022 5.582 5.59 -0.14% 0.758%
E. Mu Cre Lug22 D 27/01/2022 5.043 5.05 -0.13% -1.792%
E. MA Cre Lug23 A 27/01/2022 5.504 5.512 -0.14% 0.935%
E. MA Cre Lug23 D 27/01/2022 5.106 5.114 -0.15% -1.618%
E.M.Crescita M.22 A 27/01/2022 5.565 5.571 -0.1% 1.219%
E.M.Crescita M.22 D 27/01/2022 4.999 5.004 -0.1% -1.575%
E.M.Crescita M.23 A 27/01/2022 5.374 5.382 -0.14% 0.618%
E.M.Crescita M.23 D 27/01/2022 4.962 4.969 -0.14% -2.034%
E.MA CRESCI M2022-A 27/01/2022 5.646 5.648 -0.03% 1.913%
E.MA CRESCI M2022-D 27/01/2022 5.085 5.087 -0.03% -0.645%
E. M Cre Mar23 A 27/01/2022 5.416 5.424 -0.14% 0.951%
E. M Cre Mar23 D 27/01/2022 5.007 5.014 -0.14% -1.553%
E. MA Cre Ot 21 27/01/2022 5.725 5.723 0.035% 0.421%
Eur MA Cre 10-22 A 27/01/2022 5.419 5.426 -0.12% 0.482%
Eur MA Cre 10-22 D 27/01/2022 4.874 4.88 -0.12% -2.207%
E.MA Cresc. Ot-23 A 27/01/2022 5.609 5.617 -0.14% 0.556%
E.MA Cresc. Ot-23 D 27/01/2022 5.22 5.228 -0.15% -1.732%
E.M.Equilibr D.21 A 27/01/2022 5.381 5.379 0.037% 0.336%
E.M.Equilibr D.21 D 27/01/2022 4.96 4.958 0.04% -1.685%
E.M.Equilibr D.22 A 27/01/2022 5.115 5.117 -0.03% -0.68%
E.M.Equilibr D.22 D 27/01/2022 4.803 4.805 -0.04% -2.694%
E.M.Eq. Dic23 A 27/01/2022 5.439 5.443 -0.07% -1.109%
E.M.Eq. Dic23 D 27/01/2022 5.232 5.237 -0.09% -3.003%
E. Mu Equ Lug22 A 27/01/2022 5.226 5.227 -0.01% -0.571%
E. Mu Equ Lug22 D 27/01/2022 4.811 4.813 -0.04% -2.592%
E. MA Eq Lug23 A 27/01/2022 5.257 5.26 -0.05% -0.811%
E. MA Eq Lug23 D 27/01/2022 4.947 4.949 -0.04% -2.809%
E.M.Equilib M.22 A 27/01/2022 5.214 5.217 -0.05% -0.287%
E.M.Equilibr M.22 D 27/01/2022 4.793 4.796 -0.06% -2.343%
E.M.Equilib M.23 A 27/01/2022 5.112 5.115 -0.05% -0.853%
E.M.Equilibr M.23 D 27/01/2022 4.798 4.8 -0.04% -2.874%
E.MA EQUILI M2022-A 27/01/2022 5.299 5.298 0.019% 0.895%
E.MA EQUILI M2022-D 27/01/2022 4.87 4.869 0.021% -1.197%
EU M EQU 03.23 A 27/01/2022 5.09 5.093 -0.05% -0.973%
EU M EQU 03.23 D 27/01/2022 4.778 4.78 -0.04% -2.965%
E. MA Eq Ot 21 27/01/2022 5.433 5.431 0.037% 0.966%
Eur MA Equ 10-22 A 27/01/2022 5.124 5.126 -0.03% -0.909%
Eur MA Equ 10-22 D 27/01/2022 4.71 4.712 -0.04% -2.907%
E.MA Equil. Ot-23 A 27/01/2022 5.395 5.397 -0.03% -0.991%
E.MA Equil. Ot-23 D 27/01/2022 5.088 5.09 -0.03% -2.901%
E. Mu. I.S.F Mag-23 27/01/2022 5.238 5.234 0.076% 1.335%
E.M.Prudente D.22 A 27/01/2022 4.948 4.949 -0.02% -0.702%
E.M.Prudente D.22 D 27/01/2022 4.796 4.796 0.0% -1.721%
E.M.Pr. Dic23 A 27/01/2022 5.142 5.143 -0.01% -0.887%
E.M.Pr. Dic23 D 27/01/2022 5.043 5.044 -0.02% -1.868%
E. Mu Prud Lug22 A 27/01/2022 4.982 4.982 0.0% -0.757%
E. Mu Prud Lug22 D 27/01/2022 4.78 4.78 0.0% -1.767%
E. MA Pru Lug23 A 27/01/2022 5.059 5.059 0.0% -0.707%
E. MA Pru Lug23 D 27/01/2022 4.908 4.908 0.0% -1.702%
E.M.Prudente M.22 A 27/01/2022 4.959 4.959 0.0% -0.741%
E.M.Prudente M.22 D 27/01/2022 4.807 4.807 0.0% -1.758%
E.M.Prudente M.23 A 27/01/2022 4.974 4.974 0.0% -0.719%
E.M.Prudente M.23 D 27/01/2022 4.821 4.821 0.0% -1.753%
E.MA PRUDEN M2022-A 27/01/2022 4.963 4.962 0.02% -0.461%
E.MA PRUDEN M2022-D 27/01/2022 4.811 4.81 0.021% -1.475%
E. M.Prud Mar23 A 27/01/2022 4.958 4.959 -0.02% -0.761%
E. M.Prud Mar23 D 27/01/2022 4.806 4.806 0.0% -1.758%
E. MA Pru Ot 21 27/01/2022 4.969 4.968 0.02% -0.321%
Eur MA Pru 10-22 A 27/01/2022 4.96 4.961 -0.02% -0.701%
Eur MA Pru 10-22 D 27/01/2022 4.757 4.757 0.0% -1.715%
E.MA Prud. Ot-23 A 27/01/2022 5.13 5.131 -0.01% -0.697%
E.MA Prud. Ot-23 D 27/01/2022 4.979 4.981 -0.04% -1.698%
E.M.Reddito D.21 A 27/01/2022 5.24 5.241 -0.01% 0.268%
E.M.Reddito D.21 D 27/01/2022 4.822 4.823 -0.02% -1.792%
E.M.Reddito D.22 A 27/01/2022 5.07 5.071 -0.02% -0.059%
E.M.Reddito D.22 D 27/01/2022 4.758 4.759 -0.02% -2.119%
E. Mu Red Lug22 A 27/01/2022 5.083 5.083 0.0% -0.333%
E. Mu Red Lug22 D 27/01/2022 4.67 4.67 0.0% -2.403%
E. MA Red Lug23 A 27/01/2022 5.062 5.063 -0.02% -0.413%
E. MA Red Lug23 D 27/01/2022 4.755 4.756 -0.02% -2.442%
E.M.Reddito M.22 A 27/01/2022 5.074 5.075 -0.02% -0.451%
E.M.Reddito M.22 D 27/01/2022 4.766 4.767 -0.02% -2.456%
E.M.Reddito M.23 A 27/01/2022 5.154 5.154 0.0% -0.387%
E.M.Reddito M.23 D 27/01/2022 4.842 4.843 -0.02% -2.399%
E.MA RED MAR 2022-A 27/01/2022 5.148 5.149 -0.01% -0.329%
E.MA RED MAR 2022-D 27/01/2022 4.732 4.732 0.0% -2.393%
E. M.Reddit Mar23 A 27/01/2022 5.07 5.071 -0.02% -0.393%
E. M.Reddit Mar23 D 27/01/2022 4.758 4.758 0.0% -2.42%
Eu Mu Red Ott21 A 27/01/2022 5.262 5.263 -0.01% 0.42%
Eu Mu Red Ott21 D 27/01/2022 4.742 4.743 -0.02% -1.577%
Eur MA Red 10-22 A 27/01/2022 5.061 5.061 0.0% -0.099%
Eur MA Red 10-22 D 27/01/2022 4.644 4.644 0.0% -2.19%
E.MA Red. Ot-23 A 27/01/2022 5.433 5.433 0.0% -0.257%
E.MA Red. Ot-23 D 27/01/2022 5.125 5.125 0.0% -2.176%
E. MA Str Fle Gi 23 27/01/2022 5.192 5.189 0.058% 1.209%
Eu Mu Str Fle Ott23 27/01/2022 5.208 5.205 0.058% 1.362%
Eur MA Trend Dic22 27/01/2022 5.469 5.478 -0.16% 0.848%
E.M.Va. Dic23 A 27/01/2022 5.452 5.442 0.184% 1.113%
E.M.Va. Dic23 D 27/01/2022 5.196 5.187 0.174% -1.329%
E. M-A Valut 07/24A 27/01/2022 5.154 5.145 0.175% 0.98%
E. M-A Valut 07/24D 27/01/2022 4.95 4.941 0.182% -1.04%
E. Mul Va Mag24 A 27/01/2022 5.317 5.308 0.17% 0.968%
E. Mul Va Mag24 D 27/01/2022 5.11 5.101 0.176% -0.988%
E.MA Valut. Mz-24 A 27/01/2022 5.381 5.37 0.205% 1.166%
E.MA Valut. Mz-24 D 27/01/2022 5.124 5.113 0.215% -1.272%
E. MA Valu 03/25 A 27/01/2022 5.118 5.109 0.176% 0.967%
E. MA Valu 03/25 D 27/01/2022 5.017 5.008 0.18% -1.026%
E.MA Valut. Ot-23 A 27/01/2022 5.449 5.44 0.165% 0.982%
E.MA Valut. Ot-23 D 27/01/2022 5.063 5.054 0.178% -1.498%
E.MA Valut. Ot-24 A 27/01/2022 5.101 5.092 0.177% 0.93%
E.MA Valut. Ot-24 D 27/01/2022 4.895 4.886 0.184% -1.131%
E.Ob Val At Dic25 A 27/01/2022 4.989 4.981 0.161% -0.18%
E.Ob Val At Dic25 D 27/01/2022 4.989 4.981 0.161% -0.18%
E.Ob Val At Giu26 A 27/01/2022 4.968 4.961 0.141% 0.0%
E.Ob Val At Giu26 D 27/01/2022 4.968 4.96 0.161% 0.0%
E.Ob Val At Mrz26 A 27/01/2022 5.026 5.019 0.139% 0.641%
E.Ob Val At Mrz26 D 27/01/2022 5.025 5.019 0.12% 0.621%
Eur Ob Din 09/23 A 27/01/2022 5.476 5.481 -0.09% -0.635%
Eur Ob Din 09/23 D 27/01/2022 5.245 5.251 -0.11% -2.054%
E.Ob.Mul Cre D.21 A 27/01/2022 5.108 5.108 0.0% -1.485%
E.Ob Mul Cre D.21 D 27/01/2022 4.7 4.7 0.0% -3.53%
E. Ob M.C. Dic 22 A 27/01/2022 4.947 4.948 -0.02% -2.214%
E. Ob M.C. Dic 22 D 27/01/2022 4.644 4.645 -0.02% -4.247%
E.Ob Mu Cr Lug 22 A 27/01/2022 4.954 4.954 0.0% -1.94%
E.Ob Mu Cr Lug 22 D 27/01/2022 4.549 4.549 0.0% -4.03%
E.Ob Mu Cr Mag 22 A 27/01/2022 4.958 4.957 0.02% -2.055%
E.Ob Mu Cr Mag 22 D 27/01/2022 4.653 4.652 0.021% -4.082%
E.Ob Mul Cre M.23 D 27/01/2022 4.906 4.904 0.041% -2.813%
E.OB MLT CR 03/22-A 27/01/2022 4.991 4.989 0.04% -2.099%
E.OB MLT CR 03/22-D 27/01/2022 4.686 4.685 0.021% -4.133%
E.Ob Mul Cre S.22 D 27/01/2022 4.529 4.529 0.0% -4.128%
E.Ob.Mul Cre S.22 A 27/01/2022 4.936 4.937 -0.02% -2.005%
E. Obb Din Dic23 A 27/01/2022 5.533 5.539 -0.1% -0.539%
E. Obb Din Dic23 D 27/01/2022 5.379 5.384 -0.09% -1.915%
E.Ob.Din.Lu 2023 A 27/01/2022 5.472 5.478 -0.11% -0.654%
E.Ob.Din.Lu 2023 D 27/01/2022 5.241 5.247 -0.11% -2.056%
EUR OB ETICO 27/01/2022 6.065 6.067 -0.03% -3.654%
E.Ob.Mul Cre M.23 A 27/01/2022 4.973 4.972 0.02% -2.048%
E.Ob.Mul Cre M.23 D 27/01/2022 4.667 4.666 0.021% -4.09%
EUR OBB CED A 27/01/2022 7.057 7.06 -0.04% -1.617%
EUR OBB CED D 27/01/2022 5.937 5.94 -0.05% -1.64%
Eur. Obb. $ 01/24 A 27/01/2022 5.583 5.525 1.05% 6.161%
Eur. Obb. $ 01/24 D 27/01/2022 5.375 5.319 1.053% 4.106%
E. Ob Dol Mag24 A 27/01/2022 5.441 5.386 1.021% 5.835%
E. Ob Dol Mag24 D 27/01/2022 5.235 5.182 1.023% 3.704%
E. Obbl Dol Nov23 A 27/01/2022 5.65 5.591 1.055% 6.383%
E. Obbl Dol Nov23 D 27/01/2022 5.442 5.385 1.058% 4.353%
E.Obbl Ediz 1 A 27/01/2022 5.624 5.622 0.036% 1.352%
E.Obbl Ediz 1 D 27/01/2022 5.521 5.52 0.018% 0.418%
E.Ob. Ediz. 2 A 27/01/2022 5.559 5.558 0.018% 1.183%
E.Ob. Ediz. 2 D 27/01/2022 5.456 5.455 0.018% 0.239%
E.Ob. Ediz. 3 A 27/01/2022 5.39 5.389 0.019% 1.392%
E.Ob. Ediz. 3 D 27/01/2022 5.289 5.288 0.019% 0.437%
Eur. Obb. Ediz. Piu' 27/01/2022 5.509 5.507 0.036% 1.045%
EUR OBB EMERG 27/01/2022 14.165 14.119 0.326% -4.645%
EUR F OB EURO 27/01/2022 19.337 19.289 0.249% -1.942%
EUR OBB EURO BT A 27/01/2022 16.404 16.405 0.0% 0.153%
EUR OBB EURO BT D 27/01/2022 14.45 14.451 0.0% -0.255%
EUR OBB EURO BT 27/01/2022 16.438 16.439 0.0% 0.0%
Euz F.Ob.Eu Corp. 27/01/2022 7.15 7.161 -0.15% -2.562%
Euz Obbl.Eu Corp.BT 27/01/2022 8.261 8.266 -0.06% -0.983%
EUR OBB EURO HY 27/01/2022 10.794 10.813 -0.17% 0.056%
EUR OBB INTER 27/01/2022 11.21 11.147 0.565% 0.17%
E.Ob Risparmio B 27/01/2022 5.095 5.094 0.02% -0.313%
E.Ob Risparmio C 27/01/2022 5.134 5.133 0.019% -0.156%
E.Ob Risparmio S 27/01/2022 5.135 5.134 0.019% -0.194%
E.Obiettivo Valore 27/01/2022 5.241 5.24 0.019% 0.692%
E. Opp Sel Lu2023 27/01/2022 5.315 5.315 0.0% -1.792%
E. PIR Itali 30 I 27/01/2022 5.904 5.895 0.153% 8.092%
E. PIR Italia 30 NP 27/01/2022 5.654 5.645 0.159% 7.063%
E. PIR Itali 30 PIR 27/01/2022 5.659 5.65 0.159% 7.077%
E. PIR Ita Az I 27/01/2022 7.073 7.021 0.741% 26.484%
E. PIR Ita Az NP 27/01/2022 6.701 6.652 0.737% 25.019%
E. PIR Ita Az PIR 27/01/2022 6.705 6.657 0.721% 25.093%
E.PRIV ALLO 20-6 27/01/2022 5.68 5.673 0.123% 3.179%
E. Pr. All. Mod. C 27/01/2022 5.698 5.691 0.123% 0.0%
E. Priv. Allo. Plus 27/01/2022 5.349 5.342 0.131% 5.006%
E. Priv. All. Start 27/01/2022 5.05 5.049 0.02% 0.0%
EUR PROF FL DIFESA 27/01/2022 5.867 5.866 0.017% -0.458%
EUR PROF FL DIFE II 27/01/2022 4.938 4.937 0.02% -0.963%
EUR PROF FL EQUIL 27/01/2022 6.284 6.281 0.048% -0.032%
EUR PROF FL SVIL 27/01/2022 7.091 7.089 0.028% 1.271%
E. Prog Ita 20 NP 27/01/2022 5.563 5.549 0.252% 6.184%
E. Prog Ita 20 PIR 27/01/2022 5.568 5.555 0.234% 6.219%
E. Prog Ita 40 NP 27/01/2022 6.055 6.039 0.265% 9.991%
E. Prog Ita 40 PIR 27/01/2022 6.059 6.043 0.265% 10.004%
E. Prog Ita 70 NP 27/01/2022 6.775 6.745 0.445% 17.581%
E. Prog Ita 70 PIR 27/01/2022 6.782 6.752 0.444% 17.6%
E. ESG 40 D2025 A 27/01/2022 5.038 5.031 0.139% 1.104%
E. ESG 40 D2025 D 27/01/2022 5.038 5.031 0.139% 1.104%
EUR RENASS 3Y 27/01/2022 6.184 6.184 0.0% -1.261%
EUR RENDITA A 27/01/2022 6.773 6.765 0.118% 1.044%
EUR RENDITA D 27/01/2022 6.237 6.23 0.112% 1.053%
Eur Riserva 2 an A 27/01/2022 4.976 4.975 0.02% -0.579%
Eur Riserva 2 an B 27/01/2022 5.031 5.031 0.0% -0.396%
Eur Riserva 2 an C 27/01/2022 5.069 5.068 0.02% -0.315%
E. Ris 4 ann Ed 1 A 27/01/2022 5.229 5.22 0.172% 3.238%
E. Ris 4 ann Ed 1 D 27/01/2022 5.212 5.204 0.154% 2.923%
Eur Risp+4 Ed 1 A 27/01/2022 5.315 5.313 0.038% -0.356%
Eur Risp+4 Ed 1 D 27/01/2022 5.296 5.294 0.038% -0.694%
Eur Risp+4 Ed 2 A 27/01/2022 5.196 5.195 0.019% -0.878%
Eur Risp+4 Ed 2 D 27/01/2022 5.165 5.164 0.019% -1.469%
Eur Risp+4 Ed 3 A 27/01/2022 5.232 5.228 0.077% 1.415%
Eur Risp+4 Ed 3 D 27/01/2022 5.202 5.197 0.096% 0.833%
E.Scudo D.21 D 27/01/2022 4.583 4.583 0.0% -0.434%
E. Sel. Cr. Bonds A 27/01/2022 5.465 5.465 0.0% 1.073%
E. Sel. Cr. Bonds D 27/01/2022 5.466 5.466 0.0% 1.091%
EUR SOLUZ 10 27/01/2022 7.992 7.994 -0.02% -0.659%
EUR SOLUZ 10 S 27/01/2022 8.043 8.045 -0.02% -0.347%
EUR SOLUZ 40 27/01/2022 10.42 10.422 -0.01% 3.744%
EUR SOLUZ 40 S 27/01/2022 10.507 10.509 -0.01% 4.092%
EUR SOLUZ 60 27/01/2022 45.188 45.168 0.044% 7.373%
EUR SOLUZ 60 S 27/01/2022 45.769 45.747 0.048% 8.015%
E.Str.Ob.Gi.2024 A 27/01/2022 5.276 5.281 -0.09% -0.883%
E.Str.Ob.Gi.2024 D 27/01/2022 5.176 5.181 -0.09% -1.821%
E. Str.Infl. G27 A 27/01/2022 4.991 4.992 -0.02% 0.0%
E. Str.Infl. G27 D 27/01/2022 4.991 4.992 -0.02% 0.0%
E. Str.Infl.06/26 A 27/01/2022 5.071 5.061 0.198% 0.0%
E. Str.Infl.06/26 D 27/01/2022 5.07 5.061 0.178% 0.0%
E. Str.Infl.07/26 A 27/01/2022 5.041 5.032 0.179% 0.0%
E. Str.Infl.07/26 D 27/01/2022 5.041 5.032 0.179% 0.0%
E. Str.Infl.03/26 A 27/01/2022 5.219 5.206 0.25% 4.38%
E. Str.Infl.03/26 D 27/01/2022 5.219 5.206 0.25% 4.38%
E. Str.Infl.11/26 A 27/01/2022 5.015 5.006 0.18% 0.0%
E. Str.Infl.11/26 D 27/01/2022 5.015 5.006 0.18% 0.0%
E. Str.Infl.09/26 A 27/01/2022 4.987 4.976 0.221% 0.0%
E. Str.Infl.09/26 D 27/01/2022 4.987 4.976 0.221% 0.0%
E.Stra Ob 12/2024 A 27/01/2022 5.2 5.205 -0.09% -0.744%
E.Stra Ob 12/2024 D 27/01/2022 5.15 5.155 -0.09% -1.699%
E. Str.Obb. Giu25 A 27/01/2022 5.03 5.035 -0.09% -0.945%
E. Str.Obb. Giu25 D 27/01/2022 4.98 4.986 -0.12% -1.93%
E. St Ob Mag24 A 27/01/2022 5.478 5.484 -0.1% -0.671%
E. St Ob Mag24 D 27/01/2022 5.375 5.381 -0.11% -1.593%
E.Stra Ob 05/2025 A 27/01/2022 5.23 5.235 -0.09% -0.778%
E.Stra Ob 05/2025 D 27/01/2022 5.18 5.186 -0.11% -1.726%
E. Strat.Obb.03/24A 27/01/2022 5.48 5.485 -0.09% -0.707%
E. Strat.Obb.03/24D 27/01/2022 5.378 5.384 -0.11% -1.646%
E.Stra Ob 03/2025 A 27/01/2022 5.087 5.093 -0.11% -0.703%
E.Stra Ob 03/2025 D 27/01/2022 5.038 5.044 -0.11% -1.659%
E. Str.Obb. Set24 A 27/01/2022 5.2 5.206 -0.11% -0.99%
E. Str.Obb. Set24 D 27/01/2022 5.1 5.106 -0.11% -1.942%
EUR TEAM 1 A 27/01/2022 6.258 6.252 0.096% -1.743%
EUR TEAM 1 G 27/01/2022 6.442 6.436 0.093% -1.423%
EUR TEAM 2 A 27/01/2022 6.091 6.084 0.115% -2.09%
EUR TEAM 2 G 27/01/2022 6.293 6.286 0.111% -1.779%
EUR TEAM 3 A 27/01/2022 5.367 5.362 0.093% -2.807%
EUR TEAM 3 G 27/01/2022 5.703 5.698 0.088% -2.329%
EUR TEAM 4 A 27/01/2022 4.915 4.908 0.143% -2.635%
EUR TEAM 4 G 27/01/2022 5.271 5.263 0.152% -2.099%
EUR TEAM 5 A 27/01/2022 5.254 5.262 -0.15% -1.666%
EUR TEAM 5 G 27/01/2022 5.666 5.675 -0.15% -1.082%
Eur Tes Euro AM 27/01/2022 14.751 14.759 -0.05% -0.834%
Eur Tes Euro BM 27/01/2022 14.751 14.759 -0.05% -0.834%
E.Th Opp ESG 50 L26 27/01/2022 4.919 4.924 -0.1% 0.0%
E. Top Re ESG G26 A 27/01/2022 5.123 5.118 0.098% 2.665%
E. Top Re ESG G26 D 27/01/2022 5.123 5.118 0.098% 2.665%
E.Top Se.Cr.Dic23 A 27/01/2022 5.91 5.902 0.136% 5.46%
E.Top Se.Cr.Dic23 D 27/01/2022 5.692 5.685 0.123% 3.529%
E.Top Se Cr 12/24 A 27/01/2022 5.525 5.52 0.091% 5.802%
E.Top Se Cr 12/24 D 27/01/2022 5.419 5.414 0.092% 3.773%
E.Top Se.Cr.Gi.24 A 27/01/2022 5.794 5.79 0.069% 6.527%
E.Top Se.Cr.Gi.24 D 27/01/2022 5.579 5.575 0.072% 4.632%
E. T.S. Cr Mag24 A 27/01/2022 5.748 5.743 0.087% 6.662%
E. T.S. Cr Mag24 D 27/01/2022 5.525 5.52 0.091% 4.68%
Top Sel Cre 05/25 A 27/01/2022 6.033 6.019 0.233% 6.571%
Top Sel Cre 05/25 D 27/01/2022 5.929 5.915 0.237% 4.753%
E. TopSel.Cr. 3/24A 27/01/2022 5.88 5.874 0.102% 6.348%
E. TopSel.Cr. 3/24D 27/01/2022 5.66 5.654 0.106% 4.447%
E.Top Se.Cr.Mar25 A 27/01/2022 5.384 5.381 0.056% 5.963%
E.Top Se.Cr.Mar25 D 27/01/2022 5.281 5.278 0.057% 3.936%
E.Top SeCr. Set24 A 27/01/2022 5.666 5.661 0.088% 6.204%
E.Top SeCr. Set24 D 27/01/2022 5.451 5.447 0.073% 4.246%
E. Top Sel Dic 22 A 27/01/2022 5.213 5.218 -0.09% 1.125%
E. Top Sel Dic 22 D 27/01/2022 4.895 4.899 -0.08% -0.951%
E. Top Sel Dic23 A 27/01/2022 5.457 5.46 -0.05% 1.394%
E. Top Sel Dic23 D 27/01/2022 5.248 5.251 -0.05% -0.55%
E.Top Se Eq 12/24 A 27/01/2022 5.229 5.227 0.038% 1.712%
E.Top Se Eq 12/24 D 27/01/2022 5.152 5.15 0.039% 0.233%
E.Top Se.Eq.Gi.24 A 27/01/2022 5.372 5.37 0.037% 2.11%
E.Top Se.Eq.Gi.24 D 27/01/2022 5.218 5.216 0.038% 0.656%
E. T.S. Eq Mag24 A 27/01/2022 5.382 5.379 0.056% 2.281%
E. T.S. Eq Mag24 D 27/01/2022 5.224 5.221 0.057% 0.81%
Top Sel Equ 05/25 A 27/01/2022 5.57 5.568 0.036% 2.258%
Top Sel Equ 05/25 D 27/01/2022 5.494 5.491 0.055% 0.863%
E. TopSel.Eq. 3/24A 27/01/2022 5.454 5.45 0.073% 2.192%
E. TopSel.Eq. 3/24D 27/01/2022 5.242 5.238 0.076% 0.249%
E. TopSel.Eq. 3/25A 27/01/2022 5.142 5.14 0.039% 2.024%
E. TopSel.Eq. 3/25D 27/01/2022 5.066 5.064 0.039% 0.516%
E.Top Se.Eq Set24 A 27/01/2022 5.294 5.292 0.038% 1.886%
E.Top Se.Eq Set24 D 27/01/2022 5.139 5.137 0.039% 0.41%
EU T SEL 01.23 A 27/01/2022 5.161 5.166 -0.09% 1.018%
EU T SEL 01.23 D 27/01/2022 4.845 4.849 -0.08% -1.062%
E.Top Sel Lu 2023 A 27/01/2022 5.32 5.324 -0.07% 1.198%
E.Top Sel Lu 2023 D 27/01/2022 5.008 5.013 -0.1% -0.792%
E. Top Sel Mag 23 A 27/01/2022 5.242 5.246 -0.07% 1.353%
E. Top Sel Mag 23 D 27/01/2022 4.925 4.929 -0.08% -0.666%
E. Top Sel Mar23 A 27/01/2022 5.222 5.227 -0.09% 1.418%
E. Top Sel Mar23 D 27/01/2022 4.906 4.91 -0.08% -0.588%
E.Top Se.Pr.Dic23 A 27/01/2022 5.189 5.181 0.154% -1.03%
E.Top Se.Pr.Dic23 D 27/01/2022 5.089 5.082 0.138% -2.003%
E.Top Se Pr 12/24 A 27/01/2022 4.97 4.969 0.02% -0.838%
E.Top Se Pr 12/24 D 27/01/2022 4.92 4.918 0.041% -1.836%
E.Top Se.Pr.Gi.24 A 27/01/2022 5.073 5.071 0.039% -0.646%
E.Top Se.Pr.Gi.24 D 27/01/2022 4.973 4.971 0.04% -1.622%
E. T.S. Pr Mag24 A 27/01/2022 5.108 5.106 0.039% -0.565%
E. T.S. Pr Mag24 D 27/01/2022 5.007 5.005 0.04% -1.534%
Top Sel Pru 05/25 A 27/01/2022 5.185 5.181 0.077% -0.651%
Top Sel Pru 05/25 D 27/01/2022 5.138 5.133 0.097% -1.533%
E.TopSel.Prud 3/24A 27/01/2022 5.143 5.136 0.136% -0.963%
E.TopSel.Prud 3/24D 27/01/2022 5.04 5.034 0.119% -1.965%
E.Top Se.Pr.Mar25 A 27/01/2022 4.892 4.891 0.02% -0.791%
E.Top Se.Pr.Mar25 D 27/01/2022 4.842 4.84 0.041% -1.805%
E.Top Se Pr Set24 A 27/01/2022 5.002 5 0.04% -0.715%
E.Top Se Pr Set24 D 27/01/2022 4.902 4.9 0.041% -1.704%
Eur Top Sel 09/23 A 27/01/2022 5.263 5.267 -0.07% 1.134%
Eur Top Sel 09/23 D 27/01/2022 4.949 4.953 -0.08% -0.941%
E.Top Star Apr 2023 27/01/2022 5.573 5.572 0.018% 4.52%
E. Trag 40 Feb 22 27/01/2022 5.364 5.364 0.0% 1.668%
UBI Active Duration 27/01/2022 5.254 5.255 -0.01% -0.868%
UBI Az.Merc.Emerg. 27/01/2022 14.718 14.691 0.184% -3.324%
UBI Azioni Pacifico 27/01/2022 11.469 11.493 -0.2% -5.168%
UBI Azion.Etico 27/01/2022 9.151 9.126 0.274% 21.673%
UBI Azioni Euro 27/01/2022 10.806 10.59 2.04% 16.796%
UBI Az.Europa 27/01/2022 9.679 9.513 1.745% 17.421%
UBI Azioni Globali 27/01/2022 12.546 12.534 0.096% 17.198%
UBI Azioni Italia 27/01/2022 9.552 9.34 2.27% 20.53%
UBI Azioni Usa 27/01/2022 12.232 12.227 0.041% 14.468%
UBI PR BIL ETICO 27/01/2022 4.922 4.925 -0.06% -2.996%
UBI B.Eu Ris.Cont. 27/01/2022 6.59 6.577 0.198% 2.937%
UBI PR CAPITAL G 27/01/2022 5.476 5.48 -0.07% 3.243%
UBI CED CER 2018 27/01/2022 5.13 5.135 -0.09% -0.039%
UBI CED CERTA 20 27/01/2022 5.129 5.134 -0.09% -0.253%
PRA CED CERTA-24 27/01/2022 5.121 5.128 -0.13% 0.117%
EuAM Ced. Certa24 D 27/01/2022 5.103 5.111 -0.15% 0.532%
EuAM Ced. Certa24 E 27/01/2022 5.036 5.044 -0.15% 0.379%
PRAM.CED.CERTA 2 27/01/2022 5.329 5.338 -0.16% -1.842%
PRA CED CERTA-25 27/01/2022 5.133 5.142 -0.17% -1.231%
PRA CED CERTA25 27/01/2022 5.008 5.018 -0.19% -0.398%
UBI Eu BT 27/01/2022 6.906 6.907 -0.01% -1.455%
UBI Eu Corp. 27/01/2022 10.026 10.045 -0.18% -3.056%
UBI Eu M/L Term. 27/01/2022 8.509 8.508 0.012% -3.351%
UBI EURO MULTIFU 27/01/2022 5.175 5.169 0.116% 0.407%
UBI EURO MULTIF 27/01/2022 5.089 5.083 0.118% 0.414%
EuAM Fx IncTarget 27/01/2022 4.812 4.794 0.375% -4.826%
Pra Flex Credit 27/01/2022 4.91 4.917 -0.14% -3.041%
UBI PR INFLATION 27/01/2022 4.825 4.825 0.0% 4.167%
Pra Fle Tri 27/01/2022 4.565 4.562 0.066% -8.333%
Pra For Business 27/01/2022 4.991 4.992 -0.02% -0.22%
UBI GL H-Y EUR H 27/01/2022 4.976 4.984 -0.16% -3.096%
UBI GL INFL LINK 27/01/2022 5.215 5.186 0.559% 4.3%
UBI PR GLOB MULT 27/01/2022 5.056 5.036 0.397% 0.079%
UBI GLOB MULTIAS 27/01/2022 5.128 5.115 0.254% 0.274%
UBI PRA GL MULTI 27/01/2022 9.557 9.533 0.252% 4.391%
UBI PRAMERICA GO 27/01/2022 4.955 4.959 -0.08% 3.315%
UBI PRA. MITO 25 27/01/2022 5.561 5.559 0.036% 4.727%
UBI PRA. MITO 50 27/01/2022 6.068 6.05 0.298% 11.483%
UBI PRA MITO 95 27/01/2022 5.827 5.788 0.674% 24.962%
UBI Obb.G.Alt.Ren. 27/01/2022 14.444 14.49 -0.31% -0.79%
UBI Eu Cash 27/01/2022 7.266 7.268 -0.02% -0.833%
UBI PR OB EUR CO 27/01/2022 5.179 5.189 -0.19% -2.96%
UBI PR OBB OB VA 27/01/2022 4.733 4.732 0.021% -0.859%
UBI Obb.Dollari 27/01/2022 8.328 8.207 1.474% 4.165%
UBI Obb.Globali 27/01/2022 7.56 7.509 0.679% 0.279%
UBI Obb.Glob.Corp. 27/01/2022 9.627 9.626 0.01% -4.371%
UBI Ob Controllo 27/01/2022 5.021 5.002 0.38% -4.106%
UBI Ob Stabilita' 27/01/2022 4.92 4.91 0.204% -3.51%
EuAM Rilancio IT TR 27/01/2022 4.824 4.821 0.062% -3.055%
PRA. RITORNO ASS 27/01/2022 4.98 4.972 0.161% -6.514%
UBI PRAMERICA ST 27/01/2022 5.018 5.022 -0.08% -0.417%
UBI PR PORT DIN 27/01/2022 7.867 7.851 0.204% -6.712%
UBI PR PORT PRU 27/01/2022 7.068 7.065 0.042% -4.292%
PRAM TR MEGATREN 27/01/2022 4.766 4.767 -0.02% 0.0%
PRAM TR MEGATR I 27/01/2022 4.778 4.775 0.063% 0.0%
UBI PR PORT MOD 27/01/2022 7.472 7.46 0.161% -5.406%
UBI Tot Ret Pr 27/01/2022 10.741 10.742 0.0% -0.748%
Fonte: borsa italiana